A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

>> Úvodem k MATRIX

13. února 2010 v 9:01 |  Objevte MATRIX
Známá a oblíbená filmová trilogie MATRIX se snaží lidem poukázat na to, že vše co vidíme, nemusí být pravdivé. To potvrzují v dnešní době i přední kvantoví fyzikové. Všechno je jinak!

Školní fyzika se otřásá v základech, protože její starý pohled na náš svět dávno přestal dostačovat a je velice úzký a relativní. Přichází objevy kvantové fyziky a staré modely a chápání našeho "pevného" světa se bortí jako domeček z karet. Nové objevy začínají poukazovat na náš skutečný matrix, neboli výchozí matrici, do níž jsme zasazeni, ve které se pohybujeme a žijeme.
Lze to nazvat i jako kvantový hologram. Viz také film "Co my jen víme?"

V roce 2003 vydalo nakladatelství BB/art Praha knihu
MATRIX - Mýtus o naší době; úděl vyvoleného
Autor: Jake Horsley

Na rozdíl od filmu, do kterého musely být komerčně (a se zajímavými efekty) vsazeny akční střílečky, honičky a příliš zdlouhavé záběry ze světa scifi strojů, se kniha zabývá filozoficky matrixem jako takovým, se všemi projevy, důsledky a dopady.

Kniha (první i druhé vydání vyprodáno) poukazuje na to, že žijeme v matrixu, v němž jsme jako bioroboti ovládáni naučenými a neustále podstrkávanými programy - tvrzeními, doměnkami a přesvědčeními, kterými se v propasti matrixu udržujeme v nevědomí té skutečné, vyšší reality.

Matrix má však chyby a tak dochází k nevysvětlitelným průnikům reality, chybám v čase, chybám v projekci osob, iluze toho co "vidíme" se občas jakoby zasekne, nebo nás to "hodí zpět" do místa, kde máme pocit, že už jsme přece rozhodně byli a to místo známe, atd.

Co více - podle autora knihy i autorů filmu se nacházíme v tom nižším - ovládaném matrixu, který je kontrolován "agenty", kteří hlídají to, zda některý "humaton" (běžný člověk žijící v pozemském Matrixu) nenachází nějakou skulinu z tohoto systému ven do skutečné reality.

Běžný humaton vnímá jen obyčejnost koloběhu života a to že se stává potravou (jeho tělo se rozloží v zemi a je "konec všeho"). V dnešní době si více a více humatonů uvědomuje své otroctví pozemskému matrixu a sám systém to jasně dává znát - jsi otrok a budeš platit! Zaplatíš za každý metr země, byť je všech, zaplatíš za každou kilowatthodinu, byť je tu neomezené množství všudypřítomné volné energie ("Free Unity Energy"), zaplatíš za každý litr vody, byť jsou zde oceány… A budeš podřízený!

Funguje tu zajímavý vyšší zákon podle něhož musí být i humatoni informováni, o všem. A to se děje, dokonce velice okatě, například prostřednictvím obdivovaných filmů. Pozemský systém matrix si však dokáže udržovat své podřízené humatony ve svých spárách a ti považují většinou takové filmy jako vymyšlenou sci-fi… Je až podivuhodné, do jaké míry jsou lidé "slepí" a nevidí, nepovšimnou si podstrkávaných skutečností přímo pod nos. I v mnohých reklamách. Třeba oslovení typu "Rozhodněte se.", "Máš to ve svých rukou", "Tvá vůle je to nejlepší"… Dokonce v českých zprávách nás v úvodu denně večer vítala skleněná - dutá zeměkoule, pokud si pamatujete, je to pár let…. …Ale Sparta to teď vyhraje, ne?

Lidé však spí, chlácholeni pozemským matrixem a iluzemi. "Měl bych vystudovat a najít si své postavení, měla bych přece mít nějakou kariéru rodinu, a tu krásnou kabelku od Gucciho, měli bychom mít auto, měli bychom jet aspoň na tu dovolenou aby se neřeklo, a hodně se tam opálit, aby viděly…"

Lidé spí v tomto systému, až na některé, kteří se pomalu probouzí do stavu "vidoucích". Ti začínají chápat, o co tu jde, začínají si uvědomovat celé pozadí té naší pozemské "reality". A to stále hovoříme o samotném matrixu a ne o jiných souvislostech - kterak "pozemští vyvolení" - nazývejme je "Elitou" - otročí humatony jako tupé nevědomé ovce, aby bylo celé stádo pod neustálou kontrolou - vedeno na porážku. Prostředkem je tu záměrně vyvolávaný strach a nejistota, občas přikrášlené utažením opasků, zásahy do počasí (extrémní výkyvy, ničení úrody, záplavy a kalamity), záměrnými zásahy do ekonomiky (umělá finanční krize - kolikátá již v historii), záměrně vyvolávané války a nebo třeba zemětřesení… A mezi tím epidemie, vypouštěné nákladně a náročně vytvořené viry tak, aby nebylo dlouho možné na ně najít lék protože lidstvo je stejně přemnožené a je potřeba výrazně zredukovat…

Přichází však úžasná doba, kdy si lidé začínají uvědomovat souvislosti. Začínají chápat, že svoji realitu, byť ještě v plně pozemském matrixu, si mohou - a vlastně tvoří sami. A přichází další fáze a učení se - jak si tuto realitu tvořit. I k tomu nám byly předloženy vynikající filmy jako THE SECRET - "Tajemství". Lidé jsou naučeni úžasně negativní věty. Čekáte na zastávce a zaslechnete jak se baví vedlejší pani: "…a je to horší a horší a lepší to nebude!" - To jsou mantry! Člověk když zná pozadí a jakou moc mají slova, se jenom otřepe. Takto se lidé v matrixu programují, sami sebe a navzájem a ani neví co říkají a co si vytvářejí za realitu. To co říkáme, jakým způsobem myslíme - takovou realitu si přitahujeme a vytváříme - my sami na základě rezonance! To je to "tajemství" na něž film poukazuje. Protože však je film Tajemství dílem matrixu a jeho humatonů, zapomněli tam jaksi uvést, že je potřeba to především vyzařovat svým srdíčkem, čistě a upřímně. Jinak naše jakékoli přání bude vyslyšeno, splněno, ale realizuje se v naší duální podobě (žijeme v duálním matrixu polarit) a tak s naším přáním, pokud je jen na úrovni mysli, zákonitě přichází i negativní stín. O tom ale zase v jiném článku, vraťme se k matrixu.

Toto je smyslem těchto stránek a článků webu - poukázat vnímajícím lidem na důležité skutečnosti. Pomoci běžným lidem, orientovat se co nejlépe v nástrahách pozemského matrixu (včetně některých myšlenkových a náboženských směrů nebo konspirací) a dosavadní způsoby myšlení a různá přesvědčení a názory, které nám denně vtloukají v televizních a jiných zprávách podprahově a nebo i "natvrdo", vyměnit za… jak to nejlépe vystihnout a napsat? Snad za… objevení cesty lásky a pravdy, kde není místo pro strach.

Nic totiž nevlastníme (jen dočasně konstrukci iluze zvané tělo - součást pozemského matrixu) a pokud na něčem začneme ulpívat, vytváří se strachy. Mě se to píše, když se mě osobně vůbec nedotkly záplavy, nebo jiné pohromy jako jiných lidí, kteří třeba přišli o všechno. Leží mi to ale velmi na srdci, probouzet lidi, aby začali "vidět", aby si začali vědomě tvořit lepší realitu, jakou by si přáli, a zbavili se zbytečných strachů a závislostí. Klíčem tu je vnímavé a čisté srdce.

Je tu potřeba chápat složitost celé situace - i mnozí vysoce postavení dobře chápou, co drží v rukou, dobře vědí že by se již dnes mohlo žít lépe a bez většiny nemocí, bez nedostatku potravin a vnitřně chtějí aby přišel nějaký zázrak, nějaké řešení shůry, protože vše je tolik provázáno, že neví, jak ty dobré věci dokázat prosadit aniž by kvůli tomu přišli o život. Elita na pozadí totiž nemá zájem řešit hlad nebo nemoci, oni naopak vytváří epidemie, hospodářské krize a jiné katastrofy, dokonce války a ovládání počasí aby bylo na rozsáhlých územích sucho.

Dnes již dávno existují plně funkční nezávislé zdroje - konvertory "volné" energie, ale vznikl by i "problém" s obrovskou nezaměstnaností - ropný průmysl a obchod; celý ten kolos zaměstnává miliony lidí po celém světě. A tak se Elity snaží držet tuto kontrolu nad národy, i za cenu mnoha životů. Zásadní změny tedy budou muset přijít plynule a nebo v podobě a velikosti světového charakteru, což jde ruku v ruce s předpokládaným ukončením pozemského otrockého - či zotročeného matrixu. Paradoxně - celosvětovému průseru je pomáháno tolik, jako by měl nastat nejlépe již zítra. Málo kdo si uvědomuje křehkost našich systémů a jejich provázanost. Stačí jeden větší a nebo řada dílčích průšvihů a systém se zhroutí jako kostky domina. Stačí přerušit dodávku elektrické energie - závislý je celý systém, celá doprava, komunikace, nemocnice, výrobní a potravinářské řetězce… Nastane zima, hlad, nebude čištění a distribuce vody, plynu, nastane panika a rabování…

Podívejme se v dalších článcích na souvislosti, rozpoznejme lépe typické znaky a nástrahy a pasti pozemského matrixu, abychom mohli žít vědomější a spokojenější život, v první fázi postupně alespoň jako "vidoucí".

1. Tento svět je vězením utkaným z vlastních myšlenek, snů, strachů a tužeb, aby nám znemožnil vidět pravdu o nás samých.

2. Jsme otroci. O svých volbách, životech a osudech nemůžeme rozhodovat o nic víc, než dobytek zahnaný do stáda nebo slepice v kurníku. Jsme vydáni na milost a nemilost silám, které si vůbec nedokážeme představit; silám, kterým rozhodně neleží na srdci náš prospěch.
(Toto si neukládejte jako další z negativních afirmací, jen pozorujte že jste toto dosud kolem sebe viděli.)
3. Žijeme ve světě který je pouhou iluzí, která má zastírat pravdu. Náboženství ani věda se dosud neodvážily naznačit, že by lidstvo mohlo existovat jen jako potrava pro jakési jiné bytosti, jejichž existenci si ani neuvědomujeme a které z nás tyjí, tak jako jiné druhy tyjí z těch pod nimi - aby samy přežily.

Film Matrix v mnoha lidech probudil zábavným způsobem otázky, které jsou klíčové pro naši současnou kritickou situaci i pro samotné poznání toho, co vůbec znamená být člověkem. Pravda vychází najevo, i když třeba jen ony dvě hodiny filmu, během nichž se přemístíme do světa, kde není nic pravdivé a proto je v něm cokoli možné. To samé paradoxně odhaluje dnešní kvantová fyzika: experimenty s miniaturními částicemi potvrdily relativnost času - částice se pohybují i v čase zpět. Nebo dokáží být na dvou a více místech "současně". Proč taky ne, když časoprostor je jenom iluze! Čas ani prostor ve své podstatě neexistují, je to naše past - past pozemského matrixu, iluze pro humatony. Málokdo ví, že se pouze nacházíme v časové smyčce. Žádná budoucnost neexistuje. My sami si tvoříme jen a jen přítomnost a svoji "realitu", ale vnímáme a tvoříme to velmi omezeným způsobem, jaký jsme od mala naučeni. Již od mala se nás ptají: máš rád více tátu, nebo mámu? A už se řítíme do propasti, která se zdá bezedná. Souvisí to s polaritou a dualitou a skříženým dvojkvětem života, ale o tom jinde.

Je na čase prohlédnout i zákulisí a probudit se do stavu "vidoucích".

Matrix patří mezi mýty. Mýtus je kolektivním snem. Pozemský matrix je tak mýtus o samém lidství, dokonale spojuje vědu a náboženství jako alternativy a protikladné podoby mytologie; racionální a intuitivní, levou a pravou polovinu mozku. Pro Nea se stává celý svět pouhým optickým klamem, fata morgánou, která šálí, zkouší a provokuje duši. Jakmile Neo dokáže "číst kód", hra pozemského světa končí, nebo přinejmenším přešel do vyšší úrovně. Zamyšleně zavrtí hlavou, možná trochu smutně, a líným mávnutím ruky zastaví letící kulky z pistole, jako by říkal: "Tak už dost". Tím, že vidí svět takový, jaký je, jej změnil ze svého protivníka ve spojence - je předmětem jeho vůle, kterou může "svět" tvarovat, jak se mu zachce. Nás však blokuje záměrně nastavený pozemský matrix. Scéna pro pozemské divadlo je velice přesně nastavena. Se všemi kulisami jako je Slunce, Měsíc a celý časoprostor.

Zdánlivě nepřekonatelné mantinely jsou pro stádo humatonů pevnější než skála, alespoň pro většinu. Ona je pravda, že na dnešní úrovni humatonů by vznikl obrovský chaos a zmatek a paradoxně i panika kdyby se něco prozradilo zásadnějšího. Prozradit se to v rámci vývoje MUSÍ. Tak se to ale děje po slabých dávkách, třeba takovými "Sci - fi" filmy, kterým humatoni nevěří. To už je ale jejich omezenost a Elity se smějí na pozadí…

Jakmile si dokážeme připustit, že můžeme levitovat, tak můžeme!!!
(Co si to vymýšlí za kraviny, kdo to kdy viděl aby člověk levitoval… že? ) J

Nespočet dospívajících i starších diváků je přesvědčeno, že tento snímek skrývá tajemství, které mohou rozluštit - tajemství o nabytí síly, osvícení a osvobození a proto by bylo neuvážené tuto možnost zavrhnout bez přezkoumání.

Filmové zpracování je dobré, pokud dokážete hodně číst mezi řádky. Kniha je ještě lepší - pokud ji seženete v antikvariátech. Zbývá pak možnost, prostudovat následující články a zpracované kapitoly knihy na tomto webu… Než je otroci Elity smažou.

Sáhnete po červené pilulce?
 


Aktuální články

Reklama