A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Shamballa 1024 - popis systému

6. února 2010 v 18:59 | akiniel |  Léčivé techniky
Shamballa 1024 je duchovní zasvěcení, které Vám pomáhá s odkládáním masek, poznáváním sebe sama, pomůže Vám zbavit se bloků a negativních emocionálních a myšlenkových programů, které jste nahromadili v průběhu své existence. Pomůže Vám najít způsob, jak s láskou odložit "nepotřebné" a přijmout se takoví, jací jste.
Shamballa je energie bezpodmínečné čisté lásky, která začne naplňovat Vaše srdce a začne léčit všechna traumata, která nám odebírají energii a aktivují vznik konfliktního chování. Hlavním důvodem všech nepříjemných pocitů je jednoduše nedostatek lásky. Také forma nižší lásky (tolik běžná všude okolo nás), která je místo naplňující radosti plna strachů, zklamání, bolesti, zranění, nejistoty, žárlivosti, vlastnění a očekávání. Shamballa otevře naše duchovní srdce vyšší nevlastnické lásce, která je osvěžující, naplňující, stále čerstvá a překypující jiskřivou energií, nezištná, upřímná, všeobjímající a pravdivá. Díky Shamballe se naučíme tok vyšší lásky přijímat přímo od "zdroje", místo abychom se doprošovali svých často stejně zraněných rodičů, předků, partnerů, dětí, kteří si sami se sebou nevědí rady, protože na své pozici a úrovni nižší lásky ani nemohou to správné léčivé řešení najít. Naučíme se být celistvou bytostí, která dokáže pochopit důvod a smysl svých traumat a jejich souvislostí, naučíme se je léčit a svou změnou dokážeme motivovat i druhé přirozeným způsobem.
S pomocí Shambally se otevřete novým formám Vašeho bytí, Vaše intuice se nesmírně prohloubí, dojde k obnovení dávno rozpojených energetických spojení - průchodnost meridiánů, zapojení pozitivních mozkových synapsí a otevření čaker.
Přiblížíte se k opětovnému navázání blízkého kontaktu s Vašimi průvodci a světelnými energiemi. V prvé řadě dojde o odstranění nejhrubších bloků. Začnete se stávat samostatnou tvůrčí bytostí s čistým napojením bez závislosti na jakémkoliv učiteli ve fyzické formě. Získáte schopnost rozlišovat signály, které k Vám přicházejí, vidět věci takové jaké jsou, bez iluzí a zmatků a v tomto osvobozeném stavu začnete být schopni radostně tvořit svou další realitu přímočařeji, bez zbytečných omylů a zklamání.
Shamballa je obrovským zdrojem energií a duchovní síly, která napomáhá našemu vývoji na cestě za světlem. Disponuje nevyčerpatelným potenciálem k tomu, aby nás vyvedla z pout nevědomosti o sobě, o druhých a o světě jako takovém. Shamballa představuje nejvyšší inteligenci, moudrost a lásku. Shamballa je také místem uvnitř nás, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se odevzdáme lásce, Světlu v nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra jsou napínavější , než složité cestování a hledání ve vnějším světě.
Shamballa je vstupenkou na cestu Světla a Lásky, přičemž léčíme a nacházíme nejprve sami sebe, což je nejdůležitější. Vše si odpustit a začít se mít doopravdy rád, přijímat plně sama sebe a žít pro lásku a pravdu tady a teď plně vystředěni v přítomnosti a zažívat lehkost bytí. To jsou momenty a stavy, ke kterým se je třeba rozhodnout, pochopit je, dozrát k nim, vstřebat je, integrovat a žít. Shamballa k tomu všemu velmi výrazně napomáhá a tuto nádhernou cestu nám otevírá i tím, že dokáže řešit komplexně i minulost, je nadčasová.
Shamballa nás ochraňuje, tvoří energeticko vibrační štít a pokud ji takto použijeme a ještě s pomocí Vyšších bytostí, může nás ochraňovat ve všech ohledech. Je na naší kreativitě, zda se necháme takto vést jako na zlaté světelné niti, zda kolem sebe nebo našeho domu či auta vytvoříme ochranný světelný válec nebo výr v jehož středu je jen tichý klid a harmonie…

Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Symboly Shambally 1024 kmitají ve 4D a 5D a mohou pomoci vyléčit nemoci, na které naše medicína, nacházející se na 3.dimenzi, nestačí. Nicméně hlavním předpokladem k vyléčení je ochota se změnit a pracovat na sobě, protože příznaky nemoci na fyzické úrovni jsou vlastně žalostné výkřiky duše volající po změnách a uvědomění určitých věcí a když to nejde jinak a člověk dále zatvrzele jedná tak jak jedná, nemoc a nepříjemné příznaky jsou důsledkem a zrcadlem konkrétních příčin vychylujících se z původní harmonie a rovnováhy.

Působení s tímto systémem je tedy nadčasové, protože působí zároveň i na celé linii času, počínaje samotnou příčinou léčeného problému - disharmonie. Léčíme tedy bolavé koleno, ale systém dosahuje zrovna i na příčinu pádu na to koleno.

Tolik alespoň úvodem... :)
 


Aktuální články

Reklama