A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem část 2

6. února 2010 v 17:59 | Drunvalo Melchizedek |  Po roce 2012
Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem:
O cestě domů - ke hvězdám.....

V tomto interview bude hovořit Drunvalo Melchizedek o spuštění velkých změn na Zemi v souvislosti s rokem 2012 a o tom co věděli Mayové o těchto přicházejících změnách.


... 2. část - dokončení rohovoru -GN: Už jste se díval na některé předpovědi Hopiů?
DM: Ano, díval.

GN: No a co si myslíte?
DM: Jejich proroctví jsou trošku odlišné. V první řadě, možná jste si nevšiml, že Hopiové jsou Mayové.

GN: To tedy nevím.
DM: Tohle mi řekli. Obě strany, Hopiové i Máyové ke kterým jsem přišel. Byl jsem jedním z kronikářů jednoho kmene Hopi, který mě pak zavedl ke guatemalským Mayům. Ti jsou považováni za vůdce všech 440 Mayských kmenů. Když jsme tam byli a hovořili s radou, tak tam bylo odhaleno, že Mayové řekli Hopiům, aby odešli a šli do Four Corners oblasti (region v USA - jihozápadní Colorado, severozápadní Nové Mexiko, severovýchodní Arizona a jihovýchodní Utah ), protože věděli , že v tomto momentě, kde se právě nacházíme, existuje pro tuto dobu zvláštní spojení s touto oblastí. Jaké nevím, protože mi to neřekli. Přiznali, že Hopiové byli Mayové a že se vydali na toto místo. Jeden stařešina Hopiů mi přímo sdělil: "Ano, jsme Mayové, víme o tom."
GN: Proroctví Hopiů je hodně temné.
DM: Ano, ale to jste neslyšel jeho druhou část. Uvolnili totiž jen první část a ta se víceméně shoduje s tím, co jsme již slyšeli od Máyů. Kousek vám řeknu. Až se dostaneme na druhou stranu, vnikneme do nové pěti dimenzionální reality. V této realitě se stáváme stvořiteli. Cokoliv si pomyslíme nebo pocítíme se stane. Je to zcela nová hra. Pokud vstoupíte do tohoto stavu ve strachu, tak strach, který vytváříte, vás z této reality vyhodí zpět. Takhle prý 5D realita funguje. Takže lidé, kteří jsou milující, kteří jsou ve svém srdci a jsou spojeni se srdcem Země budou ve velké výhodě. Ti vytvoří milující svět . Jakmile vstoupíme do této úrovně vědomí a až se dostaneme do reality, kde vlastně vytváříme vše jak postupujeme, tak tohle bude čas, kdy k nám ETs učiní svůj vstup mezi nás, protože poté už bude na stejné úrovni jako oni.

GN: Drunvalo, pověz mi něco málo o této návštěvě mimozemšťany. Kdy si myslíš, že by to mohlo přijít? Je to někdy kolem roku 2012?
DM: Mnozí lidé si myslí, že se tak stane 21. 12. 2012. Podle Mayů je to ale ten nejméně pravděpodobný den.

GN: Nejméně?
DM: Určitě se tak nestane tento den. Máme na to zapomenout, říkají. Máyové hovoří o časovém okně, které má trvat asi 7 až 8 let a které pojmenovali "Konec Času". Myslím si, podle toho co mi řekli Máyové, že toto okno začalo 24. října 2007 a končí někdy v roce 2015. Vše co se snaží říct, je, že se to stane někdy v tomto časovém okně. Neřeknou vám to přesně, protože si myslím, že neví přesný čas, to záleží na tom, kdy Země učiní svůj krok, tudíž vše co mohou říct, je, že se to stane někdy v tomto období.

GN: Příznaky ale vidí nebo ne?
DM: Ano. Den 24. 10. 2007 je velice zajímavé datum. Je to den, kdy do naší sl. soustavy přiletěla Holmesova kometa, která vybuchla a začala expandovat do podoby velké modré koule, která doslova přerostla Slunce a jež je registrována jako největší objekt, který byl kdy pozorován v naší sluneční soustavě. Proroctví Hopiů, o kterých jste mluvil, obsahuje jedno asi 200 let staré proroctví - proroctví modré hvězdy.


Foto komety Holmes po explozi dne 24.10.2007

GN: Ano, ta kometa měla modrý ocas.
DM: To ano, ale pak se výbuchem změnila celá kometa na modrou kouli větší než Slunce. Hopiové nyní věří, že to bylo proroctví modré hvězdy a Mayové věří, že je to čas, kdy Konec doby započal. Takže si nemyslím, že předpoví den, kdy to všechno začne. Je to v tomto období, to je vše co k tomu můžu říct.

GN: Edgar Cayce předpověděl, že by především v této době mělo dojít k nárůstu zemětřesení? Již pozorujeme tání ledovců v Arktidě, které se všude lámou.
DM: A podívejte se na Rossův ledovcový šelf. Ledy praskají, všude se tvoří díry a formující se jezera sahají až na úplné dno. Vidíme tekoucí vodu, která se dostává na povrch a tvoří ještě větší jezera. Vědci se kterými jsem hovořil, kteří zde pracují, říkají, že ledovce nezvratně zmizí.

GN: Existují národy, které již dnes mají problém s nárůstem hladiny oceánů.
DM: Ano, téměř všechny ostrovy budou mít opravdový problém, protože se slaná voda může dostat do systému pitné vody.

GK: Pak ale budou muset opustit celou oblast.
DM: Dalším obrovským problémem jsou ubývající korálové útesy, o čemž mnoho lidí vůbec neví. Poté co se to zjistilo, začalo být okolo toho ticho. Vědci v oblasti životního prostředí byli léta zticha, jelikož množství oxidu uhličitého, které vypouštíme do atmosféry, mělo způsobit mnohem větší problémy již před lety. Jenomže nepůsobilo, protože CO2 nějakým způsobem mizel a nevědělo se kam. Na což se přišlo asi před 3 lety. Oxid byl absorbován oceány. Právě teď je úroveň CO2 v našich oceánech na stejné úrovni, jako tomu bylo před 100 milióny lety. A to má samozřejmě radikální dopad na podmořský ekosystém. Ještě za několik desítek let tady budeme mít úbytek korálových útesů přesahující 80%.

GN: Náš pravidelný host našeho programu - Robert Felix, tvrdí, že jsme v počáteční fázi doby ledové. Co si o tom myslíte?
DM: Zcela souhlasím. Vlastně o tom mohu velmi detailně poreferovat.

GN: Ano, prosím. Robert narazil na mnoho vědců a klimatologů, kteří s ním souhlasí.
DM: My známe cyklus doby ledové. Známe ho velice dobře. Jenomže když se to celé prezentovalo radě UN (United Nations / Spojené Národy), tak odpovědní funkcionáři o tom nechtěli ani slyšet. Dr. John Hemiker (?) byl toho hlavním iniciátorem. Svého času navštívil mnoho velmi starých jezer po celém světě a odebral z nich vzorky sedimentů. Právě v nich můžete vidět období dlouhé zhruba90 000 let bez spadaného pylu, následováno obdobím dlouhým asi 10 000 let se spadaným pylem. Svou délkou jde o průměrné cykly. Teplá období jsou dlouhá asi od 8 do 12 tisíc let a doby ledové průměrně 90 tisíc a můžou dosahovat až 120 tisíc let. Tento cyklus již probíhá nejméně 250 miliónů let, jak Hemiker zjistil. Někteří lidé to dovedli ještě dál a tvrdí přes 500 miliónů let. Teplé období tu máme již přes 10 tisíc let, a tzv. doba ledová by přišla tak jako tak, i bez vlivu člověka. Je přirozený cyklus. My tomu pouze pomáháme.
Tento cyklus je ovlivňován především dvěmi věcmi. Je to Slunce a pak jsou to kupodivu minerály ve vztahu k vegetaci. A to se evidentně děje posledních 20-30 let, vlastně od r. 1941, od toho velkého požáru na Aljašce. Jakmile mají stromy, rostliny a organické struktury nedostatek minerálů, začínají odumírat. To napomáhá lesním požárům a každý akr lesa má v sobě 50 tisíc tun CO2 , jenž začne vytvářet vzorec globálního oteplování, jenž právě zažíváme. Toto pokračuje až do konce teplé periody. A netvrdím to pouze já, ono je to vše vědecky potvrzeno.

GN: Hmm.... Vypadá to tak.
DM:Přečtěte si materiály s enviromentálním zaměřením. El Niño - dokáže změnit světové vzorce počasí až na 20 - 30 let.

GN: Právě se nacházíme v jednom z nejsilnějších cyklů minima slunečních skvrn. Může to mít nějakou spojitost s rokem 2012? Je to, jako by tomu pradávná proroctví opravdu porozuměla. Všechno to spolu souvisí, že ano?
DM: Sluneční skvrny jsou opravdu důležité a jejich aktivita může ovlivňovat geofyzikální procesy Země. Ano, vše je spojené se vším. Mnohé z toho lze nalézt uvnitř posvátné geometrie. Tak třeba Měsíci, trvá něco přes 27 dní oběhne kolem Země a přesně tu stejnou dobu trvá 1 sluneční den (otočení Slunce kolem vlastní osy). V geometrii elektromagnetického pole lidského těla jsme objevili kruh s dalším kruhem na jeho vrcholu s identickými proporcemi Země a Měsíce.

GN: Jaké pro to máte vysvětlení? Jak vysvětlíte poselství posvátné geometrie? Jeden by si myslel, že za tím vším je inteligentní schéma, čemuž já věřím.
DM: A ono určitě je. Kdokoliv vesmír stvořil, byl jediným intelektem (jedna mysl). Můžu každému jasně ukázat, jak každá jednotlivá věc bytí (jsoucna), alespoň na Zemi a námi pozorovatelném vesmíru, se zakládá na posvátné geometrii. Jsou to stejné vzory (zákonitosti) a jsou vytvářeny stále znova a znova. Dokonce i věci, kterým byste nevěřil, že jsou geometrického charakteru jako třeba láska, emoce a pocity. Ty jsou také geometrické. Manfred Clynes byl tím, který na to přišel. Je to dokonce napsáno ve Wallstreet Journal. Můžete někoho vzít do jedné místnosti a z druhé pozorováním jeho elekromagnetického pole, jste schopni určit, co tento subjekt pociťuje. Vše, ať už viditelné nebo neviditelné je geometrické. Mnoho lidí se domnívá, že matematika je základ nebo také jádro reality. Ve skutečnosti to není pravda. Je to tvar a proporce a to je to co vytváří matematiku.

GN: Když hovoříte na kurzech a seminářích, jaké otázky vám lidé nejčastěji kladou? Co je nejvíce zajímá?
DM: Přicházejí za mnou zejména, aby se učili o vědomí a jakým způsobem pracuje uvnitř těla. To je podle mě ta nejdůležitější věc právě teď, abychom tohle všichni pochopili. Sesbírali jsme mnoho různých porozumění a chápání z celého světa a aplikovali jsme je do jednotného systému, tak abychom tomu mohli porozumět, jak to vše funguje, takže skutečně můžete zvýšit svoji úroveň uvědomění. V té nejjednodušší formě každodenního života chtějí lidé přesně vědět, jak se vypořádat s problémy v jejich životě. Všichni jsme lidé. Všichni máme rodiny, všichni musíme vydělávat peníze. To jsou věci, které musíme dělat.

GN: Toto jsou priority?
DM: Ano. Nemůžete na to jen tak zapomenout. A takových věcí byla hromada, když jsem odjížděl do pralesa. Zapomenout na to vše, abych porozuměl jiným věcem. To prostě nejde. A opět vše čemu jsem se naučil, se schází u porozumění, jakým způsobem prostupují energie vaším tělem a tak jste schopen uchovávat a vytvářet svou vlastní energii. Existuje způsob, u kterého můžete dýchat tak, skrz tyto energetická pole, která jsou okolo vašeho těla a ty se začnou otáčet ve dvou různých směrech. A když se takto otáčejí, objeví se disk v základně vašeho čakerního systému (Root Chakra - kořenová čakra) blízko kořene páteře, okolo vašeho těla se objeví koule a ta se nazývá - Merkaba.

Říkali tomu tak ve starém Egyptě. Žití ve svém srdci je toho součástí a to proto, že mozek je tím generátorem, který vytváří pole Merkaba. Jsou to vlastně dvě hemisféry rotující v opačných směrech. To vytvoří energetické pole, o kterém věděl a rozuměl mu celý starodávný svět. Jenomže to je jenom vnější pole. Vnitřní pole mají co do činění se srdcem. V moderním světě se upínáme především na mozek. Myslíme si, že je to ten nejúžasnější nástroj kterým jsme obdařeni. Jenomže srdce je mnohem starší a mnohem více silnější. Srdce má více intelektu než mozek. Podívejte se na početí. Lidské dítě vzniká v kouli, což je vajíčko. To vše je také geometrické. Myslíme si, že stačí jedna spermie k oplodnění vajíčka, ale doopravdy jich je k tomu potřeba buď 10, 11 nebo 12 k tomu, aby tam vytvořily vzor. Ty se pak začnou přes mitózu dělit na 2 stejné, pak na 4 (ve formaci čtyřstěnu) na 8 (hvězda 2 čtyřstěnů) a stále formují obrazce po tomto vzoru až se dostanou na číslo 512 a v tomto bodě zformují tvar, jemuž se říká prstencové pole (toroidální pole) , což je jedno z unikátních energetických polí vesmíru a vše ve vesmíru je na tomto poli založeno. Bez výjimky.
Toto prstencové pole jak pokračuje v růstu a stává se lidským srdcem. Takže je tady vlastně bod ve kterém byl každý jednou pouze svým srdcem a ničím jiným. Nemáte ani ruce ani nohy, mozek prostě nic. Jste jenom srdce. To srdce začalo bít. Doktoři si po roky lámali hlavu nad tím, jak je to možné. Další překvapující skutečností je, že srdce má jakoby svůj vlastní mozek. Je malý a složen pouze ze 40 tisíc buněk, ale jsou to mozkové buňky, ne srdeční. V tomto bodě kdy se takto vyvineme se začne tvořit tělo z našeho srdce a vytvoří se v plod. Srdce se stáhne do hrudní dutiny a my může vidět nám známý plod který už všichni dobře známe. Toto ukazuje, alespoň z intuitivního pohledu, že srdce je starší a mnohem důležitější než mozek.
GN: To je nádherná analogie.
DM: Pokud půjdete zpátky v čase do starověkého Egypta zjistíte, že Egypťané při mumifikaci krále, faraóna nebo někoho důležitého nejprve vyndali všechny orgány z těla, udělali 4 hliněné džbány a do nich pak dali všechny orgány až na dva - mozek a srdce. Srdce potom zpátky uložili do těla, protože bylo nezbytné k postoupení do jiných úrovní. Co udělali s mozkem, bylo to, že ho vyhodili jako odpad, protože jim byl k ničemu. Než jsem toto pochopil, mi zabralo 15 let. (smích)

GN: Chcete říci, že vědomí může pramenit nejenom z mozku, ale především ze srdce?
DM: Ano. To je přesně to, čemu všechna dávná učení porozuměla a chápala. Vznik samotný začal v srdci a to je jejich největší tajemství. Vnější svět podle těchto lidí vlastně neexistuje - není tam. Není tam nic. Je to jen čisté vědomí a nám připadá externí, ale ve skutečnosti je interní. Toto si na určité úrovni všichni pamatujeme. Při posledním posunu pólů 13 tisíc let zpátky jsme zažili velký šok. Poklesli jsme na úrovni vědomí a ztratili jsme schopnost se chránit. Ztratili jsme paměť a vrátili se zpět na úroveň zarostlých barbarů. Znova jsme se učili pracovat například s ohněm … byl to pro nás šok. Tentokrát to bude jiné. Mnohem lepší. I přesto, že to tak nevypadá, jsme tentokrát daleko více připraveni. Lidé budou ohromeni.

GN: Musím se dozvědět trochu více o tomto ET spojení. Hádám, že už o tom hovořili Hopiové i Mayové a i přesto, že říkáš, že jsou zde právě teď, bude ono navštívení velkou událostí? Budeme se koukat na oblohu ve stylu, jako tomu bylo v tom filmu Den Nezávislosti?
DM: Myslím si, že to bude trochu jiný druh navštívení, než je tato představa. Podle toho co vím já, a to jest opět zkušeností domorodých kmenů celého světa, je to, že oni s nimi neustále hovoří a udržují s nimi kontakt, stále je navštěvují. Pro ně to není nic neobvyklého. Také jsou schopni jednoduše otevřít dimenzionální vědomí, přičemž většina z nás ani neví co to je. Opět se vracíme k myšlence, že externí svět není to, co si myslíme, že je, ale něco jiného, což souvisí s čistým vědomím. Jakmile toto pochopíme, nastane enormní odhalení v lidském vědomí. Je to to, čemu jsme se naučili již dávno předtím, ale zapomněli jsme to, a to si již brzy připomeneme. Bude nám to připadat jako dar.
ETs jsou zde a byli tady již dlouhou dobu. Vzájemně jsme působili zejména na ty s velmi nízkými úrovněmi vědomí, jenž s námi nemají dobré záměry. Mám na mysli šedivé, kteří nás chtěli kompletně eliminovat. Ale takhle to ve vesmíru nechodí. Vesmír není ve válce a představy hvězdných válek, kde se všude mezi sebou válčí jsou naprosto mylné. Vesmír žije v míru a všechny bytosti se mají navzájem rádi a starají se navzájem o sebe. Naše galaxie kupříkladu je taktéž živá bytost. Je obklopena stejnými energetickými poli jako je obklopeno lidské tělo. Existuje pouze pár takových, kteří se nevyvíjejí v porozumění, že existuje více pro co žít, než si oni myslí a to jsou právě ti, se kterými jsme mívali problémy. Na druhou stranu podstatná většina těch na vyšší úrovni nás miluje a záleží jim na nás.
Také jsou tady ti, kteří jsou uvnitř Země a těm na nás opravdu záleží. Je pro ně osobní záležitostí nám pomoci, oni opravdu chtějí a také že nám pomůžou. Až budeme na správné úrovni vědomí, kde je budeme moci vidět a komunikovat s nimi. Další věcí bude, že budeme představeni našemu otci a matce. Nyní se dostáváme ke starověkým sumerským záznamům, kde se o tomto hovoří. Sumeřané věřili, že existovala planeta Marduk a z ní přišli Nephilim a hovoří ještě o další planetě, která není z naší sluneční soustavy - Sírius B, třetí planeta, jenž byla vlastně otcovská strana. A tato rasa s tou co zde byla - Nephilim, se spojila dohromady a vytvořili lidskou rasu. Stalo se tak, podle nejstarších záznamů na Zemi - Cuneiform Tablet ze Sumeru. Nejprve se setkáme se svou matkou a se svým otcem. Říkají, že se nejdříve setkáme se svým otcem - to jsou Siřané. Siřané jsou okolo 3-5 metrů vysocí. Jejich ženy mají 3 - 3,5 metru a muži mají 4 - 5 metrů.
GN: Opravdoví obři.
DM: Jsou vysocí, ale existují mnohem vyšší bytosti. Jsou na další úrovni vědomí, což se ukazuje v posvátných geometrických vzorech. Opravdu jim na nás moc záleží. Dokonce nám už zachránili život ani o tom nevíme, protože něco se děje na Slunci. Něco se tam děje právě teď a je to mnohem větší než si myslíme. Podle domorodců se mnozí z nich mají své základny v podzemních jeskyních systémech po celém světě, kdy se nám představí. Nevím zda se tak stane před posunem nebo až po něm, to mi nikdy neřekli, ale všichni se shodují, že nastane čas, kdy se nejprve setkáme se svým otcem, poté se svojí matkou a nakonec se zbytkem vesmíru.
GN: Bude tato planeta stejná?
DM: Ne, nikdy, protože nebude ani na stejné frekvenci vědomí. Půjde o pozitivní věc, protože jsme klesli a byli jsme na velmi temném místě pokud jste si nevšimli a teď se chystáme jít na velice světlé a milující místo, kde zjistíme, že naši bratři a sestry tam jsou opravdu pro nás, aby nám pomohli si vzpomenout, kdo opravdu jsme.

GN: Zbavíme se válek?
DM: Války nepotřebujeme, jsou stupidní. Je to jako, když pravá ruka vezme nůž a ubodá levou. Všechny bytosti na vyšší úrovni vědomí ví, že existuje pouze jedna mysl, která prostupuje vším. Jenom jedna. Bylo tomu tak vždy a na to si nemůžeme vzpomenout. Až si to budeme pamatovat, tak budeme vědět, že když se díváte jinému člověku do očí, tak se díváte do svých vlastních očí. Když se Mayové potkají na cestě, a tuto tradici udržují přinejmenším už 26 tisíc let, tak říkají že jsou v Lak'ech, což znamená "ty jsi druhé já a já jsem druhé ty". Takhle říkají ahoj. Je to pouze vzpomínka, jak tomu bylo dávno předtím a tato temná noc ve které jsme nyní, již téměř skončila, díky bohu.

GN: Byli jsme na cestě příliš dlouho.
DM: Ano, já vím. Víte, všechny ty konspirace jsou tady a jsou jich tuny. Když jsem vás poslouchal, když jste říkal, že hlavní záležitostí je kontrola populace, tak to je absolutně ten hlavní důvod pro většinu akcí, které vlády právě teď činí, protože všechny počítačové modely ukazují, že pokud dosáhnete určitého čísla populace, bývalo to 10, 12, 14 miliard oni vlastně přesně neví, tak nejenom že všichni lidé zahynou, ale všechno na Zemi zahyne. Takže rozumím, proč jsou tímto znepokojeni. Matička Země ale není hloupá. Ona povoluje těmto lidem zde přijít a přicházejí z nejrůznějších míst.

GN: Nemyslíte si, vědom si života této planety, že ona ví jakou úroveň populace může vydržet a snad ji i korigovat?
DM: Ano. Růst populace zpomaluje. Počet mužských spermií po celém světě klesá a klesá už po mnoho let. Co pozoruji, jak cestuji různými kouty světa jako třeba Japonsko, Rusko atd., jsou ženy, mladé ženy, které za mnou přicházejí a říkají: "Nemohu otěhotnět a to se opravdu snažím." Slýchávám to stále dokola. Věřím, že Matička Země zpomaluje tento proces. Tolika už povolila vstup zde, ale proč přesně je jen čirá spekulace. Sám to nevím.

GN: Toto vědomí, které jste studoval a které mě velice fascinuje, váže se to k té neviditelné energii ve vesmíru?
DM: Ano, opravdu se to k tomu váže.

GN: Jak se ji lidi naučí používat?
DM: Jak jsem již řekl, jenom 14 let mi trvalo probádat energetické pole člověka a posledních 6 - 7 let mi zabralo pochopit všechny koncové detaily. Toto elektromagnetické pole má asi 4 stupně Kelvina (4 stupně nad absolutní nulou). Je to velmi slabé pole, ale je neuvěřitelně geometrické. Je tak geometrické, že je zapotřebí počítač, abyste viděli všechny ty geometrické tvary okolo vás. Když dýcháte určitým způsobem, tak toto pole se začne točit v obou směrech a zformuje disk (vypadající jako létající talíř) okolo těla, což je Merkaba. Jenomže to je jenom začátek. Uvnitř mozku jsou 4 různé žlázy, které musí být aktivovány zároveň, aby se toto pořádně spustilo a toho může být dosáhnuto pouze tak, že duch těla opustí mozek. Doslova ho musí opustit. Cestuje z něj pryč a přesune se dolů do srdce, do malinkatého duchovního místa v srdci o kterém hovoří starověké národy. Taková místa jsou dvě. Jedno je velmi malé a uvnitř něj, je dokonce ještě menší. O tomto se hovoří v Upanišady před 6 tisíci lety v Indii. Když se duch může přesunout zpět do srdce namísto do mozku tak poté energeticky prostupuje obráceně směrem do mozku a to se děje skrz špičku jazyka a horní patro úst. Jak to může spolu souviset? Pamatujete si, jak jsem vám vyprávěl o lidském srdci a jak z něj vyrostlo tělo? Co si myslíte, že se vytváří jako první ?

GN: Jazyk?
DM: Špička jazyka. To je první věc, která se z těla vyvine. Intuitivně pak můžete říci, že duchovní místo srdce je nějak spojeno se špičkou jazyka. Na horním patru úst je něco co neznáme. V něm je to doslova sexuální orgán, který vypadá jako vagína s klitorisem, který nefunguje dokud není určitým způsobem masírován. Pokud je tímto určitým způsobem masírován, vytvoří se malá boule a mezi srdcem a mozkem začne proudit sexuální energie, která jde směrem do thalamu (thalamus). Když tohle děláte, tak thalamus spustí roznícení alfa vln ve čtyřech segmentech mozku a pokud toto trvá dostatečně dlouhou dobu a alfa vlny jsou stejné nebo alespoň relativně stejné a dostatečně silné ve všech čtyřech segmentech mozku, tak šišinka mozku, což je Třetí oko, které je doslova oční bulvou, uzří nazelenalé světlo.
Vaše oči musí směřovat lehce nahoru, protože ono místo je výše než vaše oči. Šišinka (epifýza) je dutá, má receptory barev a směřuje směrem nahoru namísto dopředu oproti normálnímu zraku. Starověké spisy hovoří o tom jak musíte třetí oko s intenzitou zahnout a vyhlížet to co nazýváme Třetí oko, ale to na co koukáme je podvěsek mozkový (Hypofýza), který je přímo před ním. Když to takto provedeme, tak většinou se stává je, že se objeví spirála, která uzavře oba orgány dohromady a za ním je tam ještě další a pokud se spojíte i s tím, tak okolo vaší hlavy se zformuje těchto 8 paprsků světla a koule se objeví okolo vaší hlavy. V tomto momentě, o čemkoliv sníte ve vašem srdci se ve vnějším světě stane skutečným a tím myslím naprosto skutečné. Existují lidé, kteří tohle studují - dr. James Hart, jeden z největších mozkových badatelů na světě toto vše prozkoumával a byl schopen vidět, že tyto věci se opravdu dějí a můžou být vědecky testovány, zatímco probíhají - testují proces tvoření. Můžete tvořit vašim mozkem nebo vašim srdcem, ale mezi tím je velmi velký rozdíl. Většina lidí na Zemi tvoří svým mozkem. Pamatujete si na to DVD, které nedávno vyšlo? The secret / Tajemství se to jmenovalo.

GN: Ano.
DM: Vydělali na tom 100 miliónů dolarů. Nabádají všechny k tomu - dělej tohle, tamto, tohle a toto a můžeš mít všechny peníze, které chceš a všechno ostatní. Jenomže cokoliv vytvoříte svým mozkem - mozek je polarizovaný instrument: levá strana / pravá strana; mužský prvek / ženský prvek, tak dostanete úměrnou protikladnou tvorbu přicházející zezadu, kterou nevidíte. Takže cokoliv vytvoříte, pak stejně dojdete k tomu, co nechcete a funguje to i naopak. Pokud takhle vytvoříte něco zlého, stvoříte i něco dobrého. Podívejte se teď na všechny ty lidi, kteří do toho spadli. Co se stalo, je, že jsou všichni u soudů, soudí jeden druhého a všechny peníze drží soudy a tak to bude po celá léta, protože to je to, co přichází zezadu. Není to, jako když tvoříte svým srdcem. Srdce má jeden pohled, ne dva.

GN: Je toto tvoření mozkem něco jako to říká to staré přísloví "Čím člověk zachází, tím také schází."?
DM: To je karma, to je trochu odlišné. Cokoliv uděláte, tak najdete stejnou věc na druhé straně, která s tím souvisí. Stále tvoříme tím, jak cokoliv děláme, říkáme, si myslíme, cítíme - do jisté míry. Pokud tvoříte ze srdce, tak nikdy nevytvoříte nic, co by někde někomu ublížilo. Nikdy.

GN: Nezeptal jsem se vás na to období, které je na obalu vaší knihy Serpent of Light, 1949 - 2013. Proč zrovna toto období?
DM: Protože já opravdu věřím, že to je čas - 2013, kterým neprojdeme. K jejímu porozumění vedla dlouhá cesta a dlouhé hovory s Mayi. Mayové si to také nemyslí.

GN: To je téměř jako datum na náhrobním kameni.
DM: Tak trochu. Je tady jisté datum - 19. 2. 2013 - o kterém si myslím, že bude velice důležité.

GN: Když říkáte, že neprojdeme, nezačneme zase odznovu?
DM: Myslím tím starý druh existence. My se přeměníme na něco nového a v tento den - 19. 2. 2013 - to naplno odstartuje. Navzdory tomu, že Mayové věří, že tomu tak bude mnohem dříve.GN: Kdy máme od starších očekávat oznámení?
DM: Oni právě teď točí film, který se bude jmenovat Shift of Ages vedený Donaldem Handem Sariou, jenž je něco jako prezident nebo Dalai Lama celého Mayského národa, všech 440 kmenů. V tomto filmu vysvětlí to, co Mayové ví a co si oni myslí, že se stane. Nevím, kdy film vyjde, ale vím, že jsou již skoro hotovi.


GN: Ale ono časové období podle nich končí až v roce 2015…
DM: Ano, někde tam. Nikdy mi neřekli konkrétní datum. Podle Hopiů, se na obloze objeví ještě červená hvězda a tato červená hvězda, bude značit konec tohoto období.

GN: Co bude symbolem červené hvězdy, pokud si myslíme, že modrá byla ta kometa?
DM: To nevím. Právě nyní se v souhvězdí Orionu nachází hvězda, která je těsně před zformováním supernovy. To se může stát každým okamžikem. Až se tak stane, tak nás to ovlivní a na obloze se zformuje obrovská červená hvězda. Možná je to ono, možná ne. Opravdu nevím. Nechme se překvapit.


Chybějící fotky doplníme nebo zašleme celý text s obrázky ve wordu...
 


Aktuální články

Reklama