A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Deset let tajného programu chemtrails

14. února 2010 v 0:45 | Ilya Sandra Perlingieri, PhD |  Chemtrails a Haarp

Deset let tajného programu chemtrails a jeho vliv na civilní populaci


Vše souvisí se vším. Co má společného inaugurace nového prezidenta s chemtrails? Včerejší umělý sníh v ČR je právě tak jedovatý jako ten americký. Viz zde překlad aktuálního, velmi naléhavého článku z USA:
Bůh opět ochraňuj Ameriku: Deset let v chemtrailsové válce. Selhávání imunitního systému
Autorka: Ilya Sandra Perlingieri, PhD
22. 1. 2009
V této zimě plné nespokojenosti byly státy Nové Anglie zasaženy několika po sobě následujícími obzvláště podivnými sněhovými bouřemi. Předchozí zima 2007-08 byla podobná. Sníh páchne spoustou chemikálií, padá dolů rovnoměrně a vypadá jako uměle vyrobený sníh užívaný na lyžařských svazích (tj. kyprý, balený prášek). Někdy padání sněhu přestane náhle, nevytratí se postupně, jak to bývalo. Určitě to není stejný sníh, který nám po milióny let poskytovala matka příroda v celé své důstojnosti.
Sníh je nyní poskytován americkým vojskem, Pentagonem a dopravními letadly speciálně vybavenými k tomu, aby na nás sypala vysoce toxické aerosoly z různých výšek. Není pochyb, že tyto chemické směsi jsou vytvářeny v některé tajné US laboratoři na biologické zbraně. Air Force již představuje rekord ve výši sebevědomé arogance tvrzením, že "do roku 2025 chtějí vlastnit počasi." (1) Už to není žádný Star Trek ani fantazie Hvězdných válek, něco z toho je již realitou v rámci více než 60 Tajných Programů Modifikace Počasí, které na nás denně ¨útočí. Přesto ve zprávách o chemtrails neuslyšíte. Výjimkou je meteorolog Kevin Martin, který informuje o chemtrails na svém webu.
O chemtrails se nevedla naprosto ŽÁDNÁ VEŘEJNÁ DISKUSE! Po celých uplynulých 10 let žádný veřejný oficiální činitel neodpověděl na nespočetné telefonáty či dopisy občanů, kterých se to vše týká. Je to tím, že tyto "programy jsou tajné, protože federální EPA a Státní agentury kvality životního prostředí potřebují, aby se 'nevědělo', jak extrémně škodlivé jsou tyto nelegální biologické metabolity. To vše je dle federálního i státního práva ilegální." (2) Kongres je spoluviníkem tohoto zatajování. Takže my jsme nevědomými morčaty v novém globálním vojenském napadání takového rozsahu, že se jedná o masívní válečné zločiny. Federální agentury záměrně chtělí, abychom to nevěděli, nicméně chemtrails nás neustále škodlivě ovlivňují.

Podle zákoníku Spojených Států, hlava 50, kap. 32, odd. 1520a, je protizákonné "užívat civilní populaci k testování chemických nebo biologických látek." Will Thomas, který také už po 10 let píše o chemtrails, má na svých webových stránkách petici proti chemtrails adresovanou Kongresu: www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Congressional_Petiti.html
V minulém roce došlo k nárůstu "nevysvětlitelných" spontánních krvácení z nosu takové závažnosti (jako když se naplno otevře vodovodní kohoutek), že si vyžádaly akutní hospitalizaci. Vím o několika případech, kdy lidé (jak na východním, tak západním pobřeží) museli být rychle dopraveni do nemocnice, protože by se krvácení z nosu samo nezastavilo. Alopatičtí lékaři jsou, jak se zdá, zmateni a nemají žádné vysvětlení takového nárůstu případů.
Takováto vážná krvácení z nosu se nestávají jenom lidem. Postiženi jsou všichni savci. Několik mých známých mělo zkušenost s nezastavitelným krvácením u psů a koček. Minulý rok jsem musela i já spěchat k veterináři s mou vlastní kočkou, protože se nedalo zastavit její krvácení z nosu. Veterinář pro to neměl vysvětlení.
Avšak ti, kteří čtou spolehlivou literaturu o chemtrails, zejména vynikající webové stránky Clifforda Carnicoma http://www.carnicom.com>www.carnicom.com a Willa Thomase http://www.willthomasonline.net>www.willthomasonline.net jsou si vědomi spojení mezi dýcháním vzduchu prosyceného vysokými dávkami baria a škodlivými účinky na nás všechny, včetně nebezpečného účinku na celý náš imunitní systém. Pokud jde o životní prostředí, chemtrails mimo jiné "dramaticky zvyšují množství solí v půdě." (3) Pan Carnicom, s nímž jsem měla tu čest se setkat a diskutovat o této travičské noční můře, jedním z vynikajících soukromých občanských badatelů, který už po více než deset let informuje o zhoubných účincích chemtrails. Dr. Gwen Scott, ND, také informuje o některých zhoubných nemocech, které jsou spjaty s toxicitou chemtrails. Na jeho webové stránce je za mírný poplatek volně šiřitelný a vysoce informativní dokument. Toto DVD by měl vidět každý.

Barium je zemský minerál; jak informují mnozí badatelé, jeho toxicita pro všechny savce je známa. A nyní je používáno, aby nás otrávilo. Je součástí aerosolové chemické směsi, která je v našem vzduchu, sněhu a dešti a kterou dýcháme.Vypouštění aerosolového baria je spjato s tím, že máme méně kyslíku pro dýchání. Je také spojeno se zvýšeným krevním tlakem a nekotrolovatelným nosním krvácením. Minulý týden mi někteří přátelé řekli, že měli takové nosní krvácení, že ho více než 20 minut nemohli zastavit. Během této poslední sněhové bouře bylo pravděpodobně přidáno a do již toxické chemické směsi ještě více chemikálií. Dva přátelé mi volali a řekli, že o několik hodin později, když se jim již v nosní dírce srazila krev, po vysmrkání začali krvácet z druhé dírky. To znamená, že neustálým dýcháním prozizákonných jedů po tak mnoho let byl poškozen fibrinogen, který je základem pro srážení krve,
Tato záležitost nemá jen tento jeden faktor. Mnohonásobné vrstvy škodlivých chemtrailsových jedů násobí jejich účinky až na úroveň ohrožující život. "Nejsou žádné dostupné lékařské údaje o dlouhodobém působení baria na lidské tělo." (4) My, celá populace čítající milióny a miliardy, jsme tedy zkušebními morčaty pro odporné tajné válečné biopraktiky vojska.
Další nemoci rovněž spojené s chronickým vystavením chemtrails (viz poznámka 4 níže):

  1. 1. Krvácení z plic (navíc ke krvácení z nosu), vysoký výskyt astmatu (má ho 20 milionů Američanů, z toho 6,8 milionu jsou děti) a jiných plicních alergií. Rakovina plic má vysoký výskyt, v r. 2007 196 252 případů (nejnovější údaj).
  2. Bronchitida, příznaky podobné chřipce a zápal plic (dosahuje úrovně epidemie). Tyto nemoci nereagují na obvyklá antibiotika (možná částečně pro jejich užívání pro méně závažné nemoci či proto, že se s tímto druhem zánětu plic lékaři obvykle nesetkávali). "EPA informuje, že submikronové částice procházejí plicními filtry a vstupují do krevního řečiště, vyvolávají vysoký tlak, který může způsobit srdeční příhodu do dvou hodin od vdechnutí. Badatelé dosvědčují 'významný nárůst¨počtu těchto přápadů v době, kdy vzrůstá množství těchto znečišťujících částic ve vzduchu." (5) Znečištění vzduchu částicemi je nebezpečné pro ty, kteří mají chronické plicní nemoci, včetně obstruktivní pulmonální nemoci, která zahrnuje bronchitidu a rozedmu.
  3. Noční pocení a/nebo nevysvětlitelné horečky (nevztahující se k symptomům menopauzy).
  4. Gastrointestinální problémy (všechny věkové vrstvy, včetně domácích zvířat. S tím může být spojeno i nevysvětlitelní zvracení psů a koček, které je rovněž na vzestupu.)
  5. Kůže: extrémně suchá a popraskaná kůže a rty (i za teplého počasí); poranění, která se nehojí nebo se náhle objeví a zmizí; houbové infekce, které se neuzdravují nebo to trvá velmi dlouho; zrychlené stárnutí kůže (někdy pozorovatelné během týdnů či měsíců).
  6. Sluch: rychlá či náhlá ztráta sluchu, někdy částečná hluchota, tinnitus a závrať, často se vyskytující před nebo po bouřkách nebo při nových meteorologických frontách, včetně husté mlhy.
  7. Zrak: rozmazané vidění (může být také spojeno s novou chemikáliemi nabitou meteorologickou frontou), nárůst počtu šedého zákalu (i u mladých).
  8. Krátkodobá ztráta paměti (vinou vysokého množství aerosolového sprejování nanočástic aluminia pokrytého skleněným vláknem, o němž je známo jeho spojení s dysfunkcí mozku) a mentální zmatenost nebo pocit "jako v mlze" pro mladé i staré, zejména po hustých oblacích mlhy a vlhkosti naplněné chemtrailsovými toxiny.
  9. Vzrůst počtu autoimunitních onemocnění (fibromylagie, syndrom chronické únavy, Lymská nemoc, revmatická artritida, lupus, nemoci štítné žlázy).
Nejnovější zpráva v novém čísle časopisu "Health Affairs" (6) uvádí, že stále více Američanů trpí stále více chronickými nemocemi, které jsou stále vážnější "mají tři nebo více chronických nemocí" (viz bod 9 výše). "Na chronické nemoci se vydávají tři čtvrtiny z více než 2 trilionů dolarů vydávaných na péči o zdraví v USA." (7) Zatímco tako mnohonásobná zdravotní zátěž se stále zvyšuje, v údajích časopisu není ani zmínka o spojitosti s toxicitou chemtrails. Opět zde působí masové zatajování a potřeba "aby se nevědělo" nás vystavuje vysokým rizikům.
Jedná se zjevně o velmi komplexní problém. Žijeme nyní ve světě těžce znečištěném více než 100 000 chemikáliemi, z nichž většina nikdy nebyla testována ohledně bezpečnosti pro lidský organismus, jak píši ve své knize "The Uterine Crisis (Děložní krize)". (8) To nás staví do mimořádně vážné situace. Mnoho z těchto ve vzduchu se nacházejících toxinů je plné částeček, které těžce poškozují celý náš již tak narušený imunitní systém. Částečky také zasahují naše plíce a způsobují potíže od astmatu (jehož jsou zaznamenávány rekordní počty) po kardiopulmonární nemoci. (9)
Po minulých osm let jsme byli svědky, jak Bushova vláda záměrné zničila 30 let zákonů o životním prostředí. Vláda velice zlehčila a/nebo eliminovala jakoukoli společenskou odpovědnost a morální povinnost, a to na náš účet. Takže nyní žijeme ve státě, který právě ignoroval či zničil Konstituční zákony ratifikované před více než 200 lety, v roce 1787. Nyní máme už třetí ukradené volby s podporou svolného a spoluvinného Kongresu a Justice, s obrovskou pomocí masmédií ovládaných korporacemi. Tato situace způsobuje, že většina Američanů je naprosto neinformována o tom, co se vlastně děje v naší nyní ztracené zemi.

Takže vláda zákona v naší zemi je pryč, a z protizákoných a zločinných důvodů je nyní nastolován Marshallův zákon. Bez našeho původního Konstitučního řádu a zákonů o životním prostředí, které by nás vedly, protože mnohé z nich byly ustanoveny pro naši bezpečnost a ochranu, je to útok na dobré a spolehlivé zdraví. Naše imunitní systémy jsou nyní pod neustálou toxickou palbou.
Je pravděpodobné, že lékařské časopisy budou v patřičném termínu a duchu informovat o "nevysvětlitelných" nemocech, včetně těchto závažných krvácení z nosu. (9) V současnosti však se zdá, že není zájem ani povědomí o naší probíhající krizi.

Jednoho jasného rána, po třídenní sněhové bouři, konečně vychází slunce. Moje zimní zahrada je zcela pokryta sněhem. Zelené keře jsou zahaleny bílým příkrovem. Modré sojky, holubi, sýkorky a stehlíci sedí vysoko na dubu, javoru a borovicích. Skvrny jejich modrého, světlehnědého a zlatého peří vynikají v zářivém sněhu. Někde blízko slyším ťukat datla. Vypadá to jako dokonalý obraz idylické zimní scenérie.

Avšak tyto dny v našem americko orwellovském světě mohou být scény z našeho denního života velmi klamné.

Je to den před nezákonnou americkou inaugurací, o to tragičtější, že prezidentem údajně "byl zvolen" poprvé v naší historii černý muž. I když by v den vzpomínky na Martina Luthera Kinga mohl citovat jeho slova, je nzpůsobilý nést dále jeho odkaz. (10) Během posledních měsíců bylo vzneseno mnoho soudních podání o jeho pochybném statutu "rodilého občana" ve smyslu Ústavy. Všechny byly odmítnuty - i naším Nejvyšším soudním dvorem, nejvyšším soudem ve státě. Zkoumání a úvahy jsou již minulostí. Ústavní protiprávnost jeho zastávání této role znamená, že nám byly ukradeny třetí volby. Co tedy znamená, když podává svou oficiální přísahu, že bude "chránit, hájit a bránit Ústavu Spojených států"? Nebylo to snad ze špatného svědomí, když slova úřední přísahy byla popletena, jak uvádí New York Times? (11) Takže máme nyní další vládní podvod. Tudíž veškeré zákony, které budou přijaty, budou de facto ústavně protiprávní. Jak mnoho Američanů toto ví, za stavu, kdy média už dávno nejsou nezávislá na svévolné předpojatosti a korupci?

Po krátkou dobu nejsou na dnešní ranní obloze vidět chemtrailsové mraky. Pokrývka bílého prášku, který jsem dnes ráno odházela lopatou, aby ptáci mohli najít k jídlu nějaká semínka, má nepochybně děsný chemický pach. Vzduch již není čerstvý a čistý, jak býval. V roce 2007 jsem dala testovat svůj sníh a vím, že zápach pochází z jedů, které neviditelně pokrývají mou zahradu. Je v nich barium, aluminium a různé toxické mikroorganismy. Nejsem jediná, kdo si dal testovat sníh nebo déšť. Údaje jsou potvrzeny po celých USA a rovněž v Německu a Itálii. (12) Už to není sníh mých dětských let, se kterým jsem si hrála zabalená do kombinézy a vlněných palčáků, sáňkovala, dělala sněhuláky a radostně se smála při koulování. Tato bílá "krása", která zahaluje mou zahradu, je čistou iluzí. Moje zahrada a všechny ostatní v Nové Anglii, na které napadl sníh, jsou nyní pod pokrývkou jedu, který se nakonec rozpustí a dále bude otravovat půdu a podzemní vodu. Dále bude otravovat savce v mé zahradě: veverky, myši, králíky, srnky, losy, ježky i naše volně žijící kočky ze sousedství.
Během méně než hodiny, zatímco píši tento článek, je to něco málo modré oblohy nahrazeno šedou pokrývkou. Žádné osobité mraky šedého zimního rána, je to pokrývka chemtrailsového jedu. Do dvou hodin je nebe od jednoho horizontu k druhému jednobarevné, perlově bílé. Sníh už není bezpečný. Otráví všechny děti, které si tak rády hrají ve sněhu. Mám velké obavy z toho, že má nevinná vnoučata jsou vysoce ohrožena při hře v tomto sněhu nabitém chemtrails. Chemtrails otráví všechno.

Pokud vezmeme území od států Nové Anglie zasypaných přívaly sněhu až po jihovýchod, kde panují prudké deště, znamená to, že jsme zcela pokryti jedovatou směsí chemikálií, jejíž přesné tajné složení je známo pouze americké armádě a jejím zlovolným badatelům. Tyto jedy vstupují do našeho těla, nejen dechem či potravou, ale také prostřednictvím netestovaného ohavného užívání nanotechnologie.

Pro ty, kteří jsou si vědomi důležitosti zdravé organické stravy, to znamená, že tato strava je znehodnocena (i když nese dnes již bezvýznamnou organickou pečeť FDA), jelikož byla vypěstována na půdě prosycené chemtrails, které na nás padají již více než 10 let. Jedy jsou nyní v každém potravním řetězci a komplexně a rychle ničí pavučinu života.
Kde je celá ta organická komunita farmářů, společností, neziskových organizací a miliónů Američanů, kteří utrácejí více peněz za potraviny, které jsou údajně zdravější. Proč nežádají úplné zastavení šíření chemtrailsových jedů? Celým důvodem pro existenci tohoto multimiliardového organického hnutí je ZDRAVĚjŠÍ STRAVA! Kde je jaké potravinové bezpečí při používání toxických chemtrailsových aerosolů? Organická nálepka FDA už dávno nemá žádný význam, protože půda i voda jsou tak těžce nasyceny chemtrailsovými jedy. Chápeme, o co jde? Jíme otrávenou "organickou" stravu? To je protimluv. Proč tato celá ORGABICKÁ komunita s jejím obrovským finančním vlivem netlačí na ty, kteří jsou odpovědní, aby toto šílenství zastavili?

Toxicita je nyní v potravním řetězci. My lidé jsme na vrcholu tohoto zhoubného potravního řetězce svévolně otravováni těmi, kteří nás ve vojenských a dalších vládních institucích mají ochraňovat. Tento neviditelný scénář působí naprostý chaos v celém systému pozemského života. Jak už jsem opakovaně napsala: NEVIDITELNÉ NEZNAMENÁ BEZPEČNÉ.

Takže nyní při tomto sněhu se dočkáme, jak věřím, vzrůstající epidemie nekontrolovatelného nosního krvácení a dalších nemocí, které lze přímo přisoudit toxicitě těchto protizákonných chemtrailsových aerosolů. Nadále budou těžce poškozovat naše již tak poškozené "zdraví", zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za vážné a svévolné poškozování, nejsou vůbec voláni k zodpovědnosti! Dr. Joyce R. Young, ND, mi řekl při několika příležitostech toto: "Američané nejsou dosud dost nemocní. Proto se zatím nic nedělá."

Protože nemocí rychle přibývá, zkracuje se čas pro jakokoli léky. Je to plán elity? Jaký zdravý a produktivní život může kdokoli z nás SKUTEČNĚ MÍT, když jsme každý den svévolně otravováni jedy? Jak přežijí naše děti a vnoučata v této jedovaté atmosféře? Milióny z nich jsou již kriticky nemocné. Můžeme se ještě probudit a POŽÁDAT o zastavení této pokračující jedovaté noční můry a shromáždit naléhavě potřebnou základní mírovou politickou vůli, dokud jsou ještě občané, kterým zbývá ještě nějaké zdraví? Kde je naše kolektivní morální rozhořčení?
Výchovná pracovnice a spisovatelka dr. Ilya Sandra Perlingieri je autorkou knihy "The Uterine Crisis", která je podle londýnského časopisu "The Ecologist" knihou, kterou si člověk "musí přečíst."

POZNÁMKY:

1. Přednáška pronesená v r. 1996 pro USAF, "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (Počasí násobí sílu. Vlastnicví počasí v roce 2025." Viz: http://209.85.173.104/search?q=cache:Dzs97GIkXrQJ:csat.au.af.mil/2025/volume3/vo

l3ch15.pdf+owning+the+weather&hl=en&ct=clnk&cd=5&client=opera

2. Viz http://home1.gte.net/quakker/documents/chemtrails_over_America-2,htm

3. Viz: Clifford E. Carnicom. "The Salts of our Soils (Sůl v naší půdě.)" www.Carnicom.com/soil.htm

4. Viz: "Biological Detection (Biologická detekce.)", http://home1.gte.net/quakker/documents/chemtrails_over_America-2,htm;

též: "Chemtrails Update June 2008 (Nové zprávy o chemtrails, červen 2008)", www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Updates_June_2008.html;

též:"MD Slams Chemtrails", Dopis od Dr. J. Michael Pece: www.willthomasonline.net/willthomasonline/MD_Slams_Chemtrails.html

5. "Tiny Airborne Particles Pose Grave Health Threat. (Drobné částice ze vzduchu představují velkou hrozbu pro zdraví)" "Idaho Observer" May/04. Posted Dec. 29, 2003, on:www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Timeline_2.html

6."Health Affairs (Otázky zdraví)" The Policy Journal of the Health Sphere. January/February 2009, vol. 28, no. 1: http://content.healthaffairs.org/current.shtml]

7. Will Dunham. "More Americans getting multiple chronic illnesses (Stále více Američanů trpí mnohočetnými chronickými nemocemi." Jan. 6, 2009: www.reuters.com/articleid=USTRE5050S920090106


8. Viz též: Ruth Winter's books for listings of thousands of toxic chemicals (Klasifikace tisíců toxických chemikálií: "A Consumer's Dictionary of Food Additives (Spotřebitelský slovník látek přidávaných do potravin" a "A Consumer's Dictionary of Cosmetic Additives (Spotřebitelský slovník kosmetických aditiv)."

9. Vyhledávání slov "chemtrails" a "krvácení z nosu" tento týden na různých lékařských webech včetně "JAMA" [Journal of the American Medical Association], "The Lancet" in London, Science News, Science Daily a dalších nedalo žádný výsledek. Avšak JAMA má článek o znečištění vzduchu částicemi, které by mohlo být spjato s toxicitou přetrvávajících chemtrails. Viz: C.A. Pope, et al. "Lung Cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution (Rakovina plic, kardiopulmonární mortalita a dlouhodobé vystavení vzduchu znečištěnému částicemi)" JAMA. March 6, 2002. Vol. 287, No. 9: 1132-1141.
10. Viz: Andrew Hughes. "Betraying the Legacy of Dr. Martin Luther King (Zrada odkazu Martina Luthera Kinga," den M. L. Kinga předchází před historickou inaugurací prvního amerického prezidenta afrického původu.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11867

11. Adam Liptak. "I Do Solemnly Swear(Line Please?) Slavnostně přísahám (Řádek prosím?)" The New York Times. Jan. 20, 2009: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2009/01/20/i-do-solemnly-swear/?scp=1&sq=oath%20of%20office%20flubs%20Innauguration%20Jan.%2020,%202009&st=Search

12. Dr. Hildegarde Staninger. "Texas Chemtrail Samples Compared to Samples From Venice, Italy (Texaské vzorky chemtrails srovnávané se vzorky z benátek, Itálie)" Nov. 27, 2007: www/rense.com/general79/chemm.htm
 


Aktuální články

Reklama