A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Prasečí chřipka a očkování

6. února 2010 v 18:04 | internet |  Epidemie a očkování

1. PODSTATNÉ A OVĚŘENÉ VĚDECKÉ INFORMACE

- První dva oznámené případy prasečí chřipky (virus A/H1N1, kmen S-OIV)
byly diagnostikovány v Kalifornii 17. dubna 2009.
- U prasečí chřipky se nejedná o nic nového. Jde o typ A, podtyp H1N1.
Stejného druhu A/H1N1 byla i chřipková epidemie v roce 1918, přičemž se
virus A/H1N1 od roku 1977 běžně vrací za každoročních chřipkových sezón;
jedinou novinkou je kmen S-OIV.
- Od doby, kdy se poprvé objevila, až do 15. září 2009, zemřelo v Evropě na
tuto chřipku 137 a celosvětově 3 559 lidí6. Je nutné si uvědomit, že jen v
Evropě každoročně kvůli běžné chřipce zemře něco
mezi 40 000 a 220 000 lidí.
- Jak veřejně deklarovali uznávaní zdravotničtí odborníci, mezi nimi Dr.
Bernard Debre, (člen French National Ethics committee) a Dr. Juan Jose
Rodriguez Sendin (prezident Asociace španělských lékařských vysokých škol),
z informací získaných z již ukončené chřipkové sezóny na jižní polokouli
vyplývá, že se prasečí chřipka vyznačuje menší úmrtností a komplikacemi, než
běžná každoroční chřipka.


2. NEZVYKLÉ UDÁLOSTI KTERÉ BY MĚLY BÝT OBJASNĚNY


- Koncem ledna 2009 zaslala rakouská pobočka North American pharmaceutical
company, Baxter, šestnácti laboratořím v Rakousku, Německu, České republice
a Slovinsku celkem 72 kilogramů vakcinačního materiálu. Laborant společnosti
BioTest v České republice se o vlastní újmě rozhodl otestovat dodanou
očkovací látku na fretkách. (Je děsivé, že předpisy takový test
nevyžadovaly! Pozn. překl.)
Fretky se používají při studiu chřipkových vakcín už od roku 1918. Všechna
naočkovaná zvířata pošla. Baxterem zaslaný materiál byl pak zkoumán, aby se
zjistilo, oč vlastně jde.
Vyšlo najevo, že zásilka obsahovala kombinaci sestávající z živých virů
ptačí chřipky (viry A/H5N1) a živých virů sezónní chřipky (virů A/H3N2).
Kdyby tato kontaminace nebyla včas objevena, mohla se stát hrůznou
skutečností pandemie, kterou bez zjevného racionálního důvodu vyhlásily
zdravotní úřady na globální (WHO) i místní úrovni.


Použitá kombinace živých virů představuje potenciálně vražednou směs,
jelikož slučuje virus s nízkým stupněm nakažlivosti ( virus ptačí chřipky),
na nějž však 60% postižených umírá,
s virem, který má sice nízký stupeň úmrtnosti, ale zato je vysoce infekční
(virus sezónní chřipky).
- 29. dubna 2009, tedy už 12 dnů po odhalení prvních případů prasečí
chřipky, generální ředitelka WHO, Dr. Margaret Chan, překvapivě vyhlásila
pátý stupeň pohotovosti (ze škály 1 - 6) "
kvůli nebezpečí pandemie" a nařídila vládám všech členských států WHO
aktivovat krizové plány a vyhlásit maximální zdravotnickou pohotovost. O
měsíc a půl později, 11. června 2009, už Dr. Chan
prohlásila pandemii A/H1N1 S-OIV za reálnou (vyhlášením stupně 6). Jak mohla
vyhlásit pandemii, když se shora uvedených vědeckých poznatků a statistik
vyplývá, že prasečí chřipka je mírnější,
než běžná sezónní, a že u A/H1N1 nejde o žádný nový virus, ale jen nový kmen
velmi dobře známého viru, na který je imunitní systém většiny populace
připraven?
Vyhlášení pandemie navzdory uvedeným okolnostem bylo možné jen proto,
jelikož WHO počátkem května změnila svou definici pandemie.
Před květnem 2009 brala definice pandemie v úvahu vážnost a nebezpečnost
infekce, což byl ten nejvýznamnější aspekt s ohledem na klinické a politické
zacházení s pandemiemi.
Tento aspekt byl v květnu 2009 nicméně z původní definice vyřazen. Ke změně
došlo krátce poté, kdy Spojené státy deklarovaly stav "národní zdravotní
nouze",
přestože tam měli jen 20 lidí infikovaných virem prasečí chřipky a vůbec
žádná úmrtí.


3. POLITICKÉ DŮSLEDKY VYHLÁŠENÍ PANDEMIE

- V souvislosti s pandemií je možné vyžadovat povinné očkování určité části
obyvatelstva nebo dokonce celé populace.
- Co se může stát někomu, kdo se odmítne dát očkovat? Pokud není
rozhodnuto, že očkování bude povinné, pak to jistě učinit může, ale v
případě, že očkování bude prohlášeno za povinné,
je stát povinen prosazovat zákon ukládáním pokut nebo i uvězněním.
Například ve státě Massachusetts by navrhovaná pokuta v tomto případě mohla
dosahovat až 1000 dolarů za každý den bez vakcinace .
- Vezme-li člověk v úvahu tyto aspekty může dojít k závěru, že pokud bude
očkování prohlášeno za povinné, nezbude než jít a nechat se naočkovat; konec
konců,
vakcína je více méně stejná jako ta proti každoroční chřipce, tak oč vlastně
jde?

- V tomto ohledu je nezbytné vědět, že zde jsou tři úplně nové aspekty,
jimiž se vakcíny proti prasečí chřipce od očkovací látky proti každoroční
chřipce odlišují.

První novinkou je to, že většina farmaceutických společností navrhla
vakcínu tak, že nebude stačit jedna injekce - všichni si budou muset přijít
pro dvě dávky.
WHO navíc doporučuje přijmout ještě i vakcínu proti sezónní chřipce. V
důsledku toho každý, kdo uposlechne letošní doporučení WHO, vystaví sebe
nebo své děti účinku tří injekcí
. To je nové, jde o postup, který teoreticky ztrojnásobí případnou toxicitu.
V praxi neexistuje žádný způsob, jak odhadnout dlouhodobé účinky tohoto
trojího očkování, protože se to takto ještě nikdy nedělalo.

Druhou novinkou je, že se někteří producenti vakcín proti prasečí chřipce
rozhodli kvůli zvýšení účinku antigenu použít látku mnohem potentnější, než
ta ve vakcínách proti sezónní chřipce.
Pomocné látky (adjuvans) jsou substance, přidávané k vakcíně za účelem
"vyburcování" imunitního systému.
Například vakcína proti prasečí chřipce od Glaxo-Smith-Kline, obsahuje ASO3
(kombinaci skvalenu a polysorbátu), což je adjuvans schopné desetinásobně
vybudit imunitní odezvu.
Problém tohoto postupu spočívá v tom, že si nikdo nemůže být jist tím, zda
tato umělá stimulace imunitního systému nevyprovokuje závažná autoimunitní
onemocnění (jako např. Guillain-Barreho paralýzu).

Třetí novinkou, jíž se tato vakcína liší od té, která se očkuje každým
rokem je skutečnost, že výrobci vyžadují od všech států podpis dohody, která
jim zaručuje úplnou beztrestnost v případě,
že by vakcína měla více vedlejších účinků, než se očekávalo (dnes se
například počítá s tím, že Guillain-Barreho paralýza může postihnout 10 lidí
z každého miliónu očkovaných sezónní chřipkovou vakcínou).
USA již podepsaly dokument, který politiky a farmaceutické společnosti
zbavuje veškeré odpovědnosti v souvislosti s nepředvídanými vedlejšími
účinky očkovací látky proti prasečí chřipce.


NĚKOLIK ÚVAH
Kdyby kontaminovaný vakcinační materiál od Baxtera nebyl (šťastnou náhodou)
odhalen, mohla dnes být šokující skutečností extrémně závažná pandemie.
Prakticky nulová reakce politických kruhů a sdělovacích prostředků na to,
co se událo v únoru v jedné české laboratoři, je děsivá a nevysvětlitelná.
Ještě nevysvětlitelnější je rostoucí míra nezodpovědnosti předváděná WHO,
vládami a národními zdravotnickými agenturami a ministerstvy vyhlášením
pandemie a podněcováním k maximální zdravotnické pohotovosti, aniž by pro to
zde byl skutečný racionální důvod.
Je mimořádně nezodpovědné a nevysvětlitelné, že je zde mrháno miliardami
euro z veřejných prostředků na výrobu miliónů dávek očkovací látky proti
neexistujícímu nebezpečí, a přitom nemáme peníze na to, abychom pomohli
miliónům lidí, kteří v důsledku nynější hospodářské krize přišli o práci a
domovy.
Dokud zůstanou neobjasněna tato fakta, jeví se jako velmi skutečné riziko,
že by tuto zimu mohla být distribuovaná kontaminovaná vakcína a dojde k
přijetí zákonných opatření nařizujících povinné očkování.
Neměli bychom to podceňovat.
Jestliže prasečí chřipka bude stále tak mírná jako doposud, nedává smysl
vystavit se riziku zamořené vakcíny či riskovat částečné ochrnutí
(Guillain-Barre syndrom).
I kdyby se chřipková epidemie nenadále zhoršila, jak bez vědeckých podkladů
prorokovala hrstka lidí ve vysokých úřadech - mezi nimi i generální
ředitelka WHO -
stále ještě nemá žádný smysl nechat se očkovat. Růst úmrtnosti by mohl
znamenat jen dvojí :

1. - virus kmene S-OIV který nyní cirkuluje zmutoval;
2. - do oběhu se dostal jiný virus (nebo viry).

Je logické, že v obou uvedených případech bude aktuálně připravená vakcína
nepoužitelná a navíc, vzhledem k únorovým událostem (2009) u Baxter
Pharmaceutical Company, by dokonce mohlo jít i o způsob jak nemoc úmyslně
rozšířit.


NÁVRH

Zůstaňme klidní a přistupme na základě zdravého rozumu k opatřením, jimiž
se můžeme infekci vyhnout a uchránit se před vakcinací.
Naléhavě vyzývám k využití všech legálních nástrojů a nezbytné občanské
spoluúčasti, abychom zajistili, aby u nás, ve Španělsku, nebyl nikdo nucen
jít k očkování proti své vůli, a aby těm,
kteří očkování přijmou dobrovolně, nebylo upíráno právo na stížnost a
odškodnění (nebo jejich rodinám), pokud u nich očkovací látky vyvolají
onemocnění či dokonce způsobí úmrtí.
 


Aktuální články

Reklama