A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Stopařův průvodce galaxií a věda

11. ledna 2017 v 17:06 | Michael Hanlon |  Super KNIHY

- kniha, která vyšla v češtině v nakl. Matfyz Press 2016, orig. angl. 2005.
Autor: Michael Hanlon

Pokud jste četli trilogii Stopařův průvodce, je to příjemný doplněk ze strany moderní vědy, beroucí vážně v úvahu kvantové a jiné paradoxy nebo možnosti vesmíru, jehož "realita" nejspíše vypadá velice jinak, než byla schopna do nedávna popsat klasická fyzika.

Knihu lze opět doporučit, proto ji také na tyto stránky Objevto.blog.cz uvádím. Není nezbytné ji číst, natož mít, ale může příjemně rozšířit obzor někomu, kdo se někdy alespoň zamyslel nad nezajímavějšími tématy problematiky paralelních světů a alternativních skutečností, i naší podstaty.

Představa, že za rohem se skrývá další svět stínů, nás může strašit. Lidi však vždy přitahovala myšlenka vydávat se kamsi jinam - do temných koutů zahrady, na dno skříně, do koruny stromu. Objevit hlubší souvislosti, nejlíp podstatu. Najít něco tajemného, netušeného, nejlépe ne k pouhému ukojení ega, nebo zviditelnění se, ale pro hlubší poznání a vnitřní naplnění-se. A což teprve odhalení samotných tajů principu našeho světa, který dnešním fyzikům stále více zamotává hlavu.

Trilogie Stopařův průvodce skvěle vyjadřuje pocit, že pod povrchem, pod vším kolem nás, prostě není nic takové, jaké se zdá. A tato kniha se zabývá přímo klíčovými otázkami se snahou, přiblížit čtenáři roviny poznání, kterých již fyzika dosáhla. A tak se zabývá i otázkami:

(popsal jsem úžasnými úryvky 2 stránky wordu ale systém Blogu to zase nechce sežrat, že je to přes 40000 znaků, přitom word spočítal 7 tisíc, tak nevím, muselsem většinu promazat, prostě si to kupte)

Fyzikové tvrdí (autor píše): Je samozřejmě nemožné dokázat, že žádné UFO neexistuje. Stejně jako je nemožné dokázat, že do povrchu Marsu se neobtiskl žádný obličej, nebo přesvědčit pochybovače, že astronauti z Apolla se skutečně dostali až na Měsíc.

… Jedno z řešení je, že vesmír je jen přeludem, který pro nás vytvořily inteligentní bytosti. Další možností je, že vesmír se inteligentním životem jen hemží, že tento život je do seznamování celý hrr, jen se k nám zatím nedostal.

… Fyzika dnes vlastně připouští, že předměty se ve vesmíru objevují z nicoty.

… Svobodná vůle je pouhou iluzí. My totiž ve vesmíru, který by se řídil selským rozumem, nežijeme.

… Mozek, který máte v tuto chvíli, není týmž mozkem, který jste měli před pěti minutami - určitě ne na kvantové úrovni. Uchovává se v něm pouze pocit, že je týmž mozkem s týmiž vzpomínkami. Dá se říci, že umíráte a znovu se rodíte každou vteřinu, aniž by jste na to jen pomysleli.

… Fyzik Bostrom tvrdí:
"Žijeme v jedné z bezpočtu simulací. Nejsme víc než elektronické avatary jako ty v Matrixu. Simulovat celý vesmír by nebylo nutné, stačilo by o něm jen přesvědčit jeho obyvatele. Nebylo by třeba vyplnit každičký detail, ale simulovat a dokreslit jen tu část se všemi fyzikálními vlastnostmi, kterou by někdo pozoroval."
- Je-li podle Bostroma vesmír simulací, můžeme odhalit švy a klouby, které se programátorům dokonale nepovedly - opravdické "Chyby v Matrixu". Není-li náš vesmír skutečný, nejspíše v něm budou podobné rozpory. A právě zde, v submikroskopickém měřítku, což je znepokojující, vidíme nepravidelnosti na každém kroku. Na opačných koncích měřítka prostě fyzika nedává smysl.
Pokud opravdu žijeme v přeludu, pak ve chvíli, kdy si to společně všichni uvědomíme, mohou naši páni zmáčknout tlačítko RESET a začít s námi hrát zcela novou hru.

- Tolik pár ukázek, knihu určitě doporučuji k zamyšlení i seznámení s aktuální fyzikou.

 

Solfeggio léčivé frekvence

21. prosince 2016 v 18:56 | net |  Léčivé techniky

Hudba a zvuk může být velmi silný transformační nástroj pro lidské tělo a duši. Nicméně, až v posledních letech vyšla najevo informace, že naše novodobá hudební produkce byla okradena o obrovský potenciál pro léčení a transformaci, o mocný starodávný tonální rozsah známý jako "původní Solfeggio frekvence ."

Tyto originální Solfeggio frekvence, mají schopnost přeměnit život zázračným způsobem. Zmínky o těchto frekvencích sahají do starověku, kdy byly součástí zpěvů v gregoriánských chorálech, během náboženských obřadů v kostelech v té době. Ale partitury chorálů záhadně, kolem roku 1050 zmizely a jsou pravděpodobně navždy ztraceny.

Tyto zpěvy se skládají ze zvláštních tónů nebo frekvencí, které když jsou zpívané v harmonii, a v latině, měly obrovskou duchovní sílu při náboženských obřadech. Kombinace těchto tónů a latinské intonace, měla sílu proniknout hluboko do hlubin podvědomí a silně podporovat léčení a transformaci.

Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 těchto úžasných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně pod zámkem v útrobách vatikánských archivů. Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele" (Ut Queant Laxis) se však záhadným způsobem objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice - Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La.

Naše moderní hudební stupnice je mírně mimo rozsah synchronizace původních Solfeggio frekvencí a komorní "A" 440 Hz, bylo původně, ještě kolem roku 1914, 417 Hz. V podstatě téměř všechnu hudbu, kterou slyšíme dnes v mediích nebo se prodává v obchodech, ať už je to rock, jazz, soul nebo klasika, je atonální a kontraproduktivní ve srovnání s úžasnou transformační silou Solfeggio tónů.

Jedna z Solfeggio frekvencí 528 Hz je známá jako "528 Miracle", protože ta má pozoruhodnou schopnost léčit a opravovat DNA v těle a je to přesně ta frekvence, která byla použita genetiky při biochemických procesech.

Změnou původní Solfeggio stupnice se změnily výrazně zpěvy, tedy i ty zpívané v kostelích a změnou frekvencí byly ovlivněny změny v koncepčním myšlení, což mělo za následek oslabení duchovního vlivu církve.

Solfeggio frekvence:

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu.

Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii v dosažení cíle, Tato uzdravující zvuková frekvence má blahodárné účinky ve vztahu k pocitům viny. Tato frekvence očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek k realizaci cílů. Tím umožňuje dosažení těchto cílů. Tato frekvence UT vás zbavuje pocitu viny a strachu tím, že snižuje obranné mechanismy. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn.

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a b´vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem a to tak, že dodají energii Vašemu tělu za využití svého tvůrčího potenciálu

MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA./ frekvence lásky

Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního, téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí se a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu a pocitu duchovní slávy. Tón MI také otevírá lidem hluboké duchovní zkušenosti a osvícení.

FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku

Tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a tvoří harmonické mezilidské vztahy. Tónu FA lze použít k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a k řešení sociálních problémů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, porozumění, toleranci a lásku. Tato frekvenci lze také použít pro komunikaci s paralelními či duchovními světy.

SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním

Tato frekvence čistí buňky (solve polluti) od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což můžete ještě více podpořit zdravým jídlem zbaveným různých druhů toxinů. Tón Sol čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění. Tento tón Vás vede k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu.

LA - 852 Hz - Prohloubení intuice./navracející k duchovnímu řádu / osvícení / láska bez podmínek


Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu – naši přirozenou vlastnost a povahu.

"528 cyklů za sekundu, je doslova jádrem tvůrčích frekvencí přírody. Je to láska," prohlašuje proslulý lékařský výzkumník Dr. Leonard G. Horowitz (specialista na genetickou biochemii). Tento doktor má podíl na tom, že ke stávajícím Solfeggio frekvencí přibyly další tři a jedná se o 174 Hz, 285 Hz, ve spodní části stupnice, a 963 Hz v horní části stupnice a po přidání se s šesti původních Solfeggio frekvencí, vytvořily tři ideální trojice 3 x 3 = 9

Význam doplňkových tónů:

174 Hz
Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.

285 Hz
Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jím „zasílá zprávy“ o restrukturalizaci poškozených orgánů

963 Hz
Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu – naši přirozenou vlastnost a povahu.

Mezi Solfeggio frekvencemi existují zajímavé matematicko fyzikální vztahy. Rozdíl mezi třemi prvními, druhými a třetími frekvencemi v kruhu je 111 Hz.
174+111= 285, 285+111=396
417+111= 528, 528+111=639
741+111= 852, 852+111=963
174, 417, 741 jsou vrcholy trojúhelníku, zrovna jako 285, 528, 852, nebo 369,639,963.

174Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3 285Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6 396Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9
417Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3 528Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6 639Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9
741Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3 852Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6 963Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9

Tak jako matematické vztahy mezi frekvencemi, existují vztahy těchto frekvencí i k životně důležitým funkcím orgánů těla, až po úroveň DNA.

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co již před staletími moudří muži věděli a že všechno (včetně vás), je v konstantním stavu vibrací. Nejvíce elementárnímu stavu vibrací se blíží zvuk. Všechno má optimální spektrum vibrací a tento stav se nazývá rezonance. Když jsme v rezonanci, jsme v rovnováze. Jeden ze způsobů, jak využít zvuk a léčit tělo, je si uvědomit, že každý orgán a každá buňka, absorbuje a vydává zvuk.

Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence, to je tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, kde je zpravidla fenomén rezonance používán, podlehnete posléze atmosféře vytvořené hudbou a chováte se až nepříčetně, což za normálních okolností není obvyklé. Terapeutické účinky zvukových vln se používají k přeskupení frekvencí mysli.

Bez ohledu na to, čemu určitá osoba věří, a protože každá nota starověké stupnice Solfeggio má zvuk odlišný od konvenční hudební stupnice, poskytují tyto tóny nové stimuly pro mysl a somatický systém (tělo). V poslední době přijímají vědci názor, že již samotné poskytnutí nového podnětu je pro mozek v mnoha ohledech přínosem, konkrétně ve vztahu k plasticitě mozku (tj. udržení mladé, zdravé a aktivní mysli). Souběžně s tím, jak se Vaše mysl uzdravuje, odpovídá také tělo a sklízí tím své vlastní plody.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu "MI" a toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" v latině znamená "zázrak". 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu ošetřená uměle přidáním chemikálií, jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenu.

Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých. S přibývajícími léty obsah vody v těle klesá.

Je důležité nejen, aby požadované množství vody tělo přijalo, ale aby kvalita a složení vody, bylo pro tělo na přijatelné úrovni. Dlouhý život je podmíněn tedy především kvalitou vody, kterou pijeme každý den. Kvalita se projeví jaké krystaly voda při zmrazení vytváří, bez působení Solfeggio frekvencí a jak se změní krystalická struktura a tedy i kvalita, při působení Solfeggio frekvencí.

Podobnou působnost mají Solfeggio frekvence i na vodu obsaženou v těle, zlepšují její kvalitu a tím i veškeré tělesné funkce a stavy na vodě závislé.

Jak naslouchat Solfeggio frekvencím? Důležité je soustředit se na vydávaný tón. Zpočátku (prý) můžete pocítit symptomy jako bolesti hlavy, škubání nebo dokonce pocit na zvracení. To je normální, neboť tóny odstraňují energetické bloky z vašeho těla, aby vaše přirozené elektromagnetické pole mohlo posílat více energie do tělesných oblastí, které to potřebují.

K dosažení nejlepšího účinku se doporučuje poslouchat jakoukoliv ze Solfeggio frekvencí aspoň jednou denně, během dne můžete naslouchat, kolikrát chcete. Nejlepší účinky se dostavují po šesti týdnech každodenního naslouchání.

Příklady Solfeggio frekvencí, odkazy na ukázky:
Základních 6 frekvencí

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu.
RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn.
MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA./ frekvence lásky
FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku
SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním
LA - 852 Hz - Prohloubení intuice./navracející k duchovnímu řádu / osvícení

Doplněné frekvence, Dr. Horowitz

174 Hz - základ, vznik
285 Hz - kvantové poznání
963 Hz - posvátný akord / probuzení DNA / aktivace šišinky mozkové/

ZDROJE článku:
http://www.lecebnekody.cz/da-vinci
http://poutnicicasem.blog.cz/1203/solfeggio-frekvence
http://www.rahunta.cz/news/co-se-to-deje-9-svetlo-a-laska-solfeggio-frekvence-/
http://barboraopelkova.blog.cz/


...Mohu říct, že slyšet správně naladěnou kytaru do léčivých frekvencí, nebo piano, to je skutečně zážitek, rozveselující duši! Taková hudba pak skutečně mohla a může léčit. Proto přelaďte své nástroje a využívejte tento dar, o který nás chtěl někdo v zákulisí zase připravit a nastolit disharmonii...


Tajemství okamžitého léčení - metody kvantového léčení

18. října 2016 v 12:01 | elf |  Super KNIHY


Tajemství okamžitého léčení - Metoda kvantového léčení

Frank J. Kinslow - Nakl. ANAG, 2012

Autor uvádí a také rozvíjí techniky snadného léčení kvantovým polem - viz Léčivé techniky, v menu na tomto webu, kde popisuji osobní zkušenosti a možnosti rozšíření a využití avatarů.

Metoda se snadno používá a nevyžaduje žádné předchozí znalosti, je tedy pro každého dostupná a funguje ihned. Zodpovědně to mohu potvrdit, tyto techniky již využívám druhý rok.

Lze působit i na sebe, také na dálku, nebo cokoli nás napadne - v rámci dobra, léčení a harmonie, která je přirozeným a prvotním základním stavem našeho světa - matrixu.

Autor také dokáže během chvíle nebo pár odstavců, vysvětlit a naučit to, o co se mnozí snaží při svých meditacích roky i desetiletí a stále neúspěšně:

Zcela vyprázdnit mysl, aby nastal onen vytoužený pocit nekonečného míru, blaženosti, vnitřního vyrovnání a pohody bez obtěžujících myšlenek. Tento stav pak napomáhá prohloubení efektu kvantového léčení. Překvapilo mne, jak snadné je, se do stavu bez myšlenek, dostat, a to jsem nikdy nezačal pořádně, natož pravidelně, meditovat! Je to snadné...

Nejlépe je, důkladně vše pochopit podle návodů autora a jeho knih, nebo přímo seminářů - doporučuji!!!


Usmívající se

 


Kvantové léčení - jak na to!

18. října 2016 v 11:22 | elf |  Léčivé techniky

Usmívající se

Kvantové léčení

Není třeba znát příčinu stavu, k hojení - vyrovnání stavu do základní harmonie, dochází automaticky. Jako iniciátor jen potřebujete vědět, co si druhý přeje (tedy vyléčení, harmonizaci hemisfér např.). Můžete ale působit i dálkově a následující techniku provádět v představě… Já jsem třeba kvantoval autobus, řidiče… S mentálním použitím rukou v představě.

Princip:

Umístíme levou ruku na bolavé místo (ztuhlý sval např.) a pomačkáme, nacítíme vjem doteku s místem. Pravou rukou (nebo obráceně) se dotkneme jiného, zdravého místa a nacítíme je.

Nyní vnímejte oboje ruce dohromady společně, jako by to byla jedna ruka, nebo jedno místo, prostě to v duchu propojte. Možná pomohou jemné stejné pohyby oběma rukama, jako by to byla jedna. Několik vteřin udržte toto uvědomění, spojení.

Zatím co vnímáte obě ruce, všimněte si také samotné části sebe, která pozoruje tento proces. Vaše uvědomění pozoruje tyto dvě ruce. Nyní propojte i své uvědomění, sebe, s oběma rukama v jeden celek. Když si tak uvědomujete ony dva body (dvě ruce), nic nedělejte, jen dávejte pozor, co cítíte v konečcích dotýkajících se prstů, nic víc. Brzy pocítíte klid a ticho. Vnímejte toto propojení, vytvářející klid. Vnímejte onen pocit klidu, spojený i s rukama a dotýkanými body, dokud nepocítíte změnu v těle léčeného člověka, nebo mentálně změnu předmětu, na který působíte.

Čili, soustředit se na oba body (vnímat je prstama, rukama), u toho vnímat pocit nastalého vyrovnání, klidu, a navnímat že tento klid se přenesl (dochází k hojení, harmonizaci, působení kvantového pole) i na léčeném člověku nebo místě, předmětu…

Jak jsem kvantoval autobus, aby jel bezpečně a neměl poruchu:

V představě jsem levou rukou uchopil zadek autobusu, nějak jej pocítil, pravou rukou předek autobusu, pocítil, vjem propojil a cítil celek autobusu a "odstoupil" - nechal vniknout léčivý klid a vnímal jej v zadní i přední části a vlastně v celém autobusu spolu se mnou.

Pro jistotu jsem nakvantoval i řidiče - napadlo mne, srovnat mu hemisféry, aby se lépe soustředil, celistvěji vnímal dopravní situace, a tak jsem v představě, sedíc až skoro vzadu v autobusu, přiložil nad jeho hlavou levou ruku na levou část hlavy shora a pravou na pravou část. Pocítil jsem vjem levou rukou, pak pravou, pak oběma zároveň a pak jsem vnímal toto propojení a pocit klidu a harmonizace hemisfér. Za chvíli jsem mentálně ruce odložil a během chvíle řidič zesílil příjemné písničky v rádiu a bylo naprosto cítit, že je v dobré náladě.

Na jedné zastávce pak nastoupilo do tohoto klidného a pohodově naladěného autobusu více studentů, hlučný hlouček. Říkal jsem si, že je sice fajn, že se vesele baví, ale nemuseli by tak hlučně. Začal jsem plošně kvantovat celý hlouček studentů, jako bych přes ně přeložil obě ruce. Vzápětí jsem pocítil ono typické trhnutí nebo škubnutí (jak se ruce a rozdíly srovnají a spojí v jeden celek a naběhne kvantové pole), chvíli jsem ještě ten stav a tedy kvantové pole držel a pak skončil - ustoupil, aby dále působilo, jak je vhodné nebo potřebné. Během snad minuty se studenti utišili do klidu a pohody a téměř zmlkli, opravdu jako kdyby někdo stáhnul jejich hlasitost knoflíkem Volume…

Můžete kvantovat i na dálku, není třeba svolení dotyčných, protože v podstatě provádíte v dobrém něco jako požehnání tomu druhému. Stačí si jej představit, někam přiložit obě ruce na něj - jako zástupné body lze položit ruce na svá stehna, když sedíte, nebo na panenku, hračku, plyšáka, to je jedno, a opět - spojíte, necháte naběhnout onen léčivý klid, harmonii, zkrátka kvantové pole. Stačí chvíle, nebo až pocítíte vjem změny. Pár minut, nebo i desítky, jak je libo, ale stačí skutečně chvíle a kvantové pole pak působí často třeba několik hodin až dva dny.

Kvantovat lze auto, kolo, dům i se záměrem ochrany… Před lety jsem si všimnul, když jsme odjížděli od jihočeského léčitele, že stál, díval se na naše auto a místo mávání měl ruce podél těla dolů, ale dlaněmi otočené k nám - odjíždějícímu autu. Okamžitě nám bylo jasné, že nám žehná na cestu…


Další info viz další článek klikněte prosím... Nevešlo se to sem do 40000 znaků bohužel...Kvantové léčení s avatarem

18. října 2016 v 11:20 | elf |  Léčivé techniky


Vyšší level:

Kvantovací avatár - jakýsi pomocník, který drží pole, jak dlouho je prostě potřeba:

Při kvantování autobusu a řidiče mne napadlo, že by byl zajímavé se naklonovat. Neviditelný bych jako jeden klon stál u řidiče a držel ruce na jeho hlavě, zatím co druhý klon by třeba držel autobus a třetí můj klon nebo virtuální pomocník zrovna třeba byl nyní u babičky a kvantoval její nemocné tělo. Pak mi to došlo! Proč bych nemohl si v představě řidiče zanechat jakéhosi svého klona, avatara, který drží dál to pole u jeho hlavy, zatímco já se zase přemístím jinam a mohu působit zároveň jinde? A tam třeba taky po nastartování kvantového pole ponechám avatara, aby působil, dokud je to potřeba, a já zase mohl už reálně fungovat jinde, dělat jinou věc zatímco mí avataři by laskavě drželi pole, dokud je třeba… A ono to funguje! Po několika měsících těchto hrátek a působení a ponechávání avatarů, to mohu jasně potvrdit. Nedávno jsem dálkově asi na 200 km kvantoval kamaráda, starého nemocného pána, a druhý den mi psal, že cítí úlevu. Vyzkoušejte a využívejte tento dar pro všechny…

Je to snadné, můžete kvantovat a pomáhat místům a lidem, a vytvářet lepší svět, kde vás to napadne. Není to příslovečné "páchání dobra", protože probíhá především neutralizace, kvantový návrat k jakémusi výchozímu primárnímu a zdravému stavu. Nelze to zneužít (směrem do disharmonie to nefunguje, protože primární a výchozí stav našeho matrixu, světa, je zdravě uspořádaná harmonie). Nelze tedy uškodit.

Není třeba procesu hojení nějak napomáhat, jen spojit dva body, stavy, a "ustoupit" v onom pocitu ticha, nechat prostor kvantovému poli, aby samo konalo. Vaše "cuknutí", nebo náhlé padání, kácení se stojícího potřebného nebo nemocného člověka, potvrdí nastartovaný proces kvantování. Pamatujte, že jej máte zachytit, aby neupadl zbytečně - lepší snad je to provádět v sedě, leže. Efekt působení poznáte také, pokud dotyčného necháte pomyslně oznámkovat sílu bolesti, velikost problému před působením, a pak znova po tomto působení. Někdy se stanou doslova zázraky, návrat zlomeného malíčku do stavu před zlomením atd. Záleží samozřejmě na našem vědomí - co připustíme. Naši iluzi reality si vytváříme plně sami, proto jen záleží, jak moc se zbytečně limitujeme.

Napomůže při vnímání obou rukou a jejich obraznému spojení to, abyste na nic jiného nemysleli, prostě na nic. Pokud přijde myšlenka, pozorujte, jak zase odejde, ale hlavně vnímejte ony pocity z rukou a jejich vyrovnání, prostě se do toho ponořte, jako by okolní svět přestal existovat. Postupně vám to půjde rychleji, téměř okamžitě a jen myšlenkou, bez použití rukou. Někdo říká, že se už nachází v kvantovém, nebo kvantovacím stavu (jak chcete) po většinu dne.
Na této metodě je také zajímavé, že probíhá léčení pro obě strany - léčitele i léčeného. Když tedy dáváte - otevíráte léčivé kvantové pole, dostáváte jej také :-)


Uzemnění - Clinton Ober - část 4

19. května 2016 v 10:53 | Clinton Ober |  Super KNIHY

... vkládání jak u blbejch ... stejně ten dlouhej text dám, akorát rozdělím na deset dílů, a paměťově to zabere na sesrveru stejně (teda indexací dalších stránek ještě akorát víc), tak nevím proč to Blog nepovolí vložit rovnou hezky do jediné stránky! ...

Takže pokračujem:

Princip, jak příval zemských elektronů uháší záněty:

Lékaři vědí, že tělo je svojí podstatou elektrické a že molekuly volných radikálů přitahují elektrony a uchvacují je od jiných molekul, což je proces v jádru celého zánětu, poškození a ničení tkání a nemocí obecně. Když je někdo v přímém kontaktu se zemí - je bosý, nebo spí na uzemněné vodivé podložce, volné elektrony proudí do vodivé soustavy obvodů v těle a zhášejí v něm zánětlivé procesy. Zánět způsobuje bolest. Konkrétně: Imunitní systém nás chrání od patogenů a usnadňuje obnovu tkání na místech zranění nebo chirurgických zákroků. Když někde nastane problém, nahromadí se tam bílé krvinky a další specializované buňky, aby spustily "sprchu" mocných volných radikálů (nazývá se to "oxidační dávka"), které napomáhají při likvidaci invaze mikroorganismů a poškozených tkání. Za normálních okolností získávají volné radikály elektrony tak, že si je vezmou z patogenů a poškozených tkání. Když je akce ukončena, nadbytečné volné radikály se neutralizují s pomocí tělních antioxidantů nebo volných elektronů. Tato reakce se spouští, kdykoli onemocníme, nebo se poraníme. Říká se jí "zánětlivá odpověď" a náznaky jsou: zarudnutí, otoky, horkost a bolest se sníženým rozsahem pohybu. Lékaři uvádí základní poruchy související s chronickým zánětem: alergie, astma, alzheimerova choroba, ALS, anémie, artritida, autismus, běžná střevní onemocnění, bolest, diabetes 1 a 2 typu, fibromyalgie, kardiovaskulární choroby, lupénka a ekzém, rakovina, roztroušená skleróza, selhání ledvin, systémový lupus, zánět slinivky. Lidé s bolestmi, kteří jsou uzemněni, začnou cítit méně bolestí. Země je v tomto smyslu základní univerzální antioxidant.

Lidé při uzemňování cítí více osvěžení a méně vyčerpání, mají více energie během dne a postupně uzemňování vnímají jako velkou životní změnu. Bylo potvrzeno zvýšení množství melatoninu až o 16%, úleva od lupénky. Převaha elektronů vyčistí tělo od zánětlivých volných radikálů - nedostatek elektronů způsobený nedostatkem uzemnění, kontaktu se zemí, bude odstraněn. Jsou zaznamenány případy např. pacienta s pokročilou revmatoidní artritidou. Ruce a nohy měl bizarně zdeformované a zanícené, byl zcela zničený od bolesti a mohl se sotva pohnout. Poté, co používal uzemňovací vodivou podložku na spaní asi rok, zaznamenal výrazné zlepšení, začal zvládat sám domácí práce, nosit si do krbu z venku dřevo a cítil, že z jeho těla nemoc "zmizela".

Zahajte uzemnění - obnovte spojení se Zemí

Při styku se zemí doplňujeme do své nádrže elektrony. Země má záporný náboj. Má prakticky nevyčerpatelnou zásobu volných elektronů. Kdykoli dojde ke kontaktu dvou vodivých objektů, jako jsou bosé nohy a zemský povrch, potečou elektrony zkrátka z místa, kde je jich hojnost, na místo, kde je jich nedostatek. Elektrický potenciál se tak vyrovnává a to je princip uzemnění.

Reaktivní molekuly prahnou po elektronech. Země zajišťuje tělu obrovský příval elektronů a tím způsobem redukuje nebo ukončuje zánětlivou destrukci, která je připisována nadbytku volných radikálů. Veliká, záporně nabitá Země přemůže malé volné radikály hladové po elektronech.

Naše tělo od hlavy až po palce u nohou, v sobě obsahuje buněčnou síť z vodivého kolagenu a dalších proteinů, které jsou "pevně zapojeny" do buněčných membrán. Tímto způsobem je zajišťována celotělní síť pro antioxidační elektrony, prostupující i nervovou soustavou a smyslovými receptory se všemi částmi každičké buňky. Tímto distribučním systémem pak proudí zemské elektrony, aby uhasily oxidační a zánětlivé procesy. Typicky dochází k rychlému ústupu bolestí spojených se zánětem. Akutní bolesti hlavy mohou vymizet za pár minut.

Byly provedeny studie uzemnění na stovkách pacientů (detailně to popisuje zmíněná kniha), s rozmanitými potížemi včetně chronického myofascinálního bolestivého syndromu, namožených svalů, natažených vazů, periferních neuropatií, syndromu karpálního tunelu, zánětlivých onemocnění kloubů, lymské boreliozy a chronické sinusitidy. Výsledkem bylo 80% zlepšení.

V okamžiku, kdy se dotknete nohou Země, nebo se se Zemí spojíte pomocí drátu, změní se vaše fyziologie. Zahájí se proces návratu do normálu. A sepne se jakýsi protizánětlivý vypínač. Lidé v sobě nosí záněty, protože se nikdy nespojují se Zemí.

Uzemnění velmi snižuje napětí střídavých proudů, naindukovaných elektromagnetickými poli z okolí do plochy těla jako velké antény. Škodlivý potenciál "elektrosmogu" je tedy odváděn uzemněním, a to je další velmi zásadní přínos.


-- tolik některé myšlenky po stranu 75 knihy. Zbytek - celou knihu - doporučuji přečíst každý sám :-)

Uzemnění - Clinton Ober - část 3

19. května 2016 v 10:48 | Clinton Ober |  Super KNIHY

... ještě dalších pár myšlenek z knihy, kterou doporučuji si někde pořídit:


Biologické hodiny těla je nutno neustále kalibrovat pulzem Země, který ovládá cirkadiální rytmy veškerého života na planetě. Bez napojení na zem a za přispění okolního elektrosmogu, jehož nepřirozené frekvence s agresivním průběhem pak dominují nad vládou těla, dochází k arytmiím "od hlavy k patě". Narušené cykly spánku a bdění, špatně synchronizovaná produkce hormonů, celkově narušená regulace těla a další vážné dopady na zdraví.

Povrch chodidla je hojně pokrytý asi dvěma stovkami nervových zakončení na čtvereční centimetr. Nejspíše kvůli důkladnému napojování a kontaktu se zemí. Silný náboj pocítíte, když si zujete boty, ponožky, a projdete se naboso po trávě, písku, nebo si ponoříte nohy do studené vody. Intenzivnější spojení se zemí skýtá vlhká tráva i zem - voda vede - vodí více.

Pokud nežijete na hlíněné, cementové, mramorové nebo kamenné podlaze, žádných pozitivních vibrací a zemských energií se vám pravděpodobně nedostává.

Většina podlah, povrchů, betonu a asfaltových cest jsou nevodivé a oddělují nás od léčivých elektronů Země. Stejně tak i syntetické podrážky našich bot nás od země izoluje.

Antropologové objevili pozůstatky dřívějších postelí. Do měkkého sedimentu byly vyhloubeny jámy a do nich navršena tráva, sláma, seno nebo i kožešiny. Tyto přírodní materiály v kombinaci s pocením těla poskytovaly po celé věky dostatečnou elektronovou vodivost a vyživování zemskou pránou během celých nocí.

Autor knihy prokázal u stovek případů, že uzemnění těla vede k rychlé a dramatické úlevě od bolesti - je to, jako nalít vodu do ohně. Zjistil, že elektrický povrchový náboj Země je vždycky záporný - plný volných elektronů, zatím co bolest nějak souvisí s přemírou kladného náboje (nedostatkem elektronů). Proto začal lidi uzemňovat, nejprve vodivými náplastmi, připojenými drátem na tyč, zapíchlou do jejich pozemku. Potvrdil, že uzemnění vede k redukci bolestí a zániku zánětů. Uzemnění ulevovalo od bolestí bez ohledu na elektrické vlastnosti prostředí. Docházelo i k normalizaci stresového hormonu - snížení emocionálního stresu, snížení úzkostí, depresí a podrážděnosti spolu s rychlejším usínáním.

... systém Blogu opět stávkuje, musím to ještě rozdělit do 4 dílu....

Uzemnění - Clinton Ober - část 2

19. května 2016 v 10:17 | Clinton Ober |  Super KNIHY

Ukázky informací ze skvělé důležité knihy:


Nahlédněme do knihy:

Prostý a dávno zapomenutý fakt: Země pod našima nohama disponuje velikou léčivou energií a propojení s touto energií nám poskytuje okamžité přínosy a výrazný pocit celkového zdraví a pohody v důsledku uzemnění.

Uzemnění obnovuje a zachovává nejpřirozenější elektrický stav lidského těla, který dále podporuje optimální zdraví a funkčnost v každodenním životě. Sportovci se daleko rychleji zotavují ze svých výkonů i zranění. Dochází ke zbavení se bolestí a zánětů - tím úspěšněji, čím více možnost uzemnění - doteku těla se zemí využíváme.

Většina z nás už se Země nedotýká, žijeme trvale od Země odpojeni. Život v kontaktu s přírodním povrchovým nábojem Země však např. přirozeně vybíjí chronické záněty v těle a předchází jim. Dochází k rychlé redukci zánětů a chronických bolestí. Prohlubuje se prokrvení, které lépe zásobuje tělní tekutiny a tkáně životodárným kyslíkem a živinami.
Dochází k redukci stresu, nárůstu energie, k lepšímu spánku a rychlejšímu hojení zranění a ran. Uzemnění patří k tomu nejlepšímu a nejsnadnějšímu, co můžeme pro své zdraví udělat.

Země dokáže nabít tělo energií, vitalitou. Udržováním kontaktu se zemí umožníme svému tělu přijímat záporně nabité elektrony a nabíjet se jimi. Dochází k automatické redukci elektrické nerovnováhy v těle a oxidačních volných radikálů, což jsou významní účastníci chronických zánětů a mnoha chorob.

Je - li tělo odpojeno, je zranitelnější a náchylné k poruchám, onemocněním spojeným se zánětem a rychlejšímu stárnutí. Jako analogii si představte žárovku s uvolněným kontaktem. Žárovka jen poblikává nebo nesvítí vůbec. A podobně kráčí lidé životem bez řádného uzemnění s poblikávajícím nebo slabým zdravím, odpojeni od hlavního zdroje - Země.

Tělo je podobně jako Země složeno převážně z vody a minerálů. Obojí vede dobře elektrony a proto jste jak vy, tak Země elektricky vodiví. Málo lidí dnes ví o zemské přetékající pokladnici energetických volných elektronů. Ty lze nazývat jako zemská čchi - prána.

Zemskou čchi do sebe vstřebáváme právě při chůzi naboso. Spojte se se Zemí a uzdravte se. Nabíjejte se vysokým potenciálem Země, zdarma a intenzivně, bez jakéhokoliv úsilí - pouze stačí se vyzout. A nebo v omezených podmínkách adekvátně stačí, využít dráty přivedeného uzemnění až do bytu, kde je vodivě spojeno s dobře vodivou podložkou. Na té můžeme mít nohy při sezení u televize, počítače, nebo tělo při spánku.

Používání vodivého ložního prádla nebo podlahových podložek, které jsou drátem připojené k tyči zapíchnuté do země venku před vaším domem nebo kanceláří anebo do zásuvky ve zdi s moderním uzemňovacím systémem.

Ve světě elektroniky a obvodů se všemožná zařízení a spotřebiče také uzemňují - spojují se Zemí na ochranu proti šokům, zkratům a rušení. U televizní ale i zvukové nebo digitální techniky je dobré stínění a zemnění nevyhnutelné pro správnou činnost zařízení. Televizní kabelový systém musí být stíněný od okolních rušivých vlivů a je proto uzemněný, aby se udržel na stejném elektrickém potenciálu, jako zemský povrch. Pak je zaručen kvalitní přenos signálu. V opačném případě dochází k rušení a oslabení signálu, zrnění, nebo chybám v digitálním přenosu a výpadkům, protože zařízení pak signál s velkou chybovostí a zarušením správně nerozkóduje. Podobně funguje naše tělo i jednotlivé orgány a jejich buňky, kde se šíří poškozené až zmatené instrukce, oslabující naše zdraví i vitalitu.
Je - li uzemnění aplikováno na lidi, přirozeně chrání jemné bioelektrické obvody těla proti vnějším vlivům, statickým elektrickým nábojům a interferencím. Ještě důležitější je, že usnadňuje příjem volných elektronů a stabilizujících elektrických signálů a energie Země.

Uzemnění léčí elektrickou nestabilitu a nedostatek elektronů, o kterém jste ani netušili, že vás sužuje. Doplňuje a nabíjí vaše tělo "elektrickou výživou" v podobě elektronů. Lze si to představit jako přijímání vitamínu Země.

Uzemnění znovu nastoluje přirozenou vnitřní elektrickou stabilitu a rytmy těla. Tím se podpoří normální fungování tělních systémů včetně kardiovaskulárního, respiračního, trávícího a imunitního. Napraví nedostatek elektronů, čímž se prokázalo snížení zánětů - běžné příčiny nemocí. Přepne nervovou soustavu z režimu, kde dominuje stres, do režimu klidu a lepšího spánku. Opětovným zapojením umožníte svému tělu navrátit se do jeho normálního elektrického stavu, aby bylo lépe schopné regulovat a uzdravovat sebe samo s vydatnou podporou zemské prány a dostatku elektronů a potřebného záporného náboje.

Nynější imunitní systém bývá hrubě přetížený. Genetika, špatná strava, znečištění vzduchu, obezita, fyzická nečinnost, život ve sterilních domovech, odpojených od Země, a hlavně ztracené napojení s přirozeným tokem povrchové elektrické energie naší planety a nedostatek elektronů v našich tělech, který tím vzniká.Uzemnění - Clinton Ober

19. května 2016 v 10:16 | elf |  Super KNIHY
Knihu vydal Cpress Brno, 2016 a opět - velice doporučuji, protože se jedná o klíčové téma.

Uzemněte se
a načerpejte energii a sílu země


Na veletrhu Biostyl 2016 v Praze jsem si povšiml stánku, který se zabývá možnostmi a pomůckami pro uzemnění. Vodivé pomůcky se připojují na zemnění, které je k dispozici v zásuvce, nebo se prodlužovacím káblíkem spojí se zemnícím hrotem, zastrčeným přímo do země, pokud má člověk domek a zahrádku k dispozici.

Proč to dělat? Protože nám chybí spojení se zemí a její energií! A pokud nemáme možnost nebo chuť zout si boty a projít se naboso trávou v čisté přírodě, nebo se obáváme nečekaných střepů, psích a jiných překvapení, vodivé uzemněné pomůcky to plně vynahradí.

Efekt je znát prakticky ihned, hlavně citlivější lidé si během chvíle libují a jsou překvapeni tím přílivem energie a vitální síly, konkrétně záporných elektronů, protože jich máme v důsledku dnešního izolovaného způsobu života nedostatek. Žijeme od Země odpojeni. Izolujeme se nevodivými podrážkami bot, doma umělými podlahami, ponožkami, spíme izolováni od země na vyvýšené posteli - opět z nevodivých materiálů. Jsme trvale odpojeni od hlavního zdroje energie, záporných elektronů a vitality a vede to k mnoha nemocem.

Jak a proč se připojovat - uzemňovat? Snadno a bezpečně, třeba i na celou noc? Co vše to přinese? Existují o tom již studie a podložené výsledky o konkrétních vlivech pro naše zdraví? O tom všem detailně pojednává obsáhlá kniha, přeložená i do češtiny - doporučuji!


Pokračování - náhled - v článku 2


Teal Swan: Stíny před úsvitem - část 2

17. května 2016 v 12:07 | elf |  Super KNIHY

Teal Swan o svých schopnostech (uvádí slovenský server):


 1. Vidím všetko, čo je, nie ako pevný objekt, ale ako "vibráciu". Rozkmit a frekvenciu energie vnímam ako to, čo určuje ako (v akej forme) sa tá energia prejaví. Všetko vo vesmíre je vytvorené z pohybujúcej sa energie (čo ja nazývam vibráciou). A všetko, čo vibruje, dodáva, alebo poskytuje informáciu. Táto "vibrácia" je to, čo určuje, v akej forme sa energia prejaví. Fyzické veci sú len prejavom, takže pevné objekty sú viac alebo menej predstava, ktorú ja nemám.
 2. Vidím Auru, čo sú vlastne myšlienkové formy vysielajúce a prijímajúce informácie od a k fyzickej štruktúre, ku ktorej sú priradené (ako napríklad telo). V mojom vnímaní aura vytvára tvary, farby, štruktúru, odtiene zvuky, vzory a vydáva svetlo. Hociktorá, alebo všetky z týchto charakteristík aury mi poskytujú cenné informácie o fyzickej osobe alebo veci, s ktorou sa aura spája. Niekedy mi dokážu poskytnúť skoro kompletnú informáciu o tom, kto ste. Aura reaguje na myšlienku a mení svoju charakteristiku, aby sa dostala do súladu s tou myšlienkou. Tiež je veľmi prístupná interakcii, takže môžem použiť moje vlastné energetické pole na manipuláciu energetických polí iných, aby som im pomohla vyliečiť sa (tak, ako sú to robia napr. Reiki liečitelia). Dokážem cítiť energetické polia tak ľahko, ako väčšina ľudí vníma vodu.
 3. Vidím myšlienkové formy. To sú myšlienky, ktoré obsahujú dostatok vlastnej energie na to, aby sa stali zoskupením, tvarom alebo vzhľadom a môžu sa manifestovať pohybujúcim sa spôsobom. Tradične rozlišujeme tri typy myšlienkových foriem: 1) Energia, ktorá na seba zoberie podobu mysliaceho, 2) Energia, ktorá na seba zoberie podobu fyzického objektu a 3) Energia, ktorá na seba zoberie svoju vlastnú podobu, vyjadrujúcu svoje vlastnosti v záležitosti, ktorú k sebe priťahuje. Takže, dokážem vidieť a spájať sa a komunikovať s "Entitami" (ktoré nazývate duchovia), "Sprievodcovia a "Anjeli". Kvôli tejto schopnosti sa dokážem a aj som sa správala ako "médium".
 4. Vidím životné cesty. To v podstate znamená, že vidím budúcnosť. Ale budúcnosť nie je rozhodnutá. Čo vidím, je výsledok, ktorý odráža súčasný stav (ktorý sa ale často nemení, pretože myšlienkové vzory máme zabehnuté). Informácia prítomná v energii v jej potenciálnom stave sa vyjadruje na základe myšlienky/zámeru, ktorý je predpokladom k fyzickej štruktúre. Takže, ak by osoba bola schopná zmeniť svoje myšlienky, jej fyzická realita by sa zmenila tiež a takisto aj jej budúcnosť. Vďaka tejto schopnosti často vidím a cítim aj kolektívnu budúcnosť. Mávam prorocké vízie a sny. V minulosti som s tým mala problémy, viedlo to až do bodu, kedy som mávala záchvaty v dňoch vedúcich k prírodným katastrofám, katastrofám spôsobených ľuďmi alebo vojnám.
 5. Mám hypercitlivý sluch. Počujem, ako sa hýbu tektonické dosky. Určite viete, že gravitácia mesiaca k sebe priťahuje morské prúdy. Čo si ľudia neuvedomujú je, že gravitácia mesiaca ovplyvňuje všetko, nielen vodu. Nenávidím zvuk bavlnených klbiek (zvuk, ktorý si myslím, že veľa ľudí nepočuje). Hovor ľudí v iných miestnostiach, ktorý by mnohí nepočuli, ja počujem. Môj sluch je schopný zachytiť extrémne vysoké frekvencie myšlienkových foriem, takže mám jasno-sluchosť. Inými slovami, počujem aj myšlienkové formy.
 6. Nevidím negatívny priestor (ktorý mnohí ľudia nazývajú vzduchom). Namiesto toho mi všetko vyzerá ako energia bez voľného priestoru medzi ňou. Každé energetické pole sa mieša s každým ďalším energetickým poľom vytvárajúc obrovskú existenciu spolu-bytia. Vďaka tomu vnímam, ako všetko, čo je, ovplyvňuje všetko ostatné, čo je. Metaforicky povedané, kamienok hodený do tohoto energického poľa všetkého by vytvoril vlnky, ktoré by ovplyvnili celé pole. Jediný dôvod, prečo to ľudské bytosti zriedkavo vedome vnímajú týmto spôsobom je preto, že ich zmyslové orgány (ako zrak, chuť a čuch) im sprostredkovávajú dojem objektov, ktoré sú pevné a majú hranice, deliace ich od ostatných vecí.
 7. Pre väčšinu ľudí je koža tou hranicou, kde končí telo. Pre mňa je koža len určitý bod hustoty medzi energiou, ktorá tvorí človeka. Ja vidím aj to, čo je pod kožou. Takže, keď sa stretnem s človekom, dokážem vidieť jeho kosti, orgány, nervy, cievy a podobne. Tiež vidím energetické kanály vnútri tela (ktoré niektorí označujú ako čakry a meridiány). Takže vidím, kde energia osoby neprúdi voľne a aké fyzické choroby má. Tiež často vidím vibráciu, ktorá vedie k tomu "PREČO" má osoba určitý energetický blok alebo fyzickú chorobu.
 8. Pretože reálne vidím vibrácie, mám schopnosť prijímať vnemy od fyzického objektu, ako je napríklad minulosť objektu, alebo emócie s ňou spojené. V mojom vnímaní sa táto schopnosť najčastejšie prejavuje ako obrazy, ktoré dostávam od objektu a emócie, ktoré cítim priamo ako výsledok vibrácie, ktorú pochytím od objektu.
 9. Ľahko a okamžite astrálne cestujem. S tým, že sa mi to dialo spontánne, som v minulosti mávala problémy. Najprv som to nevedela ovládať. "Astrálne cestovať" je akt vedomého alebo nevedomého posunu vedomia od vnímania fyzického k nefyzickému, ktoré nie je limitované časom a priestorom. Vďaka tomuto dokážem niekedy vidieť veci mimo dosahu, kde som.
 10. Mám otvorené a vedomé spojenie s mojím vyšším ja. Nestratila som vedomie tohoto spojenia a schopnosti komunikovať s ním v detstve (ani keď som si zvolila ignorovať to). Vďaka tomuto som nestratila spomienky na to, čo BOLO predtým, ako som prišla do tohoto života a čo BUDE po smrti. Prišla som do tohto života obdarená objektívnou univerzálnou pravdou, voči ktorej je určitá subjektívna, individuálna pravda niekedy v priamom rozpore.
 11. Keď si utíšim myseľ, mám prístup k Akašickým záznamom. Akašické záznamy sú súhrnom informácií o tom, čo kedy bolo a je, ktoré je vkódované v nefyzickej dimenzii existencie, tiež označovanej ako myseľ boha. Je to súhrn nekonečných informácii, ktoré môžu byť prístupne v stave vedomia podobného Zdroju, ako napríklad, keď človek medituje, astrálne cestuje, alebo je v hypnóze. Prístup k Akašickým záznamom umožňuje vševedúcnosť. To znamená, (v závislosti od môjho stavu), že mám presné vedomie o minulých životoch. Je to forma retro poznania.
 12. To isté, čo vnímam u ľudí, vnímam aj u zvierat. Takže dokážem komunikovať so zvieratami a priama fyzická jazyková bariéra nestojí v ceste napojeniu alebo porozumeniu. Mám Synaesthesiu. To je stav, kedy vnem jedného zmyslu automatický vyvoláva vnem iného zmyslu. (Takže takíto ľudia môžu napríklad čísla alebo zvuky vidieť farebne, apod.)

- Myslím si, že tato bytost nám má skutečně co říct a v praxi je známo, že skutečně otevírá vědomí vejš, seznamuje s vyšší realitou a souvislostmi, abychom se posunuli v porozumění i jednání, uzdravili své vztahy i těla...
Proto její knihy a videa doporučuji Usmívající se


Kam dál