A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Přehled vibrací a úrovní člověka

6. února 2010 v 18:25 | akiniel |  Zvyšujte vibrace
Přehled vibrací a úrovní člověka při vzestupu:

Úroveň přátelství
Obsah

Hmotná


Vibrace
500 - 3400 KHz
Umožňuje jen pudové vztahy, založené na nadřazováním jeden nad druhým, na závislostech a chtíčích. Tyto vztahy vytvářejí dluhy v energiích. Jsou to takové ovládací podmínky(mechanismy), které nás nutí se nesvobodně rozhodnout. Samozřejmě ve pro prospěch negativních sil, neboli falešného boha - satana. Zde záměrně nevědomí mlží naši mysl, abychom neotevřeli svá srdce a neprolomili zeď iluze. Přitom stačí jen naslouchat svému srdci, kde proudí pramen věčné pravdy. Vírou a pokorou ke svému srdci se přehoupnete na další úroveň přátelství.

Duševní


Vibrace
3400 - 5000 KHz
Zde se zaznamenávaly informace o růstu člověka k otci Stvořiteli. Odtud můžeme více vnímat své duchovní nástroje, které tu máme pro dokončení poselství pocházející od našeho Ducha. Nástroje pocházejí z přítomnosti (bdělosti). Jakmile bouře ustane, tak jas pravdy prozáří vaši mysl. Často se zde dokončovaly, naše nesplněná přání. I zde jsou myšlenky, které zde zanechal falešný bůh. Proto někteří lidé zde na Zemi, chtějí uskutečnit své destruktivní myšlenky, a tak se ponaučit svými činy.

Podle řádu
Stvořitele

Vibrace
5000 - 9000 KHz
Zde se člověk učí pochopit své duchovní nástroje, neboť každý je jedinečným zdrojem pravdy. Ale tyto schopnosti jsou skryté, aby tak sám jedinec prahnul po poznání. Vytvoří si tak svoji hnací sílu, která ho pak skrze uvědomění popohání dál na cestě Domů. Nadále se učí uplatňovat své dovednosti, jak na sobě, tak i na okolí, a snaží se je nenásilně začlenit do svého života. Tady je kreativita (přizpůsobení se) vítána, neboť zde začíná Svobodná spolupráce, která zajišťuje vývoj všech, směrem ke Stvořiteli.

Být řádem

Stvořitele

Vibrace
9000 - více KHz
Zde končí zkouškové období a začíná zodpovědná Spolupráce. Stáváte se řemeslníkem svého umění, o kterého se může čistá pravda opřít, a tak zde ztělesňovat Stvořitelovo království. Toto všechno s sebou přináší velkou zodpovědnost, ale ta je součástí každého smysluplného vztahu, neboť svoboda bez disciplíny je věčný chaos. I zde se objevují nové výzvy, které nás neustále vybízejí k dalšímu růstu. Osvícení není cíl, ale neustálý růst k Jednotě.

 


Aktuální články

Reklama