close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Únor 2010

Očkování a hepatitida

24. února 2010 v 11:45 | Dr. Med. Bernard Buchwald |  Epidemie a očkováníDr. Med. Bernard Buchwald, autor knihy Očkování - obchod se strachem

K reklamě očkování se používá slogan: "Bezbolestné očkování. Děti již po očkování nekřičí a nepláčou!" Poprvé se tak nepřímo přiznává, že očkování je bolestivé, což se dosud popíralo a zlehčovalo.
V časopise Klinikarzt 2/92 se objevil článek s nadpisem: "Očkovací programy pro vysoce rizikové skupiny selhaly". V tomto článku se přiznává, že po 20 letech očkování proti hepatitidě B nebyl zaznamenán žádný podstatný úspěch. Toto očkování (tři "potřebné" dávky) stojí 450,-DM, v Německu se ročně rodí přes milion dětí, k tomu očkování "vysoce rizikových skupin", to je velmi dobrý obchod.
Očkovací látka se pěstuje na psích ledvinách. Je známo, že očkovací látka proti poliomyelitidě pěstovaná na opičích ledvinách obsahovala virus SV - 40, který je podobný viru HIV. V časopise Arznei - Telegramm 10/92, str.104 se nachází upozornění: "Infekce HIV po očkovací látce proti hepatitidě HEVAC B a BBSB Immuno".
V červenci 1983 byl v Německu zakázán dovoz francouzské očkovací látky HEVAC B "Pasteur", protože tato vakcína se ve velkém množství zdála být podezřelá. Mezi tím vyšlo najevo, že v Německu i ve Francii se pacienti prostřednictvím tohoto preparátu infikovali virem HIV! Jednalo se o hemofilicky léčené přípravky na srážení krve a dále pacienty, kteří dostali před operací prostředky proti srážení krve.
Časopis Deutsches Ärzteblatt 49/1993: "Cílem do roku 1977 bylo dosáhnout všeobecného naočkování: Jedna strategie selhala - očkování vysoce rizikových skupin ohrožených hepatitidou B nepřineslo očekávaný úspěch. I když už je deset let k dispozici "efektivní očkovací látka", není hepatitida B v celosvětovém měřítku na ústupu. Hepatitida B je hlavní příčinou cirhózy jater a primárního karcinomu jater. Na mezinárodním kongresu v Cannes bylo řečeno, že zdravotnické profese v celosvětovém měřítku velmi profitovaly na očkovací strategii pro vysoce rizikové skupiny.
Časopis "Raum & zeit" 1993: "Máme tady zase nový velký skandál farmaceutického průmyslu: Farmaceutická firma z USA Pharma - Multi Merck Sharp and Dohme, která vyvinula pomocí genové technologie ne nebezpečnou očkovací látku proti hepatitidě B a patentovala ji v celosvětovém měřítku, se nyní pokouší za pomoci WHO o její celosvětovou aplikaci. 6500 mužů ze San Francisca sice nepřežilo první očkovací testování, ale oni totiž měli navíc AIDS (i když k testování došlo již v roce 1978). Zdá se , že také u skandálu s krevními konzervami, který otřásl francouzskou vládou, se jednalo méně o AIDS, ale spíše o materiál zamořený očkovacím sérem. Konečně také odborníci v Itálii mají o čem přemýšlet. Zde se snaží Pharma - Multi poprvé v Evropě aplikovat do žil novorozenců a jedenáctiletých dětí látku obsahující hydroxid hlinitý, a to na podkladě ministerského popudu. Procedura je jak brutální, tak efektivní: Jedenáctileté děti nesmějí jít na vyšší stupeň, jestliže nebyly očkovány proti hepatitidě B! Redukcí problému nakažené krve z USA byla odpoutána pozornost od nebezpečnosti látky samé, která se vyráběla z přírodní (lidské nebo zvířecí) krve nebo pomocí genové technologie s obsahem chemických přísad jako je hydroxid hlinitý."

Farmaceutická lobby zamlčuje, že v séru je obsažen hydroxid hlinitý stejně, jako se mlčí o obsahu formaldehydu v očkovacích látkách proti tetanu a diftérii.

Časopis FF Südtiroler Illustrierte 1992 publikoval soudní spor o očkovací povinnost v Itálii pod titulkem "Viry pro zdraví". Jedná se o zcela jasnou větu, která zpochybňuje očkování všeho druhu a nechává otevřenou pouze otázku, z čeho by žil farmaceutický průmysl, lékaři a v neposlední řadě veškerá ortodoxní přírodní věda včetně epidemiologů, kdyby byli lidé zdraví??
Pro způsobilost školní docházky v Itálii nejsou rozhodující schopnosti dítěte, ale očkovací průkaz. "Všechna vysvědčení každého naočkovaného dítěte jsou vybavena poznámkou, že budou platná pouze v případě, že Ústavní soud v Římě dá za pravdu jejich rodičům v otázce odmítání očkování." Až do chvíle rozhodnutí Ústavního soudu tedy vládne v Itálii (1992) totální chaos a rodiče jsou vydáni svévoli jednotlivých zdravotních úřadů.
Příbalový leták očkovací látky proti hepatitidě B obsahuje pokyn, že "po 5 letech je třeba přeočkování" - říká se tam tedy, že očkování působí přibližně 5 let - jestliže působí - a potom musí organismus znovu zpracovat toxický otřes. ...


Očkování a dětská obrna, příušnice, zarděnky

24. února 2010 v 11:44 | Dr. Med. Bernard Buchwald |  Epidemie a očkování
Očkování a dětská obrna

Dr. Med. Bernard Buchwald, autor knihy Očkování - obchod se strachem

Virus pro očkovací látku byl pěstován v kuřecích vejcích a pasírován přes krysí mozky.
Potom byla vytvořena mrtvá vakcína, která se pěstovala na opičích ledvinách. Trvalo dlouho než se zjistilo, jaký zvířecí druh je vhodný na pěstování poliovirů. Stálo to mnoho životů pokusných zvířat jako jsou myši, morčata, králíci, kočky, psi atd., než se zjistilo, že polioviry rostou na opičích ledvinách. Pěstování poliovirů se podařilo americkým vědcům kteří za to dostali Nobelovu cenu. Kvůli tomu se v Indii pochytalo množství opic rheus, které byly odváženy do centra primátů v Americe. Odhaduje se, že 10% opic zahynulo během transportu. Do klecí byly zavírány jednotlivě, což pro opice zvyklé žít v rodinných společenstvích znamená nepředstavitelný stres. Není známo, zda se opicím odebírala pouze jedna ledvina (se zbývající by mohly žít déle) nebo obě a byly následně usmrceny. Když jsem po těch informacích pídil, nepodařilo se mi to zjistit.

Očkování a příušnice

Živé očkovací viry schopné rozmnožování se pěstovaly na buňkách králičích ledvin, později na kuřecích fibroplastech a nově na lidských diploidních buňkách (HDC, tzn. Rakovinné buňky). Po zavedení se nejen častěji vyskytují příušnice, ale i meningoencefalitidy a meningitidy. V září 1992 byly staženy z trhu dvě očkovací látky. Vyšlo najevo, že mohou 20x častěji vyvolat dráždění mozkové kůry, než se předpokládalo. Spolkový zdravotní ústav upozornil, že "není důvod k žádným obavám". Když další vědci popsali celkem 19 případů diabetu po očkování proti příušnicím, bylo řečeno, "že se jedná pouze o čistě náhodnou shodu okolností". První popis nebo poznatky většinou způsobí jen nepatrnou pozornost a každé protichůdné tvrzení utlumí bohužel pozornost a poznatky upadnou v zapomnění. To se zdá být žádoucím! Důležité již nejsou naše děti, ale zachování "očkovací morálky" - neboť jenom tím vydělávají výrobci očkovacích látek. Jestliže je procento výskytu onemocnění u očkovaných skoro stejně vysoké jako u neočkovaných, dokazuje to neúčinnost tohoto očkování. Jestliže však příušnice dostali i dvakrát očkovaní, je to důkazem toho, že očkování vyvolává onemocnění ve zvýšené míře.

Očkování a zarděnky

Více než polovina očkovaných dětí onemocněla, nehledě na očkování, zarděnkami. Očkování proti zarděnkám nevylučuje v žádném případě nebezpečí opětovného onemocnění během těhotenství a tím také poškození plodu podmíněné zarděnkami Zarděnky jsou vysoce infekční. Stalo se více případů, kdy očkované matky přivedly na svět dítě s obávanou embryopatií, např. lékařský časopis Medical tribune uvádí: Dítě narozené v termínu bylo při porodu malé s nepoměrně drobnýma rukama a očima. Špatně pilo a muselo být uměle dokrmováno, ve 3 měsících byl zjištěn zákal očních čoček, dítě zemřelo ve věku necelých 4 let. Druhá zpráva uvádí ženu z Mnichova které bylo řečeno při očkování, že je díky očkování chráněna před zarděnkami. Její druhé dítě se o pět let později narodilo se zarděnkovou embryopatií.
Prof. Thomson, ředitel Hygienického institutu v Göttingenu: "Proč masové očkování když víme, že 90% žádnou "očkovací ochranu" nepotřebuje, protože zarděnky ve viditelné nebo skryté formě překonaly?" Také upozorňoval na riziko očkování očkovací látkou pěstovanou na králičích ledvinách infikovaných virem zarděnek.

Očkování a černý kašel, záškrt, tetanus

24. února 2010 v 11:43 | Dr. Med. Bernard Buchwald |  Epidemie a očkování


Dr. Med. Bernard Buchwald, autor knihy Očkování - obchod se strachem

V roce 1975 bylo očkování proti černému kašli vyškrtnuto ze seznamu "doporučeného očkování" na základě studií, prací a publikací prof. Ehrenguta. Ten upozorňoval od roku 1969 na rizika očkování proti černému kašli. Stickl a Pachem pak museli připustit: "Kromě toho se téměř u každého kojence po očkování proti černému kašli dostavují nežádoucí účinky a ve vzácných případech dochází k závažným komplikacím provázeným trvalým poškozením.

Po skončení války došlo k prudkému poklesu výskytu onemocnění na záškrt nehledě na to, že v poválečných letech se buď neočkovalo vůbec a nebo jen málo. Je zde opět vidět, že živnou půdou pro infekční onemocnění je bída, hlad, nouze, tak jak to bylo zřejmé z křivek týkajících se neštovic, tuberkulózy a černého kašle. V jistých pracích se hovoří pak o epidemii záškrtu mezi švédskými alkoholiky. V obou případech lze mluvit o okrajových skupinách společnosti.

Tetanus - díky tomu, že koně byly nahrazeny traktory, zmizely z našich cest kobylince a koňský trust se přestal používat jako hnojivo. K nakažení dochází pouze v případě přímého kontaktu organismu s patogenem. Z jednotlivého nakažení nemůže vzniknout epidemie; onemocnění není nakažlivé. Infekce může vzniknout pouze u ran uzavřených přístupu vzduchu protože bacily tetanu se mohou vyvíjet pouze v případě nepřítomnosti vzduchu. Z odřených kolen nebo škrábnutí se proto nikdy nerozvine tetanus. Rodiče by si měli rozmyslet, jak velké je nebezpečí, že by si jejich dítě ve svých prvních letech života přivodilo rány a poranění skrývající v sobě nebezpečí vzniku tetanu. Mělo by se přezkoumat, jestli několik málo teoreticky možných vyjímek onemocnění tetanem opravňuje k proočkování celé populace a k požadovaným pravidelným přeočkováním od dětství až do vysokého věku.
Rodiče, kteří si přejí očkování proti tetanu, od něj neodrazuji. Provádí se pomocí toxinů produkovaných bacily tetanu. V rámci jedné dávky se do těla vstřikuje padesátinásobek smrtelné dávky toxinů, ale zbavených své toxicity. Nejedná se tedy o živé ani oslabené mikroorganismy. Doporučuji však rodičům, aby očkování nechali aplikovat až tehdy, když dítě dobře mluví. Mělo by se provádět až po třetím roce života. Poškození způsobené očkováním lze potom dobře rozeznat a nemůže být popřeno.

Očkovací látka proti záškrtu, černému kašli a tetanu (DPT) obsahuje 12 miliard bakterií černého kašle, 50IE difterického toxinu stejně jako padesátinásobek smrtelné dávky netoxikovaného toxinu tetanu. TBC, záškrt a černý kašel u nás na tolik vymizely natolik, že již ztratily na významu. Jejich úbytek však nelze považovat za úspěch očkování, které se proti nim provádělo. Křivky ukazují, že úbytek nastal již dávno před zavedením očkování a že očkování nemělo na pokles výskytu žádný pozitivní vliv, spíše naopak negativní.

Očkování a tuberkulóza

24. února 2010 v 11:37 | Dr. Med. Bernard Buchwald |  Epidemie a očkování


Dr. Med. Bernard Buchwald, autor knihy Očkování - obchod se strachem

Tvrzení, že v Německu neexistuje žádné povinné očkování, je polopravda. Před několika lety byly zavedeny "preventivní prohlídky" všech dětí, které jsou hrazeny nemocenskými pojišťovnami. Všechny matky je využívají. Co však nevědí je to, že dětští lékaři byli organizací poučeni, aby při každé návštěvě dítěte a jeho matky v ordinaci napřed požadovali očkovací průkaz a aby okamžitě očkovali, jestliže v očkovacím průkazu chybí záznam některého z "doporučených" očkování. "Preventivní prohlídky" jsou pouze záminkou k tomu, aby děti přišly k dětskému lékaři.

V průběhu mé práce jsem se ve velkých léčebnách plicních onemocnění setkával s pacienty, kteří onemocněli tuberkulózou nehledě na to, že podstoupili očkování proti TBC. To pro nás bylo překvapivé protože jsme se v rámci universitního studia učili, že očkování chrání před onemocněním, proti kterému je namířeno. Obzvlášť překvapivé pro nás bylo, že formy onemocnění se u očkovaných pacientů nijak nelišily od neočkovaných. Postupně se pak přiznávalo, že BCG není ochranou před infekcí. To, že se v letech 1950 až 1980 již téměř nevyskytoval tuberkulózní zánět mozkových blan nebo miliární tuberkulóza, není důsledkem tehdy opětovně zvýšené aplikace BCG, ale důsledkem všeobecného ústupu TBC.

Očkovací látka obsahuje bacily hovězí tuberkulózy, to znamená uměle oslabené živé zárodky. Slovo BCG znamená "Bacillus Calmette - Guérin". Během a po druhé světové válce vzrostl počet onemocnění TBC, což vedlo k znovuzavedení aplikace BCG. Když už se nedalo utajit, že i ti, kdo byli očkováni pomocí BCG, onemocněli tuberkulózou, byl dosud užívaný kmen pro přípravu očkovací látky "Goteborg" roku 1977 nahrazen účinnějším kmenem "Kopenhagen". Zvlášť intenzivně probíhalo očkování touto novou očkovací látkou v Berlíně a Wüttenbergu. Když se objevily zprávy o hlubokých hnisavých vředech v místě aplikace, byla očkovací látka napřed stažena a zastaveno očkování kojenců. Ti se do té doby totiž očkovali ihned v prvních dnech po narození pomocí BCG bez toho, že by se někdo ptal jejich rodičů. Toto očkování - o tom nelze pochybovat - nechrání před infekcí pravé tuberkulózy. Jak ukazují křivky, nemělo masové očkování žádný vliv na počet úmrtí.

Nepochopitelné: Nehledě na to že Stálá Očkovací komise) očkování proti TBC (BCG) vyňala ze seznamu veřejně doporučeného očkování, je v Německu zvykem dále aplikovat toto očkování první den po narození, i proti vyslovenému přání rodičů.

Česká verze Merkaby - téměř dokonalý podvod

20. února 2010 v 11:11 | Vašek Holzbauer |  Květ života, Merkaba
Kontroverze kolem cvičení merkaby pokračuje:


O Merkabě do osmdesátých let minulého století téměř nikdo neslyšel, zmínky o ní se objevovaly pouze v židovských textech a jen vyjímečně se bylo možno o ní dočíst někde jinde. Pak však Drunvalo Melchizedek přišel s popisem jejich vlastností, geometrií i cvičeními, jimiž ji lze zaktivovat a začal její celosvětový boom. K nám se informace o ní dostala poněkud déle, přesto i k nám však dorazili první certifikovaní lektoři, kteří ji zde začali učit. Souběžně s nimi se však vyrojilo hned několik podnikavců, jak už to u nás bývá, kteří začali ihned nabízet svoje vlastní kurzy. Problém u těchto kurzů nebyl ten, že neměli příslušnou autorizaci od Drunvala, ale že učili tuto Merkabu špatně - učili totiž rotovat jednotlivé tetrahedrony - mužský a ženský - proti sobě. Což je fatální chyba, neboť proti sobě musejí rotovat ne jednotlivé tetrahedrony, nýbrž jejich sady. (???) Podrobněji jsem ochoten toto vysvětlit individuálně, není to záměrem tohoto článku. Tito tzv. učitelé Merkaby však jsou jen slabým odvarem toho, co si vymyslela jedna dáma. Ta se rozhodla využít popularitu tohoto učení a začala nabízet merkabu za příslušný poplatek rozdělenou do deseti zasvěcení. Shodou okolností jsem byl vtažen do tohoto prostředí a tak vše mohu popsat nikoli z doslechu, ale z první ruky. Napřed popíšu jak se to praktikuje. Sednete si a představíte si trubici světla, která vystupuje z vaší hlavy až ke zdroji merkaby. Pak touto trubicí začne sestupovat světelný útvar, podobný šroubovici DNA, až před vaše třetí oko, kde si ho můžete prohlédnout. Pak si tento útvar vložíte do duše. To je vše. Dávají se max. 2 zasvěcení najednou. Lidé jsou po nich většinou celkově rozhození, mají různé psychické problémy doma i v zaměstnání, nespí. Dle vysvětlení se takzvaně čistí, což je prý nezbytný proces vedoucí postupně až k dosažení osvícení. Já jsem dostal vyjímečně hned čtyři zasvěcení najednou. Všichni očekávali že se totálně zhroutím, vůbec nic se však nestalo. Dostal jsem tedy další dvě zasvěcení, zase nic. Pak jsem podstoupil tzv. regresi - zase nic. Pak jsem dostal zasvěcení do Shambaly - opět nic. Chci předeslat, že jsem do tohoto všeho vstupoval s upřímnou snahou všemu uvěřit, protože na první pohled to vše vypadalo dobře. Bodem, kdy jsem už téměř jistě věděl, že to všechno je nesmysl a podvod, byla ona výše zmíněná regrese. V ní jsem se dozvěděl, že jsem jedna z duší Melchizedeka, která se přímo podílela na programování této galaxie. Takové věci by se asi dobře poslouchaly každému, že? Nechci zabíhat do podrobností, dozvídal jsem se jeden nesmysl za druhým, navíc vlastně nešlo o žádnou regresi. Byl jsem kdysi na regresi u paní Foučkové, a to je úplně o něčem jiném. Nechtěl jsem však dělat unáhlené závěry a tak jsem navštívil jednu jasnovidkyni, kterou znám již téměř třicet let a o které vím, že opravdu vidí. Požádal jsem jí, zda by se mohla podívat na tuto jasnovidkyni, která podle svých slov komunikuje přímo s Isis. Tak se podívala a byla zcela upřímně zděšena. Podotýkám, že vůbec nevěděla o co jde, nic jsem jí v podstatě předem neřekl. Zde je výsledek: Tato osoba má v poměru k ostatním čakrám silně vyvinutou 3. čakru, 4. až 7. čakra téměř zavřené, hadí síla stoupá tenounkým proužkem do 3. čakry. Tato osoba je energeticky velmi slabá, pod průměrem populace. V žádném případě nemůže vidět třetím okem, to má zavřené, ale tzv. vidí 3. čakrou. To je způsob vidění, který je hodně vyvinut při vykládání karet. Tím ovšem neříkám, že ten kdo vykládá karty nemůže vidět 3. okem. Zeptal jsem se i na regresi a bylo mi řečeno, že to žádná regrese vůbec nebyla, že šlo o hraní si na něco a že z toho mám akorát zašpiněnou auru. Nespokojil jsem se ovšem jen s jejím názorem a obrátil se na ještě jednu jasnovidkyni. Výsledek byl stejný. Pak jsem se obrátil ještě na jednu osobu, co pracuje s kyvadlem. Výsledek opět stejný. Samozřejmě jsem si to ověřil i sám. Mé závěry nejsou ale směrodatné, už jsem mohl být ovlivněn míněním jiných. Nyní bych si dovolil vysvětlit, jak tato tzv. merkaba funguje v praxi a na čem je založená.

Každý z nás, jakýmkoliv svým činem a myšlenkou, vytváří v astrální rovině energoinformační útvar, egregor. Jen podotýkám že terminologie se u různých autorů různí, chci ale vysvětlit podstatu. Čím více lidí se sdruží za stejným cílem, tím větší má tento energoinformační útvar sílu. Pro ilustraci, jedním z největších je egregor křesťansví. Tito lidé svou energií přispívají k jeho tvorbě, ale také jsou jím energeticky ovlivňováni. Proto např. emigranti mají velkou touhu po staré vlasti, neboť vystoupili z dosahu egregoru té které země a do egregoru nové země se ještě nedostali. Není to totiž tak jednoduché. Čili my všichni jsme schopni vytvářet cokoli. Dám příklad. Např. zakládám zasvěcovací systém s názvem Jeruzalém. Do deseti bodů rozepíšu jednotlivé fáze zasvěcení, čili co bude tento bod obsahovat. Např. bod č. 1.: Rozvíjí se u tebe láska k bližnímu, každým dnem je tato láska větší a větší. Při zasvěcování se tyto body předříkávají, může se i připojit: Tato láska k tobě sestupuje v zářícím útvaru např. ve tvaru Davidovy hvězdy. A takto si napíšu všech 10 bodů. Při prvních zasvěceních se to vždy musí předříkávat, se zvyšujícím se počtem zasvěcených, kteří samozřejmě dodávají energii do systému, se energie systému zvětšuje a pak už jen stačí říct zasvěcuji tě do 1. stupně Jeruzaléma. A už to funguje samo. Tak je to jednoduché. Chápete?

Je důležité, co se do tohoto systému vkládá. Energie tam s naší účastí plyne automaticky, základní myšlenky však pocházejí od tvůrce systému. Chci-li ale vložit do systému lásku, nestačí říct láska, musím skutečně myslet lásku a ne manipulaci jako u této merkaby. Tato merkaba funguje na astrální úrovni. Astrální úroveň není nic špatného, její nejvyšší sféry oplývají neuvěřitelnou krásou. Rozdělíme-li si hypoteticky celou astrální úroveň na deset sfér, tak tato merkaba funguje na úrovni mezi třetí a čtvrtou sférou. (???) Čili poměrně velmi nízké a hrubé úrovně. Prostě co do ní tvůrci vložili, to se vrací. Čili dostane-li někdo zasvěcení do merkaby, sestoupí na něj tyto energie. To je to, po čem je lidem špatně. Čili ne že se čistí od negací, ale musí se vyrovnat s negacemi, které na ně sestoupili s tímto zasvěcením. Jejich energetický systém je hrubě atakován zlem, zkrátím-li to. Navíc ona dáma na svých přednáškách vykládá, že někteří se rozvedou, jiní ztratí práci, že je třeba se oprostit od vlivu rodiny, přátel atd. Toto všechno je i vloženo do merkaby a také se i ve skutečnosti děje. Jsme-li u úrovní, Shambala funguje přibližně na té samé úrovni, není však tématem tohoto článku. Jen tak na okraj, potřebujete ke svému životu mít auru zanesenou několika tisíci znaky, se všemi dodadečnými energiemi které se na ně nachytali? (polemizoval bych silně, webmaster) Ale zpět k merkabě.

Tato merkaba nemá s Merkabou tak, jak ji uvádí Drunvalo, vůbec nic společného. Byl pouze komerčně zneužit název, který se stal velmi populární. Ale bylo by to krásné, za pár tisíc dosáhnout něčeho, co člověk musí pracně cvičit roky, že? Drunvalova Merkaba je nesmírně silný energetický prostředek s neuvěřitelnými možnostmi. Mimochodem, tato dáma prohlásila, že to, co hlásá Drunvalo ve svých knihách, je už zastaralé a nevyhovuje dnešní době. K tomu bych podotknul, že kdyby částečně pochopila jen desetinu toho co Drunvalo píše, dostala by se do sfér, o kterých ani netuší že existují. A její kontakty s Isis, kterými ohromuje své věrné? Totální podvod a fantasmagorie. Se svým energetickým systémem a zablokovanými čakrami? Chceme-li něco změnit, napřed musíme změnit sami sebe. Jinak to prostě nejde. Technicky vzato, nelze pustit 380 V do do 12 V systému. To platí pro nás pro všechny, ať si myslíme cokoli. Určitě budu obviněn že mám velké ego, ničemu nerozumím a pod. Z tohoto důvodu dole uvádím pár slov o sobě*.

Rád bych se ještě zmínil o pár věcech. Na Moravě údajně existuje tzv. neuron, paprsek, kterým přicházejí z vesmíru informace, které jinudy přijít nemohou.
Tato dáma tam rovněž jezdí mást další opravdově hledající, proto o tom píšu. Tento paprsek je údajně jeden z deseti na celé zeměkouli, kterým mohou tyto informace přicházet. Rovněž jsem se účastnil sezení, byli jsme čtyři a měli na nás sestoupit energie z Orionu, předávané dvěma muži a jednou ženou. K tomu jen podotýkám, že zaměříte-li se na místo nad hlavou, během chvíle vždy něco začnete cítit. Kromě 7. čakry odtud totiž vychází napojení nahoru, jež má každý člověk. Samozřejmě to záleží na míře otevření této trubice, ale každý je schopný něco cítit. Takže jsme cítili energie z Orionu, bylo to údajně něco mimořádného jen pro nás, co mělo dokonale vyčistit naše smyslové orgány. Samozřejmě nevyčistilo, vidím pořád stejně blbě. Ježíš říkal, že strom poznáš po ovoci, že? Jenže tito demagogové vždy všechno nějak zdůvodní, většinou že nejsi ještě připraven, máš silné ego, nejsi vyčištěn atd. A těm, kteří nevidí, pak nezbývá než obdivovat ty vyvolené, kterým bylo dopřáno něco vidět, něco cítit, kteří ještě občas jen tak mezi řečí prohodí: " Kdybyste to miláčci mohli vidět jaká je to krása!", nebo něco podobného. Ale zpět k neuronu. To že jsem tam nic mimořádného necítil, ačkoliv jsme tam spali celou noc, pomíjím. Zeptal jsem se jasnovidců a ti mi sdělili ano, je tam energetický paprsek který vychází ze země, ale není nijak silný. Je to v podstatě pozitivní geopatogení zóna, jakých je v naší zemi plno. Nic víc, nic míň. Bohužel ani tam není nikdo, kdo by skutečně viděl, a tak se šíří fáma o zázračném neuronu. Je mi moc líto lidí, kteří se tam o to starají, jsou moc hodní a dělají spoustu dobré práce pro ostatní. Ale i oni bohužel podlehli demagogii a pocitu něčeho vyjímečného. A naše dáma se rozhodla, že něco podobného vybuduje v okolí Prahy. Že si zkrátka otevře vesmírnou bránu, kterou budou přicházet energie, které budou transformovat ty, kteří do jejího vlivu vstoupí. Ale pozor, jenom ty, kteří budou připraveni. Čili pokud do tohoto paprsku vstoupíte a nic se nestane, nejste připraveni. Dokonalé, že? Pak by jste samozřejmě mohli za příslušný poplatek absolvovat merkabu či něco jiného, co vás připraví. A teď jsme u jednoho z hlavních důvodů, proč jsem to vše napsal. Všechno tohle by měl financovat můj kamarád. Už vlastně financuje. Kvůli této demagogii se rozvedl, odešel od rodiny, vede neustále bláboly o Isis a Melchizedekovi, není s ním zkrátka řeč. Není moc chytrý, ale má velmi dobré srdce. O esoterice téměř nic neví a tak je nadšen těmito vizemi o transformaci a roce 2012. V současné době ho důvěrně oslovuji Hňupe, jako kamarád si to můžu dovolit a zcela to vystihuje stav ve kterém se nachází. Je učebnicovým příkladem toho jak fungují sekty. Vždy jeden osvícený vůdce se spojením nahoru který všechno ví, a potom oddaní, kteří mu slepě věří, a pokud mají čím, tak platí. A ještě něco na závěr. Ona dáma je poměrně sečtělá a chytrá, dobrá manažerka. Podařilo se jí podchytit dost lidí, kteří do naší republiky přijíždějí s upřimnou snahou pomoci. Někteří z nich jsou velmi, velmi dobří. Vystupuje po jejich boku, uvádí je, často jim bezostyšně zabere čas jim určený pro prezentaci svých myšlenek a vnucuje lidem, kteří vůbec nepřišli na ní, ty svoje bláboly. A tak po jejich zádech šplhá vzhůru a vzbuzuje dojem, že ona je na jejich úrovni, vlastně tak dobrá jako oni. A můj kamarád dost těchto projektů financuje, funguje jako taxikář a věrný průvodce, občas utrousí nějaké to moudro o Isis a Melchizedekovi, a je spokojený. Zkrátka hňup.

A ještě úplně poslední věc. Předložil jsem Vám svoje názory. Jsou to jen moje názory a názory mých přátel jasnovidců. Neměli by jste jim automaticky věřit. I když já nenabízím za pár tisíc osvícení, že. Budha řekl: "Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl Budha". Všichni jsme bytosti světla. Všichni máme stejné možnosti. Pokud jste jasnovidec, máte vyhráno, ale to jste vlastně nemuseli ani číst tento článek. Ale existují i jiné způsoby, jak si věci ověřit. Spousta z vás pracuje s kyvadlem, někteří ovládáte automatickou kresbu, někteří jen cítíte že je to tak, nebo onak. Ověřte si to, i kdyby jste měli dát třeba nějaké peníze např. za automatickou kresbu. Neověříte-li si to a necháte si udělat merkabu, zaplatíte mnohem víc a to nejen co se peněz týče. Podívejte se na to, jak vypadá tato slavná merkaba, jak vypadá Shambala, kolik energie má ona dáma, nebo třeba i já, na jaké jsme kdo duchovní úrovni, jaké máme čakry. Já co se mě týče, Vám k tomu dávám plné svolení. A co se oné dámy týče, máte plné právo se podívat, neboť ona veřejně něco nabízí, bere za to peníze, tak máte právo znát všechny informace. Ježíš říkal, že na konci časů se zjeví plno podvodníků, kteří budou dělat i zázraky, ale pořád to budou jen ubozí podvodníci. Nevím, jestli onen konec časů už nastal, rok 2012 je však v historii lidstva rokem mimořádným. Mayové, kteří v této věci rozhodně mají co říci, ještě nepromluvili a jiné opravdu důvěrné zdroje neznám. Takže je na nás, abychom si sami udělali úsudek. Právě je-li člověk v osobní nejistotě, má tendenci věřit kde čemu, přimknout se k někomu, o kom si jen trochu myslí, že by mohl něco vědět. A to je právě ona živná půda pro všechny druhy podvodníků. Zůstaňte prosím nohama na zemi, používejte svůj selský rozum. Jak jsem napsal už výše, všichni jsme bytosti světla, děti boží, a nikdo z nás není větší než kdokoliv jiný, i když mnozí se nás snaží přesvědčit o opaku. Jdete-li nějakou duchovní cestou a chcete jít rychleji, tak vězte, že nikdo zvenčí vám něčím, jako je tato merkaba či Shambala nemůže pomoct. Svoji cestu si každý z nás musí ujít sám. Kdyby to bylo jen trochu možné, už dávno bych byl v osvícení, neboť pan Tomáš se mi snažil pomoci ze všech sil. A neznám nikoho jiného, kdo by to mohl udělat lépe než on, pokud by to šlo. A i přes jeho enormní snahu žiji stále ještě v dualitě. Proč? Inu, jak jsem řekl, každý si svoji cestu musí ujít sám. Takže Vám na ní přeju jenom vše dobré, a když se vám nebude zrovna dařit, tak vězte, že do cíle se stejně musíme dostat všichni. At´ chceme nebo nechceme. Tak hodně štěstí!


*Věrný zastánce učení pana E.Tomáše a jeden z jeho nejbližších přátel. Silvova metoda, Kineziologie, SRT, Bachovy esence, Rodinné konstelace, Homeopatie (Diplom CEDH, Lyon, Francie), Léčení pomocí rukou. Rovněž čerpám z učení a zkušeností dvou osobních přátel -indiánských šamanů.


Kniha 2009 - 1. Úvodem; začátky očkování

18. února 2010 v 22:51 | Bernard Buchwald |  Epidemie a očkování
Dr. Med. Bernard Buchwald, autor knihy Očkování - obchod se strachem, narozen roku 1920 v Eisenbergu, maturoval v r. 1939. Medicínu studoval na universitě Königsberg a universitě Gdaňsk, dále Jena, Hamburk. Uznán odborným lékařem plicním, také v oboru vnitřního lékařství. Doplňující vzdělání získal v oboru přírodního, sociálního a lázeňského lékařství u Bavorské zemské lékařské komory v Mnichově. V letech 1970 až 1982 pracoval jako vedoucí lékař na Klinik Franken BfA v Badd Steben. V letech 1982 až 1989 jako vedoucí lékař na Klinik am Park tamtéž. Od r. 1990 je ve starobním důchodu.

Již téměř 40 let je lékařským poradcem Svazu na ochranu poškozených následkem očkování. Během této doby sestavil objemnou sbírku literatury o infekčních chorobách, očkování a o poškozených následkem očkování. Ta je dnes tvořena 3000 separátů, monografií a fotokopií vědeckých publikací. K této sbírce patří také 50 doktorských prací.

Je obeznámen s téměř tisícem případů poškození a se 350 měl osobní kontakt. Dosud napsal 200 monografií o očkování a poškozeních následkem očkování, které byly nabídnuty z větší části lékařským odborným časopisům. Jejich zveřejnění bylo zamítnuto. Práce byly posléze zveřejněny v německých odborných časopisech pro léčitele, přírodní medicínu a v dalších časopisech. Dosud vypracoval přibližně 150 odborných dobrozdání k procesům a uznání poškození následkem očkování u sociálních a zemských sociálních soudů. V posledních letech stále rostl počet přednášek doma i v zahraničí. Na uvedené knize pracoval přibližně 35 let.


Úvodem

Hluboko v našem národě (Německo) je zakořeněna nespokojenost se zdravotní politikou naší vlády, strach z poškození následkem očkování a strach ze všemocných lékařů. Před mnoha lety jsem se seznámil s Hermannem Forschepiepem, předsedou německého Lidového zdravotního hnutí. Postupně se vyvíjela stále užší spolupráce a když Hermann založil "Svaz na ochranu poškozených následkem očkování", stal jsem se jeho "lékařským poradcem". Díky této činnosti jsem získal vhled do problematiky poškození následkem očkování a seznámil se s hroznými osudy postižených.

Během studia na universitě i v poválečných letech jsem slýchal pouze o přednostech a požehnání očkování a neměl jsem ani zdání o obrácené straně této mince.

V době vzniku epidemie neštovic byly noviny plné zpráv velkého rozsahu a s tučnými nadpisy na titulních stranách. Když jsem je tehdy čítával, ještě jsem nechápal, že jejich účelem je vyvolání strachu mezi obyvatelstvem. V rámci masových očkovacích kampaní se tehdy prováděly až statisíce aplikací. Psalo se o nich v novinách na titulních stranách spolu s výzvou, aby se lidé okamžitě nechali očkovat. Částečně se o epidemiích psalo i v odborných lékařských časopisech. Zde jsem si všiml, že se připouštělo drobným písmem, že onemocněli také lidé, kteří se krátce předtím nechali očkovat.


Infekční nemoci a očkování

Historie poškození následkem očkování se datuje do začátku 18. stol. V Konstantinopoli byly tisíce lidí "zátkovány" neštovicovými puchýři. Z puchýře nemocného člověka trpícího lehkou formou neštovic byl odebrán hnis, který byl přenesen na zdravého člověka v naději, že se tak vyvolá pouze lehká forma neštovic a bude chráněn před neštovicemi pravými. O několik let později bylo v Anglii zjištěno, že někteří onemocněli pouze lehkou formou neštovic a naopak jiní onemocněli vážně, následkem čehož také zemřeli. V Anglii se napodoboval postup arabských lékařů: jehlou se otevřel puchýřek člověka s lehkou formou neštovic a neštovicový hnis se přenesl na naškrábnutou kůži zdravého člověka. V roce 1718 nechala Lady Mary Wortlay Montague proceduru provést u svého syna i dcery. Protože byla příslušnicí vysoké anglické aristokracie, působila jako vzor a přispěla tak k jejímu rozšíření. Po jejím návratu do Anglie tuto proceduru podstoupilo téměř 1000 osob.
Brzy se však dostavily těžké následky: Mnozí očkovaní onemocněli vážně, jiní velmi vážně a mnoho jich také zemřelo. Každý očkovaný se stal zdrojem infekce pro své okolí. Všude tam, kde byla metoda použita, vzrostl prudce počet onemocnění.
V Londýně zemřelo na neštovice následně přibližně o 25000 lidí ročně více než v letech před zavedením očkování! Také v Hamburku a Berlíně došlo po zavedení této metody k velikým epidemiím. Následovaly zákazy na úrovni měst i státu. Podle essenského zákona měl být každý lékař za provedení metody potrestán pokutou 50 říšských tolarů.
Na konci 18. stol. Objevil anglický venkovský lékař Edward Jenner očkovací metodu, o které tvrdil, že slouží jako ochrana před neštovicemi. Jenner odebral hnis z dojičského hrbolu na ruce děvečky od krav Sarah Nelmesové a škrábnutím ho aplikoval pokusným osobám. V místě škrábnutí vznikaly hnisavé puchýře, ze kterých Jenner čerpal materiál pro další očkování. Také přímo z puchýřků zvířat trpících kravskými neštovicemi. Z počátku od sebe očkovací řady odděloval, později však lidský a zvířecí hnis směšoval!
Tímto způsobem očkoval svého syna, když mu bylo 10 měsíců. V roce 1798 očkoval tehdy pětiletého Johna Bakera, stejně jako ženu v osmém měsíci těhotenství. Obě děti a těhotná žena se staly prvními poškozenými v důsledku této metody. U Jennerova syna došlo po očkování k zastavení duševního vývoje, zemřel v 21 letech jako slabomyslný. Pětiletý John zemřel krátce po očkování. Žena očkovaná při těhotenství přestala cítit 23. den po očkování pohyby plodu a po dalších 12 dnech porodila mrtvé dítě jehož kůže byla pokryta puchýřky podobnými neštovicím.
Jenner dále rozesílal svou očkovací látku na evropské královské dvory a během 18 měsíců rozeslal téměř 20000 dávek séra do zahraničí. Státy si sérum částečně vyměňovaly mezi sebou. Aplikovalo se převážně sirotkům, aby se z jejich hnisavých puchýřků získával další materiál. Také ten se rozesílal dál.
Očkování napodobovali pastoři, porodní asistentky, holiči a lékaři. Vláda byla vyzývána formou provolání a novinovými články, aby bylo uzákoněno povinné očkování. Již v roce 1807 bylo zavedeno zákonné očkování v Hesensku jako prvním státě v Německu, za ním následovalo Bavorsko. Na sklonku svého života zažil Jenner velké epidemie neštovic v Anglii. Vyšlo najevo, že lidé, které očkoval nebo byli očkováni jeho metodou, nebyli před neštovicemi chráněni. Na konci života Jennera trápily pochybnosti, zda jeho metoda byla skutečně prospěšná, nebo naopak, jestli nezpůsobil pohromu.
Selhání variolace bylo označeno jako "první krize očkování proti neštovicím".
Selhání Jennerovy metody jako "druhá krize".
Hrůzu následně vyvolalo zjištění, že využíváním sirotků jako zdroje očkovací látky se šířily některé krevní choroby, zejména syfilis. Díky tomu se začala očkovací látka také pěstovat na kůži telat. Brzy bylo ale zjištěno, že lidé očkovaní sérem vypěstovaným na zvířatech mohou onemocnět neštovicemi. Tato skutečnost byla tajena, nebo, pokud vyšla najevo, zahrána do autu. Tvrdilo se, že jejich onemocnění bylo jen lehké. Později se toto období označovalo jako "třetí krize". Čtvrtá krize se týkala období po první světové válce, kdy vyšla najevo poškození mozku vzniklá následkem očkování. Poznatky pocházejí od pražského profesora Lucksche, který tehdy upozornil v několika vědeckých pojednáních na změny mozku po očkování proti neštovicím. Toto onemocnění označil jako postvakcinační encefalitida. Pátá krize byla způsobena novými poznatky na poli virologie, vyšlo totiž najevo, že očkovací látka pěstovaná za účelem očkování neobsahuje ani virus kravských ani lidských neštovic, ale virus dosud neznámý - později označovaný jako "očkovací virus" (Poxvirus vacciniae).
V Německu existuje od roku 1816 statistika úmrtí následkem neštovic, která ukazuje, že provádění očkování nemělo vliv na počet úmrtí v důsledku neštovic.
Vypuknutí epidemie neštovic během války v letech 1870/71 bylo použito jako záminka ke zvýšenému nátlaku na zavedení druhého očkování. Co bylo příčinou epidemií neštovic? Téměř celá populace byla proti neštovicím očkována! Nákaza se vždy šířila z táborů francouzských válečných zajatců. Francouzští vojáci byli také očkováni proti neštovicím, ale hygienické podmínky byly v zajateckých táborech tak zoufalé, že se neštovice rychle šířily a přeskočily také na německé obyvatelstvo.
Po prvním i druhém očkování docházelo v Německu Prusku i Sasku ke stále novým epidemiím neštovic. Dr. Schmitz informoval o epidemiích z roku 1943 u německých vojáků na řecko - tureckém pohraničí a dokázal, že dobře živení a opakovaně očkovaní vojáci onemocněli neštovicemi stejně, jako civilní obyvatelstvo. V poválečném Německu pak ještě došlo k jedenácti epidemiím neštovic.


Druhy zvířat používané pro výrobu očkovacích látek

Poté, co pěstování očkovací látky proti neštovicím na opuštěných dětech vedlo k šíření všech nemocí přenosných krevní cestou, se přešlo na pěstování očkovacího séra na telecí kůži.
Telata se oholila, do kůže na břiše se udělaly stovky zářezů, do kterých se aplikovaly vakcinační viry. Došlo tak ke vzniku velkých hnisavých ploch. Hnis se seškrábal a vyrábělo se z něj očkovací sérum. Zvířata byla usmrcena. Stále více lidí se ozývalo proti získávání očkovací látky za pomoci telat. Telata byla ve stáji přivázána tak, aby si nemohla lehnout. Celá procedura byla pro zvířata až do jejich smrti jedno velké utrpení.
K získávání respektive výrobě ostatních, dnes běžných očkování se používala zvířata a zvířecí orgány.

Při každém očkování se malému dítěti aplikuje několikanásobně více patogenních zárodků než by se kdy dostalo do jeho organismu v rámci skutečného infekčního onemocnění.

Protože viry mohou existovat a množit se pouze v živém systému, získávají se při výrobě očkovacích látek většinou ze zvířat samotných, z buněčných kultur, nebo jsou pěstovány v oplodněných slepičích vejcích či z krve nakažených zvířat.

očkování
druh zvířat používaný k získávání očkovací látky
neštovice
telata (kůže), ovce (kůže), králíci (oči)
tetanus
koně
vzteklina
psi, ovce, opice, králíci, křečci, krysy, myši, slepičí a kachní vejce
tuberkulóza
krávy (vemeno), hraboš polní
dětská obrna
opice (ledviny a varlata)
zarděnky
králíci (ledviny)
spalničky
psi, morčata (ledviny), japonská křepelčí vejce, kuřecí embrya
černý kašel
myši
chřipka
kuřecí embrya

Tabulka: Johann Ambrosius Barth, Lipsko 1981

KNIHA 2009: Očkování - obchod se strachem

18. února 2010 v 18:23 | GERHARD BUCHWALD |  Epidemie a očkování

Očkování - obchod se strachem

Autor knihy: GERHARD BUCHWALD


Orgonit - zdroj záporných iontů

15. února 2010 v 1:08 | elf |  Orgonity a GIFTING


Potvrdilo se, že orgonity do svého okolí výrazně emitují žádoucí záporné ionty. Kdo přijde do místnosti s orgonity, rozhlíží se, kde je nějaká čistička nebo zvlhčovačka vzduchu, nebo nějaký ionizátor. Jak je to možné? Způsobuje to orgon, do okolí orgonitu pak jsou emitována kvanta volných elektronů...
Záporně polarizované ionty a jimi osvěžený vzduch evokuje stejné pocity, jako vůně lesa po bouřce a navozuje velmi příjemné prostředí. Orgonity jsou také jejich zdrojem. Emitace aniontů je další důležitý účinek při jejich principu čištění a nabíjení prostor.
Co vše vlastně dokáží anionty a proč jsou dnes tak důležité?


Se zápornými ionty (též zvané anionty) se každý z nás setkáváme od svého prvního nadechnutí. Vzhledem k tomu, že jsou obsaženy ve vzduchu, kterého denně "zkonzumujeme" 15 kg, se dá dokonce říci, že žádného jiného léku, potravin ani tekutin nespotřebujeme za celý život tolik, jako právě záporných iontů.

Bohužel díky znečišťování ovzduší a civilizačním vymoženostem (zejména přístrojům produkujícím ozón a výrobkům z umělých hmot a vláken) je důležitých záporných iontů stále méně a přes 60% populace, žijících většinou ve větších městech, dýchá většinu života vzduch, který je velmi vzdálený alespoň minimální doporučené úrovni záporně polarizovaných iontů. Dopady této trvalé nerovnováhy na zdraví jsou přitom veliké.Role záporných iontů při zlepšování našeho zdraví:

Záporný iont je významným zdrojem energie lidského těla. Záporné ionty rovněž hrají zásadní roli ve funkci všech buněk našeho organismu. Množství záporných iontů v buňce i vně buněčné stěny je pro její funkci kritické. Dodáme-li záporné ionty, dojde k otevření kanálů v buněčných stěnách a vyloučení toxinů a absorpci kyslíku a živin, tj. k vytvoření nových zdravých buněk. Nedostatek záporných iontů v buňkách má naopak negativní vliv na příjem živin a vylučování odpadních látek. To může vést k anémii, alergiím, bolesti ramen a zad, revmatismu, neuralgii, zácpě, gastritidě, žloutence, chorobám ledvin, nevyrovnanému autonomnímu nervovému systému, nespavosti apod.Jak nás ionty - potažmo ORGONIT - činí zdravějšími?

ČIŠTĚNÍM KRVE
Podle japonského odborníka Dr. Tanaky zvyšuje dodání záporných iontů (zvané negativní ionizace) množství záporných iontů vápníku a sodíku v krvi, což vede k pročištění krve zvýšením její zásaditosti.

OŽIVOVÁNÍM BUNĚK
Při zvýšení množství záporných iontů se aktivuje funkce buněk. Látková výměna zrychlí jejich funkci, buňka plně přijímá výživu a dochází k vyloučení odpadních látek. Zlepšuje se metabolismus a celková funkce buněk se postupně oživuje.

VYLEPŠENÍM IMUNITNÍHO SYSTÉMU TĚLA
Jak se zvyšuje počet záporných iontů, zvyšuje se také množství gama globulinu v krvi, díky čemuž je krev bohatá na proteiny protilátky.

ŘÍZENÍM FUNKCE AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
Dr. Tanaka zjistil, že záporné ionty ovlivňují rovnováhu mezi funkcemi inzulínu a nadledvinek v autonomním nervovém systému. To vede k silné odolnosti vůči chorobám.


Záporné ionty a jejich účinek

- působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic
- podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům)
- stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy, stimulují nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů a minerálokortikoidů, což jsou látky pomáhající zvládat zátěže
- zvyšují svalovou sílu a ekonomiku svalové práce
- příznivě působí na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku a různými bolestmi bez organických změn
- zrychlují hojení ran a popálenin
- zlepšují akomodaci očí
- mají příznivý vliv na hypertoniky, způsobují pokles krevního tlakuVliv iontů na lidské zdraví

V posledních letech se definitivně potvrdila vážnost vlivu iontové nerovnováhy na lidské zdraví. Přestože na tento škodlivý stav vědci upozorňují již dlouho, až alarmující nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních a duševních potíží donutil odborníky pátrat znovu po příčinách. A výsledky byly v mnohém ohromující!

Mimo klasické viníky zdravotních potíží, jako je znečištění chemikáliemi objevili ještě jeden nenápadný jed. Jed o to zákeřnější, že je neviditelný, není cítit a obtížně se měří. Jedná se o trvalé vystavovaní organizmu působení přebytku škodlivých - kladně nabitých iontů. Prakticky všechny civilizační vymoženosti totiž produkují tyto škodlivé ionty. Automobily, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače (mobilní, mikrovlnné a další), ozónová díra, skleníkový efekt, televize, monitory, zářivky, kopírky, laserové tiskárny atd. Všechny tyto vlivy naprosto vychylují zdravou rovnováhu iontů (kterou nacházíme již jen na některých místech v přírodě) v neprospěch našeho zdraví. Vždyť v průměrné kanceláři se hladina záporných iontů pohybuje blízko nule, zatímco v přírodě je to mezi 800 - 100.000 iontů na cm3. A v průměrné domácnosti nebo na městské ulici nejsou hodnoty iontů o moc vyšší než 100 iontů na cm3.

Přitom právě na těchto místech trávíme většinu svého času! Pracujeme, učíme se, spíme. Převaha škodlivých - kladně nabitých iontů prokazatelně způsobuje bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, únavu a u citlivějších jedinců již po několika týdnech může odstartovat alergii, astma a deprese. Ruku v ruce pak výrazně klesá pohlavní aktivita, kterou daleko překrývá únava, slabost a další výše jmenované potíže.

Souvislost mezi zápornými ionty a spánkem:

Náš spánkový cyklus je tvořen čtyřmi úrovněmi hloubky spánku. Ty se během 7-8 hodin spánku čtyřikrát až pětkrát opakují. Jelikož je naše tělo schopno absorbovat záporné ionty pouze z 15-20%, je optimální být jejich působení vystaven právě po dobu 7 až 8 hodin. Např. vzduch, který dýcháme, má hustotu 1000 záporných iontů na krychlový centimetr, z čehož absorbujeme pouze 150-200. Proto byla vyvinuta metoda RichWay Bio-Mat pro léčbu infračerveným zářením a zápornými ionty, která vašemu tělu pomáhá přijímat záporné ionty během spánku. Po osmi hodinách vystavení záporným iontům se probudíte odpočatí a svěží. Mít tedy blízko postele alespoň jeden větší orgonit je velmi přínosné.
Dr. Takada z Univerzity Toho je odborníkem na léčbu zápornými ionty. Během výzkumu fenoménu ionizace zjistil, že působení záporných iontů má pozitivní vliv na fyziologickou funkci organismu.

Zlepšení dýchání v přítomnosti orgonitu

Zvýšené množství záporných iontů činí vzduch svěží, dýchatelnější a lehčí, což výrazně zlepšuje dýchání. Běžná převaha kladných iontů má účinek právě opačný. Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích.

Stimulací pohybu řasinek buněk vnitřního povrchu plic se posiluje samočisticí schopnost plic. Při koncentraci 100 iontů v cm3 a nižší, se pohyb řasinek zastavuje! Podle měření bývá jejich koncentrace v městských bytech a kancelářích dokonce nižší než 50 iontů v cm3. Proto je velmi vhodné interiéry ve městech vybavit orgonity, díky kterým je možné ve vnitřním prostředí dosáhnout hladiny záporných iontů srovnatelné s prostředím v přírodě (na horách, u moře, vodopádu, v jeskyních).

Orgonit výrazně pomáhá proti vzniku alergií a astmatu. Tím, že emituje velké množství anionů kyslíku (záporně nabitých částic), které vdechováním působí na sliznice a dále přecházejí do krve, působí jako vzdušné antihistaminikum - antialergikum. Zvýšené množství anionů v krvi totiž upravuje hladiny vazoaktivních látek (histaminu, leukotrienu, prostaglandinu aj.), které jsou přímo zodpovědné za propuknutí a průběh alergické reakce, jakož i průběh astmatického záchvatu. Toto působení je umocněno ještě schopností anionů podporovat regeneraci - hojení tkání a sliznic. Pouze tam, kde již existuje alergie - přímo na včelí produkty a včelí vosk, je samozřejmě třeba opatrnosti v používání orgonitů odlitých ze včelího vosku.

Záporné ionty ničí bakterie a viry, snižují nemocnost až o 80%

Nejsnáze prokazatelný důkaz účinků záporných iontů je jejich retardační účinek na bakterie a viry, což se často využívá ke sterilizaci zdravotnických zařízení, operačních sálů a popáleninových pracovišť.

Podle odborných studií je dezinfekční účinnost vzdušných iontů až 98% a snižuje pravděpodobnost nákazy vzdušnou cestou až o 80%. V dnešní době, kdy jsou stále častější chřipkové epidemie, množí se záněty horních cest dýchacích a počet alergií roste strmě nahoru, je používání orgonitů v interiérech víceméně nezbytností, nehledě na účinné snížení negativních vlivů elektrosmogu a patogenních zón.

Snižování škodlivého působení radonu

Karcinogenní nebezpečí při pobytu v oblastech s vyšším výskytem radioaktivního plynu radonu není způsobeno radonem samotným, ale vdechováním částic vzniklých rozpadem radonu (např. radioaktivní izotopy olova). Proto se doporučuje v těchto oblastech často větrat a utírat prach. Vzhledem k tomu, že se jedná o mikroskopické, velmi lehké částice, usazují se při vdechnutí až v nejzazších místech plic, kde již nefunguje proces samočištění řasinkového plicního epitelu. Tyto usazené částice pak "ozařují" okolní tkáň, a tím podstatně zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Prostorem poletující mikročástice nebezpečných izotopů pak přitahují záporné ionty emitované orgonitem svou opačnou polaritou přímo ve vzduchu. Shluknutím mikročástic do tzv. těžkých clusterů jim již nedovolí poletovat a být vdechnuty. Toto řešení snižuje riziko vzniku rakoviny podle různých zdrojů o 16%, resp. až 40%.

Zvýšení pracovní výkonnosti

Výkonnost člověka je výrazně ovlivněna prostředím, ve kterém pobývá. Při každé fyzické práci nebo duševní činnosti má vysoký vliv čistota okolního vzduchu, tepelný stav prostředí, hladina hluku a intenzita osvětlení, také míra pohody a nebo stresu a nezanedbatelný faktor časového a emočního presu a tlaku. Existují studie, které analyzují opatření vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí a následný vzestup produktivity práce.

Pět laboratorních studií ukázalo, že zlepšení kvality vzduchu (obohacení zápornými ionty) zvyšuje výkonnost simulované kancelářské práce. Výsledek byl později potvrzený dvěma studiemi v reálném prostředí, kde bylo měřeno, jak kvalita vzduchu ovlivňuje výkonnost skutečné kancelářské práce (Wyon a Wargocki, 2006). Je nesporné, že kvalitní vnitřní prostředí je při dlouhodobé expozici podmínkou zdraví lidí, jejich celkové spokojenosti a dobré pracovní výkonnosti. Náklady vynaložené na zlepšení kvality vnitřního prostředí mají po určité době vysokou návratnost a odráží se na kvalitě práce i zdraví a celkové pohody a potenciálu pracovníků.

Orgonit produkuje vzdušné aniony, které se inhalací dostávají do krve, následně příznivě ovlivňují paměť, zlepšují syntetické a analytické myšlení, snižují únavu a nemocnost a zvyšují pracovní nasazení a výkonnost. Také tím, že orgonit odstraňuje z okolí všechny nežádoucí disharmonická škodlivá působení patogenních, psychosomatických zón a elektrosmogu vytvářeného kancelářskou, mobilní a komunikační elektronikou a zařízeními, je ideálním a trvalým pomocníkem pro vytvoření příjemného prostředí jak pro práci, tak i pro odpočinek. Je tedy zřejmé, že zájmem zaměstnavatelů by měla být snaha vytvořit zaměstnancům optimální pracovní podmínky (např. umístit orgonity do místností, kanceláří, zajistit optimální teplotní a světelné podmínky atd.), díky kterým lze ovlivňovat pracovní nasazení a produktivitu zaměstnanců a navíc snižovat jejich nemocnost.

Snižování krevního tlaku

Vlivem dlouhodobého působení zvýšené koncentrace záporných iontů, kterými orgonit zaplavuje soustavně své okolí, dochází k příznivým změnám ve složení a vlastnostech krve. V krevním oběhu se zvyšuje pH krve, roste podíl albuminů a významně se snižuje hladina serotoninu. Výrazně klesá sedimentace a snižuje se počet leukocytů v perifériích. Nejnápadnějším projevem je však změna krevního tlaku. Záporné ionty snižují krevní tlak zejména u lidí se sklony k hypertenzi.

Záporné ionty přispívají k normalizaci potenciálu buněčné membrány, posilují buněčnou činnost a zlepšují vstřebávání výživných látek. Anionty evidentně podporují rozšiřování cév, zmírňují zvýšenou hybnost tepen a napomáhají snižování krevního tlaku. Výrazně zlepšují aktivitu srdečního svalu a podporují rekonvalescenci pacientů se zvýšeným krevním tlakem, chorobami srdce, srdečních cév a mozkovou mrtvicí.

Zlepšení koncetrace a paměti

Vzdušné aniony, které jsou produkovány orgonity, inhalací přecházejí do krve, působí na "vzrušivost" nervových zakončení, čímž přímo a rychle (v řádu hodin) příznivě ovlivňují paměť. Aniony ovlivňují též úroveň elektrolytů (valenci K+ iontů), což zvyšuje přenos elektrických impulsů zejména silných nervových kmenů. Tím napomáhají ke komunikaci mezi pravou a levou hemisférou mozku a měřitelně zlepšují syntetické a analytické myšlení. Podle Wengera až o 10 IQ bodů.

Komunikace pravé a levé hemisféry mozku je zásadní i pro koordinaci pohybů a reakční dobu. Výzkumníci automobilky Toyota např. zjistili v r. 2003, že vdechování vzdušných aniontů zlepšuje řidičské schopnosti (zejména na několikahodinové cestě), snižuje únavu o 40% a snižuje počet řidičových chyb až o 57%. Hned následující rok začala emitory vzdušných aniontů montovat Toyota do svých nejluxusnějších modelů.

Odstraňování depresivních stavů

Orgonity prokazatelně mění složení vzduchu, obohacují ovzduší o vzdušné ionty záporné polarity (anionty), které jsou pro život stejně důležité jako vitamíny. Zdraví prospěšným záporně nabitým kyslíkovým iontům se také proto přezdívá Vitamins of air - vzdušné vitamíny, neboť mají skutečně blahodárný vliv na lidský organismus.

Zvýšená úroveň anionů (záporně nabitých iontů) v krvi, a tím také v mozku, optimalizuje produkci neurotransmiterů (serotoninu - "hormonu štěstí", noradrenalinu a dopaminu), které jsou odpovědné za vznik deprese. Nejen v USA, Anglii a Austrálii se proto zařízení produkující záporné ionty stejně jako předepsané procházky přírodou a parky používají při léčbě lehčích a středních forem depresí a velmi úspěšně také k léčbě tzv. sezónních depresí.

Tím, že orgonit zápornými ionty, ale také harmonizací psychosomatických zón odstraňuje či zmírňuje depresivní nálady, velmi příznivě působí a poskytuje zásadní podporu ještě v řadě přímo i nepřímo souvisejících zdravotních potíží (snižování nadváhy, odvykání kouření a zvládání i jiných závislostí).

Pomoc při hubnutí

Orgonity zápornými ionty pozitivně ovlivňují hladiny neurotransmiterů v krvi (serotoninu - hormonu štěstí, noradrenalinu a dopaminu), čímž upravují výkyvy nálad a také chuti na jídlo - zejména sladkosti a noční "vyjídání ledničky". Jak je známo, ve více než 70% případů má nadváha psychické důvody. Konzumací potravin (zejména s vysokým obsahem cukru) si člověk uměle navozuje iluzi a pocit spokojenosti a zahání tím dennodenní stres a frustrace. Toto konání se poměrně brzy stává závislostí a jelikož takové jednání převládá a uspokojuje stále více lidí, máme tu epidemii nadváhy. Tím, že orgonit emitováním záporných iontů upraví hladinu serotoninu (hormonu štěstí) v krvi, pomáhá ke snížení zbytečné konzumace. Také tímto zrychluje metabolismus, regeneraci buněk a výměnu elektrolytu v krvi.

Vzdušné anionty též upravují pH krve směrem k zásadité reakci, což podporuje lepší trávení, snižuje ukládání cholesterolu, zvyšuje odbourávání tuků a působí např. proti dně a revmatickému zánětu kloubů způsobenému vylučováním kyseliny močové do kloubní chrupavky. Je tedy zřejmé, že ovzduší a metabolismus jedince spolu velmi úzce souvisí, ač si tuto souvislost lidé málokdy uvědomují. S nadsázkou by se tedy dal říkat i slogan "Hubněte s orgonity" a nešlo by o žádnou lež.


Podpora růstu rostlin

V běžné kanceláři bez zdroje aniontů se hladina O- iontů pohybuje blízko nule, zatímco v přírodě je to mezi 800 - 100.000 iontů na cm3. A v průměrné domácnosti, nebo na městské ulici, nejsou hodnoty iontů o moc vyšší než 100 iontů na cm3.

V prostorách, kde je dostatek prospěšných negativních iontů, je růst rostlin výrazně stimulován, naopak při koncentraci pod 30 iontů v cm3 se růst rostlin výrazně zpomaluje. Růst rostlin je tedy zřejmým indikátorem iontové nerovnováhy ve vnitřních prostorách. Platí to i pro venkovní prostředí a zahrady, kde se rovněž v dnešní době díky bezohlednému chování civilizace produkující přebytek kladných iontů zřetelně negativně projevuje na nízkém vzrůstu a výnosnosti rostlin a vegetace.


Použití orgonitů velmi napomáhá optimálním podmínkám pro růst a pěstování rostlin. Pomocí orgonitů můžete vytvářet iontovou rovnováhu a vnímatelné komfortní prostředí vhodné nejen pro člověka, ale i pro rostliny a zvířata.

Orgonit - osvěžovač vzduchu

Dýchat záporné ionty je velmi příjemné, voní jako vzduch po bouřce. Stejně tak místnost, kde jsou orgonity umístěny. Tato jejich další schopnost nás, přátele i mnoho klientů velmi překvapila.

Klasické ionizátory (narozdíl od orgonitů) ionizují i veškeré prachové částice, které se pak usazují jako černá špína nejen na předmětech v okolí ionizátoru, ale i v koutech místnosti. Místnosti s trvale zapnutým klasickým ionizátorem bývá potřeba po roce vymalovat.

Orgonity (dle našich osobních zkušeností a vpodstatě všech ostatních majitelů orgonitů) nahrazují i v menších místnostech dříve stojatý mrtvý vzduch, který by se dal krájet, svěžím čerstvým voňavým vzduchem. Zaplavují své okolí zápornými ionty, což je další velice příznivý jev principu orgonitů, potvrzující jejich význam v dnešní době civilizačně tolik zatížené a nemocné.

Zejména orgonity z přírodního včelího vosku lze doporučit nejen pro to, že intenzivně zaplavují své okolí volně emitovanými zápornými ionty (při poloze orgonitu položeného na plochu, podložku, stůl, zem, je to především kolmý proud aniontů vzhůru, citelný i pouhou rukou), ale i proto, že krom aniontů umí nádherně provonět prostory jemnou vůní přírodního včelího vosku, z něhož jsou odlity.


Informace z dalších zdrojů:

Působení lehkých záporných iontů na člověka

Vědecké studie prokázaly, že záporné částice - ionty, obsažené ve vzduchu mají velmi příznivý vliv na naše zdraví. Odborně se tyto částice nazývají anionty a podporují celkovou látkovou výměnu, pozitivně působí při odbourávání napětí a stresu a přinášejí tělesnou a duševní svěžest.

Pokud se zaměříme na některá populační onemocnění, jako onemocnění dýchacího ústrojí, špatný krevní oběh, či hypertenzi (zvýšený krevní tlak), tak dnes již víme, že při léčbě těchto onemocnění mají blahodárný účinek negativní vzdušné ionty. Významné je např. zjištění, že inhalací lehkých negativních iontů se zrychluje enzymatická oxidace serotoninu a v důsledku toho dochází ke snížení krevního tlaku, snížení bolestivosti popálených tkání a zvýšení odolnosti proti onemocnění dýchacího ústrojí. Vliv na dýchací systém se projeví zpomalením dechové frekvence, zvýšenou produkcí hlenů a zvýšením frekvence pohybu řasinkového epitelu. Přítomnost lehkých negativních iontů v ovzduší také výrazně snižuje dýchací potíže především u nemocných s respiračními chorobami, jako např. u astmatiků a alergiků. Lehké negativní ionty přispívají také k příznivým změnám složení vlastní krve. Dlouhodobé působení těchto iontů také zvyšuje pH krve a zpomaluje sedimentaci červených krvinek. Vliv na žlázy s vnitřní sekrecí je ten, že se stimuluje produkce glukokortikoidů a mineralokortikoidů. Působení iontů má rovněž za následek zlepšení distribuci sodíku a draslíku. Kůže je v ionizované atmosféře chráněna proti vzniku sekundární infekce. Možnost infekce se snižuje také díky zlepšené kožní cirkulaci a snížení tělesné teploty. Pokusy prokázaly také vliv ionizace na centrální nervový systém. Je-li koncentrace těchto záporných iontů zvýšena, dochází ke stimulaci nervové činnosti a zlepšení paměti, případně zvýšení psychického výkonu. Také dochází ke zlepšení nálady a snížení nespavosti.


V prostředí se sníženou koncentrací lehkých negativních iontů dochází k útlumu duševní aktivity. Stav s nedostatkem lehkých negativních iontů vyvolává pocit dusna a vydýchaného vzduchu a má nepříznivý vliv na funkci nervového systému parasympatiku, který ovlivňuje mediátor acetylcholin. Ionty působí na organismus nejenom při vdechování, tedy z vnitřku, ale také pronikají do těla povrchem kůže.

Vliv iontů na rostliny

Během let výzkumů se ukázalo, že záporně ionizovaný vzduch výrazně podporuje růst rostlin. U mladých rostlin se v prostředí bohatém na volné záporné ionty výrazně zrychlují jejich metabolické funkce a rostlina zraje rychleji. Chceme-li růst rostlin zpomalit, jednoduše snížíme koncentraci volných záporných iontů. Zároveň lehké negativní ionty potlačují růst plísní.

Vliv iontů na mikroorganismy

Vliv volných záporných iontů je velice významný a snadno prokazatelný. Je-li v prostředí vysoká koncentrace lehkých záporných iontů, zpomalují bakterie své množení a posléze i zanikají. Této dezinfekční vlastnosti volných záporných iontů se hojně využívá v oblastech tzv. klimatických lázní, kam se jezdí léčit pacienti s nejrůznějšími nemocemi, popáleninami, kožními ekzémy a špatně se hojícími zraněními, u kterých je zvýšené riziko septických komplikací. Některé prameny uvádějí, že ionty způsobují rozklad mikrobních aerosolů. Tím je tedy vliv některých druhů bakterií zcela potlačen. To je zvláště důležité pro udržování mikrobiální čistoty vzduchu v prostorách, kde jsou lidé a zvířata a není možné použít k desinfekci látky jedovaté nebo alergizující.


Vliv stavebních konstrukcí na koncentrace iontů v interiéru

Nejmenší vliv na celkovou koncentraci atmosférických iontů ve vnitřním prostředí mají objekty z přírodních materiálů (dřevo, cihelné zdivo). Ionizaci vzduchu v interiéru značně negativně mění železobetonové zdivo panelových domů. Pro udržení nezbytné koncentrace iontů je v nich obzvlášť důležité větrání. Krajním případem jsou panelové objekty bez možnosti přirozeného větrání s klimatizací. V takových domech je koncentrace iontů v ovzduší velmi malá a pro komfort prostředí se doporučuje obnova ionizace vzduchu pomocí ionizátorů uměle.

Vliv lidských činností na ionizaci vzduchu


Největším nepřítelem přirozené ionizace vzduchu je kouření. Cigaretový dým je aerosol množství chemických látek, hlavní složkou je dehet. Mikroskopické kapičky dehtu mají mimořádnou schopnost vázat na sebe lehké záporné ionty a ve velkých kvantech způsobují jejich zánik.

Druhým nepřítelem ionizace vzduchu je dlouhodobý pobyt více lidí v nevětrané místnosti. Lidé pak mají pocit "vydýchaného vzduchu" a "nedostatku kyslíku". Ve skutečnosti se jedná o nedostatek lehkých záporných iontů.


Třetím nepřítelem je úprava vzduchu klimatizací, kdy se vzduch filtruje, vlhčí a dopravuje v potrubí často na značně vzdálená místa. Míst, kde mohou lehké ionty zaniknout, je tedy mnoho. S klimatizací se však v obytném prostředí setkáváme výjimečně.

Dalším činitelem, který ovlivňuje okamžitou ionizaci vzduchu v bytě je provoz televizní a počítačové obrazovky, které se podílejí na rychlejším zániku lehkých iontů.

Vliv ionizace vzduchu na člověka

Přímé působení vzdušných iontů se děje jednak vdechováním, tedy v plicích. K přímému působení dochází i na povrchu těla, kůží. Řada autorů ještě dnes o přímém působení iontů na člověka diskutuje. Samo jejich působení není dosud detailně objasněno. Protože člověk nemá specifické čidlo k vnímání iontů (ionty ve vzduchu nevidí ani necítí - vnímá však jejich deficit jako ztrátu pocitu pohody), předpokládá se informace mozkové kůry pomocí podprahových podnětů.


Informací o vhodnosti či spíše naléhavé potřebě a nedostatku záporných iontů v našem okolí najdeme nepřeberně. Víceméně se potom již opakují. Pokud Vás trápí některé jmenované příznaky osobně, stojí za zvážení, promyslet některé řešení. Orgonity ustavičně zaplavují své okolí zápornými ionty. Pořízení několika orgonitů do bytu patří mezi ta řešení levnější a rozhodně účinná.

Orgonit a pěstování zeleniny

15. února 2010 v 0:34 | elf |  Orgonity a GIFTING
26. 3. 2009 - Zahraniční tisková zpráva:

Zahradnické pokusy: Pěstování obří zeleniny v Brightonu; Hledáme pro rok 2009 zahrádkáře pro zkoušky "zázračné pryskyřice" , orgonitu!Minulý rok byl použit ve Východním Sussexu pevný materiál založený na pryskyřici, zvaný orgonit, pro vypěstování obří zeleniny, při malém, ale významném pokusu, který provedl Mark Bennet, nezávislý novinář. Nyní dává dohromady tým na EcoLogicCool v Sydney Street v Brightonu, aby provedl mnohem rozsáhlejší pokus, který začne v dubnu 2009. Hledá pro něj zahradníky/zahrádkáře, kteří jsou ochotni se zúčastnit a dokumentovat růst plodin a výslednou úrodu.

Zatím se přihlásil asi tucet účastníků z oblasti Sussexu a mohou se hlásit další, dokud bude stačit zásoba orgonitu. Účastníci mohou mít jakoukoli úroveň zkušeností se zahrádkařením a dostanou zdarma orgonitové "puky", dotazník a fotoaparát na jedno použití, aby fotografovali své výsledky během pokusu.

Prostá směs pryskyřice, hlinikových špon a krystalu: orgonitová technologie byla odvozena od Wilhelma Reicha*, který byl současníkem Freudovým. Reich rozvinul ideu orgonové energie a její účinky na lidské tělo a přírodu. Orgon je znám v různých kulturách jaki chi, prána či mana, a Reich vyvinul řadu technologií, jak využít a soustředit tuto energii. Kate Bush o tom zpívala ve své písni "Cloudbustin". William Burroughs byl znám jako pravidelný uživatel orgonového akumulátoru, který soustřeďuje životní energii, a připisoval tomu svou vitalitu v pozdním věku.

Orgonit může být tvarován do jakéhokoli tvaru pro účely od krásných interiérových artefaktů až po venkovní použití třeba pro zvýšení úrodnosti půdy.

V únoru 2008 obdržel Mark Bennett - uznávaný investigativní novinář a fotograf - nečekaně velkou zásilku orgonitu od svého přítele. Věnoval hodně času zkoumání jeho vlivu na růst rostlin. Našel několik webových stránek dokumentujících růst zeleniny v zahradách. Výsledná úroda byla obrovská, v silném kontrastu proti kontrolním plodinám pěstovaným bez orgonitu.

Mark potřeboval vlastní důkaz. Začal s prostým klíčením semen vojtěšky s použitím kontrolního vzorku bez orgonitu. Výsledkem v obou případech byl trojnásobně větší nárůst vojtěškových výhonků. Mark poté poskytl orgonit přátelům, kteří měli pozemky a zahrady.

Pan Rogers ze Shorehamu použil orgonit, aby pomohl různým špatně rostoucím nedomácím rostlinám ve svém skleníku - včetně hroznů a bobulí gojo. Říká: "Rostlinám se teď daří skvěle a já jsem byl udiven jejich velikostí ve srovnání s předchozí úrodou. Na konci sezóny, když ostatní rostliny již odumíraly, tyto rostliny stále silně rostly.

P. Barker z Brightonu použil orgonit na pomoc své řepě, která rychle vyklíčila a silně rostla. Dal si záležet na metodologii, založil totiž na svém pozemku dva totožné záhony - jeden s orgonitem a jeden bez něj - a pěstoval je organicky. Viz video na >> youtube.com .

Říká: "Nejprve jsem byl mírně překvapen různými plodinami. Na záhoně byly většinou kořenové druhy zeleniny - pastinák, různé druhy řepy a trochu rané mrkve. Záhon s orgonitem v každém rohu vyprodukoval mnohem více než druhý záhon. Nakonec jsem musel úrodu rozdávat. Největším překvapením byla úroda rajčat, která samostatně vyklíčila mezi řepou. Normálně se mi nedaří vypěstovat venku rajčata, takže to byl nečekaný bonus."

Orgonit má údajně také účinný pomocný vliv na léčení rostlin a stromů. Praxe ukazuje, že orgonit proměňuje negativní energii na pozitivní životodárnou energii.

Nadcházející pokusy s orgonitem stavějí na narůstajícím množství důkazů, že orgonit má skutečný vliv na rostliny a způsobuje masívní zvětšení jejich růstu. Chcete-li se přidat k pokusu, informujte se na EcoLogicCool, 46 Sydney Street, Brighton.

Tolik tedy ze zahraničního tisku. Orgonit se do země - hlíny - záhonku hodí skutečně více ten pryskyřicový, kvůli odolnosti a trvanlivosti oproti křehčímu orgonitu odlévanému ze včelího vosku.

Orgonity a potraviny

15. února 2010 v 0:31 | elf |  Orgonity a GIFTING


Orgonit do ledničky?

Tento nápad jsem dostal, když jsem přemýšlel, kde všude se elektrosmog projevuje. Nějak jsem začal pociťovat hlad, pomyslel na ledničku a myšlenky se spojily v uvědomění si, že kompresor ledničky také vytváří elektromagnetické pole působící disharmonicky na potraviny a toto pole je navíc kumulováno a soustředěno v plechové skříni ledničky jako ve Faradayově kleci. Vzpomenul jsem si na Reichův orgonový akumulátor - opláštěnou skříň, která v dnešní době kumuluje krom zdravého orgonu také elektrosmog, dokud nevložíme do Reichova akumulátoru orgonit obsahující křišťál. Ten pak prostor opláštěné skříně pročišťuje od disharmonických energií a ty negativní transformuje v pozitivní a tak může být původní Reichův akumulátor s použitím orgonitů uvnitř zase léčivá jako kdysi v době bez elektrosmogu. Moje úvahy pokračovaly a dospěly k tomu, že když by se vložil do ledničky orgonit, tak přece musí tento uzavřený prostor také očišťovat.

orgonit

S použitím orgonitu odlitého ze včelího vosku jsem udělal brzy pokus - orgonit jsem vložil do ledničky k potravinám. Ty co už by se běžně začaly kazit a měnit vlastnosti, nyní vydrží podstatně déle a lépe chutnají. Lze předpokládat, že i nutriční hodnoty jsou tak lépe uchovávány po více dnů. Potraviny jsou lepší i chuťově a kdo trochu vnímá energie, disharmonie v jídle (od negativního kuchaře či skladníků v marketu atd), bude s orgonitem u potravin vnímat zajímavé zlepšení. Orgonit pročistí disharmonické energie v jídle a potravinách a tím nejen, že déle vydrží a nebudou se kazit, ale také budou takto ošetřené potraviny výživněji a zdravěji působit na své konzumenty.

Další zkušenost: "Pozitivní účinek na potraviny sem taky vypozoroval, i když jen takový malý pokus - 2 stejné jablka koupená ve stejné várce, jedno umístěno na talířek na skřín, druhé na talířek obložený orgonity na druhý konec skříně (asi 1.5m od kontrolního vzorku), sledoval jsem, zda bude rozdíl v době, než začnou plesnivět / hnít. Výsledek - asi po třech týdnech jablko u orgonitu vypadalo pořád jako včera koupené, chuťově výborné, to druhé kontrolní vypadalo sice taky celkem dobře, ale chuťově nahnilé, a uvnitř už na hranici hniloby.. takže závěr - funguje to..."

Dnešní účinnější orgonity

15. února 2010 v 0:28 | elf |  Orgonity a GIFTING
orgonit

Tvar čtvercový či kulatý je jen záležitost vzhledu...

Tato velikost nazývaná "mufin" (šálku), nebo Tower Buster (TB) o objemu asi 90 ml, s malým křišťálem uvnitř, má uváděný pracovní rádius překvapivých 400 metrů - vzdálenost, odkud ještě dokáže transformovat negativní vysílaná pole z mobilních (BTS) a jiných zářičů, DOR - viz níže.
Pokud se orgonit zahrabe pod zem, jeho dosah se asi o 50 % zvětší (vlhká zem je lepší vodič energie než vzduch). Dnes již máme zajímavé zkušenosti s kladným vlivem na vegetaci v okolí umístěných orgonitů do hlíny, na kvalitu spánku v blízkosti Orgonitu, na jeho rozptylující vliv na patogenní zóny.

Orgonit je velmi univerzální vynález, jeho široké pole působnosti i dosah překvapují. V jednoduchosti je síla. Odlitky z čistého přírodního včelího vosku nádherně voní, jsou příjemné do ruky a velmi se hodí domů. Odlitky z průhledných a přibarvených pryskyřic jsou odolnější i ven a svým designem jsou navíc ještě více dekorační i do bytu, kanceláří, dle vkusu. Odlitky z tmavé epoxidové pryskyřice jsou odolnější a vhodnější do země, než ty ze včelího vosku. Včelí vosk samozřejmě nedoporučujeme do vyšších teplot než 60°C, rozhodně ne do letním sluníčkem rozpáleného auta.

Kovové třísky v pryskyřici - princip

Od názvu Orgon (tato energie) je dnes odvozen název Orgonit (materiál kumulující tuto energii). Orgonit využívá podobné materiály, jako Reichův akumulátor, ale jiným způsobem.
Jedná se o směs anorganického materiálu (kovových třísek, špon, nastříhaných drátků...) zalitého v organickém materiálu - epoxidové pryskyřici nebo včelím vosku.

Orgonit pro Vás...


Organická pryskyřice energii-orgon přitahuje do sebe, ale ta je zároveň odrážena a rozptylována anorganickými kovovými třískami, protože kov tuto energii neabsorbuje ale spíše odráží.
Tím vzniká velmi rychlý a čilý pohyb všudypřítomné prány, energie Orgon.
Dobře to vnímá každý citlivější (senzibilní) člověk, jako doslovné víření energie.
Při každém odražení se při průchodu organickou pryskyřicí o kovové třísky se zvyšuje její vitální kvalita či frekvence a čistota, destruktivní negativní charakter energií se neutralizuje, při opuštění tělesa orgonitu má tato energie mnohem vyšší kvalitu. Jde vlastně o velmi očišťující rezonátor, který se přitom sám včetně krystalu uvnitř ještě onou procházející energií nabíjí a posiluje a použitý krystal uvnitř orgonitu kvalitu energie ještě násobí, zatímco je jí sám nabíjen. Nakolik může být tato pračka prány - Orgonu miniaturní, viz obrázky, její přirozené působení bez jakékoli další podpory je překvapivě silné s velikým dosahem. Zajímavé účinky máme vyzkoušeny i s prohloubením: meditací, a léčebných terapií při vložení Orgonitu do blízkosti, pod masérské lůžko atd.

Orgon je údajně otec magnetismu, elektřina je jeho dcerou. Má přímé spojení se svými dětmi podobně jako právě elektřina a magnetismus mezi sebou. Vždy spolu provází veškerý život. Orgon je médium pro vznik a šíření elektromagnetismu. Podobně jako vzduch je médium pro šíření zvuku.

Technické a elektromagnetické pole poškozuje kvalitu přirozeného orgonu, protože jej ovlivňují jinou charakteristikou, jsou pro živé organismy a jejich vyživující pránu či Orgon destruktivní. Podobně na Orgon působí nepřirozené chemikálie v ovzduší, v zemi a ve vodě (smog, chemtrails - viz internet). Radiace je v těchto případech mnohem silnější a často dosahuje doslova smrtících kvalit, v nichž Orgon zpomalí svůj pohyb až k nule a je pro život velmi negativní (smrtelný - deadly orgone -DOR). O tom se přesvědčil sám Reich při jednom ze svých pokusů, kdy do akumulátorové místnosti přinesl vzorek Radia. Orgon lze "umrtvit". Je to jeho další krajní stav. Lze to popsat tak, že jeho vnitřní pohyb ustane a on ztuhne. Živé organismy jsou přímo závislé na kvalitě Orgonu v okolí a při nízké kvalitě či koncentraci nejsou schopné (živé továrny) správně pracovat, jako když uberete proud žárovce nebo motoru, jejich funkce a činnost se oslabí nebo i ustane. Nemoci a dysfunkce se dostaví záhy, na buněčné úrovni počínaje. Kvalita zdraví odráží kvalitu buněk a jejich správně probíhajících procesů. Na ty má vliv právě destruktivní elektrosmog a disharmonické patogenní zóny. Orgonit většinu patogenů dokáže velmi eliminovat na minimum a tím přeneseně uzdravovat vše živé.

Chaotickým odrážením se o třísky získává Organikem (pryskyřicí, voskem) přitažená energie - Orgon svou původní pozitivní aktivní zářivou podobu (positive orgone - POR), což Reichův akumulátor vzhledem ke svému principu nedovede. On prostě jen do sebe z okolí natahoval energii a bylo mu jedno jakou kvalitu ta energie má. Klidně i mrtvou. To je taky příčina, proč jsou v současnosti Reichovy akumulátory i nebezpečné a ve městech nepoužitelné (bez pryskyřicového orgonitu vloženého dovnitř). Akumulovaly by totiž principielně i negativní energie s elektrosmogem z okolí. Proto od stavby Reichových akumulátorových skříní v dnešní době spíše varujeme. Doporučit lze naopak Orgonit odlitý v rozličných podobách. Orgonit funguje jako nepřetržitě pracující a oživující TRANSFORMÁTOR poškozené energie z okolí na kladnou, pozitivní a tím neutralizuje primární příčiny nemocí a škod páchaných elektrosmogem, chemikáliemi, radiací a dalších patogenů.


Křišťál vložený dovnitř

Další důležitý hráč v tomto procesu je krystal křišťálu, umístěný při výrobě (odlévání) uprostřed tělesa orgonitu. Transformační schopnost orgonitu zvyšuje minimálně dvakrát.
Pokud se křišťál před zalitím do pryskyřice nabije na sluníčku, nebo jiným způsobem (Reiki atd) kladnou POR, má pak orgonit díky tomuto krystalu ještě 2x vyšší účinnost, takže celkem 4x. Dalších variant k experimentům je nepřeberně.
Velmi univerzální křišťál má sám o sobě dobré léčící, čistící a neutralizační schopnosti, ale musí se pravidelně energeticky čistit. V orgonitu použitý a zalitý se však stává v podstatě samočistícím, ve stálé přítomnosti harmonické prány.

Variantou pak jso další drahokamy, které obohacují svým charakterem a kvalitami orgonitem vyzařovanou pránu tak, jak je to z obecného působení kamenů známo. Orgonit zesiluje účinek drahokamů v něm obsažených (zalitých) a drahokamy zase obohacují a zesilují účinek a kvalitu orgonitu jako zářiče.

Další variantou pak jsou kolem křišťálu či drahokamu bifiliárně vinuté spirálky (minicívky) drátu, který energie více vede a směruje (dalo by se říci - další podpora či zacílení).

Další kombinace je s využitím mandal - ty podobně jako obsažené drahokamy přidávají na kvalitě a charakteru vyzařované prány.

Další vývoj - pan Welz

15. února 2010 v 0:23 | elf |  Orgonity a GIFTING
Karl Hans Welz v 90. letech min. stol. zaměřoval své výzkumy na zdokonalení původního orgonového akumulátoru. V nové podobě místo rozměrných vrstev původního akumulátoru tvořících jakousi skříň nebo komoru Hans využil kombinace směsi odlité pryskyřice s kovovými třískami o velikosti šálku. Přepracoval tak koncept původních rozměrných orgonových akumulátorů do mnohem menší a univerzální podoby, přičemž vznikla dnešní podoba "orgonitů" - silných transformátorů energií z širokého okolí. Vedlejší a další zásadní zjištěnou skutečností je, že orgonit nejen přitahuje okolní pránu a jejím odrážením ji zpět vyzařuje do okolní prostory, ale hlavně ji také transformuje -čistí od negativně působících disharmonických "mrtvých" a škodlivých složek technických energií dnešní civilizace. Orgonit tak nově snižuje působení vysokonapěťových kabelů a vedení vysokého napětí (stožáry u domu), mikrovlnných zařízení, antén a vysílačů (včetně neg. složek mobilních sítí), což starý Reichův orgonový akumulátor nedokázal. Zjednodušeně lze tedy říci, že orgonit čistí a ubírá škodlivé a "mrtvé" záření ze svého poměrně širokého okolí a oživuje v místě svého působení život podporující vitální energie, léčivou pránu. Tato orgonová pračka tedy transformuje negativní a patogenní energetická pole na léčivá a vitalizující pole.

Princip orgonitu

Don Croft přijal nápad Karla Hanse Welze ohledně zmenšení zařízení a využití směsi místo rozměrných vrstev Reichova akumulátoru a s podporou manželky Carol, která svou schopností vidět energie usměrňovala další vývoj včetně využití krystalů a jiných zářičů či nositelů charakteru energií tak, aby se výkon nové koncepce - směsi použitých materiálů v orgonitu ještě umocnil.

Croftovi se začali věnovat "Giftingu" - umisťování orgonitů do blízkostí různých vysílačů a vysokonapěťového vedení, aby co nejvíce snížili negativní disharmonické složky přítomných energetických polí. Tato pomoc planetě od technického negativního záření umisťováním orgonitů se stala velkým zájmem mnoha nadšenců, kteří orgonity rozmisťovali již více let zpět systematicky do dalších a dalších míst ohrožených negativním působením vnějších vlivů současné společnosti a tato činnost pokračuje dodnes, na internetu lze najít konkrétní mapy, do nichž "orgonauti" zanáší podle GPS souřadnice "ogiftovaných" míst, aby měli názorný přehled, jaké území je již "ošetřeno".

Mapa ogiftovaného území
Historie orgonového výzkumu

15. února 2010 v 0:21 | matrix-2001.cz |  Orgonity a GIFTING
(tato stránka zrcadlena ze serveru matrix-2001.cz)

V letech 1930 až 1940 byl Wilhelm Reich schopen měřit a prokázat existenci éterické energie (životní energie, chi, prána atd.) a k měření používal upravený Geiger-Müllerův počítač. Reich zjistil, že střídavým naskládáním skelné vaty (organické hmoty) a drátěnky (neorganické hmoty) přitahuje a sbírá éterickou energii k životu positivní formě OR nebo také POR a negativní formě DOR. On stavěl velké boxy, které nazval'''orgonové akumulátory'' a s použitím tohoto jednoduchého principu, byl schopen léčit různorodá onemocnění včetně rakoviny, pouhým pobytem v této krabici po určité časové období. V roce 1986, vědci na Universitě v
Marburgu, v Německu, publikovali výsledky nezávislé studie, které ukázala, že 30ti-minutové ošetření v orgonovém akumulátoru způsobí, pozitivní psychiatrické-fyziologické efekty. Výsledky tohoto výzkumu jsou jasným důkazem, fyzikálních vlastnosti orgonového akumulátoru a jeho psychofyziologického účinku na lidský organismus. Energie zkoumaná Reichem a jeho spolupracovníky, skutečně existuje. Po Reichovi, se tímto výzkumem vážně zabývalo několik nezaujatých ruských vědců, jako například Dr. Nikolai Kozyrev (1908 - 1983) a vědecky dokázali že tyto neviditelné energie existují všude kolem nás a Reichova práce vedla k nešťastnému vývoji praktických zkoušek sovětských obranných aplikací, na principu použití torzních polí. Kozyrevova práce skutečně potvrdila Reichův výzkum na základě praktických pozorování orgonitu, a tato informace se dostala ve známost po pádu Sovětského svazu v roce 1991.
V jejich šlápějích kráčí, mnoho dalších výzkumníků z obou stran železné opony a další generace pokračuji v Kozyrevově a Reichově práci a pomalu nutí hlavní proud západní vědy oficiálně uznat tento koncept univerzálního neviditelného energetického media, které nazývají temnou věcí, vakuem nebo také energii nulového bodu a závisí to na tom koho se ptáte. Orgonoví nadšenci obvykle vědí, že v podstatě popisují stejnou věc, kterou Reich nazval ''Orgon''.
Pokrok - vyvinutí Orgonitu
Reich měl svojí výzkumnou laboratoř přezdívanou Orgonon ve venkovském Maine v USA a v té době byla velice dobře izolovaná, od zdrojů smrtelného orgonu, který jeho akumulátory sbíraly bez rozdílu. Orgonové akumulátory operující blízko zdrojů DOR (jako třeba jaderné elektrárny, vysílací věže atd.) mají potenciální vlastnost ublížit každému kdo s nimi nakládá, a geografické umístění je důležitý faktor pro operace s Orgonovým akumulátorem.
V roce 2000, pár Don a Karol Croftovi, prostřednictvím Internetového výzkumu a empirických pozorování objevili, že smícháním organické pryskyřice, skelné vaty a anorganických kovových hoblin a jejich lití do malých forem, jako třeba papírových pohárků a pánví, produkuje substanci, která přitahuje éterickou energii, podobně jako Reichův akumulátor.
Carol Croftová, která má ostrý smysl pro tyto abstraktní energie si uvědomila, význam tohoto nálezu a šla ještě o krok dál, přidáním malých krystalů křemene k této směsi k efektivnímu sbírání, přeměně a vysílání éterické energie. Tento doplněk k substanci s pryskyřice a kovu, pracuje samořízeně a nepřetržitě operuje s vysokou účinností přeměny negativní DOR energii, na pozitivní POR energii.

Pokud je orgonit u zdroje záporné orgonové energie, bude účinně a bez přerušení transformovat tuto orgonovou energii na pozitivní a vytváří tak pozitivní energetické vysílače ze všech zářičů škodlivé negativní energie, a úplně tak ochrání před jejich účinkem.
Pryskyřice v orgonitu se změnou teploty smršťuje a neustále mačká na krystal křemene, uvnitř kterého tím vytváří piezoelektrický účinek, a tím se stává elektricky polarizovaný. Toto je také jeden z důvodů, proč orgonit tak efektivně pracuje jako energetický generátor.
Orgonit představuje velmi významné zlepšení, oproti Reichově ranné práci s orgonovými akumulátory, které přitahovaly smrtelnou energii stejně tak jako pozitivní a neměnily ji do čisté prospěšné formy tak jako orgonit, který to dělá přirozeně a nepřetržitě.
Během jednoho roku tohoto vývoje, Don začal publikovat zprávy o svých a manželčiných zkušenostech s taktickým umístěním malých kusů orgonitu, blízko různých zdrojů DOR neboli životu záporné energie, jako jsou věže mobilních telefonů, jaderné elektrárny, podzemní základny i přirozené zemské energetické dělící čáry a víry. Don zahrnul do svých zpráv pozitivní způsob života, čištění, hojení; potvrzující efekty a zprávy způsobily silné povzbuzení jeho čtenářů k tomu, aby kopírovali jeho úsilí ve vlastních komunitách.
Bourání mraků: Tenkrát a nyní
Kromě úspěšných zdravotních ošetření upotřebil Dr. Reich tuto pokročilou znalost oddělených energií k tomu aby úspěšně stavěl a testoval povětrnostní modifikace tohoto zařízení které se jmenovalo Cloudbuster. Toto zařízení pracovalo na základě principu, že mraky drží pohromadě orgonová energie a odstranění této energie způsobí, že se mraky rychle rozpadnou. Reich vyvinul vyšší model předpovědí počasí, který vzal v úvahu jinak ignorovanou éterickou součást našeho počasí a vytvořil tak přesnější předpovědi než oblíbený a neúplný systém rozdílu tlaků.
Reichův Cloudbuster se skládal s revolverové hlavy a upevněných kovových rour spojených s gumovým potrubím s propojeným do vody pro energetické zemnění k rozehnání u sebe držících mraků, prostřednictvím orgonové energie. Dokázal významně změnit povětrnostní podmínky, které byly v některých případech vytvářeny jako období sucha na poušti v průběhu celých měsíců.
Reichova konstrukce se prokázala efektivní, přesně jak zamýšlel a mohla být také nebezpečná, pokud byla bez obsluhy. Velké množství akumulované DOR smrtelné energie nahromaděné v rourách během operace, způsobila operatérovi prudké bolesti a také dlouhodobé ochrnutí, pokud se dotýkal rour holou částí těla.
Don Croft vynalezl pokročilejší, a efektivnější verzi Reichova Cloudbusteru, který se nazývá Chembuster a kombinuje originální Cloudbuster a jeho hlavní operační principy s výhodami orgonitu.
Typický Chembuster je složen s šesti měděných trubek, vložených do základu s orgonitu (typicky odlitém v malířském vědru) s dvojitým křišťálovým základem každé roury, aby se vytvořil éterický energetický účinek vakua, který doslova saje zápornou energii z oblohy v okruhu několika kilometrů do orgonitového základu, kde ji pak přeměňuje na prospěšné a pozitivní energie.
Na rozdíl od Reichova Cloudbusteru, můžete Chembuster bezpečně zanechat v trvalém provozu, kdy bude rychle a nepřetržitě obnovovat a udržovat povětrnostní energetickou rovnováhu uvnitř oblasti.
V oblastech planety postižených suchem, se to vždy projeví ve formě deště, který je dostatečný, aby období sucha skončilo. Toto bylo úspěšně demonstrováno v různých částech Afriky, Kalifornie a v mnoha dalších lokalitách po celém světě, různými horlivými nadšenci.
Neselhávající a prospěšná povaha orgonitu odstraňuje potřebu odborného školení, bezpečnostních opatření či tvrdé námahy aby Chembuster fungoval. Jednoduše přeměňuje každou negativní energii a přitahuje jí ven z atmosféry, zatímco zbytek zařízení funguje jako éterický vyvíječ víru. Aktivně vyrovnává energie mezi oblohou a zemí, eliminuje hustou mlhu nasycenou kouřem, znečištěné ovzduší a také negativní uměle tvořené formace mraků, které jsou známé jako Chemtrails a nahrazují jejich otrávenou přikrývku jedovatých DOR mraků sytě modrou oblohou kde jsou nadýchané bílé mraky, které si pamatujeme jako děti.
Orgonitové hnutí ve světě
Toto je zkušenost mnoha nadšenců Chembustrů, kteří umístili tato zařízení v obydlených oblastích světa. Tam kde byla prostřednictvím komunikačních věží vytvořena silná vrstva DOR, negativní záporné energie, která sytí naše domovy a společnost a podporuje sucho, negativismus, strach a mnoho jiných škodlivých efektů.
Dnes již je to široce vyzkoušené a tyto záporné efekty mohou být jednoduše vyřazeny a Chembuster je vyrobený proto, aby pracoval jednoduše od malých velikostí až po pořádný kus orgonitu nazvaný Tower Buster. Blízko mobilních a dalších vysílačů a oblastí je stále více populární aktivita (gifting), která se stává známou a je vedena doslova po celém světě, tisíci nezištných jedinců a internetových skupin.

Začněte se těmto věcem skutečně věnovat a zbavte svůj domov škodlivých energií a to samé můžete udělat i v okruhu několika kilometrů v okolí svého bydliště. Budete mít radost z toho, co jste udělali pro druhé a těšit se z příjemné atmosféry. Zemi je potřeba očistit, a když každý pro to něco udělá, tak to společně dokážeme.

Objevení orgonu

15. února 2010 v 0:20 | elf |  Orgonity a GIFTING
Orgonit a výrobky na jeho bázi mají schopnost pracovat s Univerzální životní energií.
Ta je všude kolem nás a je nezbytná pro život všech organismů.
Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon.
Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor.
Uvědomil si pozorováním, že někdo má této život podporující energie méně a je nemocný, proto se snažil tuto energii dokázat shromažďovat do nějakého místa, v němž by ji nemocný člověk přirozeně přijal, vstřebal do sebe a bylo tak podpořeno jeho uzdravení.
Jiné názvy pro tuto energii - Orgon - jsou Čchi, Ki, Prána, Ód a desítky dalších.
S touto energií pracují léčitelé a vedou ji tam, kde má tělo v její přirozené cestě a proudění nějaké bloky. Pokud nás bolí břicho, máme tendenci přirozeně si tam položit ruce, abychom tam dodali onu energii...
Jak vypadal tehdy Reichův Orgonový akumulátor?
Reichův Orgonový akumulátor
Lze si jej představit jako skříň či místnost, kde je nahromaděno množství energie mnohem větší než v okolí. Stěny skříně jsou opláštěny z několika vrstev organického materiálu a kovu a fungují jako jednocestný ventil, jednosměrně propustný. Organické materiály mají tendenci orgon (Pránu, Čchi) přitahovat - nabíjet se jí a držet v sobě, akumulovat.
Kovy naopak energii orgon instantně odpuzují, jsou pro tuto energii mnohem méně prostupné.
Bude-li vnější vrstva skříně organická a vnitřní vrstva z kovu, dojde k průniku energie dovnitř a jejímu zadržení.
Vrstev je používáno asi 3 až 15, tomu odpovídá i akumulace orgonu až do určité koncentrace.

K čemu sloužil akumulátor orgonu?

Dr. Reich tehdy svými velkými akumulátory úspěšně léčil i "nevyléčitelné" pacienty s rakovinou. Ve skříni jejich organismus nasál hromadu energie, která napomohla čištění a detoxikaci těla. Tím byla odstraněna jedna podstatná příčina vzniku rakoviny, alespoň dle zdrojů tohoto článku.

Co orgonit dokáže?

15. února 2010 v 0:17 | elf |  Orgonity a GIFTING

Působení na elektrosmog

- Neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky.
Toto technické záření, zejména v oblasti mikrovln a včetně skalárních a skrytých polí, působí velmi disharmonicky a destruktivně na strukturu buňky všeho živého. Orgonit dokáže transformovat negativní energie na přijatelné tím, že je harmonizuje. Intenzivně a s překvapivě širokým dosahem.

- Eliminuje působení geopatogenních zón na minimum.
Není pravda, že by je orgonit zcela rušil, to je nesmysl. Musel by se jedině zrušit jejich zdroj v podloží. Orgonit je však velmi účinně transformuje. Nejvhodnější je, položit orgonit do negativního ohniska křížení několika zón. Orgonit toto ohnisko velmi do široka rozptýlí, rozředí, takže v místě původního ohniska již po několika minutách nenaměříme téměř nic - ve smyslu negativního působení, pouze velmi zanedbatelnou hodnotu intenzity původního negativního pole. Nerozptýlí však pole patogenní zóny jako takové, spíše je transformuje a harmonizuje, takže původně disharmonicky působící rozdílné vlnové délky jsou již minulostí (dokud je orgonit v daném místě).

- Čistí vodu, rybníky, řeky, studny a vodu podzemní.
V tomto zkušenosti zatím sbíráme, ale informace ze zahraničí jednoznačně potvrzují již několikaleté úspěchy s využitím orgonitů do domácí studny, zahradních nádrží i bazénů. Dle našeho měření však orgonit neovlivňuje působení pole podzemních toků, působící negativně vedle ostatních geopatogenních a technických zón; pouze jej harmonizuje a eliminuje negativní působení.

- Je silným zdrojem záporných iontů.
Dnes je v našem životním prostředí stále méně záporných iontů. Je otázkou, zda je to důsledkem negativních dopadů dnešní doby na životní prostředí, nebo i záměrem, ale naše životní prostředí je stále více přeplněno kladnými ionty (pocit těžkého vzduchu jako ve skleníku, nejen v parném létu, kdy se člověk dříve zadýchává atd.). Známe ten lahodný pocit ve svěžím parku u fontány, u horského potoka, po bouřce, kdy je ovzduší plné záporných iontů. Záporné ionty produkuje také orgonit. Zvláště to máme ověřeno při větším množství v místnostech, velice citelně.

- Čištění a ochrana potravin v ledničkách
Lednička působí kovovými stěnami jako faradayova klec, v níž se násobí elektromagnetická pole od motoru kompresoru a další elektroniky instalované pro chod lednice. Orgonit umístěný k potravinám toto prostředí čistí od vznikajícího stálého elektrosmogu, neutralizuje negativní pole a tak potraviny v uzavřeném prostoru čistí a vitalizuje, podporuje udržení jejich nutriční hodnoty.

- Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu.
Těmto působením věnujeme podrobnější stránku, jakmile získáme konkrétnější a popsatelné zkušenosti. Evidentně, a dle více zkušeností našich přátel, orgonity v provedení s měděnými trubkami coby rezonátory nasazenými na krystal zalitý v orgonitové bázi (zvané chembuster, cloudbuster), mají více kilometrový dosah a dokáží rozptylovat a negovat různá znečištění v atmosféře. Zda dokáží negovat chemtrails nebo contrails, jak a s jakou účinností, tyto zkušenosti nemáme.

- Dle zkušeností uklidňuje bouře a vichr
(bouře a černé mraky jsou v podstatě ohromná peřina DOR - negativních destrukčních energií) Význam při uzdravení atmosféry mají také vodní plochy s ponořeným orgonitem, stromy, pod nimiž jsou umístěny orgonity...

- Orgonit léčí a uzdravuje nejen lidi.
Zdraví je otázkou správné funkce buněk všeho živého. Disharmonické energie, elektrosmog i patogenní zóny správnou funkci buněk narušují, buňka vynakládá více námahy na udržení rovnováhy pro svoji správnou činnost, čímž se více zanáší odpadními sloučeninami a nemá tolik sil je vylučovat, je oslabována a pozvolna umírá. Postupně ve velkém dochází k nemoci a pokud je živý organismus člověka, zvířete i rostlinné vegetace nadále vystavován takové trvalé disharmonické zátěži, degeneruje a pozvolna chřadne a umírá. Přiložený orgonit okamžitě, intenzivně a nepřetržitě harmonizuje všechna přítomná pole, negativní neutralizuje a přitahuje množství živé prány a očištěnou ji vrací a odráží do okolního prostoru, čímž se pobyt v blízkosti i jediného orgonitu stává podobně léčivým, jako pobyt a hluboké dýchání ve voňavém lese či na louce prosáklé čistou životní pulzující pránou a slunečním zářením. Tělo či buněčný systém konečně pocítí úlevu a jeho potenciál a schopnosti samoléčby jakoby se probudily a ihned dochází k samoléčbě, opravě, celkové úlevě těla, často překvapivě rychle i od různých dlouholetých bolestí.

- Transformuje destruktivní energie, čistí, vitalizuje a nabíjí tělo, domy, okolí živou energií.
Orgonit je hodně silná pračka energií. Přitahuje všechnu, ale neutralizuje všechen disharmonický špatný charakter a transformuje na léčivou živou zdravou pránu. Do domu se doporučuje rozmístit do rohů místností, především ložnice, nebo alespoň na nejhorší kumulace patogenních zón, aby je neutralizoval. Tělo včetně aury je v blízkosti orgonitu vitalizováno a nabíjeno zdravou léčivou pránou - živou energií. Transformace a čištění probíhá i na psychosomatické úrovni (psychické a jiné zátěže, nánosy a bloky jsou rozpouštěny, protože přestávají být živeny na své nízkovibrační úrovni)

- Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem.
Čekárny, vlaková nádraží, putiky, zákoutí temných uliček a starých domů a sklepů, staré štoly hloubené zajatci, blázince, veřejné domy, dopravní prostředky - tam všude je větší výskyt negativních myšlenkových, astrálních a jiných forem, kde mnohdy dochází i k nepříjemným pocitům nebo projevům. Jsou to všechno těžké psychosomatické nízké energie a formy, které orgonit svým účinkem odpuzuje. Nižší a disharmonické formy, energie, entity nemohou v blízkosti orgonitu dlouho vydržet. Opět je to široké a zásadní téma k postupnému průzkumu, informace budeme doplňovat.

- Orgonit působí i na rostliny, které rostou rychleji a do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví.
Díky orgonitu se rostliny mnohem lépe brání proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Orgonit rozptyluje případné přítomné destruktivní patogení a technická pole, díky kterým byly rostliny oslabovány. Díky tomu rostliny po umístění orgonitů do jejich blízkosti poměrně rychle reagují zjevně větším vzrůstem, kvalitou plodů, vegetace často dosáhne až dvojnásobné kvality i vzrůstu - umístit si několik orgonitů do své zahrádky, studny, domu je ideální.

- Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu.
Projevuje se změna v náladách lidí, nastává větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace. Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i "atmosféru" doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Vysvětlení je zase to stejné: neutralizuje negativní charakter původních otisků polí ze starých událostí, mnohaletých nánosů hádek, tragédií v místnostech, starých pohřebiští, ale i nízkých a destruktivních vyzařování některých lidí v současnosti, v kanceláři, podporuje otevřenost, kladné jednání ve smyslu tolerance a lásky obecně. Ve vztazích takto prohlubuje intenzitu a hloubku lásky, společných sdílení a prožitků, protože všemu kladnému vytváří jakoby ještě stabilnější základnu a odrazový můstek plný živého a zářivého potenciálu.

- Podporuje meditace, rozjímání, různé terapie.
Pročištěná atmosféra a přítomné energie jiskřivé zdravé prány samozřejmě působí blahodárně na somatických i ostatních úrovních, proto i myšlenkové pochody jsou v kladném a konstruktivním smyslu podporovány a rozdíl je brzy znatelný s umístěním orgonitu do blízkosti masérského či jiného lůžka, kde se provádí léčivé terapie, práce s energiemi nebo myslí.

- V kombinaci více orgonitů blízko sebe se účinek ještě umocňuje.
Orgonit přitahuje energie ze svého okolí, i ty již očištěné svým kolegou sousedem druhým orgonitem, a ještě je tím pádem pozvedne výše. Takto navýšené je zase odráží do okolí, a jejich část ve smyslu akčního rádiusu si zase přitáhne sousední orgonit, a zase je o něco pozvedne, a tak dokola vlastně probíhá rezonance mezi dvěma a více orgonity a jejich účinek v prostoru se umocňuje přímou úměrou.

Voňavé orgonity z včelího vosku:
Testování našich prvních mufinů
Tmavší (hnědší) jsou odlity z včelího vosku šumavských lesů, žlutější z luk a polí.

V přírodě existují energetické víry vystupující ze země, akupunkturní body Země.
Tyto víry jsou přirozenou součástí krajiny.
Mnoho jich je oslabených nebo ucpaných, nebo byly lidskou činností změněny tak, že mají pro okolní krajinu negativní vliv, když jej přebírají z okolí a jsou destruktivní.
Při vložení orgonitu na toto škodlivé vířící pole, které bývá široké desítky centimetrů, se vír začne zpomalovat a točit opět správným směrem, jeho charakteristika se harmonizuje do kladné podoby.
Podobně orgonit dokáže zrušit negativní energetické víry, které vznikly z extrémně negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště.
Citliví lidé tato místa velmi dobře vnímají a dokáží je poznat, i když nemusí vědět, co se tam vlastně stalo. A následně kladné změny s užitím orgonitu.
Orgonit posiluje vrozené psychické schopnosti. Dostává je na povrch a do vědomí.
Odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny negativní (predátorské) formy života, hmotné i nehmotné. Stejně jako pozitivní bytost nemůže žít v negativní energii, také negativní bytost (nižší astrálové atd) nemůže pobývat v pozitivní, je to pro ně krajně nepříjemné a bolestivé, zvlášť když je to nutí do duchovního probuzení, spojuje je to s jejich emocemi a svědomím a otevírá jejich srdce.
Některé negativní víry fungují jako vstupní brány těchto špatných bytostí do našeho světa. Vír je průtok energie mezi dvěma systémy (realitami) o rozdílné hustotě, frekvenci nebo energetickém "tlaku". Proudící energie dostane spin a tato rotace je zachována díky konstantnímu průtoku. Orgonit zastaví negativní rotaci a tím průchod zavře.
I k tomuto účelu je úspěšně používán a je během půl hodiny schopen uzavřít stovky let funkční portál. Neboli: velmi dobře likviduje psychosomatické zóny.


Brouk nadšeně leze po orgonitu plném čisté prány...
Co na to příroda?
Modifikace počasí pro vojenské účely

14. února 2010 v 1:32 | Orgonet |  Chemtrails a Haarp


Modifikace počasí pro vojenské účely dle zprávy meteorologické služby US letectva

Ukradli nám počasí.
Už prý asi 15 let si s ním vojsko dělá. co chce. Pořád se v tom zdokonaluje. Má na svědomí všechny tzv. extrémy počasí, "přírodní" katastrofy. Má k dispozici celou mašinérii k ovládání počasí, kterou denně využívá na celé planetě. Vynakládají se na to nepředstavitelné prostředky. Ale lidé to jaksi nechtějí vidět, přitom důkazů je spousta...
Ale vykládejte to někomu, budete za magora. Lidi tak maximálně (asi tak 1% z celku) uznají, že možná existují chemtrails. No aspoň něco.
Tak tady je kousek dokumentu, ze kterého je možno pochopit, proč je počasí pro vojáky tak důležité. Sice pochází už z r. 1996, ale aspoň můžeme vidět, že to, co si vojáci předsevzali, už dávno plní, používají supermoderní tajné technologie, a kdoví co ještě vymyslí do r. 2025.


Vlastnit počasí v roce 2025
Weather as a Force Multiplyer: Owning the Weather in 2025.
(Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnění počasí v r. 2025?)


Vědecká přednáška přednesená v Air Force 2005
zpracoval kolektiv: Col Tamzy J. House, Lt Col James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), atd.
Srpen 1996.

Resumé
Je to studie určená ke splnění příkazu šéfa Air Force k prozkoumání konceptů, možností a technologií, které budou Spojené státy potřebovat k udržení dominance ve vzdušném a vesmírném prostoru v budoucnosti. Prezentováno 17. 6. 1996, vzniklo v departementu obrany školního prostředí a akademické svobody a v zájmu moderních koncepcí vzrahujících se k obraně národa. Názory vyjádřené v této zprávě náleží autorům a neodrážejí oficiální politiku či pozici leteckých sil usa, ministerstva obrany či vlády spojených států,
Tato zpráva obsahuje fiktivní představy budoucích situací/scénářů. Jakákoli podobnost s reálnými lidmi či událostmi jiná nežli je specificky uvedeny, není záměrná a pouze pro potřebu ilustrace.
Tato publikace byla recenzována úřady pro bezpečnost a utajení, není označena jako tajná a je uvolněna ke zveřejnění.

Kapitola 1

Úvod

Scénář: Představte si, že v r. 2025 Spojené státy bojují proti bohatému, ale nově konsolidovanému, politicky mocnému drogovému kartelu v Jižní Americe. Kartel zakoupil stovky ruských a činských bojových letounů, které úspěšně čelí našim pokusům zaútočit na jejich výrobní zařízení. S jejich místní početní převahou a vnitřními liniemi kartel vysílá více nž deset letadel na každé naše. Navíc kartel užívá francouzský systém na pozorování země (SPOT), určující polohu a pohyb, který je v r. 2025 schopen přenášet téměř současné, multistpektrální obrazy s přesností na 1m. Spojené státy si přejí utkat se s nepřítelem na nerovném hracím poli, aby mohly plně využít potenciál našich letadel a munice.
Meteorologická analýza ukazuje, že rovníková Jižní Amerika má typicky každodenní odpolední bouře po celý rok. Naše výzvědná služba potvrdila, že piloti kartelu odmítají létat při bouřce či její blízkosti. Proto naše složka ovlivňující počasí (WFSE - weather force support element), která je součástí střediska hlavního velitele (CINC - commandant in chief) leteckých operací dostane úkol vysledovat dráhy bouří a podněcovat či zesilovat bouřkové buňky nad kritickými cili, které nepřítel musí bránit letadly. Protože naše letadla v r. 2025 jsou schopna létat za jakéhokoli počasí, nebezpečí bouřek je pro ně minimální a můžeme efektivně a důsledně kontrolovat oblohu nad cílem.
WFSE má nutné sledovací a komunikační zařízení k pozorování, detekci a jednání dle požadavků na změny počasí s cílem podpory US vojenských cílů. Tyto schopnosti jsou součástí moderního bojového prostorového systému, který pomáhá hlavnímu veliteli. V našem scénáři hlavní velitel dá úkol WFSE, aby provedlo intenzifikaci bouři a utajující operace. WFSE modeluje atmosférické podmínky k předpovědi s 90% spolehlivostí pravděpodobnosti úspěšné modifikace využívající vzdušnou tvorbu a zakládání mraků.
V r. 2025 jsou pro operace řízení počasí běžně užívána letadla bez lidské posádky (UAV - uninhabited aerospace vehicles). Porovnáním předpovědí údajů o větru a bouřkách v požadovanou dobu útoku s údaji SPOT (francouzský družicový sledovací systém) vytvoří WFSE plány misí pro každý UAV letoun. WFSE navádí každý letoun za použití informací ze sítě sledovacích zařízení v reálném čase.
Před útokem, který je koordinován s předpovězenými podmínkami počasí, zahájí letouny UAV vyvoláváni a vytváření mraků. UAV rozšiřují štít cirrusových mraků, aby zabránily nepříteli ve vizuální a infračervené kontrole. Současně mikrovlnné ohřívače vytvářejí lokální jiskření, aby přerušily aktivní sledování přes radarový systém SAR (synthetic aperture radar), jako např. komerčně dostupný kanadský radar SARSAT (search and rescue stellite-aided tracking), který bude v r. 2025 široce dostupný. Další operace vyvolávání mraků působí na vyvíjející se bouře, aby zintenzívněly nad cílem a vážně omezily schopnost nepřítele k obraě. WFSE monitoruje celou operaci v reálném čase a zaznamenává úspěšné splnění další velmi důležité, avšak rutinní mise na modifikaci počasí.
Tento scénář se může zdát přitažený za vlasy, ale v r. 2025 již bude patřit do oblasti možného. Další kapitola vysvětluje důvody modifikace počasí, definuje možnosti uplatnění a zkoumá trendy, které toto v příštích 30 letech umožní.

Kapitola 2

Požadované schopnosti

Proč bychom měli chtít míchat počasím?
Podle bývalého šéfa g.en Gordona Sullivana "až s technologií poskočíme do 21. století, budeme schopni vidět nepřítele ve dne i v noci a neústupně ho sledovat." Schopnost globálního, přesného, reálného v čase, účinného, systematického měnění počasí poskytne velitelům bojových operací mocnou posilu k dosažení vojenských cílů. Jelikož počasí bude společné v jakékoli možné budoucnosti, schopnost měnit počasí bude aplikovatelná univerzálně a bude použitelná v celém spektru konfliktu. Schopnost ovlivnit počasí i v malém měřítku ho změní z oslabení na posilu.
Lidé vždy chtěli mít schopnost dělat něco s počasím. Ve Spojených státech již v r. 1839 novinové archívy hovoří o lidech se seriózními a kreativními myšlenkami, jak udělat déšť. V r. 1957 výbor prezidentových poradců pro kontrolu počasí výslovně uznal vojenský potenciál měnění počasí. Ve své zprávě varoval, že by se to mohlo stát důležitější zbraní než atomová bomba.
Avšak od r. 1947 spor týkající se možných právních následků vzniklých ze záměrného ovlivňování rozsáhlých bouřkových systémů způsobil, že v budoucnu mohlo být vedeno pouze málo pokusů na bouřích s potenciálem zasáhnout zemi.
V r. 1977 americké generální shromáždění přijalo rozhodnutí zakazující nepřátelské užití technik modifikací přírodního prostředí. Výsledná "Dohoda o vojenském a jiném nepřátelském užití modifikačních technik přírodního prostředí" (ENMOD) zavázala signatáře zdržet se od jakéhokoli vojenského či jiného nepřátelského užití modifikace počasí, které by mohlo mít za následek dalekosáhlé, dlouhotrvající či vážné následky.
I když tyto události nezadržely pokračování výzkumů modifikací počasí, významně zabránily jeho postup a rozvoj spojených technologií, přičemž kladly důraz spíše na potlačující než na intenzifikační aktivity.
Vliv počasí na vojenské operace byl uznáván dávno. Během 2. světové války řekl Eisenhower: "V Evropě je nejhorším nepřítelem vzdušných operací počasí." Jakýsi voják jednou řekl: "Počasí je vždy neutrální." Nic však není větší nepravdou. Špatné počasí je zjevně nepřítelem strany, která se snaží provést plány vyžadující dobré počasí, nebo strany, vlastnící velké síly, tak jako silné letectvo, které pro efektivní operace závisí na dobrém počasí. Kdyby bylo stále trvalo špatné počasí, nacisté by nebyli potřebovali pro obranu Normandského pobřeží nic dalšího.
Vliv počasí byl důležitý také v několika nedávných vojenských operacích. Značný počet letů do Tuzly během počátečního rozmisťování na podporu bosenské mírové operace byl zastaven kvůli počasí. Během operace Pouštní bouře gen. Bister C. Glosson žádal svého meteorologa, aby mu řekl, ve kterých cílech bude během 48 hodin jasno, aby toto mohl zahrnout do rozkazu leteckých akcí (ATO - air tasking order).
Ale běžná schopnost předpovědi je přesná jen na 85% na nejbližších 24 hodin, což neodpovídá adekvátně potřebám plánovacího cyklu leteckých akcí. Přes 50% letů F-117 bylo zastaveno počasím nad jejich cíli a A-10ky odlétaly jen 75 z 200 naplánovaných misí blízké letecké podpory (CAS - close air support) kvůli nízké oblačnosti během prvních dvou dní akce.
Aplikace technologií měnění počasí, které by vytvořily díru jasného počasí nad cíli, dosti dlouhou pro útok letadel F-17 a umístění bomb, nebo odstranění mlhy z rozjezdové dráhy v Tuzle, by bývala byla velmi významnou posilou.
Měnění počasí má tedy zřejmý potenciál pro vojenské použití na operační úrovni pro redukování prvku mlhy a frikce pro přátelské operace a zvýšení pro nepřítele.
Co myslíme "modifikací počasí"?
Dnes je modifikace počasí změna jevů počasí nad omezeným územím po omezenou dobu. Během příštích 3 desetiletí by se pojem modifikace počasí mohl rozšířit tak, že by zahrnoval schopnost vytvářet vzorce počasí ovlivňováním jejich určujících faktorů. Dosažení tak přesné a podrobné modifikace počasí v příštích 30 letech bude vyžadovat překonání některých významných, ale ne nepřekonatelných technologických a právních překážek.
Technologicky musíme mít solidní pochopení variabilit, které ovlivňují počasí. Musíme být schopni modelovat dynamiku jejich vztahů, mapovat možné výsledky jejich interakcí, měřit jejich skutečné hodnoty v reálném čase, abychom mohli dosáhnout požadovaného výsledku. Společnost musí obstarat zdroje a právní základ pro rozvoj dosažených výsledků. Jak k tomu dojde? Následující scénář vysvětluje, jak by se mohly modifikace počasí stát v r. 2005 jak technologicky proveditelnými, tak společensky požadovanými.


Kapitola 4
Koncepce operací
Základní ingrediencí systému modifikace počasí je soubor zásahových technik k tomuto užívaných. Počet specifických metodologií zásahů je omezen pouze imaginací, ale s několika výjimkami zahrnují infúze buď energie nebo chemikálií do meteorologických procesů správnou cestou, na správném místě a ve správný čas. Zásahy mohou být určeny k modifikaci počasí různým způsobem, např. ovlivňování mraků a srážek, intenzity bouřek, klimatu, prostoru i mlhy.
Srážky
Po staletí lidé toužili mít schopnost ovlivňovat srážky v čase a místě dle svého výběru. Do nedávné doby byly úspěchy při dosažení tohoto cíle minimální. Avšak nové příležitosti mohou být otevřeny např. z výsledků rozvoje nových technologií a zvýšení světového zájmu o odstranění nedostatku vody prostřednictvím zvýšení srážek. Proto se přimlouváme, aby DOD? prozkoumal možnosti vyplývající z rozvoje schopnosti ovlivnit srážky či provést "selektivní modifikaci srážek". Avšak schopnost ovlivnit srážky dlouhodobě (tj. po více něž několik dní) není dosud plně pochopena. Do r. 2005 budeme jistě schopni zvýšit či snížit srážky krátkodobě v lokalizované oblasti. Než budeme hovořit o výzkumu v této oblasti, je důležité popsat užitek této schopnosti. I když srážkami mohou být ovlivněny mnohé vojenské operace, nejvíce ovlivněna je pozemní mobilita. Ovlivnění srážek může být užitečné dvojím způsobem. Zaprvé zvýšení srážek může snížit schopnost pohybu nepřítele v blátivém terénu a postihnout také morálku. Dále potlačení srážek může zvýšit pohyblivost přátelských vojsk vyschnutím jinak blátivé oblasti. Jaké jsou možnosti rozvoje této schopnosti a její aplikace na taktické operace v r. 2025? Bližší než bychom čekali. Výzkum srážek byl prováděn po mnoho let a jeden aspekt výsledné technologie byl aplikován na operace během vietnamské války. Tyto počáteční pokusy poskytují základ pro další vývoj skutečné schopnosti selektivní modifikace srážek.
Je zajímavé, že US vláda učinila vědomé rozhodnutí pro zastavení rozvoje tohoto základu. Jak bylo výše zmíněno, mezinárodní dohody zabránily USA zkoumat modifikace počasí, které by měly dalekosáhlý, dlouhotrvající a vážné následky. Avšak možnosti existují (v rámci dosavadních smluv) pro užívání lokalizovaných krátkodobých modifikací srážek s omezenými a potenciálně pozitivními výsledky.
Tyto možnosti se datují zpětně k našim předchozím experimentům s modifikací srážek. Jak se uvádí v článku z Journal of Applied Meteorology, téměř všechny snahy o modifikaci počasí v posledním čtvrtroce byly namířeny k produkci změn na úrovni mraků skrze využití rozdílu nasyceného tlaku páry mezi ledem a vodou. Toto není kritika, ale je čas, abychom uvažovali o proveditelnosti na jiných úrovních časových i prostorových a s jinými fyzikálními hypotézami.
Studie od W. M.Graye a dalších zkoumala hypotézu, že "významné prospěšné vlivy mohou být dosaženy skrze promyšlené užití potenciálu solární a absorpce u černého uhlíkového prachu(?). Studie zjistila, že tato technologie může být použita k podpoře dešťového spadu ve středním měřítku, vytvářet cirrusové mraky a podporovat kumulonimby (bouřkové mraky) v jinak suchých oblastech. Technologii lze popsat takto: Tak jako černá dehtová střecha snadno absorbuje solární energii a následně vyzařuje horko během slunného dne, uhlíková čerň(?) také ochotně absorbuje tuto energii. Když je rozprášena v mikroskopické nebo "prachové" formě do vzduchu nad rozsáhlou vodní plochou, uhlík se ohřeje, ohřívá okolní vzduch a tím zvyšuje objem vypařování z vody pod ním. Protože se okolní vzduch ohřívá, části vzduchu stoupají a vodní pára obsažená ve stoupajícím vzduchu může kondenzovat a tvořit mraky. Postupem času mrakové kapičky se zvětšují a je možné, aby se zvětšily natolik, že padají jako déšť či jiná forma srážek.


Atd. atd.

Pozn. Orgonet: Celý dokument v PDF má asi 25 stran, toto jsou jen ukázky pro pochopení filosofie ovládání počasí pro vojenské účely.

Pravda o modifikacích počasí

14. února 2010 v 1:30 | Scott Stevens
Následující článek je překladem z blogu Scotta Stevense, meteorologa z USA, který se věnuje problematice umělého vytváření počasí.

Pravda o modifikacích počasí
Scott Stevens
Zdroj: http://weatherwars.info/

Pravda (The Truth)

26. 5. 2008
Scott Stevens


"Veškerá pravda prochází třemi stádii. V prvním je zesměšňována. Ve druhém je prudce napadána a ve třetím přijata jako naprosto samozřejmá věc."
Arthur Schopenhauer, německý filosof, 1788 - 1868.

Můj záměr s blogem weatherwars je provést čtenáře velmi rychle skrze první dvě stádia a rozumně ho uvést do třetího stádia pravdy. A toto stádium zní, že po desetiletí probíhala a probíhá ovlivňování, jestli ne přímo řízení, globálního klimatu a počasí.

Zajímavá poznámka stranou.... Je globální oteplování skutečné nebo vyrobené člověkem? Jsou všechny ty planetární katastrofy výsledkem globálního oteplování nebo jsou také uměle zosnované? Včetně zemětřesení, jak zakrátko uvidíme.

Navzdory utajení obklopujícímu tento obrovský projekt přesto dochází k některým únikům či stopám z velmi zvláštních zdrojů. Více než před deseti lety, během konference proti terorismu, tajemník obrany Billa Clintona vypustil jednu pěkně šťavnatou informaci. Ta je vskutku potvrzením, že terorismus prostřednictvím ovlivňování počasí a klimatu byl během Clintonovy vlády významný. Citát následuje:

Tajemník obrany USA Cohen vyslovuje znepokojení nad ekoterorismem užívajícím elektromagnetické zbraně se skalárním/podélním vlněním.

"Jiní (teroristé) se pouštějí i do ekologickéhu typu terorismu, čímž mohou měnit klima, spouštět zemětřesení a vulkány na dálku za použití elektromagnetických vln... Takže je tam plno chytrých mozků pracujících na nalezení cesty, jak způsobit terorismus jiným národům... Je to reálné, a to je důvod, proč musíme zesílit naše (protiteroristické) aktivity".

Tajemník obrany William Cohen v dubnu 1997 na konferenci proti terorismu, sponsorován bývalým senátorem státu Georgia jménem Sam Numm.

Citováno z DOD News Briefing. Secretary of Defense William S. Cohen, Q&A at the Conference on Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and U.S. Strategy, University of Georgia, Athens, Apr. 28, 1997.

Zajisté by se mi líbilo, kdyby se tajemník Cohen vyjádřil šíře nežli jen zmínil to, že planeta je užívána jako nové přestrojení pro lidský terorismus. Je tento terorismus převlečen za globální oteplování? Prosím uvažujte o této možnosti déle než jen prchavou chvilku. Prosím.

Narazil jsem na výzkum o modifikaci počasí, když jsem zkoumal energii bodu nula... Energii z vakua a tak podobně na stránkách plukovníka Beardena: http://www.cheniere.org/toc.html. Jeden z postranních odkazů Beardenovy práce je Sovětské vytváření počasí, Jako dlouholetý televizní meteorolog jsem si této informace hned povšiml. Trvalo mi tři roky (1999-2003), než jsem pochopil Beardenovu práci, která ve většině, ale dosti významné, dávala dohromady to, co jsem viděl na obloze s tímto/jeho prohlášením o aktivním globálním (EM?) řízení počasí. V hurikánové sezóně roku 2004 už jsem měl dosti vědomostí, včetně motivace, abych se začal dělit o toto poznání s publikem.

Jako televizní meteorolog musím stát třikrát denně před publikem a "říkat, jak je to s počasím, jak to vidím já" a to zahrnuje i moji nejlepší předpověď. Meteorologové často trpí "paralýzou z analýzy", což znamená, že nikdy nemáte dost údajů, abyste si byli jisti předpovědí, kterou hodláte prezentovat. Mým řešením tohoto problému bylo, že jsem užíval své zkušenosti a starou dobrou intuici. Moje nejlepší předpovědi, ty, které často šly proti předpovědím jiných, byly obvykle jen dobrým tušením. Dobré tušení a spolehnutí se na ně je často mnohem lepší než muset vysvětlovat, proč máme 11 palců sněhu namísto předpovídaných 1-3. Poučení z toho: Vždycky se řiď svými základními vnitřními pocity.

Řídit se vnitřními pocity znamenalo, že jsem musel začlenit aktivní vytváření počasí do svých předpovědí. Jak se to dělá? Po pravdě řečeno, nikdy jsem si to doopravdy neuvědomil jinak, než že jsem věděl, že se něco děje. Copak bych někdy mohl "předpovídat" záměry nějakých operací černých sil? Není možné nic jiného než vědět, že počasí v těchto dnech žije v extrémech. Takže předpovídej extrémy a vypadáš jako prorok.

Velké Pláně jsou vystaveny zrádným EF4 tornádům ve tři v noci, prudkým dešťům, které, jak se zdá, nemají konce... Tedy pokud není období dlouhého sucha. Dnes jsme svědky oblohy, která se zatahuje, i když podle předpovědi má být jasno, nárazových větrů, které pětkrát až šestkrát převyšují normu, k tomu sucho a pouště tam, kde půda byla kdysi úrodná a produktivní.

Generátory počasí v USA a v Rusku

14. února 2010 v 1:28 | Orgonet, ecoEnquirer |  Chemtrails a Haarp


Následující příspěvek je překladem z webu ecoEnquirer:

Ne že by tento článek plně vyjadřoval názory autora tohoto blogu, např. pasáž o mimozemšťanovi bere s rezervou... ale jako drb je to zajímavé... není šprochu...
Čtenář zde nalezne pár indicií, které naznačují, že meteorologické války jsou reálnou záležitostí.

Meteorologické války a Oblast 51

(2006)V našem exluzívním rozhvoru s jedním z elektroinženýrů Oblasti 51(cs.wikipedia.org/wiki/Area_51) je odhalena pozoruhodná válka "generátorů počasů" mezi USA a Ruskem. Ruský hurikánový útok na USA v r. 2005 a letošní americký odvetný útok zimní vlnou chladu na Rusko, oba představují první ze široké škály úspěchů v tajné meteorologické válce, o níž se veřejnost má domnívat, že jde o prosté "globální oteplování".

1. část:
(Kdesi v poušti Jihozápadu) exkluzívně: "Kdokoli ovládá světové počasí, ovládá svět", zašeptal inženýr, nyní neustále cestující a obávající se o svůj život. Tento příběh vyprávěl našemu webu ecoEnquirer unavený, nervózní muž něco málo přes čtyřicet, a jeho historka je jedinečná. I když jeho příběh nemůže být potvrzen, je příliš důležitý, než aby prošel bez povšimnutí, a tak ho zde předkládáme vám čtenářům, abyste sami rozhodli o jeho pravdivosti.

Tak jako stovky dalších elektroinženýrů zaměstnaných v Oblasti 51, dr. Bobby Hendricks (nejde o jeho pravé jméno) měl jen minimální tajné informace, které patřily k tomu, co "potřeboval vědět". Pracoval na pouze malé části elektrického zařízení neznámé funkce, ale Bobby věděl, že ať je to cokoliv, spotřebovává to ohromné množství energie. Inženýři jsou zvědavá cháska, a po mnoha měsících jak on, tak mnozí jeho spolupracovníci si začali dávat dvě a dvě dohromady. Minulou zimu jím navržené komponenty začaly dosluhovat a potřebovaly náhradu, a tehdy Bobby a další inženýři odhalili pravý účel toho, co bylo nazýváno "vlnově řízený rezonanční generátor počasí" ("waveguide resonance weather generator").

"Celá záležitost s globálním oteplováním je klam", vysvětloval dr. Hendricks, zapaloval si další cigaretu, ještě než dokouřil první, a sem tam se podíval přes rameno, jako by ho někdo měl sledovat. "Rychlé globální oteplování v posledních třiceti letech je, jak se domníváme, přímým důsledkem těchto obrovských zařízení na manipulaci počasí, které testují USA i Rusko."


Bobby rozvíjel dále příběh tak neuvěřitelný, a přece tak odpovídající historickým událostem, že jsme debatovali po dva týdny, zda ho máme zveřejnit. Pokud je pravdivý, odhalení detailů může uvést do nebezpečí celý tým webu ecoEnquirer.

"Jak USA, tak Rusko si uvědomují, že dnešní globální ekonomika činí naše země stále více zranitelnými vzhledem k politickým nestabilitám v jiných oblastech. Ruský program aktivního výzkumu s generátorem počasí byl, jak se domníváme, strategickým útočným nástrojem k destabilizaci americké ekonomiky. Americká práce na našem vlastním generátoru byla spíše obrannou odpovědí na ruský program", vysvětlil Bobby.

"Loňské hurikány představovaly první úspěch Ruska v širokém měřítku", pokračoval. "Přemýšlejte o tom. Počet tropických bouří v r. 2005 byl nejen absolutním rekordem, ale k tak mnohým velkým hurikánům došlo proto, aby postihly naši produkci ropy a rafinérská zařízení. Obávám se, že to byl pouze počátek stupňující se meteorologické války."

Matka příroda však umožňuje pouze určitý stupeň ovlivnění počasí, a tak nebylo možné odpovědět Rusku našimi umělými hurikány. "Na rozdíl od Spojených států není Rusko ohrožováno hurikány", vysvětlit Bobby. "Tyto generátory nemohou vytvořit zcela nové počasí ... to by spotřebovalo příliš mnoho energie ... mohou pouze intenzifikovat existující modely počasí. Jedna z nejvýznamnějších hrozeb počasí pro Rusko je zimní chlad, který příliš namáhá jejich křehký systém distribuce energie. Rekordní chladná vlna minulé zimy v západním Rusku a na Sibiři byla americkým prvním úspěchem s naším generátorem, a bylo to odvetné opatření na hurikánový útok v r. 2005".
2. část:

Když jsme se zeptali dr. Hendrickse na možnost účasti mimozemšťanů v Prostoru 51, usmál se. "No, to bylo mimo oblast našich zkušeností ... i když jsme o tom stále slyšeli zvěsti. Jediná zvěst, která přetrvala a je brána velmi vážně, se vztahuje k jistému mimozemšťanu, jehož schopnost měnit vzhled do lidské podoby byla kombinována s jeho zájmem o lidskou politiku."

"Ta pověst zní, že když tento jistý mimozemšťan vyšel na scénu, jeho vzezření bylo tak hrozivé, že dostal přezdívnku "Alien Gore" (slov. hříčka: Alien = mimozemšťan, Gore - rohatý, nabírající na rohy, či krvavá kaluž - pozn. překl.) Nakonec se stal tak dobře informovaným o mnoha projektech Oblasti 51, že vydíral své "opatrovníky", aby ho nechali zahájit kariéru v politice. To bylo před mnoha lety, a myslím, že si umíte představit, kterým politikem se stal", řekl Hendricks s jedovatým úsměvem.

"Takže i když pan Gore ví velmi dobře, že příčinou globálního oteplování je utajená meteorologická válka, založil svou kariéru na populární myšlence, že globální oteplování je způsobeno člověkem vyráběnými skleníkovými plyny", vysvětlil Hendricks. "Jde nyní o to, že možná není tak přátelský k lidstvu, jak se o něm myslelo, a že jeho působení na Zemi by mohla být součástí plánovaného pokusu mimozemšťanů se jí zmocnit. Když lidé dobrovolně dají moc tomuto "podivínovi", mohlo by to být efektivnější než invaze ve stylu "Den nezávislosti".

Jaká bude nadcházející hurikánová sezóna? Dr. Hendricks vysvětlil: "To zcela závisí na tom, zda bude opět hodně počínajících bouří. Pokud ano, pak budou mít Rusové hodně příležitostí, aby ovlivnili jejich intenzitu a cestu. Ale v mé mysli je větší otázka: co asi dělají naši chlapci za scénou, aby zničili ruský generátor počasí? A podobně, co dělají Rusové, aby zničili náš program?"

Nakonec se ecoEnquirer zeptal Bobbyho, odkud pochází všechna energie pohánějící tyto generátory počasí. "Před mnoha lety inženýři objevili způsob, jak získat zpět oněch 40% naší elektrické energie, která se ztrácí během přenosu na tisíce mil vedení vysokého napětí ve Spojených státech. To jim náhle umožnilo přístup k obrovskému množství elektrické energie potřebné pro tento projekt. Zařízení HAARP na Aljašce je užíváno, aby soustředilo energii k určité geografické lokalitě prostřednictvím manipulace zemské ionosféry."

Poté zazvonil již po páté během rozhovoru mobilní telefon dr. Hendrickse a on řekl, že musí odejít. "Dovolte mi ještě dát radu vašim čtenářům", řekl Hendricks, když otvíral dveře, "když se někde objeví film, televizní zpravodajství a články v tisku s tváří Aliena Gora, mějte se na pozoru!"

Velká lež o globálním oteplování

14. února 2010 v 1:25 | Orgonet, Ken
U nás v ČR jsme teprve nedávno dospěli k všeobecnému povědomí, že právě probíhá globální oteplování, a jsme na toto poznání velmi hrdi. Ovšem v cize mluvících zemích se už dávno přesvědčují o opaku, že se totiž jedná o podvod v zájmu nejvyšších vládnoucích vrstev. U nás se však zatím smějeme těm, kteří se díky znalosti cizích jazyků byli schopni dovědět více, než čím nás masírují hysterická média (např. prezidentu Klausovi). Tak se zkuste dovědet něco víc i vy a můžete začít tady.
Zde je překlad úvodního článku o problematice globálního oteplování z webu EducateYourself, jehož autorem je editor Ken Adachi a který stručně a jasně uvádí do celé problematiky... Součástí úvodu jsou četné odkazy na dokumenty, které vědecky vyvracejí lži propagované hlavním aktérem kampaně, jímž je Al Gore.
Globální oteplování
http://educate-yourself.org/lte/globalwarming13sep06.shtml
"Způsob zkoumání IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change - Mezivládní komise pro změny klimatu] je naprosto chybný... Vědecký podklad pro kjótský protokol je zcela neadekvátní."
Dr. Hendrik Tennekes, emeritní ředitel nizozemského Královského meteorologického institutu v r. 2005.

"Čtvrtá zpráva IPCC by mohla právě tak dobře rozhodnout o zrušení všech klimatologických učebnic a nahradit je v našich školách tiskovými komuniké... Den za dnem stejná mantra - že "Země se ohřívá" je omílána ve všech formách. Protože "led taje" a "hladiny moře se zvedá", apokalypsa se blíží" Aniž by si to uvědomoval či snad přál, průměrný občan je balamucen, uspáván a ukolébáván do bezmyšlenkovitého přijetí... Neveřící ve skleníkovém scénáři jsou v pozici těch, kteří kdysi dávno pochybovali o existenci Boha...".
- Marcel Leroux (z What is Wrong with the IPCC? by Hans Labohm)

Poznámka editora 3. 2. 2007:
V současné době jsme bombardováni přívalem propagandy nazvané "globální oteplování". Každé televizní a rozhlasové zpravodajství, každá televizní talk show dotýkající se politiky, každé rozhlasové povídání, každý větší zpravodajský časopis a noviny zpívají v téměř perfektním souzvuku: "Nebe nám spadne na hlavu, pokud brzy něco neuděláme s globálním oteplováním!"

Právě včera jsem telefonicky hovořil s dr. Johnem Colemanem, autorem knihy Tavistockův institut lidských vztahů: formování morálního, kulturníh, politického a ekonomického úpadku Spojených států amerických. Byl se mnou zcela zajedno, že intenzívní kampaň o "globálním oteplování" je klasická Tavistockova propagandistická kampaň nejvyšší priority. Zjevně se nešetří jakýmkoli úsilím ani sumou peněz ani "expertními vědeckými názory", aby nám byla přednesena tato "nevhodná pravda" tak, abychom byli všichni přesvědčeni, že linie příběhu načrtnutá propagandisty je pravdivá, a proto musíme přistoupit na nové "regulace" či zákony, které budou nastoleny za účelem "prevence katastrof, které zcela jistě nastanou, pokud neudržíme na uzdě Globální Oteplování." Slýchávám z rádia nejabsurdnější a nejsměšnější tvrzení od "expertů" na globální oteplování, týkající se strašlivých "následků", které budou následovat za 50 - 100 let, pokud nebudeme dodržovat jejich doporučení, abychom "zbrzdili globální oteplování". Je urážkou inteligence každé lidské bytosti na této planetě, aby přijala tento drzý podvod od těch, kteří staví sami sebe do pozic "vedoucích akademických vědců" a autorit v této oblasti (rozuměj Rockefellerem a Rotschildem koupené a podplacené "mluvící hlavy").

Uvedu zde články, které budou rozebírat a odkrývat nesprávné použití, uvádění v omyl a falešné závěry, které jsou propagovány propagátory globálního oteplování. Pokud najdete články, blogy nebo fóra zaměřená na podvod s globálním oteplováním, prosím zašlete mi je pro případné uvedení zde.

Aktualizace: 1. 3. 2007: Dostal jsem mnoho výborných článků odhalujících mýtus o globálním oteplování, v tom i dva vynikající vědecké články napsané Christopherem Moncktonem (3rd Viscount, Monckton of Brenchley) a publikované 5. a 12. listopadu 2006 v Sunday Telegraphu (Londýn), které odhalily Al Gorovo překrucování pravdy a klamná prohlášení s devastujícím účinkem. Gore byl dostatečně podnícen, aby se cítil nucen odpovědět na Moncktonova obvinění ve vydání novin z 19. listopadu (viz níže).
Moncktonův článek v Sunday Telegraphu z 5. listopadu byl nazván "Chaos v klimatu? Nevěřte tomu". V článku je odkaz na vědecký (a dobře dokumentovaný) 40stránkový souhrn příhodně nazvaný Apokalypsa se ruší, který odhaluje celý podvod s globálním oteplováním za použití stejných věcí, které, jak Gore prohlašuje, podepírají thesi o globálním oteplování - vědeckých dat.
(http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2006/11/05/warm-refs.pdf ) (dnes bohužel hlášeno jako nedostupné)Gore odpověděl na Moncktonovy články vyvracením důkazů publikovaným v Sunday Telegraph dne 19. 11. 2006. Christopher Monckton pak odpověděl na každé slovo Gorova vyvracení - tvrzení za tvrzením - s ještě ostřejším vyvrácením Gorových patetických falešných obvinění a lhostejnosti k pravdě.
(http://ff.org/centers/csspp/pdf/20061121_gore.pdf) (dostupné)
Publikováno 21. 11. 2006.
Ken Adachi, editor

Aktualizace 13. 9. 2006
Dotaz čtenáře: Můžete mi pomoci najít nějaké informace o globálním oteplování? Hledám informace o místech, která budou postižena z důvodu globálního oteplování, když voda zaplaví zemi. A místa na světě a zejména v Kanadě a USA, která mohou být poškozena? Děkuji. Lorna
Odpověď:
Ahoj Lorno,
"globální oteplování" je psychologická operace, "psy-ops", která má připravit podmínky, aby publikum uvěřilo, že v blízké budoucnosti budeme mít spoustu problémů, jetliže neučiníme kroky X, Y a Z, a to rychle. Tyto "kroky" jsou to, co Illumináti od nás chtějí, aby mohli dále upevňovat svou kontrolu nad našimi životy - a ještě v tom procesu vydělat spoustu peněz.

A z Nobelovy ceny pro B. S. (Bachelor of Sciences) máme jeho bloviousness:
Kdo může pochybovat, když ten chlap říká, že je to tak?

V současnosti je jedním z vedoucích v tomto průvodu bývalý vicepresident Al Gore, ale je tu i malá armáda propagandistických podomních obchodníků, kteří pracují ve dne v noci, aby "prodali" tuto "nepřístojnou pravdu".

Kampaň propagace "globálního oteplování" je velmi podobná propagandě při kampani "naftové krize", dříve vedené odchovancem rodiny CIA Michalem Ruppertem (který nyní zřejmě prchl ze země), a diskutována dlouze na naší indexové stránce "Peak Oil".

Oni neustále prosazují tato propagandistická témata, aby vás přiměli je PODVĚDOMĚ přijmout jako pravdivá. Proto tito prolhaní šakalové neustále používají slova jako "pravda", "pravdivý", "upřímný", "čestný", atd., zatímco lžou, až se jim od úst práší. Bush, Ricová, Rumsfeld, Cheney, Gore, Clinton, atd., to dělají neustále; jsou to patologičtí lháři jeden jako druhý, ale patologičtí lháři trénovaní Tavistockem.

Užívají televizní "dokumentární" produkční společnosti jako WGBH v Bostonu (Nova), či Frontline, aby jim vyráběly tyto "pravdy". Jejich produkce je velmi dobře udělána a pro lidi nevědomé a naivní se jeví jako VELMI přesvědčivé a průkazné, ale pokud máte výhodu dobrého vzdělání a naučili jste se samostatnému myšlení, můžete rozpoznat pečlivě vytvořená překroucení a výmysly, které zaplétají do této propagandy. Nedávno jsem viděl program na veřejné televizi nazvaný "Stavba na Pozemku Nula". Je to druhý takzvaný "dokument", který jsem viděl v televizi, který tvrdí, že vysvětluje, jak se zřítil World Trade Center. Program vytvořil snůšku nesmyslů fyzikálních i reálného světa s použitím "expertů", kteří tvrdí, že mluví ústy vědy! Byla to nepřetržitá lež od počátku do konce. Obsahovalo to nádhernou počítačovou grafiku a simulace, samozřejmě, ale byl přesto náklad koňského hnoje.

Někdy mezi polovinou 70. a 80. let do nás zase nepřetržitě tloukli podobnou propagandu, která tvrdila, že chlorové uhlovodíky (CFC, chlorované fluorovodíky) jako freon jsou odpovědné za vznik obrovských "děr" v ozonové vrstvě. Toto jsme poslouchali od těchto společností vyrábějících "dokumenty" a současně od politiků nejméně po 10 let. Ta pověst byla naprosto nepravdivá a ve skutečnosti byla uvařena Tavistockem. Velké chemické společnosti Iluminátů jako Dupont (jedna z předních rodin Iluminátů) vydělaly obrovské peníze prodejem drahých chemických náhrad, které byly používány náhradou za mnohem levnější freonové chladiče. Samozřejmě, bylo třeba nahradit freon ve všech druzích existujících chladících a klimatizačních systémů, protože to bylo přikázáno zákonem. Tyto zákony prošly, protože po deseti letech vtloukáni propagandou prostě každý VĚDEL, že CFC způsobují díru v ozónové vrstvě!

Uznávám, že jsou fyzikální důkazy o oteplování polárních krajin, Aljašky, atd. Někteří lidé budou dokazovat, že je to normální fluktuační cyklus, kterým Země prošla dříve již mnohokrát. Mé vlastní podezření je, že je používána tajná technologie za účelem vytvoření atmosférického oteplování nad polárními kraji. HAARP je evidentní, ale jsem si jist, že jsou i další tajné systémy, o kterých nic nevíme.

Pokud bude v příštích letech zaplaveno pobřeží z důvodu tání ledovců, nedojde k tomu náhle a nebude to mít efekt přílivové vlny. Bude to velmi postupné a budete mít spoustu času přemístit se na výše položené místo. Nedělal bych si takové starosti. Je to spíše hypotéza.

S pozdravem Ken

On-line videa vykládající globální oteplování jako podvod:

Global Warming Doomsday Called Off Part 1 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=fr5O1HsTVgA (9mins, 47 secs)

Global Warming Doomsday Called Off Part 2 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=fD6VBLlWmCI

Global Warming Doomsday Called Off Part 3 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=gZS2eIRkcR0

Global Warming Doomsday Called Off Part 4 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=dIbTJ6mhCqk

Global Warming Doomsday Called Off Part 5 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=v2XALmrq3ro

Overweight, Naive, Brainwashed Young Woman "Debates" Pat Buchannan on Global Warming (Nov. 5, 2007)
http://www.youtube.com/watch?v=z14hR6q3FDY (6 mins, 37 secs)

Dr. Arthur Robinson on the Myth of Global Warming (Nov. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/drArthurRobinson02nov07.shtml

The Great Global Warming Swindle (British documentary)
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingswindledocumentary18sep07.shtml

John Stossel Deflates the Gore/IPCC Global Warming 'Consensus'
http://www.youtube.com/watch?v=_FI0U5JOtoo (7 minutes)

Senator James Inhofe debunks the science in Al Gore's movie
http://www.youtube.com/watch?v=0VgdYJWdhRw (4 mins, 41 secs)

Senator James Inhofe on the Global Warming Scam
http://www.youtube.com/watch?v=GFjMeFaBS7w (8 mins, 58 secs)

Alex Jones - The Global Warming Scam
http://www.youtube.com/watch?v=kb9aA8JL0VI

The Global Warming Hoax
http://www.youtube.com/watch?v=Io-Tb7vTamY

Global Warming, An Unsettled Science
http://www.youtube.com/watch?v=PMQH5aa5Q0s

Global WArming Opportunities
http://www.youtube.com/watch?v=BURDqZVdKAc
Blogs

Global Warming and Climate Change, Where do you stand? (courtesy of Andy)
www.discussglobalwarming.com

Web Sites Devoted to Debunking the Global Warming Hoax

International Climate and Environmental Change Assessment Project (ICECAP) Nov. 11, 2007
http://www.icecap.us/

Per Strandberg in Norway Compares Greenhouse Global Warming Theory Against Real Science (Nov. 3, 2007)
http://www.global-warming-and-the-climate.com/

293 Articles Debunking the Global Warming Hoax from the World Natural Health Organization (Nov. 12, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/GWdebunkingarticlesatWNHO12nov07.shtml

Related Articles

Ice Caps Melting? (or More Pumped Hysteria from the Global-Warming Cons?) July 5, 2008
http://educate-yourself.org/glw/meltingicecaps03jul08.shtml

Relax, the Planet is Fine by Linda Frum (Exposing the Global Warming Hoax) April 1, 2008
http://educate-yourself.org/glw/frumrelax21apr07.shtml

The Inconvenient Truth:The Sun Varies in Intensity by ZS Livingstone (Jan. 20, 2008)
http://educate-yourself.org/zsl/inconvenienttruth20jan08.shtml

Who Are The Biggest Nurturers Of The Global Warming Scam? Bar Attorneys (Dec. 7, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/biggestnurturerslawyers07dec07.shtml

Chemtrails & Global Warming (Dec.2, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/chemtrailsandglobalwarming02dec07.shtml

What is Wrong with the IPCC? by Hans Labohm (Nov. 11, 2007)
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/other/Labohm-What_is_wrong_with_the_IPCC.pdf

Weather Channel Founder: Global Warming 'Greatest Scam in History' (Nov. 10, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/greatestcamever10nov07.shtml

Harvard Paper Calls Al Gore a Hypocrite
http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2007/11/06/harvard-paper-calls-al-gore-hypocrite

Diagnosing Al Gore: Truth in the Balance (Nov. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/gilderdiagnosingAlGore02nov07.shtml

Global Warming ~ A Hidden Cause? by Carol Webb (Nov. 1, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/carolwebbGWhiddencause01nov07.shtml

Global Warming: Man-Made or Natural? by Dr. S. Fred Singer (Nov. 1, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/singerGWmanmadeornatural30jun2007.shtml

Global Warming, Increasing Solar Output, and the Sagittarius Dwarf Galaxy (Sep. 21, 2007)
http://educate-yourself.org/lte/sunglobalwarmingandsagitarius21sep07.shtml

The Global Warming Diversion (May 15, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/bahrglobalwarmingdiversion15may07.shtml

Green Lies and Amazing Truths (April 20, 2007)
http://www.cuttingedge.org/articles/db089.htm

Al Gore's Global Warming Propaganda film Opposed by UK Parents in New Forest (April 19, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/gorefilmfindsoppositionfromUKparents19apr07.shtml

Eric Hufschmid's Expose of Al Gore and his Global Warming Dog & Pony Show (March 18, 2007)
http://www.erichufschmid.net/Global-warming/Global-warming.html

Global Warming Replaces 9/11 As Justification To Do Anything (Mar. 13, 2007)
http://www.prisonplanet.com/articles/march2007/130307doanything.htm

Global Warming 'Consensus' Is Unanimous: Gore Tells Lies (Mar. 13, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/globalwarmingconcensus13mar07.shtml

Gore and The Great Luddite Hoax of 2007 By Lyndon H. LaRouche, Jr.(Mar. 9, 2007)
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2007/2007_10-19/2007-10/pdf/04_710_feat.pdf

Al Gore's 'Scientific' Media Study Isn't Scientific (Mar. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/goremediastudynotscientific02mar07.shtml

Mars Melt Hints at Solar, Not Human, Cause for Warming, Scientist Says (Feb. 28, 2007)
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

Al Gore's An Inconvenient Truth One-sided, Misleading, Exaggerated, Speculative, Wrong (Feb. 28, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/algoreInconvenientTruthreviewed28sep06.shtml

Global Warmers Getting Desperate By E. Ralph Hostetter (Feb. 26, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/globalwarmersgettingdesperate22feb07.shtml

Who's Lying? A Simple Tale Of Unbiased Global Warming Facts (Feb. 24, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/whoslying24feb07.shtml

The Fraud of Global Warming: True CO2 Record Buried Under Gore (Feb. 24, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/0223_inconvenient_gore.pdf

Global Warming In A Climate Of Ignorance (Feb. 21, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/climateofignorance221feb07.shtml

Climatology Ph.D Says Global Warming "Doesn't Exist" (Feb. 16, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingdeception05feb07.shtml

The Creeping Fascism of Global Warming Hysteria by Paul J. Watson (Feb 16, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/watsonglobalwarmingfascismhysteria15feb07.shtml

Global Warming Propagandists Targeting Skeptics & Dissenters (Feb. 13, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingskepticstargeted23jan07.shtml

Global Warming Refuted ( Feb. 13, 2007)
http://www.wcflunatall.com/globalwarminglie.htm

Independent Summary Shows New UN Climate Change Report Refutes Alarmism; Reveals Major Uncertainties of the Science (Feb. 5, 2007)
http://www.fraserinstitute.ca/shared/readmore.asp?sNav=nr&id=783

Global Warming: A Paper Tiger by Vlado Bevc (Jan. 27, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/globawarmingpapertiger27jan07.shtml

An Inconvenient Truth? Al Gore Can't Give Junk Science Away (Nov. 26, 2006)
http://educate-yourself.org/glw/gorecantgiveawayjunkscienceDVDs26nov06.shtml

Climate Chaos? Don't Believe it! (U.K. Sunday Telegraph Nov. 5, 2006)
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/05/nosplit/nwarm05.xml

Global Warming and Hurricanes: Still No Connection (Sep. 16, 2005) http://www.friendsofscience.org/documents/global%20warming%20and%20hurricanes.pdf

Storm frenzy is not an anomaly, but a phase (Sep. 13, 2005)
http://www.sptimes.com/2005/09/13/Weather/Storm_frenzy_is_not_a.shtml

Hurricane Activity Varies All the Time (June 8, 2005)
http://www.caymannetnews.com/2005/06/853/letter2.shtml

Meteorologist Likens Fear of Global Warming to 'Religious Belief' (Dec. 2, 2004)
http://www.cnsnews.com/Culture/archive/200412/CUL20041202a.html

John McCain's 'Global Warming' Hearings Blasted by Climatologist (Nov. 19, 2004) http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200411/NAT20041119a.html

Environmentalists Blame East Coast Hurricane on 'Global Warming' (Sept. 18, 2003)
http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200309/NAT20030918e.html

'Bring It on,' Climatologist Says of Global Warming Litigation (July 21, 2003)
http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200307/NAT20030721a.html

'Alarmist' Global Warming Claims Unfounded Says Climatologist (July 14, 2003)
http://www.cnsnews.com/Culture/Archive/200307/CUL20030714c.html

Global warming: Lies, lies, damnable lies! (Mar. 19, 2001)
http://www.enterstageright.com/archive/articles/0301globalwarming.htm

Debunking Global Warming Propaganda, Steven Milloy, Publiisher
http://www.junkscience.com/

S orgonitem po Francii

14. února 2010 v 1:19 | Orgonet |  Orgonity a GIFTING

Orgonit rád cestuje. Prostě má rád pohyb. Mám vyzkoušeno, že jízda autem s pár kusy orgonitu vyčistí oblohu nade mnou do modra, i když byla předtím beznadějně zabílená leteckou aktivitou. Stačí pohybovat se pěšky či na kole s orgonitem v batůžku. Na giftovacích výletech vlastně nikdy nezmoknu. Buď se udělá úplně modro nebo aspoň přestane pršet.
Když už nějakou dobu rozdáváte orgonit, příroda většinou poděkuje, potvrdí příjem modrou oblohou, ale během pár hodin se celá krajina o přísun nového orgonu jaksi rozdělí, takže viditelný efekt pomine. Což je OK, hlavně že jsme chráněni před účinky chemtrails a umělými extrémy počasí. Ale přece jen člověka potěší, když se udělá místo strategicky plánované chemické běloby modrá obloha...
Takže na cestu do Francie byla mou výbavou sestava 3 + 1 pro příležitostné darování a k tomu mini Power Wand - kouzelná orgonitová hůlka s krystalem vytvářející nepřetržitý proud orgonu. A asi se musí počítat taky Harmonic Protector na krku.

V Paříži

Podle zpráv na netu je město dobře zásobené orgonitem. Ale nový pohyb orgonu by mohl vyvolat slušný efekt, jak se ukazovalo už během cesty. Tak se těším.
Do Paříže docestuje už jen PW a múj osobní HP (3 + 1 si vyžádalo vojenské zařízení při cestě. Příroda mohutně poděkovala. O tom možná někdy jindy.).
Nad Francií je už pár dní tlaková výše, bezoblačno. Tedy, pokud není zrovna v plánu vytvořit clonu z chemtrailsových a haarpových oblaků. í cesta z okraje Paříže do centra: bílo. Cestou zapínám PW. Pomalu se vyjasňuje. U Eifelovky máme nad sebou už jasno. Honem do něj pouštějí do něj aspoň pár plochých haarpových oblaků, co vypadají jako lívance potrhané do čtverečků. Normál, to je vždycky první jejich reakce při neplánovaném modru. Lívance se rozplývají.
Stojíme frontu na Eifelovku. Dochází mi, že si nemůžu nechat PW v batohu, protože je prohrabuje ochranka. Tak si ho i se zapperem přendám do kapsy u bundy. Procházím bránou - a pípám. Jak to, orgonit přece nepípá, to už mám vyzkoušené na letišti? Projížději mě čidlem, pípá. Máte mobil? Vytáhnu mobil. Zase pípá. Máte foťák? Vytáhnu foťák. Do prčic, nemám připravenou žádnou výmluvu, na co je PW. To se jim určitě nebude líbit. Máte pásek? Pásek nemám. Tak běžte.... Ufky, ještě že tak. Nechápu to, píše se, že PW chrání před sledovacími prostředky, tak jak to že mi ho málem našli?
Vysvětlilo se to: při přendavání do kapsy se přesunul vypínač. Takže PW byl při kontrole vypnutý, ale myslím, že přece fungoval i bez proudu, jinak by mě nepustili... (Při stejné kontrole v Louvru už pak nic nepípalo.)
Nad Eifelovkou pořád modro, a už se rozhodli ho zalítat... takže spouštějí velké lítání. Nejmíň šest najednou v dohledu. Dělají oblouky a háčky - to je znamení , že jsou na daném místě v rejži....
To obloukování je tak intenzívní a nápadné na modré obloze, že si ho všímnou i moji neinformovaní spolucestující: koukejte, co to dělají ty letadla? To je normální? Odvážím se zmínit o chemtrails, kupodivu někteří to berou...
A tak se procházím po Paříži a PW pracuje. Chemický nános se sráži do různých tvarů, nevím, jestli mohu říct, že jsou to Sylfové, ale proč ne? A modrá vítězí.
Orgonitový zapper léčí

14. února 2010 v 1:16 | Orgonet |  Orgonity a GIFTING
K přeložení tohoto textu mě vedly vlastní vynikající zkušenosti s léčivými účinky nedávno zakoupeného zapperu. Text je převzat z webu orgoniseafrica.com , kde si můžete zapper (i jiné pomůcky s orgonitem) objednat. Vřele doporučuji, společnost sídlící v Jižní Africe je spolehlivá, dodání rychlé, ceny oproti americkým výrobcům nižší.

Co je zapper?Zapper je jednoduchý, avšak velmi účinný elektromedicinální přístoj. Je založen zejména na celoživotním výzkum doktorky Huldy Clarkové, která publikovala svá zjištění v knize "Léčení všech nemocí" a dalších knihách. Dr. Clarková, jakož i mnozí další badatelé, zjistila, že slabý pulsovaný stejnosměrný proud zabíjí parazity v těle.
To zahrnuje všechny typy červů, bakterii, virů a hub, jakožto i rakovinové buňky a další patogenické tkáně. Je zde zajímavá spojitost s výzkumem dr. Reicha, který ho přivedl k poznání, že rakovinné buňky jako nové parazitické organismy se tvoří z rozkládající se biomasy a tkání zbavených energie.
Dr. Clarková, molekulární bioložka a lékařka praktikující přírodní léčbu, studovala parazity celý život a zapper je pouze posledním krokem v její vyvíjející se filosofii léčby. Dospěla k závěru, že prakticky všechny nemoci jsou zapříčiněny buď parazity nebo toxiny.
Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) zjistilo, že průměrný Američan nosí v sobě 500 g žijících parazitů. Toxiny v naší stravě, a chemikálie užívané doma i venku oslabují bariéru tlustého střeva proti pronikání střevních červů a dalších parazitů.

Fotografie červů zabitých v prvních několika minutách užíváni zapperu během ošetřování tlustého střeva irigací.

Velkým zdrojem toxicity jsou zubní amalgámy, které by měly být neprodleně odstraněny a nahrazeny buď zlatými výplněmi nebo moderními "bílými" kompozity.

Historie bioelektrické léčby

Vedle Huldy Clarkové došli k podobným závěrům i další vědci.

Na podzim 1990 učinili Dr. William Lyman a Dr. Steven Kaali z Albert Einstein College of Medecine v New Yorku důležitý objev. Zjistili, že je možno inaktivovat virus HIV působením nízkonapěťovéhé stejnosměrného potenciálu s velmi slabým proudem na krev infikovanou AIDS ve zkumavce. Nejprve toto zjistili v laboratoři tím, že zavedli dvě platinové elektrody do skleněné zkumavky naplněné krví infikované HIV-1 (typ 1). Do elektrod aplikovali stejnosměrný proud a zjistili, že nejlepší výsledky poskytuje proud v rozpětí 50 - 100 mikroampéru. Prakticky veškeré virální částečky HIV byly nepříznivě ovlivněny, kdežto normální krevní buňky zůstaly nepoškozeny. Virální částice nebyly přímo zničeny elektrickým proudem, ale spíše došlo k poškození proteinového obalu viru takovým způsobem, že zabránily virům produkovat reverzní transcriptázu, enzym nezbytný pro pronikání viru do lidských buně. Reverzní transkriptáza umožňuje viru vstoupit do lidské linie T buněk (zvané CEM-SS) a ovládnout mechanismus reprodukce DNA. Jakmile virus využije hostitelskou buňku k vlastní reprodukci na tisíce nových virů, zduřelá hostitelská buňka (nyní zvana syncytia či obří buňka) exploduje a vychrlí svůj obsah do krevního řečiště a lymfatického systému. Takto se virus šíří, ale pokud postrádá reverzní transkriptázu, nemůže napadnout hostitelskou buňku a stává se zranitelným tělesným imunitním systémem.

Podobné účinky byly zjištěny dr. Robertem Beckem, jehož mírně odlišné zappery se též těší široké oblibě.

Jak to funguje?

Následující text je z pojednání Dona Crofta o jeho zapperu zvaném Terminátor, které naleznete na stránce http://www.worldwithoutparasites.com/.

Všichni parazité a nemocné tkáně jsou pozitivně nabité. Zapper přivádí záporné ionty skrze kůži do živých tkání lidského těla, zabíjí parazity tím, že obrátí jejich polaritu, a pomáhá také léčit napadenou tkáň. Zdravá tkáň je nabita negativně. V elektrickém obvodu zapperu je integrovaný obvod 555, který vydává příjemné, pozitivní, vyvážené kvadratické vlnění ze stejnosměrného proudu devítivoltové baterie, (snížené na 4,5V a 3,5mA) o frekvenci 20 000 Hz za sekundu. "Pozitivní vyrovnání" je vlnová forma, která má charakteristiky střídavého proudu. To může být důležité v dlouhodobém měřítku, protože nezmění přirozenou elektromagnetickou polaritu těla.

Mnozí vědci objevili různými cestami, že slabý elektrický proud eliminuje parazity. Obvod dr. Clakové, který používám ve svém zapperu, je, jak jsem přesvědčen, nejlepším možným designem. Ona a Geoff Clark, její syn, který je inženýrem elektroniky, měli výhodu možnosti výzkumu na vlastní klinice. Vážím si rovněž pragmatického přístupu dr. Clarkové a její odvahy prezentovat tyto informace.

Jsem přesvědčen, že parazité si užívají a dobře se jim daří při užívání všech vitamínů, bylin a minerálů, které berete na odstranění svých problémů způsobených právě těmi parazity. Vy dostanete jenom zbytky.

Když začnete užívat zapper, a přitom jíte ty své drahé byliny, vitamíny a minerály, myslím, že se dočkáte prospěchu namísto vašich neplatících pasažérů.

Nejsou schopni udržet si svou pozitivní polaritu (nedostatek elektronů) při zavedení prostého stejnosměrného proudu a v jeho přítomnosti rychle umírají (červi na obrázku výše byli zabiti v tlustém střevě po pár minutách zappování během klystýru střeva). Negativní ionty zabíjejí parazity, ať pocházejí z elektrického proudu, ozonu či magnetů. Nejúčinnější metodou, jak se jich zbavit, je pro mne v současné době zapper.

Parazité vystavení elektrickému proudu nejen zemřou, ale rozloží se a jsou snadno vyloučení nebo asimilováni jako neškodné živné látky. Ve skutečnosti, protože oni získali největší prospěch z drahých potravních doplňků, které jíte po celá léta, mohla by to být vaše velká nutriční odměna.

Viry a houby uvnitř buněk, parazité v cystách, parazité s vnější kostrou (jako měchovci v periferálních tkáních), atd., se zabíjejí pomaleji, ale pročištění krve a lymfy, hlavních orgánových kanálů, střevní a žaludeční výstelky, mozku a centrální nervové soustavy od parazitů dá brzy vašemu imunitnímu systému okamžité obrovské povzbuzení, a až skrytí parazité vyjdou z cyst a chráněných oblastí, najdou tam nepříjemné překvapení.

K tomu dojde pouze tím, že slabý elektrický proud účinně prochází kůží, která je tělesným kondenzátorem a chrání nás zevnitře proti náhodnému elektrickému výboji, jako statická elektřina, která by nás jinak mohla poškodit. Dr. Clarková tvrdí, že můžete dosáhnout adekvátních výsledků pouhým jedné držením elektrody na baterii a ťukáním na elektrodu jiné baterie po dobu 10 minut, ale frekvence zapperu je účinnějším způsobem, jak dostat proud do těla.

Pokud chcete vědět více o frekvencích, přečtěte si knihu Léčení nemocí od dr. Clarkové (dostupná v češtině).

Je třeba poznamenat, že ani Don ani my (Georg Reitschl) neužíváme frekvence celé řady až do 20 000 Hz. Naše zappery oscilují kolem 15 Hz, shledáváme totiž, že nižší frekvence jsou účinnější v tom, že pronikají hlouběji do těla.

Zappery nezabíjejí parazity kvůli určitým frekvencím. To se často plete, když vidíte ostatní výrobce zapperů, jak dělají reklamu variabilitě jejich frekvencí. Zapper zabíjí parazity a rozkládá patogenní tkáně proto, že vytváří elektrické napětí, nikoliv, kvůli frekvenční rezonanci. Toto říká i Hulda Clarková, když hovoří o ťukáni prstem na druhý pól baterie.

Které nemoci umí zapper vyléčit?

Slovo vyléčit je třeba užívat opatrně, ne proto, že bychom o tom nebyli přesvědčení, ale spíše kvůli známým snahám lékařských ústavů diskreditovat každý vynález či uzdravující metodu, která vytváří skutečnou hrozbu jejich lékařským postupům (a licenci na tisk peněz). Odkazuji vás v tomto na naše všeobecné dementi.

Pozitivní a často dramatické výsledky jsou známy pro následující nemoci:

Rakovina
HIV/AIDS
Herpes
Odmítání transplantovaných orgánů
Virová hepatitida
Zánět dutin
Bradavice
Psoriáza
Pravá chřipka
Celková slabost imunitního systému
Premenstruační syndrom

a mnoho dalších stavů zapříčiněných parazity, bakteriemi a viry.

Všechny zappery, které prodáváme, jsou založeny na původním schématu Huldy Clarkové s modifikacemi, které empiricky provedl Don Croft, zejména snížení frekvence na 15 Hz.

Prodáváme dva typy orgonových zapperů (s měděnými, stříbrnými a zlatými elektrodami), založené na Terminátoru Dona Crofta s doplňky, které činí nošení příjemnějším a zvyšují jemný energetický aspekt orgonové energie. Blok orgonitu je vybuzen elektromagnetickou vibrací a vysílá ochranné a léčivé pole orgonu. Toto je podpořena dvěma krystaly drahokamů, které jsou obtočeny mědí vedenou k elektrodám, ametyst a garnet. Oba tyto kameny mají známe vibrační léčivé vlastnosti a jsou navíc vybuzeny proudem v závitech kolem nich. Dosti silný zemský magnet pomáhá energetickému poli proniknout hlouběji.Zappery mají elastický proužek, který usnadňuje nošení.

Zapper by měl mít doma každý jako první linii obrany proti jakékoli blížíci se nemoci.


Poznámky k použití zapperu (Orgonet):

 1. Pro první použiti doporučuji postup dle Huldy Clarkové: 7 minut zapping, 20 minut odpočinek, zopakovat 3x. Poté odpočívat. Tím se tělu usnadní vyloučení zahubených bakterí, virů a parazitů - nedojde k zahlcení vylučovacího systému. (Pokud ho zahltíte, můžete mít pocity jako při chřipce.) Další užití pak již dle pocitů a potřeby.
 2. Někdo může mít při prvním použití za pár minut nepříjemné pocity (je to náhlý přísun energie, který může být zpočátku pro tělo příliš silný). V tom případě zappování přerušit a postupně na ně tělo zvykat.
 3. Mnohým je použití zapperu tak příjemné a tak je energizuje, že si ho připevňují na celou noc (zlepšuje spánek!) nebo ho nosí i nepřetržitě.
 4. Pokud jde o střevní flóru: někteří citlivější lidé mohou mít na začátku problémy (mírný průjem nebo mírná zácpa), ale pokud vím, vše se záhy upraví a vylučování funguje líp než předtím. Jakoby se odstraní "špatné" bakterie, a tím pádem ty "dobré" mohou lépe pracovat. (Kdyby něco, jezte živý jogurt na doplnění flóry, nebo dostatek vlákniny na zlepšení peristaltiky, ale určitě se to spraví.)
 5. Je dobré doprovodit užívání zapperu nějakou bylinnou pročišťovací kúrou, např. kúrou z pupenů od firmy Naděje.
Více také o českém přístroji Ravo zapper na www.zapper.cz

TEKTONICKÉ A KLIMATICKÉ ZBRANĚ

14. února 2010 v 1:12 | forum.zvedavec.org |  Chemtrails a Haarp
V souvislosti s ovlivňováním počasí a vyvoláváním zemětřesení se hovoří o ohřívání ionosféry (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionosf%C3%A9ra) pomocí silných vysílačů, jako je např. HAARP (http://www.haarp.alaska.edu/) na Aljašce nebo plánovaný radar v Brdech. Pokusím se nastínit, o co se tady jedná: V ionosféře jsou molekuly vzduchu rozštěpené tvrdým UV zářením na kationty a elektrony. Elektrony jsou cca. 2000-krát lehčí než kationty, takže se pohybují mnohem rychleji a zdržují se ve větších výškách ( spodní vrstva ionosféry je nabita kladně, horní záporně ). Pokud silný ( ~ desítky MW ) vysílač zahřívá ionosféru, elementární částice se urychlují, přičemž elekrony akcelerují mnohem rychleji. Ze zahřátého místa ionosféry tak vyletují elektrony a přebytečné kationty se deponují do mraků a pokud nejsou mraky, tak na povrch země. Pokud dochází k nabíjení mraků, vzniká klimatická zbraň, pokud dochází k nabíjení povrchu země, vzniká tektonická zbraň. Získaná energie může být větší než vložená, protože nejhorší práci (rozbití molekul vzduchu na kationty a elektrony ) dělá tvrdé UV záření ze slunce.

Klimatické zbraně: Pokud je mrak silně elektricky nabitý, kapičky vody se odpuzují a nesrážejí se - mrak roste, ale neprší z něj. Může tak vznikat sucho. Pokud se tato struktura zhroutí ( např. při nárazu do pohoří ), vznikají naopak ničivé záplavy. Nad vysušenou oblastí se následně může vytvořit stabilní tlaková výše.

Tektonické zbraně: Kationty se deponují na povrch země a pronikají do spodní vody. V půdě kationty migrují velmi pomalu, protože je obklopuje hydratační obal (http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/410080-hydratace-iontu) - zdržují se na místě a nerozprchnou se rychle po světě. V geologickém zlomu nebo přívodním kanálu sopky tak může dojít k silnému elektrickému výboji ( ~ výbuchu atomové bomby ) do zemského pláště. Podmínkou pro provedení tohoto útoku je čistá obloha, aby mraky neodnášely náboj pryč. Tektonické zbrani tak může předcházet klimatická zbraň.

Plně souhlasím s názorem prezidenta ČR prof. Václava Klause, že vliv globálního oteplování se značně přehání. Vodní pára je stejně dobrý skleníkový plyn jako oxid uhličitý. CO2 je ve vzduchu 0,03%, zatímco vodní páry až 2,5 % ( tropy ). V tropech a subtropech je vliv CO2 zanedbatelný. Američani chcou ovlivňovat počasí ve svůj prospěch ( údajně mají až 2 miliardy lidí zemřít hladem ) a svádět to na globální oteplování.

Rusové pochopitelně nechtějí zůstávat pozadu. Už kvůli tomu, aby se OSN začalo klimatickými a tektonickými zbraněmi vážně zabývat a podobné prasárny přestaly Američanům procházet. Rusové nedávno zprovoznili dvě nová ohřívátka ionosféry v Evropě (http://www.atmonline.cz/radar/200807a.htm) - každé o výkonu 50 MW. Rusům nezbývá nic jiného, než Američanům ukázat, že to umí taky.
Jako pokusného králíka si vybrali největšího poseru, lezprdela a podrazáka v Evropě - Českou republiku. Povodně v roce 2002 byly údajně jejich práce a s novými mikrovlnkami můžou čarovat daleko víc. Po podepsání smlouvy o radaru se v ČR zbláznilo počasí. Předpověď počasí absolutně přestala vycházet a docházelo k obrovským výkyvům teploty ( jeden den 35°C, druhý den 15°C ). Současně je v ČR čím dál větší sucho - Rusové chtějí mít čistou oblohu pro případný úder tektonickou zbraní. K použítí tektonické zbraně v ČR nejspíš dojde po schválení smlouvy o radaru parlamentem.

Modifikátor počasí

14. února 2010 v 1:05 | Orgonet |  Chemtrails a Haarp

Nabídka zaměstnání: modifikátor počasí


Na obrázku: Mají na prodej tento radar.
Na uvedeném webu najdete reálnou nabídku zaměstnání u americké společnosti provádějící modifikace počasí. Takže ti, kteří při zmínce o této činnosti předvádějí svůj nadhled pomocí klišé "haha, poručíme větru dešti, to říkali už v Sovětském svazu", zde mohou nalézt seriózní informace o činnosti společnosti zabývající se zejména odstraňováním dlouhodobého sucha v různých oblastech (Amerika, Afrika). Dozvíte se o její letecké flotile, o zařízeních k rozprašování chemikálií a "zasévání" mraků.

Dělají to už dlouhá léta. Jejich činnost, jak se zdá, je v podstatě prospěšná a nemá vojenské ambice (i když mají jakýsi společný projekt s NASA. Dokonce se ohrazují proti nařčení, že se účastnili manipulace počasím u příležitosti her v Pekingu: údajně se měly zasévat mraky tak, aby déšť spadl dříve než v Pekingu. Zmíněná společnost se ohrazuje, že jejím posláním je déšť přinášet, nikoli ho manipulovat.
Tyto manipulace jsou tedy nepochybně možné a skutečně existují i v civilním měřítku. Můžeme si snadno představit, že pro vojenské účely jsou technologie daleko vyspělejší. Neustále, každičkou minutu, míchají počasím na celé planetě. Počasí na Zemi je naprosto vykolejené.
Dříve (tak před 20 lety) stačilo mít doma obyčejný barometr, zaťukáním zjistit, zda tlak stoupá či klesá, bylo spolehnutí, že při určitém tlaku prší, při jiném je hezky... Koupili mi k narozkám nový barometr, ale je úplně k nepotřebě: při nízkém tlaku bývá krásně, při vysokém tlaku leje; bouřku nesignalizuje pokles tlaku, ta si přijde kdykoliv (umělá). Míchači počasí v letadlech i ve výrobnách mraků mají pořád plné ruce práce. Je to neuvěřitelná mašinérie, ale orgonitem ztrácí sílu... tak rozdávejme.

Nemoc z ozáření v místech tsunami

14. února 2010 v 1:03 | Orgonet, Georg |  Chemtrails a Haarp


Překlad článku:
21. září 2006
Nemoc z ozáření v místech zasažených tsunami vyvolává podezření

Na severozápadním pobřeží Afriky a na Arabském poloostrově se náhle začala projevovat u tisíců lidí nemoc z ozáření. Program životního prostředí Spojených národů (UNEP) říká, že tato nemoc byla přinesena tsunami.
Muži, ženy a děti všeho věku prožívají hrozné utrpení z důsledků nukleárního ozáření, jako náhlé krvácení z uší, nosu a úst, vnitřní krvácení a další symptomy nemoci z ozáření, jak praví zpráva UNEP nazvaná "Po tsunami: následky pro životní prostředí", vydaná v březnu. Stovky vesnic a měst v africkém Rohu jsou závislé na studniční vodě, ale nyní jsou bez zdroje pitné vody následkem kontaminace způsobené radioaktivním materiálem na povrchu podzemní vody. Milióny lidí v oblasti jsou ohroženy rakovinou. Jsou zprávy i o radioaktivních mracích táhnoucích na západ.
Zahraniční zdroje zpráv včetně několika hlavních zpravodajských agentur již informovaly o probíhajícím vyšetřování. Současně byl bývalý prezident USA Bill Clinton ve Speciálním konvoji pro odstranění následků tsunami. Americké ministerstvo vnitra poskytlo pouze brífing o možném nukleárním viníku pákistánským novinám v ledni tohoto roku (2006).
V USA nebyla zpráva o nemoci z ozáření v oblasti tsunami vůbec médii podána.
USA mají důvod, aby bránily domácímu uvedení informací o radioaktivním spadu právě nyní, když mezinárodní společenství začalo tuto světovou velmoc podezírat z falešné hry. Zejména poté, když byla odhalena vojenská tajemství USA a Velké Británie. Odtajněné zprávy od r. 2000 poskytují detailní chronologii amerického a britského testování "tsunami bomby", prováděného na pobřeží Nového Zélandu.
Pět dní po tsunami Jan Egeland, zástupce generálního tajemníka Spojených národů pro humanitární záležitosti a koordinátor humanitární pomoci, důrazně prohlásil, že si přeje, aby "byl učiněn konec řečem", že podzemní zemětřesení u Sumatry bylo způsobeno nukleárními "testy" v Indickém oceánu, praktikovanými již po mnoho let od 2, světové války nukleárními mocnostmi.
9. ledna posytlo americké ministerstvo vnitra své hledisko k tomuto tématu prostřednictvím Todda Leventhala, svého šéfa pro odstraňování dezinformací na brífingu pro Daily Times v Pákistánu. Řekl, že jejich nukleární testy nikdy nezpůsobily žádnou "významnou" tsunami v oblasti, a citoval z údajů poskytnutých NOAA 6. ledna. V témže dokumentu NOAA připouští, že "vlny tsunami mohou být rovněž generovány rozáhlými jadernými výbuchy."
Ministrstvo vnitra tedy začalo snižovat význam otřesů a citovalo změnu v seismickém hodnocení zemětřesení z 5. ledna, jak napsaly Daily Times.
Leventhal zopakoval, že zemětřesení pocházelo z přirozených procesů "jak je tomu již milióny let".
V brífingu neposkytl vědecké dementi, obracel vše v žert, namísto co by bránil svou vládu, a nepřipustil podezření, že USA a Británie testovaly "ttsunami bomby" v oblasti, jak je citováno v britském vojenském dokumentu. Jeho komentáře spočívaly v hře slov a popírání vědeckých dat.
Navíc je evidentní, že vědci z PTWC (Pacific Tsunami Warning Center - centrum varováni před tsunami) na Havaji byli pod zřejmým nátlakem amerického ministerstva obrany, když snížili kalkulaci síly podmořského zemětřesení ze stupně 9 na 8; tato revize se poté obrátila. Stupeň 8 je jenom z jedné desetiny tak těžký jako stupeň 9, podle Geologického přehledu USA. Americké ministerstvo pro dezinformace od té doby nepodalo další vysvětlení.
V únoru vědci přehodnotili sílu asijského zemětřesení na 9,1 - 9,3, pokud ne ještě těžší.
V květnu také prohlásili, že bylo nejdelším zaznamenaným, jak oznámila televize CNN, trvalo 10 minut. Zemětřesení, jak je známo, trvají běžně v průměru několik sekund.
Mnozí, kteří byli nejprve skeptičtí, pokud jde o jaderný původ, začali navrhovat, aby oceán a zasažená území byla podrobena testům pro ověření jaderného výbuchu, protože důkazy o atomovém výbuchu se těžko utají a radioaktivní spad nepochybně vyjde na povrch.
Radioaktivní spad již vyšel na povrch i v nezasažených oblastech a přichází do kontaktu s lidmi prostřednictvím vodních studní a radioaktivních mraků. V Jemenu nejmenované vládní prameny původně obvinily tajný jaderný odpad v Rudém moři "po tsunami 26. prosince 2004", že je odpovědný za přítomnost radioaktivity objevující se na nepravděpodobných místech.
Nyní se víří hněv, protože americká média odmítají publikovat zprávy o nemoci z ozáření, která se rozšířila a je vážnou hrozbou pro zbytek regionu, navzdory tomu, že to může mít vážné následky pro již tak křehkou globální ekologii. Mnozí ekologové hovoří o spadu jako o "Africkém Černobylu".
Může být pouze jeden důvod, proč jsou tak důležité zprávy potlačovány.

Asijská tsunami 2004 byla nukleární


Překlad článku z 30. ledna 2006.
V září 2005 jsem cestoval po Rakousku, Německu a Švýcarsku. Hovořil jsem s přítelem, který byl na poloostrově Aceh jako dobrovolný záchranářr s "Technisches Hilfswerk", německou agenturou technické pomoci, která poslala i mnoho pracovníků do New Orleansu poté, co tam umělý hurikán způsobil záplavy.
Tento přítel, kterému budu pro jeho ochranu říkat X, si povšiml, že plovoucí těla se nerozkládají a nežerou je žraloci. Ti byli kolem po prvních pár dní a pak zmizeli společně s veškerým živým tvorstvem v moři.

Přiteli X a jeho kolegům z týmu se to zdálo velmi podivné a začali nabírat vzorky vody.

Byly silně radioaktivní. (Tyto týmy mají ve standartním vybavení Geigerův měřič a jiné ještě dokonalejší přístroje).
Když tito muži začali klást otázky, náhle byli odvoláni z mise. Dlouho před plánovaným odjezdem.
Po příletu na letiště do Frankfurtu byli pozváni stranou do speciální mistnosti a vyslýcháni jakýmisi odpornými typy z tajné služby. Všechny jejich vzorky, poznámky a notebooky byly zabaveny. Museli podepsat prohlášení o mlčení.
Všichni víme, že provincie Aceh byla obsazena speciálním kontingentem 2000 US námořníků, kteří byli jakoby náhodou připravení na lodích v blízkosti a byli těžce ozbrojeni (bez "humanitárního nákladu"), aby této provincii bohaté na naftu usnadnili přechod k částečné autonomii od Indonésie. Ptáte se, kdo vyvolal "hnutí odporu", které tito námořníci přišli podpořit? Ptáte se, kdo získal kontrakty na naftu?
Je rovněž podivné, že Joe Vialls, který byl vždy dobře informován a rád informoval i ostatní, náhle zemřel u svého stolu krátce poté, když tyto zprávy byly zveřejněny a poté, co informoval, že byl v pohotovosti námořní kontingent, který využil zmatku z této "přírodní katastrofy".

Georg

Rádio Vatikán a jeho vysílače smrti

14. února 2010 v 1:01 | Orgonet |  ElektrosmogAsi 40 km od Říma v blízkosti městečka Cesano je na soukromém pozemku státu Vatikán obrovské seskupení vysílačů Rádia Vatikán. Celkem čítá asi 60 věží o výšce kolem 100 m. Je možno vidět různé sestavy, viz značky na mapě: vysílač ve tvaru kříže, ke kterému se sbíhá ze tří stran asi 30 vysílačů; dvojice a čtveřice propojené anténami.

(Podrobně možno vidět celou lokalitu na Google Earth, hledejte Cesano Italy.)
Proč nás zajímá Rádio Vatikán? V roce 2001 bylo zjištěno, že v blízkosti vysílačů se vyskytuje značně zvýšený počet případů dětské leukémie a rakoviny dospělých. Italská vláda a Vatikán vstoupily do sporu a Vatikánu bylo nařízeno snížit výkon vysílačů podle italských norem. Vatikán na to nepřistoupil, dále vysílal hlas papežské stolice ve 40 jazycích bez ohledu na životy místních obyvatel. Teprve v roce 2005 bylo dosaženo jakési dohody o snížení výkonu.
Tento příklad starostlivosti státu (ovšem v rámci předvolební kampaně) o zdraví občanů ohrožených zářením vysílačů byl zřejmě jediný na světě. Od té doby byly ve všech státech světa v těsné blízkosti lidí postaveny milióny vysílačů zhoubného záření, tvářících se jako mobilní, rozhlasové či televizní věže. Jejich utajovaným cílem je však ovlivňovat myšlení, zdraví a životy lidí. Občan, který má ve své blízkosti stálý zdroj elektromagnetického či jiného záření, je unavený, netečný, nemocný, stěží si udržuje práceschopnost ... nemá sílu zajímat se o nezákonné praktiky svých vládců, natož se jim postavit...
Ochránit před tímto ovlivňováním nás může pouze rozmísťování orgonitu v blízkosti podobných zařízení.


Kruh strachu kolem vysílačů Rádia Vatikán

14. února 2010 v 0:59 | Frances Kennedy, Chris Gray |  Elektrosmog


Překlad článku: Ring of fear surrounds Vatican Radio's masts
17. 4. 2001
Frances Kennedy, Chris Gray,
Independent

Středním vrstvám, které jsou ubity stresem a smogem v Římě, se Cesano zdálo jako uskutečněný sen: zachovalá středověká vesnice v příjemné zvlněné krajině pouhých 40 minut od italského hlavního města. Ceny nemovitostí byly přijatelné a jedinou vadou na kráse byl obrovský shluk antén, které vysílají do světa papežovy myšlenky z hlavního stanu nedalekého Rádia Vatikán.
Rodiny, které se sem přestěhovaly z Říma, původně neměly tušení, že celý ten aparát by mohl vysílat i něco jiného, mnohem zhoubnějšího, než vatikánská sdělení. Ale již po více než deset let jižt vedou obyvatelé Cesana bitvu proti moci římskokatolické církve, aby uzavřela vatikánské vysílače. Říkají, že elektromagnetické znečištění je zabíjí.
Lékařské zprávy ukazují, že počet případů dětské leukémie v okruhu dvou km od místa vatikánského rozhlasu je šestkrát vyšší než národní průměr a že počet nádorů u dospělých je také vysoce nad normou. Místní obyvatelé dlouho dokazovali, že církev by tomu měla věnovat pozornost, i když tehdy ještě nebyl vědecký důkaz pro přímou spojitost radiových vln s nádory a leukémií.
Svatá Stolice řekla, že jejich stížnosti nemají vědecký základ, a ignorovala je. Poté minulý rok jeden římský soudce nařídil odpovědným pracovníkům Rádia Vatikán dostavit se k soudu za to, že "způsobují znečištění". A italský parlament odhlasoval nový zákon o elektromagnetických emisích, známých jako elektrosmog, aplikující jedny z nejtvrdších limitů na světě. Jeden člen Strany zelených ve vládě se také zabývá vysílačem NATO v Eremo dei Camaldoli blízko Neapole.
Když oficiální studie ukázaly, že úroveň vatikánské radiace překračuje limity stanovené italským zákonem, vatikánské úřady prohlásily, že lokalita vysílačů je nezávislým územím a proto není zavázána se jim podrobit.
Možná za to mohla blížící se volební kampaň, možná hrůzné osobní příběhy lidí žijících v blízkosti lokality, prostě obyvatelé Cesana náhle zjistili, že jejich kauza se stává slavnou. Mezi nejotevřenějšími mluvčími v jejich prospěch byl ministr životního prostředí Willer Bordon, který minulý měsíc pohrozil, že vypne přívod energie pro vatikánský rozhlas, pokud nesníží úroveň radiace.
To proměnilo případ v rozvinutý diplomatický spor mezi státem Vatikán a italskou vládou. Vydal výnos s lhůtou, že Vatikán se musí podrobit do dnešního data, aby mohly antény vysílat vatikánské velikonoční bohoslužby pro římské katolíky v celém světě.
Spor o antény odhalil obrovské rozpory v odcházející levicovo-středové vládě a po maratónu kabinetního zasedání ve čtvrtek v noci přehlasovali kolegové pana Bordona jeho ultimátum. Řekli, že spojený vatikánsko-italský výbor mající na starosti případ by měl mít lhůtu pro nalezení řešení do konce dubna. Diplomacie a reálpolitika zvítězily. Místo úplného uzavření Vatikán má pouze redukovat své vysílání na středních vlnách ode dneška na sedm hodin denně.
Mluvčí místního výboru lidí protestujících proti znečištění, Paolo Aquilanti, byl jedovatý. Řekl: "Vláda dala našim dětem velikonoční vejce; překvapením uvnitř je další elektromagnetické pohlazení od papeže. Mezitím je italské právo nadále denně a beztrestně porušováno."
Prvním, kdo zvedl povyk kolem radiových vysílačů, které vysílají vatikánské zprávy ve 35 jazycích do všech koutů tohoto světa byl místní lékaž, Carlo Santi, který zemřel před dvěma lety na rakovinu.
Augusto Rossi, jehož čtyřletá dcera trpí leukémií, byl jedním z hlavních iniciátorů kampaně. Měl vývěsku v místním pekařství, protože to je místo, kudy projde každý. Když se myšlenka rozšířila, lidé si začali všímat lékařských záznamů.
Procento rakoviny a leukémie se snižuje, čím dále jsou obyvatelé od vysílačů. Je tam bytový dům, ve kterém zemřelo na rakovinu devět lidí, z toho tři z jedné rodiny.
Pan Rossi říká: "Nikde jinde na světě není taková koncentrace antén a elektromagnetických vln. V době různých digitálních a satelitních vymožeností jsou jistě možné alternativy. Všechno je to o penězích."
Vatikán by mohl dosáhnout k duším na celém světě za použití jiné technologie, satelitů nebo internetu, ale Svatá stolice by musela prodat pár paláců a jednu nebo dvě sbírky umění, aby to mohla financovat.
Všudypřítomnost vysílání je neuvěřitelná. Farmáři hlásí, že slyší hymny vatikánského rozhlasu bzučet v drátech ve svých stodolách. Jiní slyší ozvěnu vysílání v latině či španělštině skrze své ledničky a mobilní telefony. Italské železnice, FS, musely své vlaky opatřit speciálním nátěrem, aby zabránily interferenci s řízením dopravy. V blízké La Storta, v britské mezinárodní škole sv. George se domnívají, že radio Vatikán stojí za selháním jejich systému alarmu, který je řízen rádiem. Rodiče žáků školy se připojili minulý týden k protestu, protože má žáky z Cesana a Anguillary, rovněž postižené vysílačem.
Škola, v níž roční školné činí 3000 liber, poskytuje "klasickou anglickou výchovu" pro 600 žáků z mezinárodní komunity v Římě. Ředitelka Brigid Gardner řekla, že mnozí rodiče vyjádřili znepokojení nad znečištěním.
Další články k tématu (v angličtině):

Máte taky na střeše vysílač?

14. února 2010 v 0:58 | Orgonet |  Elektrosmog


Máte na střeše něco podobného? Jste rádi, že má za to váš panelák nějaký příjem? Myslíte si, že jde o neškodný vysílač mobilního operátora? Ano, to je jedna z funkcí. Ale proč mobilní operátoři potřebují stavět pořád další střešní instalace a věže na všech kopcích, když signál byl už před lety dobrý?
To proto, že tyto vysílače mají i další úkol: vysílají zhoubné mikrovlnné (zřejmě i jiné, technologie se vyvíjejí) záření určené k ovlivnění myslí a oslabení zdraví lidí. Dali byste si hlavu do mikrovlnné trouby? No vidíte, a někteří lidé jsou vystaveni tomuto záření ve svém bytě nepřetržitě. I děti ve školách, lidé v nemocnicích.... Vlastně je snaha, abychom všichni byli ozařováni nepřetržitě, cítili se unaveni, měli sníženou imunitu, slabou paměť, nezájem o okolní dění. Taktak dojít do práce, vyspat se, na víc síly nestačí.... V současné době je ve světě i u nás - v tomhle nezaostáváme - v průměru jedna taková instalace asi na 2000 obyvatel. Kam se hneme, tam nás to peče.
Co s tím můžeme dělat? Ať bydlíte v bezprostřední blízkosti takového vysílače či kousek dál, obložte si byt orgonitovými prostředky. Dají se snadno udělat i koupit na internetu, návod k výrobě najdete např. zde v odkazech.
Dejte si nejméně jeden do každého rohu bytu, čím více tím lépe. Pohlcuje to i elektromagnetické záření z televizorů, počítačů, wifi, kterým jsme taky zcela prostoupeni... Zahrabte mělce do země kousek orgonitu v blízkosti budovy s vysílačem. Jeden malý kousek orgonitu, tzv. TB, přemění zhoubnou energii průměrného vysílače asi o 12 prvcích (ploché panely, bubínky, tyče) v léčivou životní sílu, orgon. Každá instalace se tak změní na vysílač pozitivní energie.
Obložte orgonitem svůj dům, své okolí, své pracoviště. Uvidíte a ucítíte tu změnu. Příliv nové energie, příjemná svěží atmosféra. Zachráníte své rodiny a sousedy od nemocí, i těch nejtěžších.
Negativní energie z těchto vysílačů je také používána pro výrobu počasí. Chemtrails vytvářejí síť, na kterou meteorologické zbraně zavěšují mraky podle svého záměru, a tyto mraky vytvořené na základě negativní energie potřebují její podporu i odstpoda. Když meteovýrobna naplánuje např. ničivou bouři s průtrží mračen, v dané oblasti se zapojí všechny vysílače, aby dodávaly negativní energii. Ale když jsou ty vysílače obložené orgonitem, stane se opak, jejich pozitivní energie rozpouští umělé mraky a z velké bouře je mírná či žádná.

US patenty na modifikaci počasí

14. února 2010 v 0:56 | Orgonet |  Chemtrails a HaarpJako příklad alespoň překlad resumé jednoho z nich:

Proti dešti: Metoda modifikace počasí superabsorbčními polymery (resumé).
Metoda pro umělou modifikaci počasí pomocí zasévání vhodných provázaných vodních polymerů do bouřkových mraků. Polymer je rozptýlen do mraků a bouřkový vítr promíchá směs, způsobující absorbci deště polymerem. Tato reakce vytvoří želatinovou substanci, která padá dolů a zmenšuje tak schopnost mraků produkovat déšť.
Tento vynález se vztahuje k modifikaci počasí a zejména k užití polymerů k absorbci vodních roztoků schopných modifikovat meteorologický systém.
Do dešťových mraků je rozptýlen suberabsorpční polymer v dostatečném množství pro velkou absorbci vody.
Superabsorbční polymer je pryskyřice schopná absorbovat vodu až v násobku několika tisíc své váhy. Tyto superabsorbční polymery se připravují z polymerů rozpustných ve vodě, ale mají provázané struktury, které je činí nerozpustnými.
Superabsorbční polymery mohou být dehydrovány na prášek. Když se prášek přidá k vodnímu roztoku a promísí, polymer je schopen absorbovat molekuly vody v několikanásobku své váhy a vytváří se jakýsi gel.
V tomto vynálezu se zavádí do bouřkových mraků pevná forma superabsorbčního polymeru jako prášek, například letadlem, které jej při průletu nad mrakem vypustí.

No vida, nic na tom není. Myslí to s námi vynálezci dobře, chtějí nás ochránit před bouřkou a hurikánem. Jiní zase umějí namíchat směsi, které letadla sypou do mraků a na nás, aby pršelo, viz:

Vybírám aspoň složení směsi na vyvolání srážek, která obsahuje: jodid stříbrný, jodidy, jodáty a perijodáty alkalických kovů, olovo, měď, barium, amonium, chromát baria a vybrané oxidanty, jako poly-p-phenylen, fenol-formaldehydová pryskyřice, epoxidová pryskyřice, šelak. Při spalování se vytvoří aerosol účinný k vyvolání vodních atmosférických srážek.

Takže některý den na nás padají polymery, jindy zas tato chutná směs.

Podvod s globálním oteplováním: John Coleman

14. února 2010 v 0:54 | Orgonet, John Coleman |  Chemtrails a Haarp


http://media.kusi.com/documents/Comments+on+Global+Warming02.pdfhttp://

Na výše uvedeném odkazu najdete internetovou publikaci Johna Colemana, amerického vědce -meteorologa, zakladatele kanálu Weather Channel, obsahující komentáře a vědecké důkazy o neexistenci globálního oteplování. (přednášky z let 2007 a 2008). Toto je překlad úvodního textu.


Komentář ke globálnímu oteplování (napsal John Coleman, zakladatel meteorologického kanálu Weather Channel)
ICECAP ^ Nov 07, 2007 John Coleman
7. 11. 2007


Je to největší podfuk v historii. Žasnu nad tím, jsem tím zděšen a vysoce pohoršen. Globální oteplování: JE TO PODFUK. Nějací zbabělci z řad vědců s environmentalistickou a politickou motivací zmanipulovali dlohodobá vědecká data, aby vytvořili iluzi rychlého globálního oteplování. Další vědci stejného praštěného environmentalistického typu se k nim rychle přidali, aby podpořili a rozšířili "výzkum" a dále posilovali zcela tendenční, padělaná tvrzení o globálním oteplování. Jejich přátelé ve vládě k nim nasměrovali obrovské výzkumné granty, aby hnutí dále pokračovalo. Brzy prohlásili, že je mezi nimi shoda.
Extrémisté globálního oteplování, včetně známých politiků, se pak spojili s filmem, médii a dalšími liberálními, environmentalistickými novináři, aby vytvořili tento divoký "vědecký" scénář o tom, že civilizace je ohrožena důsledky globálního oteplování, pokud nepřistoupíme na jejich radikální program. Nyní jejich směšná zmanipulovaná věda byla přijata jako fakt a stala se základním kamenem a námětem pro CNN, CBS, NBC (americké televize), Demokratickou politickou stranu, guvernéra Kalifornie, učitele ve školách a v mnoha případech i pro dobře informované, avšak naivní občany s enviromentálním povědomím. Pouze jedinému reportérovi na ABC bylo dovoleno čelit šílenství s globálním oteplování v jednom patnáctiminutovém dokumentárním pořadu.
Nejsem proti vědě o životním prostředí. Nejsem proti politickému postavení jakékoli strany. Avšak globální oteplování, to jest změna klimatu, není o životním protředí nebo politice. Není to náboženství. Není to něco, v co "věříte". Je to věda; meteorologická věda. To je mé pole celoživotních zkušeností. A já vám říkám, že globální oteplování je neskutečnost, uměle vytvořená krize a totální podfuk. Říkám to s vědomím, že pravděpodobně nebudete věřit mně, pouhému televiznímu meteorologovi, který zpochybňuje nositele Nobelovy ceny, Ceny Akademie a Ceny Emmy, bývalého vicepresidenta Spojených států. Tak dobrá.
Přednesl jsem tucty vědeckých přednášek. Hovořil jsem s mnoha vědci. Studoval jsem. Přemýšlel jsem o tom. Vím, že mám pravdu. Není žádná klimatická změna, před kterou je třeba utíkat. Vliv lidí na klima není katastrofický. Naše planeta není v nebezpečí. Jsem rozzloben neuvěřitelnou mediální slávou, politicky korektní pitomostí a hrubým odmítání protiargumentů ze strany nejvyššího kněze Globálního Oteplování.
Za nějaký čas, za deset dvacet let, vyjde odporný podfuk najevo. Protože vzestup teploty, tání polárního ledu, pobřežní záplavy a vzorce superbouří se neprojeví, jak je předpovídáno, všichni si uvědomí, že byli oklamáni. Obloha nám nepadá na hlavu. A přirozené cykly a posuny v klimatu jsou právě tak, nebo ještě více odpovědné za veškeré probíhající klimatické změny. Pevně věřím, že v příštích dvaceti letech je právě tak pravděpodobné, že se projeví tendence k ochlazení, jako tendence k oteplování.

Na youtube najdete také dosti videozáznamů s vystoupením Johna Colemana v televizi (v angl.), viz např. následující odkazy (další videa i na téma Al Gore najdete v jejich blízkosti):

http://www.youtube.com/watch?v=Lk8SSqc7ekM
http://www.youtube.com/watch?v=7PuyvDCF95U&feature=related

Co obsahuje vzduch nasycený chemtrails?

14. února 2010 v 0:51 | Orgonet, Ted Twietmeyer |  Chemtrails a Haarp

V červnu 2008 byla na webu publikována šokující analýza kvality vzduchu nad městem Phoenix v severní Americe. Toto město je pravidelně zásobováno chemickým postřikem stejně tak jako všechny hustě obydlené části světa, včetně ČR. Protože výsledky jsou skutečně alarmující, uvádím zde pár údajů.
Chemtrails - Shocking Phoenix
Air Quality Test Results
By Ted Twietmeyer
6-14-8
Autor článku Ted Twietmeyer získal údaje z testu vzduchu získaného v oblasti Phoenixu od čtenáře, který nechal analyzovat profesionální laboratoří vzorky vzduchu. Autor dosvědčuje, že na vlastní oči viděl zprávu obsahující jméno osoby, která sbírala vzorky a dala je vyhodnotit, i jméno provádějící laboratoře, takže údaje pokládá za autentické. Zpráva byla oskenována a tabulky byly použity v článku. Je z nich evidentní, že množství těžkých kovů obsažených ve vzduchu vysoce překračuje limity bezpečné pro lidské zdraví.
K metodě odběru vzorků: Vzorky byly odebírány přes vzduchový filtr, který působil přibližně po 4 hodiny ve dne a 4 hodiny po západu slunce, po 28 dní. Metoda užitá testující laboratoří byla definována jako "ICP scan, anorganická analýza".
Tabulky obsahují sloupcové grafy. Nízký sloupec znamená limitní neškodné množství prvku, vysoký sloupec skutečné množství prvku ve vzorku vzduchu. Výpočet, kolikrát množství těžkých kovů překračuje federální zdravotní limit, provedl autor článku.
První tabulka ukazuje, že barium převyšuje hranici toxicity 278x, měď 98x, mangan 5 820x a zinek 593x. (Ostatní tabulky nepřenáším, prohlédněte si je v originále na výše uvedeném odkazu.)
Komentář: Mangan je prvek běžně v malém množství obsažený v životním prostředí a půdě. Může však být i toxický. Používal se jako elektrolyt v bateriích, než se začaly vyrábět alkalinové.
Barium, měď a zinek jso také těžké kovy. Měď a zinek jsou využívány v tělesném metabolismu, avšak ve velmi malém množství. Barium je běžné kontrastní činídlo užívané při rentgenování trávicího traktu, avšak v tekuté, nikoli v práškové formě.


Barium a aluminium se běžně nacházejí ve spadu z chemtrails. (Tyto dvě složky byly též popsány v metodě, jejímž záměrem bylo rozprašovat tyto prvky vysoko v atmosféře jako reflexní činidla slunečního světla proti globálnímu oteplování. Je však možné, že tyto složky ve skutečnosti oteplování urychlují. Po několika desetiletích chemického sprejování ukazují záznamy počasí jasně, že naše planeta se neochlazuje. Na jaře 2008 US armáda prohlásila, že je to problém Slunce a že globální oteplování není přímo způsobováno civilizací.)
V tabulce 2 vidíme, že kadmium přesahuje 126x toxický limit, chrom 282x, nikl 169x, Tyto kovy jsou užívány při výrobě oceli a elektrolytickém pokovování. Oba jsou ve vyšším množství toxické.
Tabulka 3: Aluminium přesahuje 6 400x toxický limit, železo 28 000x, hořčík 5,3x a potaš 793x, sodík 15,9x.
Komentář k testu na aluminium: Podle čtenáře, který poskytl údaje, jsou z neznámých důvodů zkoušky na hliník obvykle prováděny "mimostátní testovací laboratoří". Je rovněž zajímavé, že ze všech kontaminantů aluminium nejvíce převyšuje toxický limit (6 400x). Autor článku nechává na představivosti čtenářů, kdo asi provozuje tuto laboratoř. To, že aluminium dle těchto údajů překračuje 6 400x toxický limit, může znamenat, že jeho skutečné množství je ještě daleko vyšší.

Ačkoliv je aluminium mnohem lehčí než ostatní kovy, je pokládáno za těžký kov. Je velmi obtížné vyloučit je z těla, podobně jako Teflon.

Je také známo, že z neznámých důvodů se aluminium nachází v nadnormálních koncentracích v mozku zemřelých osob. které trpěly Alzheimerovou nemocí. Je také známo, že počet těchto onemocnění stoupá. Bylo třeba provést další výzkumy, které by ukázaly na souvislost množství hliníku ve vzduchu v různých oblastech a statistikou Alzheimerovy nemoci.
Je jasné, že pro tyto velmi vysoké úrovně těžkých kovů v životním prostředí města Phoenix musí být nějaký důvod. Mohlo by to velmi dobře být výsledkem chemického sprejování, neboť chemické stopy jsou zde běžně pozorovány, jakožto i nad ostatními městy. Pokud jsou tato množství zvýšená ve vzduchu v Phoenixu, je možné se domnívat, že tomu tak je v celém státě. Je dosti možné, že tyto různé kovy mají zvýšenou úroveň v odlišných stupních, proto je třeba provést tyto testy i v jiných městech, pokud možno stejnou metodou pro srovnání.
K budoucím testům:
Mám silné podezření, že jakmile tato zpráva bude zveřejněna a ti, kteří jsou za chemtrailsovým sprejováním, se to dozví, v budoucnu bude obtížnější získat podobné laboratorní testy. Pokud jsou tímto odhalením ohroženy jisté korporační či vládní zájmy, podobné údaje se mohou stát utajovanými.
Každý, kdo by v budoucnu pořizoval takový laboratorní test, by měl zůstat po celou dobu jeho průběhu v laboratoři. Pokud to nebude umožněno, je třeba najít jinou renomovanou laboratoř. Nechat to na laboratoři nebo nechat si poslat výsledky emailem není rozumné. Je možné, že výsledky budou zkresleny nebo se ztratí.
Tyto laboratorní výledky mohou posloužit jako hrubý návod, co lze čekat od testů vzduchu v jiných městech. Například, pokud úroveň baria či hliník bude testem stanovena jako téměř normální, takový výsledek by měl být podezřelý. Nedoporučuji, aby byl jedné laboratoři předán celý vzduchový filtr, ale spíše pozorně sebrané malé vzorky nedotčené lidskou rukou. Laboratořím stejně stačí pro analýzu jenom malé vzorky. To umožní nechat prověst test ve více laboratořích v případě podezřelých výsledků.


Pokud má někdo zájem o podrobnosti o sbírání vzorků vzduchu jako průtok za minutu, velikost filtru či jiné, aby znovu provedl tento test, pokusím se je opatřit.

Ted Twietmeyer
www.data4science.net
tedtw@frontiernet.net

Polymerový sníh

14. února 2010 v 0:47 | Orgonet |  Chemtrails a Haarp
Po několika týdnech sucha a vydatných manipulací všeho druhu (falešné mraky, rozvibrované mraky, chemické postřiky, falešné inverze atd.) zřejmě za účelem udržení toho sucha konečně trochu padá sníh. To je príma, od severozápadu jdou slušné mraky, konečně vláha.
Ale sníh ulpívající na sklech kolemstojících aut se mi zdá nějaký divný. Nepamatuju se, že by někdy sníh takhle vypadal. Padají samé tenoučké jehličky, dlouhé asi 5 mm. Jejich shluky vypadají ve vzduchu jako vločky, ale po dopadu se rozsypou. Tam, kde ho leží víc, má nápadně vláknitou strukturu. Mezi jehličkami se snaží pár chudinek zřejmě pravých vloček o šestiúhelníkovou krystalizaci, ale většinou jsou nedodělané. Na displeji foťáku tvoří zaschlé "vločky" chlupatý prach.
Co je to za sníh? Myslím, že je to typický produkt vzniklý rozprášením polymerových vláken nad oblačností. (viz Odkazy na tomto blogu: Patenty USA: vytváření srážek.)
Až to uschne, máme se na co těšit. Všechny nanočástice ve formě prachu pěkně vydýcháme a sníme s potravou.
Na obrázcích (dvojklikem zvětšíte): Od SZ přichází oblačnost, nad ČR již slušně promíchaná s chemickým postřikem, který má buď zabránit srážkám nebo naopak vyzkoušet umělý sníh. Vibrace mraků asi mají taky zabránit srážkám. Nikdo nemůže vědět, co ti šílenci vlastně chtějí, ale že nám nad hlavami čímsi vydatně manipulují, to je myslím jasné.
Ledové tyčinky jsou vyfocené na skle auta.

Deset let tajného programu chemtrails

14. února 2010 v 0:45 | Ilya Sandra Perlingieri, PhD |  Chemtrails a Haarp

Deset let tajného programu chemtrails a jeho vliv na civilní populaci


Vše souvisí se vším. Co má společného inaugurace nového prezidenta s chemtrails? Včerejší umělý sníh v ČR je právě tak jedovatý jako ten americký. Viz zde překlad aktuálního, velmi naléhavého článku z USA:
Bůh opět ochraňuj Ameriku: Deset let v chemtrailsové válce. Selhávání imunitního systému
Autorka: Ilya Sandra Perlingieri, PhD
22. 1. 2009
V této zimě plné nespokojenosti byly státy Nové Anglie zasaženy několika po sobě následujícími obzvláště podivnými sněhovými bouřemi. Předchozí zima 2007-08 byla podobná. Sníh páchne spoustou chemikálií, padá dolů rovnoměrně a vypadá jako uměle vyrobený sníh užívaný na lyžařských svazích (tj. kyprý, balený prášek). Někdy padání sněhu přestane náhle, nevytratí se postupně, jak to bývalo. Určitě to není stejný sníh, který nám po milióny let poskytovala matka příroda v celé své důstojnosti.
Sníh je nyní poskytován americkým vojskem, Pentagonem a dopravními letadly speciálně vybavenými k tomu, aby na nás sypala vysoce toxické aerosoly z různých výšek. Není pochyb, že tyto chemické směsi jsou vytvářeny v některé tajné US laboratoři na biologické zbraně. Air Force již představuje rekord ve výši sebevědomé arogance tvrzením, že "do roku 2025 chtějí vlastnit počasi." (1) Už to není žádný Star Trek ani fantazie Hvězdných válek, něco z toho je již realitou v rámci více než 60 Tajných Programů Modifikace Počasí, které na nás denně ¨útočí. Přesto ve zprávách o chemtrails neuslyšíte. Výjimkou je meteorolog Kevin Martin, který informuje o chemtrails na svém webu.
O chemtrails se nevedla naprosto ŽÁDNÁ VEŘEJNÁ DISKUSE! Po celých uplynulých 10 let žádný veřejný oficiální činitel neodpověděl na nespočetné telefonáty či dopisy občanů, kterých se to vše týká. Je to tím, že tyto "programy jsou tajné, protože federální EPA a Státní agentury kvality životního prostředí potřebují, aby se 'nevědělo', jak extrémně škodlivé jsou tyto nelegální biologické metabolity. To vše je dle federálního i státního práva ilegální." (2) Kongres je spoluviníkem tohoto zatajování. Takže my jsme nevědomými morčaty v novém globálním vojenském napadání takového rozsahu, že se jedná o masívní válečné zločiny. Federální agentury záměrně chtělí, abychom to nevěděli, nicméně chemtrails nás neustále škodlivě ovlivňují.

Podle zákoníku Spojených Států, hlava 50, kap. 32, odd. 1520a, je protizákonné "užívat civilní populaci k testování chemických nebo biologických látek." Will Thomas, který také už po 10 let píše o chemtrails, má na svých webových stránkách petici proti chemtrails adresovanou Kongresu: www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Congressional_Petiti.html
V minulém roce došlo k nárůstu "nevysvětlitelných" spontánních krvácení z nosu takové závažnosti (jako když se naplno otevře vodovodní kohoutek), že si vyžádaly akutní hospitalizaci. Vím o několika případech, kdy lidé (jak na východním, tak západním pobřeží) museli být rychle dopraveni do nemocnice, protože by se krvácení z nosu samo nezastavilo. Alopatičtí lékaři jsou, jak se zdá, zmateni a nemají žádné vysvětlení takového nárůstu případů.
Takováto vážná krvácení z nosu se nestávají jenom lidem. Postiženi jsou všichni savci. Několik mých známých mělo zkušenost s nezastavitelným krvácením u psů a koček. Minulý rok jsem musela i já spěchat k veterináři s mou vlastní kočkou, protože se nedalo zastavit její krvácení z nosu. Veterinář pro to neměl vysvětlení.
Avšak ti, kteří čtou spolehlivou literaturu o chemtrails, zejména vynikající webové stránky Clifforda Carnicoma http://www.carnicom.com>www.carnicom.com a Willa Thomase http://www.willthomasonline.net>www.willthomasonline.net jsou si vědomi spojení mezi dýcháním vzduchu prosyceného vysokými dávkami baria a škodlivými účinky na nás všechny, včetně nebezpečného účinku na celý náš imunitní systém. Pokud jde o životní prostředí, chemtrails mimo jiné "dramaticky zvyšují množství solí v půdě." (3) Pan Carnicom, s nímž jsem měla tu čest se setkat a diskutovat o této travičské noční můře, jedním z vynikajících soukromých občanských badatelů, který už po více než deset let informuje o zhoubných účincích chemtrails. Dr. Gwen Scott, ND, také informuje o některých zhoubných nemocech, které jsou spjaty s toxicitou chemtrails. Na jeho webové stránce je za mírný poplatek volně šiřitelný a vysoce informativní dokument. Toto DVD by měl vidět každý.

Barium je zemský minerál; jak informují mnozí badatelé, jeho toxicita pro všechny savce je známa. A nyní je používáno, aby nás otrávilo. Je součástí aerosolové chemické směsi, která je v našem vzduchu, sněhu a dešti a kterou dýcháme.Vypouštění aerosolového baria je spjato s tím, že máme méně kyslíku pro dýchání. Je také spojeno se zvýšeným krevním tlakem a nekotrolovatelným nosním krvácením. Minulý týden mi někteří přátelé řekli, že měli takové nosní krvácení, že ho více než 20 minut nemohli zastavit. Během této poslední sněhové bouře bylo pravděpodobně přidáno a do již toxické chemické směsi ještě více chemikálií. Dva přátelé mi volali a řekli, že o několik hodin později, když se jim již v nosní dírce srazila krev, po vysmrkání začali krvácet z druhé dírky. To znamená, že neustálým dýcháním prozizákonných jedů po tak mnoho let byl poškozen fibrinogen, který je základem pro srážení krve,
Tato záležitost nemá jen tento jeden faktor. Mnohonásobné vrstvy škodlivých chemtrailsových jedů násobí jejich účinky až na úroveň ohrožující život. "Nejsou žádné dostupné lékařské údaje o dlouhodobém působení baria na lidské tělo." (4) My, celá populace čítající milióny a miliardy, jsme tedy zkušebními morčaty pro odporné tajné válečné biopraktiky vojska.
Další nemoci rovněž spojené s chronickým vystavením chemtrails (viz poznámka 4 níže):

 1. 1. Krvácení z plic (navíc ke krvácení z nosu), vysoký výskyt astmatu (má ho 20 milionů Američanů, z toho 6,8 milionu jsou děti) a jiných plicních alergií. Rakovina plic má vysoký výskyt, v r. 2007 196 252 případů (nejnovější údaj).
 2. Bronchitida, příznaky podobné chřipce a zápal plic (dosahuje úrovně epidemie). Tyto nemoci nereagují na obvyklá antibiotika (možná částečně pro jejich užívání pro méně závažné nemoci či proto, že se s tímto druhem zánětu plic lékaři obvykle nesetkávali). "EPA informuje, že submikronové částice procházejí plicními filtry a vstupují do krevního řečiště, vyvolávají vysoký tlak, který může způsobit srdeční příhodu do dvou hodin od vdechnutí. Badatelé dosvědčují 'významný nárůst¨počtu těchto přápadů v době, kdy vzrůstá množství těchto znečišťujících částic ve vzduchu." (5) Znečištění vzduchu částicemi je nebezpečné pro ty, kteří mají chronické plicní nemoci, včetně obstruktivní pulmonální nemoci, která zahrnuje bronchitidu a rozedmu.
 3. Noční pocení a/nebo nevysvětlitelné horečky (nevztahující se k symptomům menopauzy).
 4. Gastrointestinální problémy (všechny věkové vrstvy, včetně domácích zvířat. S tím může být spojeno i nevysvětlitelní zvracení psů a koček, které je rovněž na vzestupu.)
 5. Kůže: extrémně suchá a popraskaná kůže a rty (i za teplého počasí); poranění, která se nehojí nebo se náhle objeví a zmizí; houbové infekce, které se neuzdravují nebo to trvá velmi dlouho; zrychlené stárnutí kůže (někdy pozorovatelné během týdnů či měsíců).
 6. Sluch: rychlá či náhlá ztráta sluchu, někdy částečná hluchota, tinnitus a závrať, často se vyskytující před nebo po bouřkách nebo při nových meteorologických frontách, včetně husté mlhy.
 7. Zrak: rozmazané vidění (může být také spojeno s novou chemikáliemi nabitou meteorologickou frontou), nárůst počtu šedého zákalu (i u mladých).
 8. Krátkodobá ztráta paměti (vinou vysokého množství aerosolového sprejování nanočástic aluminia pokrytého skleněným vláknem, o němž je známo jeho spojení s dysfunkcí mozku) a mentální zmatenost nebo pocit "jako v mlze" pro mladé i staré, zejména po hustých oblacích mlhy a vlhkosti naplněné chemtrailsovými toxiny.
 9. Vzrůst počtu autoimunitních onemocnění (fibromylagie, syndrom chronické únavy, Lymská nemoc, revmatická artritida, lupus, nemoci štítné žlázy).
Nejnovější zpráva v novém čísle časopisu "Health Affairs" (6) uvádí, že stále více Američanů trpí stále více chronickými nemocemi, které jsou stále vážnější "mají tři nebo více chronických nemocí" (viz bod 9 výše). "Na chronické nemoci se vydávají tři čtvrtiny z více než 2 trilionů dolarů vydávaných na péči o zdraví v USA." (7) Zatímco tako mnohonásobná zdravotní zátěž se stále zvyšuje, v údajích časopisu není ani zmínka o spojitosti s toxicitou chemtrails. Opět zde působí masové zatajování a potřeba "aby se nevědělo" nás vystavuje vysokým rizikům.
Jedná se zjevně o velmi komplexní problém. Žijeme nyní ve světě těžce znečištěném více než 100 000 chemikáliemi, z nichž většina nikdy nebyla testována ohledně bezpečnosti pro lidský organismus, jak píši ve své knize "The Uterine Crisis (Děložní krize)". (8) To nás staví do mimořádně vážné situace. Mnoho z těchto ve vzduchu se nacházejících toxinů je plné částeček, které těžce poškozují celý náš již tak narušený imunitní systém. Částečky také zasahují naše plíce a způsobují potíže od astmatu (jehož jsou zaznamenávány rekordní počty) po kardiopulmonární nemoci. (9)
Po minulých osm let jsme byli svědky, jak Bushova vláda záměrné zničila 30 let zákonů o životním prostředí. Vláda velice zlehčila a/nebo eliminovala jakoukoli společenskou odpovědnost a morální povinnost, a to na náš účet. Takže nyní žijeme ve státě, který právě ignoroval či zničil Konstituční zákony ratifikované před více než 200 lety, v roce 1787. Nyní máme už třetí ukradené volby s podporou svolného a spoluvinného Kongresu a Justice, s obrovskou pomocí masmédií ovládaných korporacemi. Tato situace způsobuje, že většina Američanů je naprosto neinformována o tom, co se vlastně děje v naší nyní ztracené zemi.

Takže vláda zákona v naší zemi je pryč, a z protizákoných a zločinných důvodů je nyní nastolován Marshallův zákon. Bez našeho původního Konstitučního řádu a zákonů o životním prostředí, které by nás vedly, protože mnohé z nich byly ustanoveny pro naši bezpečnost a ochranu, je to útok na dobré a spolehlivé zdraví. Naše imunitní systémy jsou nyní pod neustálou toxickou palbou.
Je pravděpodobné, že lékařské časopisy budou v patřičném termínu a duchu informovat o "nevysvětlitelných" nemocech, včetně těchto závažných krvácení z nosu. (9) V současnosti však se zdá, že není zájem ani povědomí o naší probíhající krizi.

Jednoho jasného rána, po třídenní sněhové bouři, konečně vychází slunce. Moje zimní zahrada je zcela pokryta sněhem. Zelené keře jsou zahaleny bílým příkrovem. Modré sojky, holubi, sýkorky a stehlíci sedí vysoko na dubu, javoru a borovicích. Skvrny jejich modrého, světlehnědého a zlatého peří vynikají v zářivém sněhu. Někde blízko slyším ťukat datla. Vypadá to jako dokonalý obraz idylické zimní scenérie.

Avšak tyto dny v našem americko orwellovském světě mohou být scény z našeho denního života velmi klamné.

Je to den před nezákonnou americkou inaugurací, o to tragičtější, že prezidentem údajně "byl zvolen" poprvé v naší historii černý muž. I když by v den vzpomínky na Martina Luthera Kinga mohl citovat jeho slova, je nzpůsobilý nést dále jeho odkaz. (10) Během posledních měsíců bylo vzneseno mnoho soudních podání o jeho pochybném statutu "rodilého občana" ve smyslu Ústavy. Všechny byly odmítnuty - i naším Nejvyšším soudním dvorem, nejvyšším soudem ve státě. Zkoumání a úvahy jsou již minulostí. Ústavní protiprávnost jeho zastávání této role znamená, že nám byly ukradeny třetí volby. Co tedy znamená, když podává svou oficiální přísahu, že bude "chránit, hájit a bránit Ústavu Spojených států"? Nebylo to snad ze špatného svědomí, když slova úřední přísahy byla popletena, jak uvádí New York Times? (11) Takže máme nyní další vládní podvod. Tudíž veškeré zákony, které budou přijaty, budou de facto ústavně protiprávní. Jak mnoho Američanů toto ví, za stavu, kdy média už dávno nejsou nezávislá na svévolné předpojatosti a korupci?

Po krátkou dobu nejsou na dnešní ranní obloze vidět chemtrailsové mraky. Pokrývka bílého prášku, který jsem dnes ráno odházela lopatou, aby ptáci mohli najít k jídlu nějaká semínka, má nepochybně děsný chemický pach. Vzduch již není čerstvý a čistý, jak býval. V roce 2007 jsem dala testovat svůj sníh a vím, že zápach pochází z jedů, které neviditelně pokrývají mou zahradu. Je v nich barium, aluminium a různé toxické mikroorganismy. Nejsem jediná, kdo si dal testovat sníh nebo déšť. Údaje jsou potvrzeny po celých USA a rovněž v Německu a Itálii. (12) Už to není sníh mých dětských let, se kterým jsem si hrála zabalená do kombinézy a vlněných palčáků, sáňkovala, dělala sněhuláky a radostně se smála při koulování. Tato bílá "krása", která zahaluje mou zahradu, je čistou iluzí. Moje zahrada a všechny ostatní v Nové Anglii, na které napadl sníh, jsou nyní pod pokrývkou jedu, který se nakonec rozpustí a dále bude otravovat půdu a podzemní vodu. Dále bude otravovat savce v mé zahradě: veverky, myši, králíky, srnky, losy, ježky i naše volně žijící kočky ze sousedství.
Během méně než hodiny, zatímco píši tento článek, je to něco málo modré oblohy nahrazeno šedou pokrývkou. Žádné osobité mraky šedého zimního rána, je to pokrývka chemtrailsového jedu. Do dvou hodin je nebe od jednoho horizontu k druhému jednobarevné, perlově bílé. Sníh už není bezpečný. Otráví všechny děti, které si tak rády hrají ve sněhu. Mám velké obavy z toho, že má nevinná vnoučata jsou vysoce ohrožena při hře v tomto sněhu nabitém chemtrails. Chemtrails otráví všechno.

Pokud vezmeme území od států Nové Anglie zasypaných přívaly sněhu až po jihovýchod, kde panují prudké deště, znamená to, že jsme zcela pokryti jedovatou směsí chemikálií, jejíž přesné tajné složení je známo pouze americké armádě a jejím zlovolným badatelům. Tyto jedy vstupují do našeho těla, nejen dechem či potravou, ale také prostřednictvím netestovaného ohavného užívání nanotechnologie.

Pro ty, kteří jsou si vědomi důležitosti zdravé organické stravy, to znamená, že tato strava je znehodnocena (i když nese dnes již bezvýznamnou organickou pečeť FDA), jelikož byla vypěstována na půdě prosycené chemtrails, které na nás padají již více než 10 let. Jedy jsou nyní v každém potravním řetězci a komplexně a rychle ničí pavučinu života.
Kde je celá ta organická komunita farmářů, společností, neziskových organizací a miliónů Američanů, kteří utrácejí více peněz za potraviny, které jsou údajně zdravější. Proč nežádají úplné zastavení šíření chemtrailsových jedů? Celým důvodem pro existenci tohoto multimiliardového organického hnutí je ZDRAVĚjŠÍ STRAVA! Kde je jaké potravinové bezpečí při používání toxických chemtrailsových aerosolů? Organická nálepka FDA už dávno nemá žádný význam, protože půda i voda jsou tak těžce nasyceny chemtrailsovými jedy. Chápeme, o co jde? Jíme otrávenou "organickou" stravu? To je protimluv. Proč tato celá ORGABICKÁ komunita s jejím obrovským finančním vlivem netlačí na ty, kteří jsou odpovědní, aby toto šílenství zastavili?

Toxicita je nyní v potravním řetězci. My lidé jsme na vrcholu tohoto zhoubného potravního řetězce svévolně otravováni těmi, kteří nás ve vojenských a dalších vládních institucích mají ochraňovat. Tento neviditelný scénář působí naprostý chaos v celém systému pozemského života. Jak už jsem opakovaně napsala: NEVIDITELNÉ NEZNAMENÁ BEZPEČNÉ.

Takže nyní při tomto sněhu se dočkáme, jak věřím, vzrůstající epidemie nekontrolovatelného nosního krvácení a dalších nemocí, které lze přímo přisoudit toxicitě těchto protizákonných chemtrailsových aerosolů. Nadále budou těžce poškozovat naše již tak poškozené "zdraví", zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za vážné a svévolné poškozování, nejsou vůbec voláni k zodpovědnosti! Dr. Joyce R. Young, ND, mi řekl při několika příležitostech toto: "Američané nejsou dosud dost nemocní. Proto se zatím nic nedělá."

Protože nemocí rychle přibývá, zkracuje se čas pro jakokoli léky. Je to plán elity? Jaký zdravý a produktivní život může kdokoli z nás SKUTEČNĚ MÍT, když jsme každý den svévolně otravováni jedy? Jak přežijí naše děti a vnoučata v této jedovaté atmosféře? Milióny z nich jsou již kriticky nemocné. Můžeme se ještě probudit a POŽÁDAT o zastavení této pokračující jedovaté noční můry a shromáždit naléhavě potřebnou základní mírovou politickou vůli, dokud jsou ještě občané, kterým zbývá ještě nějaké zdraví? Kde je naše kolektivní morální rozhořčení?
Výchovná pracovnice a spisovatelka dr. Ilya Sandra Perlingieri je autorkou knihy "The Uterine Crisis", která je podle londýnského časopisu "The Ecologist" knihou, kterou si člověk "musí přečíst."

POZNÁMKY:

1. Přednáška pronesená v r. 1996 pro USAF, "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (Počasí násobí sílu. Vlastnicví počasí v roce 2025." Viz: http://209.85.173.104/search?q=cache:Dzs97GIkXrQJ:csat.au.af.mil/2025/volume3/vo

l3ch15.pdf+owning+the+weather&hl=en&ct=clnk&cd=5&client=opera

2. Viz http://home1.gte.net/quakker/documents/chemtrails_over_America-2,htm

3. Viz: Clifford E. Carnicom. "The Salts of our Soils (Sůl v naší půdě.)" www.Carnicom.com/soil.htm

4. Viz: "Biological Detection (Biologická detekce.)", http://home1.gte.net/quakker/documents/chemtrails_over_America-2,htm;

též: "Chemtrails Update June 2008 (Nové zprávy o chemtrails, červen 2008)", www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Updates_June_2008.html;

též:"MD Slams Chemtrails", Dopis od Dr. J. Michael Pece: www.willthomasonline.net/willthomasonline/MD_Slams_Chemtrails.html

5. "Tiny Airborne Particles Pose Grave Health Threat. (Drobné částice ze vzduchu představují velkou hrozbu pro zdraví)" "Idaho Observer" May/04. Posted Dec. 29, 2003, on:www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Timeline_2.html

6."Health Affairs (Otázky zdraví)" The Policy Journal of the Health Sphere. January/February 2009, vol. 28, no. 1: http://content.healthaffairs.org/current.shtml]

7. Will Dunham. "More Americans getting multiple chronic illnesses (Stále více Američanů trpí mnohočetnými chronickými nemocemi." Jan. 6, 2009: www.reuters.com/articleid=USTRE5050S920090106


8. Viz též: Ruth Winter's books for listings of thousands of toxic chemicals (Klasifikace tisíců toxických chemikálií: "A Consumer's Dictionary of Food Additives (Spotřebitelský slovník látek přidávaných do potravin" a "A Consumer's Dictionary of Cosmetic Additives (Spotřebitelský slovník kosmetických aditiv)."

9. Vyhledávání slov "chemtrails" a "krvácení z nosu" tento týden na různých lékařských webech včetně "JAMA" [Journal of the American Medical Association], "The Lancet" in London, Science News, Science Daily a dalších nedalo žádný výsledek. Avšak JAMA má článek o znečištění vzduchu částicemi, které by mohlo být spjato s toxicitou přetrvávajících chemtrails. Viz: C.A. Pope, et al. "Lung Cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution (Rakovina plic, kardiopulmonární mortalita a dlouhodobé vystavení vzduchu znečištěnému částicemi)" JAMA. March 6, 2002. Vol. 287, No. 9: 1132-1141.
10. Viz: Andrew Hughes. "Betraying the Legacy of Dr. Martin Luther King (Zrada odkazu Martina Luthera Kinga," den M. L. Kinga předchází před historickou inaugurací prvního amerického prezidenta afrického původu.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11867

11. Adam Liptak. "I Do Solemnly Swear(Line Please?) Slavnostně přísahám (Řádek prosím?)" The New York Times. Jan. 20, 2009: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2009/01/20/i-do-solemnly-swear/?scp=1&sq=oath%20of%20office%20flubs%20Innauguration%20Jan.%2020,%202009&st=Search

12. Dr. Hildegarde Staninger. "Texas Chemtrail Samples Compared to Samples From Venice, Italy (Texaské vzorky chemtrails srovnávané se vzorky z benátek, Itálie)" Nov. 27, 2007: www/rense.com/general79/chemm.htm

Kdo zabil elektrický automobil?

14. února 2010 v 0:43 | Orgonet |  Volná energie

Americký dokumentární film (1,5 hod.) hledá viníka, který zabil vývoj elektromobilu EV1 společností General Motors v Kalifornii. Poté, co se automobil koncem 90. let osvědčil a Kalifornie již zavedla zákon o nulových emisich, byl stažen z výroby, jezdící prototypy zničeny. Kdo je vinen? Zákazníci? Akumulátory? Vývoj vodikových článků? Kalifornská vláda? Federální vláda? Ropné společnosti? Automobilky?

Odkaz je na český web mustwatch, který dělá české titulky k zajímavým dokumentům - skvělá práce, díky!!!

Film s českými titulky:

Udělejte si orgonit

14. února 2010 v 0:41 | Orgonet |  Orgonity a GIFTINGNež přijde jaro, můžete si zatím obdarovat orgonitem vlastní domácnost. Zde je pár stručných zkušeností, jak na výrobu:

K výrobě základních kousků orgonitu, univerzálně použitelných, tzv. towerbusterů (TB), potřebujete:
 1. Polyesterovou pryskyřici: pokud chcete vyzkoušet menší množství, kupte si v drogerii Lamit i s tužidlem. Pro větší výrobu objednejte z webu Havel Composites, stačí základní Havelpol1, kg asi za 50 Kč, k tomu tužidlo peroxid K1. Zasílají na dobírku jakékoli množství, i malé.
 2. Drobné kovové piliny (špony), nejlépe hliníkové, čím menší tím lepší, ale ne prach. Seženete je tak, že obejdete pár sběren či řemeslnických dílen, a určitě někde budou ochotni je prodat, či dokonce dát (železných se rádi zbavujou), hliníkové seženete za 20 - 40 Kč kilo.
 3. Úlomky křišťálu: objednejte na webu od minasgerais nebo lubosblaha, asi 100Kč za kg. (Úlomky pak ještě rozbijete na maličké kousky, takže to vystačí na dlouho.)
 4. Nádobí na výrobu:
 • Formy na odlévání:
 • Na hezčí kousky pro domácnost třeba malé skleničky nebo mističky, formičky dle fantazie (vystříkat předem silikonovým olejem.)
 • Pro "polní" použití: nejlépe kovový tác na muffiny, na 12 ks, každý o objemu asi 90 - 100 ml. (Měkký silikonový se za párkrát propálí.) Je možno použít papírové kelímky či jiné papírové formičky, i vlastnoručně vyrobené kornoutky - minikužely apod. Tenké umělohmotné ne, protože pryskyřice při tvrdnutí "vře", takže by se asi roztekly. Česká verze forem na muffiny: kupte si paštiky v aluminiových obalech, obsah zkonzumujte, do obalů můžete odlévat.
 • Něco na vymazávání forem: nepodceňovat, jinak vaše práce přijde nazmar, mufiny nemusíte pak dostat z formy ani kladivem! Nespoléhat na "nepřilnavé" povrchy, pryskyřice je brzy rozruší a stanou se super přilnavými. Nejlépe se zatím osvědčuje mazání čajovou svíčkou za tepla (nechat jí kousek rozpustit třeba na vařiči v každém mufinu, rozmazat). Jedlý olej funguje dobře, ale vytváří přípečky, které dělají nerovný povrch a špatně se odstraňují. Silikonový olej ve spreji je výborný na skleněné formy, zejména na ozdobné kousky, které mají být úplně hladké; na kovové formy se nehodí, může se to připéct.
 • Nádobu na míchání pryskyřice s tužidlem. Třeba umělohmotný džbán s hubičkou, nejméně litrový, radši větší. Možno použít tetrapakový obal od džusu nahoře uříznutý, nebo umělohmotnou láhev uříznutou. Dřívko na míchání.
 • Něco na odměření či zvážení množství pryskyřice a tužidla. Pryskyřice a tužidlo se míchají v poměru 0,8 - 2%; čím je tepleji, tím méně tužidla je třeba. Čím ho dáte více, tím rychlejší je tuhnutí, ale vyrobky mohou být popraskané. (To nevadí jejich funkčnosti.) K přesnému odvážení pryskyřice a tužidla lze použít kuchyňskou digitální váhu, někdo odměřuje injekční stříkačkou. Míchat to od oka se nedoporučuje, pak buď vůbec nic neodlejete, protože směs začne velmi rychle tuhnout, nebo tuhne strašně dlouho.
 • Hadr, když něco ukápne.
 • Výpary pryskyřice jsou zdraví škodlivé. Pracujte v dobře větraných prostorách, a ještě lépe, pořiďte si polomasku s filtry proti organickým výparům.
Postup výroby.
 1. Vymažeme formičky.
 2. Nasypeme do nich asi do 1/3 kovové piliny.
 3. Přidáme do každé kousíček křišťálu. Stačí malý úlomek jako nehet malíčku. (Křišťál v TB není nezbytný, ale zlepšuje vlastnosti).
 4. Dosypeme piliny pod okraj formiček.
 5. Odvážíme do džbánu pryskyřici. Záleží na velikosti formiček. Na 12 ks je asi tak od 800 do 1000g pryskyřice. Vypočítáme a přidáme tužidlo, velmi dobře promícháme.
 6. Naléváme do formiček postupně: např. do poloviny, pak špejlí opatrně promícháme směs, aby pryskyřice pronikla všude, a pak dolejeme a ještě promícháme, aby vyšly bubliny vzduchu.
 7. Pro případ, že by nám zbyla pryskyřice, máme po ruce navíc nasypanou formičku. Pokud je málo, nevadí, nedolitý TB dolijeme při příštím lití.
 8. Nevadí, když špony trošku vyčuhují.
 9. Po půl hodině až hodině začnou mufiny silně hřát a ztuhnou (v chladnu to trvá déle.)
 10. Vyklopíte a máte upečeno, můžete rozdávat!
TB jsou univerzálně použitelné. Začněte tím, že si obložíte svůj dům či byt, zvenku aspoň jeden na každý roh, uvnitř do každé místnosti, nebo i do každého rohu. Každý elekrický přístroj v domácnosti (počítač, televizor, mikrovlnka) by měl dostat jeden. Obdarujte zahradu. Venku je nejlépe mělce je zahrabat, třeba pod strom , který pak působí jako generátor orgonu. Pokud máte v blízkosti nějaké "mobilní vysílače", dejte jim aspoň jeden. Čím blíž zahrabáno, tím líp, pokud ale nemůžete do blízkosti, nevadí, TB si na sebe stáhne zhoubnou energii až na vzdálenost třeba 2 km. Vysokou účinnost mají ve vodě, v potoku, řece. Můžete postupovat na své pracoviště, školu, kam chodí vaše děti, atd. Pokládejte diskrétně, když vás nikdo nevidí, třeba za tmy. Nedávejte tam, kde se dá čekat, že někdo váš TB odstraní (děti apod.)

Nenechte děti jíst sníh!

14. února 2010 v 0:35 | Orgonet |  Chemtrails a Haarp
Trochu probírám informace na youtube, co si tak lidé píší o letošním sněhu, a údaje za únor 2009 jsou velmi zajímavé.
Například v Anglii bylo letos nezvykle mnoho sněhu, ale jaksi divného. Už jeho padání bylo spojeno s hromy a blesky ... to už se leckomu nezdálo .... A taky si mnozí všimli, že dost lidí, hlavně dětí, po kontaktu se sněhem onemocnělo s různými zvláštními příznaky. Pár lidí píše, že jedli sníh a ztratili hlas... Sníh tál nepravidelně, některý zmizel hned, některý se držel... Moje pozorování dodává, že některý sníh obzvláště mazlavě klouzal, takže 1 mm sněhu vytvořil na silnici kalamitu...

Jedno krátké video z USA např. ukazuje vláknitý sníh, hodně podobný tomu, co je na mých fotkách zde na blogu (viz výše).
Odkaz na video (1,5 min.): Vláknitý sníh

Lidé jsou zvědaví, takže zkusili ten divný sníh otestovat jednoduchými všem dostupnými testy, a výsledky jsou velmi zajímavé. Například někdo natočil video, jak změřil kyselost sněhu po chemtrailsování, a zjistil šokující výsledek: pH 4,4. Na to reaguje spousta komentářů lidí hlavně z USA a Anglie, co taky měli nějaké potíže. Měřit zkusili i mnozí další a získali podobné hodnoty. Umělý sníh (jiný už teď není), je tedy vlastně docela slušná kyselina. Není radno ho jíst ... (Zde je odkaz na wikipedii, jak je to s tou kyselostí: pivo má údajně 4,5. Takže Češi by měli být na kyselost trénovaní .... Kyselý déšť má méně než 5,6.)

Odkaz na video (1,5 min.): Chemtrails a kyselý sníh

Jiný kutil prověřil chemtrailsový sníh činidlem, které používají akvaristé na zjištění kvality vody. Zjistil vysoký obsah amoniaku. Jsou o tom dvě videa beze slov, vše je srozumitelné. V prvním videu (1,5 min.) se porovnává voda z akvária a chemtrailsový sníh. V dalším se přidal ještě vzorek jakési superčisté vody.

Odkaz na video (1,5 min.): Test sněhu na amoniak

Odkaz na video (6 min.): Test sněhu na amoniak 2

Takže současný armádou poskytovaný sníh je něco jako žíravina, a to zde nepřihlížíme k jeho obsahu těžkých kovů jako barium, atd (klasika v chemtrails.) Nenechte děti si s ním ani hrát, natož ho jíst! Je to fakt smutný, co se děje ...

Dobrá zpráva: lidé na celém světě si čím dál více těchto manipulací všímají. Stále víc se o nich píše na webu. Tak snad nás probuzených brzo bude tolik, že se dokážeme vzepřít! A orgonit (chembuster) pomůže...

Orgonise Africa 1

14. února 2010 v 0:33 | Orgonet, Georg |  Orgonity a GIFTING


Georg Ritschl a jeho manželka Friederike (http://www.orgonise-africa.net/) působí v Africe od roku 2001 a od té doby dosáhli giftingem úžasných výsledků při záchraně tohoto kontinentu, který byl samozvanými světovládci a jejich "globálním oteplováním" odsouzen k úplné desertifikaci. Postupně tam přivedli hojný déšť a ve své práci dále pokračují. Část prostředků na gifting získávají prodejem osvědčených orgonitových prostředků, které už vlastní i někteří naši čtenáři. Přečtěte si krátkou a inspirující bilanci jejich expedic, zveřejněnou na webu ethericwarriors.com.
Čas od času, když jsem ve velkém stresu, je dobré podívat se zpátky na to, čeho už jsme dosáhli.
Takže jsem zašel do svého archívu a vytáhl tyto mapy, které ukazují, jak se malá pokrývka orgonitových darů pomalu rozšířila na stále vzdálenější části našeho milovaného kontinentu.
Naše gifterská kariéra začala někdy koncem roku 2001 naším prvním cloudbusterem, který přinesl úžasné výsledky.
Tehdy také Don a Carol přišli na to, že je nutné neutralizovat mikrovlnné věže, neboli "vysílače zhoubné energie", abych byl přesnější.
Ještě si pamatuji, jak jsem se bušícím srdcem doplížil ke své první věži a zahrabal pod skupinu stromů svůj HHG (towerbustery tehdy ještě nebyly vynalezeny).
Nejprve jsme samozřejmě obdarovali své okolí v Johannesburgu a potom začali s prvními malými výlety.
Charakteristické pro tu dobu bylo, že jsme vždy získali dosti dramatické výsledky, kdykoli jsme instalovali náš orgonitový cloudbuster.
Typické bylo, že se na modré obloze utvořil velmi pěkně formovaný kruh z kumulů, který obklopoval modrou díru. Kruh se později stáhl ke středu, dalo by se říci, že to byla imploze, a ve většině případů byla tato imploze následována silným deštěm.
Mapa: Naše skromné začátky - ogiftovaná území do února 2003
Ke konci roku 2003 tisk jednomyslně psal o nadcházejícím katastrofickém suchu, které má postihnout Jižní Afriku. Na prvních stránkách novin se objevovaly fotografie vyzáblých vesničanů, které byly doplňovány hrozivými předpověďmi o smrti 10 milionů lidí v Jižní Africe.
To už jsme se naučili chápat výraz "předpověď" ve významu "plán", což je jeden z malých triků, kterým může čtenář zjistit alespoň nějakou reálnou informaci z všudypřítomné "Sítě Správného Myšlení" ("What to Think Network", WTN).
Uvědomte si , prosím, že kdykoli řeknou, že něco předpovídají, ve skutečnosti už naplánovali, aby k tomu došlo.
To nás podnítilo ke skutečné akci, i když naše prostředky byly tehdy velmi omezené. Po cestě do Ugandy s Donem koncem roku 2003 jsme rozsáhle ogiftovali severovýchodní oblasti Jižní Afriky, zejména pás kolem Kruger Park, kde obrovská seskupení HAARPových věží (všechny věže mobilních operátorů pracují současně i jako povětrnostní zbraně i zbraně na ovládání mysli) blokovala déšť přicházející od moře (Mozambik), aby nemohl proniknout na pevninu.
To rozpoutalo vydatný a vytrvalý déšť nad provinciemi Mpumalanga a Limpopo v Jižní Africe a vzdálenějším vnitrozemí (viz http://www.orgoniseafrica.com/krugerbarrier1.html a další reportáže z dalších expedic).

Mapa: Kruger Park a pobřežní oblasti po obdarování - stav v březnu 2004

Následující busting pobřeží Indického oceánu - provincie Kwa Zulu Natal pomohl upevnit tento úspěch.

Velkého průlomu bylo dosaženo v září 2004 při naší expedici do Namibie, což byla naše první zahraniční expedice mimo Jižní Afriku.
Rozmístili jsme 5 orgonitových cloudbusterů a asi 1300 towerbusterů a neutralizovali víceméně kompletně síť vysílačů v Namibii, která je koncentrována podél hlavních silnic v této řídce osídlené pouštní zemi. To vyvolalo největší déště v zaznamenané historii. (Což jest od doby, kdy přišel bílý muž se svými ideami o meteorologii atd.) Byl to také velký průlom tím, že od nynějška byly Indický a Atlantický oceán spojeny sítí orgonizovaných cest. Také jsme poprvé použili novou taktiku, kdy jsme pokládali orgonit do všech vyschlých koryt řek, která jsme přejížděli, s předpokladem, že pod suchými koryty proudí zdroje podzemní vody a ty ponesou orgon do okolní krajiny. Myslím, že výsledky ukázaly, že to byla dobrá taktika. Také jsme poprvé provedli gifting ze vzduchu tak, že jsme si ve Walvis Bay pronajali 6sedadlovou Cessnu 210, abychom ogiftovali Namibskou poušť mezi W-Bay a Ludertiz, což je 400kilometrový pruh nepřístupného terénu. Cestou tam jsme giftovali po zemi a cestou zpět na moři. O této expedici si přečtete na http://www.orgoniseafrica.com/desertrain.html.
Dalším velmi úspěšným rozšířením naší orgonitové pokrývky byl výlet na Jižní Mys o velikonocích 2005, http://www.orgoniseafrica.com/obstaclerun.html, což mělo za následek vydatný déšť v kraji, který ukončil povážlivé sucho. Hlavní státní silnice N2 byla následkem toho odplavena, ale místní obyvatelé nám řekli, že se tak opět nastolily obvyklé dešťě, které znali z dětství.

Mapa: K osvobozeným krajům se přidala Namibie a Západní Mys - duben 2005

Orgonise Africa 2

14. února 2010 v 0:32 | Orgonet, Georg |  Orgonity a GIFTINGDokončení článku
George Ritschla:
Modrá pro Afriku

(Překlad Orgonet)

(Místo všech postupných map dávám pouze jednu velkou, kterou lze kliknutím zvětšít, a na které vše taky uvidíte. Je z července 2008. Pozn. Orgonet)


Ve druhé polovině roku 2005 jsme podnikli výlet do Mozambiku (http://www.orgoniseafrica.com/mozambique1.html) a svůj první "lodní orgonitový útok" - nalodili jsme se na zábavnou plavbu se spoustou většinou opilých lidí a jeli z Durbanu na ostrov Bazaruto v Mozambiku a zpět. Při cestě jsme zanechali ve vodě 300 orgonitových dárků. (To byl počátek našeho projektu "orgonového náhrdelníku" kolem Jižní Afriky, který je nyní rozšířen na délku více než 4000 km ogiftovaných pobřežních vod.
Plánovaný okružní výlet přes Zimbabwe, Mozambik, Malawi, Tanzánii, Kenyu, Ugandu, Burundi a Rwandu skončil naším dočasným uvězněním v Zimbabwe, čímž se cesta poněkud zkrátila. Ale v Malawi jsme se setkali s úžasným dr. Chipangulou, prezidentem Mezinárodního výboru tradičních léčitelů v Malavi, kterému jsme svěřili většinu svého orgonitu a on jej řádně rozdal po celém Malawi, čímž ukončil další umělé sucho hojným deštěm. (www.orgoniseafrica.com/prisoners.html)

Krátká cesta na Zanzibar v prosinci 2006 nám umožnila obdarovat tento ostrov, kde bylo právě nalezeno 400 mrtvých delfínů, pravděpodobně jako výsledek aktivit amerického námořnictva. Též jsme navázali kontakt s naší přítelkyní žijící v Keni, Judy Lubulwa, a mohli jsme provést důkladné obdarování vod v kanálu mezi Dar-Es-Salaam a Zanzibarem. http://www.orgoniseafrica.com/spiceisland.html

V první polovině roku 2007 jsme dokončili poslední opravdu veliké neobdarované místo v Jižní Africe obdarováním Karoo, což je rozsáhlá, téměř neobydlená polopoušť v centrální a jihozápadní části země. (http://www.orgoniseafrica.com/vastinterior.html) Náš plán na pokračování ve vodním orgonovém náhrdelníku - obdarování pobřežních vod ze zábavní lodi - byl neustále mařen podivnými náhodami. Jedna zábavní lodní společnost, kde jsme si již zakoupili plavbu, přestala fungovat. Nákladní loď namibských přátel, kteří nám nabídli plavbu z Kapského Města do Walvis Bay, se za divných okolností potopila. Situace se změnila teprve pořízením vlastního člunu pro plavbu po Zambezi v květnu 2007. Koncem roku 2006 a začátkem 2007 vystrčila obluda umělého sucha opět svou ošklivou hlavu v Zimbabwe a Zambii, a obě tyto země leží na březích velké řeky Zambezi, která teče z Angolských a Zambijských výšin do Indického oceánu v Mozambiku, je to jeden z největších toků v Africe. Sensibilové na ethericwarriors, zejména Carol, identifikovali jezero Kariba jako kritické místo, které je třeba obdarovat, aby byl znovu uvolněn déšť.

Je zajímavé, že Credo Mutwa psal hodně od jezeru Kariba ve své knize "Indaba my children" a označil je jako nejsvětější místo v Africe, které bylo znesvěceno přehrazením řeky a odstraněním duchovního strážce tohoto místa v padesátých letech tehdejší "rhodéskou" koloniální vládou. (http://www.orgoniseafrica.com/zambesi.html)

Člun, který jsem si koupil na výlet po Zambezi, když jsem neměl ještě o plavbě ani ponětí, se musel podrobit závažným vylepšením, než jsem se s ním mohl pustit na moře, a tožéž platilo o mých mořeplaveckých schopnostech. Musel jsem se učit na zkoušky, abych dostal kapitánskou licenci, což zahrnovalo i dosti dobrodružnou plavební výuku ve vysokém příboji Indického oceánu.
Po tom všem jsme začali obdarovávat pobřeží Západního mysu v několika cestách během listopadu a prosince 2007 a ledna a března 2008. Výsledkem toho bylo, že celé pobřeží od Kapského Města k East London je obdarováno. Je to pruh dlouhá asi 1200 km. (http://www.orgoniseafrica.com/Allthatwater3.html)
Koncem ledna jsme se mohli vydat na další plavbu, tentokrát na lodi Royal Mail RMS St. Helena z Kapského Města do Walvis Bay. (http://www.orgoniseafrica.com/cruisade2.html)
Nyní byl bez orgonitu už jen malý pruh mezi East London a Port Edwards, a ten byl nedávno, v prosinci 2008, dokončen při další plavbě z Kapského Města do Durbanu.
V červenci jsme se vydali nahoru do Středního Mozambiku a Malawi obdarovat velké jezero Malawi v jižní částí zlomu v Údolí velké soutěsky, který se táhne odtud až do Libanonu a je pokládán za energetickou páteř Afriky, jak říkají ti, kteří se zabývají zemskými energetickými body.
Výsledky:
Hojný déšť, v kraji zbývá jen velmi málo suchých míst. Významné negativní scénáře se nemohly rozvinout. Žádné masívní sucho ani 10 milionů obětí hladomoru. Samozřejmě program NWO (Nový světový pořádek) ještě pokračuje, ale cítíme, že zaostává za plánem.
Největší úspěch: Prakticky zde již není chemtrailsová aktivita, kromě několika málo sporadických pokusů zabílit naši oblohu na velmi omezených místech.
Už jsme také po několik let neviděli na obloze všude rozšířené HAARPové vzory rybích kostí.
Obloha se jeví živá a plná energie nejméně po 80% času.
Příští expedice
Další velký výlet je plánován na duben, kdy pojedeme po řece Zambezi odshora až dolů a spojíme silný pruh pozitivního orgonu s naším obdarovaným oceánem tak, že vyplníme mezeru mezi deltou Zambezi a ostrovem Bazaruto na moři. Můj věrný malý člun musel udělat místo mírně většímu se dvěma motory kvůli bezpečnosti, protože občas budeme na cestách velmi daleko od civilizace. Vodní cesty, které chceme obdarovat, měří así 1200 km a spolu s cestami po silnici ujedeme asi 5000 km.


Kde koupit křišťály

14. února 2010 v 0:29 | Orgonet |  Orgonity a GIFTING
K dotazu, kde koupit levně křišťál:

http://www.minasgerais.cz/surove-kameny-sleva.php

Na tomhle odkazu mají: křišťál surový úlomky za 399,- 2kg, a růženín surový za 299,-2kg. (Cena jde zřejmě nahoru s poklesem koruny, ale pořád je to spousta materiálu.) Tyto krystaly jsou vhodné pro TB. Růženín zejména, pokud hodláte vyrábět pro osobní použití, domácnost a pracoviště, prostě mezi lidi (má jemné příznivé vibrace, zklidňuje). Tyto úlomky ještě můžete rozbít kladivem (na betoně, na kameni: úlomek se položi na látku, přikryje látkou, kladivem přes látku se opatrně rozbije. Vzniknou menší úlomky a křišťálový prach, ten se také nasype do TB.).

Křišťály s hrotem jsou dražší a pro TB a malé kousky orgonitu je nepotřebujete, ty se používají pro výrobu tzv. HHG, to jsou asi 3x - 4x větší objemy, většinou ve formě kužele, odlévají se do kuželovitých skleniček nebo papírových forem a obsahují třeba 5 jednohrotových křišťálů.

Druhá firma, kde se můžete zeptat, není klasický internetový obchod, všechno nemají vystavené na netu, ale můžete se dotázat třeba mailem, zda a za kolik mají křišťál surový malé úlomky, info@mineral-blaha.com, jsou velmi ochotní...

Orgonit do auta

14. února 2010 v 0:24 | Orgonet |  Orgonity a GIFTING

Pokud už jste zabezpečili svou domácnost, zahradu, pracoviště, školu, kam chodí vaše děti (dejte jim kousek orgonitu i do aktovky a sami také noste kousek při sobě), apod., neměli byste zapomenout na své auto.

Orgonit v autě jej chrání a také snižuje spotřebu benzínu. Udává se, že o 10 - 20 %. Nemám to exaktně změřeno, ani nevím jak to udělat, ale moje zkušenost mi to potvrzuje. Na středně velký vůz se doporučuje aspoň 6 TB: 1 pod sedadlo řidiče, 1 do schránky vpředu, ostatní pod zadní sedadla a do kufru, někdo radí k motoru. Řádně zabezpečit, aby tam nelítaly. Větší počet rozhodně neuškodí, vhodné jsou i HHG. Čím větší auto, tím více.

Zajímavé je, že účinek na spotřebu se projeví až po 3 týdnech - to mám vyčteno a skutečně to tak bylo. Snížení spotřeby pozoruji tak, že: každý týden jezdím trasu asi 300 km. Před orgonitem byla spotřeba při plynulé jízdě 1/2 nádrže (viděno podle čárek měřiče), s orgonitem je asi o 20% méně než 1/2 nádrže. Pokud se jezdí po městě či popojíždí v koloně, pak je efekt menší, 10% i méně.

Další význačný efekt: všude, kam přijedete s orgonizovaným autem, přivezete čerstvou energii. Účinek je mnohdy velmi viditelný, před vámi a všude, kam přijedete, se náhle vyjasňuje. Jako by se okolní zdroje DOR, které nejsou neutralizované, napojovaly, pročišťovaly a vytvářely efekt modré oblohy. K tomu dochází často tehdy, když vezete náklad TB určený k rozdání...

Pokud rozvážíte orgonitové dárky, vozte v autě zapnutý power wand; ten ruší veškeré technické sledovací prostředky, kdyby snad někdo chtěl monitorovat váš pohyb. Je to samozřejmě také zesílená ochrana proti nejrůznějšímu nebezpečí na silnici.


Francie: první výsledky hnutí za odstranění mobilních vysílačů

14. února 2010 v 0:19 | Orgonet |  Elektrosmog
Dobrá zpráva: lidé se zajímají o vlnění z vysílačů, které ohrožuje jejich zdraví a životy, a dokázali s tím už něco udělat. Zatím jenom ve Francii, ale někdo začít musí... tamější soudní ustanovení ukazují, že přece jen ještě existují soudy, které se dokážou zastat obyčejných lidí proti zvůli hromaditelů zisků...
Orgonitem se sice proti škodlivým vlivům různého vlnění můžeme ubránit, ale bylo by přece jen lepší, aby společnost konečně stanovila meze lidské zaslepenosti a chamtivosti, umožňující bezohledné zavádění jakéhokoli finančně motivovaného"pokroku" ...

(Orgonet, volně dle francouzského tisku.)

Ve Francii již po řadu let probíhá v mnoha městech boj za odstranění mobilních vysílačů. Ty zde dosud rostou jako houby po dešti, bez vědomí městských úřadů, bez vědomí občanů. Lidé žijící v jejich blízkosti si stěžují na zdravotní problémy a žalují mobilní operátory za odstranění antén. V současné době probíhá ve Francii několik desítek žalob, a již dvě z nich uspěly: mobilní operátoří musí okamžitě demontovat svá zařízení!

První historický úspěch byl zaznamenán nedávno, dne 4. února 2009, kdy odvolací soud ve Versailles odsoudil mobilní společnost Bouygues Telecom k okamžitému odstranění několika vysílačů v departementu Rhône.

Žalobu podaly 3 manželské páry z Tassin-la-Demi-Lune, jejichž domy stojí v těsné blízkosti vysílače. Jejich děti (celkem 12) i rodiče byli stiženi různými zdravotními problémy. Soud první instance v Nanterre proběhl v září 2008 a již tehdy jej mobilní společnost prohrála. Měla okamžitě odstranit vysílač, v případě prodlení zaplatit 100E za každý den prodlení, a žalujícím zaplatit odškodné ve výší 1000 E. Společnost se odvolala, a odvolací soud rozsudek potvrdil, přičemž zvýšil poplatek za denní prodlení na 500E a náhradu škody na zhruba 7000E pro každý pár. Viz článek: http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/04/535276-Bouygues-Telecom-condamne-en-appel-a-demonter-des-antennes-relais.html

Jedním z odůvodnění rozsudku je to, že je nepřípustné vystavovat obyvatele bez jejich vědomí a vůle riziku zdravotních problémů, které jsou více než hypotetické. Viz rozsudek (francouzsky): http://tempsreel.nouvelobs.com/file/635286.pdf

Ani ve Francii nebylo dosud jednoznačně konstatováno, že vysílání je zdraví nebezpečné, nicméně i "více než hypotetický předpoklad" jeho škodlivosti dal podklad soudnímu rozhodnutí o odstranění vysílače.

Další podobný rozsudek na sebe nedal dlouho čekat. Společnost SFR byla odsouzena 16. 2. 2009 k odstranění antény ve Vaucluse. Zde byl žalobcem vinař ze známe vinice Châteauneuf-du-Pape, jehož obydlí stojí 135 metrů od stožáru. Viz článek: http://www.20minutes.fr/article/307213/France-SFR-condamne-a-demonter-une-antenne-relais-dans-le-Vaucluse.php

Z mnoha míst, kde jsou podány žaloby, jmenujme například Albi, kde si rodiče školních dětí stěžují na umístění souboru antén na střeše školy. Místostarostka města Albi k tomu sdělila, že město. v němž je již přes 30 těchto vysílačů, stavbu dalších na svém území nepovoluje, avšak nemůže zabránit tomu, aby si operátoři domluvili nájem na střechách soukromých domů či institucí (ročně údajně a tajně 2 500 - 5 000E). Viz článek:
.
Rozsáhlé hnutí proti mikrovlnným vysílačům existuje v Lyonu, kde mezinárodní organizace NEXT-UP bojující za snížení expozice lidí elektromagnetickému vlnění (můžete podepsat její petici) pomáhá sdružení rodičů lyonských škol v kampani za odstranění vysílačů na střechách škol. Rodiče protestovali proti umístění antén již před devíti lety, avšak teprve před dvěma lety, kdy u dvou žáků jedné školy byla zjištěna rakovina, hnutí nabralo na síle. Městská rada zde nařídila mobilnímu operátoru SFR odstranit vysílače ze škol; ten někde provedl pouze kamufláž, kdy zakryl vysílací panely komínem; jinde odstranil pouze panely, ostatní zařízení jako provozní kabiny, vysokofrekvenční kabely atd. ponechal na místě. Akce rodičů nyní pokračuje a po nedávných precedentních rozsudcích rodiče mají naději na vítězství. Vysílače z jedné školy byly již odstraněny.
Na následujícím videu lze vidět rozložení vysílačů ohrožujících zdraví dětí ve školách včetně jejich vysílacích parametrů.

Neznámí pachatelé dokonce 3. března 2009 podpálili a zničili mobilní vysílač operátora Buygues v Bressols.

Udělejte si orgonitový knoflík k mobilu

14. února 2010 v 0:18 | Orgonet |  Orgonity a GIFTING
Nedávné studie ukázaly, že asi po 2000 hodinách telefonování může mikrovlnné záření z mobilního telefonu vyvolat mozkový nádor na té straně hlavy, kde si pravidelně přikládáme přístroj. Obzvláště nebezpečné je používání mobilu pro děti, protože prakticky celá jejich hlava je prozářena nebezpečnými vlnami. (Viz video organizace Next-Up: ukazuje hloubku penetrace záření do dětské hlavy. http://videos.next-up.org/MicrowavesPenetration/IrradiationChildrenBrain/25042008.html

Nebezpečí rakoviny mozku můžete do velké míry odstranit přeměnou negativních energií na pozitivní orgon, který bude mít léčivý účinek na váš mozek. Vyrobte si orgonitový knoflík na mobil, který vás bude chránit.
Pokud jste už dělali orgonit, tak postup i přísady jsou úplně stejné, jenom je vše v menším měřítku.

Jak na to:
Když už se s tím budete piplat, rozhodně stojí za to udělat jich co nejvíce najednou a rozdat do okolí. Takže si najděte vhodné formičky (z tvrdého plastu nebo ze skla, třeba platíčka z lékového balení či od bonbonů, víčka, apod. - cokoli přiměřené velikosti, co se vejde na mobil).
Potřebujete drobné kovové špony (jakýkoli kov), které můžete získat např. ze směsi běžné velikosti prosíváním přes dětské sítko na písek apod., nebo si je nechte speciálně nastrouhat u řemeslníka...
Smíchejte je s malými kousíčky rozdrceného křišťálu či křišťálového prachu.
Nasypte směs do formiček vystříkaných silikonovým olejem a zalijte pryskyřicí smíchanou s tužidlem. Promíchejte, nechte dobře prosáknout. Nalijte dostatek pryskyřice, aby se vytvořila nahoře rovná plocha.
Nechte ztvrdnout a vyjměte z formiček. Podle potřeby ostré hrany uhlaďte smirkovým papírem.
Nalepte na oboustrannou lepicí pásku a připevněte na mobil.
A to je vše, je to velmí snadné, pokud máte doma materiál.

Pokud ho nemáte a nechcete se s tím nechcete piplat, můžete si
hotové knoflíky objednat - viz další články zde.

Power Wand a český Ravo Zapper

14. února 2010 v 0:14 | Orgonet |  Orgonity a GIFTINGJak vyrobit HHG

13. února 2010 v 23:56 | Orgonet |  Orgonity a GIFTING
Zde je starý dobrý videonávod, jak vyrobit HHG
(s českými titulky, i když je rozumět i bez nich).
(Váha v gramech: asi 350 g. Jako 4 TB.)


http://www.overstream.net/view.php?oid=n4i0ane9l1sr

HHG: Holly Hand Granate (Svatý ruční granát) - větší a silnější orgonit s více kameny, spirálou, má větší dosah, asi jako čtyři TB; podle velikosti a složení.

TB: Tower Buster (... postrach věží?) orgonit do dlaně, který se umístí pod vysílací věž aby zpracovával a čistil elektrosmog a destrukční charakter vysílaného pole, především skalárního, mobilního a dalších

Chemtrails

13. února 2010 v 23:49 | Aeomis |  Chemtrails a Haarp

Tyhle chemikálie se rozstřikují po celém světě ve značně zvětšené míře od podzimu roku 1999. Předtím se také rozstřikovali, ale ne v tak globálním měřítku a v tak velké intenzitě po celé planetě.

A co to tedy přesně je ?

Letadla používají více druhů směsí pro rozstřikování, v závislosti na tom, čeho přesně mají dosáhnout a v závisloti na klimatických podmínkách. Samozřejmě tyto směsi jsou čímdáltím dokonalejší a účinější. V zásadě jde zejména o dva druhy směsí, které vídám na obloze, co se vizuálního vzezření týče.

Celý projekt chemtrails má mnoho účelů, tedy, je zaměřen proti mnoha věcem, je to doslova vícerozměrná záležitost a ve své podstatě jde o geniální plán, avšak nemocných mozků.

To, co zde budu psát, bude neustále houstnout a houstnout, co se normálnosti týče až po téměř nemyslitelné, takže se připravte na rozpor a odpor vaší mysli k některým informacím, zde poskytnutým.

Vše jde logicky za sebou a doplňuje se, tedy:

Účel # 1

Očividně, po každé chemtrail operaci, obloha získá blbě bílou, někdy našedlou barvu a Slunce je zastíněné a sluneční paprsky neproniknou. Směsi, které k tomuto používají, jsou následující, a každá se rozstřikuje v jiné výšce:

První směs se skládá z polymerů spolu se sloučeninami baria a hliníkových částic, v této směsi můžou být a jsou ještě další těžké, velice vodivé kovy, vše v řádech nano částic a pravděpodobně ještě menší než nano částice.

Tahle směs je ona klasická, okem viditelná směs, která se rozstřikuje zhruba ve výšce 4-5 km, jsou to ty husté, bílé čáry, které se postupně rozlezou po celém okolí a vytvoří následně, za několik hodin, bílou deku. Chemická reakce, ke které zde dochází je taková, že směs na sebe z okolí - z prostoru nad sebou a z prostoru pod sebou, přitáhne vlhkost a zkoncentruje ji, tak se vytvoří tato falešná bílá deka podobná vysoké oblačnosti. Některé části v této směsi ještě obsahují prvky filtrující specifické částice, které obsahuje sluneční záření. K tomu se dostanu později.

Druhá směs obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, někdy s lehce radioaktivním obsahem (Thorium), opět vše v řádech nano-piko částic. Tato směs se rozstřikuje v o něco větší výšce, zhruba 7-8 km vysoko a tato se používá spolu s elektromagnetickou interakcí, lépe řečeno, spolu s vysokofrekvenční energetickou interferencí ze systému H.A.A.R.P. a tomu přidružených podsystémů.

Tato druhá směs se od první směsi od pohledu liší, neobsahuje totiž žádné polymery a je téměř neviditelná, mizí v rozmezí 5 - 30 sekund po rozstříknutí z letadla. Ale její vliv lze pozorovat následovně… pokud je například zcela modrá obloha, tak tato v první fázi postřiku zůstane stále modrá, a po té, co přeletí několik dalších letadel s postřikem, začne získávat jakýsi vybledlý nádech, někdy zase nejdříve vypadá ta modrá obloha, jakoby trochu špinavě zatmavle předtím než zbledne. Když prostor oblohy dosáhne kritického bodu nasycení těmito částicemi, a všechny se tam pěkně rozprostřou po celém okolí jak mají, tak nastává ona interference mezi zdrojem vysokofrekvenční energie a těmito částicemi. Tento děj je pozorovatelný následovně - během 10ti až 30ti minut po dosažení kritického nasycení prostoru nebe touto postřikovou směsí, začnete vidět na obloze formující se vlny, vytvářející opět bílou deku, za 2-8 hodin pak bude celé nebe kompletně zacloněné vysokou oblačností. Ty vlny a celá ta vysokofrekvenční interakce vypadá přesně takhle: (shlédněte následující videa celé, jsou časově sestřihnuté, takže spatříte progresy těch dějů, zejména u prvního videa)


http://www.youtube.com/watch?v=eU4pVxvUQGw

Účel postřiků # 2

Ačkoliv tyto účely prakticky všechny spolu souvztaží, popisuji je odděleně, aby tomu bylo možno lépe porozumět, tedy dále… některé zdroje uvádějí, že v těchto směsích se vyskytují ještě další prvky jako: ethylen dibromid (toxin, vyčerpává imunitní systém), sulphur fluorid (destabilizuje šišinku mozkovou a její specifickou látkovou výměnu, tedy produkci jistých aminokyselin umožňující lidskému vědomí, naladit se a vnímat odlišné frekvenční pásma, tedy znesnadňuje například dosáhnout vyššího stavu vědomí-naladění se na Zdroj / Energii, působí tak ještě společně s něčím, co popíšu níže, má tedy, jednoduše řečeno, tendenci fixovat frekvenční pásmo mozku kolem 12-14 cyklů za sekundu, například vaše meditací rozšířené vědomí, nebo vědomí rozšířené nalaďováním se na "Krásu / Energii / Zdroj" má následně rychle srazit zpět dolů do tohoto pásma), viry, plísně a bakterie jsou také uváděny jako obsah těchto směsí, opět toto snižuje a vyčerpává neustále imunitní systém, vše co vyčerpává imunitní systém se projeví také jako snížené vyzařování aury a jako snížená tělesná síla / vitalita. Tělo je pak také náchylnější k různým onemocněním.

Všechny tyto vlivy chemický a toxických látek na organismus jsou neoddiskutovatelné a mají tento nesporný vliv na tělesný program, protože tělo je jedna velká elektro-chemická reakce, takže do ní tímto zasahují a narušují tím tělesný harmonický elektro-chemický program. Nikdo například nemůže popřít vliv jedu na tělo, když je někdo otráven a zemře, jed toto způsobí narušením určitých elektro-chemických procesů v těle. Tyto směsi, co rozstřikují nejsou přímo jedem, ale spíše přímo účelně pozměňují elektro-chemické reakce v organismu, a to má pak vliv na stav mysli, tedy jde o manipulaci mysli, její neustálé snižování do velmi úzkého pásma vědomí, kde je mysl snadněji ovladatelná tím vším, co tu máte kolem vás a nic víc pak tato mysl nevnímá a nehledá. Jedinec pak operuje výhradně z části mysli, kterou i věda tady na Zemi nazývá "reptiliální mozek - plazí mozek", tato část mozku má sloužit pouze jako záložní instinktivní zdroj pro přežití, v našem současném světě je však neustále záměrně aktivována a přestimulovávána, takže pak jedinec dělá pouze ty věci, které s tímto souvztaží - aby měl na nájem, jídlo, zaplatil hypotéku atd. ale nikdy není jedinec z tohoto stavu puštěn ven, neboť okolí a neustálí tlak z okolí na existenční jistoty je v naší společnosti na denním pořádku z mnoha zdrojů. Jako například, co když přijdu o práci, co když nebudu mít na nájem… přežiju, nepřežiju atd. neustálý existenční strach a obavy.

Nyní se dostávám k místu, kde to začne být trochu horší pro mysl, a někomu se může udělat i trochu špatně od žaludku, takže kdo už má dost mých popisů, ať už raději nečte dál…

Účel postřiků # 3

Genetická čistka. Geniální, nemocní vědci nového světového pořádku a jejich manipulátoři vědí všechno o genetických liniích, vědí, že DNA je klíčem pro přenos frekvencí a vědomí. Jejich cílem je vymítit určité genetické, čisté linie, které mají větší potenciál jako nosič frekvencí Světla / Lásky pro vědomí. Chtějí tady mít pouze málo vyvinuté, málo zušlechtěné genetické linie, které fungují pouze v omezeném rozsahu frekvence vědomí. Čisté genetické linie vznikají tak, že se řadu generací inkarnují ušlechtilé zkušené duše do těchto těl s těmito geny a svým vědomím do těchto těl / genetických linií vtiskávají větší potenciál, tím pozměňují tyto řetězce genů - DNA a "čistí" je, zušlechťují je. Tyto čisté geny však nemají v jejich budoucím plánu žádné místo, protože potřebují jen lidi-roboty na vykonávání práce, kteří nebudou moc a nebo vůbec samostatně myslet a už vůbec nebudou mít žádný osobní vztah s Vesmírem / Energií / Krásou a Zdrojem všeho života. Určité chemikálie jsou namířeny na tyto genetické linie. To je také například důvod, proč někdo může kvůli chemtrails trpět mnohem více, než někdo jiný, ale každý je tím v konečné fázi ovlivněn, tam kde chemtrails neovlivňují u někoho příliš zdraví, tam svou práci už dovedli do konce u jeho stavu vědomí. A tak tu můžou být lidé, kteří doslova už téměř 10 let bojují o svůj život, mají deprese, cítí se destabilizovaní, neustále pod vlivem něčeho cizího atd. a na druhou stranu tu jsou lidé kolem nich, kterým prakticky nic není, nebo alespoň na první pohled nic není. Geny však mají naštěstí schopnost neustále opravovat svou původní DNA strukturu, ale biologický i mentální systém těla to značně vyčerpává. Genetická čistka, či oslabování, je tedy v těchto letech přímo namířena na "Armádu Světla", která se do této doby inkarnovala, aby změnila tento zdejší systém, nebo tuto změnu umožnila. Každý z Poslů Světla si vždy pro inkarnaci volí ty nejčistší geny, které s jeho vědomím dokážou lépe rezonovat, které dokážou nést a naladit se na vysokofrekvenční stavy vědomí - prozření - spojení - osvícení - jednotu - lásku - krásu - splynutí, chcete-li.

A tady se dostáváme zpátky ke Slunci, proč je proboha nutné to Slunce tolik clonit ? Od doby, co se naše sluneční soustava noří do Galaktického pásu Transformace - jisté formy fotonové energie vyzařované z centrálního slunce Alcyone naší galaxie, tato energie je pak naším Sluncem zachytávána a přizpůsobována pro naši planetu Zemi a naší sluneční soustavu. Slunce tu tedy působí mimo jiné jako záchytná stanice pro ono Transformační záření z centrálního slunce, které pak lehce upravuje a přizpůsobuje podmínkám našeho biologické druhu. Toto transformační záření má vliv na rapidní probouzení a aktivaci jistých části DNA, umožňuje rapidní evoluční skok celého druhu, i když slovo evoluce není zrovna moc to správné. Když je tedy tato DNA u některých lidí dokonale probuzena, sestavena a aktivována, umožňuje to jejich Duchu, projektovat tělo v této realitě odlišným způsobem. Abyste toto pochopili, musíte vědět, že vše kolem vás je jen forma energie, která kmitá na určité frekvenci a určitým způsobem, podle svého programu, a to jí pak udává její vzezření v realitě. Když vezmete jakoukoliv věc nebo třeba tělo a rozeberete je na nejmenší části, dostanete jen atomy, které nejsou spojené, ale jsou mezi nimi vždy vzdálenosti, drží je tedy pohromadě jen společná energie. Takže clonění slunce je jen jejich pokusem o to, jak potlačit tento evoluční skok / transformaci vědomí a dále udržet obecný status Quo, tím, že zabrání, nebo zbrzdí, nebo omezí dopad jistých fotonových částic "informací" na naše těla, která tyto potřebují pro svou proměnu - Vzestup. Teď se zeptáte jak o tomhle ti vědci co to dělají vědí ? Odpovím jen stručně - spolupracují s bytostmi, nebo přímo jimi jsou, které tyto Vesmírné cykly dobře znají a vědí jak se jejich působení vyhnout, nebo si alespoň myslí, že to vědí. Ono jim to docela zatím funguje, ale přijde už brzy fáze, kdy pro ně bude naprosto nemožné, například tyto chemtrails po obloze rozstřikovat, ať už z logistických či technických důvodů. A pak se… no to už zažijete na vlastní kůži.

Účel postřiků # 4

Souvisí s postřikovou směsí číslo 2, druhá směs, jak víte, obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, tyto kovy jsou všude kolem nás, ve vzduchu, v zemi, v našich plicích, tělech, vodě, mozku, naprosto všude. Lze použít přirovnání, že když chcete nějak ovlivnit ryby v moři, nejlepší cesta jak toho dosáhnout, je ovlivnit ono moře. Žijeme tedy v jakémsi pomyslném moři nasyceném vysoce vodivými kovy. Důvod je ten, že prostě pak do tohoto celého prostředí, ve kterém žijeme, oni pouští frekvenční modulační signál o různých frekvencích, a jelikož víme, že člověk, jeho biologické tělo, vykazuje určité elektrické napětí, a pokud je toto tělo ještě obklopeno vodivým prostředím a navíc část těchto kovů v sobě kvůli vdechování také obsahuje, pak naše tělo může fungovat také jakási anténa pro tento všudypřítomný signál masové kontroli mysli. Tyto kovy tedy v nás dále umocňují tuto vodivost signálů v nás. Neustále přítomné skalární a frekvenční vlny kolem mozku a v těle pak můžou modulovat a pozměňovat jeho stav a jeho vlastní vlny a cykly. V oblasti vědomí a psychiky se to pak může projevovat mnoha způsoby… od různých depresí, psychické sklíčenosti, pocit duševního tlaku, zmatenosti, zatemnění mysli, pocit odříznutí od čehosi, pocit tuposti a roztroušenosti vědomí a vnímání okolí atd. Součástí ovládacích signálů jsou také různé podprahové sugesce pro podvědomí člověka, tyto mohou být například šířeny z TV věží, z věží pro mobilní signál, z antén, ze satelitů kolem země atd. Tato manipulace mysli souvisí s věcmi jako co dělat a co nedělat, co je možné a co není možné, co se smí a co se nesmí. Příkladem může být program "nekoukej nahoru" - když si někdy udělám čas, někam jdu mezi hodně lidí, bavím se tím, že prostě jen sleduji okolí, vyciťuji ho a nalaďuji se na to co vidím na povrchu a stejně tak i pod povrchem, dá se z toho hodně vytušit a vyčíst, například z mnoha takovýchto pozorování, stovky lidí se nikdy nedívají na oblohu ani na okamžik, vždy jen dolů do země nebo maximálně před sebe, ale nikdo ne na nebe, to mi přišlo vždycky zvláštní. Dále, všichni mají neustále svůj směr a svou činnost, a jedou podle jakéhosi programu, prakticky nikde a to ani v létě moc nevidím lidi, kteří prostě jen tak někde "Jsou" a třeba i bezúčelně sedí a nic nedělají - parky v létě téměř prázdné atd. Se zavedením mikročipů pod kůži by se manipulovatelnost člověka dovedla až do naprosté dokonalosti. Tomu, co je zatím v této době kolem nás, se dá odolávat a odolat až do doby, kdy to už pro ně nebude možné dále na nás vypouštět - ty všechny frekvence a chemikálie. Pak se všechno změní, neboť je už dostupná odlišná frekvence od této, je to frekvence Světla, procitnutí, probuzení, prohlédnutí a pochopení všeho.

Účel postřiků # 5

Snížení celkové frekvence a životní síly planety Země samotné. Ano, tyto chemikálie také neustále oslabují životní sílu naší krásné planety Země. Což má za následek, že i planeta Země zažívá krušné časy, jak si udržet a zvýšit svou operační, vibrační frekvenci (Vzestup). Planeta Země má také v plánu Vzestup, což se zas oni snaží blokovat. Zároveň potřebují celkově, obecně nízkou vibrační úroveň prostředí, protože v tomto se lépe provádí další nekalé plány, tedy síly Temna v takovém prostředí mohou lépe operovat.
Je to také takový Terraforming naší planety pro ty entity, co stojí za celou touhle manipulací na konci té hluboké králičí díry - či na úplném vrcholu ovládací pyramidy, chcete-li. Oni se snaží změnit toto prostředí, aby co nejvíce připomínalo prostředí jejich domovských - zničených planet, kde to vypadá neustále jako sychravý, temný podzim, nemají tam skoro žádnou trávu a zelené stromy už vůbec ne. Kyslík je u nich vzácný a platí se tam za něj :) Stejně jako my tady platíme za elektriku a vodu, oni mají ještě položku vzduch, žijí tam v podzemích. Snaží se tedy přeměnit náš klimat na jejich klimat. Naštěstí je tahle planeta velice silná a tomuto odolává a odolá.

Závěr

Toto vše jsem napsal, jelikož chemtrails jsou obecně velmi podceňovány, pravda je však, že hrají klíčovou roli pro vytvoření a udržení Nového Světového, či Světského Pořádku.

Chtěl bych ještě dodat, že si nečiním nárok na to, že vše, co jsem uvedl v tomto popise je naprosto přesně správně, má vás to spíše vybídnout k větší obezřetnosti, k větší pozornosti vůči okolí a otevření očí a následně to má vést k pozvednutí vašeho vědomí.

A co vy s tím celým?
Naprosto nic, toto všechno, co jsem napsal, můžete naprosto vypustit z hlavy a nemyslet na to. Informaci vaše podvědomí po přečtení tohoto dostalo a třeba vám to někdy k něčemu bude. Jediné, co vám doporučuji, je začít být trochu vnímavější ke všemu kolem vás, zvyšovat svou frekvenční úroveň zaměřováním se na "Krásu" a "Energii", lze užívat fantazii, meditace, nebo být s identicky smýšlejícími lidmi, nebo mít identicky smýšlející protějšek, kde se vzájemně milujete. Celé je to o stavu mysli a frekvenční úrovni vašeho vědomí. Splynutí dimenzí se blíží, oni i celý jejich vliv už brzy "vyšumí". Ale neříkám, že to musí proběhnout zcela harmonicky, opak bude spíše pravdou, proto buďte bdělí a obezřetní, pozorní, avšak v klidu a pohodě.

Toto je má konečná a úplná charakteristika chemtrails po roce příležitostného zabývání se tímto. Samozřejmě tento článek k plnému pochopení vyžaduje znalost několika vrstev informací z celkového globálního plánu, potřebujete vědět, nebo být spíše ochotni vědět - kdo zatím vším je, proč se všechno takhle děje, odkud kam vedou nitky, jaký je cíl, jak to celé funguje a proč atd. Pak se to velké puzzle spojí a budete mít celý obraz a pochopíte i tuto roli chemtrails lépe. Mě to zabralo několik let, než jsem vše pochopil a moje vědomí to pak slilo v jednolitý obraz poznání této reality. Pokud bych chtěl všechno vysvětlit, zabralo by mi to tak 20 hodin čistého monologu.

Co se chemtrails týče, pro většinu lidí však stačí prostě vědět, že se něco stříká po obloze a že to není přímo pro dobro lidstva. Jinak by se to obecně zavedlo jako opatření - veřejně by se lidem řeklo, o co jde a nedělaly by se s tím tajnosti.

Samozřejmě bych si přál, aby bylo všechno jinak a tohle všechno nebyla pravda. Osobně jsem kdykoliv připraven svůj celkový pohled změnit, nic si definitivně neuzavírám. Žijeme v realitě, kde všechno kolem nás je postavené od základu civilizace na lži a velkém podvodu. V takové realitě nemusíte poslouchat cokoliv, kdo vám co říká a káže, můžete si dělat prakticky co chcete. Ve Vesmíru je ve skutečnosti naprosto všechno povoleno a nic není zakázáno, ale to nás neopravňuje dělat cokoliv, co se nám zamane, to nás opravňuje jen k tomu, jednat vždy moudře.

Jak vyrobit orgonitový cloudbuster

13. února 2010 v 23:46 | Orgonet |  Orgonity a GIFTINGKdyž už jste odlili nějaké TB, můžete se pustit do mistrovského díla - cloudbustru (CB). Je to poněkud nákladnější, hlavně ty trubky. (Pokud seženete použité zadarmo, bude to taky fungovat, jen to bude méně fotogenické).
Cloudbuster chrání v dosahu 80 - 120 km před extrémy počasí (podle toho, do jaké míry je krajina obložena TB). Stahuje z oblohy chemický postřik a činí ho neškodným. Za nově instalovaný CB vám příroda poděkuje krásnou konfirmací, vyčištěním oblohy.

Zde je starý dobrý videonávod na CB podle Dona Crofta s českými titulky (ne že by byly potřeba).

1. část (7 minut).
http://www.overstream.net/view.php?oid=tmmtrztdrdst

2. část (6 minut)
http://www.overstream.net/view.php?oid=rftvu4uts3lv

Pravidla matrixu pro začátečníky

13. února 2010 v 13:12 Objevte MATRIX
1. Lidé připojení k matrixu (dále jen připojení lidé) se vymezují především vnějšími znaky

Buďte nenápadní. Dbejte na to, aby vaše cíle byly obvyklými cíli, které sdílejí všichni ostatní. Dávejte pozor, aby vaše názory nebyly vaše, ale pocházely od jiných lidí. Tak se vyhnete tomu, že byste ostatní mátli. Ze stejného důvodu je lepší neříkat, co si myslíte. Zároveň se snažte si nemyslet to, co říkáte. Upřímnost se ve slušné společnosti matrixu považuje za nebezpečnou. Chcete - li mít dobré vztahy s okolím, musíte si uchovávat stabilní a neměnný výraz.

2. Jste tím, co vlastníte

Připojení lidé jsou sběrateli. Čím více předmětů vlastníte a dokážete nashromáždit, tím více si vás budou ostatní považovat. Zejména, budou - li to předměty zbytečné. Vlastněné předměty jsou přídomky vaší osobnosti. Zejména díky černým lesklým předmětům jako jsou vybrané značkové černé brýle a mobilní telefony, budete víc "cool". Účelem těchto předmětů není ukrýt vaši osobnost ale nahradit ji cíleně povrchní fasádou.

3. Ze všeho nejvíc záleží, co si o vás myslí a říkají druzí

Hlavní motivací všech lidí připojených k matrixu je být oblíbený. Čím více lidí vás má rádo a čím silnější je jejich náklonnost, tím důležitější jste pro ně a zároveň i sami pro sebe. Připojení lidé nemají rádi to čemu nerozumí, takže musíte být jednoduchý, přímý, předvídatelný a co nejvíce se vyhýbat originálním myšlenkám.
Protože se připojení lidé zajímají a starají prakticky jen o sebe, nesmíte také příliš zasahovat do "prostoru" druhé osoby. Při rozhovoru se vyhýbejte očnímu kontaktu, který by trval déle než okamžik. Přímé a osobní otázky pokládejte jen ve chvíli, kdy by bylo nezdvořilé je nepoložit. Naslouchat nemusíte; připojení lidé většinou nenaslouchají, spíše čekají až při rozhovoru přijde řada na ně. Je tedy slušné chovat se stejně a nevěnovat příliš pozornost pocitům a potřebám druhé osoby, protože by tak pouze znejistěla.

4. Krajní emoce je třeba potlačovat

Připojení lidé se snaží chovat za každou cenu mírně, ohleduplně a zdvořile. Činům které by mohly někoho urazit, se úzkostlivě vyhýbejte. Připojení lidé se snadno urazí protože jsou přecitlivělí - nestarají se o nic jiného než o své pocity. Připojení lidé dávají přednost emocím jako je znechucení, rozladění, výčitky, arogance, sebelítost, opovržení a lehce zastřené nepřátelství, což jsou v matrixové společnosti známky skutečného charakteru.

5. Připojení lidé se vždy srovnávají s ostatními

Každý člověk je vyjímečný a jedinečný, a jako takový je důležitější než všichni ostatní. Cílem každého jednotlivce je se jakýmkoli způsobem vyvyšovat. Čím více dokáže snižovat ostatní a vyvolat v nich pocit méněcennosti, tím nadřazenější bude v jejich očích a tudíž i sám před sebou. V aréně matrixové společnosti se vzájemně střetávají jednotlivá ega, která se snaží získat moc nad ostatními, Lidé připojení k matrixu zakládají svou sebeúctu na vnějším úspěchu, ziscích a poctách ze strany ostatních lidí. Lidé jsou od přírody soutěživí. Veškerá moc jako taková znamená kontrolu a ovládání - nikoli sebe sama, ale ostatních. Čím více moci dokáže člověk ukrást ostatním, tím více jí má on. Je to tím, že ega se vymezují srovnáváním s ostatními prostřednictvím vnějších faktorů a ne skrze vnitřní pocit vlastní hodnoty a ceny.

6. Nejvyšší metou osobních aspirací v matrixu je sláva

Připojení lidé mají trojí cíl: úspěch, slávu a bohatství. Dosáhnou jich však jen tím, že získají maximální moc nad ostatními. Sláva je konečnou metou všech připojených lidí i když jen hrstka ji dokáže získat. Většina připojených se však tomu může těšit pouze skrze někoho jiného.

7. Připojení lidé potřebují někoho uctívat a někoho ponižovat

V přirozenosti veškeré činnosti připojených je pocit sebepohrdání a bezvýznamnosti. Připojení lidé vzhlíží k těm, vůči nimž se cítí méněcenní a toto uctívání jim skýtá potěšení. Na druhé straně s opovržením shlížejí na ty, které vnímají jako podřadné a toto ponižování je rovněž uspokojuje. A při tom všem se pyšní svým přesvědčením že "všichni lidé jsou si rovni"…

Sedm smrtelných ctností - hlavní motivační faktory připojených:

Chamtivost. Chamtivost je průmysl. Dodává člověku energii a inspiruje ho k výkonu na samé hranici jeho možností, i kdyby měl kvůli tomu zemřít (a zároveň třeba způsobit, že ostatní trpí hladem). Chamtivost se hodí zejména k udržování lidí v připojeném stavu, protože se zcela zaměřuje navenek. Čím je člověk duchovně prázdnější, tím více potřebuje vyplnit svůj život hmotnými předměty. Matrix se tak může udržet navěky.

Chtíč. Touha po sexuálním uspokojení je pro připojené lidi primární. Nepohání je však přirozené biologické, ale psychologické či emocionální potřeby. Z touhy po sexu, kdysi zdravé a přirozené, se tak stala podobně jako z ostatních vlastností v matrixu touha ega po vlastním vyvyšování (často maskovaném jako vlastní sebeponižování). Čím více sexuálních partnerů člověk má, tím více roste sebevědomí jeho ega. Sexuální uspokojování tudíž musí obsahovat trochu opovržení a ponížení toho druhého, aby se vyloučila možnost skutečného splynutí. To by bylo pro připojeného člověka smrtonosné, protože empatie s sebou vždy nese ztrátu vlastního já a oslabení ega, které v izolaci jen kvete. U připojených lidí tudíž chtíč nesouvisí se sexuální touhou po svazku, ale vychází z potřeby dominovat.

Ambice. Úzce souvisí s chtivostí a jsou programovaným přáním, které je vlastností všem připojeným - sloužit systému na maximální výkon a získat tak výhody tohoto systému neboli matrixu. Pokud vnitřní hlas připojenému člověku (pokud ještě nějaký má) našeptává, že ho jeho úspěch jaksi neuspokojuje či je pro něj bezvýznamný, musí být tento pochybovačný hlas okamžitě umlčen vnějšími podněty, které zahltí jeho smysly. Ambice se zde naplňují službou celku, společenskému prostředí v matrixu, který rozhoduje, po čem máme toužit a jak přesně to máme získat.

Závist. Je vyjádřením touhy lidského ega být tím, čím není. Záviděním sousedova auta nebo dívky nejlepšího přítele se posiluje u připojeného člověka chamtivost, chtíč a ambice, takže se z nich stává hnací motor jeho života. Vzhledem k tomu, že ego připojených lidí k matrixu je ze své podstaty nestabilní, nejisté a zmítané pochybnostmi a sebepohrdáním ("…Můžeš být lepší… Takto to udělej a kup si tohle a takhle se rozejdi a sejdi a ulov a zahni a zhubni abys byla chtěná a krásnější…"), je zcela přirozené, že tito lidé touží být tím, čím nejsou (je jim nalháváno, že teprve tam, vně, na ně čeká konečně to štěstí a spokojenost, ne uvnitř nich samých teď a tady). Závist tak přiživuje odpor a nepřátelství, které připojení lidé pociťují vůči ostatním. Závist podporuje pohrdání těmi, které obdivují (zamilovanost je pro ně naprostým prokletím, přestože o ní neustále hovoří), a z této protichůdné emoce pramení pocit závisti.

Vlastní důležitost a sebelítost. Připojení lidé dochází k závěru že jsou důležitější, než ostatní lidé. Proto považují své myšlenky a názory za lepší ( i ty převzaté). Pocit vlastní důležitosti je vlastní všem připojeným lidem a nutí je myslet výlučně a neustále jenom na sebe. Vlastní důležitost je ve skutečnosti sebelítostí, která se maskuje zdůrazňováním vlastního významu. Je to způsob, jakým připojení lidé skrývají sami před sebou i před ostatními oslabující ochromující pohrdání sami sebou. Proto je to ve společnosti matrixu zřejmě nejcennější podsouvaná vlastnost. Připojení lidé nadevše milují pocit sebelítosti, který přikrmuje jejich přesvědčení, že si zaslouží (zase z vnějšku) lepší život, aniž by si připustili, že si své životní podmínky vytvořili sami.

Znechucení. Připojení lidé se ze všech sil snaží své skutečné pocity utajit. Je to proto, že silné emoce, dokonce i záporné jako smutek a hněv, mají ten nežádoucí efekt, že ego pod tlakem mění a transformují. Vzhledem k tomu, že všichni připojení lidé mají své neměnné ego (ego je ve skutečnosti bodem připojení, uzlinou která poutá k pozemskému matrixu), je důležité vyjadřovat pouze takové emoce, které dovolují egu zůstat usazené v jeho známé pozici a vyladění. Připojení lidé mají tendenci trávit ve stavu znechucení většinu svého života a matrix toho využívá. Telefonní budky s ucpaným otvorem na mince, autobusy, které přijedou po půl hodině tři najednou, obaly na kompaktních discích jež není možné sloupnout - toto vše matrix i lidé v něm pracující záměrně vytvořili a udržují s cílem vyvolat co nejvíce znechucení. Čím více znechucení, tím zase domýšlivější člověk se stává.

Lenost. Všichni připojení lidé jsou ve své podstatě apatičtí, neteční a líní. Matrix podporuje ambice, vnější cíle a zisky, ostře však odrazuje od všeho co by připomínalo skutečnou snahu, vůli a disciplínu. Proto se tak naléhavě zdůrazňují vnější cíle; slávy a bohatství člověk může dosáhnout aniž by si musel upevnit charakter nebo vnitřní sílu. Trvalá stagnace je podstatou matrixu, bez ní by nemohl existovat. Tato stagnace je založená na udržování iluze, že ke změně dochází, což má odvádět pozornost připojených lidí od skutečného neutěšeného stavu. Proto je naprosto nezbytné, aby připojené lidi neustále rozptylovaly vnější podněty: cíle, touhy, problémy, obavy související s potravou, obydlím, sexem, penězi, slávou a mocí.
Díky tomu připojení lidé neustále opomíjejí své vnitřní skutečné potřeby a zůstávají ve stavu trvalé stagnace. Jsou tedy fyzicky i materiálně aktivní, neustále musí překonávat materiální překážky a řeší každodenní problémy, ale na vnitřní nebo duchovní úrovni jsou zcela pasivní, až do té míry, že jim schopnost tvůrčí představivosti (které se matrix skutečně bojí) zcela zakrněla a téměř nefunguje.

Shrneme - li to, téměř všichni "připojení" lidé hrají hru na sdílenou realitu, ať už si to uvědomují či nikoli, přičemž hrají podle pravidel, která si sami neodsouhlasili ani nevymysleli. Většinou si ani neuvědomují, že ta pravidla existují. Samozřejmě ani fyzikální zákony, entropii, nemoci, smrt, pohlavní pud, jsme si taky nikdy neodsouhlasili, o tom ale jinde.
Sdílená realita matrixu přitom funguje tak, že nejprve musíte pochopit její pravidla a teprve pak je můžete začít měnit, obcházet či porušovat.
Naprostá většina připojených lidí si však tuto možnost nikdy neuvědomila. Prvním krokem ke svobodě je logicky pochopení a přiznání, že jste otrokem a to pro většinu lidí není vůbec snadné.

Život ve snovém světě

13. února 2010 v 10:28 Objevte MATRIX

Píše se rok 2002. Tisíciletí přišlo a odešlo, zanechalo po sobě hrozbu Y2K jako další z řady nevyplněných proroctví a konec civilizace se opět nekonal. A přesto se tolik věcí změnilo.

Zkáza newyorských Dvojčat (řízená a pečlivě připravená demolice) nenávratně zničila kolektivní iluzi, že některé věci přetrvají věčně a že civilizace, která se zakládá na genocidě, může uniknout odplatě za své činy.

Klonování lidí se stalo veřejnou záležitostí a zasadilo ránu pošetilé lidské domýšlivosti, že jsme jedineční a vyjímeční.

A v neposlední řadě implantování mikročipů lidským bytostem (počínaje dětmi a pacienty trpícími Alzheimerovou chorobou) nakonec přineslo dlouho očekávané naplnění Knihy Zjevení (Budete označeni…) Umělá inteligence úspěšně pronikla do lidského organismu… Mikročipové implantáty jsou údajně investicí do budoucnosti. Mnohde již nemůžete nakupovat bez čárového kódu nebo kreditní karty (vše pod kontrolou), a jako se nelze vrátit na diskotéku bez pásky či razítka na ruce, brzy nebude nikdo moci kupovat ani prodávat bez vlastního "znamení šelmy". A brzy možná ani pobýt v nemocnici, aniž by svá data o svém zdravotním stavu člověk neodevzdával systému všanc. Vítejte do nového tisíciletí…

Touha řídit a ovládat životní prostředí je ze všech živočichů vlastní pouze lidem. Je ve své podstatě schizofrenická, protože vychází z předpokladu, že jsme od životního prostředí nějak odděleni. Jelikož svět, který jsme si udělali, je v rozporu s životním prostředím, muselo si lidstvo vybrat, čemu se přikloní. Jak si vybralo, je dnes zřejmé. Má to ale háček: Svět, který jsme si vytvořili, nemá podobu v nás samých, nemá organickou podstatu ani jádro a jako takový nás nemůže fyzicky uživit. Čím déle zůstaneme s tímto světem propojeni, tím více do něj zabředneme a vzdalujeme se svému původnímu biologickému prostředí a biologické povaze do většího rozporu. To, čemu říkáme postmoderní konzumní společnost, je psychotický nový - snový svět, do nějž lidská duše i tělo samy sebe polapily. Stali jsme se otroky temného ničivého uspořádání tohoto světa. Přesně jako v Matrixu!

Hlavní chyba, podstata této vzpoury a jádro našeho zatracení spočívá ve zvláštní schopnosti lidí - promítat své touhy, naděje, obavy a přesvědčení ven, hledat smysl mimo sebe, a ne na jediném místě, kde logicky lze smysl nalézt - v nás.

Tím, že zanedbáváme a popíráme vnitřní procesy své duše a ducha a soustředíme se výlučně na vnější výkon mysli a těla, jsme ve skutečnosti vzali své existenci veškerý smysl, cíl, hodnotu, a především: skutečnost.

/ …"Přestaň psát ty nesmysly a skoč pro dvě kuřata, v Bille je maj teď v akci!"

Většina světa vytvořeného člověkem je dost ošklivá a nevzhledná. Humaton žije, ale neví proč. Nudí se (v matrixu je děsná nuda a vše je nastaveno tak aby vás všechno rychle omrzelo a konzumovali jste rychle další a další výrobky v iluzi naplnění a uspokojení), žije a neví vlastně proč a jaký to má smysl, nic jej nebaví a dostatečně nezabaví na dlouho, dlouhý film omrzí, natož kniha a nebo stejná partnerka? A humaton se trápí a hledá co by jej teda tak uspokojilo?! A nachází další iluzi uspokojení v tom, že z té obludné nepříjemné reality uniká - pomocí alkoholu.

Organickým prostředím šamanů a kouzelníků je realita (neboli interpretace) plná tajemství, síly a magie. Je to svět tvořený vědomě, jako akt lásky a vůle. Jako takový je zahradou pozemských (i nadpozemských) rozkoší a nabízí nekonečné množství slasti těm, kteří v něm žijí.

Mechanické prostředí konzumní společnosti, kterou vytvořili obyčejní lidé, je realitou, která je ve skutečnosti pastí, jež má izolovat své obyvatele od pravdivější, mnohem širší a bohatší interpretace, v níž spolu všechno souvisí a spolupracuje. Matrix - prostředí v němž žijeme a udržujeme každou myšlenku, (i když, jak dále uvidíme, tyto myšlenky nejsou naše vlastní) - je světem vytvořeným naslepo skrze strach a racionalitu; vězení prostoupené strádáním, nepřátelstvím, zmatky, odporem a naprostým zoufalstvím. Není to žádné dětské hřiště. A je - li to hra, pak jen málo koho z nás může bavit, možná proto, že nám nikdo nikdy neřekl ta správná pravidla.

Smyslem webu objevto.blog.cz je především: poskytnout KLÍČ.
A cestu k jeho nalezení, protože ten klíč si musí každý objevit individuálně a sám.
A sám jej správně používat.
Klíčem k té pravé realitě, štěstí a naplnění je:
Tvá mysl, srdce a pravá bezpodmínečná láska.

>> Úvodem k MATRIX

13. února 2010 v 9:01 Objevte MATRIX
Známá a oblíbená filmová trilogie MATRIX se snaží lidem poukázat na to, že vše co vidíme, nemusí být pravdivé. To potvrzují v dnešní době i přední kvantoví fyzikové. Všechno je jinak!

Školní fyzika se otřásá v základech, protože její starý pohled na náš svět dávno přestal dostačovat a je velice úzký a relativní. Přichází objevy kvantové fyziky a staré modely a chápání našeho "pevného" světa se bortí jako domeček z karet. Nové objevy začínají poukazovat na náš skutečný matrix, neboli výchozí matrici, do níž jsme zasazeni, ve které se pohybujeme a žijeme.
Lze to nazvat i jako kvantový hologram. Viz také film "Co my jen víme?"

V roce 2003 vydalo nakladatelství BB/art Praha knihu
MATRIX - Mýtus o naší době; úděl vyvoleného
Autor: Jake Horsley

Na rozdíl od filmu, do kterého musely být komerčně (a se zajímavými efekty) vsazeny akční střílečky, honičky a příliš zdlouhavé záběry ze světa scifi strojů, se kniha zabývá filozoficky matrixem jako takovým, se všemi projevy, důsledky a dopady.

Kniha (první i druhé vydání vyprodáno) poukazuje na to, že žijeme v matrixu, v němž jsme jako bioroboti ovládáni naučenými a neustále podstrkávanými programy - tvrzeními, doměnkami a přesvědčeními, kterými se v propasti matrixu udržujeme v nevědomí té skutečné, vyšší reality.

Matrix má však chyby a tak dochází k nevysvětlitelným průnikům reality, chybám v čase, chybám v projekci osob, iluze toho co "vidíme" se občas jakoby zasekne, nebo nás to "hodí zpět" do místa, kde máme pocit, že už jsme přece rozhodně byli a to místo známe, atd.

Co více - podle autora knihy i autorů filmu se nacházíme v tom nižším - ovládaném matrixu, který je kontrolován "agenty", kteří hlídají to, zda některý "humaton" (běžný člověk žijící v pozemském Matrixu) nenachází nějakou skulinu z tohoto systému ven do skutečné reality.

Běžný humaton vnímá jen obyčejnost koloběhu života a to že se stává potravou (jeho tělo se rozloží v zemi a je "konec všeho"). V dnešní době si více a více humatonů uvědomuje své otroctví pozemskému matrixu a sám systém to jasně dává znát - jsi otrok a budeš platit! Zaplatíš za každý metr země, byť je všech, zaplatíš za každou kilowatthodinu, byť je tu neomezené množství všudypřítomné volné energie ("Free Unity Energy"), zaplatíš za každý litr vody, byť jsou zde oceány… A budeš podřízený!

Funguje tu zajímavý vyšší zákon podle něhož musí být i humatoni informováni, o všem. A to se děje, dokonce velice okatě, například prostřednictvím obdivovaných filmů. Pozemský systém matrix si však dokáže udržovat své podřízené humatony ve svých spárách a ti považují většinou takové filmy jako vymyšlenou sci-fi… Je až podivuhodné, do jaké míry jsou lidé "slepí" a nevidí, nepovšimnou si podstrkávaných skutečností přímo pod nos. I v mnohých reklamách. Třeba oslovení typu "Rozhodněte se.", "Máš to ve svých rukou", "Tvá vůle je to nejlepší"… Dokonce v českých zprávách nás v úvodu denně večer vítala skleněná - dutá zeměkoule, pokud si pamatujete, je to pár let…. …Ale Sparta to teď vyhraje, ne?

Lidé však spí, chlácholeni pozemským matrixem a iluzemi. "Měl bych vystudovat a najít si své postavení, měla bych přece mít nějakou kariéru rodinu, a tu krásnou kabelku od Gucciho, měli bychom mít auto, měli bychom jet aspoň na tu dovolenou aby se neřeklo, a hodně se tam opálit, aby viděly…"

Lidé spí v tomto systému, až na některé, kteří se pomalu probouzí do stavu "vidoucích". Ti začínají chápat, o co tu jde, začínají si uvědomovat celé pozadí té naší pozemské "reality". A to stále hovoříme o samotném matrixu a ne o jiných souvislostech - kterak "pozemští vyvolení" - nazývejme je "Elitou" - otročí humatony jako tupé nevědomé ovce, aby bylo celé stádo pod neustálou kontrolou - vedeno na porážku. Prostředkem je tu záměrně vyvolávaný strach a nejistota, občas přikrášlené utažením opasků, zásahy do počasí (extrémní výkyvy, ničení úrody, záplavy a kalamity), záměrnými zásahy do ekonomiky (umělá finanční krize - kolikátá již v historii), záměrně vyvolávané války a nebo třeba zemětřesení… A mezi tím epidemie, vypouštěné nákladně a náročně vytvořené viry tak, aby nebylo dlouho možné na ně najít lék protože lidstvo je stejně přemnožené a je potřeba výrazně zredukovat…

Přichází však úžasná doba, kdy si lidé začínají uvědomovat souvislosti. Začínají chápat, že svoji realitu, byť ještě v plně pozemském matrixu, si mohou - a vlastně tvoří sami. A přichází další fáze a učení se - jak si tuto realitu tvořit. I k tomu nám byly předloženy vynikající filmy jako THE SECRET - "Tajemství". Lidé jsou naučeni úžasně negativní věty. Čekáte na zastávce a zaslechnete jak se baví vedlejší pani: "…a je to horší a horší a lepší to nebude!" - To jsou mantry! Člověk když zná pozadí a jakou moc mají slova, se jenom otřepe. Takto se lidé v matrixu programují, sami sebe a navzájem a ani neví co říkají a co si vytvářejí za realitu. To co říkáme, jakým způsobem myslíme - takovou realitu si přitahujeme a vytváříme - my sami na základě rezonance! To je to "tajemství" na něž film poukazuje. Protože však je film Tajemství dílem matrixu a jeho humatonů, zapomněli tam jaksi uvést, že je potřeba to především vyzařovat svým srdíčkem, čistě a upřímně. Jinak naše jakékoli přání bude vyslyšeno, splněno, ale realizuje se v naší duální podobě (žijeme v duálním matrixu polarit) a tak s naším přáním, pokud je jen na úrovni mysli, zákonitě přichází i negativní stín. O tom ale zase v jiném článku, vraťme se k matrixu.

Toto je smyslem těchto stránek a článků webu - poukázat vnímajícím lidem na důležité skutečnosti. Pomoci běžným lidem, orientovat se co nejlépe v nástrahách pozemského matrixu (včetně některých myšlenkových a náboženských směrů nebo konspirací) a dosavadní způsoby myšlení a různá přesvědčení a názory, které nám denně vtloukají v televizních a jiných zprávách podprahově a nebo i "natvrdo", vyměnit za… jak to nejlépe vystihnout a napsat? Snad za… objevení cesty lásky a pravdy, kde není místo pro strach.

Nic totiž nevlastníme (jen dočasně konstrukci iluze zvané tělo - součást pozemského matrixu) a pokud na něčem začneme ulpívat, vytváří se strachy. Mě se to píše, když se mě osobně vůbec nedotkly záplavy, nebo jiné pohromy jako jiných lidí, kteří třeba přišli o všechno. Leží mi to ale velmi na srdci, probouzet lidi, aby začali "vidět", aby si začali vědomě tvořit lepší realitu, jakou by si přáli, a zbavili se zbytečných strachů a závislostí. Klíčem tu je vnímavé a čisté srdce.

Je tu potřeba chápat složitost celé situace - i mnozí vysoce postavení dobře chápou, co drží v rukou, dobře vědí že by se již dnes mohlo žít lépe a bez většiny nemocí, bez nedostatku potravin a vnitřně chtějí aby přišel nějaký zázrak, nějaké řešení shůry, protože vše je tolik provázáno, že neví, jak ty dobré věci dokázat prosadit aniž by kvůli tomu přišli o život. Elita na pozadí totiž nemá zájem řešit hlad nebo nemoci, oni naopak vytváří epidemie, hospodářské krize a jiné katastrofy, dokonce války a ovládání počasí aby bylo na rozsáhlých územích sucho.

Dnes již dávno existují plně funkční nezávislé zdroje - konvertory "volné" energie, ale vznikl by i "problém" s obrovskou nezaměstnaností - ropný průmysl a obchod; celý ten kolos zaměstnává miliony lidí po celém světě. A tak se Elity snaží držet tuto kontrolu nad národy, i za cenu mnoha životů. Zásadní změny tedy budou muset přijít plynule a nebo v podobě a velikosti světového charakteru, což jde ruku v ruce s předpokládaným ukončením pozemského otrockého - či zotročeného matrixu. Paradoxně - celosvětovému průseru je pomáháno tolik, jako by měl nastat nejlépe již zítra. Málo kdo si uvědomuje křehkost našich systémů a jejich provázanost. Stačí jeden větší a nebo řada dílčích průšvihů a systém se zhroutí jako kostky domina. Stačí přerušit dodávku elektrické energie - závislý je celý systém, celá doprava, komunikace, nemocnice, výrobní a potravinářské řetězce… Nastane zima, hlad, nebude čištění a distribuce vody, plynu, nastane panika a rabování…

Podívejme se v dalších článcích na souvislosti, rozpoznejme lépe typické znaky a nástrahy a pasti pozemského matrixu, abychom mohli žít vědomější a spokojenější život, v první fázi postupně alespoň jako "vidoucí".

1. Tento svět je vězením utkaným z vlastních myšlenek, snů, strachů a tužeb, aby nám znemožnil vidět pravdu o nás samých.

2. Jsme otroci. O svých volbách, životech a osudech nemůžeme rozhodovat o nic víc, než dobytek zahnaný do stáda nebo slepice v kurníku. Jsme vydáni na milost a nemilost silám, které si vůbec nedokážeme představit; silám, kterým rozhodně neleží na srdci náš prospěch.
(Toto si neukládejte jako další z negativních afirmací, jen pozorujte že jste toto dosud kolem sebe viděli.)
3. Žijeme ve světě který je pouhou iluzí, která má zastírat pravdu. Náboženství ani věda se dosud neodvážily naznačit, že by lidstvo mohlo existovat jen jako potrava pro jakési jiné bytosti, jejichž existenci si ani neuvědomujeme a které z nás tyjí, tak jako jiné druhy tyjí z těch pod nimi - aby samy přežily.

Film Matrix v mnoha lidech probudil zábavným způsobem otázky, které jsou klíčové pro naši současnou kritickou situaci i pro samotné poznání toho, co vůbec znamená být člověkem. Pravda vychází najevo, i když třeba jen ony dvě hodiny filmu, během nichž se přemístíme do světa, kde není nic pravdivé a proto je v něm cokoli možné. To samé paradoxně odhaluje dnešní kvantová fyzika: experimenty s miniaturními částicemi potvrdily relativnost času - částice se pohybují i v čase zpět. Nebo dokáží být na dvou a více místech "současně". Proč taky ne, když časoprostor je jenom iluze! Čas ani prostor ve své podstatě neexistují, je to naše past - past pozemského matrixu, iluze pro humatony. Málokdo ví, že se pouze nacházíme v časové smyčce. Žádná budoucnost neexistuje. My sami si tvoříme jen a jen přítomnost a svoji "realitu", ale vnímáme a tvoříme to velmi omezeným způsobem, jaký jsme od mala naučeni. Již od mala se nás ptají: máš rád více tátu, nebo mámu? A už se řítíme do propasti, která se zdá bezedná. Souvisí to s polaritou a dualitou a skříženým dvojkvětem života, ale o tom jinde.

Je na čase prohlédnout i zákulisí a probudit se do stavu "vidoucích".

Matrix patří mezi mýty. Mýtus je kolektivním snem. Pozemský matrix je tak mýtus o samém lidství, dokonale spojuje vědu a náboženství jako alternativy a protikladné podoby mytologie; racionální a intuitivní, levou a pravou polovinu mozku. Pro Nea se stává celý svět pouhým optickým klamem, fata morgánou, která šálí, zkouší a provokuje duši. Jakmile Neo dokáže "číst kód", hra pozemského světa končí, nebo přinejmenším přešel do vyšší úrovně. Zamyšleně zavrtí hlavou, možná trochu smutně, a líným mávnutím ruky zastaví letící kulky z pistole, jako by říkal: "Tak už dost". Tím, že vidí svět takový, jaký je, jej změnil ze svého protivníka ve spojence - je předmětem jeho vůle, kterou může "svět" tvarovat, jak se mu zachce. Nás však blokuje záměrně nastavený pozemský matrix. Scéna pro pozemské divadlo je velice přesně nastavena. Se všemi kulisami jako je Slunce, Měsíc a celý časoprostor.

Zdánlivě nepřekonatelné mantinely jsou pro stádo humatonů pevnější než skála, alespoň pro většinu. Ona je pravda, že na dnešní úrovni humatonů by vznikl obrovský chaos a zmatek a paradoxně i panika kdyby se něco prozradilo zásadnějšího. Prozradit se to v rámci vývoje MUSÍ. Tak se to ale děje po slabých dávkách, třeba takovými "Sci - fi" filmy, kterým humatoni nevěří. To už je ale jejich omezenost a Elity se smějí na pozadí…

Jakmile si dokážeme připustit, že můžeme levitovat, tak můžeme!!!
(Co si to vymýšlí za kraviny, kdo to kdy viděl aby člověk levitoval… že? ) J

Nespočet dospívajících i starších diváků je přesvědčeno, že tento snímek skrývá tajemství, které mohou rozluštit - tajemství o nabytí síly, osvícení a osvobození a proto by bylo neuvážené tuto možnost zavrhnout bez přezkoumání.

Filmové zpracování je dobré, pokud dokážete hodně číst mezi řádky. Kniha je ještě lepší - pokud ji seženete v antikvariátech. Zbývá pak možnost, prostudovat následující články a zpracované kapitoly knihy na tomto webu… Než je otroci Elity smažou.

Sáhnete po červené pilulce?

Jak se žije s morgellony

11. února 2010 v 2:03 | Barbara Minton |  Epidemie a očkování

Americká novinářka udělala interview s ženou, která poskytuje pomoc a rady nemocným morgellonovou nemocí. Nemoc dosáhla již rozměrů pandemie, ale nemocní v USA dosud nejsou patřičně léčeni, mnohdy je jejich onemocnění pokládáno za vymyšlené. Jak si ale vymysleli vlákna rostoucí z otevřených ran a parazity z nich vylézající? Jak se žije s touto nemocí? (Myslím, že zapper by si s ním měl poradit...)

Morgellony:
Experti říkají, že rozhodující je informovanost a včasná léčba.

6. března 2009 (Překlad Orgonet)

Morgellony jsou hrozná nemoc dosahující pandemického stavu. Právě proto, že symptomy jsou tak zvláštní, se lidé, kteří tuto nemoc mají, snaží stáhnout a izolovat od společnosti. Pacienti s morgellonovou nemocí, kteří mají tajemná vlákna a parazity pronikající skrze otvory v kůži, často žijí ve strachu. Výsledkem toho je, že není činěn žádný tlak na medicínská zařízení, aby se vzdělávala o této nemoci, a většina praktických lékařů ji nadále vidí jako izolované případy klamné parazitózy. Protože morgellony postihují kognitivní funkce a schopnost komunikovat, oběti často nejsou schopny se samy hájit, a jen málokdo má dostatek znalostí nebo ochoty se jich ujmout. Trisha Springstead, bývalá chirurgická sestra a klinická výchovná pracovnice, která nyní pracuje jako obhájce práv pacientů, vstoupila do této prázdné oblasti, aby ji trochu zaplnila. Trisha, která má znalosti i zkušenosti s morgellony, souhlasila s tímto rozhovorem, aby poskytla náhled, který může pocházet pouze z přímého pozorování.

Barbara: Trisho, děkuji vám, že jste zde pro tento rozhovor. Je čas, aby se informace o této nemoci staly široce dostupnými. Doufám, že je to začátek. Omezuje se výskyt morgellonové nemoci na USA?

Trisha: Morgellony jsou všude. V Austrálii, Anglii, Německu. Jediná země, odkud neznáme případy nemoci, je Island. Dr. Neculai Dulceanu, šéf oddělení parazitologie v Rumunsku, tam právě seškrábl morgellony z kůže 75leté ženy. (Ukazuje fotografie vláken a parazitů.) Našel v její kůži Rotifers a Collembola, použil k tomu aspirační jehlovou biopsii. Jak můžete vidět, vlákna jsou propletena s parazity. Toto najdete, když se podíváte dostatečně hluboko do kůže.

Nikdo ve skutečnosti neví, kolik lidí má tuto nemoc, protože mnoho osob, s nimiž jsem mluvila, není zaneseno do žádné databáze. Mnozí lide s morgellony si zřejmě myslí, že jsou jediní, kdo tuto nemoc mají, takže informovanost je prvořadá. Pro mě je velmi důležité, aby se noví pacienti dozvěděli, že nejsou sami, ale že jsou tisíce a tisíce lidí s touto nemocí.

Dále vidím, že velmi mnoho lidí se izoluje. Se vzrůstající informovaností a legalizací mi začínají volat lidé, kteří mají nemoc po krátkou dobu, např. pět měsíců. Tito lidé se o mně dozvěděli od jiných a moje jméno je všude na internetu. Když nemocní lidé použijí internet, najdou moje jméno a email nebo mi zavolají. Nejlepší doba je zachytit pacienty v bodě, kdy mají pouze pocity, že jim něco leze pod kůží, a svrbění. Tehdy nemoc není ještě plně rozvinuta. Minulý týden mi volalo 30 lidí. Mám telefonní číslo do své laboratoře, a volají mi mladí lidé mezi 20 - 30 lety. To proto, že se orientují na internetu.

Zavedla jsem internetové stránky, kde lidé mohou nechat vzkaz, když se domnívají, že mají morgellony. Poslala jsem tyto vzkazy své poslankyni v Kongresu, Ginny Brown Waite. Ta poslala v květnu 2007 dopis šéfovi CDC. Nyní je tam nový šéf a tak se zase znovu snažíme, aby pochopil, co se děje.

Barbara: Můžete mi říci nějaká čísla, abychom pochopili rozsah nemoci v současné době?

Trisha: Nadace pro výzkum morgellonové nemoci registruje 13 561 rodin. Ne osob, ale rodin. Státní universita v Oklahomě registruje přes 20 000 rodin. Asi 600 lidí hlásilo nemoc mně, a někteří CDC (Centrum pro kontrolu nemocí). Můj zdroj na CDC mi řekl, že jde o nejrozšířenější nemoc od zpráv o HIV/AIDS. A mnoho lidí se ještě neozvalo ze strachu. CDC to chce udržet v tajnosti, protože se obává masové hysterie a masové vřavy.

Mnozí pacienti se velice bojí, že budou zadrženi a zavřeni do táborů, jako malomocní, proto se nehlásí.

Můj manžel je chirurg-ortopéd. Ve velmi malém městě Brookville k němu přišlo do ordinace již šest pacientů s morgellonovou nemocí. Tito lidé k němu přišli jen kvůli problémům s klouby, a na nich se naučil, co má sledovat, aby diagnostikoval morgellony. Barbaro, jestliže jich viděl šest jenom zde, znamená to, že se jedná o rozsáhlou epidemii. A protože je to po celém světě, je to pandemie.

Pacienti jsou rozzlobení a vyděšení. Mohu vám říci téměř s jistotou, že v tomto bodě syndromů není žádná státní instituce dost velká, aby zaznamenala všechny pacienty. Podívejte se na čísla ze Státní univerzity v Oklahomě. Lidé s touto nemocí jsou tak uzavření a nesdílní, že oněch 20 000 je dle mého mínění pouze vrcholkem ledovce.
Každé úterý večer mám telekonferenci se zdravotnicemi od Floridy až po Aljašku, které pracují s morgellonovými pacienty. Včera večer jsme hovořili od 9 večer do 12.30 v noci. Mluvila jsem s nimi o obhajování pacientů a jak zvýšit informovanost. Pokud vás to zajímá, zeptám se jich, jestli byste se mohla příští konference zúčastnit. Jsou to pouze sestry, které podávají informace a snaží se pomáhat ostatním, a také informují lékaře o této vzniklé pandemii.

Barbara: Téměř se bojím zeptat, ale je tato nemoc nakažlivá?

Trisha: Pokud jde o mne, domnívám se, že ne. Mnohé sestry pečující tajně o tyto lidí tuto nemoc nemají. Možná že některé formy mohou být nakažlivé, ale opravdu věřím, že to by byla výjimka, ne pravidlo. Opravdu se domnívám, že někteří byli vystaveni současně i něčemu jinému, když dostali morgellony… určitě. V pondělí jsem hovořila s kapitánem lodi a strávila 5 hodin v jeho domě. Byli to velmi milí a laskaví lidé. Manžel má tuto nemoc, ale žena a děti ne. Všechny jsem je objala a hluboce si jich vážím. Dr. Randy Wymore nemá tuto nemoc, ani žádný z lékařů, s nimiž pracuji, kromě dvou. Stovky lidí, s nimiž jsem mluvila, mají jednoho či dva členy rodiny s touto nemocí, zbytek rodiny ji nemá.

Barbara: Co dělají lidé, kteří nejsou ochotni se k nemoci přiznat?

Trisha: Protože lékaři jsou tak pasivní, tito lidé se uchylují na internet. Jsou zde fóra, kde se hovoří o této nemoci. Na You Tube je mnoho videí. Vzájemně si radí, ale nejsou tam žádní lékařští profesionálové, kteří by jim řekli, ne, nekoupejte se prosím v odbarvovači, čpavku nebo toxických chemikáliích. Zdržte se nebezpečných rad. Lidé, kteří poslouchají tento typ rad, se za pár let budou rozhodovat, jakou chtějí léčbu plicní rakoviny. Nebo budou shánět transplantaci jater, protože se otrávili. Lidé s morgellony jsou velmi zoufalí, což je pochopitelné, ale samoléčba chemikáliemi je velmi nebezpečná. Někteří si berou odčervovací látky na váhu koně, protože si neumějí vypočítat množství pro svou váhu, a kupují si to u veterináře nebo v obchodě pro zvířata.

Barbara: Co víme o tom, jak se šíří morgellony?

Trisha: Nikdo neví s jistotou, jak se šíří. Určitě nelze vyloučit GMO (geneticky upravené potraviny). Vlastně nic nelze vyloučit. Vracíme se zpět k vodě, půdě, plísním a pesticidům. Voda, půda, houby, pesticidy, ale zatím jsem se nedobrala pravého pochopení. Osobně věřím, že za to může lidské zneužívání země GMO, a myšlenkou, že lze změnit přírodní ekosystémy na zemi, což vše vytvořilo nepořádek. Věřím také, že nemoc je v mnoha případech způsobena bacily. Někteří lidé, se kterými jsem mluvila, si zřetelně pamatují na nějaké kousnutí a potom na červené vyvýšené místo na kůži. Pak se z toho udělal zánět, vředy a oteklé rány po celém těle. Pak jsou tu paraziti.. Paraziti jsou pokračováním morgellonů. O tom není pochyb. Čím více jsou pacienti nemocní, tím více parazitů je v těle tím hlubší je zatemnění mozku, a pak se tělo začne parazitů zbavovat.

Vitaly Citovsky v Stonybrook v New Yorku studoval vlákna 10 pacientů a řekl, že měli v těle Agrobacterium Tumefaciens (baktérie, která způsobuje ztluštění stonku rostlin), ale nejvíce ho udivilo, že našel na kůži těchto lidí biofilm. Je to něco jako pseudokůže. Tímto biofilmem musíme proniknout a stáhnout ho z těla, jinak se tito lidé nikdy neuzdraví. Pokud to neuděláte, zůstane to na kůži a bude se to zhoršovat.
Dr. Kalani říká, že vlákna z morgellonových pacientů jsou fungálního původu. Tělo se stane jakoby půdou a to přitahuje houby. Vlákna jsou pokryta Agrobacteriem, což je patogenní houba též známá jako Zelený agent. Zda se do těla dostane plícemi, trávením, nebo je způsobena virem či předávána potem, to je velká otázka.

Ukázala jsem fotografie příteli, který je entomologem, a našli jsme na nich fungální hyfy, alternarium a patogenní houby. To nejsou věci, které rostou na lidech. Jsou to organismy, které žijí na rostlinách. Takže lidská těla těchto pacientů se stávají jakoby půdou a tím je přitahují? Houby, plísně a parazity.

Těla lidí s morgellony se stávají velmi acidickými, takže pracujeme s vyrovnávacími pH roztoky. John Hopkins i Harvard dokázali, že mnohé chronické nemoci, zejména rakovina, nemohou přežít v dokonale alkalickém těle. Takže tak jako zvyšujeme zásaditost půdy, aby byla příznivější pro růst rostlin, musíme zvyšovat zásaditost těla, abychom bojovali proti těmto patogenům. Když se podíváte na mé webové stránky, je tam tabulka zásaditosti a diety na 80 a 20% zásaditosti. Ale i když to nemůžete udělat stravou, můžete svoje pH bezpečně zlepšit. Jsou webové stránky, na nichž jsou výborné pH roztoky a kde učí pacienty, jak si dvakrát denně zkontrolovat svou moč. Pokud jsou příliš kyselí, mohou si vzít dva roztoky a zkontrolovat moč zase večer.

Máme mnoho lidí s morgellony, kteří dříve pracovali na Zkušební základně v Aberdeenu (místo pro testování munice v Marylandu). Byli řidiči nákladních aut pro multimilionářskou společnost Horvath. Zavolala jsem jedné majitelce Horvatha a řekla jsem jí: "Nechápete, že vaši řidiči jsou velmi nemocní, protože byli vystaveni znečištění půdy v Aberdeenu?" Ta žena, Sheila Horvath, řekla, "Promluvte si s mým právníkem." Nikdo nechce jít proti této společnosti v Marylandu, protože mají moc a peníze. Ale lidé, kteří jsou nemocní, a já chceme vědět, co bylo v té půdě.

Jsou pacienti s morgellony v Poconos a když mohu, mluvím s nimi. Jsou v těžké situaci, ztratili mzdu a nemocenskou, a nazývají je simulanty. Barbaro, oni jsou solí země, jsou to dobří, hodní lidé. Nejsou simulanti. Začínám si myslet, že lékaři je tak označují, protože s tím nechtějí mít nic společného.

Pak existují i nemocní lékaři. Dr. James Matthews v Marylandu téměř přišel o licenci, když se snažil pomáhat lidem. Vím, že jste v minulém článku hovořila o dr. Beverly Drottar. Ti jsou vrcholem ledovce. Jak mnoho biologů má tuto nemoc? Vím, že ošetřovatelky jsou pacienti číslo jedna, a učitelé číslo dvě. Je to proto, že hovoří o své nemoci a neskrývají ji? To je otázka, na kterou se ptám v této politické změti, ale nedostávám odpověď.

Mluvila jsem právě s jednou ženou v Tampě, jejíž manžel má už tři roky morgellony. Ona je jako zásuvka plná antipsychotických léků. Jejich dům v Grand Cayman byl zatopen. Když se dostali zpátky po dvou měsících po bouři, manžel dostal morgellony. Řekla mi, že je všude cítit plíseň. On je nyní plně rozvinutý případ, protože hledali pomoc po tři roky, než našli dr. Susan Kolb v Atlantě. Nyní má rány po celých nohách, přesunují se na břicho a paraziti vycházejí z jeho těla. Přiměla jsem ho navštívit dr. Cheryl Reed v Tampě. Pak jsem s ní mluvila a řekla mi, že je úplně sesypaný. Udělala laboratorní testy kvůli jaterním enzymům a dělá další studie. Neví se, co s ním bude.

Fusarium osysporum je patogenní houba, kterou jsme viděli na vzorcích seškrábnutých z kůže pacientů. To se sprejuje na rostliny ve válce s drogami. Znám hochy, kteří přišli s nemocí z Afghánistánu. Co je tam hlavní plodinou? Opium.

Pro více informací:
Mailová adresa na Trishu: aripekangel@yahoo.com
http://morgellons-sanctum.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=325
http://www.morgellons.eu/

Nárůst vysokofrekvenční mikrovlnné radiace ve městech

11. února 2010 v 1:48 | Orgonet |  Elektrosmog
Tabulka organizace Next-Up Bioinitiative ukazuje průměrný nárůst umělého vysokofrekvenčního mikrovlnného záření od 900 MHz do 2,5 GHz v městských oblastech v letech 2000 - 2009. Vzestup je alarmující ...
Zelený údaj 0,6 MHz označuje hranici, která je dle Bioinitiative přípustná a za jejíž uzákonění organizace bojuje.
Tato norma byla již uzákoněna v Lichtenštejnsku, k velké nelibosti okolních mobilních operátorů...
Uvádí se, že pro bezchybnou funkci mobilních telefonů stačí hustota záření 0,01 V/m.

Evropský parlament se začal zabývat škodlivostí záření z vysílačů


Dobrá zpráva: v Evropském parlamentu je pár rozumných lidí, kteří jsou ochotni se starat o bezpečnost občanů. Zatím je to jen výzva k jednání, která vznikla na základě rozsáhlých občanských aktivit v západních státech (zejména Španělsko, Francie, Belgie), kde organizace Bioinitiative: Next-Up provádí rozsáhlá měření, informační kampaně a demonstrace týkající se omezení vyzařování střešních i ostatních vyšílačů v dosahu obyvatelstva na 0,6 V/m. Současné měřené evropské hodnoty ozáření veřejnosti se pohybují v řádech 10x až 100x vyšších. Přitom pro bezchybné fungování mobilních telefonů stačí údajně 0,01 V/m... U nás se hluboce mlčí a panelů a bubnů na našich střechách tiše přibývá...

Tisková zpráva Evropského parlamentu, Výbor pro veřejné zdraví, 2. 4. 2009, 12.34


Jak se vyhnout potenciálním rizikům elektromagnetických polí
(Překlad: Orgonet)

Antény a jiná zařízení vydávají elektromagnetická pole by měly být umístěny ve zvláštní vzdálenosti od škol a zdravotnických zařízení, jak praví zpráva iniciativy výboru přijatá ve čtvrtek 2. 4. 2009. Komise by měla dát k dispozici důvěryhodnější informace o účincích vystavení elektromagnetickým polím pro občany, kteří se všeobecně necítí dostatečně informováni o této otázce.

Jak lidské tělo absorbuje elektromagnetickán pole vysílaná různými přístroji, jako je radio, televize, mikrovlnná trouba, mobilní telefon, mobilní vysílače či vedení vysokého napětí?
Pokud Evropská unie stanovila limitní prahy pro vystavení záření na ochranu pracovníků proti účinkům CEM, na základě principu opatrnosti by bylo třeba přijmout taková opatření rovněž pro kategorie obyvatelstva, kterých se to týká, jako lidé žijící v blízkosti zařízení a jejich uživatelé.
Podle zprávy Frédérique Ries, (ADLE, BE) je v obecném zájmu podpořit řešení spočívající v dialogu mezi průmyslovými aktéry, veřejnou správou, vojenskými autoritami a asociacemi občanů, pokud jde o kritéria instalací nových antén GSM nebo vedení vysokého napětí, a zejména zajistit, aby školy, předškolní zařízení, sociální a zdravotnická zařízení byla v určité vzdálenosti od těchto zdrojů záření. Zpráva byla přijata širokou většinou: 559 hlasů pro, 22 hlasů proti, 8 se zdrželo hlasování.

Zlepšit ochranu optimálním rozmístěním věží a vysílačů

Mezi jiným by ochrana osob žijících v blízkosti těchto zařízení měla být brána v úvahu nařízením o "optimálním umístění věží a vysílačů". Poslanci se domnívají, že množství antén mobilních operátorů a tedy vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím by mohlo být redukováno vyhláškou o infrastruktuře operátorů mobilních telefonů.

Bojovat proti nedostatku informací

Většina občanů nemá dojem, že veřejná správa je řádně informuje o opatřeních, jejichž cílem je chránit obyvatelstvo pře elektromagnetickými poli, jak ukazuje nedávno publikovaný průzkum Eurobarometru. V důsledku toho parlamentní komise vyzývá Komisi k zveřejnění map ukazujících vystavení linkám vysokého napětí, telekomunikačních věží a zejména telefonních antén.

Komise je vyzvána, aby přednesla každoroční zprávu o úrovni elektromagnetického záření v Unii, o zdrojích a opatřeních přijatých Unií, aby lépe chránila lidské zdraví a životní prostředí.
Zpráva navrhuje také komisi, ve snaze o politickou a rozpočtovou účinnost, částečné přerozdělení financování obcí a vydání prostředků na studie o elektromagnetických polích, s cílem upozornit mladé Evropany na správné zacházení s mobilními telefony, jako užívání "hands free", krátké hovory, vypínání telefonu, pokud se nepoužívá - jako např. ve škole, užívání telefonu tam, kde je dobrý příjem. Ve skutečnosti většina evropských občanů, zejména mladých mezi 10 - 20 lety, užívá mobilní telefon jako předmět užitkový, funkční i módní.

Údaje

Speciální průzkum Eurobarometru v r. 2007 ukazuje následující výsledky, pokud jde o zájem občanů o případná zdravotní rizika elektromagnetických polí: 14% se o toˇvůbec nezajímá, 35% se o to příliš nezajímá, 35% se o to dost zajímá a 13% je velmi znepokojeno.
Stejná zpráva učinila závěr, že podle občanů jsou nejvýznamnějším zdrojem elektromagnetického pole vedení vysokého napětí - to se domnívá 37% (na Kypru 81%, v Řecku a Itálii 65%).
80% občanů se necítí informováno, pokud jde o současnou ochranu proti možným zdravotním rizikům elektromagnetických polí.

Evropský parlament vyzývá k publikování výsledků studie Interphone, vědeckého projektu založeného na průzkumu svědeckých případů za účasti 12 zemí celého světa, za účelem zjištění, zda užívání mobilních telefonů je spojeno s rizikem rakoviny. Studie začala v roce 2000, ale její výsledky byly od r. 2006 odloženy.

V červenci 1999 Rada doporučila následující hodnoty pro omezení vystavení elektromagnetickým polím:
1. GSM (900 MHz): 41,25 voltů/m
2. DCS (1 800 MHz): 58,33 voltů/m
3. UMTS (2 100 MHz): 61 V/m

Některé členské státy, jako Řecko, Polsko a Belgie, přijaly přísnější normy pro omezení expozice. V Lucembursku je ochrana 14x větší než v ostatních státech EU: maximální hodnota povolená pro vysílač umístěný v blízkosti obyvatelstva je 3 volty/m.