A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

6. února 2010 v 18:22 | akiniel |  Zvyšujte vibrace
Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

Jak se cítíte? Už vám někdo osobně, nebo doma, v práci, měřil energie - vibrační hodnoty?

Pro srovnání:

1000 jednotek bovisů odpovídá 1 nm (nanometru) běžné vlnové délky, udává však více.
1000 jednotek je smrtelně nízká hodnota
2000 - 4000 jednotek najdeme na negativním křížení patogenních zón, také hodnota rakoviny.
4500 - 5000 jednotek má negativní, unavený či nemocný a vysílený člověk, znečištěný dům.
6000 - 6500 jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka - neutrální hodnota.
7000 - 8000 je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům.
8000 - 12000 vibrují orgonity, čímž čistí patogenní a psychosomatické zóny ve svém okolí.
10 000 jednotek je měřeno u Diamantové vody a míst a lidí kteří ji často užívají.
11 000 a více jednotek mají místa označována jako léčivá; místa síly, kde stojí menhir atd.
13 000 měl prý léčitel Kristus
13 500 jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině.
14 000 jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech.
18 000 jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly, i zasvěcené orgonity.

Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 - 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí.
Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Uchytil se tak pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru.
1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku.

Dnešní člověk, byť zavalený informatikou, dozrál k tomu, aby poznal existenci nehmatatelného.
Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislosti, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv.

Místo vykazující hodnotu nižší než 6500 jednotek stahuje i vibraci člověka, který tam přebývá, do oslabeného stavu náchylného k nemocím a takové místo je i pro zvířata a rostliny škodlivé; zatěžuje již biochemické procesy na buněčné úrovni.

Na průsečíku Hartmanovy patogenní mřížky například spadne hodnota na 2000 jednotek, což je úroveň bující rakoviny. Taková místa je třeba energeticky vyhodnotit, vyčistit a pozvednout například pomocí kladných zářičů, orgonitů.

Větší část lidstva se ve smyslu vitality nachází mezi 3000 až 5000 jednotkami, což je alarmující.
Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme.

Hodnotu - výši vibrací u člověka nebo fyzického místa si můžeme změřit pomocí virgule, kyvadla a vhodně zvolené stupnice či metody.
 


Aktuální články

Reklama