A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Co je smyslem tohoto webu?

6. února 2010 v 16:11 |  >> Smysl blogu

Chceme se podělit o zajímavé informace o samé podstatě světa a současného dění.
Některé informace jsou "tak žhavé", že dlouho na webech nevydrží, nebo jsou cenzurovány.
Proto je také smyslem tohoto blogu zrcadlit a svým způsobem zálohovat stránky a informace, které by mohly být někým smazány. Jejichž zdroj, web nebo autor je vždy uveden.

Proč jsou zde jakési reklamy... Zatím využíváme verze tohoto Blogu "Zdarma", to znamená, že systém Blogu vkládá do webu různé reklamy, omlouvám se za ně. Možná je to lepší, naučit se přehlížet reklamu kolem zdejších článků, než po vás chtít nějaké dobrovolné dary na provoz velkého webu a redakčního systému... Takže zatím reklamu strpíme a rádi - provoz tohoto webu je pak zdarma...

Proč bývají články rozděleny (u ukázek knih i jinde)? Když text připravuji v jiném programu a pak jej zkopíruji do Blogu, on to často chybně nějak vyhodnotí, že je překročen limit 40 000 znaků, což je nesmysl, protože do druhého dílu se to najednou klidně vejde - viz třeba delší ukázka z knihy Uzemnění... Ale co naděláme, to vše je daň za provoz webu zdarma.


Chceme pomoci se orientovat "nevědomým" a navést směrem ke Vzestupu a pokoji...
V dnešní době existuje spousta konspiračních = nepodložených teorií, rozhodně nejsme jejich zastánci - v negativních konspiracích by si člověk neměl libovat a ulpívat, ale orientovat se na to kladné dobré a konstruktivní.
Na každém šprochu ale bývá pravdy trochu a mnohé okolnosti tomu nasvědčují.

Pro mnohé konspirace ve skutečnosti důkazy jsou, ale nemá se o těchto věcech vědět...
Např. Zdroje na volnou energii - jsou reálné a vyzkoušené. Protinázory však říkají že by přišly o práci statisíce lidí ropného průmyslu... A magnáti o byznys, takže se dále bude raději bezohledně drancovat Země (ale už jen pár let).


Opakovaně jsem řešil, zda některá negativní témata vůbec uvádět, ve smyslu "o čem člověk čte a na co myslí, to rezonančně podporuje a na tom vibruje" - tedy zda nepsát pouze o Vzestupu a té cestě vzhůru nahoru. K tomu ale přišly další moudré pohledy, které mi potvrdily, že pokud chceme něco vyčistit, musíme vědět co, a pokud se chceme i duchovně posunout, musíme vidět to pozadí, ten protipól, od čeho a proč se chceme posunout. Pokud se dozvím, že existuje ovládané počasí nebo cílená skalární pole, mohu se nějak konkrétněji snažit zařídit, než kdybych o tom nevěděl a něco mne pak překvapilo. Samozřejmě v takových vibračně nízkých destruktivních a zcela nevhodných vibracích a informacích podobných negativnímu bulváru nebude rozumný člověk denně ležet, jenom se podle nich zařídí. Stačí poznat plamen svíčky že pálí, není třeba zkoušet celý oheň! A kdo je rozumný, nebude vyhledávat negativní mediální zprávy plné násilí a vražd a zastrašování lidí (drahotou a jinými hrozbami nebo nejistotami) ale zdaleka se jim bude vyhýbat a pečlivě kontrolovat čím krmí svoji mysl, jaké vlivy a vibrace na ni nechá působit.

Tento web by měl tvořit zjednodušený přehled v těchto informacích, pro takové první zorientování se v té naší realitě.

Co je to ale realita? Lze ji ovlivňovat? Ano! Tím spíše, že se jedná o iluzi - matrix. I o tomto je tento web - naučit se, a pomáhat sobě i druhým ve vytváření si zdravější a šťastnější reality, dokázat se vyhnout věcem a energiím, které snižují naše vibrace, obírají nás zbytečně o vitalitu a ničí naše zdraví.

Jak se zdá, je to smutným cílem a záměrem mnohých dnešních technologií zaměřovaných na kontrolu lidí, ovládání jejich myšlení (od médií po psychologické zbraně).
Naopak, sledujte nadále konstruktivně zaměřené aktualizované weby a dění a tento web doporučte těm nevědomým jako úvod...

Doporučit lze ke sledování:

- časopis WM magazín, Vědomí, Šifra...
- weby www.osud.cz a další...
...ikdyž jmenované se někdy také zabývají tou negativní stránkou viditelné i zatajované skutečnosti, proto cvičte svoji rozlišovací schopnost, vnímejte svým citem - srdcem, jak na Vás která zpráva působí - zda je to příjemné a konstruktivní.

Smyslem tu není šokovat. Smyslem je otevřít oči a ukazovat také cestu ven - cestu z nesmyslného kolotoče špatných energií a programů a nízkých vibrací matrixu, jehož jsme součástí.
První fáze každého čištění a odhalení nebývá příjemná. Když se rozbíjí iluze, na kterou jsme tolik připojeni v očekávání, velmi to bolí. Jako by se otřásaly naše jistoty, kterým jsme třeba celý život věřili a plně se na ně spoléhali. Byli jsme k tomu systémem i vedeni. Mnozí se svých léta pěstovaných iluzí nebudou chtít vzdát ani za nic. Ono to znamená, vzít za sebe plnou zodpovědnost do svých rukou. A k tomu máme strach. Roky dobře pěstovaný. Starch a nejistoty dobře záměstnávají mysl tak, aby člověk ani neměl sílu uvědomit si a pochopit něco víc.

Pro velikánské množství lidí je pohodlnější být poslušnou a vedenou ovcí a další skupina nemá ani čisté svědomí ty oči otevřít a nemohou se od něčeho distancovat a odlišit, v čem jsou sami aktivně namočení.

Doba strachu a nejistoty ale pomalu končí. Očista Země a lidstva nebude vždy příjemná. Na hrubou nečistotu je nutný hrubý prostředek či síla protože na jemný popud nereaguje. O tom všem přichází stále více informací a tento web se bude snažit zrcadlit jen ty nejkvalitnější zdroje protože dochází také k opačnému extrému, že mnoho lidí očekává v konci roku 2012 zázračnou spásu, ale realita bude střízlivější a ten přechod do nového Zlatého věku vodnáře bude trvat desítky let. (Psal jsem to v únoru 2010 a hle, už máme 2016 a kolektivní Vědomí se dále pozvolna otvírá) :-)

Zvyšují se vibrace Země, odhalují se skutečnosti, o kterých dříve člověk netušil ani ve snu. Všechno je v pořádku. Naučte se vnímat pozadí a znamení.

Naučte se být dobrými pozorovateli s odstupem. Abyste se z toho nezbláznili. On není důvod.
Ten blázinec okolo nás je jenom dočasný, ale my si už nyní můžeme volit pokojnou mysl a Vyšší poznání na cestě Vzestupu.

Zdejší společnost záměrně vytváří strachy a nejistoty, uvědomte si že to je jen otázka vaší mysli, jestli podlehnete tlaku a strachu a nejistotám, a nebo tuto hru nebudete hrát, ale nastolíte svůj pohled a svoji šťastnější cestu pozemské hry. Prohlédněte to! Stále se má zdražovat, stále se má zhoršovat životní prostředí - no ano a vpodstatě jen houšť, abychom se už probudili a vyburcovalo nás to
- DOOPRAVDY SI ZAČÍT VYTVÁŘET REALITU SAMI!!!

Tedy každý si tu realitu stejně stále vytváří, ale často tak, že se ocitne v negativním začarovaném kruhu a rezonuje dokolečka na problémech a nedostatku a neuspokojení. Je na čase začít tvořit VĚDOMĚ svoji realitu lepší.

Dnes jsou zveřejňována "tajemství" jak si v přítomném čase tvořit realitu jakou chceme.

Přichází doba a vskutku - již je tu - aby člověk prohlédl všechny iluze a začal nacházet cestu - sama k sobě - cestu "domů".

Přichází stále více doba, kdy každý začíná chápat, že se může buďto podvolit masově dodávanému strachu a vytvářené nejistotě pomocí médií a televizních novin, pomocí uměle a záměrně způsobovaných krizí, nebo to prohlédnout a namísto toho, abychom se zbláznili, nebo si hodili mašli, se přeorientovali na vědomé a jisté vytváření své hezčí reality se vší zodpovědností.

Mnohým nástrahám se lze úspěšně vyhýbat a ty ostatní budou odstraněny snad již brzy také.

V dnešní době také útočí na náš svět negativní entity z jiných rovin, nižších astrálních a jiných dimenzí a je podivné až nápadné jak se jejich vlivem bulvární plátky a média a jednotlivci vyžívají ve vší hrůze, krvi a brutalitě, která je nepochopitelná tomu, kdo má otevřené srdce. Z mnohých lidí se na chvíli a pod reptiloidním a jiným neg.vlivem stávají hyeny a dokáží způsobit druhému člověku nepochopitelné násilí a zlo i pro pár korun, sobecké ego a jiné nízké důvody. Tyto extrémy mají být brzo vymýceny. A také platí, že každý člověk je na Zem inkarnován s konkrétním Plánem života a nic se tu neděje náhodou. Naše planeta Země je zatím bohužel ta z nižších školních planet plných hrubého násilí, zla a nemocí. To však má brzy postupně skončit a jako řada jiných planet i naše Země se posunout "výše".

Klíčem je tu naše mysl a především naše srdce.

Těmito nástroji se můžeme rozhodnout přitahovat si a vytvářet tu lepší realitu, po jaké toužíme - již dnes. A funguje to!!!
Berte možná tento web jako určité nenápadné vodítko, pomůcku zorientovat se v současném pozemském bludišti plném iluzí a zapojte zvídavou upřímnou mysl a otevřete své srdce, vnímejte a dbejte na své pocity a zabývejte se tím, z čeho máte pocity nejlepší.

Pokud Vás tento web zaujal, upozorněte na něj prosím i své nejbližší: http://objevto.blog.cz

Tím snadno napomůžete k otevírání kolektivního Vědomí a probouzení všech spáčů kolem nás :))

 


Aktuální články

Reklama