A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Dnešní doba a dávné vědění

21. března 2010 v 12:40 | Elisabeth Haich a P. T. Atwarel |  Vzestup do 5D

Lidé si vzpomínají. Na své vize prožívání lásky a pravdy na Zemi. Čím dál víc lidí překonává překážky. Už nemusíme žít v prostředí, kde nekomunikujeme a jednáme na základě nějakého dramatu. Kde nechápeme podstatu věci. Myslíme si, že jinak se chovat nemůžeme. Ale od všeho, co nás bolí, můžeme poodstoupit a podívat se na tuto situaci z nadhledu. Pokud jsme v situaci, kde zažíváme bolest, jsme v určitém dramatu, v nějaké roli, kterou dokola hrajeme. Nemusí to tak být. Můžeme poodstoupit a napojit se na vyšší Já. Všichni víme, jak k nám mluví naše vyšší Já.

Prarodičové dávají svým dětem, tedy současným rodičům, lásku a podporu a ti ji s radostí a pokorou přijímají. Prarodičové žijí svůj život a řeší si své problémy. Vyrovnávají se se svým stářím. Rodičové dávají to samé svým dětem a jejich děti to samé s láskou a pokorou přijímají. Až dospějí, budou tento funkční systém předávat dál. Pokud se děti rozhodnou předčasně vyrůst a neprožít své dětství v radosti a spontánnosti, protože mají tendenci přebírat problémy svých rodičů na sebe, všechno se zamotá a nikomu to neprospěje. Každé dítě potřebuje přijímat od svých rodičů to, co nabízejí. Naučit se to a neměnit je. A děti, třeba až vyrostou, potřebují mít úctu ke svým rodičům. Pokud to tak není, bude v rodině zmatek.

Vědění a vyšší schopnosti držíme všichni v podvědomí. Postupně obnovíme komunikaci s jinými planetami. Hranice a závory postupně zmizí, stejně jako izolace Země ve vesmíru. Zmizí hranice mezi zeměmi a lidstvo se naučí spolupracovat. Na celé Zemi budou veřejné školy, kde se už děti budou učit ovládat vyšší schopnosti cvičením. Vědění se bude rozrůstat do stále větších kruhů. Je třeba otevřít mysl, jež se vzpírá přijmout cokoli o páté rase, pátém světě, páté dimenzi nebo páté čakře. To je třeba si uvědomit, abychom začali alespoň trochu chápat tlaky, jimž jsme v současné době vystaveni.

Rozlišujeme IQ - inteligenci, jejíž sídlo je v mysli, vazby jsou individuální a produktem (výstupem) jsou myšlenky. Dále EQ - emoční inteligenci - jakmile otevřeme srdce, získáme přístup ke své intuici a máme vyrovnanější postoj k emocím. Sídlem je porozumění srdcem, vazby jsou otevírání se ostatním, výstupem jsou emoce a intuice. Dále SQ - spirituální inteligenci - pokud dokážeme integrovat ducha (naše vyšší Já), získáme přístup k univerzální moudrosti, otevřeme se duchovnu (hledání hlubšího smyslu a porozumění). Sídlem je duch, vazby jsou spojení s vyšším Já a vyšším smyslem, výstupem je moudrost. Dále WQ - celostní, holistickou inteligenci - když se nám podaří navázat kontakt s duší (s vnitřním Já), objevíme vrozený cit, vědění a telepatické schopnosti. Sídlem je duše (celostní vnímání), vazby jsou hluboké propojení s ostatními a s tvořivým potenciálem, výstupem jsou vědění a vrozená telepatie. Dále QQ - kvantovou inteligenci - po expanzi za své osobní Já do vědomí jednoty a tvoření (stvoření) Všehomíra přijde vysoce rychlé myšlení, hyperkreativita a pulzující a vzrušující rozmanitost. Sídlem je tvoření (zažívání a rozšiřování vědomí), vazba spojení s Všehomírem, výstup jsou maximální rychlost, obrovský záběr a superkreativita.
Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek. První nám dává odvahu a chuť do života (víru), druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními (láskou a nadějí) a třetí nás udržuje ve spojení se Zdrojem. Existuje jakási vyšší inteligence, která prostupuje každou buňku našeho těla.
Energie klamu. Tento druh energie vzniká ve chvíli, kdy jsme oklamáni určitými lidmi nebo událostmi a uvěříme, že je pravdivé a cenné něco, co takové není. Je to test našich rozlišovacích schopností, jasného uvažování a bystrosti. Klamem může být člověk, kterého potkáme, nebo i zjevení bytosti, která přesně ví, na jakou strunu zahrát, aby rozezněla naše touhy, vášně a slabosti. Tito lidé a bytosti jednají chytře. Dávejte si pozor na háčky negativní energie nebo charakteristický manipulativní nádech toho, co je nabízeno, ať je to jakkoli přikrášleno. Cílem těchto lidí a bytostí je oloupit vás o svobodnou vůli. Šťastným lidem se ale energie klamu vyhýbá, proto není nad pevně zakořeněný, zdravý životní styl, dobré přátele, láskyplné vztahy, zdravý selský rozum, poctivou práci, dobročinnost a službu ostatním.

Kdysi žila na Zemi rasa, která se lišila od lidských ras žijících na Zemi v současné době. Projevovala plně zákon ducha a ne zákon hmoty jako dnešní lidské rasy. Byla vědomá na božské úrovni a projevovala Boha na Zemi, aniž přimísila vlastnosti těla. Celý život byl založen na duchovnosti, lásce a jednotě s ostatními. Příslušníci této rasy znali všechna tajemství přírody a jelikož znali i své vlastní síly, které byly pod nadvládou ducha, měli schopnost ovládat a řídit přírodu svými mocnými silami. Nemuseli si vydělávat na svůj chléb těžkou prací a nechali místo potu pracovat přírodní síly.

Znali všechny přírodní zákony, tajemství hmoty, sílu mysli a také tajemství své vlastní bytosti. Věděli jak se síla mění ve hmotu a jak se z hmoty stává síla. Sestavili nástroje a zařízení, jejichž pomocí mohli nahromadit, dát do pohybu a využívat všechny přírodní a duchovní síly. Žili šťastně a v míru na velké části Země.

Světadíl, který byl zemí a domovem této rasy, byl zničen. Nejprve potomků této božské rasy na Zemi ubývalo. Postupně opouštěli svá těla (ascendovali) a už se nevtělovali. Přesunuli se do jiné dimenze a mohou být s námi v kontaktu. Jiní vystavěli obrovské lodě, na všech stranách uzavřené a izolované proti všem silám. Do nich přinesli některé přístroje a lidi, kteří chtěli, ještě před zničením, opustit tento světadíl.

Poté některé božské bytosti opouštěli vědomí lásky a jednoty a začali se mísit s jinou rasou a tak zdědili magické vědění od duchovní rasy a tělesné dispozice z živočišné rasy. Někteří z nich získali v chrámu zasvěcení a jiní užívali svých znalostí k černé magii. Černí mágové brzy ztratili vládu nad svými přístroji. Chtěli nahromadit v těchto přístrojích nejvyšší božské síly. Avšak tito lidé se stávali víc a víc zaměřeni na sebe, a tak se také měnil proud síly, kterým přístroje nabíjeli, aby je i nadále mohli používat.

A jednoho dne došlo k neštěstí. Někteří mágové vedli neúmyslně sílu, která rozkládá hmotu, to znamená mění ji na jinou formu energie, do svého vlastního těla. Je-li tento proces jednou uveden do chodu, působí hmota, převedená na energii, jako ničivá síla dál a dál, až je vše dematerializováno. Tak byl zničen celý světadíl. Tímto procesem nově vytvořené energie se vyčerpaly a zastavily rozkladné síly.

Celý dematerializovaný světadíl se proměnil v energii radiace, která nejprve stoupala až k horní hranici zemské atmosféry, a pak se odtud vrátila, proměněná na prvotní formu veškeré hmoty. Po dalších procesech přeměny pak celá tato obrovská hmota spadla opět na Zem jako nekonečný déšť vody, bahna a písku. Nad místem mohutné pukliny v těle Země se zavřely vody oceánu. Světadíly druhé polokoule se tímto otřesem rozdělily a vzdalovaly se od sebe čím dál víc, aby se znovu vytvořila rovnováha.

Bytosti z rasy, kteří opustili zničený světadíl před zkázou, znovu přistáli na Zemi a usadili se v různých světadílech, ve kterých začala nová kultura. Vystavěli pro tajné přístroje vhodné stavby, aby je zcela izolovali od zevního světa, aby znemožnili unikání všepronikající energie, která byla v těchto přístrojích nahromaděna. Tyto stavby nazýváme pyramidy a jsou na nejrůznějších místech na Zemi, všude tam, kde se usídlili potomci původní, duchovní rasy. Tam, kde se vylodili, vytvořili velmi pokročilou kulturu.

Vládce v těchto kulturách byl současně veleknězem, který vládl v souladu s nejvyšší božskou silou. Byl strážcem vědění. A protože vědění pochází z jediného zdroje, dával zasvěcení do věd, umění a do velkého zasvěcení v chrámu.

Po nějaké době se tato rasa začala křížit s živočišnou rasou jeskynních lidí, která se vyznačovala mohutnými a silnými těly. Začali se rodit potomci, z nichž někteří byli zaměření více na tělo nebo více na ducha. U tělesně založených lidí působila tvůrčí síla na hmotné úrovni a rodili se se silnými těly. Ovládali tělesnou sílu a byli velmi pudově založení. Někdy se stávali obávanými tyrany. U duchovně založených lidí se projevovala tvůrčí síla ve vyšších mozkových centrech. Ovládali moudrost, vědu a umění.

Některé poznatky přejaty z knihy Zasvěcení od Elisabeth Haich a P. T. Atwarel.


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama