A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Určování vibrací - kyvadlem, virgulí

6. února 2010 v 18:39 | akiniel |  Zvyšujte vibrace
Práce s kyvadlem:


Práce s kyvadlem je jednoduchá, jenom musíme přijmout, jak se pohybuje. Nejlépe v duchovně vyšším stavu, bez myšlenky, jak by se mělo pohybovat nebo jaký výsledek bych očekával, čili bez hodnocení našeho vědomí. (Já přepnu v krátkosti do Alfy a položím si otázku.) Otázky klademe tak aby kyvadlo mohlo reagovat ano/ne, nebo kroužit jako nerozhodné. Na odečítání hodnoty, čísla, použijeme mentální a nebo fyzickou stupnici, nejlépe půlkruh rozdělený na 1 - 10 neboli 0 - 100% a podle úhlu kývání přečteme odpovídající úhel. Pokud používáme virguli - pružinu, buďto počítáme v duchu a sledujeme potvrzující pohyb u konkrétního čísla a nebo dokážeme odhadnout míru sklonu v souvislosti s odpovídající hodnotou; je potřeba si toto vše natrénovat, většinou to nejde hned ale třeba během týdnů zkoušení a člověk je docela sběhlý až po mnoha měsících praxe. Nelze tu dávat přesný návod protože neexistuje, každý jsme individuální a také tyto nástroje nám fungují rozdílně. Kdo by měl zájem, mohu vysvětlit a naučit osobně, i v terénu (určování zón, vody a čehokoliv).


Práce s virgulí:


Práce s virgulí je trochu jiná technicky. Virgule - pružina - se drží jinak než kyvadlo. Výhoda: S pružinou můžete měřit cokoli i za pohybu, za chůze nebo jízdě automobilem (ne při řízení), protože ji držíte v obou rukách. Můžete tak pohotově vnímat rozdílné reakce při chůzi a není třeba se neustále zastavovat jako v případě kyvadla, které potřebuje klid na neovlivňované kývání.
S virgulí se více učíme pracovat mentálně a s vizualizací. Můžeme určit cokoliv a ptát se na cokoli, co vidíme očima nebo v mysli. Důležitá je tu otázka koncentrace, a přitom vypnutí veškeré logiky. Zacílíme tedy dotaz (kolik vibruje tento dům, toto místo, tento člověk) a v duchu odpočítáváme od řekněme čtyř tisíc (níž to snad nebude), takže pět, šest, sedm.. a vnímáme, u kterého čísla (počtu tisíc) virgule potvrdí reakci. Pak můžeme použít kontrolní metodu tak, že počítáme dál a virgule nám již odchází z potvrzení pryč protože dům má 7 tisíc, když počítáme dále "8, 9..." tak virgule již nepotvrzuje takovou hodnotu. Znovu se tedy v počítání vracíme zpět, níže, "9, 8, 7..." a opět by nám virgule měla potvrdit u těch 7 tisíc, v tomto případě (příkladu). Můžeme ještě upřesnit a vycítit, zda přesně 7 tisíc a nebo spíše 7,5, zatímco 8 již určitě ne, atd. Je to především otázka delší praxe, tyto reakce vnímat a pohotově dokázat měřit a určovat cokoli.
 


Aktuální články

Reklama