A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Skalární pole a Yakuza

8. února 2010 v 10:36 | Orgonet |  Chemtrails a Haarp

Thomas Bearden: Teroristické využití skalárních zbraní

Thomas E. Bearden, vědec, který se zabýval skalární interferometrií, volnými energiemi, Teslovými zbraněmi atd. (viz heslo wikipedie) napsal ke 3. výročí událostí 9/11 varující článek o teroristickém využití skalárních zbraní . Článek je velmi rozsáhlý (62 stran!). Zatím z něj vybírám kapitolu o využití skalárních interferometrů v meteoinženýrství a dalších oblastech. Beardenův web zde.: http://www.cheniere.org/
Dle Beardena jsou tyto teroristické zbraně (kromě Ruska) zejména v rukou japonské mafie Yakuza, která jimi vede teroristickou válku proti USA (a celému světu). To zní docela pravděpodobně: proč by si např. sami Američané na svém území prováděli hurikány, sněhokalypsy, sabotovali starty raketoplánů atd.?
První body Beardenova článku mi velmi souhlasí s tím, co pozorují na průběhu umělého počasí: zvláštní střídání tlakových výší a níží, jejich udržování či posunování, blokování či urychlování postupu front...
Takže docela věřím, že to počasí fakt dělají tak, jak píše Bearden.

Skalární elektromagnetické zbraně a jejich teroristické využití: současné strategické aspekty asymetrické války proti USA
T. E. Bearden, 13. 10. 2004 (ke 3. výročí 9/11/01)

Kapitola 16:
Některé schopnosti skalárních interferometrů v oblasti vytváření počasí a geofyzíkálních událostí:


a) Řízení tryskového proudění a tím i "řízení" a "vedení" meteorologických celků. Ohříváním vzduchu v jedné oblasti se vzduch rozpíná, takže je řidší. Tím interferometr vytvoří v této oblasti nízký tlak. Postupným posunem "ohřívané oblasti" (posunem umístění interferenční zóny) je tlaková níže "řízena" a je předurčen její postup. Ochlazením vzduchu v některé oblasti vznikne oblast vysokého tlaku, která může být řízena stejným způsobem. Vytvářením mnohonásobných výší a níží a jejich obratným rozmisťováním a řízením mohou být přiváděny tryskové proudy a další převažující větry, mohou být "zachyceny" a kormidlovány. Toto umožňuje podstatné zvýšení schopnosti řízení účinků počasí.

b) Ohřívání a ochlazování vlhkosti a vzduchu v rozsáhlé bouři nebo frontě může ovlivnit sílu bouře.

c)Vytvořením negativních pulsů uvnitř bouře tzv. Diracovy mořské díry "požírají" elektronový náboj v bouři, zmenšují náboj v bouři a snižují její sílu.

d) Vytvářením pozitivních elektromagnetických pulsů uvnitř bouře mohou být dodávány další elektrony z Diracova moře, což zvýší náboj a sílu bouře.

e) Vytvořením velmi široké rotace na cestě bouře a pak náhlým snížením průměru křivky angulární moment bouře vytvoří koncentrovaný rotační vzestup, jehož výsledkem je vznik tornád, vodních vírů atd.

f) Při vytvoření rozsáhlé oblasti vysokého tlaku tato oblast funguje jako blok pro normální větry a bouřkovou aktivitu s nižším tlakem.

g) Při vytvoření rozsáhlé oblasti nízkého tlaku působí tato oblast přitažlivě pro normální větry a bouřkovou činnost o vyšším tlaku.

(Obrázek: oblačné skalární vlny.)
h) Soustředěním interferenční zóny do nitra vulkánu, do magmatu, a neustálým dodávání EM energie do piezoelektrické hmoty se vytváří ve vulkánu stále větší tlak a může dojít k erupci. Když je zvyšování tlaku aplikováno pomalu, pomalý nárůst tlaku bude statickým třením udržován déle, takže před erupcí je dosaženo vyššího tlaku. To má za následek rozsáhlou a prudkou erupci, s dalekosáhlým rozptýlením popela, lávy atd.

i) Když se tlak zvyšuje rychleji, dojde k erupci za nižšího tlaku, takže je menší.

j) Interferometry mohou vytvářet veškeré "vzory" EM energie - zářící koule, polokoule atd.; ty mohou být použity proti různým cílům, buď pro elektrickou a elektronickou destrukci, nebo pro elektromagnetické exploze těchto koulí, jakmile dosáhnou zamýšleného cíle.

k) Ukládáním energie ve zlomové oblasti zvýšená piezoelektrická aktivita povede ke zvýšenému tlaku ve skalách a vyvolá zemětřesení, když dojde k posunu zlomových desek. Přizpůsobením rychlosti ukládání dodatečné energie lze řídit intenzitu výsledného zemětřesení.

l) Zvýšením náboje bouře může být zvětšena její elektrická aktivita a výsledné údery blesků. To je užitečné např. při opakovaném způsobování rozsáhlých lesních požárů, zejména když je to kombinováno s výrobou počasí způsobující dlouhodobé sucho. Na druhou stranu snížením náboje bouře může být snížena její elektrická aktivita a rovněž údery blesků.

m) Opakovaným zaváděním pulsů negativní energie do oblasti, kde jsou živé bytosti, mohou být zvířata i lidé přímo zabíjení. Silné pulsy povedou k okamžité smrti, kdy těla bezvládně klesnou, aniž nervové buňky jeví podráždění. Vše živé - buňky, mikroby, viry v zasažených tělech je okamžitě zabito a těla po celý měsíc i déle netlí. Sověti testovali tyto zbraně v tomto režimu proti dvěma afghánským vesnicím, a je pravděpodobné, že Yakuza je nyní schopna vyrábět přenosné zbraně s touto schopností.

n) Protože longitudinální EM vlny používané v interferometrii skalárního interferometru snadno proniknou Faradayovým štítem, oceánem, zemí atd., jsou tyto zbraně velmi užitečné při útoku na hluboké podzemní cíle a zařízení pro jejich poškození či úplné zničení.
V Japonsku Yakuza demonstrovala tuto schopnost při několika příležitostech, pro zabití japonských kritiků uvnitř hlubokých úkrytů či opevněných zařízení. Významný vliv na strategická velící a kontrolní centra v podzemních bunkrech je velice ceněn. V podstatě veškerá zařízení a personál jsou takto zranitelná.

o) Používání přenosného skalárního interferometru pro ničení elektronické kontroly normálních nebo jaderných elektráren na dálku je zřejmé. U jaderných elektráren je riziko rozpuštění. Elektrická kontrola potrubních ventilů atd. je také zranitelná. Sklady vyhořelého paliva jsou obvykle pod vodou ve vodních nádržích nebo v normálních elektrárnách. Pokud se z těchto nádrží vyčerpá voda, tyče se začnou ohřívat a tavit, přičemž může dojít k velmi nebezpečnému úniku radioaktivity.

p) Útok skalárním interferometrem je smrtelný pro kontrolní systémy hydroelektrických přehrad.

q) Tento útok je smrtelný pro rozsáhlé elektronické komplexy, jako transformační a kontrolní systémy, centralizované kontrolní systémy elektrického vedení a jeho součásti. Lze provést na krátkou i dlouhou vzdálenost.

r) Tento útok je smrtelný pro chemické závody, rafinerie, sklady paliva, cisternové sklady - může být rovněž proveden přenosným zařízením.

s) Vysoce zranitelné útokem skalárního interferometru jsou i zařízení na zemní plyn, ropné tankery.

t) Skalární interferometrie může provést snadno nápory do distribuční sítě elektrické energie, takže může systematicky poškozovat tuto síť, navozovat stavy nouze na většině dodavatelských elektráren. Podle potřeby může tato síť být udržována opakovanými útoky v nefunkčním stavu.

u) Existují mnohé další způsoby použití skalární interferometrie v počasí, atmosféře, zemských pohořích, na dně oceánů, atd.


Vědecká zpráva z r. 1998: Výzkum a využití HAARP

Zajímavý vědecký dokument (1998) o výzkumu a možnostech využití HAARPu v 21. století (anglicky) zde:
http://foia.abovetopsecret.com/ultimate_UFO/Advanced/HAARPResearchAndApplications.pdf


Existuje ještě přirozené počasí?

Napadlo mě podívat se, jak si právě vede Scott Stevens, to je ten americký televizní meteorolog, který v r. 2003 prokoukl metody klimateroristů, snažil se je zveřejnit, a tak samozřejmě přestal být televizním meteorologem.

Své poznatky napsal alespoň na blog weatherwars.info, který mi před dvěma lety umožnil pochopit manipulační praktiky denně se odehrávající nad našimi hlavami, a inspiroval mě k jejich zveřejňování pro česky mluvící publikum ...

Takže OrgoNet vlastně začíná překlady několika jeho článků (můžete je najít pod tématem Scott Stevens, je jich 16. Úplně první a základní článek, vlastně i moje stálé motto, zde (Pravda o modifikacích počasí, 26. 5. 2008). Od té doby se možná někde vytratily některé fotky, z důvodu mé tehdejší neumětelnosti uložit je trvale).

Scott se pak na nějakou dobu odmlčel, jeho blog zmizel z webu. Scott se zatím věnoval zkoumání a focení manipulací počasí pro dokumentární film. V současné době vystupuje v rozhlasovém pořadu, v němž odhaluje praktiky manipulátorů počasí. Obnovil i svůj původní blog, kde můžeme najít jeho původní poznatky o manipulacích počasí a nově i informace o jeho rozhlasových vystoupeních a přednáškách. Jedna z nich (5. 2. 2010) se jmenuje "Existuje ještě přirozené počasí". Doufám, že se objeví někde na netu, ať můžu poinformovat.

Scott dal 3. 2. 2010 na youtube nějaká nová videa ze svých fotek manipulací počasí, tady je jedno naprosto úžasné (5:53 min, beze slov). (Písnička: Snow Patrol, Open Your Eyes, slova na videu zde, taky moc pěkné.)


Sněhová bouře na východě USA - opět chemtrailsová pavučina

(Obrázek je jenom ilustrační, není to dnešní stav. Ukázka chemtrails a skalárních vln oblačnosti.)

Východní pobřeží USA (Washington) má dnes zasáhnout sněhová bouře, při které mají vojenští klimateroristé v plánu nasypat až 60 cm sněhu. Viz článek http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vychod-usa-se-pripravuje-na-snehovou-bouri/431406
Američané se připravili na "snow day" - zavřeli školy a úřady atd. Tyto v poslední době časté a opakované zimní extrémy označuje tisk jako "snowcalypse" nebo "snowmageddon" (sněhová apokalypsa nebo sněhový armageddon).


(Radarový snímek: aktuální srážky v oblasti.)

Podíváme-li se na aktuální družicový snímek oblasti, (který sem nejde zkopírovat - klikněte si pro něj zde) vidíme, že se nad ní vyskytuje známá "pavučinová oblačnost" vzniklá vydatným leteckým sprejováním (viz dolní část snímku; v horní části zase vidíme typickou oblačnost vytvářenou nebo spíše rozrušovanou skalárním vlněním). Některé chemtrails se ještě nestačily přeměnit v souvislou oblačnost a jsou naprosto zřetelné.

(Stejná pavučina před nedávnou sněhovou kalamitou u nás zde.)

 


Aktuální články

Reklama