A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Obrovská UFO kolem Slunce?

7. února 2010 v 1:33 | Exopolitika.cz, Osud.cz |  Pravda o UFO

Obrovská UFO kolem Slunce? NASA tvrdí: závada; fyzik praví: obrovská UFO využívají sluneční hvězdné brány

Video s pohybem UFO objektů ve sluneční koróně:FIG. A- NASA: Jan. 23, 2010 FIG. B - NASA: FIG. C- NASA: Stereo solar image


Vesmírná družice projektu NASA Stereo monitorující Slunce začala registrovat obrovská kulovitá UFO v blízkosti Slunce již kolem 18. ledna 2010. Podle jednoho pozorovatele se "zdá, že UFO se pohybují, protože jsou v různých pozicích na mnoha fotkách projektu NASA Stereo a jsou obrovitá, možná přinejmenším o velikosti Země. Kdyby byly tato UFO planetami nebo nějakým typem mohutných komet asteroidů, byly by již vtaženy do Slunce silnou gravitací, kterou Slunce produkuje, tak jako v případě nedávných komet."

Dr. Joe Gurman, vědec z projektu NASA Stereo uvádí, že obrovská sluneční UFO jsou zhuštěné útvary. Kromě toho prohlašuje, že "centrální záznam dat DSN (síť dálkového kosmického spojení) uchovávající všechny nahrané údaje ze všech misí DSN, které podporuje, dne 18. ledna 2010 selhala." Proto prý údaje o vlně slunečních UFO začaly tudíž odpovídat snímkům obrovských UFO.

Při vyřešení záhady obrovitých slunečních UFO kvantový fyzik
Nassim Haramein uvádí, že na analýzách ve videonahrávce http://www.youtube.com/watch?v=8POHkMQg0Dw
jsou UFO velikosti Země ve skutečnosti ohromné mimozemské nebo mezidimenzionální vesmírné lodě, které přicházejí do našeho solárního systému za použití Slunce jako jedinečné černé díry nebo hvězdné brány. Haramein se pře, že údaje z NASA Stereo o mohutných slunečních UFO dokazují, že mimozemské civilizace vstupují do našeho solárního systému skrze hvězdnou bránu na Slunci, když využívají obrovské lodě o velikosti Země.
Fotografické důkazy a vysvětlení NASA
Obrázek A předkládá snímek Slunce NASA Stereo pořízený 23.1. 2010.
Obrázek B a Obrázek C předkládá snímky Slunce NASA Stereo, o kterých Mike Bird, ředitel kanadské skupiny exopolitiky říká, že byl schopen je stáhnout "ze stránek NASA ještě předtím, než byly vyměněny. Na posledním obrázku C je 5 kulovitých objektů; 3 v 10-11 hodin a další pár ve 2 hodiny."

zvětšenina snímku C
Videozáznam analýz (4min. 50 sek.): vesmírná družice NASA Stereo ukazuje Slunce vyfocené 21.1. 2010 a upozorňuje na UFO v popředí Slunce. Je v něm doporučeno, aby čtenáři sledovali celé video, aby viděli obrovská UFO.
Vypravěč na videonahrávce říká, že: "všimněte si také, že obrovská UFO odrážejí sluneční světlo jako nějaký kov, ze kterého je loď postavená. Podle mého nejlepšího odhadu to jsou obrovské lodě velikosti planet, které buď sledují Slunce, nebo by to mohlo být tak, že se odehrává odhalení. Ať je to jakkoli, očekávám oficiální vysvětlení NASA."


Vysvětlení NASA obrovského UFO kolem Slunce: selhání přístrojů
Dr. Joseph B. Gurman z vědeckého projektu NASA STEREO reagoval na snímky obrovských UFO blízko Slunce s následujícím technickým vysvětlením (oznámeno 21.1.2010). Dr. Gurman napsal: "To, co vidíte je rozdíl mezi "beacon mode /stále se opakující režim/" (blízko reálného času, silně stlačené, pixelově sloučené snímky [věřím, že až 512 x 512 nebo menší] a normální přehrávací telemetrií obrázků (2048 x 2048 strojového režimu, méně silné, ale stále ztrátové ve stlačení)."

"Dne 18. ledna 2010, v 21:47 univerzálního času, selhal centrální záznam dat DSN, který uchovává všechna přehraná data ze všech podporovaných misí. Záloha centrálního záznamu dat (CDR) to převzala, ale očividně začala pracovat na datech od 10. ledna, místo právě těch čtyř předchozích hodin, jak bylo řečeno. (Poslední, co jsem slyšel, že inženýři DSN nechápou proč, ale zní to jako problém ze softwarem.) Z nějakého důvodu DSN nebyl schopen resetovat ručičku přístroje a to prosím začíná se zpracováváním od této místo od původní doby. Tak my, a všechny ostatní podporované mise DSN, čekáme na naše nahraná data od 18. ledna a všech následujících dnů. Jakmile je získáme a technické týmy přeformátují telemetrii do vědecky použitelných formátů (které umožní například do snímků vytvořit údaje SECCHI EUVI), zveřejníme snímky a další prohlížecí údaje STEREO na normálních místech. A nevím proč je DSN vůbec navrhován k takovému neflexibilním CDR systému. Po těchto zkušenostech je podezírám, že mohou snímky pozměňovat."
Dr. Joseph B. Gurman, NASA STEREO Project Scientist

Příjemce dopisu Dr. Gurmana neshledal vysvětlení NASA jako důvěryhodné.
Fyzik Nassim Haramein říká, že mimozemská UFO vstupují do našeho solárního systému skrze sluneční hvězdnou bránu.

Obrovská UFO velikosti Země se objevila kolem Slunce a byla zaznamenána a monitorována vesmírnou družicí NASA Stereo. Současná "vlna obrovských solárních UFO", která se začala objevovat 18.1. 2010 je tím nejsoučasnějším opakujícím se jevem.

Fyzik Nassim Haramein může úspěšně vysvětlit obrovská solární UFO ve smyslu kvantové fyziky a teorie singularity. V následujícím videu (http://www.examiner.com/x-2912-Seattle-Exopolitics-Examiner~y2010m1d27-Giant-UFOs-around-the-Sun-NASA-claims-malfunction-physicist-says-giant-ET-UFOs-use-Suns-star-gate) je výňatek z jedné z jeho přednášek, kde používá příkladu dřívějších obrovských solárních UFO zaznamenaných vesmírnou družicí NASA Stereo.

Podle Harameina, každé Slunce obsahuje singularitu černé díry. Vyspělá mimozemská nebo mezidimenzionální civilizace přející si vstoupit do našeho solárního systému s velkou lodí (o velikosti Země) tak může učinit skrze hvězdnou bránu našeho Slunce.

Jaké jsou důsledky odhalení obrovských solárních UFO mimozemšťanů 2010:

Vlna obrovských solárních UFO z 18. ledna 2010 má vážné důsledky pro mimozemské odhalení 2010 za předpokladu, že jsou původní vesmírné údaje NASA Stereo pravými snímky.

1. NASA nelze věřit, že by se zhostila úlohy mimozemského odhalení - technické vysvětlení o selhání vybavení, které nabídl Dr. Joe Gurman, vědec NASA Stereo Project, je nepravděpodobné. NASA bezdůvodně ze svých stránek odstranila snímky, které zobrazovaly mohutná solární UFO.

2. Progresivní lidská věda může nyní vysvětlit obrovská solární UFO - singulární teorií Nassima Harameina, která nabízí přijatelné, vědecky podložené vysvětlení velkých UFO u Slunce, které využívají hvězdné brány našeho Slunce k přístupu do našeho solárního systému z mezidimenzionální reality.

3. Vlna solárních UFO z 18.1. 2010 představuje odhalení přítomnosti mimozemšťanů - vstupem do našeho solárního systému skrze hvězdnou bránu Slunce a zaznamenáním a monitorováním vesmírnou družicí NASA Stereo, mimozemská (mezidimenzionální) civilizace odhalila de facto svou přítomnost ve vesmírných lodích tak velkých jako je Země.

4. Neznámé (UFO) vesmírné lodě velikosti Země vstupující do našeho solárního systému skrze hvězdnou bránu Slunce znamenají, že Země podléhá Vesmírné smlouvě z roku 1967 (Článek II), která říká, že "Vesmír, včetně Měsíce a dalších vesmírných těles nepodléhá národnímu vlastnictví v rámci tvrzení o suverenitě prostřednictvím využívání či okupace nebo jinými prostředky."

5. Neznámé (UFO) vesmírné lodě velikosti Země vstupující do našeho solárního systému skrze hvězdnou bránu Slunce mají pravděpodobně schopnost poskytovat pomoc v nouzi (nebo sociopolitickou převahu) naší lidské populaci, bude-li potřeba. Taková intervence by porušila vesmírný zákon o nezasahování. Viz: 2012 may bring the "perfect storm" - solar flares, systems collapse.

27. ledna 2010, Seattle Exopolitics Examiner, Alfred Lambremont Webre
překlad Karel Rašín

související: http://www.colinandrews.net/SolarSpheres-02.html Koule viděny blízko Slunce.
Colin Andrew se ptá: "Co to Je?"


Osud.cz:

Šok pro NASA i pozemské vědce, co se děje od 15. ledna v blízkosti Slunce? Invaze, nebo záchranná operace!?Jak reportuje jeden z našich čtenářů (děkujeme!), který si přeje zůstat v anonymitě, na Slunci se dějí neskutečné věci! Přeložil ve stručnosti hlavní obsah rychle mluvené němčiny... zde je plus připojujeme video. - http://www.youtube.com/watch?v=_S35qaYvwA4

"Od 15. ledna 2010 dvě vesmírné sondy amerického Národního úřadu pro letectví
a vesmír NASA, které ze dvou pozic nepřetržitě sledují stav naší ústřední
hvězdy Slunce, posílají fotografie Slunce ve spektru viditelném pro lidské
oko, na kterých je v takzvané sluneční koroně poměrně zřetelně vidět útvary,
které tam podle našich znalostí fyziky prostě nemohou být, protože by jednak
neodolaly vysoké teplotě a silnému magnetickému poli Slunce a jednak by byly
silnou gravitací vtaženy do Slunce, spadly by do něj. Na některých snímcích
je jich vidět zároveň až 10. Některé mají tvar koule, některé vypadají jako
žába při pohledu shora. Vědci prý zatím jen žasnou. Je možné, že jsou to
vesmírné lodě Mimozemšťanů, každá z nich větší než Zeměkoule. Bohužel se
také zjistilo, že NASA následně tyto své snímky Slunce poměrně rychle
retušuje, takže tyto objekty ze starších snímků už zmizely. Je otázka, proč
to NASA dělá. Informační videofilm s komentářem v němčině, jehož autor kromě
jiného ukazuje místa později vyretušovaná, najdete například na tomto místě
v internetu: http://tinyurl.com/ygtheee."

Přátelsky Kocourmourek

S největší pravděpodobností jde o vojenskou operaci lidstvu přátelských sil (intuitivně asi Siriané, což je nejvyšší stále ještě hmotně projevená inteligence v našem sektoru mající některé věci nyní "na povel"), které se snaží opravit našimi elitami a jim nakloněnými mimozemskými silami poškozené Slunce, které násilným zásahem přestalo vyzařovat určité frekvence tak, jak o tom OSUD.cz již téměř rok reportuje. To mělo za následek prudké ochlazení zejména severní polokoule v této době .

NASA veškeré anomality popírá s tím, že se jedná o normální následky komprimace obrázků.. zajímavé je, že se tam dříve neobjevovaly, že?
Inu, posuďte sami na této zvětšenině..

Další odkazy:
server Exopolitika.cz přinesl zprávu již 31. ledna
 


Aktuální články

Reklama