A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Haarp a manipulace počasí

6. února 2010 v 17:19 | Michael Shore |  Chemtrails a Haarp

Skalární zbraně vytvářejí světelné koule a kruhy v obilí?

Manipulace počasí pomocí skalárních zbraní
Masám lidských bytostí na celém světě nebylo nikdy sděleno, že je možné ovládat a manipulovat počasí pomocí technologie zvané "skalární energie". Tyto energetické zbraně mají i další důležité schopnosti, které je činí ještě nebezpečnějšími než atomové zbraně. Skalární zbraně mohou doslova zničit svět a je nanejvýš naléhavé, aby se lidem celého světa řeklo o existenci této ničivé technologie. - Michael Shore

Relativně nové skalární elektromagnetické zbraně užívají nový typ elektromagnetických vln zvaných "longitudinální (podélné) vlny" anebo "skalární vlny". Tyto vlny jsou vyzařovány z obřích skalárních interferometrů prostřednictvím elektromagnetické sítě zvané "síť datlů" ("Woodpecker grid").

Tyto výkonné interferometry byly promptně přejmenovány na "datly" kvůli charakteristickému zvuku, který zní, jako když datel naráží zobákem do dřeva.

Tento skalární interferometr je tvořen dvěma skalárními anténami a počítačem, který je řídí. Podle pluk. Beardena mají Rusové už stovky těchto zařízení. Tyto interferometry jsou nazývány "Teslovy houfnice". Mohou vyslat gigantický záblesk energie na vzdálené cílové místo prostřednictvím "akce na dálku".

Tam, kde se zkříží dva skalární paprsky, vznikne tzv. "interferenční zóna", v níž může být prováděno množství oslňujících efektů, tolik, že nad tím zůstává rozum stát. Tyto longitudinální vlny mohou procházet i zemí!
Tuto skalární technologii vlastní již deset zemí.

Kruhy v obilí, zářící koule a skalární interferometry
Skalární interferometry mohou vysvětlit mnohé neobvyklé jevy, které občas vídáme. První dva, které nás napadnou, jsou zářící koule vídané na obloze v celém světě, a kruhy v obilí. Oba jevy by se mohly snadno vysvětlit novými skalárními superzbraněmi. Koule plasmy letící po obloze fenomenální rychlostí by mohly být docela dobře "signálními světly" skalárních zbraní. Signální světla jsou vytvářena za účelem jemného vyladění při zaměřování zbraní. Nedávno byly vyslány dvě stíhačky leteckých sil, aby pronásledovaly dvě zářící koule. Po chvilce pronásledování koule prostě zmizely. To znamená, že skalární paprsky vytvářející koule byly vypnuty.

Vložením grafického vzoru do zaměřovacího software může být vytvořena plasmová koule, aby vyznačila tento vzor, ve vzdálené interferenční zóně (cílové zóně), což způsobí polehnutí stojícího obilí a vytvoří kruh v obilí. Uvědomte si, že existují mnohé mody a efekty těchto zbraní. Jsou skutečně vytvářením reality.

Jak způsobit zemětřesení prostřednictvím skalární zbraně

Vyberte si vhodnou zlomovou zónu a soustřeďte na ni interferometry, v modu "odchylování", a soustřeďte elektromagnetickou energii na skály na obou stranách, zvyšujte (pomalu) napětí ve skalách reverzním piezoelektrickým efektem (ukládání přebytečné energie, získání krystalových mechanických pohybů).

Dělejte to pomalu, a napětí vytvoří rozsáhlé tlaky, mnohem větší než je minimální energie potřebná k posunu. V určitém bodě skály ustoupí a jedna nebo dvě strany "sklouznou" a dosti ostře se pohnou, což způsobí v této zóně velmi rozsáhlé zemětřesení.


... přeložil Orgonet
 


Aktuální články

Reklama