A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem část 1

6. února 2010 v 17:56 | Drunvalo Melchizedek |  Po roce 2012
Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem:
O cestě domů - ke hvězdám.....V tomto interview bude hovořit Drunvalo Melchizedek o spuštění velkých změn na Zemi v souvislosti s rokem 2012 a o tom co věděli Mayové o těchto přicházejících změnách. Vysvětluje, že vesmír prochází cykly. Jakmile poslední cyklus dosáhne svého konce, jež je mnohými považován, že se uskuteční roku 2012 dne 21.12., nastane masivní posun v zemských pólech. V souvislosti s tím jak dlouze posun trvá, by účinky na lidskou paměť a mysl, jakožto i na zemský povrch mohly být extrémní. Melchizedek, jenž strávil přes 25 let pracováním s Mayi, upřesnil, co mu řekli oni o těchto blížících se změnách na Zemi. Odhalil také, že Mayové věří, že onen neslavný den v prosinci roku 2012 je vlastně "nejméně pravděpodobný den", ve kterém se může cosi přihodit. Podle nich má tento jev započít někdy v časovém úseku 24. 10.
2007 a končí v roce 2015. Melchizedek poukázal na výbuch Holmesovy komety z 24. října roku 2007, jakožto předpovězený posel "momentu, kdy Konec věku započal".


Namísto strachu z těchto potencionálních změn Země, Melchizedek sdělil, že Mayové pohlížejí na toto období jako na "čas, který má být oslavován a být z něj nadšený", protože bude následkem pozitivních vylepšení pro lidstvo. "Ano je u toho mnoho destrukce" říká, "ale je to i znamení nového zrodu. Zrodu nového lidstva". Na základě toho co se naučil o Mayských předpovědích, nastupující událost vyústí ve vstup lidských bytostí do čtvrtého rozměru dimenze, kde "cokoliv si pomyslíme nebo pocítíme se stane. Je to zcela nová hra".
GN: Pověz nám o sobě něco víc.
DM: Takže, strávil jsem 14 let studiem jistého odvětví matematiky zvaného "posvátná geometrie" s cílem porozumět energetickému poli lidského těla. To mi zabralo 2,5 roku a tím mám na mysli studium každým dnem i nocí, abych pochopil jenom podstatu tohoto energetického pole a dalších 12 let zabralo toto pole definovat čistě matematicky. Jakmile jsem byl hotov, byl jsem schopen velice rychle pochopit mnoho starodávných myšlenek Sumeru, Egypta nebo Indie. Mnoho idejí, které tyto kultury měly, se náhle staly zcela jasnými a srozumitelnými.

GN: Jsi velice vzdělaný v matematice a fyzice. Byl jsi schopen tyto znalosti uplatnit ve svém výzkumu?
DM: Ano, pomohlo to. Jenomže posvátná geometrie je odlišná než klasické výpočty nebo něco takového. Nepotřebujete k tomu počítače nebo měřící tyče nic takového. Vše co potřebujete je rovné pravítko, kružítko, pero a tužku. Takto lze zjistit nejvíce detailní aspekty veškeré reality, galaxií prostě čehokoliv. Je neuvěřitelné jak to funguje.

GN: Ve tvém díle "Serpent of Light: Beyond 2012" hovoříš o energii, která se proplétá jako had. Pověz nám o tom něco.
DM: Jednou z prvních věcí, kterou jsem zjistil, jakmile jsem byl schopen vidět energetické pole člověka, které má průměr okolo 18 metrů, bylo zjištění, že stejné identické komplexní elmagnet. pole obklopuje i samotnou Zemi. Druhy hnutí, které známe jako Jóga, Kryia Jóga, Kundalini mají taktéž přímý vztah k Zemi. Toto jsem nepochopil jako první já, ale kupodivu to bylo několik domorodých kmenů z různých koutů světa, které se mnou o tom začali hovořit.

GN: Liší se tahle energetická síla kolem jedince individuálně? Řekněme, že je někdo například nemocný. Bylo by toto energetické pole jedince menší než pole zdravého člověka? Nebo pokud je někdo pozitivní a druhý je negativní. Byla by znát nějaká změna v tomto poli?
DM:Ano, byly by tam změny, ale ne na ten způsob jakým uvažujete.
Základním tvarem tohoto obklopujícího pole je"hvězda čtyřstěnu". Je to spojení dvou čtyřstěnů, které v podstatě vytvářejí "kostku". Jeden čtyřstěn směřuje vzhůru - mužský aspekt a druhý směřuje k zemi - ženský aspekt. Ty reprezentují všechny polarity emocionálního těla, jakož i fyzického těla. Reprezentují i základní polarity - vaši matku a otce. Takže pokud byste zažil hluboké emocionální trauma, řekněme, že vás otec bil, když jste byl malý nebo vám něco udělala vaše matka, tak to vlastně můžete pozorovat na monitoru. Daný čtyřstěn (mužský nebo ženský) by v takovém případě byl menší. Můžete sledovat, kde se emoční a mentální problémy nacházejí ve spojení s fyzickými, všechno to na sebe navazuje.

GK: Události, které se právě teď odehrávají, jsou velice zvláštní. Ještě jsem neviděl, aby tolik lidi bylo takhle poblázněno, dělají bizardní věci, jsou vypjatí. Pociťuješ to také?
DM: Já jsem v jiném státě každé 3 týdny už 25let a mluvil jsem s lidmi z celého světa. Věřte mi, to nejsou jen Spojené státy. To se děje všude. Dokonce i v malých domorodých kmenech uprostřed ničeho nebo v džunglích. Každý na Zemi to pociťuje.

GN: Co to způsobuje?
DM: Existuje mnoho faktorů, které to ovlivňují. Tohle již studuji nejméně 45let. Jsou tři různé úrovně. První bych nazval lidskou úrovní. Tato úroveň má mnoho spekter. Tam zařadíme tajnou vládu, která momentálně kontroluje všechny ostatní vlády a prakticky vše co se ve světě děje. Vlastní 86% veškerého zisku, největší banky. Jejich agenda je skutečně odlišná na rozdíl od těch jiných. Pak tu máme samotné vlády států, jež jsou z poloviny podřízeny vládě tajné. Ale i vlády mají své vlastní agendy. Armády těchto vlád, mají své vlastní tajné důvody, velice komplexní. Světové korporace mají své agendy.
Mám na mysli takové ropné společnosti, které nechtějí vidět alternativní paliva, tak jako farmaceutické společnosti nechtějí vidět alternativní způsoby léčení. A tak všechen tenhle mix věcí, který právě probíhá v lidském světě, je ve hře, každá tahle část. A nad to všechno tu máme mimozemšťany, kteří jsou zde. Těch je taky hodně. Mnohem více, než většina lidí ví. Deset let zpátky mi bylo sděleno americkou vládou, že maximum, o kterém věděli, bylo 58. Jenomže jich je mnohem více než tolik. Jsem přesvědčen, že je tu 250 000 kultur.

GN: Kultur?
DM: Tihle jsou z různých částí prostoru a časů i dimenzí a to jsou ti méně rozvinutí. Ty více rozvinuté bytosti nepotřebují vesmírné lodě, aby byli schopni se sem dostat nebo vědět co se zde děje. Nepotřebují to dělat. Záležitosti s mimozemšťany mají velmi širokou škálu. V 80. letech jsme měli šedivé, kteří každého unášeli a počet únosů se blíží k číslu 5 miliónů lidí. Potom tu je mrzačení dobytka laserem, což je opravdu vysoká úroveň laserové technologie, která se na Zemi vyskytovala v tu dobu jen na 5 chirurgických klinikách na světě. Ještě tu pak byli ještěři…O všech těchto věcech jsem již mnohokrát slyšel. Jsou pryč, odešli. Před 4-5 lety stáli za zmrzačením asi 150 kusů dobytka a to bylo naposled, kdy jsme o nich slyšeli. Myslím si, že vím kde jsou a co dělají, ale to není podstatné.

GN: Ať už jsou kdekoliv, ale proč vůbec odešli?
DM: Neměli na výběr. Jsme s nimi ve válce, my lidé. Vyhráli jsme. V podstatě, pokud půjdete zpět k Hermésovi ze starověkého Řecka před 2000 lety, ten napsal knihu nazvanou "Smaragdové desky" (Esmerald Tablet). Když se podíváte, Hermes tam hovoří, že pokaždé co se dostaneme v cyklu k vyvrcholení doby, tak se nás pokouší ovládnout mimozemšťané. Pokaždé, protože to je náš slabý bod a jisté mimozemské rasy, které nejsou tolik vyspělé, se nám pokoušejí dělat problémy a pak vždy prohrají.

GN: Prohrají jak? Jak je přemůžeme?
DM:Příběh vypráví o tom, že asi míli pod Sfingou je ukryta vesmírná loď. Vypadá jako mince se zakulaceným vrškem a to je napsáno i na stěnách v Egyptě. Podle těchto vyprávění každých 13 tisíc let, když se dostaneme do tohoto bodu v čase, což je úzce spjato s oním 21.12.2012, někdo na Zemi najde cestu k této lodi, která tam byla umístěna dlouho dlouho předtím k ochraně lidstva a cokoliv si ten člověk pomyslí, to se stane. V tomto případě to byla teprve 23-letá žena z Peru, která se tam vypravila, podle toho co vím, a když tu loď vynesla k obloze, řekla:"Dobrá, od této chvíle šediví onemocní a budou více a více nemocní dokud nezemřou, pokud zde zůstanou". To se stalo krátce před jejich odchodem.
GN: Je to jako přání, které se stalo skutečným.
DM: Její přání. Jak říkám, cokoliv si pomyslíte se stane. Je to mýtus, zda-li je pravdivý či nikoliv, nevím, ale já tomu nějak věřím.

GN: Jak tam tu loď dostali? Hádám, že tam musela být dříve než ta Sfinga.
DM: Jak to přesně udělali je to popsáno v materiálu "Smaragdových Desek". K tomu se musíte naučit, jak se pohybovat 4-dimenzionálně. Nikdy jsem to nedělal, takže nevím, ale byl jsem v místech, kde musíte v pyramidě přesně být, abyste toho docílili. Ale jak říkám, mně se to nepovedlo.

GN: Pověz mi více o cyklech času. Co tímto pojmem míníš?
DM: Cykly času jsou aspektem toho všeho. Je to něco přehlíženého mnoha lidmi. Sledujeme lidský vývoj, vývoj ETs, sledujeme mnoho věcí. Avšak cykly času jsou tím, co v podstatě umožňuje, aby se všechno uskutečnilo. Z mého porozumění vědění mnoha spirituálních mistrů po celém světě, existuje jakási kosmická DNA. Rozvíjení událostí, které se v této době odehrávají, má pramálo společného s námi, avšak s pohybem planet, hvězd, galaxií a jak se tento pohyb odehrává. Když se podíváme na hodinky, jako třeba právě teď, vidíme digitálně 22:38. Avšak to není jen digitální myšlenka, ale pohyb samotné Země.
Rotace Země. Jenomže existuje i mnoho jiných cyklů Země, kterým nebylo ještě dobře porozuměno, alespoň mnoha lidmi na Zemi. Máme tady osový sklon Země, který činí v tuto chvíli přibližně 23,5 stupňů a v časovém horizontu 40 000 let se úhly pohybují v rozmezí zhruba 21-24 stupňů. Tento úhel je velmi klíčovou šablonou pro počasí a mnoho druhů způsobů, jak si věci uvědomujeme a vnímáme. Dále je tu orbita okolo Slunce. My si myslíme, že tyto věci jsou fixní, neměnné. Jenomže ony se mění. Orbita se pohybuje mezi eliptickou dráhou a pokračuje k téměř dokonalé kruhové a pak zpět zase k eliptické v časovém průběhu okolo 100 000 let.

Takže vidíte, že je tu mnoho změn. Jedna, která přichází právě teď. Jde o to, že se doslova chvěje osa Země. Když si dosadíte za osu tyč, která vyčuhuje ze Země, tak ta by obkreslovala elipsu, je to doslova, jako by vršek stékal dolů. To se děje každých 26000 let, přesněji 25 771,5 let (údaj, jenž byl vypočten roku 2000). Odtud potom vychází ono datum 21.12.2012, kdy v tento den se zkompletuje celý cyklus. Starověcí Tibeťané nebo Indové hovoří o těchto cyklech ve smyslu věků, které tu jsou, jakož hovoří i o změnách vědomí v souvislosti s tím jak postupujeme cyklem a také velmi důležitá bude změna polarit v tento konkrétní den. Mluví se o dvou polaritách cyklu (26000 :2 = 13000 let), kde jedna je mužská - tma, ta ve které se právě nacházíme a pomalu končí, a druhá je ženská - světlo. Je zajímavé, že vědci v dnešním světě věří, že severní a jižní póly jsou blízko změny polarit.


GN: Mohlo by to pro nás být nebezpečné?
DM: Pokud by změna nastala velmi rychle, pak by to nebylo až tak nebezpečné. Když Rusové kompletovali vesmírnou stanici MIR, stalo se něco velmi zvláštního. Údajně první dva lidé, kteří šli tam nahoru, se zbláznili a dokonce ztratili všechny své vzpomínky. Nepamatovali si ani svoje jména a to vše jen po dvou týdnech bez magnetického pole Země. Mnoho vědců má za to, že naše paměť je spjatá s magnetismem. Jakmile se začnou póly posouvat, předpokládá se, že tu bude určitá perioda, kdy tu nebude žádný magnetismus. Jestliže tato perioda bez magnetismu skutečně nastane a potrvá déle než 14 dní, může se stát spousta nepředvídatelných věcí. Pro lidskou fyziologii je magnetismus nesmírně důležitým faktorem.,

GN: Znamená to, že to co je dole bude nahoře a naopak?
DM: Ne, to neznamená, že jih bude sever a sever jih. Znamená to, že osa Země se doslova přemístí do nové lokace. Zhruba před 13000 let zpátky na konci jiného cyklu proběhl také posun pólů. Vědci o tom vědí. Domnívají se, že osa Země v tu dobu byla v Hudsonově zálivu.

GK: Tuším, že se již posunula o 80 nebo 160 km.
DM: Ano. Jenomže tehdy to byl obrovský skok. Pár let zpět, se stalo něco hodně zvláštního a to, když se jižní pól na 24 hodin přemístil do jižní Kalifornie. A dějí se i významnější věci. Směry magnetických drah se z jihu stáčejí směrem do severu. Vědci objevují obrovské díry v magnet. poli Země. Dráhy vystupují ven, ale stočí se hned zase zpátky. Co se týče posunu, tak ještě nikdo nebyl schopen přijít na to, jak planeta o takové velikosti a takové mase, může posunout svoji osu o 800km. Množství energie, které by bylo zapotřebí je neuvěřitelné. Asi 20-30 let zpět byl učiněn objev, a tento objev je nejvíce inteligentní myšlenka o které vím, ve smyslu - jak je to vlastně možné. Jde o to, že myšlenka je spjata s magnetismem. Zjistilo se, že zemská kůra je tlustá od 30 do 65 km. Pod ní je svrchní plášť, což je homogenní hornina rozprostřená po celé Zemi. To je to co udržuje zemskou kůru od jádra.

GN: Je to jako skořápka a vejce.
DM: Ano, přesně tak s podobnými proporcemi, možná dokonce ještě tenčí. V laboratořích vědci zjistili, že hornina, která drží zemskou kůru, se bez magnetismu stává tekutou.

GN: To by mohlo být zničující!
DM: Tím míním, že zemské kůře je umožněno se volně pohybovat. Trvalo by přibližně 14 dní, aby se svrchní plášť Země stal tekutým. Když se tak stane, nic kůru nedrží. Tektonické desky se konstantně pohybují. Za 13 000 let lehce změnily své pozice. Dalším velkým faktorem je ledová masa na jižním pólu, která není přesně ve středu na ose, ale kousek vedle. Tato masa je obrovská, cca 2 míle široká. Pokud by výše uvedené faktory nastaly, pak by se všechno toto vrátilo zpět do rovnováhy a to by způsobilo, že by se póly dostaly do jiných lokací na Zemi.

GN: Co by se stalo s budovami? Co by se stalo s lidstvem?
DM: Naposledy co se to přihodilo v době kdy zde nebyly žádné velké civilizace, pokud tedy ovšem nesouhlasíte s Atlantidou a podobnými místy. Bylo zde velmi málo lidských bytostí. Pokud by k něčemu podobnému došlo v současné době - tak těžko říci. Nemáme v těchto úvahách možnost se o co opřít.

GN: Pojďme teď hovořit o Mayích, protože to s tím hodně souvisí. Již s nimi pracujete, kolik 25 let?
DM: Ano, vlastně déle. Právě v dnešním odpoledni jsem zasedal na 2 hodinovém shromáždění s Hunds Batsmanem, což je vůdce Grand Itza Maya Council (Nejvyšší Mayská Rada Itza) v Novém Mexiku.

GN: Co oni říkají o těchto událostech? Panuje u nich strach z tohoto data?
DM: Lidstvo si vytvořilo mnoho "pravd" ohledně mayských předpovědí a ohledně toho, kdo Máyové jsou. Oni tvrdí, že jsou naprosto chybné. Podle Donalda Handa Sarii o sobě neřekli ani slovo posledních více než 500 let. Chystají se promluvit, chystají se učinit pravdivé proroctví a důvod proč to chtějí udělat, není z jejich pohledu kvůli egu nebo něco podobného, ale proto, že cítí zodpovědnost. Tvrdí, že tady byli před 13 tisíci lety a pamatují si co se stalo. Také tu prý byli před 26 tisíci lety, přesně v bodě, kde se právě nacházíme. Tehdy byl další posun pólů, vědci o tom vědí. Takže říkají, že si prošli dvěma posuny a cítí zodpovědnost ke zbytku světa.

GN: Zjevně ví, mnohem více než my.
DM: Říkají, že nemáme mít absolutně žádné obavy, ale jsou tu jisté věci, které se předpokládají, abychom udělali, což souvisí s vnitřní úrovní vědomí. Není moc co dělat externě. Nepomůže vám vykopat si díru dát do ní hromadu jídla a zbraní. To nic neřeší. Souvisí to s vazbou lidského srdce. Musíme být soustředění do našich srdcí raději než v našich mozcích a také musíme být spojeni se srdcem Země. Zní to jako pohádka.

GN: To jsem právě chtěl říci.
DM: Oni tvrdí, že Země je živá bytost a že si je vědoma každé menší věci na jejím povrchu.

GN: Víte, já tomu také věřím. Ale chvíli mi to trvalo to pochopit.
DM: Oni tomu rozhodně věří a nejsou jediní. Prakticky každý domorodý kmen na Zemi tomu věří. Pokud jste ve svém srdci spojeni se srdcem Země tak není se čeho obávat. Budete ve správný čas na správném místě. Je zde, ale i druhá stránka věci. Není to jen o posunu pólů. Nebudu zacházet moc do hloubky, protože mě Mayové dali instrukce, abych to nechal říci je.

GN: Vy ale víte, co se chystají říct, že?
DM: Ano, vím to moc dobře. Existují dvě strany Mayského proroctví - negativní a pozitivní - a svět se bohužel zaměřil především na tu negativní. Brzy vyjde i film"2012", což bude s největší pravděpodobností o strašlivé katastrofě.

GN: Viděl jsem trailer, a máte pravdu. Bude tomu tak.
DM: Mayové jsou tímto naprosto šokováni, protože říkají, že toto je toho součástí a to se shoduje i s Egypťany, Tibeťany nebo Indy. Jakmile procházíme cyklem v tomto bodě, tak ano, je tu mnoho destrukce. Staré cykly jsou zničeny, avšak je to znamení nového zrodu. Pakliže nezůstaneme svým vědomím fixováni na staré cykly staneme se součástí obrovského přerodu v nové lidstvo, které bude mít nové vlastnosti, nové schopnosti a budeme také schopni žít novým způsobem, který si teď nedokážeme představit. Strávil jsem mnoho času s domorodými kmeny po celém světě. Neshodují se v každém detailu, avšak v hlavní myšlence a porozumění celku, ano. Uvědomují si, že toto je doba mimořádného lidského rozvoje - změna. Z jejich pohledu jde o "čas, který má být oslavován a být z něj nadšený" . Lidstvo se blíží k přesunu na novou úroveň vědomí. Říkají, že nemusíte dělat nic. Je to jednoduché. Opravdu snadné. Jen buďte srdeční a zůstaňte spojeni se srdcem Země - a je to.

>> 2. část
 


Aktuální články

Reklama