A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Energetická ochrana

17. března 2015 v 8:35 | z netu, Amy B. Scher |  Pravda o člověku

Energeticky citlivý člověk to má těžké. Energie ostatních se na něj chytají, kdekdo ho vyvede z míry a některá prostředí jsou pro něj vyloženě nesnesitelná. Klíčem je posílení a ochrana energetického systému - v článku přinášíme pár opravdu jednoduchých postupů. Dále je nutné pořádně dýchat, rozmyslet se, kde se např. v místnosti postavíme; pomáhá i turmalín.

Lidské tělo generuje elektromagnetické pole. Pokud je toto pole náchylné ke snadnému narušení, může se to projevovat mnoha způsoby včetně "citlivosti" na lidi a prostředí. Možná znáte ten pocit, který mívají citlivé duše. Jen pobyt v něčí blízkosti ve vás vyvolává špatnou náladu. Party, jíž se účastní spousta lidí, vás vysiluje. Když s vámi někdo není spokojen, máte pocit, jako byste se stali obětí fyzického útoku.
Být energeticky citlivý, to znamená sbírat a vstřebávat negativní energii lidí kolem. Nejste jen náladoví! To je dobrá zpráva, nemyslíte?

Zjistila jsem, že nejlepší ochrana před energetickými upíry a negativními energiemi obecně spočívá v dlouhodobém udržování silného a vyrovnaného energetického pole. Tyto tři věci dělejte denně a posílíte si energetický systém do té míry, že budete moci být kdekoli & kdykoli a přitom se cítit klidně a sebejistě.

1) Rovnováha
K dosažení energetické rovnováhy vede více postupů. Můj nejoblíbenější je "bušení do brzlíku". Bušení do středu hrudníku, kde se nachází žláza zvaná brzlík, rázně podpoří váš imunitní systém, zklidní strach a postará se o rychlé dosažení rovnováhy energetického systému. Prostě se asi 30 sekund pěstí bušte do hrudi jako Tarzan a zhluboka přitom dýchejte.

2) Uzemnění
Uzemněte si svou energii. Čím více budete spojeni s energiemi Země, tím méně vás vaše okolí vyvede z míry. Skvělý způsob uzemnění spočívá v tom, že si energii doslova protáhnete do země.
Postavte se a ruce si dejte v bok. Palce jsou na břiše, prsty na zádech. Sjíždějte rukama pomalu a pevně dolů po nohou. Až se dostanete k nártům, silně stiskněte. Na trávě, hlíně či písku to funguje ještě lépe.

3) Ochrana
Zde se budete soustředit na centrální meridián, energetickou dráhu, která vám vede v přední části těla a vyznačuje se silným souladem s myšlenkami a emocemi.
Položte si ruce na spodní konec centrálního meridiánu, ten je na kosti stydké. Zhluboka se nadechujte a zároveň táhněte ruce po středu trupu, až se dostanete ke spodnímu rtu. Opakujte třikrát. Elektromagnetickou energií svých rukou doslova pohybujete energií v tomto meridiánu ve směru jeho síly a takto posílený meridián následovně posiluje zase vás. Během tohoto cvičení můžete používat i vhodnou afirmaci, například "jsem v bezpečí a ochráněn".

Další doporučení
Dýchejte! Dýchání umožňuje pohyb energie ve vašem těle. Když zadržujete dech/mělce dýcháte v davech a v blízkosti obtížných lidí, bráníte tomu, aby negativní energie procházela skrz vás.
Při pocitu energetické zranitelnosti si zkřižte ruce nebo nohy. Takto si ochráníte auru a vytvoříte si energetický štít. Negativní energie, která na vás bude směřovat, se odrazí a vrátí se k tomu, kdo ji vyslal.

Prozíravě si vybírejte místo, kam se posadíte/postavíte. V přeplněných místnostech stůjte u okna nebo u dveří. Ve třídě neseďte v předních lavicích, protože vás tam bude zasahovat energie ostatních zezadu.

Negativní energii výborně absorbuje černý turmalín, kámen, který si koupíte za nějakou stovku. Noste ho v kapse nebo v kabelce - nebo ho prostě mějte poblíž, kdykoli se budete cítit zranitelní.
Zde tedy máte dostatek časově nenáročných postupů, jak se dostat do rovnováhy, jak se uzemnit a jak se chránit. Jen nezapomínejte, že fungují, jen když se používají!


A já dodám...
Podstatnou záležitostí je i vyrovnaná vnitřní psychika, sebeláska, sebepřijetí... Pokud se někdo cítí podřízeně, jako ten slabší, o to méně má potenciál na to aby si uchránil energii a je potřeba se postupně překlopit do zdravě dominantního stavu se zdravým egem. Máte právo dýchat, být na zemi, milovat a být milován minimálně tolik, jako ostatní okolo. Uvědomte si svoji jedinečnost a vyjimečnost ve smyslu originality. Jste jedinečná bytost a zasloužíte si pozornost a péči okolí. Zasloužíte si přijímat lásku a životní energie, a ne se o ně nechat obírat. Dravcům nastavte zrcadlo aby je odrazilo pryč. Bytosti nemají právo okrádat druhé bytosti o energii bez souhlasu!

Staňte se vědomým tvůrcem své reality, nenechte svět okolo jenom běžet, začněte jej řídit - alespoň svoji "vrstvu reality" určitě. Máme k tomu dán všechen podstatný potenciál, abychom si tvořili radostnou zdravou realitu v této pozemské hře. To, jestli si budeme radostně hrát, nebo trpět, je naše volba! Některé volby jsme učinili jako duše už před inkarnací abychom poznali a prožili určité nové zkušenosti. O tom např. kniha Plán vaší duše, a jiné...
 


Kniha: Klam vnímání

25. února 2015 v 16:12 | David Icke |  Super KNIHY

Ukázka z vynikající nové knihy Davida Icke, která zatím v češtině nevyšla:

David Icke: Citliví lidé vnímají jiná frekvenční pásma a reality

I ve své nejnovější knize (toto psáno 2/2015) se Icke vrací k podstatě reality a našeho vnímání. Náš tzv. fyzický svět je podle něj jediné frekvenční pásmo, které si dekódujeme a převádíme v hologram. Není-li přítomen pozorovatel, v Ickeově terminologii dekodér, zůstává realita ve své latentní, vlnové formě. Z toho vyplývá, že do systému našeho dekódování lze při dostatečných znalostech a schopnostech zasahovat, jak dokazuje i proslulá příhoda Michaela Talbota s hypnotizérem.

Fenomén, který mnozí označují jako duchy a spiritistickou aktivitu, lze vysvětlit z této perspektivy. Něco z toho jsou odinkarnovaná vědomí na frekvencích dost blízkých k této, aby je bylo možné vidět étericky, když ne "v pevné formě", a jiné "paranormální" jevy mohou být prostě zkušenosti, zejména ty velmi emotivní, jako jsou vraždy, bitvy a jiné tragédie, které jsou ve formě informací vtištěny do vlnové/vibrační struktury místa. Můžete je cítit v atmosféře (energetickém poli), když se vydáte na nějaké staré místo, na bitevní pole, na hřbitov, do nějakého šlechtického sídla nebo na jakékoli jiné místo, kde se odehrála spousta nepříjemných událostí nebo kde dosud straší entity. Možná tam pocítíte mrazení v zádech nebo za krkem (to centrální nervový systém přijímá "vibrace) a řeknete: "Tady se mi nelíbí, chci jít pryč."

To, co lidé v těchto případech energetického otisku (energetického záznamu) vnímají, nejsou spiritistické entity, ale spíš něco jako vlnový film v energetickém poli, který vytrvale hraje pro ty, kdo jsou natolik mimosmyslově citliví, aby se na něj uměli naladit. Méně senzitivní lidé nevidí ani neslyší nic a ty, kteří tyto jevy vnímají, označují za bláznivé a divné. "Co myslíš tím, že v té prázdné místnosti slyšíš plakat dítě? Já tam neslyším vůbec nic. Potřebuješ pomoc, kámo."

Ten vtištěný film si vlastně "přehrávají" lidé, kteří dekódují širší energetické pole, protože ta informace tam je pořád, dokud není vymazána - což lze provést, pokud víte, jak na to.

Existence různých dimenzí neboli frekvenčních pásem reality objasňuje i to, proč lidé hovoří o tom, že viděli různé bytosti a UFO objevovat se a mizet - k výsměchu profesionálních skeptiků (ignorantských a naprogramovaných tělesných myslí, orig. Body-Minds). Tam dochází k tomu, že bytosti či vesmírná loď přejdou do jiného pásma, a tak se z pohledu pozorovatele náhle objeví "odnikud". Tak to ale není. Jen vstoupily do frekvenčního pásma - viditelného světla - které umíme dekódovat, a tak vyvolají iluzi manifestace "z ničeho nic".

Totéž funguje i v opačném směru, kdy lidé říkají, že bytosti či vesmírná loď zmizely v mžiku oka (stáhly se z lidského rozsahu frekvencí a nelze je již dekódovat do holografické podoby, a tak z pohledu pozorovatele vmžiku mizí).

Když stisknete na TV ovladači tlačítko, abyste přepnuli kanál, co se stane? Když se na obrazovce objeví nový kanál, předchozí zmizí. Takže to, čemu říkáme "svět" je jen nepatrné frekvenční pásmo uvnitř dalších frekvenčních pásem, neboli "dimenzí". Je to složitější, ale prozatím toto vysvětlení postačí.

Někteří vědci v průběhu let nadnesli, že možná "fyzická realita" potřebuje pozorovatele, aby se manifestovala. Já říkám, že tohle absolutně souhlasí, ačkoli dávám před výrazem "pozorovatel" přednost termínu "dekodér". Pouze když je vlnový konstrukt dekódován, se může manifestovat v holografické realitě. Když dekódován není, zůstává ve svém vlnovém stavu. Vlnový informační vzorec na holografickém fotografickém filmu nemůže manifestovat informace v podobě hologramu, dokud nedojde k jeho spuštění laserem. Princip je tentýž. Tento příběh jsem vyprávěl v jiných knihách, které ve své vynikající knížce Vesmír jako hologram připomněl již zesnulý Michael Talbot. Ten ve své knize zkoumal vědecké a experimentálně podložené důkazy toho, že naše vědomá realita je holografická.

Mimo jiné vyprávěl o tom, jak jeho otec jednou pořádal party, na kterou pozval za účelem pobavení hostů i hypnotizéra. Hypnotizér uvedl do transu muže jménem Tom a řekl mu, že až se "probudí", nebude v místnosti schopen vidět svoji dceru. Pak ji požádal, aby se postavila přímo před sedícího Toma tak, aby se jí po probuzení z transu díval rovnou na břicho.

Tom byl uveden zpět do bdělého stavu a hypnotizér se ho zeptal, zda vidí svoji dceru. "Ne," odpověděl Tom, "není tu." Ve skutečnosti stála přímo před ním. Hypnotizér jí dal ruku za záda a Tomovi řekl, že něco drží v ruce, a jestlipak Tom pozná, co. "Jsou to hodinky," řekl Tom, popletený otázkou, protože odpověď byla přece tak zjevná. "Na těch hodinkách je nápis," pokračoval hypnotizér. "Dokážete ho přečíst?"

Tom se upřeně zadíval a přesně ho přečetl, zatímco mezi ním a hodinkami stála jeho dcera. Kdyby byl svět skutečně stálý a fyzický, nebylo by tohle možné a mentalita Dogma Dawkinse v mainstreamové vědě by bezpochyby tento příběh zavrhla jako fantazii.

Ale Tomův zážitek lze snadno vysvětlit, když víte, co je realita. Dceřino tělo spolu se vším ostatním ve vesmíru je vlnový informační konstrukt, a dokud nedojde k jeho dekódování do stavu hologramu, nedokáže jej vědomá mysl v holografické říši viditelného světla vnímat. Hypnotizér do procesu Tomova dekódování vložil firewall. Použil k tomu hypnotickou sugesci (program), že jeho dcera není v místnosti. To mu zabránilo "načíst" její energetické pole do holografické podoby, a tak ji svou vědomou myslí neviděl. Do holografické reality své vědomé mysli ji mohl přivést jen dekódováním vlnové informace pole představujícího její tělo. Dokud byla z jeho holografické reality vymazaná, nijak mu nepřekážela v tom, aby viděl hodinky, protože nebyla součástí světa, který viděl. Všichni ostatní v místnosti jeho dceru viděli, protože jim hypnotizér žádný firewall nenainstaloval.

Tento jediný příběh o Tomovi a jeho dceři je neuvěřitelně relevantní pro uvědomění si toho, jak je lidstvo masově kontrolováno prostřednictvím rozsáhlé manipulace vnímání. Co je skutečné? Inu, pokud jde o "fyzický" svět, není skutečné nic. Celý "fyzický" svět je jen iluze dekódovaná nižšími smysly, celé je to prostě hovadina. Abychom pochopili realitu, v níž se domníváme, že žijeme, musíme do nejjemnějších podrobností přehodnotit všechno vnímání a veškeré předsudky. Opravdu si myslíte, že to, co teď dýcháte, je vzduch?

Z knihy David Icke: The Perception Deception (Klam vnímání), str. 56-57

(tuto ukázku jsem dostal mailem a tak se s vámi dělím)

Náš svět je hologram - iluze!

21. února 2015 v 11:02 | přeložil Habib, korekce Chiron |  Objevte MATRIX

EXISTUJE OBJEKTIVNÍ REALITA, NEBO JE VESMÍR PŘELUD?

Vroce 1982 se konala pozoruhodná událost. Na univerzitě v Paříži výzkumný tým vedený fyzikem Alain Aspect provedl experiment, který by se mohl ukázat jako jeden z nejvýznamnějších experimentů ve 20. století. Neslyšeli jste však o tom ve večerních zprávách. A pokud nemáte ve zvyku číst vědecké časopisy, tak jste pravděpodobně nikdy neslyšeli ani jméno Aspect, ačkoli jsou zde tací, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy. Aspect a jeho tým odhalili, že za jistých okolností subatomární částice jako jsou elektrony, jsou schopny okamžitě komunikovat spolu navzájem bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje. A je jedno jestli jsou od sebe daleko 10 centimetrů nebo 10 miliard kilometrů. Nějakým způsobem se zdá, že každá částice ví, co ta druhá dělá.

Problémem této hypotézy je porušování Einsteinova postulátu, který tvrdí, že žádná informace se nemůže šířit rychleji než je rychlost světla ve vakuu. Poněvadž cestování rychleji než rychlost světla je stejné jako zlomení časové bariery. Tato děsivá vyhlídka způsobila, že někteří fyzici zkoušeli přijít s propracovanými teoriemi, jak uspokojivě vysvětlit Aspectův nález. Ale někteří přišli ještě s radikálnějšími vysvětleními. Tak například David Bohm z Londýnské univerzity věří, že Aspectův objev znamená, že objektivní realita neexistuje, a to navzdory zdání vší pevnosti vesmíru, který je v podstatě přelud, obrovský a okázale podrobný hologram.

Aby jsme porozuměli, proč Bohm činní toto překvapující tvrzení, musíme nejdříve trochu porozumět, co je hologram. Hologram je trojrozměrná fotografie, vytvořená pomocí laseru. Aby byl vytvořen hologram, vyšle se laserový paprsek, který je rozdělen na dva paprsky, skrz polopropustné zrcadlo. Předmět který je fotografován je nejprve zalit světlem jednoho laserového paprsku, paprsek se odrazí od předmětu, pak se tento paprsek setká s tím druhým, a vznikne výsledný interferenční vzorec, který je zachycen na film. Když je film vyvolán, vypadá jako nesmyslná zmeť světelných a tmavých čar. Ale jakmile je vyvinutý film osvětlen jiným laserem, objeví se trojrozměrný obraz původního předmětu. Trojrozměrnost takového obrazu není jediná pozoruhodná charakteristika hologramu.

Jestliže hologram růže je rozdělen na půl a pak osvětlen laserem, každá polovina bude stále obsahovat celý obraz růže. A jestliže tyto poloviny budou znovu rozděleny, každý kousek filmu bude vždy obsahovat menší, ale nedotčenou verzi původního obrazu. Narozdíl od normální fotografie, každá část hologramu obsahuje všechny informace o celém obrazu. "Celek v každé části", což je přirozená vlastnost hologramu, nám poskytuje úplně nový přístup k porozumění organizaci a řádu života.

Po většinu své historie, západní věda pracovala s předsudkem, že nejlepší cesta k poznání fyzikálních fenoménů, ať žáby nebo atomu, je rozpitvat je na kousky a studovat jejich příslušné části. Hologram nás učí, že k některým věcem ve vesmíru nemůžeme přistupovat tímto způsobem. Jestliže se pokoušíme rozebrat něco konstruované holograficky, nedostaneme části, ale pouze menší celek. Tento princip motivoval Davida Bohma k jinému chápání Aspectova objevu. Bohm věří, že příčina vzájemného kontaktu subatomárních částic, bez ohledů na oddělující vzdálenost, není to, že si posílají nějakých druh záhadných signálů sem a tam, ale protože jejich oddělenost je iluze. Argumentuje, že v určité hlubší úrovni reality takové částice nejsou individuálními entitami, ale jsou vlastně vyjádřením téhož základního "něčeho".
Aby lidem přiblížili, co má na mysli, Bohm poskytuje následující ilustraci.

Představme si akvárium obsahující rybu. Představme si též, že nejsme schopni vidět akvárium přímo a naše vědění něm a o tom, co se v něm děje, přichází ze dvou televizních kamer, jedna namířena na předek a druhá je umístěna ze strany. Jak se díváme na dva televizní monitory, možná budeme předpokládat, že ryby na každé z obrazovek, jsou oddělené entity. Konec konců, protože kamery jsou nastaveny v různých úhlech, každý obraz bude lehce rozdílný. Ale jak budeme pokračovat v dívání se na ty dvě ryby, posléze si uvědomíme, že zde je mezi nimi jistý vztah. Když se jedna otočí, další také udělá lehce rozdílnou, ale odpovídající otočku; když jedna směřuje dopředu, druhá vždy směřuje ke straně. Jestliže zůstaneme nevědomí o skutečné situaci, možná dokonce dojdeme k závěru, že jedna ryba musí okamžitě komunikovat s druhou, ale tak to jasně není. Toto, říká Bohm, je přesně to, o co jde mezi subatomátními částicemi v Aspectově experimentu. Podle Bohma, domnělé nadsvětelné spojení mezi částicemi nám ve skutečnosti jen říká, že existuje hlubší úroveň reality, která je před námi utajena, komplexnější rozměr za naším, jako je v naší analogii akvárium.

Vnímáme objekty, jako jsou subatomární částice, vzájemně oddělené, protože vidíme jen část jejich reality. Takové částice nejsou oddělené částice, ale aspekty hlubší základní jednoty, která je vlastně hologram a nedělitelná jako předtím zmíněná růže. A protože všechno ve fyzikální realitě je složeno s takových "vzorů", vesmír sám je projekce, hologram.

Vedle jeho fantomové přirozenosti, takový vesmír by měl i jiné dosti překvapující rysy. Jestliže zjevná oddělenost subatomárních částic je iluzorní, znamená to, že hlubší úrovně reality ve vesmíru jsou navzájem nelokálně propojeny. Elektrony v atomu uhlíku v lidském mozku jsou spojeny se subatomárními částicemi, které obsahuje každý losos, který pluje, každé srdce, které tluče a každá hvězda, která bliká na nebi. Vše proniká vše, a ačkoliv lidé můžou kategorizovat, přihrádkovat, a dále členit různé fenomény ve vesmíru, všechna rozdělení jsou umělá a všechna příroda je souvislá pavučina.

V holografickém vesmíru, čas a prostor nemůžou být dále nazírány jako fundamentální. Protože pojmy jako poloha, selhává ve vesmíru, v kterém nic není opravdu oddělené od všeho ostatního, čas a tří-dimenzionální prostor, jako obraz ryby na TV monitoru, musí být nazírán jako projekce tohoto hlubšího řádu. V jeho hlubší úrovni je realita jakýsi druh superhologramu, v kterém minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. To znamená, že s vhodnými nástroji může být možné někdy dosáhnout superholografické úrovně reality a vytrhnout výjevy z dlouho zapomenuté minulosti. Co ještě superhologram obsahuje, je otevřená otázka.

Dejme tomu, že takový superhologram je matrice (matrix), který dává zrod všemu ve vesmíru, obsahuje všechny subatomární částice, které byly nebo budou - každé utváření hmoty a energie, které je možné, od sněhových vloček ke kvasarům, od velryb ke gamma paprskům. Může to být viděno jako druh kosmického skladiště "Všeho co je".

Ačkoli Bohm připouští, že neznáme zatím žádný způsob, jak poznat, co ještě jiného může ležet ukrytého v superhologramu, odvažuje se tvrdit, že nemáme žádný důvod předpokládat, že neobsahuje více. Nebo jak tvrdí, možná že superholografická úroveň reality je jen pouhý stupeň, za kterým leží "nekonečnost dalšího rozvoje".

Bohm není jediný badatel, který našel důkaz, že vesmír je hologram. Standfordský neurofyziolog Karl Pribram pracoval nezávisle na poli výzkumu mozku a je též přesvědčen o holografické podstatě reality. Pribram došel k holografickému modelu při uvažovaní nad hádankou jak a kde je uložena v mozku paměť a vzpomínky. Po desetiletí dlouhých studii ukázal, že spíše než omezená na a určitou oblast, je paměť rozptýlena po celém mozku. Po sérii zásadních experimentů v roce 1920, mozkový specialista Karl Lashley objevil, že nezávisle na tom, která část mozku krysy byla odstraněna, krysa nezapomněla, jak vykonat řadu úkolů, které se naučila před operací. Jediný problém byl, že nikdo nebyl schopen přijít s vysvětlením tohoto podivného ukládání paměti, založeném na principu "celek je v každé části".

Pak v roce 1960, se Pribram setkal s holografickým modelem a uvědomil si, že našel vysvětlení, které vědci hledali. Pribram věří, že vzpomínky nejsou zakódovány v neuronech, nebo malých seskupeních neuronu, ale ve vzorcích nervových impulsů, které křižují mozek skrz na skrz stejně, jako světlo laseru interferuje celou oblastí kousku filmu, na němž je holografický obraz. Jinými slovy, Pribram věří, že mozek je sám o sobě hologram. Pribramova teorie také vysvětluje, jak lidský mozek může hromadit tolik informací v tak malém prostoru. Bylo odhadnuto, že lidský mozek má kapacitu zapamatovat si něco v řádu kolem 10 miliard bitů informací během průměrného lidského života (nebo přibližně to samé množství informací obsažené v pěti svazcích Encyklopedie Britannica.) Podobně bylo objeveno, že vedle jeho jiných schopností, hologram vlastní ohromující kapacitu pro ukládání informací - jednoduše při změně úhlu, pod kterým dva paprsky zasáhnou kus fotografického filmu. Tak je možné zaznamenat mnoho různých obrazů na ten samý povrch. Bylo demonstrováno, že jeden čtvereční centimetr filmu může pojmout až 10 miliard bitů informace. Naše záhadná schopnost rychle si vybavit jakoukoliv informaci, kterou potřebujeme z ohromného množství uskladněných informací se stává mnohem více pochopitelnější, pokud si představíme, že mozek funguje jako podobně jako hologram. Jestliže se váš přítel zeptá, aby jste mu řekli, co vám přijde na mysl, když řekne slovo "zebra", nemusíte nemotorně třídit pozpátku skrze ohromné a buněčné abecední soubory abyste dospěli k odpovědi. Namísto toho se nám vybaví asociace jako "pruhovaná", "podobná koni", a "zvíře žijící v Africe"; napadne vás to téměř okamžitě. Vskutku, jedna z nejvíce udivujících věcí kolem lidského myšlenkového procesu je, že každý kus informace se zdá být okamžitě souvztažný s každým ostatním kouskem informace. Protože každá část hologramu je nerozlučně navzájem propojená s každou další částí. Je to možná prvotřídní příklad navzájem souvztažného systému v přírodě.

Uskladnění paměti není jediná neurofyziologická hádanka, která se stává více jasnější ve světle Pribramova holografického modelu mozku. Další je, jak mozek může překládat lavinu frekvencí, kterou přijímá přes smysly (světelné frekvence, zvukové frekvence, a tak dále) do konkrétního světa našeho vnímání. Kódování a dekódování frekvencí je přesně to, co hologram dělá nejlépe. Právě hologram funguje jako jakási čočka, překládací zařízení schopné přeměnit zjevně nesmyslnou změť frekvencí do souvislého obrazu, Pribram věří, že mozek také zahrnuje čočku a užívá holografické principy, aby matematicky konvertoval frekvence, které přijímá skrze smysly do našeho vnitřního světa vnímání. Působivé množství důkazů naznačuje, že mozek užívá holografický princip. Proto není divu, že Pribrama teorie získává rostoucí podporu mezi neurofyziology.

Argentinsko-italský badatel Hugo Zucarelli nedávno rozšířil holografický model do světa akustických jevů. Rozpačitý z faktu, že lidé mohou lokalizovat zdroj zvuků, aniž by muselipohnout hlavou, i když jen naslouchají jedním uchem, Zucarelli dospěl k tomu, že holografický princip může vysvětlit tuto schopnost. Zucarelli také vyvinul technologii holofonického zvuku, metodu záznamu schopnou reprodukovat akustickou polohu s téměř tajemným realismem.

Pribramova víra, že naše mozky matematicky konstruují "tvrdou" realitu v závislosti na vstupních frekvencích, tak získala dosti velkou experimentální podporu. Bylo shledáno, že každý z našich smyslů je sensitivnější k mnohem širší řadě frekvencí, než se původně myslelo. Výzkumníci odhalili, například, že naše zraková soustava je citlivá na zvukové frekvence, že náš smysl čichu je částečně závislý na tom, co je dnes nazvané "osmické frekvence", a dokonce buňky v naších tělech jsou citlivé na širokou řadu frekvencí. Takové zjištění nám naznačuje, že jenom zaleží na holografické působnosti vědomí, jak takové frekvence jsou vytříděny a rozčleněny do konvenčního způsobu vnímání.

Ale ještě překvapivější výsledek dostaneme, když spojíme Pribramův holografický modelmozku spolu s teorií Davida Bohma. Co se stane? Jestliže je hmatatelný svět jen druhotná skutečnost a to, co je "tam venku" je jen změť frekvencí, a jestliže je to také hologram a jen vybírá určité frekvence z této změti a pak je matematicky transformuje do smyslového vnímání, co se stane s objektivní realitou? Řečeno zcela jednoduše, přestává existovat.

Jak východní náboženství dlouho avizují, materiální svět je Mája, iluze, a ačkoliv si můžeme myslet, že jsme fyzické bytosti, pohybující se skrz fyzický svět, nejde o nic, než o představu.

Jsme vlastně "přijímače" plovoucí skrz kaleidoskopický oceán frekvencí, a co vybereme z tohoto oceánu a proměníme do fyzické skutečnosti je jen jeden kanál z mnoha, který lze získat ze superhologramu. Tento překvapující nový obraz skutečnosti, syntéza Bohmova a Pribramova pohledu, byla pojmenována jako holografické paradigma, a ačkoli mnoho vědců se k němu postavilo se skepticismem, jiné to přitáhlo. Malá, ale rostoucí skupina výzkumníků věří, že to může být jeden z nejpřesnějších modelů reality, ke kterému věda dosud dospěla. Více jak to, většina věří, že může řešit některá mystéria, která nebyla vědou předtím vysvětlitelná a dokonce ustanovit paranormální jevy jako součástí přírody. Četní badatelé, včetně Bohma a Pribrama, si všimli že mnoho parapsychologických fenoménů se stává mnohem více srozumitelnější v termínech holografického paradigmatu.

Ve vesmíru ve kterém individuální mozky jsou ve skutečnosti nedělitelné části většího hologramu a všechno je neskonale vzájemně propojené, telepatie může být pouze zpřístupnění holografické úrovně. Je pak mnohem snazší porozumět, jak informace může cestovat, od mysli osoby "A" k mysli osoby "B" na daleké vzdálenosti a pomáhá pochopit mnoho neřešitelných hádanek v psychologii.

Zvláště Stanislav Grof cítí, že holografické paradigma poskytuje model pro porozumění mnoha záhadným fenoménům, které lidé zažívají ve změněných stavech vědomí. V roce 1950, zatímco vedl výzkum LSD jako psychoterapeut, Grof měl jednu pacientku, ženu, která náhle došla k přesvědčení o totožnosti ženy s druhem prehistorického plazu. Během trvání její vize, nejenže přesně popisovala všechny pocity, jako by skutečně byla plazem, ale dokonce popisovala části samčí anatomie. Popsala, že hlava samce byla pokryta barevnými skvrnami. Co bylo pro Grofa překvapující, je, že ačkoli žena neměla žádnou dřívější znalost o takových věcech, pozdější rozhovor se zoologem potvrdil, že u jistých druhů plazů hraje barva v oblasti na hlavě vskutku důležitou úlohu jako spouštěč sexuálních podnětů. Zkušenost této ženy nebyla ojedinělá. Během výzkumů se Grof setkal s příklady pacientů identifikující se vlastně s každým druhem na evolučním stromě. Co více, shledal, že takové zkušenosti často obsahují tajemné zoologické detaily, které se ukazují jako přesné.
Regrese do zvířecího království nebyly ale jedinou hádankou psychologických fenoménů, se kterými se Grof setkal. Také měl pacienty, kteří se zdáli proniknout do jakéhosi druhu kolektivního nebo rasového nevědomí. Lidé s malým nebo žádným vzděláním náhle předávali detailní popis pohřebních praktik z dob Zarathustry a scén z Hinduistické mytologie. V jiné kategorii zkušeností, osoby daly přesvědčivý popis z cest mimo tělo, záblesků budoucnosti, a regresí do zjevně minulých inkarnací. V pozdějším výzkumu se Grof setkal s tím samým rejstříkem fenoménů i u terapeutických sezení, které nezahrnovaly užití psychedelických látek. Protože společným prvkem takových zkušeností, který se objevoval, byla transcedence individuálního vědomí za obvyklé hranice ega a omezení času a prostoru, Grof je nazval "transpersonální zkušenosti", a v pozdních 60. letech pomohl založit větev psychologie nazývanou "transpersonální psychologie", jejíž studiu se potom plně věnoval. Ačkoli do nově založené Asociace transpersonální psychologie vstupovalo stále více podobně myslících profesionálů, a přestože se stala transpersonální psychologie respektovanou větví psychologie, ani Grof ani ostatní nebyli schopni dlouho poskytnout vysvětlení pro takové bizarní psychologické fenomény, kterých byli svědky. Ale to se změnilo s příchodem holografického paradigmatu.

Jak si Grof nedávno všiml, jestliže je mysl jen část kontinua, labyrintu, který je spojený nejen s každou další myslí, která existuje a nebo existovala, ale i s každým atomem, organismem, a oblastí v ohromném prostoru a času, pak fakt, že je schopna příležitostně dělat vpády do tohoto labyrintu, a mít transpersonální zkušenosti, se už dále nemusí zdát tak divné.

Holografické paradigma má také dopady pro takzvané tvrdé vědy jako biologie. Keith Floyd, psycholog ve Virginii, poukázal na to, že jestliže pevná realita je jen holografická iluze, nemůže být déle pravdivé tvrzení, že mozek produkuje vědomí. Spíše, je to vědomí, které vytváří zdání mozku - stejně tak jako těla a všeho kolem, co interpretujeme jako fyzické. Takový obrat ve způsobu a náhledu na biologické struktury způsobil, že výzkumníci poukazují, že medicína a naše porozumění léčícímu procesu může být též transformováno holografickým paradimagmatem.

Jestliže zřejmá fyzikální struktura našeho těla je jen holografická projekce vědomí, je jasnější, že každý z nás je více zodpovědný za naše zdraví, než původní medicínské znalosti připouštějí.

Co nyní nahlížíme jako zázračné uzdravení z nemoci, může být vlastně změna ve vědomí, která se následně projeví ve změně hologramu těla.

Podobně, sporná nová léčebná technika jako je vizualizace, může účinkovat stejně dobře, protože v holografické sféře myšlenkové obrazy jsou stejně reálně jako "realita". Dokonce vize a zkušenosti zahrnující "nadpřirozené" skutečnosti, se stávají vysvětlitelné holografickým paradigmatem.

Ve své knize "Dary neznámých věcí", biolog Lyall Watson popisuje své setkání s Indonéskou šamanskou, která, vykonávajíc rituální tanec, byla schopna vytvořit úplný háj stromů náhle mizejících ve vzduchu. Watson líčí, že když on a ostatní udivení diváci sledovali tu ženu, způsobila, že se stromy znovu objevily a pak znovu zmizely a objevily, několikrát za sebou. Ačkoliv běžné vědecké chápání není schopno objasnit takovéto události, události podobné výše uvedené nás stále více ubezpečují, že "naše skutečná realita" je pouze holografickou projekcí.

Snad se dohodneme o tom co je "tam" nebo "není tam", protože co my nazýváme shodnou realitou, je formulováno a vyjádřeno v úrovni lidského nevědomí, v kterém všechny mysli jsou nekonečně navzájem propojeny. Jestliže toto je pravdivé, bude mít holografické paradigma hluboké důsledky, neboť to znamená, že takové zkušenosti jako jsou Watosnova (zjevování a mizení stromů a jiné), nejsou obecnou zkušeností jen proto, že naše mysli jsou programovány vírou, že to nejde.

V holografickém vesmíru nejsou žádná omezení v rozsahu v jakém můžeme měnit strukturu reality. Co my vnímáme jako realitu je jenom plátno, čekající na nás, aby jsme na něj mohli kreslit obrazy, které chceme. Vše je možné, od ohýbání lžíce silou mysli až po neuvěřitelné události, které zakusil Castaneda během jeho setkání s Donem Juanem, neboť magie je naše vrozené právo, ne tedy více zázraky, to jen naše schopnost programovat realitu, jak chceme, když jsme třeba ve snu.

Vskutku, dokonce naše základní názory na realitu se stávají podezřelé, neboť v holografickém vesmíru, jak Pribram poukázal, že i náhodné události musí být viděny jako založené na holografických principech a tak i determinovány.
Synchronicity nebo významné shody okolností náhle dávají smysl a všechno v realitě tak musí být viděno jako metafora, neboť dokonce i ty největší náhody vyjadřují nějakou hlubší symetrii. Zda-li Bohmovo a Pribramovo holografické paradigma bude přijato vědou nebo bude ignorováno zůstává otázkou, ale jisté je, že už mělo vliv na myšlení mnoha vědců. A i kdyby bylo shledáno, že holografický model neposkytuje to nejlepší vysvětlení pro okamžitou komunikaci, která se zdá probíhat mezi subatomárními částicemi, přinejmenším, jak poznamenal Basil Hiley, fyzik z Londýna, Aspectův objev naznačuje, že musíme být připraveni radikálně uvažovat o novém pohledu na realitu.

(z anglického originálu přeložil Habib, korekce Chiron)Google čte lidem maily

20. února 2015 v 9:52 | Právo |  Přichází NWO ?

Čtou lidem e-maily, aby věděli, jakou jim poslat reklamu

20.2.2015

Internetový vyhledávač Google dlouhodobě pročítá e-maily svých uživatelů, aby si z nich vytáhl klíčová slova a na jejich základě pak cílil svou reklamu. U Českých drah si nekoupíte on-line jízdenku bez zadání osobních údajů. FC Baník Ostrava zase vyžaduje osobní údaje od fanoušků při koupi permanentky. To jsou největší slídilové minulého roku.

Zvláště pokud jde o nehmatný internetový svět, je pronikáno do soukromí člověka často velmi obratně a hlavně nenápadně. Jeho vyhledávač, oblíbený fotbalový klub či prodejce jízdenek pak o něm ví víc, než by byl ochoten komukoli říct do očí.

Bez svolení nezákonné

Proti těmto praktikám se staví organizátoři ceny Big Brother Awards, kteří na základě tipů veřejnosti letos nominovali padesát institucí, jež nabourávají soukromí lidí, často dokonce za hranicí zákona.

Jedním z největších adeptů na cenu je společnost Google. "Google dlouhodobě pročítá e-maily uživatelů svých služeb s cílem zjišťovat klíčová slova a na základě toho pak cílit reklamu," upozorňuje Jan Vobořil, ředitel Iuridicum Remedium, které ceny uděluje.

"Ačkoli nám již pročítání a hledání klíčových slov ze strany Googlu přijde normální, tak se nic nemění na tom, že pročítání obsahu e-mailů, ať už lidmi, nebo stroji a jejich algoritmy, je bez svolení uživatelů nezákonné. V roce 2014 navíc vyšlo najevo, že e-maily jsou pročítány i za účelem vytipování nezákonného obsahu, například dětské pornografie. Ačkoli boj proti zneužívání dětí je jistě nutný, je otázkou, jaké další účely bude pročítání pošty Googlem mít nebo má, ale nevíme o nich," dodává ředitel.

České dráhy i policie

Dalším nominovaným jsou České dráhy za svůj e-shop, který neumožňuje anonymní využívání jejich služeb. Při on-line nákupu jízdenky se nelze vyhnout poskytnutí osobních údajů - jména a čísla dokladu.
Zdůvodněno je to kontrolou toho, zda se ve vlaku prokazuje dokladem oprávněná osoba. K takovémuto účelu by však dobře posloužilo i heslo, které by si nakupující zvolil.

Pozornosti veřejnosti neuniklo ani počínání Policie ČR, kdy při vyšetřování kauzy Nagyová policisté odposlouchávali dva novináře, kteří se zabývali kauzou Pandur v roce 2011. Cílem odposlechů bylo odhalení identity chráněného zdroje, který dodával novinářům informace.

Nominace se dočkal i fotbalový klub Baník Ostrava za požadování osobních údajů po fanoušcích při nákupu permanentek nebo Český statistický úřad, který předal k dalšímu využití nedostatečně anonymizované výsledky ze sčítání lidu, u nichž lze u řady případů zpětně určit identitu sčítaného.

Přes společnou wi-fi

Nabourat a vykrást soukromí dokáže nejen firma se stamiliónovými rozpočty a tisíci zaměstnanci, ale i méně obratný hacker v obyčejné kavárně. Stačí se jen připojit na společnou wifinu.

"Přes společnou síť wi-fi vás klidně někdo od vedlejšího stolu dokáže laicky řečeno odposlouchávat. To znamená, že vidí veškeré údaje, které z počítače odesíláte a které přijímáte, například po e-mailu, po chatu, nebo vidí, co píšete na Facebook. To zvládne, řekněme, každý nadšený středoškolák," vysvětluje odborník na ochranu informací Vladimír Lazecký ze společnosti Viavis.

"Existuje ještě o něco náročnější způsob, kdy se vám dostane přes společnou wi-fi útočník přímo k datům na disku. Pak záleží, jak mají lidé zabezpečený počítač," doplňuje Lazecký.

Největší slídil a vítěz 10. ročníku nepopulární ceny Big Brother Awards bude veřejnosti odhalen 25. února při slavnostním vyhlašování v Centru současného umění DOX v Praze. Na vybrané nominanty už dopředu upozornili pořadatelé speciálním nasvícením jejich budov, z nichž poslední byla budova Googlu nedaleko pražského Anděla.

"Už jsme osvěcovali budovy Českých drah a Policejního prezidia. Chceme tak upozornit nejen širokou veřejnost, ale také zaměstnance daných firem a úřadů na nekalé praktiky jejich zaměstnavatelů," vysvětluje Vobořil a pochlubil se úspěchy udělování cen: "Jsme rádi, že řadu problémů, na něž jsme v minulosti upozornili, se nám v následných kampaních podařilo vyřešit, ať už jde o zrušení sKarty, nebo o zavedení anonymní opencard."

Stáňa Seďová, PrávoCukrovka a rakovina jsou vymyšlené

18. února 2015 v 10:58 | zabulgaria |  Zdravě jíst a žít

Ruský profesor:

Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci a dají se léčit

zabulgaria.eu • 10. února 2015
Jméno profesora Ivana Pavloviče Neumyvakina se více než 40 let pojí s alternativní medicínou. Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci, parkinson neexistuje, pokud máte zdravá střeva, k čemuž napomáhá gymnastika. Chůze zase zabraňuje zvýšenému krevnímu tlaku kategoricky, tvrdí tento vědec, který vytvořil medicínu pro kosmonauty.

Pane profesore, vy hlásáte nový druh medicíny.
Zabývám se pouze osvětou osobní odpovědnosti každého člověka za své zdraví. Studuji zákonitosti fyziologie, na základě kterých funguje lidský organismus. Dnešní medicína neaplikuje a nebere v úvahu tyto zákonitosti, i když bez jejich znalosti a s ohledem na ně nemůže být vyléčena žádná nemoc. V dnešní době se dává přednost tomu platit velké peníze za drahé léky a moderní aparaturu.

V Bulharsku se více než 20 let vedou spory ohledně alternativní medicíny.
Ano, v televizi nám říkají, že není možné, aby se člověk vyléčil z Parkinsonovi nemoci, přestože nemalý počet lékařů vědí, jak se věci mají. Problém je v tom, že si nikdo nepřeje změnit systém. Studují nemoci, jako tu Parkinsonovu a roztroušenou sklerózu, které vůbec neexistují.

Není to příliš radikální názor?
Jako nemoc se dá kvalifikovat základní stav zažívacího traktu. Ti lidé mají zácpu 10-15 dnů, jejich střeva jsou nefunkční. Znamená to těžkou otravu, je to horší než být ozářen radiací. Pokud se nenormalizuje funkce střev, nedá se těmto lidem pomoci.

Vypadá to, že oficiální medicína nedokázala úplně vyléčit ani jednoho z nich, proč?
Protože se spoléhají pouze na léky, v tom je ten problém. Když se ti lidé léčí u nás, tak za 2-3 měsíce chodí již sami nakupovat, ruce se jim netřesou. Obviňovali mě v použití nepovolených léků a div ze mě neudělali zločince. Já jsem se ale nevzdal a vydal jsem knihu "Cesta jak se zbavit nemocí, které neexistují - vysoký krevní tlak, cukrovka." Vysoký krevní tlak neexistuje. Stav, který nazývají těžkou hypertronií se dá vyléčit za 2-3 měsíce. A co se týká cukrovky, tak vám doporučím svou novou knihu "Cukrovka: mýty a realita". Jak mám říci, že existuje cukrovka, když to není pravda?

Ale přece existuje více než 300 miliónů lidí po celém světě, kteří trpí tím, že jejich slinivka břišní neprodukuje inzulín?
Slinivka břišní je prostě jenom takový pracovník. U nás dokonce existuje veřejná organizace "Sbohem cukrovko" - stačí 2 měsíce a cukrovka zmizí! Pouze cvičením okolo jedné hodiny každý den a něco málo k tomu… Tělo je náš motor. Je lepší se starat o tento motor, netrpět a pít léky. Diabetici musí speciálně dbát o své nohy. To je celý ten systém. Je potřebná každodenní gymnastika.

A začne se produkovat inzulín?
Samozřejmě! Je to všechno o fyziologii. Musíme uvnitř svého organismu vytvořit normální podmínky pro život buněk. Jen se podívejte, čím dneska krmí děti: různé sladkosti se stabilizátory, barvivy, coca-colou apod. Děti mají ve 3-4 letech cukrovku. Organismus potřebuje pouze ten cukr, který se vytvoří jako konečný produkt při zpracování potravy. Kvůli dnešním "novým" produktům se cukr v krvi okamžitě zvedá, slinivka břišní je nucena produkovat více inzulínu, ale ona není věčná, nestačí na to.

Dnes zjišťují cukrovku již u kojenců…
Původem jsou rodiče, především matka, ovšem ne ve smyslu dědičnosti. Pokud byla matka těhotná a jedla více zbytečných věcí, tak se u dítěte rozvine cukrovka. Dispozice k tomu samozřejmě existují, ale obrazně řečeno za stejných podmínek. Pokud dítě žije stejně jako jeho rodiče, ve smyslu stejného stravování a chování, tak se nemoc projeví právě v důsledku tohoto pozadí.
Do našeho střediska přicházely celé rodiny cukrovkářů - babička, matka, otec a dítě cukrovku ještě nemělo. Dospělí pochopili, co je podstatou cukrovky a postarali se, aby jejich dítě žilo jinak - více tělocviku, otužování, zdravé stravování, konzumace zdravých potravin jako třeba mrkev apod. Cukr pouze při velkých oslavách a k narozeninám, takže cukrovkou trpět nezačalo. Stejně tak neexistuje rakovina.

Promiňte, ale to zní jako nějaká fantastika…
Rakovina je stav, do kterého se nevědomí lidé přivedli sami. Je to stav, kdy člověk překročí hranici znečištění svého organismu. Pouze podle duhovky oka mohu určit stupeň toho znečištění u každého člověka za 5 minut. Dá se říci, že pokud znečištění organismu dosáhne 35%, tak se u člověka projeví vředy, perforace nebo zánět.
Pokud znečištění dosahuje 36, 37, 38%, tak říkám: pokud se to onkologicky neprojeví dnes, tak zítra nebo pozítří. Buňky v takovémto znečištění nemohou normálně existovat a začnou mutovat. Pokud množství takových buněk překročí kritický bod, tak jako při jaderném výbuchu se již nedá nic dělat. A říká se tomu metastázy.

Jak si můžeme poradit s takovým znečištěním?
Polovina nemocí se dá vyléčit pouze vodou. Lidé přestali pít vodu, obzvláště ti starší. Musíte pít minimálně litr a půl, dva litry. V létě dokonce tři litry vody denně. Můžete i více. Čistá voda je elektrolytem, přináší energii a informaci. Proč báby zaříkávají vodu a dokonce jí šeptají dobrá slova, aby začala působit?
Ta informace zůstává uzavřena ve vodě a ona začne pracovat. Pokud člověk pije málo vody, tak mu zhoustne krev a srdce ji nemůže normálně pumpovat. To je přírodní zákon, který dnes oficiální medicína zcela ignoruje. Odpočinek blízko vody je také prospěšný a uvolňující. A kde je srdce? Já tvrdím, že srdce je v patách.

V jakém smyslu?
Mám na mysli kapiláry. Pokud kapiláry nepracují dobře a srdce není schopné pumpovat zahuštěnou krev, tak se hromadí ve velkých cévách a krevní tlak stoupá a to je ta vaše hypertronie.

A co způsobuje, že kapiláry nefungují dobře?
Kapiláry se nacházejí ve svalech. Kvůli tomu je potřeba praktikovat ten tělocvik, gymnastiku, mnoho pohybu. Gymnastika je nutná každý den. Pokud dnes nevyčleníte alespoň půl hodinky na gymnastiku, tak je ten den pro vás ztracený. V tomto případě nehraje věk žádnou roli. Pro starší lidi je to obzvláště důležité. Samozřejmě, že můžete udělat i výjimku v případě nějakých oslav, událostí nebo cestování. Ale poté opět musíte obnovit svůj systém. V současné době se všechno člení na jednotlivé části (orgány), ale pokud se díváte na člověka jako na celistvý organismus, tak výsledkem je, že žádné nemoci prostě neexistují. Například nemoc jako vitiligo je možné vyléčit za 2-3 měsíce společně s jinými nemocemi. Prostě očistou organismu.

Mluvíte o očistě organismu a všechno to vypadá velice jednoduše, ale co to vlastně obnáší?
Pokud jídlo dostatečně nerozkousáte, pokud pijete vodu při jídle, tak jste udělali všechno možné proto, aby se to jídlo uvnitř organismu nezpracovalo. Náš organismus je vybudován velice zajímavě. Žaludeční šťáva obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Chleba a kaše se zpracují za půl hodiny, maximálně do hodiny a koncentrace kyseliny je nižší. Maso, ryby a vajíčka vyžadují silnější kyselinu a 2-3 hodiny pro rozložení. A mastná jídla, ta smažená vyžadují alespoň 4 hodiny, aby se touto kyselinou zpracovali. Když vezmete nějakou tekutinu a vypijete ji, tak si tím způsobem rozředíte žaludeční šťávu a snížíte koncentraci té kyseliny. Potraviny potom začínají hnít. Tyto shnilé zbytky se hromadí na vnitřních stěnách střev. Žádný klystýr je nedokáže odstranit. Všechno se to absorbuje a vstřebává a stává nedílnou součástí buňky. Odtamtud to znečištění postupuje do jater. Odtud vzniká 30-35% znečištění. Všechno to směřuje od jater k plicím, kde již není dost kyslíku. Poté srdce to znečištění dopraví do ledvin, které jsou úplně stejně znečištěné jako ta játra. Nakonec se to dostane do kloubů a krevního řečiště. Naučte se stravovat správně a kousejte jídlo, dokud nebude všechno promícháno se slinami. Není tak těžké pochopit, že dobře rozkousané jídlo sklouzne do žaludku hladce, jako po másle. Vodu pijte před jídlem. Pijte denně od jednoho a půl litru do 3 litrů. Nasyťte svůj organismus vodou jako výplachovým systémem a všechno začne fungovat tak, jak má.

Říkáte, že máme pít vodu před jídlem?
Samozřejmě. Do každé sklenice vody můžete přidat 5-10 kapek peroxidu vodíku (koncentrace 3 % z lékárny).

Není to nebezpečné?
Peroxid vodíku je potřebný, aby fungoval ochranný mechanismus imunitního systému. Zabíjí a zlikviduje všechny naše vnitřní nepřátele. A těch 5-10 kapek opravdu není málo. Stávalo se mi v mé praxi, že i při 1-2 kapkách člověk ztratil vědomí.

Ale pokud budeme denně pít 10 sklenic vody s 10 kapkami peroxidu, tak to bude již 100. Není to mnoho?
V tomto případě peroxid funguje jako katalyzátor, uvádí do chodu všechny reakce. To hlavní je, že začne mohutně zpracovávat a z organizmu vylučovat veškeré znečištění, které se v něm nahromadilo. Někdy po 7 až 10 dnech z organizmu vychází nečistoty, které velice ošklivě páchnou. To znamená, že se organismus začal čistit.

Říká se, že jsou případy, kdy peroxid vodíku spálil sliznici žaludku některých lidí…
Peroxid není všelék. Nejdůležitější je, aby se ta dávka nepřekračovala.

Co máme dělat, abychom si uchovali své zdraví?
Nejdůležitější je využít přirozené mechanismy založené přírodou a naučit se správně zacházet se svým zdravím. To je celý systém, včetně tělocviku, stravování se, ekologie a pravidelné očisty organismu. Musíte zcela určitě pít vodu. Ve vodě je ta pravda. Pokud změníte svůj způsob života, tak můžete vyléčit jakoukoliv nemoc včetně rakoviny. Vždyť příčinou jejího vzniku je právě to znečištění, ucpání organismu. Nedávno jsem četl o ženě, která měla rakovinu plic s metastázami. Odmítli ji operovat. Začala se otužovat a přešla na zdravý životní styl. Dnes je jí již 80 let a nedávno dosáhla světového rekordu v maratónu a vyhrála zlatou medaili. Velmi důležité je také nastavit svou psychiku optimisticky. Člověk musí mít všechno v pořádku a nejvíce u sebe doma.


Překlad: Irena

Komentář překladatelky:
Tento článek jsem si přečetla v bulharštině a začala hledat více informací o dotyčném vědci. Stáhla jsem si některé jeho knihy a tuto - Неумывакин И.П. Перекись водорода. На страже здоровья (2012) - jsem zatím přečetla do poloviny. Někomu se může zdát to, co říká v tom rozhovoru, nadsazené, ale já po přečtení té části o peroxidu jsem mu zcela uvěřila. Doporučuji všem, kdo vládne ruštinou, si tu knihu přečíst, já v každém případě podle návodu z ní jedu peroxidovou kůru, která ovšem v té knize je popsána jinak. Nevím, zda již změnil názor na dávkování, ale tam píše maximálně 30 kapek peroxidu na den vnitřně. Najíždějících 10 dnů vypadá následovně. V 50 ml vody pít jednu kapku peroxidu třikrát denně na lačný žaludek s tím, že půl hodiny potom nic nejíte. Druhý den dvě kapky, třetí den tři kapky… až do desátého dne. Potom dva dny klid a následně již 10 kapek třikrát denně s tím, že po deseti dnech si můžete dělat dvoudenní přestávky. Já začala druhou dekádu. Vzhledem k tomu, že moc zdravotních problémů nemám, tak zatím nemůžu posloužit nějakým radikálním důkazem, ovšem známou to po třech dnech vyléčilo z půlročního průjmu, kterým trpěla a doktoři, kromě honění po různých specialistech, nevymysleli, co s tím. Samozřejmě, že to kombinuji i s pitím dostatečného množství vody, se kterou to ovšem není tak úplně jednoduché. Částečně je to popsáno i ve výše zmíněné knize, ale má o vodě úplně samostatnou knihu.

Stanův komentář: Ten peroxid, prosím, každý na vlastní nebezpečí, s těmi ostatními doporučeními nemám problém :)

Tvary tmy - druhá kniha Jardy Duška

16. února 2015 v 17:58 | Jarda Dušek |  Super KNIHY

Jardu Duška netřeba dlouze představovat. Ti, kteří se pohybují v oblastech Esoteriky, již na tuto úžasnou bytost jistě narazili při brouzdáních po všemožných videích na youtube, a ostatním, kteří jej ještě neznají, nezbývá jinak, než doporučit, vyhledat si Jardu třeba na zmíněném youtube. Stačí zadat klíčové heslo "Duše K" a nebo přímo "Jarda Dušek". Otevře se záplava divadelních a televizních záznamů. Převažuje množství videí z divadla Kampa, kam si Jarda zve na celovečerní povídání zajímavé osoby.

Tématy jsou například voda, urinoterapie, mateřství, šamanismus, volná energie, ale i řada jiných témat a záležitostí, které se probírají. Jarda Dušek svým laskavým a moudrým slovem od srdce přináší světlo a veselí a pohodu do dnešního bláznivého světa. Často se opírá o moudrost Toltéků, kteří již kdysi dávno měli na mnohé problémy mnohem moudřejší řešení a proto se zdají být velmi vhodná i do doby dnešní.

Jarda vydal koncem roku 2014 svoji druhou knihu Tvary tmy,
také proto, protože předcházející rok strávil dvakrát týden pobytem v úplné tmě. Samozřejmě, že mu tento pobyt přinesl další projasnění a uvědomění a rozšíření vnímání.

Kniha obsahuje mnoho dalších kapitol a témat a moudrosti, rád bych uvedl alespoň ukázku některých:

Ze tmy:
Většinou se vynořilo cosi, nemohu říkat ani bytost, ani ne-bytost, co bylo schopno odpovídat nebo nějakým způsobem mluvit. Někdy to bylo zformováno do konkrétnější podoby a někdy to byl jen takový hlas, jenž mluví. Rozhovor, který jsem vnímal jako rozhovor s matkou Zemí, mě z určitého úhlu pohledu překvapil, protože Matka Země se ukázala jako ohromně energická a velmi rychle se vyjadřující entita.
...Žasnul jsem nad tím náporem energie, jehož hlavní výzvou bylo, udržovat se v pohybu a na ničem neulpívat. Vnitřní pohyb, život, tep, neustálé výzvy neustrnout v nějakých domnělých jistotách. Říkala: Jdi, neulpi, kmitej, vibruj, pohyb je základ, kráčej, vykroč. ...Sám jsi obydlím, sám jsi oděvem, obuví, látkou i materiálem. Není důležité, co děláš, můžeš dělat cokoli, důležitý je stav mysli, vědomí."

Naším zaklínadlem je iluze objektivní reality...
Spoluvytváříme realitu tak, jak jsme nevědomky uvykli.
Energie se zjevují v podobě, která je pro toho, komu přinášejí zprávu, srozumitelná.

Komunikace s kamenem:
...Tvrdil, že se můžeme manifestovat aktem vědomí, svým rozhodnutím. Že se můžeme odhmotnit a zhmotnit, kdykoli chceme, neboť jsme obdařeni touto opomíjenou schopností...

Odpuštění v Aramejštině:
"Odpusť nám naše viny" je v Aramejštině: Rozmotejme ta vlákna, zbavujme je uzlů, kterými se vzájemně poutáme, i když je to někdy tak poutavé, odpoutejme se, neboť to je skutečné odpuštění, které znamená, že minulost neexistuje...

Bubák mysli
...Existuje zvláštní fenomén - když se něco opakuje, nějaká mantra či postulát, vytrvale a dlouho, může se stát "pravdou", Pak už se nikdo neptá...
...Rakovina je jenom slovo v mysli. Nic takového ve skutečnosti není.
...Jakmile dovolíme svému potenciálu zaznít, tak se žádná nemoc v těle neudrží.
...Jsme vytvořeni Prostorem jako nekonečná mohoucnost a škála našich možností se vynořuje podle naší potřeby.

...Jakmile se srdce otevře, vnitřní kvality se manifestují jako vnější spojenci, kteří násobí mohoucnost dotyčného tím, že se k němu přidají. Nejde o to, že by dotyčnému narostla síla, ale prostor se k němu připojí. Sjednotí se s rytmem prostoru a najednou se stává nekonečným potenciálem. Když se však uzavřeme, "zabubákujeme", a od prostoru se zabedněním odřízneme, potřebujeme najednou své omezené síly neustále zlepšovat. Začneme si pořizovat zbraně, abychom se proti něčemu bránili. Je to podobné jako rakovina - tvořivá energie, která není pochopená a není využitá k tvorbě, se otáčí proti bytosti. To vše nastane, když nerozumíme svému potenciálu...

...Toltéci trefně říkají, že jedním z našich největších háčků je osobní důležitost. Brání nám, abychom odložili problém, který nás oslabuje a omezuje, protože se s ním identifikujeme.

...Pokud si dítě připadá bezmocné, pak v sebeobraně třeba onemocní. Bez-moc přechází v ne-moc. A rodiče pak mají tendenci léčit dítě, nikoli prozkoumat celou situaci. Vidí problém v dítěti, nevidí, že dítě problém zrcadlí.

...Cítíš tah k té věci a ona se najednou jakoby sama tvoří. Hladce a ladně. Ve vlastním rytmu, bez námahy. A je možno věnovat se něčemu dalšímu. Je zajímavé, že pokud se tomuto rytmu z rozmanitých důvodů vzpíráme, pozornost se začne tříštit a neuděláme pak jedno ani druhé. Věci se zaseknou a už nejdou.
...Jakmile je věc hotová, je nutné ji pustit. Vlečení nějakého ohonu za sebou není k ničemu. ...Takto je potřeba zacházet se všemi zážitky - intenzivně prožít tu chvíli, věnovat plnou pozornost okamžiku a vše pustit pryč, odevzdat vesmíru. A to, co skutečně potřebuji nést, to samo zůstane.
...Následuj lehkost, jdi za tím, co přichází lehce...
Energie života ví, co má dělat. Prostor pracuje na svém zrání.

...V momentě, kdy se odpoutáváme od omezeného rámce, existence, samoty, oddělení, tak začneme chápat, že díky zážitkům jednotlivců přichází společná zkušenost.
Když rozšíříme své vědomí, prožíváme radost z každé schopnosti druhého a skrze něj si ji užíváme... Zjišťujeme, že se můžeme věnovat čemukoliv, co nás baví a co máme rádi, a vše jde hladce... Chceme stále více sdílet společný prostor a cítíme stále větší nechuť ke všem restrikcím, jako jsou exekuce, revizoři, kontroloři, všelijací strašáci...

Kolem sebe slýchávám a dočítám se, že tělo, hmota, reaguje daleko pružněji než dříve, zvláště když žijeme v celistvosti. ...Hmota v kvantovém smyslu slova pokaždé reaguje na náš dotek. A skrze to dotýkání se pak dějí věci... Prostor je v souladu s naším tělem a reaguje s námi. Jsme - li v záměru a přítomnosti - pracuje pro nás. Jakmile se rozptýlíme, začne také těkat.
...Být s prostorem "v celku" znamená, že také lovíme jen pro svou potřebu. Neplatí představa vlastního prospěchu či neprospěchu, egoistický rámec a nenažranost. Prostor všeho poskytne dostatek, má toho jistě dost...
Chceme - li vědomí hojnosti, nepotřebujeme energii zadržovat. Vstupme raději do hojnosti". Nalaďme se na skutečné bohatství! Nejde o majetek, ale o bohatství prostoru jako takového. Nalaďme se tam, kde to proudí. Nemusíme nic zadržovat, stejně dostaneme to, oč žádáme, jaké jsou naše potřeby. Prostor je nekonečně moudrý, pošle nám to, co potřebujeme. Připluje k nám, oč žádáme ze srdce.

...Půst stejně jako setrvání ve tmě, mohou přinášet hluboký vhled.

Toltékové, milovníci poznání, mistři záměru a tvůrci osobního příběhu připomínají: Nejsme povinni zůstat ve vězení, jehož klíče držíme, nejsme povinni žít v zakletí, můžeme je vědomě opustit a svobodně vstoupit do prostoru tvorby. Přesunout pozornost ke společnému sdílení, radostnému tvoření, radovat se jako děti a můžeme nádherně prosperovat.
Udržovat bdělost znamená pěstovat vnitřní klid, udržovat harmonický stav vědomí, laděný ladičkou srdce. Nenechat se strhnout k předčasnému reagování.
Kam zaměřujeme svou pozornost, tam proudí energie a prostor to vnímá... a v poslední době reaguje rychleji.

Stále zřetelněji poznáváme, že tu není nic, čeho je nutné se držet. Už tak snadno nesedneme na "falešné jistoty", na různá "pojištění".
Jediný, mnohadimenzionální prostor je společný.
Proč se nám děje, že nejsme v souladu? Chybí nám jednoduchost.

Roste to, čemu věnujeme pozornost. Svojí pozorností to pěstujeme...
Svojí jemností a láskyplnou pozorností můžeme pozvednout a oživit celý prostor.

Měli bychom pochopit, jak silná je energie rušivých zpráv, televize, vytváření bubáka, strachu, neladu a disharmonie. Už nemusíme být Obětí, nepotřebujeme hledat viníka.

Domorodci v pralesích:
"Nemáme mobily, od toho máme stromy." Používají k přenášení zpráv stromy, protože to umějí. (Avšak dejme domorodcům mobily a už za jednu generaci to nebudou umět.)

... K tomu, abychom mohli skutečně hojnost prožívat, potřebujeme znát své skutečné potřeby a dokázat propojovat komplexně všechny souvislosti. Tento svět není žádná samoobsluha. Vezmu si tolik, kolik skutečně potřebuji.

...Vidění a vnímání se tvaruje ve tmě, neboť tma umožňuje vidět jinýma očima. Podle Toltéků je třetím nepřítelem našeho poznání "jas". Je to stav našeho vědomí, když jsme zaslepeni tím, že všemu rozumíme a vše je nám jasné. Jsme zaslepeni jasem. Ale když jsme ve tmě, tak najednou uvidíme, že prostor pro poznání se nachází uvnitř, a ne venku. Venku je prostor k aplikaci vnitřního zkoumání.

...Lpění na schématu je protichůdné životu. Když jistoty narostou, ocitáme se ve vězení těch jistot. Patří sem i to, když chceme žít zdravě. V hlavě máme soustředění a myšlenky na zdravý život a postupně se stáváme otroky zdravého životního stylu. Každá věc, která je na samém počátku zajímavá, tak vlivem ulpívání nakonec zmrtví...


Tolik jen malá ukázka moudrosti v Jardově knížce Tvary tmy. Doporučuji si ji pořídit.
Autorkou je Pavlína Brzáková, protože zapisovala Jardovy promluvy.
Vydal Eminent, 2014


Očkovací skandál: Soud potvrdil autismus z MMR vakcíny

4. ledna 2015 v 19:21 | Natural News |  Epidemie a očkování

Americký soud nedávno diskrétně, bez přílišné medializace, pěkně potichoučku potvrdil, že kombinovaná vakcína na spalničky, příušnice a zarděnky (MMR - measels, příušnice, Rubella) skutečně způsobuje autismus, píše Natural News.
V nedávno zveřejněném rozsudku, část která byla utajena před veřejností, bylo malému chlapci přičteno několik statisíc dolarů. Jde o odškodné za to, že MMR vakcína prokazatelně u něj vedla k vyvolání autismu .
Rodiče desetiletého Ryana Mojabeho uvádějí, že jejich syn poprvé dostal encefalitidu po tom, jak byl očkován MMR vakcínou v prosinci 2003.
Encefalitida je v USA na seznamu vedlejších účinků očkování, za které se poskytuje odškodné. Na rozdíl od Slovenska, kde údajně k žádným těžkým reakcím po očkování podle našich očkovacích celebrit nedochází.
Podle Ryanových rodičů, MMR vakcína způsobila jejich synovi encefalitidu. Ta se projevuje jako neuroimunologicky podmíněná dysfunkce ve formě astmatu a autistického spektra (ASD).

Souvislost očkování a autismu potvrzena po 15 letech sporu

Po tom, jak Ryanův případ dlouho putoval z jednoho soudu na druhý, se jím konečně začal zabývat zvláštní soud pro případy poškození očkováním. Konečně federální vláda uznala, že jeho encefalitida byla vyvolána očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Tato událost opět potvrdila závěry, ke kterým dospěl dr. Andrew Wakefield před více než 15 lety, když studoval onemocnění trávicího traktu u dětí po podání MMR vakcíny.
"V rámci definici očkovacího zákona Ryan utrpěl poškození, konkrétně encefalitidu 5 až 15 dní po očkování", potvrdilo americké ministerstvo zdravotnictví. "Tento případ je hodný odškodnění", souhlasí ministerstvo s názorem soudu.
Nejpozoruhodnější věcí v tomto případě je to, že dokumenty ve kterých vláda přiznává újmu, zůstávají utajené.
I přes doznání příčinné souvislosti mezi očkováním a Ryanová encefalitidou, vláda i soud se zdráhali vyjádřit svůj názor na veřejnosti, zda Ryanová encefalitida vedla i k rozvoji dalších onemocnění, konkrétně autismu.
Avšak už jen fakt, že tyto dokumenty zůstávají cenzurovány svědčí o tom, že vláda před veřejností skrývá něco důležité. Něco, co pravděpodobně má jistým způsobem dočinění s korelací mezi MMR vakcínou a autismem.

Znepokojeni rodiče všude ve světě měli celý čas pravdu: MMR vakcína vyvolává autismus

V podobném případě projednávaném v tentýž měsíc bylo dívce Emily Moller z Texasu přisouzeno obrovské odškodné za poškození způsobené MMR očkováním.
Podle zpráv Emily malá velmi silnou reakci, která následovala nejen po MMR vakcíně, ale po současném podání DTaP vakcíny (záškrt, tetanus a černý kašel), HiB (HAEMOPHILUS infekce) a vakcíně Prevenar (pneumokoky).
Podobně jako v Ryanová případě, úřady přiznaly, že i u Emily očkování vedlo k autismu a dalším vývojovým poruchám.
Tyto dva případy v kombinaci s bezpočetným množstvím studii publikovaných v USA, Jižní Americe a Evropě dokazují, že vakcína MMR vůbec není bezpečná, jak to prezentují představitelé konvenční medicíny.
Po pravdě, vše, co dr. Wakefield zjistil na konci 90 let minulého století v souvislosti s MMR vakcínou - to, co ho stálo kariéru a reputaci, se ukázalo jako nevyvratitelná skutečnost.
"Je jen velmi málo pochybností o tom, že vakcíny opravdu způsobují autismus", uvedl nedávno dr. Wakefield ze svého domu v Austinu, Texasu.

Dr. Wakefield pokračuje:

"U těchto dětí existují pádné důkazy o nežádoucích vedlejších účincích MMR očkování, které zahrnují poškození mozku s následným rozvojem spektra autistických onemocnění. Teď je to už jen otázkou čísel, kolik dětí je po očkování takto postižených.
Příběhy rodičů byly po celou dobu pravdivé ...
Vlády musí jednou provždy přestat zahrávat si se slovíčky. Dokud se oni handrkují, neustále dochází k novým a novým poškozením dětí. Doufám, že u těchto dětí dokážou rozpoznat onemocnění jejich trávicího traktu a následnou léčbou jim uleví od potíží. Toto mělo udát už dávno. "

Zdroj: Natural News

MORAVIN - levná náhrada Ukrainu!

1. ledna 2015 v 9:42 | H.Bláhová |  Léčivé techniky


Čím lze nahradit drahý Ukrain?

S laskavým svolením detoxikační poradkyně Ing. Hanky Bláhové, autorky knihy Deník Poradce, přepisujeme její rady ze str. 343 - 344:

ukrain


...Onkologie má jen dvě možnosti, jednu horší než druhou. Ozařování a chemoterapii. Mě se zamlouvají prostředky levné, opravdu účinné a široce dostupné, proto fandím MMS. Také tu máme vynikající myšlenku pana Nowického extrahovat účinné látky z vlaštovičníku, z plevele, který roste od jara do podzimu na každé mezi. Tinktury z vlaštovičníku prosazoval už Ing. J. Janča, můžete je koupit i u bylináře pana J. Jukla.

Doporučuji:

VYROBTE SI VLASTNÍ LÉK NA RAKOVINU!!

Budeme mu říkat Moravin. Název Ukrain je patentovaný. Pan Nowicky je daleko a ampule s Ukrainem jsou drahé. Když se porozhlédnete, vlaštovičník najdete i ve městě, roste všude, téměř celý rok. Sama jsem natrhala svěží šťavnatý vlaštovičník přímo před "svým" panelákem ještě v lednu!

JAK VYROBIT MORAVIN:

Otrhané listy i se stonky jsem dvakrát propláchla studenou vodou a nacpala do sklenic od okurek. Zalila jsem je dobrou vodkou, na jednu okurkovou sedmičku jsem spotřebovala půl litru vodky. Sklenici jsem postavila na okno a obsah jsem nechala 14 dní louhovat. Občas jsem cestou - "iďa kolem" - láhev protřepala. Po dvou týdnech jsem na mísu rozprostřela čistou utěrku a láhev i s obsahem na ni překlopila, vyždímala. Poté jsem vše přelila do malých tmavých lahviček. Budu je rozdávat, protože by mi byla hanba chtít peníze za něco, co roste všude. Že nebudu mít extrahované přesně ty pravé protinádorové látky? No a co? Budu je tam mít všechny. Některé ze čtyřiceti účinných látek ve vlaštovičníku hubí rakovinové buňky, jiné podporují játra a slinivku, jiné jsou jedovaté. My však budeme užívat vlaštovičníkovou tinkturu jen v homeopatických dávkách.

Užívání: 10 kapek ráno, v poledne a večer, před jídlem. Těsně před upotřebením protřepat. Při přípravě výluhu mohou fajnšmekři k vlaštovičníkovým listům a stonkům nasypat ještě koření dle libosti. Anýz, celý hřebíček, fenykl, vanilku, zázvor nebo celou skořici, aby jim směs voněla a chutnala, sama o sobě je totiž pekelně hořká.

Náklady: asi dvě stovky.

Dobrou chuť a postarejme se, aby se onkologové museli přeškolit na jiné obory pro nedostatek práce!!!

ukrain

- Vlaštovičník -Pozornost mysli

24. prosince 2014 v 9:56 | PCH |  Zvyšujte vibrace

Pozornost mysli (Petr Chobot)

Mysl je to nejcennější, co máme a čím jsme.
Čemu mysl věnuje pozornost, to se stává součástí života myslitele.
Pokud je mysl soustředěna na přežití, na nemoc, na problémy, které nás během života potkávají a prožíváme to tak všichni, pak se to stává ve společnosti normou.
Nemoc - práce - peníze - bydlení - majetek - dostávat - pomluvy.

Vyspělé a inteligentní bytosti ví, že to čemu má mysl věnovat pozornost je především:
Něha - soucit - porozumění - pochopení - intuice - souznění - krása - dávat.

Naučit se tomu je velice jednoduché a snadné. Jde jen o to, soustředit na to svou pozornost.
Vše je jedno a je stvořeno z jediné existující substance, jen se obléká do různých masek. Odtud tedy slovo jednota.
Nejsme lidé - jsme duše. Tedy jemně vibrující substance Bytí, které tvoří vše co existuje.

V jednotě už je všechno. Existuje hojnost, nesmrtelnost, blahobyt, hluboká láska, ale také ubohost, slabost, nedokonalost, bolest. Prostě existuje všechno.
Záleží pouze na tom, na co mysl zaměří pozornost. Jen je třeba si vybrat, co nyní chci, aby bylo součástí mého života. Můžeme si říkat: "Vím, že mám vše, co ke spokojenému a radostnému životu potřebuji. Prožívám štěstí. Miluji a soucítím. A tak to je."

Toto jsou ovšem jen slova. Je třeba se tak naučit žít, aby toto nebyla jen prázdná slova, ale naše skutečná realita.
Slova se mění v realitu, tělo se zbaví blokujících a destruktivních programů a organismus a mysl se uzdraví.

Všechno je možné.

KNIHA Transformace vědomí - Rozhovory s T.K. 1.část ukázek

14. prosince 2014 v 20:01 | Tomáš Keltner |  Super KNIHYVyšla na podzim 2014, Keltner Publishing Také viz www.knihy-keltner.czTato kniha (otištěné rozhovory s autorem, a informace) rozhodně patří mezi ty knihy, které v této době otevírají vědomí i širší veřejnosti.

Lze doporučit pro běžné lidi, kteří zatím netuší a nebo tušit začínají, co je v zákulisí.

Lze doporučit i pro vědomější jedince, aby si např. uvědomili, že i přehnané ulpívání na konspiračních teoriích je opět past systému, který ty konspirace mnohdy sám vytváří, dokonce i proto, aby pak sledoval, jaká témata které lidi zajímají, jaká témata šíří dále. A také zmatení informací a v podstatě dalšího šíření strachu a nejistoty, jsou další taktiky - už tu nepůsobí jen to zlo a války, co nám předkládají ve zprávách, ale ještě navíc je někdo za tím vším, ilumináti, mimozemské entity? - další zátěžové informace pro lidi, kteří už tak jsou systémem dost vylekaní a naučení se bát a mít strach o své holé přežití a existenci, o práci, o zdraví, které nám systém záměrně také poškozuje nejen elektrosmogem, moderními datovými technologiemi a jejich přenosem, ale i plánovaným rozsypem těžkých kovů v podobě chemtrailsových čar po nebi, obsahujících prvky kovů, ale mnohdy i nakažlivé bakterie a jiné lahůdky; mezi tím nás krmí jedovatým cukrem, fluorem, jedovatými léčivy a prášky, které otravují organismus a otupují myšlení, GMO potravinami... Co s tím vším?

Autor Tomáš Keltner prošel velmi zajímavým a náročným výcvikem, tajnými službami, byl bodyguardem mnoha vysoce postavených politiků a stále více mohl pozorovat zákulisí a uvědomovat si, že je hodně věcí "jinak" a pochopit souvislosti. V nejvyšších patrech systému a vybaven informacemi, o kterých běžný smrtelník nemá ponětí, pochopil, že demokracie, svoboda a lidská práva bývají jen prázdnými pojmy."Existují tři zpravodajské moudrosti.

První říká: Nikomu nevěř.

Druhá: Nikdy nevíš všechno.

A třetí: Všechno je jinak."Na stránkách uvedené knihy se postupně odvíjí další klíčové informace pro dnešní život:"Ideální je, když si lidé uvědomí, že nikoho nepotřebují... Z církví se staly korporace, jež mají za cíl hromadit majetek a moc a ovládat. A místo aby pravdu náboženství uchovávalo, dělá pravý opak - informace zkresluje a záměrně dezinformuje....je třeba stavět na vlastní zkušenosti neboli vnitřní pravdivosti...

...nový svět si můžete již vytvořit tady a teď...

...vaším jediným skutečným nepřítelem je váš strach...... Je potřeba jít od nejjednodušších věcí a přinášet rozumu důkazy, protože po prvních krocích je to stále snazší. Je to jako naučit se chodit.

...Nakonec zjistíte, že všechno je připravený a naplánovaný. A že politici nevládnou. Nad nimi je další vrstva, další vrstva a další vrstva, kam se nedá dostat skrz nějakou demokracii, a to jsou ti, kteří vládnou - mezinárodní bankovní kruhy, vlastnící Fedu a podobně. Ale ti taky nejsou ti hlavní, o těch nejdůležitějších nikdy neuslyšíte.

Málo kdo chápe, že většina takzvaně konspiračních teorií má naprosto pravdivý základ. Často tyto teorie tvoří či dotváří sám systém, aby je mohl posléze zesměšnit a odvést pozornost."Autor vzápětí dodává: "To co říkám a píšu, tím jsem si naprosto jistý, protože jsem si to mnohokrát ověřil. Pak je mnohem víc věcí, o kterých ještě nemám odvahu říkat a psát, a to už o nich dávno nepochybuju... prostě někde jste byl, něco jste viděl a slyšel a víte, že nejste blázen.""Nastává doba, kdy je důležité porozumět věcem, o jejichž existenci možná tušíme, ale dlouho jsme je přehlíželi. Je na čase to změnit.""Konspirační teorie jsou produktem systému, který je vytváří ke své potřebě... Je to nejlepší způsob, jak Systém může zjistit, kteří lidé jsou s ním a kteří proti němu. Teď mluvím o tom hlavním systému, "matrixu". Zjistí se to tak, že odpůrci systému "slyší" a reagují na konspirační teorie a jdou za nimi, resp. za těmi, kdo jsou zdroji těchto informací....Člověk, který mluví o konspiracích, to většinou neví. A ty co "vyšly na povrch" ve skutečnosti byly uvolněny a neohrožují Systém. Protože kdyby říkal někdo něco skutečně nebezpečného, měl by nehodu a nikdo by se nikdy nic nedozvěděl.

...Konspirační teorie má vždycky v sobě pravdu, protože pravda je světlem, magnetem pro další lidi, aby k tomu konspiračnímu teoretikovi přišli a naslouchali. V tom je celé to kouzlo. Systém vyplodí konspirační teorii, dá jí takzvaný (reklamní) nosič...

Všechny atributy konspirační teorie ale systém unese.To, co nám Systém dává, už ho neohrožuje.


Pokud má systém nosiče, kteří to šíří, ti lidé se začnou slétávat jako můry ke světlu - lidi, na které by jinak ten Systém obtížně přicházel. Ti lidi se sami projeví od sebe tím, že přijdou na konkrétní webové stránky, diskutují a sympatizují s tím - to všechno má Velký bratr kompletně pod kontrolou, celý náš život je totiž pod kontrolou Systému.

Prodavačce v obchodě je úplně jedno, co se stalo 11. září, ale ta taky neudělá nikdy revoluci a nic proti Systému. Ale ty lidi, co se začínají zajímat, se shlukují. A Systém není hloupý, a tak to přiživuje a přiživuje. A tím, že pronásleduje nosiče, mu přidává ještě na věrohodnosti, protože obecenstvo si říká: No podívejte se, tenhle pán asi říká pravdu, protože mu vyhrožují zabitím a šikanují ho. A když ho dokonce zabijí, tím spíš si lidi řeknou, že znal pravdu......To, co ten Systém dá, ho neohrožuje. To je zásadní, si uvědomit.

...Systému jde o naši pozornost a nasměrovat ji tam, kam chce on. On nám hodí drobky pravdy a informací a my k nim utíkáme. A přehlídneme něco jiného....Americká armáda uvolnila navigační systém GPS v roce 2000. Uvědomte si, jakou technologii musejí mít oni v ruce, když nám dali GPS.... Z vlastní zkušenosti můžu říct, když jsem pracoval v tajné službě, tak jsme v roce 97 nebo 98 od německých kolegů dostali jejich techniku - bylo to pro ně ekonomicky výhodnější, abychom jim nějaké zločince odchytali my. V té době jsem byl v supertajném oddělení, které pracovalo se zařízením, jež umožňovalo bezkontaktní sledování věcí a osob bez přímého kontaktu živého člověka. Ti Němci také říkali, že Američané už měli tuto technologii za druhé světové války na hledání nepřátelských ponorek. Představte si, kde technologicky USA jsou a kde se asi nachází dneska. Takže diskuze o tom, jestli někoho lze nebo nelze sledovat, je naprosto lichá...

Poslední technologický výkřik, se kterým jsem se setkal já, byla technologie, díky níž se paprskem sledovalo okno místnosti, ve které někdo psal na počítači s dnes již historickým CRT monitorem velkým a podle chvění okna to dokázalo dekódovat, co sledovaný píše. Jak se jednotlivá písmenka rozsvěcela na monitoru, ovlivňovalo to frekvenci v místnosti. A ten přístroj to skrze paprsek opřený o sklo dokázal dekódovat a rozlišit od ostatních věcí nebo hovorů v místnosti! A to se bavíme o době před 15 lety. Uvědomte si technologický skok s mobilními telefony od té doby - vůbec si nedělám iluze, že ta technika, kterou má dnes k dispozici Systém a jeho pohůnci, je na nepoměrně vyšší úrovni. Hází nám drobky, abychom si mysleli, že máme prst na tepu doby, ale v žádném případě ho nemáme......Je to celé jen divadlo a hra... Systém to ví a má to vše pod kontrolou......Mocní tohoto světa mají plné ruce práce se zachováním svých pozic a přípravou finální "války", resp. se způsobem jejího vyvolání. Dá se říci, že to co my jsme schopní říkat nebo psát, už ho neohrozí a plány nezmaří. Může to ale umožnit mnoha lidem otevřít oči, takzvaně se probudit.

...V tom hraje velkou roli internet, proto bude podle mě omezen ještě víc než už nyní je. Postupně dojde ke kolapsu těchto technologií a domnívám se, že to bude nikoli zásahem mocných politiků, ale jakoby náhoda, spíše přírodní katastrofa, která znemožní používání elektronických přístrojů tak, jak to známe, stejně jako bude problém s produkty z umělé hmoty. Samozřejmě za tím vším stojí Systém....Systém vyhovuje většině lidí... nesvobodných lidí....je potřeba transformace vědomí aby se lidé odpoutali od toho, co se jim předkládá v televizi.

...je třeba dávat si věci do souvislostí, rozlišovat a hledat pravdu sám, přemýšlet, všímat si detailů. Když mi někdo něco řekne, třeba v televizi, automaticky to nevezmu jako fakt, ale jako jednu z variant - prozkoumám to a uvidím. Je třeba se o tom bavit, aby lidi přestali být ovce a kývat slepě na to, co jim řekne takzvaná autorita, novinářská, politická, učitelská, duchovní, nebo portál shromažďující konspirační teorie....Skrze pochopení těchto systémů se můžeme začít odpoutávat, odpojovat od Systému, což je nevyhnutelný krok... Zápas Systému o každý život, duši... to je ten finální boj, ke kterému brzy dojde. Jeho podoba záleží na úrovni vědomí většiny lidí. K tomu je třeba doplnit, že zde proti sobě nestojí "dobro a zlo", jak se mnozí ezoterici mylně domnívají. Zájmových skupin, ať již pozemských nebo mimozemských, je zde více....Část většiny lidí začne uvažovat jinak a tím mění své vědomí. Tím pak mění i úroveň kolektivního vědomí....Není zpočátku důležité, jak to je. Úplně stačí se otevřít variantě, že je to jinak. Už to nám dává určitou svobodu vnímání.


Toto byly ukázky z první čtvrtiny knihy.
... klikněte na následnou další ukázku myšlenek z druhé čtvrtiny knihy ... Nebo si ji raději rovnou kupte :-)


Kam dál