A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Jsi samotným Vědomím

6. června 2017 v 9:47 | Karel Spilko - Surfování na vlnách života |  Objevte REALITU

Na ničem nezáleží tolik, jak si myslíš

Vše, za čím ses hnal a co pro tebe bylo důležité,
se rozplyne jako mraky na obloze ve své nedůležitosti.

Až zjistíš, že rekvizity, kterým jsi věřil a které vyznával,
byly jen dekoracemi pro hru, kterou Vědomí hraje samo se sebou,
rozesměje tě to.
Bylo úplně jedno, čím jsi, čemu věříš, co děláš a co máš,
jakou funkci zastáváš a jakými problémy se trápíš - budeš udivený,
o jakou bláznivou komedii jménem Život se jedná.

Vše ztratí svou pověstnou důležitost a ty si uvědomíš, že
jediné, co zde má svou relativní váhu je, JAK funguješ.
A je úplně jedno, co se kolem tebe nachází.

Tvůj postoj, úhel pohledu, tvá reakce na to, co přichází,
je jediné, o co se zde hraje.
Ostatní vzniká a zaniká stejně jako příliv v oceánu.

Až zjistíš, že vše bylo jen tvou představou, která se mění
podle toho, JAK funguješ v této vesmírné hře,
pak pochopíš, že ani tyto představy nejsou reálné - stále se mění.

A jenom to, JAK se pohybuješ v tomto chaotickém světě
plném nejistot, bude nakonec pravým pokladem v
pokladnici kosmického Vědomí.

Potom se začneš víc smát a užívat si života se vším, co přináší.
Potom v tvém životě bude více prostoru pro klid a radost.

Problémy a příležitosti jsou tady, abys s nimi hrál vesmírnou hru,
která nikdy nezačala a nikdy nekončí.

Jsi samotným Vědomím, tou základní esencí, energií a plátnem,
z kterého vše vzniká. Bez tebe nemůže nic existovat.

Jakmile si to uvědomíš, můžeš poodstoupit a pozorovat vše,
co se v tvé hlavě odehrává, tím odmocníš příběhy, probíhající hlavou.
Nemusíš od nich utíkat, jen si uvědom, že jimi nejsi.
A pak teprve začíná ta správná hra, ve které se bavíš…

 

Vše je jen součástí bláznivé hry Vědomí

6. června 2017 v 9:23 | Karel Spilko - Surfování na vlnách života |  Objevte REALITU

Všichni něco hledají ale žádná cesta nikam nevede

Všichni hledají smysl života, lásku ve vztahu, kariéru.
Všichni se za něčím ženou, ale žádná cesta nikam nevede,
je jen součástí bláznivé hry Vědomí.
Není čeho dosahovat a kam jít.
Cesta je tu jen pro hru samotnou, ale neslouží žádnému cíli.

Cesty jen uspokojují tvou mysl.
Proto je jedno, čím se zabýváš, kudy se vydáš a kam.
Nic není výše než jiné. Nic není lepší než ostatní.
Všechny cesty slouží jen jednomu účelu - ukončit tvé hledání.

Není totiž co hledat, protože jsi vším - jsi Vědomím
a cesty jsou zde vyprojektovány, aby se mysl něčím zabavila.

Cesta je jen činnost, skrze kterou se odvíjí klubko života.
Na konci tě čeká střetnutí s prázdnotou - s tím, kým opravdu jsi.
Cesty jsou jen vymyšlené berličky, aby zastřely tvou pravou podstatu.

Až to pochopíš, přestaneš si lámat hlavu, co je pro tebe tím nejsprávnějším.
Tvé hledání skončí a ty se budeš zabývat tím, co je zrovna před tebou.
Je totiž jedno, zda čteš duchovní knížky, stojíš na hlavě, nebo jsi v kině.
Je úplně jedno, zda jsi duchovní vůdce nebo řidič taxíku.

Vše je vědomí, jde jen o pochopení tvé pravé podstaty.
Nemusíš odjíždět do jiné země ani k žádnému mistrovi.
Nemůžeš tam nic najít, protože jsi již dávno tím, co hledáš.
A kde bys to mohl najít jinde, než u sebe?

Castaněda aplikovaný pro dnešní stopování

2. června 2017 v 9:14 | elf |  Objevte MATRIX
Aneb úvahy o stopování - jednom ze zásadních kroků dle Castanědy:

Stopování je zvědomení každého konání, lze používat k pozornějšímu všímání symboliky a naváděcího nebo zaváděcího systému… je známé i jako umění "ovládané pošetilosti".
Nejde o lovecké, ale strategické chování a obnáší stálé a pozorné stopování každičké součásti života bojovníka s matrixem (bojovník jen obrazně - oblíbený termín Castanědy, budiž, ale nechceme bojovat ale láskovat, jít do středu, nulovat výchylky). Nicméně: Bojovníci se učí zdokonalovat návyky a pravidla matrixu (první pozornosti), ať už se týkají bytostí, s nimiž se setkávají, nebo jich samých.

Jakmile dokáží s velkou přesností předvídat kroky (své vlastní i ostatních), pustí se do stopování, což znamená, že jdou po stopách a využijí jich co nejlépe.

(Bojovníci proti matrixu stopují vlastně energii, vyplývá také, že svoji energii drží mimo, od programů a běžných myšlenek a nízkých záměrů humanoidů a jejich systémů)

Nejprve tuto strategii uplatní na své vlastní myšlenky, činy a pocity a pak na činy a reakce svého okolí.

Bojovníci, kteří trénují stopování, mají obrovskou výhodu proti ostatním - humanoidům - jejich činy jim umožňují vidět - jako by zvenku hleděli dovnitř, nebo z výšky dolů.
Stopař je pozorovatel a umí rozlišit stopu i v chaosu. Systém připravuje stálý tlak a chaos aby zametal pravé stopy, nemůže ale předčít vidoucího - je vždy o krok napřed.
Plně se účastní dané situace s ostatními a tak jsou před nimi nenápadní, ale mohou jim pomoci z okovů, vibračního vězení, nevědomí.

Protože vědí, že nic z toho se ve skutečnosti neděje, motivuje je něco jiného.


Cesta dolů králičí norou = ven z první pozornosti přímo do pozornosti druhé.

Vyšší vibrace
- harmonie - pocit vzletu, uvolnění, uzdravení duše i těla, směr k celistvosti, prozření, tvorbě, zmoudření, k srdci, plnost hologramu, naplnění vnější i vnitřní, most k 2. pozornosti a dál.

Nižší vibrační prostředí nebo humatoni
- pocit zátěže, okovů, pádu, omezení, zaseknutí, úbytku radosti a energie a vitality, odejmutí křídel a možností, představivosti i kreativity.

Buďme tedy dobrými stopaři a pozorovateli matrixu!
Pozorovatel - včas pozoruje a zůstává nad věcí - pánem situace
Stopař - až tak dobře stopuje, že dokáže systém předstihnout, nachytat v tom, co chystá za léčky!


 


Castaněda aplikovaný v našem matrixu 1

2. června 2017 v 9:04 | elf |  Objevte MATRIX
Pozornosti, roviny

Je-li matrix první pozornost, světem založeným na rozumu - intelektu, pak druhá pozornost je nad tímto humanoidním světem, je to rovina vůle, představivosti, která se realizuje a hmotný matrix je jí podmnožinou. Za nimi teprve leží skutečnější a reálnější svět, třetí pozornost, které lze ale dosáhnout pouze tehdy, když se dva nižší interpelační systémy, rozum a vůle, levá a pravá strana mozku, vyrovnají do rovnováhy a tak se vyruší. V tom okamžiku nastává naprostá svoboda - okamžik, kdy Neo spatřil kód a dosáhl Samadhi...

Fáze rozvoje: Humaton, vidoucí, bojovník s matrixem, čaroděj matrixu...

4 roviny = úplnost vlastního Já:

Matrix - první pozornost, ego, zbytková paměť, rozum, intelekt, stopařství
-levá strana vnímání
Skutečný svět - druhá pozornost, skutečné tělo, vůle, představivost, snění
-pravá strana vnímání
Tonal - Humanoidi a bojovníci s matrixem
Nagual - Čarodějové matrixu a vidoucí


Bezchybní bojovníci a mistři čarodějové v sobě skrývají možnost, stát se jednoho dne vidoucími.
Mají za úkol přetvořit a dokonce rozložit matrix - nejprve mapují, uvědomují si podstatnější úkoly spolu s udržením vibrací nad matrixem společně (důvodem je vzájemná podpora ale taky vznik harmonických násobků vibrací, které nemohou vznikat jednomu.. jsou potřeba na to dva) aby osvobodili ty, kteří jsou v něm dosud lapeni.

Svým vědomím mohou řídit a možná i utvářet události tak, aby k sobě humatony přivolali a připravili je na odpojení.

S vyšším vědomím mají pak čarodějové moc upravovat falešnou realitu humatonů z vyšší perspektivy pravdivé reality.

Předpokládejme, že matrix neprogramuje životy humatonů úplně, ale jen určité určité události a reakce na ně.
Humaton tak má sice "předurčený" osud, tento osud má však bezpočet různých variant, v rámci odpovídající úrovně matrixu.

To vše se začíná měnit, když do hry vstupují čarodějové. Protože jsou odpojeni od systému, ten nemůže jejich kroky předvídat.

Nepodléhají již jeho programům - ani kontrole.
Castaněda aplikovaný v našem matrixu 2

2. června 2017 v 9:02 | elf |  Objevte MATRIX
- pokračování-

Je nezbytné naprosto důvěřovat čarodějovi (opustit strachy a nejistoty vnější i vnitřní včetně o krok zpět našeptávajícího ega) a odhodlat se ke zdánlivě nemožnému kroku (skoku), neboť jen tak lze uniknout stálým pronásledovatelům systému, ale také dosáhnout nové úrovně porozumění, vidění a bytí (čarodějovy říše).

Most mezi egem a ID = most mezi levou a pravou polovinou mozku, vstupní brána mezi oběma světy. Následně je možná komunikace mezi nimi a toto spojení kopírovat na humatony, nevidoucí = stávají se vidoucími, ale pozvolna, jak to stíhá jejich zbytek zasekané aury, energií a jako poslední se vláčí hmotné tělo (odlehčit odblokama a turbozvyšováním vibrací).

Cílem je dokončit toto spojení v úplnosti (znamená kvantově upravit matrici) a to i prostřednictvím druhé pozornosti - světa vůle, představivosti a čar zasáhnout do pozornosti první - světa intelektu a rozumu a do říše ega, kde je nyní uvězněno mnoho miliard humatonů...

Hlídejte si tedy svoji pozornost, čemu a komu ji dáváte (zbytečně) a také svůj potenciál a energii!Stopařův průvodce galaxií a věda

11. ledna 2017 v 17:06 | Michael Hanlon |  Super KNIHY

- kniha, která vyšla v češtině v nakl. Matfyz Press 2016, orig. angl. 2005.
Autor: Michael Hanlon

Pokud jste četli trilogii Stopařův průvodce, je to příjemný doplněk ze strany moderní vědy, beroucí vážně v úvahu kvantové a jiné paradoxy nebo možnosti vesmíru, jehož "realita" nejspíše vypadá velice jinak, než byla schopna do nedávna popsat klasická fyzika.

Knihu lze opět doporučit, proto ji také na tyto stránky Objevto.blog.cz uvádím. Není nezbytné ji číst, natož mít, ale může příjemně rozšířit obzor někomu, kdo se někdy alespoň zamyslel nad nezajímavějšími tématy problematiky paralelních světů a alternativních skutečností, i naší podstaty.

Představa, že za rohem se skrývá další svět stínů, nás může strašit. Lidi však vždy přitahovala myšlenka vydávat se kamsi jinam - do temných koutů zahrady, na dno skříně, do koruny stromu. Objevit hlubší souvislosti, nejlíp podstatu. Najít něco tajemného, netušeného, nejlépe ne k pouhému ukojení ega, nebo zviditelnění se, ale pro hlubší poznání a vnitřní naplnění-se. A což teprve odhalení samotných tajů principu našeho světa, který dnešním fyzikům stále více zamotává hlavu.

Trilogie Stopařův průvodce skvěle vyjadřuje pocit, že pod povrchem, pod vším kolem nás, prostě není nic takové, jaké se zdá. A tato kniha se zabývá přímo klíčovými otázkami se snahou, přiblížit čtenáři roviny poznání, kterých již fyzika dosáhla. A tak se zabývá i otázkami:

(popsal jsem úžasnými úryvky 2 stránky wordu ale systém Blogu to zase nechce sežrat, že je to přes 40000 znaků, přitom word spočítal 7 tisíc, tak nevím, muselsem většinu promazat, prostě si to kupte)

Fyzikové tvrdí (autor píše): Je samozřejmě nemožné dokázat, že žádné UFO neexistuje. Stejně jako je nemožné dokázat, že do povrchu Marsu se neobtiskl žádný obličej, nebo přesvědčit pochybovače, že astronauti z Apolla se skutečně dostali až na Měsíc.

… Jedno z řešení je, že vesmír je jen přeludem, který pro nás vytvořily inteligentní bytosti. Další možností je, že vesmír se inteligentním životem jen hemží, že tento život je do seznamování celý hrr, jen se k nám zatím nedostal.

… Fyzika dnes vlastně připouští, že předměty se ve vesmíru objevují z nicoty.

… Svobodná vůle je pouhou iluzí. My totiž ve vesmíru, který by se řídil selským rozumem, nežijeme.

… Mozek, který máte v tuto chvíli, není týmž mozkem, který jste měli před pěti minutami - určitě ne na kvantové úrovni. Uchovává se v něm pouze pocit, že je týmž mozkem s týmiž vzpomínkami. Dá se říci, že umíráte a znovu se rodíte každou vteřinu, aniž by jste na to jen pomysleli.

… Fyzik Bostrom tvrdí:
"Žijeme v jedné z bezpočtu simulací. Nejsme víc než elektronické avatary jako ty v Matrixu. Simulovat celý vesmír by nebylo nutné, stačilo by o něm jen přesvědčit jeho obyvatele. Nebylo by třeba vyplnit každičký detail, ale simulovat a dokreslit jen tu část se všemi fyzikálními vlastnostmi, kterou by někdo pozoroval."
- Je-li podle Bostroma vesmír simulací, můžeme odhalit švy a klouby, které se programátorům dokonale nepovedly - opravdické "Chyby v Matrixu". Není-li náš vesmír skutečný, nejspíše v něm budou podobné rozpory. A právě zde, v submikroskopickém měřítku, což je znepokojující, vidíme nepravidelnosti na každém kroku. Na opačných koncích měřítka prostě fyzika nedává smysl.
Pokud opravdu žijeme v přeludu, pak ve chvíli, kdy si to společně všichni uvědomíme, mohou naši páni zmáčknout tlačítko RESET a začít s námi hrát zcela novou hru.

- Tolik pár ukázek, knihu určitě doporučuji k zamyšlení i seznámení s aktuální fyzikou.


Solfeggio léčivé frekvence

21. prosince 2016 v 18:56 | net |  Léčivé techniky

Hudba a zvuk může být velmi silný transformační nástroj pro lidské tělo a duši. Nicméně, až v posledních letech vyšla najevo informace, že naše novodobá hudební produkce byla okradena o obrovský potenciál pro léčení a transformaci, o mocný starodávný tonální rozsah známý jako "původní Solfeggio frekvence ."

Tyto originální Solfeggio frekvence, mají schopnost přeměnit život zázračným způsobem. Zmínky o těchto frekvencích sahají do starověku, kdy byly součástí zpěvů v gregoriánských chorálech, během náboženských obřadů v kostelech v té době. Ale partitury chorálů záhadně, kolem roku 1050 zmizely a jsou pravděpodobně navždy ztraceny.

Tyto zpěvy se skládají ze zvláštních tónů nebo frekvencí, které když jsou zpívané v harmonii, a v latině, měly obrovskou duchovní sílu při náboženských obřadech. Kombinace těchto tónů a latinské intonace, měla sílu proniknout hluboko do hlubin podvědomí a silně podporovat léčení a transformaci.

Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 těchto úžasných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně pod zámkem v útrobách vatikánských archivů. Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele" (Ut Queant Laxis) se však záhadným způsobem objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice - Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La.

Naše moderní hudební stupnice je mírně mimo rozsah synchronizace původních Solfeggio frekvencí a komorní "A" 440 Hz, bylo původně, ještě kolem roku 1914, 417 Hz. V podstatě téměř všechnu hudbu, kterou slyšíme dnes v mediích nebo se prodává v obchodech, ať už je to rock, jazz, soul nebo klasika, je atonální a kontraproduktivní ve srovnání s úžasnou transformační silou Solfeggio tónů.

Jedna z Solfeggio frekvencí 528 Hz je známá jako "528 Miracle", protože ta má pozoruhodnou schopnost léčit a opravovat DNA v těle a je to přesně ta frekvence, která byla použita genetiky při biochemických procesech.

Změnou původní Solfeggio stupnice se změnily výrazně zpěvy, tedy i ty zpívané v kostelích a změnou frekvencí byly ovlivněny změny v koncepčním myšlení, což mělo za následek oslabení duchovního vlivu církve.

Solfeggio frekvence:

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu.

Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii v dosažení cíle, Tato uzdravující zvuková frekvence má blahodárné účinky ve vztahu k pocitům viny. Tato frekvence očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek k realizaci cílů. Tím umožňuje dosažení těchto cílů. Tato frekvence UT vás zbavuje pocitu viny a strachu tím, že snižuje obranné mechanismy. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn.

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a b´vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem a to tak, že dodají energii Vašemu tělu za využití svého tvůrčího potenciálu

MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA./ frekvence lásky

Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního, téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí se a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu a pocitu duchovní slávy. Tón MI také otevírá lidem hluboké duchovní zkušenosti a osvícení.

FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku

Tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a tvoří harmonické mezilidské vztahy. Tónu FA lze použít k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a k řešení sociálních problémů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, porozumění, toleranci a lásku. Tato frekvenci lze také použít pro komunikaci s paralelními či duchovními světy.

SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním

Tato frekvence čistí buňky (solve polluti) od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což můžete ještě více podpořit zdravým jídlem zbaveným různých druhů toxinů. Tón Sol čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění. Tento tón Vás vede k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu.

LA - 852 Hz - Prohloubení intuice./navracející k duchovnímu řádu / osvícení / láska bez podmínek


Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu – naši přirozenou vlastnost a povahu.

"528 cyklů za sekundu, je doslova jádrem tvůrčích frekvencí přírody. Je to láska," prohlašuje proslulý lékařský výzkumník Dr. Leonard G. Horowitz (specialista na genetickou biochemii). Tento doktor má podíl na tom, že ke stávajícím Solfeggio frekvencí přibyly další tři a jedná se o 174 Hz, 285 Hz, ve spodní části stupnice, a 963 Hz v horní části stupnice a po přidání se s šesti původních Solfeggio frekvencí, vytvořily tři ideální trojice 3 x 3 = 9

Význam doplňkových tónů:

174 Hz
Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.

285 Hz
Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jím „zasílá zprávy“ o restrukturalizaci poškozených orgánů

963 Hz
Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu – naši přirozenou vlastnost a povahu.

Mezi Solfeggio frekvencemi existují zajímavé matematicko fyzikální vztahy. Rozdíl mezi třemi prvními, druhými a třetími frekvencemi v kruhu je 111 Hz.
174+111= 285, 285+111=396
417+111= 528, 528+111=639
741+111= 852, 852+111=963
174, 417, 741 jsou vrcholy trojúhelníku, zrovna jako 285, 528, 852, nebo 369,639,963.

174Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3 285Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6 396Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9
417Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3 528Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6 639Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9
741Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3 852Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6 963Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9

Tak jako matematické vztahy mezi frekvencemi, existují vztahy těchto frekvencí i k životně důležitým funkcím orgánů těla, až po úroveň DNA.

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co již před staletími moudří muži věděli a že všechno (včetně vás), je v konstantním stavu vibrací. Nejvíce elementárnímu stavu vibrací se blíží zvuk. Všechno má optimální spektrum vibrací a tento stav se nazývá rezonance. Když jsme v rezonanci, jsme v rovnováze. Jeden ze způsobů, jak využít zvuk a léčit tělo, je si uvědomit, že každý orgán a každá buňka, absorbuje a vydává zvuk.

Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence, to je tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, kde je zpravidla fenomén rezonance používán, podlehnete posléze atmosféře vytvořené hudbou a chováte se až nepříčetně, což za normálních okolností není obvyklé. Terapeutické účinky zvukových vln se používají k přeskupení frekvencí mysli.

Bez ohledu na to, čemu určitá osoba věří, a protože každá nota starověké stupnice Solfeggio má zvuk odlišný od konvenční hudební stupnice, poskytují tyto tóny nové stimuly pro mysl a somatický systém (tělo). V poslední době přijímají vědci názor, že již samotné poskytnutí nového podnětu je pro mozek v mnoha ohledech přínosem, konkrétně ve vztahu k plasticitě mozku (tj. udržení mladé, zdravé a aktivní mysli). Souběžně s tím, jak se Vaše mysl uzdravuje, odpovídá také tělo a sklízí tím své vlastní plody.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu "MI" a toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" v latině znamená "zázrak". 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu ošetřená uměle přidáním chemikálií, jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenu.

Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých. S přibývajícími léty obsah vody v těle klesá.

Je důležité nejen, aby požadované množství vody tělo přijalo, ale aby kvalita a složení vody, bylo pro tělo na přijatelné úrovni. Dlouhý život je podmíněn tedy především kvalitou vody, kterou pijeme každý den. Kvalita se projeví jaké krystaly voda při zmrazení vytváří, bez působení Solfeggio frekvencí a jak se změní krystalická struktura a tedy i kvalita, při působení Solfeggio frekvencí.

Podobnou působnost mají Solfeggio frekvence i na vodu obsaženou v těle, zlepšují její kvalitu a tím i veškeré tělesné funkce a stavy na vodě závislé.

Jak naslouchat Solfeggio frekvencím? Důležité je soustředit se na vydávaný tón. Zpočátku (prý) můžete pocítit symptomy jako bolesti hlavy, škubání nebo dokonce pocit na zvracení. To je normální, neboť tóny odstraňují energetické bloky z vašeho těla, aby vaše přirozené elektromagnetické pole mohlo posílat více energie do tělesných oblastí, které to potřebují.

K dosažení nejlepšího účinku se doporučuje poslouchat jakoukoliv ze Solfeggio frekvencí aspoň jednou denně, během dne můžete naslouchat, kolikrát chcete. Nejlepší účinky se dostavují po šesti týdnech každodenního naslouchání.

Příklady Solfeggio frekvencí, odkazy na ukázky:
Základních 6 frekvencí

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu.
RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn.
MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA./ frekvence lásky
FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku
SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním
LA - 852 Hz - Prohloubení intuice./navracející k duchovnímu řádu / osvícení

Doplněné frekvence, Dr. Horowitz

174 Hz - základ, vznik
285 Hz - kvantové poznání
963 Hz - posvátný akord / probuzení DNA / aktivace šišinky mozkové/

ZDROJE článku:
http://www.lecebnekody.cz/da-vinci
http://poutnicicasem.blog.cz/1203/solfeggio-frekvence
http://www.rahunta.cz/news/co-se-to-deje-9-svetlo-a-laska-solfeggio-frekvence-/
http://barboraopelkova.blog.cz/


...Mohu říct, že slyšet správně naladěnou kytaru do léčivých frekvencí, nebo piano, to je skutečně zážitek, rozveselující duši! Taková hudba pak skutečně mohla a může léčit. Proto přelaďte své nástroje a využívejte tento dar, o který nás chtěl někdo v zákulisí zase připravit a nastolit disharmonii...


Tajemství okamžitého léčení - metody kvantového léčení

18. října 2016 v 12:01 | elf |  Super KNIHY


Tajemství okamžitého léčení - Metoda kvantového léčení

Frank J. Kinslow - Nakl. ANAG, 2012

Autor uvádí a také rozvíjí techniky snadného léčení kvantovým polem - viz Léčivé techniky, v menu na tomto webu, kde popisuji osobní zkušenosti a možnosti rozšíření a využití avatarů.

Metoda se snadno používá a nevyžaduje žádné předchozí znalosti, je tedy pro každého dostupná a funguje ihned. Zodpovědně to mohu potvrdit, tyto techniky již využívám druhý rok.

Lze působit i na sebe, také na dálku, nebo cokoli nás napadne - v rámci dobra, léčení a harmonie, která je přirozeným a prvotním základním stavem našeho světa - matrixu.

Autor také dokáže během chvíle nebo pár odstavců, vysvětlit a naučit to, o co se mnozí snaží při svých meditacích roky i desetiletí a stále neúspěšně:

Zcela vyprázdnit mysl, aby nastal onen vytoužený pocit nekonečného míru, blaženosti, vnitřního vyrovnání a pohody bez obtěžujících myšlenek. Tento stav pak napomáhá prohloubení efektu kvantového léčení. Překvapilo mne, jak snadné je, se do stavu bez myšlenek, dostat, a to jsem nikdy nezačal pořádně, natož pravidelně, meditovat! Je to snadné...

Nejlépe je, důkladně vše pochopit podle návodů autora a jeho knih, nebo přímo seminářů - doporučuji!!!


Usmívající se


Kvantové léčení - jak na to!

18. října 2016 v 11:22 | elf |  Léčivé techniky

Usmívající se

Kvantové léčení

Není třeba znát příčinu stavu, k hojení - vyrovnání stavu do základní harmonie, dochází automaticky. Jako iniciátor jen potřebujete vědět, co si druhý přeje (tedy vyléčení, harmonizaci hemisfér např.). Můžete ale působit i dálkově a následující techniku provádět v představě… Já jsem třeba kvantoval autobus, řidiče… S mentálním použitím rukou v představě.

Princip:

Umístíme levou ruku na bolavé místo (ztuhlý sval např.) a pomačkáme, nacítíme vjem doteku s místem. Pravou rukou (nebo obráceně) se dotkneme jiného, zdravého místa a nacítíme je.

Nyní vnímejte oboje ruce dohromady společně, jako by to byla jedna ruka, nebo jedno místo, prostě to v duchu propojte. Možná pomohou jemné stejné pohyby oběma rukama, jako by to byla jedna. Několik vteřin udržte toto uvědomění, spojení.

Zatím co vnímáte obě ruce, všimněte si také samotné části sebe, která pozoruje tento proces. Vaše uvědomění pozoruje tyto dvě ruce. Nyní propojte i své uvědomění, sebe, s oběma rukama v jeden celek. Když si tak uvědomujete ony dva body (dvě ruce), nic nedělejte, jen dávejte pozor, co cítíte v konečcích dotýkajících se prstů, nic víc. Brzy pocítíte klid a ticho. Vnímejte toto propojení, vytvářející klid. Vnímejte onen pocit klidu, spojený i s rukama a dotýkanými body, dokud nepocítíte změnu v těle léčeného člověka, nebo mentálně změnu předmětu, na který působíte.

Čili, soustředit se na oba body (vnímat je prstama, rukama), u toho vnímat pocit nastalého vyrovnání, klidu, a navnímat že tento klid se přenesl (dochází k hojení, harmonizaci, působení kvantového pole) i na léčeném člověku nebo místě, předmětu…

Jak jsem kvantoval autobus, aby jel bezpečně a neměl poruchu:

V představě jsem levou rukou uchopil zadek autobusu, nějak jej pocítil, pravou rukou předek autobusu, pocítil, vjem propojil a cítil celek autobusu a "odstoupil" - nechal vniknout léčivý klid a vnímal jej v zadní i přední části a vlastně v celém autobusu spolu se mnou.

Pro jistotu jsem nakvantoval i řidiče - napadlo mne, srovnat mu hemisféry, aby se lépe soustředil, celistvěji vnímal dopravní situace, a tak jsem v představě, sedíc až skoro vzadu v autobusu, přiložil nad jeho hlavou levou ruku na levou část hlavy shora a pravou na pravou část. Pocítil jsem vjem levou rukou, pak pravou, pak oběma zároveň a pak jsem vnímal toto propojení a pocit klidu a harmonizace hemisfér. Za chvíli jsem mentálně ruce odložil a během chvíle řidič zesílil příjemné písničky v rádiu a bylo naprosto cítit, že je v dobré náladě.

Na jedné zastávce pak nastoupilo do tohoto klidného a pohodově naladěného autobusu více studentů, hlučný hlouček. Říkal jsem si, že je sice fajn, že se vesele baví, ale nemuseli by tak hlučně. Začal jsem plošně kvantovat celý hlouček studentů, jako bych přes ně přeložil obě ruce. Vzápětí jsem pocítil ono typické trhnutí nebo škubnutí (jak se ruce a rozdíly srovnají a spojí v jeden celek a naběhne kvantové pole), chvíli jsem ještě ten stav a tedy kvantové pole držel a pak skončil - ustoupil, aby dále působilo, jak je vhodné nebo potřebné. Během snad minuty se studenti utišili do klidu a pohody a téměř zmlkli, opravdu jako kdyby někdo stáhnul jejich hlasitost knoflíkem Volume…

Můžete kvantovat i na dálku, není třeba svolení dotyčných, protože v podstatě provádíte v dobrém něco jako požehnání tomu druhému. Stačí si jej představit, někam přiložit obě ruce na něj - jako zástupné body lze položit ruce na svá stehna, když sedíte, nebo na panenku, hračku, plyšáka, to je jedno, a opět - spojíte, necháte naběhnout onen léčivý klid, harmonii, zkrátka kvantové pole. Stačí chvíle, nebo až pocítíte vjem změny. Pár minut, nebo i desítky, jak je libo, ale stačí skutečně chvíle a kvantové pole pak působí často třeba několik hodin až dva dny.

Kvantovat lze auto, kolo, dům i se záměrem ochrany… Před lety jsem si všimnul, když jsme odjížděli od jihočeského léčitele, že stál, díval se na naše auto a místo mávání měl ruce podél těla dolů, ale dlaněmi otočené k nám - odjíždějícímu autu. Okamžitě nám bylo jasné, že nám žehná na cestu…


Další info viz další článek klikněte prosím... Nevešlo se to sem do 40000 znaků bohužel...Kvantové léčení s avatarem

18. října 2016 v 11:20 | elf |  Léčivé techniky


Vyšší level:

Kvantovací avatár - jakýsi pomocník, který drží pole, jak dlouho je prostě potřeba:

Při kvantování autobusu a řidiče mne napadlo, že by byl zajímavé se naklonovat. Neviditelný bych jako jeden klon stál u řidiče a držel ruce na jeho hlavě, zatím co druhý klon by třeba držel autobus a třetí můj klon nebo virtuální pomocník zrovna třeba byl nyní u babičky a kvantoval její nemocné tělo. Pak mi to došlo! Proč bych nemohl si v představě řidiče zanechat jakéhosi svého klona, avatara, který drží dál to pole u jeho hlavy, zatímco já se zase přemístím jinam a mohu působit zároveň jinde? A tam třeba taky po nastartování kvantového pole ponechám avatara, aby působil, dokud je to potřeba, a já zase mohl už reálně fungovat jinde, dělat jinou věc zatímco mí avataři by laskavě drželi pole, dokud je třeba… A ono to funguje! Po několika měsících těchto hrátek a působení a ponechávání avatarů, to mohu jasně potvrdit. Nedávno jsem dálkově asi na 200 km kvantoval kamaráda, starého nemocného pána, a druhý den mi psal, že cítí úlevu. Vyzkoušejte a využívejte tento dar pro všechny…

Je to snadné, můžete kvantovat a pomáhat místům a lidem, a vytvářet lepší svět, kde vás to napadne. Není to příslovečné "páchání dobra", protože probíhá především neutralizace, kvantový návrat k jakémusi výchozímu primárnímu a zdravému stavu. Nelze to zneužít (směrem do disharmonie to nefunguje, protože primární a výchozí stav našeho matrixu, světa, je zdravě uspořádaná harmonie). Nelze tedy uškodit.

Není třeba procesu hojení nějak napomáhat, jen spojit dva body, stavy, a "ustoupit" v onom pocitu ticha, nechat prostor kvantovému poli, aby samo konalo. Vaše "cuknutí", nebo náhlé padání, kácení se stojícího potřebného nebo nemocného člověka, potvrdí nastartovaný proces kvantování. Pamatujte, že jej máte zachytit, aby neupadl zbytečně - lepší snad je to provádět v sedě, leže. Efekt působení poznáte také, pokud dotyčného necháte pomyslně oznámkovat sílu bolesti, velikost problému před působením, a pak znova po tomto působení. Někdy se stanou doslova zázraky, návrat zlomeného malíčku do stavu před zlomením atd. Záleží samozřejmě na našem vědomí - co připustíme. Naši iluzi reality si vytváříme plně sami, proto jen záleží, jak moc se zbytečně limitujeme.

Napomůže při vnímání obou rukou a jejich obraznému spojení to, abyste na nic jiného nemysleli, prostě na nic. Pokud přijde myšlenka, pozorujte, jak zase odejde, ale hlavně vnímejte ony pocity z rukou a jejich vyrovnání, prostě se do toho ponořte, jako by okolní svět přestal existovat. Postupně vám to půjde rychleji, téměř okamžitě a jen myšlenkou, bez použití rukou. Někdo říká, že se už nachází v kvantovém, nebo kvantovacím stavu (jak chcete) po většinu dne.
Na této metodě je také zajímavé, že probíhá léčení pro obě strany - léčitele i léčeného. Když tedy dáváte - otevíráte léčivé kvantové pole, dostáváte jej také :-)


Kam dál