A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

KNIHA Transformace vědomí - Rozhovory s T.K. 1.část ukázek

Neděle v 20:01 | Tomáš Keltner |  Super KNIHYVyšla na podzim 2014, Keltner Publishing Také viz www.knihy-keltner.czTato kniha (otištěné rozhovory s autorem, a informace) rozhodně patří mezi ty knihy, které v této době otevírají vědomí i širší veřejnosti.

Lze doporučit pro běžné lidi, kteří zatím netuší a nebo tušit začínají, co je v zákulisí.

Lze doporučit i pro vědomější jedince, aby si např. uvědomili, že i přehnané ulpívání na konspiračních teoriích je opět past systému, který ty konspirace mnohdy sám vytváří, dokonce i proto, aby pak sledoval, jaká témata které lidi zajímají, jaká témata šíří dále. A také zmatení informací a v podstatě dalšího šíření strachu a nejistoty, jsou další taktiky - už tu nepůsobí jen to zlo a války, co nám předkládají ve zprávách, ale ještě navíc je někdo za tím vším, ilumináti, mimozemské entity? - další zátěžové informace pro lidi, kteří už tak jsou systémem dost vylekaní a naučení se bát a mít strach o své holé přežití a existenci, o práci, o zdraví, které nám systém záměrně také poškozuje nejen elektrosmogem, moderními datovými technologiemi a jejich přenosem, ale i plánovaným rozsypem těžkých kovů v podobě chemtrailsových čar po nebi, obsahujících prvky kovů, ale mnohdy i nakažlivé bakterie a jiné lahůdky; mezi tím nás krmí jedovatým cukrem, fluorem, jedovatými léčivy a prášky, které otravují organismus a otupují myšlení, GMO potravinami... Co s tím vším?

Autor Tomáš Keltner prošel velmi zajímavým a náročným výcvikem, tajnými službami, byl bodyguardem mnoha vysoce postavených politiků a stále více mohl pozorovat zákulisí a uvědomovat si, že je hodně věcí "jinak" a pochopit souvislosti. V nejvyšších patrech systému a vybaven informacemi, o kterých běžný smrtelník nemá ponětí, pochopil, že demokracie, svoboda a lidská práva bývají jen prázdnými pojmy."Existují tři zpravodajské moudrosti.

První říká: Nikomu nevěř.

Druhá: Nikdy nevíš všechno.

A třetí: Všechno je jinak."Na stránkách uvedené knihy se postupně odvíjí další klíčové informace pro dnešní život:"Ideální je, když si lidé uvědomí, že nikoho nepotřebují... Z církví se staly korporace, jež mají za cíl hromadit majetek a moc a ovládat. A místo aby pravdu náboženství uchovávalo, dělá pravý opak - informace zkresluje a záměrně dezinformuje....je třeba stavět na vlastní zkušenosti neboli vnitřní pravdivosti...

...nový svět si můžete již vytvořit tady a teď...

...vaším jediným skutečným nepřítelem je váš strach...... Je potřeba jít od nejjednodušších věcí a přinášet rozumu důkazy, protože po prvních krocích je to stále snazší. Je to jako naučit se chodit.

...Nakonec zjistíte, že všechno je připravený a naplánovaný. A že politici nevládnou. Nad nimi je další vrstva, další vrstva a další vrstva, kam se nedá dostat skrz nějakou demokracii, a to jsou ti, kteří vládnou - mezinárodní bankovní kruhy, vlastnící Fedu a podobně. Ale ti taky nejsou ti hlavní, o těch nejdůležitějších nikdy neuslyšíte.

Málo kdo chápe, že většina takzvaně konspiračních teorií má naprosto pravdivý základ. Často tyto teorie tvoří či dotváří sám systém, aby je mohl posléze zesměšnit a odvést pozornost."Autor vzápětí dodává: "To co říkám a píšu, tím jsem si naprosto jistý, protože jsem si to mnohokrát ověřil. Pak je mnohem víc věcí, o kterých ještě nemám odvahu říkat a psát, a to už o nich dávno nepochybuju... prostě někde jste byl, něco jste viděl a slyšel a víte, že nejste blázen.""Nastává doba, kdy je důležité porozumět věcem, o jejichž existenci možná tušíme, ale dlouho jsme je přehlíželi. Je na čase to změnit.""Konspirační teorie jsou produktem systému, který je vytváří ke své potřebě... Je to nejlepší způsob, jak Systém může zjistit, kteří lidé jsou s ním a kteří proti němu. Teď mluvím o tom hlavním systému, "matrixu". Zjistí se to tak, že odpůrci systému "slyší" a reagují na konspirační teorie a jdou za nimi, resp. za těmi, kdo jsou zdroji těchto informací....Člověk, který mluví o konspiracích, to většinou neví. A ty co "vyšly na povrch" ve skutečnosti byly uvolněny a neohrožují Systém. Protože kdyby říkal někdo něco skutečně nebezpečného, měl by nehodu a nikdo by se nikdy nic nedozvěděl.

...Konspirační teorie má vždycky v sobě pravdu, protože pravda je světlem, magnetem pro další lidi, aby k tomu konspiračnímu teoretikovi přišli a naslouchali. V tom je celé to kouzlo. Systém vyplodí konspirační teorii, dá jí takzvaný (reklamní) nosič...

Všechny atributy konspirační teorie ale systém unese.To, co nám Systém dává, už ho neohrožuje.


Pokud má systém nosiče, kteří to šíří, ti lidé se začnou slétávat jako můry ke světlu - lidi, na které by jinak ten Systém obtížně přicházel. Ti lidi se sami projeví od sebe tím, že přijdou na konkrétní webové stránky, diskutují a sympatizují s tím - to všechno má Velký bratr kompletně pod kontrolou, celý náš život je totiž pod kontrolou Systému.

Prodavačce v obchodě je úplně jedno, co se stalo 11. září, ale ta taky neudělá nikdy revoluci a nic proti Systému. Ale ty lidi, co se začínají zajímat, se shlukují. A Systém není hloupý, a tak to přiživuje a přiživuje. A tím, že pronásleduje nosiče, mu přidává ještě na věrohodnosti, protože obecenstvo si říká: No podívejte se, tenhle pán asi říká pravdu, protože mu vyhrožují zabitím a šikanují ho. A když ho dokonce zabijí, tím spíš si lidi řeknou, že znal pravdu......To, co ten Systém dá, ho neohrožuje. To je zásadní, si uvědomit.

...Systému jde o naši pozornost a nasměrovat ji tam, kam chce on. On nám hodí drobky pravdy a informací a my k nim utíkáme. A přehlídneme něco jiného....Americká armáda uvolnila navigační systém GPS v roce 2000. Uvědomte si, jakou technologii musejí mít oni v ruce, když nám dali GPS.... Z vlastní zkušenosti můžu říct, když jsem pracoval v tajné službě, tak jsme v roce 97 nebo 98 od německých kolegů dostali jejich techniku - bylo to pro ně ekonomicky výhodnější, abychom jim nějaké zločince odchytali my. V té době jsem byl v supertajném oddělení, které pracovalo se zařízením, jež umožňovalo bezkontaktní sledování věcí a osob bez přímého kontaktu živého člověka. Ti Němci také říkali, že Američané už měli tuto technologii za druhé světové války na hledání nepřátelských ponorek. Představte si, kde technologicky USA jsou a kde se asi nachází dneska. Takže diskuze o tom, jestli někoho lze nebo nelze sledovat, je naprosto lichá...

Poslední technologický výkřik, se kterým jsem se setkal já, byla technologie, díky níž se paprskem sledovalo okno místnosti, ve které někdo psal na počítači s dnes již historickým CRT monitorem velkým a podle chvění okna to dokázalo dekódovat, co sledovaný píše. Jak se jednotlivá písmenka rozsvěcela na monitoru, ovlivňovalo to frekvenci v místnosti. A ten přístroj to skrze paprsek opřený o sklo dokázal dekódovat a rozlišit od ostatních věcí nebo hovorů v místnosti! A to se bavíme o době před 15 lety. Uvědomte si technologický skok s mobilními telefony od té doby - vůbec si nedělám iluze, že ta technika, kterou má dnes k dispozici Systém a jeho pohůnci, je na nepoměrně vyšší úrovni. Hází nám drobky, abychom si mysleli, že máme prst na tepu doby, ale v žádném případě ho nemáme......Je to celé jen divadlo a hra... Systém to ví a má to vše pod kontrolou......Mocní tohoto světa mají plné ruce práce se zachováním svých pozic a přípravou finální "války", resp. se způsobem jejího vyvolání. Dá se říci, že to co my jsme schopní říkat nebo psát, už ho neohrozí a plány nezmaří. Může to ale umožnit mnoha lidem otevřít oči, takzvaně se probudit.

...V tom hraje velkou roli internet, proto bude podle mě omezen ještě víc než už nyní je. Postupně dojde ke kolapsu těchto technologií a domnívám se, že to bude nikoli zásahem mocných politiků, ale jakoby náhoda, spíše přírodní katastrofa, která znemožní používání elektronických přístrojů tak, jak to známe, stejně jako bude problém s produkty z umělé hmoty. Samozřejmě za tím vším stojí Systém....Systém vyhovuje většině lidí... nesvobodných lidí....je potřeba transformace vědomí aby se lidé odpoutali od toho, co se jim předkládá v televizi.

...je třeba dávat si věci do souvislostí, rozlišovat a hledat pravdu sám, přemýšlet, všímat si detailů. Když mi někdo něco řekne, třeba v televizi, automaticky to nevezmu jako fakt, ale jako jednu z variant - prozkoumám to a uvidím. Je třeba se o tom bavit, aby lidi přestali být ovce a kývat slepě na to, co jim řekne takzvaná autorita, novinářská, politická, učitelská, duchovní, nebo portál shromažďující konspirační teorie....Skrze pochopení těchto systémů se můžeme začít odpoutávat, odpojovat od Systému, což je nevyhnutelný krok... Zápas Systému o každý život, duši... to je ten finální boj, ke kterému brzy dojde. Jeho podoba záleží na úrovni vědomí většiny lidí. K tomu je třeba doplnit, že zde proti sobě nestojí "dobro a zlo", jak se mnozí ezoterici mylně domnívají. Zájmových skupin, ať již pozemských nebo mimozemských, je zde více....Část většiny lidí začne uvažovat jinak a tím mění své vědomí. Tím pak mění i úroveň kolektivního vědomí....Není zpočátku důležité, jak to je. Úplně stačí se otevřít variantě, že je to jinak. Už to nám dává určitou svobodu vnímání.


Toto byly ukázky z první čtvrtiny knihy.
... klikněte na následnou další ukázku myšlenek z druhé čtvrtiny knihy ... Nebo si ji raději rovnou kupte :-)
 


KNIHA Transformace vědomí - Rozhovory s T.K. 2.část ukázek

Neděle v 19:58 | Tomáš Keltner |  Super KNIHY

Dalších několik myšlenek z knihy tomáše Keltnera:

...Smyslem mnoha současných událostí je, vyvolat politický konflikt, který bude mít celoplanetární rozměr. Takové jsou plány mocných. Vedlo by to ke dvěma vytouženým efektům, tzv. redukci počtu obyvatel planety a k novému světovému řádu (NWO), jakési globální vládě.
Variant, jak toho dosáhnout, je více. Další z nich je, fingovaný útok mimozemské civilizace na naši planetu (viz např. článek Připravují se ozbrojené síly USA na "invazi mimozemšťanů?"). Zkušenosti vůdců totiž dokládají, že je třeba mít nepřítele, proti kterému se sešikují lidi, národ, lidská rasa. A jak dostat do jednoho šiku celou planetu? Proti jakému nepříteli? Jedině proti tomu, který přijde zvenčí (anebo zevnitř...) planety. Na tuto variantu jsme cíleně celá desetiletí připravováni zábavním průmyslem.

...Problém je v nízké úrovni našeho vědomí a našeho rozumu...
...Je tu více zájmových skupin... více systémů.

...Není pravda, že v této realitě se vše řídí jen kauzalitou, tedy příčinou a následkem. Zároveň je mylné, vše vnímat jen skrze brýle duality, protikladů. Není zde dobro a zlo. Světlo a tma. Levice a pravice. Buďme vědomější a pohleďme na svět novýma očima a uvidíme, že nejsou jenom dvě zájmové skupiny.

...Jde jim o energii, o vaše duše. Pokud duši dáme nálepku energie, tak různí nejen náboženští pastýři, kteří se živí energií lidských bytostí, tu energii získávají skrze emoce.
...Energoinformační pole, entita, pracuje s energií a informací... jde o silné egregory...

...Pár nejbohatších velkobankéřů, to jsou jen lidské zrůdy v moci démonů. Jde jim jen o peníze a moc. Sami žijí v izolaci a smrtelném strachu. Jsou prokletí a proto trpí. Jediné, co může takový člověk dát, je to, co sám má, tedy bolest, strach a utrpení. To jsou války, které financují a na kterých sami vydělávají. Systém je používá jako úplně stejné loutky jako obyčejné lidi, jen jim dává jiné role v této hře.

Svoboda je uvnitř nás, je na každém, zda ji objeví a projeví, nebo zůstane otrokem.

Necháte - li se ovládat penězi, jste otrok. Peníze neznamenají štěstí. Zároveň ale nejsou ničím špatným (jak se domnívají mnozí pomatení ezoterici, a proto jim peníze chybí).
Peníze jsou jen energie.

...Kdyby svět řídilo jen několik spiklenců, musí to prasknout - je směšný argument. Vždyť ono to prasklo! Proč se lidé neprobudí? Protože mají strach. Ten je v nich udržován rafinovanými metodami. Nejde tu jen o peníze a moc, ale i o slova a jak se používají. Ze slov se stavějí kletby, malé slovní popisy dějů, kterými definujeme svou svobodu, svou realitu. Např. slova "strašně", "hrozně". Tato slova lidi běžně používají - a udržují si jimi v sobě strach.

...Mnohé z toho, co je považováno za výdobytek civilizace, je rafinovaný způsob, jak likvidovat lidi. Např. opalovací krémy, sluneční brýle, očkování, léky, umělohmotné potraviny, mrtvá voda, atd.
...Spolupráce farmaceutického průmyslu s potravinářským vede k tvorbě stravy, která zabíjí.

...Lidé se ovládají skrze strach a emoce. Je jedno jestli se bojíte boha, ďábla, nemocí, hladu, policie, smrti, toho, že nebudete mít na hypotéku, že se něco stane vašim dětem. Jde o to, abyste se báli a žili s tou frekvencí strachu. O zbytek se postarají ti, kteří ovládají. Oni vám řeknou co máte dělat, abyste se nebáli. Například se modlit, platit desátky, neříkat určitá jména, nemyslet. Jíst vitamíny nebo biopotraviny, nejíst maso, vařenou stravu, nebo víte co - nejíst vůbec. No, a mají vás! Jde jen o to, napojit se do vás. Přes co? Přes vaše slabé místo a tím je strach.

...Těch systémů je samozřejmě víc, tak jak je víc realit, tak jak je víc světů. My se nacházíme v některém z nich. ...Mezi světy se dá cestovat a zjistíte, že v nich platí jiné fyzikální zákony, je tam spousta věcí jinak. Systém, ve kterém se nacházíme my, je produktem lidí a bohů, kteří byli zde na této planetě...

Systém má svou hranici, proto je možné z něj vystoupit - do přítomnosti.

Postupně se blížíme k hranici kritického množství (tím jak se probouzí vědomí). Systém potřebuje ke svému životu energii lidí, kterou z nich získává skrze emoce: promítá jim minulost - a ti lidi na ni reagují, nebo virtuální budoucnost - strach přichází pouze z budoucnosti...

...Systém skrze egregory dokáže vnímat a číst naše myšlenky. To si řada lidí neuvědomuje. Zejména ezoterika často "blbne" lidem hlavy různými "ochranami". To je jen hra a kdo to učí, tak je jen nevědomou součástí Systému. To znamená, že je naprosto nesmyslné se zabývat tím, jak se před Systémem ukrýt za nějaké bezpečnostní dveře. Můžeme si myslet, že se ukryjeme před zpravodajskou službou tím, že vyndáme baterii z mobilního telefonu - to by zabralo možná před deseti lety, teď už to nepomáhá. Nebo se můžeme bavit v nějakých heslech, ale Systém je přímo propojený s naším vědomím a pokud vy v hlavě vymyslíte, jak se bránit, Systém může podle svých potřeb tu hru s vámi hrát, ale celé to monitoruje a jenom se dívá, proč nechcete, aby znal nějakou vaši myšlenku. Tak vás nechá v domnění, že on to neví.
...Ukrýt se není možné, jediné místo, ve kterém můžete svobodně existovat, je přítomnost. Být v plném vědomí.

...Technika kterou předkládám je, schopnost odhalit emoci, která přichází. To znamená, ještě dřív, než nás emoce ovlivní, my ji zachytíme. Tato fáze už je na úrovni komunikace s přítomnými bytostmi, na úrovni mimosmyslového komunikování s jemnohmotným světem.
Tato technika, kterou předkládám, vede ke schopnosti nahlížet nebo vnímat jiné, další světy, protože těch světů je celá řada. ...Tím, že budeme procházet emoce, které se staly v minulosti, získáme schopnost víc a víc zachytit emoce, které probíhají v přítomnosti...

...Nejdůležitější je osvobodit se, neboť pak uvidím věci opravdu jak jsou...

Většině lidí se děje v životě to, co si nepřejou. Chyba se stane v tom, že frekvence citu, která projde přes ego a rozum, nevyjde ven v podobě svobodné vůle, ale v těle zůstává a průchodem těla se zhmotňuje (mozek je dokonalý stroj na zhmotňování naší reality, našich přání).

...Existují již prokazatelně přístroje které dokáží jemné frekvence, myšlenky a přání zachytit. Naším přístrojem pro vnímání jemnohmotného světa je naše mimosmyslové vnímání, o které jsme systematicky výchovou a vzděláním připravováni. Každé malé dítě mimosmyslově vnímá.

...Strach je součástí každé emoce... Lidi jsou zlí, protože se bojí.

...manipulace s počasím, respektive pokusy... V Americe, jako ve státě který byl v jistém smyslu nástupcem nacistického Německa, neboť vojenské, intelektuální i vědecké elity přešly pod zpravodajským krytím do Spojených států amerických, dál pokračovala řada experimentů na lidech, s technikou či spolupráce s mimozemskou civilizací (tzv. Operace Paperclip).
Přirovnal bych to třeba k degeneraci šlechty,která se neustále "pářila" mezi sebou.

Vláda každého státu je obrazem lidu té země. A pokud Amerika ze svých lidí udělala jakési bioroboty, tak se samozřejmě podobná frekvence dostává i do jejího managementu. A tak můžeme být svědky věcí, které bychom si před nějakým časem nedokázali ani představit.
Naprosto evidentně se totiž pokouší o tzv. finální krok, rýpnutí do Ruska. Jde o zoufalé zmítání se v křečích umírající Ameriky a umírajících plánů na ovládnutí světa...

...Existují plány, jak se světem nakládat. Tajné řády uchovávají pravdivé informace, narozdíl od náboženství... Jedna židovská sekta, která se jmenuje Katolická církev, nám říká o Ježíšovi, ale nic o Jakubovi, jeho dvojčeti...

...Převrat byl plánovaný u nás tuším na květen 1990, ale to byli jiní mocní, jiní lidé, a tak se Západ rozhodl to celé rozpoutat už 17.listopadu. To jsou věci, které se málo říkají, málo se o nich ví. ...Jsme velmi snadno ovladatelní emocemi a lidmi, o kterých nám řeknou, že jsou našimi vůdci... Proto to říkám aby si lidé uvědomili, že je to složitější a věci mohu být jinak.

...Cesta ale nutně nevede skrze získání maximálního množství informací... to by lidem mohla explodovat hlava... neboť jsou uměle udržováni v Matrixu, umělém světě, kde je jim pomocí CNN a BBC ukazováno, co si mají myslet. Podobně s nimi manipuluje církev...

Zkuste se podívat na ten film znovu a pozorněji.

...Realita má nekonečně mnoho variant, po kterých se pohybujeme.
(To je i aktuální názor kvantových fyziků). ...

...Duše má mnoho vtělení, to znamená, že pracuje se zkušenostmi, dalo by se říct, mnoha rozumů. A může jít o několik vtělení zároveň, nejde to posloupně po ose minulost - přítomnost - budoucnost.

...Je velký rozdíl, jestli spím v místnosti odstíněné od záření, nebo uprostřed velkoměsta. Řada lidí, kteří se dostávají k mimosmyslovému vnímání, prchají z měst... Mnoho citlivých lidí se nedokáže pohybovat po nákupních centrech, přeplněných emocemi, frekvencemi, runami, symboly a nápisy, které nás ovlivňují...

...Mění se pravidla hry. Vědomí lidé postupně ztrácejí strach a tím získávají na síle.

...Princip světla: světlo nebojuje s tmou. Světlo tmu rozpouští. To je základní informace a klíčový zákon této reality. My se vědoměji stáváme tím světlem a ve vědomé přítomnosti tma není. Není dobro a zlo. Spoj ty dva světy a spatříš skutečnost.

Čím víc lidí změní svůj svět (transformují vědomí), tím rychleji to změní i náš společný svět. A to je jediná cesta, cesta lásky.


Tolik pár ukázek z první poloviny knihy. Určitě ji lze doporučit, stejně jako určité Pochopení, jak se dívat na dnešní informace, jak otevřít intuici a více probouzet své vědomí a tvořit sobě a tím pádem i okolí, šťastnější "realitu" :-)

Knihy Tomáše Keltnera o Transformaci vědomí tvoří jeden z klíčových pilířů, jak se orientovat, prokouknout a probudit z okolního Matrixu této doby, přestat být nevědomky ovládán strachy a emocemi a místo toho být vědomější a šťastnější...Budete sledováni přes TV!

7. listopadu 2014 v 20:49 | dolezite.sk |  Přichází NWO ?
Článek ze serveru www.dolezite.sk

Bojím se své nové televize: Proč se bojím ji zapnout - a vy se budete bát taky

Právě jsem si koupil novou televizi. Ta stará fungovala dobře, ale když se hlasitost zasekla na čísle 63, rozhodl jsem se ji nahradit. Dnes vlastním novou "chytrou" televizi, která slibuje vysílání multimediálního obsahu, her, aplikací, sociálních médií a internetové prohlížení. A samozřejmě i televizi.

Jediným problémem je, že se ji bojím použít. Vy byste se báli také - když si přečtete 46 stránkovou brožuru o soukromí.
Množství dat, kterou tato věc skladuje, je ohromné. Zaznamenává kde, kdy, jak a jak dlouho využíváte televizi. Nastavuje sledující cookies a kontrolky, aby zjistila, "kdy jste se dívali na jistý obsah nebo jistou emailovou zprávu." Nahrává "aplikace, které používáte, webové stránky, které navštěvujete, a co provádíte s obsahem." Jako věc smluvního ujednání ignoruje žádosti o nesledování.

Má také zabudovanou kameru - s rozpoznáním tváře. Účelem je poskytnout "kontrolu gestikulace" pro televizi a umožňuje vám se přihlásit do osobního účtu pomocí vaší tváře. Na jednu stranu jsou obrázky ukládány do televize, a ne na korporátní server. Na druhou stranu, internet dělá celou televizi zranitelnou pro hackery, kteří ukazují schopnosti ovládnout celý přístroj.

Ještě větším problémem je mikrofon. TV se chlubí "rozpoznáním hlasu," který divákům umožňuje ovládat obrazovku hlasovými pokyny. Služba vydává hrozivé varování: "Prosím, berte na vědomí, že pokud vyslovujete osobní nebo citlivé informace, tato informace bude mezi daty zachycenými a odeslanými třetí straně." Chápete? Neříkejte osobní nebo citlivé věci před televizí. Možná se díváte, ale televize poslouchá.

Nepochybuji, že tato data jsou důležitá k poskytování obsahu dle našich potřeb, zároveň jde také o neuvěřitelně osobní, ústavně chráněnou informací, která byla neměla být určena na prodej inzerentům a měla by se na ně vztahovat povolení pro přístup pořádkových sil.

Bohužel, současné zákony umožňují minimální ochranu soukromí tzv. "záznamů třetích stran, " a to včetně emailů, telefonních záznamů a dat uložených na cloudu. Většina dat přijímaných mou televizí pravděpodobně do této kategorie spadá. Ačkoliv jeden federální odvolací soud tato pravidla shledal neústavními, zůstává to základem moderního elektronického sledování.

Podle generála ve výslužbě Davida Petraeuse, bývalého šéfa CIA, "chytrá" zařízení založená na internetu mohou být využita k odhalení velkého množství osobních dat. "Předměty zájmu budou vystopovány, identifikovány, monitorovány a dálkově ovládány skrz technologie jako jsou radio-frekvenční identifikace, sensorové sítě, maličké servery a harvestery energie." řekl údajně jedné firmě v roce 2012. "Budeme vás špehovat skrz vaši myčku na nádobí." zní jeden titulek. Když "Internet věcí" dozrává, domácí spotřebiče a fyzické objekty se stanou více propojenými. "Vaše stropní světla, termostat, myčka na nádobí - dokonce i vaše ponožky - mohou komunikovat online. FBI nebude muset napíchnout váš obývák; vy si ho napíchnete sami.
Vždy existuje "blbá" volba. Uživatelé mohou zrušit připojení dat, něco to ale stojí. Zařízení nebude fungovat správně nebo nebude využívat své high-tech vymoženosti. Spotřebitel má tak nepřijatelnou volbu mezi udržením technologie a zachování svého soukromí.
Neměli bychom tvrdit, že televize nahrává naše chování pro inzerenty a policii. Společnosti by měly více dbát na soukromí spotřebitele, když se rozhodují sbírat data. A pořádkové síly by měly získat povolení, než ta data získají.

Zdroj:


Je měsíc hologram?

8. září 2014 v 17:44 | youtube.com a Ve hvězdách |  Přichází NWO ?

V Německu letos (2014) natáčeli počátkem července po dobu čtyř dnů časosběrné video, na němž je zřetelně vidět, jak se povrch Měsíce vlní.

Připomínalo to jakousi aktualizaci jeho zobrazení, což vyvolalo řadu teorií, z nichž ta nejkurióznější předpokládá, že na zemském orbitě žádný měsíc ve skutečnosti není!

Zvláště, když vlnící se pásy nad měsíčním povrchem dokáží zachytit dost často i další kamery s kvalitní optikou a teleskopy. Jde tedy v případě Měsíce jen o plochou projekci (hologram)?
Proto je k nám tohle "těleso" nastaveno stále stejnou stranou?

Druhá z teorií zase tvrdí, že sice na oběžné dráze Země nějaký objekt existuje, ale je zakryt holografickým zobrazením Měsíce, abychom nevěděli, o jaké těleso ve skutečnosti jde a co se skrývá na jeho povrchu. Zastánci konspiračních teorií se dále ptají: Proč lidstvo vysílá své sondy do vzdáleného vesmíru a ignoruje našeho nejbližšího souputníka? Proč je kvalita všech snímků Měsíce, které na Zemi posílají lunární sondy, tak zoufalá? Jak je třeba možné, že snímky měsíčního povrchu jsou ve srovnání s fotografiemi pořízenými z oběžné dráhy Marsu nekvalitní? Jak to, že sonda létající po zemské orbitě dokáže bez problémů vyfotografovat poznávací značku auta, a lunární družice posílají snímky měsíčního povrchu v takovém rozlišení, že je ani nelze považovat za fotografie?


- Stejně, jako je nejistá existence Měsíce, je nejasná skutečná podoba Země i vesmíru. To, co zachycujeme očima, nebo snímací technikou, jsou pozorované částice, fotony a jiné, ale neprokazují skutečný a reálný zdroj. Naopak, kvantoví vědci stále více potvrzují, že všechno je pouze kvantová iluze, možná kolektivní představa, program, matrix. Naučme se přicházející informace nejdříve pozorovat. Sledovat, nakolik zapadnou do reálnosti celé mozaiky souvisejících informací a nic předem nevyhodnocujme předčasně, ani na žádné informaci či tezi neulpívejme. Pravda bývá někde "uprostřed" a hlavně je relativní; konkrétní stav či skutečnost platí jen v určité konstelaci a množině okolních věcí a stavů a jakmile se změní ty, mění se i pozorovaný předmět a jeho skutečnost náhle zaniká. Nic není "černobílé".

Téma hologramů začíná být stále více aktuální v souvislosti se zdokonalováním všech technologií. V dnešní době by nebylo asi divné, pozorovat na nebi zvláštní výjev, nebo flotilu UFO, ale nelze předem vyvrátit, že to nebude pouze velmi dokonalá projekce skupiny lidí, kteří chtějí zastrašit a vyvolat iluzi hvězdných válek a nutnosti, podporovat zbrojení proti vesmírným "nepřátelům". Zůstaňme tedy zdravé mysli = nevěřme hned něčemu unáhleně.

Klíč zvaný Synchronicita

18. srpna 2014 v 16:47 | David Wilcock |  Super KNIHY

David Wilcock - autor knihy s výše uvedeným názvem,
vydané Pavlem Dobrovským, Beta s.r.o. v roce 2014.

Synchronicita není pouhá náhoda. Je projevem propojenosti celého vesmíru. Je to důkaz, že jste součástí jednoho propojeného celku. Vesmír je jedno velké vědomí a my jsme propojené živoucí jevy...

To je náhled do knihy, která byla naštěstí přeložena i do češtiny. Velice mne to potěšilo, protože s angličtinou dosud nejsem velký kamarád, o to více oceňuji přístup k tak zásadním informacím, jaké mladý autor veřejnosti předává!

Samozřejmě je nejlepší a vřele doporučuji, si jeho knihu pořídit. Je tam tolik zásadních informací, že bych spíše rád řekl: Určitě si ji prosím kupte!!

Předkládám alespoň několik zásadních myšlenek:

...nemusíme trpět. Jakmile pochopíte skryté uspořádání vesmíru, začnete ovládat své prožitky a okamžitě zlepšíte kvalitu svého života.

...existuje rozsáhlý vědecký důkaz potvrzující, že samotný vesmír je živý. Celý vesmír tvoří jednotné vědomé energetické pole. Ona skrytá energie lze příhodně nazvat "Zdrojové pole". Galaxie, hvězdy a planety jsou určitými formami života v takovém měřítku, že si to ani nedokážeme představit.

...Nová věda říká, že počátkem DNA není molekula, ale vlna. Tato vlna existuje jako určitý vzorec v prostoru a čase, jenž je zapsán v celém vesmíru.

Nositel Nobelovy ceny Dr. Luc Montagnier v roce 2011 názorně předvedl, že se DNA může spontánně vytvářet z molekul vodíku a kyslíku - víc není třeba. Montagnier hermeticky uzavřel zkumavku plnou čiré chemicky čisté sterilizované vody. Vedle ní položil další uzavřenou zkumavku s vodou, v níž se nacházelo malé množství DNA. Pak obě zkumavky vystavil účinkům elektromagnetického pole o frekvenci 7 Hz a čekal. Za 18h se v první zkumavce vytvořily malé kousky DNA - z pouhé sterilizované vody. Je to jeden z nejvýznamnějších objevů v dějinách vědy, přesto se téměř o něm nemluví.

Britští astronomové sir Fred Hoyle a Dr. N. Ch. Wickramasingheová učinili ohromující objev - zjistili, že 99,9 % prachu plujícího v naší galaxii tvoří sublimačně sušené bakterie. Sir Fred Hoyle objasnil význam na přednášce v roce 1980 a přesto se jeho poznatky nedostaly do povědomí hlavního vědeckého proudu.

DNA vytváří energetickou sílu jež absorbuje fotony, ale samotná DNA k tomu není zapotřebí. Existuje určitá vlna, síla, která zjevně přitahuje a drží světlo. Když odstraníme DNA, vlna zůstává a drží nashromážděné fotony.

Naše současné chápání gravitace je velmi primitivní. Samotná gravitace je živá a inteligentní.

Dr. William Braud patří mezi vědce kteří opakovaně provedli přísně kontrolované laboratorní pokusy, aby dokázali, že komunikace pomocí mysli je zcela reálná a dá se opakovaně provádět ve vědecké laboratoři. Účastnící experimentu v jedné místnosti byli schopni působit na pokožku lidí nacházejících se v jiné oddělené a hodně vzdálené místnosti.

Vypadá to, že naše myšlenky nejsou tak soukromou záležitostí, jak si myslíme. Když řešíme nějaký problém, zjevně máme přístup k univerzální databance poznatků. Od roku 1929 bylo dokumentováno přes 148 různých případů, kdy různí vědci ve stejnou dobu učinili zásadní objevy a snažili se patentovat stejnou věc ve stejný čas.
Mimosmyslové vnímání je přirozeným darem, který mají všichni lidé.

"Jste naprosto vším, každou bytostí, každou emocí, událostí, situací. Jste jednota. Jste nekonečno. Jste láska a světlo, světlo a láska. Jste. Tak zní zákon jednoty."

Zákon jednoty říká, že všichni lidé na Zemi sdílí stejnou mysl a to v takovém rozsahu, jakému dokážeme jen stěží uvěřit. Například skupina sedmi tisíců lidí meditujících o lásce, míru a štěstí, dokázala snížit počet teroristických útoků a jiných kriminálních činů v rámci celého světa o celých 72 %.

Synchronicita, jako například spatření shodných číslic na digitálním budíku, nebo písnička v rádiu zaměřená na téma o němž se zrovna bavíte, nejsou pouhé náhody. Tyto události poskytují rychle zpětnou vazbu týkající se věcí, o nichž přemýšlíme - říkají, že jste na správné cestě a máte správné myšlenky napomáhající vývoji duše. Pokud se začneme zabývat negativními tématy, konat destruktivní věci, synchronicita přestává fungovat, odbočili jsme z hlavního toku. Čím více budete vnímat synchronicitu, tím častěji se s ní budete potkávat.

Zdánlivě náhodné myšlenky, rozhodnutí a činy odehrávající se v průběhu dějin, se ve skutečnosti řídí skrytým scénářem.

Jakmile se rozhodnete najít v nějaké události či symbolu určitý smysl, mohou k vám přicházet zprávy. Položíte otázku a otevřete nějakou knihu na nějaké stránce a přečtete si odpověď. A může se stát, že ucítíte náhlý příliv energie v nějaké části těla, například v podbříšku, srdci, hlavě, části nohy, jako potvrzení.

Ležel jsem na trávě (autor) a cítil se příšerně špatně a vedle mě seděla malá bytost, od níž bych nečekal, že dokáže projevovat nějaké city. Ten ptáček naprosto jasně vnímal, že brečím, a ze všech sil se mi snažil 10 minut pomoci, abych nebyl tak sám. Švitořil a štěbetal a mával křídly a zjevně se mne snažil utěšit a rozveselit.

Největší slepou skvrnou civilizace je neschopnost přijmout širší realitu, v níž by lidský život mohl mít mnoho dimenzí.

Všichni tvoříme jeden celek. Individualita je iluze - a byla navržena tak, aby Stvořitel vesmíru mohl vnímat sám sebe. Bez svobodné vůle a zjevné individuality bychom neměli možnost zapomenout, kdo skutečně jsme.

- Kniha obsahuje řadu dalších zásadních témat, autor velmi pečlivě roky hledá a pak prověřuje všechny témata a vědecké práce, takže obsažené informace jsou maximálně relevantní a přitom důležité, alespoň z mého pohledu :-)
Měsíc je umělý a dutý

24. července 2014 v 8:57 | Jeff Roberts a překlad Orgonet |  Dutá Země

Podržte se: Měsíc je dutý, a zde jsou důvody
11. 12. 2013
Jeff Roberts

Překlad: OrgoNet

"Co tam ten měsíc u všech čertů dělá? Na to, aby byl pravým měsícem planety Země, je moc daleko, a na to, aby byl v zajetí gravitačního pole Země, je moc velký. Je velmi málo pravděpodobné, ba téměř neuvěřitelné, že někdy nastaly takové podmínky, aby Měsíc zaujal téměř kruhovou dráhu kolem Země … Ale když Měsíc není ani pravým satelitem Země ani v zajetí jejího gravitačního pole, čím potom je?" Isaac Asimov, "Asimov o astronomii", Doubleday, 1974; Mercury Press 1963; též citováno v knize Don Wilson: Naše tajemná kosmická loď Měsíc (1975)


Měsíc je pro obyvatele Země okem na nebi. Obstarává nám přírodní cyklus přílivového vlnění, o němž se říká, že udržuje rovnováhu všech druhů života na planetě. Je zvláštní, že některé fáze měsíčního cyklu dokonce ovlivňují naše nálady a emoce. Většina lidí pravděpodobně nikdy nebude pochybovat o Měsíci či jeho stavbě, když koná svou obvyklou rutinu - osvětluje noční oblohu a obíhá planetu, i když mnozí vědci nejsou přesvědčeni, že příběh o jeho původu je tak "solidní", jak jsme přesvědčováni. Dnes existuje ohledně původu a stavby Měsíce mnoho kontroverzí, a jednou z nejšíře diskutovaných otázek je pevnost či naopak nepevnost jeho středu, a dále, jakým způsobem jsme k tomu Měsíci vlastně přišli.


Teorie vzniku Měsíce

V současnosti existuje asi 5 rozsáhle diskutovaných teorií vzniku Měsíce.

1. Zajetí

Tato teorie předpokládá, že Měsíc byl zajat gravitační silou Země. Hlavním problémem je mechanismus tohoto zajetí. Blízké setkání se Zemí se typicky projevuje buď jako kolize nebo jako změna trajektorie. Tato hypotéza má i potíže vysvětlit v zásadě identické poměry izotopů kyslíku v obou světech.

2. Odštěpení
Tato teorie praví, že v době, kdy Země se teprve formovala a byla ještě roztavená, byl v důsledku otáčení planety vyvržen materiál, který je dnešním Měsícem. Hmota pocházela dle předpokladů z oblasti dnešního Pacifiku. Avšak toto bylo vyvráceno, vzhledem k nevyvinutosti oceánského dna a vzhledem k tomu, že se Měsíc vytvořil mnohem dříve.

3. Narůstání

Tato hypotéza praví, že Země a Měsíc se vytvořily společně, jako dvojitý systém, z prvotních rostoucích disků Sluneční soustavy. Problémem této hypotézy je, že nevysvětluje úhlovou hybnost systému Slunce-Měsíc, ani proč má Měsíc relativně malé železné jádro ve srovnání se Zemí (25% svého poloměru, Země 50%).

4. Georeaktorová exploze

(viz http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/10/was-earths-moon-created-by-a-georeactor-explosion-todays-most-popular.html )

Radikálnější alternativní hypotéza publikovaná v r. 2010 praví, že je možné, že se Měsíc vytvořil explozí georeaktoru umístěného na hranici jádra pláště v rovníkovém plánu rychle rotující Země.

5. Teorie obřího nárazu

Až donedávna to byla nejpřijímanější teorie. Praví, že před dávným časem narazilo do Země planetární těleso velikosti Marsu a vyrazilo z ní do vesmíru obrovskou hmotu, která se stala naším Měsícem. Tato teorie vysvětluje mnohé aspekty pozemsko-měsíčního systému, ale je zde několik nevyřešených problémů, jako například proč měsíční těkavé prvky nejsou tolik ochuzené, jak by se dalo očekávat po tak velkém energetickém nárazu. Dalším problémem je srovnání měsíčních a pozemských izotopů. V r. 2011 bylo publikováno nejpřesnější měření izotopových signatur měsíčních hornin. Je překvapující, že vzorky poskytnuté Apollem nesou signatury identické s pozemskými, ale jiné než mají ostatní tělesa Sluneční soustavy. Protože se předpokládalo, že většina materiálu, který se dostal na oběžnou dráhu a vytvořil Měsíc, pocházelo z narážejícího tělesa, kterému vědci dali název Theia, toto zjištění bylo neočekávané. V r. 2007 dokázali badatelé z Caltechu, že je velmi malá pravděpodobnost, aby Theia měla identickou izotopovou signaturu jako Země . Analýza izotopů titanu v měsíčních vzorcích Apolla ukázala, že Měsíc má stejné složení jako Země, což neodpovídá tomu, že by se vytvořil daleko od oběžné dráhy Země. (3)

Bohužel, ani jedna z uvedených teorií neposkytuje odpověď na velké otázky kolem původu Měsíce.

Nejasnosti kolem Měsíce

Množství podivných faktů vyvolává mnoho nejasností kolem jeho existence. Podívejme se na některé.

1. Stáří Měsíce

Měsíc je mnohem starší, než se dříve tušilo, a možná dokonce i starší než Země či Slunce. Nejstarší věk Země se odhaduje na 4,6 miliardy let. Měsíční skály dostaly datum věku 5,3 miliardy let, a prach, v němž spočívají, je alespoň o další miliardu starší. Někteří argumentují, že Měsíc vypadá starší, protože se jeho povrch nikdy sám neobnonuje, zatímco Země může mít skály také tak staré, ale od té doby byly recyklovány přirozenou obměnou povrchu planety. (4)

2. Původ kamenů

Chemické složení prachu, v němž sedí skály, se významně liší od samotných skal, což je v rozporu s obecně přijímanou teorií, že prach vzniká zvětráváním a odlamováním skal. Tyto skály musejí pocházet odněkud jinud. (5)

3. Těžší prvky na povrchu

Normální složení planety je takové, že těžší prvky jsou v jádru a lehčí na povrchu, ale u Měsíce tomu tak není. Don Wilson píše ve své knize "Naše tajemná vesmírná loď Měsíc":

"Hojnost refrakčních prvků jako titan na povrchu Měsíce je tak výrazná, že někteří geologové se domnívají, že byly přineseny na povrch ve velkém množství nějakou neznámou cestou. Nevědí jak, ale je bez pochyb, že tomu tak bylo."

4. Vodní pára

7. března 1971 lunární nástroje umístěné astronauty zaznamenaly oblak vodní páry přecházející přes povrch Měsíce. Oblak trval 14 hodin a pokryl oblast asi 100 čtverečních mil. (1)

5. Magnetické kameny

Měsíční kameny jsou zmagnetizované. To je zvláštní, protože sám Měsíc nemá žádné magnetické pole. Nemůže to ani pocházet z "blízkého setkání" se Zemí - taková schůzka by Měsíc roztrhala. Bylo mnoho teorií za účelem vysvětlení tohoto magnetismu, ale stále jsou to jen teorie.

6. Seismická aktivita

Každý rok jsou zaznamenány stovky "lunotřesení", která nelze připsat nárazům meteoritů. V listopadu 1958 sovětský astronom Nikolaj Kozyrev z Krymské astrofyzické observatoře vyfotografoval erupci plynu na Měsíci nedaleko kráteru Alphonsus. Rovněž detekoval načervenalé světlo, které trvalo asi hodinu. V r. 1963 astronomové Lowellovy observatoře rovněž spatřili červené záblesky na hřebenech kopců v oblasti Aristarchus. Ukázalo se, že tato pozorování jsou periodická a identická, a opakují se tehdy, když se Měsíc přiblíží k Zemi. Pravděpodobně nejde o přírodní jev.

7. Dutý měsíc

Střední hustota Měsíce je 3,34g/cm3 (3,34x stejné množství vody), zatímco Země má 5,5. Co to znamená? V r. 1962 dr. Gordon MacDonald uvedl:

"Pokud bereme v úvahu nižší astronomický údaj, pak na jeho základě můžeme soudit, že vnitřek Měsíce je zřejmě spíše dutý, není to homogenní koule."

Nositel Nobelovy ceny dr. Harold Urey se domnívá, že nižší hustota Měsíc je způsoben rozsáhlými oblastmi uvnitř Měsíce, kde jsou "prostě dutiny".

Dr. Sean C. Solomon z Technologického institutu Massachusatts napsal: "Lunární experimenty s Orbiterem velice rozšířily naše znalosti o gravitačním poli Měsíce … a naznačují znepokojivou možnost, že by Měsíc mohl být dutý."

Slavný astronom Carl Sagan napsal ve svém pojednání Život ve vesmíru: "Přirozený satelit nemůže být dutým objektem."

A proto Měsíc možná vůbec není "přirozeným" satelitem.

8. Měsíční ozvěna

20. listopadu 1969 posádka Apolla 12 odhodila část lunárního modulu, která narazila do Měsíce. Vlivem toho se vytvořilo v okruhu 40 mil kolem místa přistání Apolla umělé lunotřesení se zvláštními jevy - Měsíc zněl ozvěnou jako zvon po více než jednu hodinu.

Tento jev se opakoval u Apolla 13, které záměrně řídilo třetí stupeň rakety, aby narazil do Měsíce, a výsledky byly ještě více udivující. Seismické nástoje zaznamenaly, že ozvy trvaly 3 hodiny 20 minut a šly do hloubky 25 mil. To vedlo k domněnce, že Měsíc má velmi lehké - možná dokonce žádné - jádro. Pro srovnání, když na Zemi proběhne velké zemětřesení, jeho ozvy vzhledem k hustotě planety trvají pouze v řádu minut.

9. Původ Měsíce

Dříve se soudilo, že Měsíc je původem hmota vyvržená před dávnými časy Zemí, dokud vzorky Měsíce tuto teorii nevyvrátily. Další teorií je, že Měsíc je vytvořen z přebytečného "vesmírného prachu" po vytvoření Země. Analýza složení Měsíce tuto teorii rovněž vyvrací.

Další populární teorií je, že Měsíc byl "zajat" gravitační přitažlivostí Země. Ale jak řekl Isaac Asimov, není pro to žádný důkaz: "Měsíc je příliš velký na to, aby byl přitažen Zemí. Vznik šance k takovému přitažení a téměř kruhová oběžná dráha činí tuto možnost těžko uvěřitelnou."

10. Zvláštní oběžná dráha

Náš Měsíc je jediným měsícem ve Sluneční soustavě, který má stacionární, téměř dokonale kruhovou oběžnou dráhu (i když mírně eliptická je). Ještě podivnější je, že těžiště hmoty měsíce je o 6000 stop blíže k Zemi než jeho geometrický střed (což by mělo způsobovat kymácení), ale vyboulení Měsíce je na jeho vzdálené straně, odvrácené od Země. Zdá se, že "něco" muselo posadit Měsíc na oběžnou dráhu s přesnou výškou, průběhem i rychlostí.

11. Průměr Měsíce

Jak si vysvětlit "náhodu", že Měsíc je přesně ve správné vzdálenosti a má přesně ten správný průměr, aby během zatmění zcela zakryl Slunce? Isaac Asimov odpovídá: "Není žádný astronomický důvod, aby Měsíc a Slunce se tak dokonale překryly. Je to ta nejčistší náhoda, a tuto výsadu má ze všech planet pouze Země."

Závěr

Objekt Měsíce je pro mnohé choulostivý. Jakákoli zmínka, že by Měsíc nemusel být tím, co nám říkají, je obvykle následována obviněním z "konspirace" a pseudovědy. I když je mnoho teorií, které se snaží odhalit veškeré aspekty této teorie, je příliš mnoho faktorů, které ještě nedávají smysl. Jak to, že zdánlivě nepropojené starobylé kultury mají vlastní verze mýtu o umělém Měsíci? Proč jsou na povrchu Měsíce nevysvětlené geometrické struktury, které odpovídají strukturám nalezeným ve starém Egyptě a dalších prapůvodních lokalitách na Zemi? Jak to, že jakousi zázračnou náhodou náš Měsíc přesně zakrývá Slunce při zatmění?

NASA je státní agentura; je známo, že státní agentury mnohé věci tají před veřejností. Zpochybnění verze NASA není absurdní. Mnozí spekulují, že NASA odhalila znepokojující informace, když před několika desítkami let navštívila poprvé Měsíc, a tyto informace, kdyby unikly na veřejnost, by způsobily mnoho rozruchu.

Nicméně, nikdo dosud není schopen podat úplnou historii původu Měsíce, a tak jsme prostě dále zvědaví. Vybízíme vás, abyste uvažovali samostatně, protože historická a mainstreamová věda poskytují pouze omezený náhled na tuto záležitost. Možná George Lucas opravdu na něco přišel ...

Odkazy:

1.) http://news.google.com/newspapers?nid=1817&dat=19711016&id=TQ4fAAAAIBAJ&sjid=I5wEAAAAIBAJ&pg=6760,3106296 (Oblaka vodní páry na Měsíci)

2.) http://humansarefree.com/2013/12/who-parked-moon-in-perfect-circular.html (Kdo umístil Měsíc na kruhovou dráhu)

3.) http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/mar/26/further-doubts-cast-over-lunar-formation-models (Izotopy na Měsíci/Zemi/Theie)

4.) Bennett, M., Percy, D. (2001). Dark Moon: Apollo and the Whistle-blowers. (p. 269). Adventures Unlimited Press. (Apollo a šiřitelé nepohodlných názorů)

5.) http://ngm.nationalgeographic.com/1969/12/moon-landing/moon-rock-text (měsíční kámen se liší od pozemského)

6.) http://www.halexandria.org/dward200.htm (Proselenes)

7.) http://www.youtube.com/watch?v=2Da5Keq7HSg (Icke rozebírá Credo Mutwu a teorii dutého Měsíce)

8.) http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19660030253_1966030253.pdf (Projekt Mrkající Měsíc))

9.) http://www.bibliotecapleyades.net/luna/lunarevents/NASA_R-277_1700s.htm (kopie publikace NASA o měsíčních událostech)

10.) http://tieba.baidu.com/p/17046300 (Dr. Bruce Cornet - dopis popisující podivné anomálie na Měsíci)

11.) http://www.astrosurf.com/lunascan/argosy_cuspids.htm

12.) http://doowansnewsandevents.wordpress.com/2013/11/14/the-moon/

13.) http://waitingforthehollowmoon.blogspot.ca/(Podobný článek česky: http://pravdu.cz/zahady/mesicni-zahady)
Cesta slepých brouků

22. července 2014 v 15:26 | Roman Mlejnek |  Super KNIHY

Vždy budou tajemství, která zůstanou neodhalena... je motto knihy:

Roman Mlejnek - Cesta slepých brouků

Druhé vydání v roce 2014 obsahuje i úvodní slovo Jaroslava Duška, který autora pozval jako svého hosta do pořadu Duše K, záznam na youtube je rovněž velmi poučný a trvá přes 3 hodiny.

Autor knihy je náš vynikající jeskyňář, slaňující do nejhlubších vertikál světa, kde hledá a odborně zkoumá dosud neobjevené brouky a živočichy. Několikrát se ponořil do tmy a ticha na více dní a při některých "pobytech ve tmě" se odvážil do nebezpečných průzkumů, šel hlouběji a hlouběji, aby více objevil své vlastní nitro. Jeho trénované rozšířené vědomí je schopno lépe nahlížet "celek", není divu, že má rád mistra Osho a ve své knize předává velice zajímavé zkušenosti, napínavé chvíle, poznání hloubky a nitra, a moudrost přesahující běžný povrchní rámec světa "nahoře".

A nyní nahlédněme přímo do knihy:

"...Dva jeskyňáři se vraceli zpět z jeskyně. ...Chodba se zatáčí vpravo a na jejím konci... Stěna! Celý profil chodby přepažuje neproniknutelná, kompaktní stěna. Kamenitý svah nikde, žádný člun, natož jezero. Pouze stěna, konec jeskyně. Ticho. Ani kapající voda. Někde se stala chyba. Jeskyňáři se překvapeně dívají po sobě, následně obcházejí stěnu a pátrají..."

Jedna z napínavých situací, kdy snad dochází k jakési změně reality. Dnešní kvantoví fyzikové potvrzují, že náš svět je jenom iluze. Včetně skály. To, že vidíme a cítíme pevnou skálu, neznamená, že to není jenom jedna z variant a podob širší reality místa. A že se někdy nemůže, snad vlivem unaveného vědomí nebo jiných okolností, i kolektivně, několika jeskyňáři pozorovaná "realita", průchozí prostor, náhle změnit v pevnou skálu...

Autor dále píše: "Mohu vám prozradit, že každý svět má svoje dveře. ...Proč se tolik bojíte změnit místo, poznat něco nového, vydat se dál? Není co ztratit!"

A já jen dodám, že podobnou příhodu jsme zažili v naší speleologické skupině v moravské jeskyni Netopýrka. Vraceli jsme se a z místnosti, kde byl jindy vždy průchod do předsíně jeskyně, byla samá skála a průchod jsme neviděli. Musím podotknout, že jsme byli plně střízliví a při vědomí. Vrátili jsme se tedy do vedlejší části, odkud jsme se začali vracet a vrátili se znovu, tentokrát už možná do správné reality - mohli jsme pokračovat až k východu...

"Svět tam nahoře je nádherný, pestrý, plný vůní. Můžete se opájet jeho krásou do nekonečna. Zároveň můžete i do nekonečna trpět. Den za dnem se opakuje stejný příběh. Opakuje se, protože dění na povrchu je chyceno do pasti času. Opakují se dny, roční období a celá léta. Opakuje se radost i bolest. ...Svět dole je odlišný. Zde se rozprostírá klidná hladina přítomnosti, ve které se čas rozpustil do ticha..."

"Aby se nové narodilo, musí staré zemřít. Největší odměnou za život je, že jednou zmizíš. Nemusíš se však bát - bezstarostná doba je tu stále. Stačí jen pozorovat..."

"Člověk má na výběr - je možné být v bezpečí, uschován, zapouzdřen, bez možnosti se vyvíjet, nebo riziko podstoupit, zhluboka dýchat, rozletět se do oblak, překonat bariéry... a někdy při tom zemřít. Vždy se jedná o návrat domů. Za to přeci stojí vsadit do hry vše..."

Autor je velmi vědomý, velmi blízký je mu mistr Osho, a díky tomu nabízí kniha i další nenápadné a o to důležitější střípky životního poznání, vsunuté do děje vedle podzemního světa, odehrávajícího se nejenom v jeskyni.

Str. 172-173: "Je zvláštní, jak se štěstí z této planety vytrácí, je ještě zvláštnější, že šťastní lidé jsou trnem v oku těm ostatním - nešťastným. Těch je bohužel většina. Pak je pouhý krůček k moralizování a k nepřeberným zákazům. Když ale dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Ještě to stále nechápete?" - lépe se mnohé pochopí až při čtení hlavního příběhu knihy, která vám dá nahlédnout do nekonečného ticha a tmy podzemních prostor. Tam si lze utříbit myšlenky, najít sám sebe, naučit se naslouchat a zažívat v životě více vědomé štěstí přítomnosti...

Knihu určitě doporučuji. Vygooglujte si ji a nechte zaslat...THOVT - Projekt Lidstvo

5. července 2014 v 18:46 | elf |  Super KNIHY
Tuto knihu velice doporučuji mít svoji a prostudovat důkladně, podtrhat a vracet se ke klíčovým myšlenkám o podstatě života a detailech projektu zvaného Lidstvo, který se na planetě Země zvrhnul s následky až do dnešních dní. Thovt vysvětluje, jak se vše stalo a jak v dnešní velice vyjimečné době otevírat a rozšiřovat své vědomí. Vysvětluje klíčové informace a postupy, kterak transformací - Vzestupem planety projít. Tuto knihu rozhodně považuji za jednu ze zásadních knih dnešní doby, otevírající skutečně vědomí. Mimo jiné se také vysvětluje využívání krystalů...


Kdo je bytost Thovt

Bytost Thovt je původcem a zakladatelem nauky hermetismu, otcem okultní moudrosti a astrologie, také objevitelem alchymie. Zosobňovala pro lidstvo Velkého Herma Trismegista a učence bohů starého Egypta.

Bytost Thovt měla schopnost přetrvávat na Zemi celá staletí v těle z masa a kostí bez jakýchkoliv známek stáří či smrti. Mnohokrát se vracel Thovt na planetu Terra (Zemi) a šířil zde pravdu, moudrost a lásku. Jeho učení a spisy měly podpořit vývoj lidstva a napomoci mu vzestoupit do vyšších úrovní bytí.

Mnozí se pokoušeli vysvětlit relikty (pozůstatky) dávných dob, ale od podání k podání se ztrácelo stále více důležitých součástí a pravý význam se postupně vytratil. Svým trojrozměrným náhledem není lidský rozum schopen vysvětlit relikty starých časů.

Thovt se kdysi inkarnoval na planetě Terra, aby zde učil bytosti vesmírné moudrosti. Jeho cílem je až do konce věků podporovat svou nekonečnou láskou a vědomostmi lidskou rasu a bytosti zde inkarnované a nepřetržitě je vést k pravé moudrosti.

Zde na planetě Terra se nacházejí brány a pečetě, propojující různé úrovně bytí. Je to místo, kde každá bytost může zvýšit svoji vibrační frekvenci a proniknout branami do vyšších sfér.

Prostřednictvím slov, která vám zde předávám (Thovt), dokážete postupně chápat souhru okolností, událostí a jevů. Jakmile má slova dosáhnou vašich srdcí, naroste vaše vědomí a otevře se vám možnost nového chápání.

Pravda je jednoduchá a jasná. Není k ní potřeba složitých meditačních cvičení či pravidel. Kosmická moudrost je čistá a zářivá. Ať vás moudrost, kterou zde najdete, osvobodí z pout této roviny bytí a umožní vám vystoupat do vyšších sfér!


Jak vše započalo

Na vaší úrovni bytí byla pravda doslovně a zcela překroucena. Žijete v bludné víře, že lidstvo existuje na planetě Terra jenom několik staletí. Věříte vašim učitelům a dějepiscům, že pocházíte z opic. Jaký to nesmysl!

Myšlení a jednání příliš často přenecháváte druhým. Uspokojujete se nepravdami a zkreslenými představami. Je to pouze dokonale zinscenovaná lež vaší společnosti a těch, kteří vás ovládají. Všichni jste ovládáni někým jiným. Jen několik jedinců z vás se vymanilo z těchto pout, čímž vykročilo k svobodné a naplněné realitě.

Mnohé bytosti planety Terra se pokouší prozkoumat smysl svého bytí, ale v důsledku překroucených historických spisů a nesprávných interpretací to není možné - vždy chybí nějaká rozhodující část vědomostí. Tyto části byly záměrně odstraněny, aby znemožnily z této úrovně bytí cestu zpět.

Váš pohled je omezený neboť nejste schopni myslet a cítit multidimenzionálně a vícerozměrně. Vše navlékáte do kazajky "omezených" slov. Váš způsob nazírání vám stojí v cestě. Hleďte, vnímejte a naslouchejte srdcem. Sám rozum nedovolí poznat pravý smysl srdcem.

Některé bytosti vaší sféry měly odjakživa zájem falšovat pravdu. Jednaly vždy v předstihu, aby vám vědomě ztížily osvícení a dokonalé poznání. Odstranily vše důležité a pozměnily formu. "Mocní" vašeho světa uschovali originály a tajná učení daleko mimo dosah "obyčejných smrtelníků".

Lidský rozum má své hranice. Pro pochopení kosmické a geometrické universální pravdy je potřebný stejně neohraničený duch. Zanechte vašeho "lidského myšlení" a zaktivujte srdce - potom pochopíte. Objevte pravé jádro ve vašem srdci. Tento klíč vám nikdo nevezme. Pokud ho budete používat, poznáte pravdu a všechny nejdůležitější a nejvzácnější moudrosti lidstva. Musíte si však dovolit tuto moudrost najít. Nenechávejte už tuto zodpovědnost na druhých, kdo ji zkoumají svým rozumem. Myšlenky a způsob, jak s moudrostí zacházíte, vás většinou vedou do chaosu, projevujícího se na všech úrovních vašeho bytí.

Kdy přes den soustředěně a v klidu a tichu přemýšlíte? Nejste schopni vaše myšlenky zkoncentrovat a zacílit jedním směrem. Byl vám dán i tento druh myšlení, abyste nemohli poznat pravý význam myšlení a sílu, jež je v tom ukrytá. Duch je nejmocnějším nástrojem. Vždyť vytváří veškerou hmotu a kvalitu bytí každého jedince.

Skutečnost, kterou žijete, je vždy zrcadlem kvality vašich myšlenek. Síla myšlenky stvořila váš svět. Přinesli jste si sem všechny nástroje, potřebné k tomu, abyste vytvářeli skutečnost. Přesto se mnozí z vás rozhodli pro spánek zapomnění, hoví si v něm a spokojili se s ohraničenou realitou a nechce se jim hledat.

Jste ve významném bodu svého vývoje, proto vás prosím: Otevřete svá srdce pravdě. Uvolníte tím netušené možnosti a bez zábran překročíte brány moudrosti, které vás vysvobodí z této úrovně bytí a navrátí vám svobodu.

Jste - li připraveni poznat pravdu, ukáži vám cestu do nové úrovně vědomí, která vás vysvobodí z okovů zotročení.

Kráčejte s radostí, plni jistoty a důvěry. Nepokoušejte se vydat na tuto cestu s přáteli, neboť každý na ni musí vykročit sám (svým srdcem). Samostatně jste vstoupili do této roviny bytí a sami musíte najít i cestu domů!

Můžete se touto pravdou dotknout srdcí vašich blízkých, ale zda ji přijmou a přenesou do svého života, je jejich svobodnou volbou. Je to rozhodnutí každého. Pokud jejich srdce zatím nemohou tuto řeč přijmout, nevnucujte jim tyto znalosti. Tolerujte svobodné rozhodnutí každého, kdo chce jít jinou cestou. Není vaším úkolem někoho obracet, silou přenastavovat jejich srdce. Jakmile budou jejich srdce připravena, pak to pochopí a budou těmto věcem otevřeni.

Všichni se nyní můžete vysvobodit z této úrovně bytí! Jděte za tím, co je pro vás důležité a přestaňte žít život druhých. Máte svobodu volby.

Jste připraveni vysvobodit se z okovů této úrovně bytí? Pokud ano, budu vám svítit na cestu a řeknu vám pravdu o vašem bytí v této dimenzi. Otevřou se vám brány do jiných světů a úrovní bytí. Vysvobodí vás to z okovů, které vám byly kdysi nasazené proto, abyste skutečnost neobjevili. Klíč k ní nosíte v sobě, v srdci. Poznejte sílu a moc vaší pravé duchovní síly, neboť ta je nejmocnějším nástrojem v celém vesmíru. Stačí ho jen použít a brány se otevřou! Ať se tak stane! V hluboké lásce, Thovt.

- tolik ukázka informací do strany 24 této knihy. Nyní, v červnu 2014 byla do češtiny přeložena již další kniha neméně klíčová a také ji rozhodně doporučuji: Thovt - Brány Atlantidy.

Plán vaší duše

5. července 2014 v 18:28 | elf |  Super KNIHY
Zpracováno dle stejnojmenné knihy autora Roberta Schwartze, Eugenika 2010

Knihu doporučuji si pořídit a přečíst srdcem. Autor zmíněné knihy prožíval životní těžkosti a pochyby. Pomocí média - osoby, která dokáže skrze channeling (napojení na zdrojový kanál - duši) zprostředkovat dotazy klienta a odpovědi od jeho průvodců i od jeho duše, autor záhy pochopil smysl trápení ve svém životě a rozhodl se zkoumat toto téma - způsoby plánování duší svůj život na Zemi. Uvědomil si, že když toto pochopení pomohlo a ulevilo jemu, mohlo by pomoci všem potřebným lidem. Proto vybral z desítek kontaktovaných lidí vzorovou desítku těch nejčastějších zažívaných problémů. V knize je představil včetně rozhovoru s jejich průvodci skrze tři média. Jednalo se o životní těžkosti typu vrozené hluchoty, slepoty, tělesného poškození a zkušenosti typu alkohol, drogy, úmrtí nejbližšího, nehody, a to ze strany osobní a nebo ze strany partnera nebo vlastního dítěte, které člověku zemře, nebo je postižené a nebo se potýká s drogami.


Poznání svých životních plánů, které jsme si jako duše před svým narozením nastavili, je léčivé. Může lidem velmi ulehčit utrpení a dát jejich potížím nový význam a smysl.

Často si připadáme jako oběť vesmírných sil a osudu. Obviňujeme druhé za špatné věci, které se nám staly. Své potíže pokládáme za nesmyslné. Pochybujeme o své ceně, když nedokážeme to, co jsme podle svého mínění dokázat měli. Když si ale uvědomíme, že se na Zemi rodíme záměrně, abychom zažili ty lekce, které si předem s druhými dušemi přesně domluvíme, zjistíme, že se dá na potíže a problémy v životě dívat úplně jinak.

Prožít to, co jste si před narozením naplánovali, vyžaduje velkou odvahu. Celých 80% lidí si své těžkosti naplánovalo jako životní cíl. To znamená, že jim o takovou výzvu šlo hned od počátku jejich plánů a věděli, že se jim v životě taková výzva velmi pravděpodobně objeví. Na úrovni duše využíváme potenciální překážky na naší cestě pro svůj osobní růst. Často se tím učí i okolní zúčastněné duše. Drtivá většina životních těžkostí je opravdu předem zvolená.

Výjimkou jsou případy, kdy nám naše intuice (duše nebo něco - průvodci) našeptává, abychom se určitým věcem vyhnuli. Když ignorujeme svůj vnitřní hlas, můžou nás potkat problémy navíc, které jsme si nenaplánovali.

Když se narodíme, máme svobodnou vůli, kterou můžeme používat k tomu, abychom si vytvářeli výzvy, které nebyly součástí našich plánů před narozením. Neplánované výzvy se objevují tehdy, když si je přitáhneme na vibrační úrovni, protože potřebujeme moudrost, kterou nám mohou zprostředkovat. V takovém případě nás většinou intuice neodvádí od poučení, které potřebujeme. Náš růst souvisí s našimi zkušenostmi - bez ohledu na to, zda jsme si je plánovali, nebo ne. Náš růst je to hlavní, o co tu jde - osobní prožívání zkušeností.

Duchovní průvodci dobře znají naše životní plány i to, zda do nich patří např. zřícení letadla, proto v nás mohou např. včas vyvolat varovné pocity. Výhodu mají citlivější, čistící se, nebo meditující lidé - když se mysl ztiší, slyšíme více vzkazů.

Plánování duší

Dříve, než se narodíme, vedeme hluboké rozhovory se svými duchovními průvodci a s jinými dušemi, s nimiž si domlouváme průběh lekcí a událostí, aby nám např. způsobili to či ono. Probíráme, co bychom se chtěli naučit, nebo čeho se zbavit (pocitů strachu, méněcennosti atd.) a jak se to naučíme.

Když se média dostanou k okamžiku rozhovorů a plánování duší, shodují se na vidění určité místnosti, kde se duše, přichystané k inkarnaci, setkávají, a menší přilehlou místnost, ze které dění sledují duchovní průvodci a v případě potřeby přijdou duším poradit.

V místnosti je vždy viděna určitá "šachovnice" nebo "diagram, kde se zobrazují scénáře s různými možnostmi a následky. Jednotlivé čtverečky, sekce, představují vývojové etapy v životě daného jedince. Průvodci opakovaně potvrdili přes médium, že to reálně existuje. Vysvětlili, že v nehmotném světě mají myšlenky okamžitou a doslova tvořivou moc. Všichni zúčastnění se domluví, že plánování bude probíhat na určitém místě a že přitom použijí určité pomůcky, např. uvedený diagram. Takovéto v duchu formulované dohody pak "zhmotní" věci a místa, které médium vidí.

Když duchovní průvodce seznamuje médium s rozhovory v rámci plánovacích sezení, napojuje se na akášické záznamy (knihu životů). Jedná se o úplné záznamy všeho, co se kdy stalo, řeklo nebo pomyslelo.

Když jste si plánovali tento život, nezabývali jste se tím, co se případně naučíte pomocí svého intelektu. Spíše jste chtěli prožívat určité pocity, které vyvolává život ve fyzickém rozměru.

Výzvy a potíže jsou mimořádně účinné nástroje pro vznik pocitů, jež jsou životně důležité, aby duše mohla poznat sebe sama. Tyto pocity opravdu nelze pochopit myslí. Ve skutečnosti je rozum spíše na překážku. V jistém smyslu je život cestou od hlavy k srdci. Životní výzvy si plánujeme proto, aby nás touto cestou vedly a donutily nás otevřít své srdce a my se tak naučili lépe ho poznat a vážit si ho. Klíčem, který odemyká dveře do srdce a umožňuje pochopit duchovní smysl prožitků, je empatie.

Proč se rodíme

Plány, které si formujeme před narozením, jsou dalekosáhlé a podrobné. Zdaleka v nich nejde jen o volbu životních výzev. Vybíráme si své rodiče (a oni nás), dobu a místo narození, školy do nichž budeme chodit, domovy v nichž budeme žít, lidi s nimiž se setkáme a vztahy, které prožijeme.

Pokud jste měli pocit, že osobu, s níž jste se seznámili, už dávno znáte, je docela možné, že tomu tak opravdu je. Takový člověk byl zřejmě součástí vašich plánů před narozením. Podobně i mnohá místa, obraz, větu, jméno "znáte" - plánované a předem zobrazené detaily u plánovacího diagramu nám pomohou vzájemně se poznat na fyzické úrovni. Pocit déjavu se často správně připisuje nějaké události z minulého života, ale mnohá déjávu jsou vzpomínky na plánování před narozením.

Když se ocitneme na Zemi, zapomeneme na svůj duchovní původ. Před narozením víme, že nastane takováto amnézie. Tomuto stavu zapomnění se často také říká "za závojem". Jako duše chceme na svou pravou identitu zapomenout, protože až rozpoznání nás přivádí k hlubšímu sebepoznání. Abychom se dopracovali k tomuto hlubšímu vědomí, opouštíme nefyzickou sféru radosti, míru a lásky, protože tam neprožíváme žádný kontrast vůči sobě samým. A bez rozporů nemůžeme sami sebe doopravdy poznat a vyvíjet se. Fyzická rovina nám tyto kontrasty poskytuje, protože zde vládne dualita: nahoře a dole, teplo a zima, dobré a špatné. Smutek, který vzniká v důsledku duality, nám umožňuje lépe poznat radost.

Duše je nesmírná a přesahuje osobnost. Během různých inkarnací vznikají různé osobnosti jakožto projevy téže duše. Proto je pro duši životně důležitá každá její osobnost a duše všechny své osobnosti (loutky) vroucně miluje.

Osobnost má svobodnou vůli. Může tedy přijmout i odmítnout své životní výzvy. Země je jevištěm, kde může osobnost hrát podle scénáře napsaného před narozením, nebo se od něj odklonit. Vybíráme si, jak budeme reagovat. Zda hněvem a zatrpklostí a nebo s láskou a soucitem.

Dokud jsme v těle, naše duše s námi komunikuje skrze pocity. Naše tělo je mimořádně citlivým přijímačem (i vysílačem) energie, která nám prostřednictvím pocitů říká, zda jsme nebo nejsme ve shodě s tím, kdo opravdu jsme, a s tím, jak se momentálně projevujeme.

Proč si plánujeme výzvy

Životní plány jsou sestaveny tak, abychom zažili, kým nejsme, a pak si vzpomněli, kým opravdu jsme. Je to plán učení se skrze protiklady. Hodnotu a význam určité věci nejlépe pochopíme, pokud ji postrádáme. Nedostatek soucitu ve vnějším světě duši přinutí obrátit se do svého nitra a vzpomenout si na svůj vlastní soucit.

Z pohledu duše je bolest, kterou takový proces učení zahrnuje, pouze dočasná a krátká, zatím co výsledná moudrost doslova věčná.

Každý z nás má vliv, který dalece přesahuje naše vědomí. Naše schopnost významně ovlivňovat svět je úžasnou příležitostí i velkou odpovědností zároveň. Stejně, jako když se do sklenice přidá kapka barvy, každý člověk pozměňuje celkový odstín. Když pociťujeme radost, vyzařujeme vibrace, které i ostatním usnadní cítit radost.

Když člověk přijme určitou životní výzvu, může přijímat léčivou energii těch, kteří už prošli stejnou cestou. Cesta ke světlu je vydlážděna soucitem a léčivou láskou, která zvyšuje frekvenci osoby jdoucí po této cestě.

Ponaučení a uzdravení, jež je výsledkem určité specifické životní výzvy, zesiluje aurické pole toho, kdo tuto výzvu přežije. Utrpení je dar nesmírného významu jak pro duši která trpí, tak i pro vyvolené, jimž je umožněno pomáhat této duši na cestě k uzdravení. Řeč utrpení vyzařuje vlastní frekvenci z očí, srdcí a myslí těch, kdo jsou přítomní. Věnujte lásku a soucit těm, kdo to potřebují. I malé činy uvědomění a laskavosti jsou uzdravující.

Naše energie působí v této dimenzi, ale dostává se i do jiných dimenzí. Při vtělení nejde o to, že bychom byli doslova odvedeni z našeho věčného domova, spíše jen dojde k omezení naší schopnosti vidět nehmotnou součást světa. A smrt je zase odstranění závoje, který nám za života bránil vidět nehmotnou sféru.

Pojmy jednota a oddělenost jsou důležité, abychom plně pochopili, proč chceme používat životní výzvy. Jestliže jako duše nasměrujeme část své energie do fyzického těla, záměrně omezíme své vnímání jen na naše fyzické tělo a tím zablokujeme vnímání jednoty. To, že dokážeme takto zúžit rozsah našeho vnímání, nám umožňuje naplánovat si životy, v nichž hrajeme předepsané role, a vzájemně si tak umožňujeme prožívat různé výzvy a doufáme, že na tyto výzvy budeme reagovat s láskou.

Životní výzvy si plánujeme, abychom dosáhli určitých cílů. Běžným takovým cílem je uzdravení a to zejména uzdravení "negativní" energie, která nám zbyla z minulých životů. Dejme tomu, že někdo se v minulém životě strašně bál. I po skončení tohoto života v něm pak zbyly stopy energie strachu. To platí hlavně v případě, že člověk zemřel ve strachu. V této duši může zůstat určitá energetická stopa strachu. Takový jedinec pak cítí tuto přetrvávající energii a tím je motivován naplánovat si nový život, v němž se strach vyléčí projevy lásky.

Výzvy si plánujeme i proto, abychom vyrovnali svou karmu. Karma se někdy popisuje jako kosmický dluh, může ale znamenat i nevyváženou energii mezi dvěma jedinci. Běžně rozvíjíme karmu se členy své skupiny duší - s těmi jedinci, kteří jsou ve stejném vývojovém stadiu a s nimiž jsme už prožili řadu životů. Během těchto životů jsme hráli role manželů a manželek, dětí, sourozenců, rodičů, blízkých přátel i smrtelných nepřátel.


Tolik náhled po str. 40 uvedené knihy - rozhodně doporučuji si ji přečíst, informace jsou klíčové k pochopení vyšších souvislostí, snazšímu odpuštění a životu, přijetí sebe i osudu a okolností a celkovějšímu porozumění koncepce a smyslu rození - inkarnací duše na tuto "naši" planetu.

Petr Chobot - Je čas zastavit aktivity světové stínové mafie

26. ledna 2014 v 18:11 | pch |  Objevte REALITU

Petr v tomto videu poměrně odvážně představuje náhled do zákulisí, podpořený navíc svým osobním vhledem. A nejenom to. Následuje hluboká meditace, při níž se posílají ochranné energie pro celou Zemi a především do míst, kde je to nejvíce v danou dobu a politickou situaci nejvíce potřeba.
Takže i řešení, možná v danou dobu to nejlepší.

Kolektivně lze totiž měnit realitu poměrně účinně.

Napomoci hladšímu průběhu transformace a vzestupu planety i obyvatel, aby temné síly neměly tolik prostředků, ovládat masy lidí k nesmyslným bojům.

Tuto mediaci je dobré provádět opakovaně, mentálně a nebo si opět pouštět tento záznam, kde je meditace a práce s energií vedena a posílena desítkami účastníků...

Ideální by bylo, společně při záznamu nebo i bez něj, meditovat častěji a celá skupina.
Nebo se připojit k Petrovým pravidelným meditacím, aby v tu chvíli byl účinek celosvětový.

Videozáznam:


Pokud se to nezobrazuje zde přímo,
záznam se nachází na této adrese:

http://www.youtube.com/watch?v=ZIUXioSOkSU


Doporučení:

Stahujte si podobné důležité záznamy, dokud na internetu jsou!

Kam dál