A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Chyby v matrix nebo brány jinam?

6. února 2010 v 19:51 |  Objevte MATRIX
Běžně si myslíme, že realita (matrix) je to, co můžeme reálně pozorovat svými smysly a nebo měřit přístroji. Z hlediska kvantové fyziky však to, co vidíme a čeho se dotýkáme, ve skutečnosti neexistuje. To naše mysl je tak naprogramována, aby našemu chápání vytvářela a stavěla dokonalou iluzi. Iluzi toho, co si myslíme, že před sebou vidíme, nebo se toho dotýkáme. A naopak, abychom neviděli, co "není běžné", co naše podvědomí neumí promítnout do naší mysli.


Existují však technologie, které nejen umí obejít tuto iluzi, ale vytvořit jinou.
"Plášťová technologie" není pouhým pojmem. Byla vyvinuta před více, než deseti lety. Lidé si ani neuvědomují, v jak veliké míře se používá. Nemluvíme však o zředěné technologii "Stealth". Mluvíme o schopnosti zahalit existující realitu, která má zůstat skryta běžnému pozorovateli prostřednictvím nové konstrukce jiné skutečnosti.
Například, kdyby jste šli ke vchodu jeskyně Ancient Arrow, neviděli byste nic, co by vypadalo jako vchod nebo otvor ve skále. Pro pozorovatele by to byla rovná stěna nebo kámen. A měl by všechny vlastnosti kamene - strukturu, tvrdost, atd. Avšak byla by to jenom konstrukce reality, která by byla navrstvena v mysli pozorovatele. Ve skutečnosti, tam je vchod, ale nemůžete jej pozorovat, protože mysl byla podvedena promítnutou konstrukcí reality…

Toto je velice zajímavé téma. O plášťové technologii se krátce hovoří ve svědectví Wing Makers (dva odstavce zde výše).

Chyby v matrix - konstrukce reality - na vlastní oči?

V létě 2007 byly pořízeny zajímavé záběry s dalšími svědky. V případě tvrze Mrač v Čechách, i chráněné lokality Stránská skála na Moravě v Brně, jsme se shodli, že z dálky vidíme tmavý vstup do stěny - že to musí být jednoznačně vstup. Když jsme se však v obou případech (s jinými svědky) přiblížili přímo na dosah ke stěně, viděli jsme a ohmatali, že místo tmavého místa shodně viděného z dálky, je zde plná stěna! Když jsme opět odstoupili dále, opět jsme se shodovali, že vidíme tmavý vstup do stěny! V případě Stránské skály šlo samozřejmě o skalní "celistvou" stěnu, a v případě tvrze Mrač šlo o stěnu zděnou kameny. Vše jsme opakovaně několikrát fotili.
Na podzim 2007, v případě tvrze Mrač, jsme si povšimli temného "vstupu" v kamenné stěně při cestě silnicí okolo. Mysleli jsme si nadšeně, že se jedná skutečně o vstup snad do sklepení. S nadšením jsme se rychle vydali k objektu s překonáváním plevele a keřů. Když jsme se přiblížili na dosah ke kamenné stěně objektu, nemohli jsme věřit vlastním očím, že tam je místo vstupu do sklepa jen "celistvá" kamenná stěna a tak jsme na ni i nesmyslně sahali, protože jsme to nemohli pochopit. Když jsem to nafotil, vraceli jsme se zpět k silnici a ohlíželi se. Téměř u silnice jsme opět zřetelně viděli temný vstup do stěny tvrze. Nezbylo nám, než nad tím kroutit hlavou. Jde o nějakou bránu, nebo chybu v matrixu? Nedivíme se už ničemu.
Na konci roku 2007, když jsme se procházeli po mé oblíbené lokalitě Stránská skála a fotil jsem uchvacující nádherné pohledy na jinovatkou ozdobené větvičky stromů i povrchu skal, všimli jsme si v jižním cípu skály tmavého a hranatého vstupu, kterého jsem si tu dosud nikdy nevšiml, protože v tomto místě to bývá přes sezónu hustě zarostlé. Překvapilo mne to a tak jsem pohled na vstup hned fotil a vydal se k němu přes zmrzlý porost. Když jsme se přiblížili ke skalní stěně na dosah, viděli jsme v místě viděného temného otvoru opět celistvou skalní stěnu! To mi připomělo stejně podivné zjištění u tvrze Mrač na podzim, a shodné situace jsem si propojil s výše popsanou "plášťovou technologií". Trochu mne zde mrazilo.
Nevím, zda by mělo smysl právě na těchto místech za nějakým účelem tuto technologii "do mysli navrstvené konstrukce reality" používat, zda právě zde mohl být záměr něco, nebo nějaký vstup do podzemí, takto ukrývat. Spíše se tu projevuje chyba v matrixu a nebo brána někam? Ale kam?! Temné místo napovídá, že by to mohlo být do jiné úrovně vibrací - mimo pásmo námi viditelného světelného spektra.
Pod tvrzí Mrač podzemní sklepy fyzicky jsou, ale nevím, zda tak hluboko ještě za stěnou v místě, kde jsme temný vstup viděli od silnice.
Nevíme, co si o tom všem myslet. Podle popisu "plášťové technologie", jaký máme k dispozici, by z dálky byl vidět skutečný fyzický vstup do stěn, ale po určitém přiblížení se k viděnému temnému otvoru, by v našich mozcích nebo myslích shodně proběhlo kýžené "navrstvení konstrukce jiné reality" a to takové, že je zde stavěná, nebo rostlá stěna. Dokonalá iluze do té míry, že si na stěnu můžeme sáhnout a chtít ji rozbít, jak jsme se v obou případech přesvědčili osobně.
Ale proč? Co se skrývá za těmito stěnami a co se skrývá za tím vším?

Moje fotodokumentace za přítomnosti svědků:

Tvrz Mrač pod Benešovem, vstup viděný od silnice a jeho detail:
Zvětšený detail pohledu na vstup od silnice
pro toho, kdo by chtěl třeba zkoumat jednotlivé pixely...
Šokující zjištění na místě vstupu: PLNÁ STĚNA!


Stránská skála, tmavý originál, označený hranatý vstup


Dodatečně schválně zesvětlený záběr viděný vstup ještě zvýrazní.


Detail celistvé stěny "rostlé skály" po našem přiblížení se...

Pokud někdo má k tomuto tématu další informace, nebo osobní zkušenosti a fotozáběry, velmi by nás potěšily. Se vší diskrétností.
 


Aktuální články

Reklama