close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Květen 2010

Smrtící chemtrails

30. května 2010 v 1:19 | Dr. Ilya Sandra Perlingieri |  Chemtrails a Haarp


Smrtící chemtrails:
Důsledky rozprašovaných těžkých kovů a chemických aerosolů na lidské zdravíDr. Ilya Sandra Perlingieri

Global Research, 12. května 2010
Po desítky let jsme věděli, že těžké kovy a chemikálie mohou způsobit závažná fyzická poškození. Vrátíme-li se k "Tichému jaru" Rachel Carson, věděli jsme a byli jsme důrazně varováni před závažnými důsledky používání těchto jedů, nebo vystavováním se jim každý den při našich aktivitách. Tisíce z těchto látek jsou dobře zdokumentované karcinogeny.

Když budeme stavět na průlomovém výzkumu Carson, víme také, že jisté druhy chemikálií mohou narušit lidský (a zvířecí) imunitní systém, a činí tak. Před 30 lety výzkumníci zkoumali to, co se stalo známým jako hormony narušující chemikálie, a jak ovlivňují žáby (které mají někdy pět nohou nebo hermafroditní charakteristiky), další vodní zvířata a savce. Tato zvířata byla příslovečnými kanárky v uhelném dole. V další průkopnické knize "Naše ukradená budoucnost" autoři dr. Theo Colburn, Dianne Dumanoski a John Peterson Myers jasně demonstrovali, že 1 + 1 hormony narušující chemikálie se nerovná 2. Spíše v noční můře matematických rozměrů fungují tyto jedy synergicky; a 1+1 se může rovnat 1600 násobku původní dávky. Jsme též pravidelně vystaveni více než 100,000 chemikáliím. Většina z nich nebyla nikdy testována ohledně bezpečnosti pro lidi. Takže se neudělalo téměř nic, aby se snížila expozice lidí bezpočtu nebezpečných chemikálií. V podstatě za posledních deset let Bushova vláda zrušila mnoho zákonů o životním prostředí, které existovaly 30 let, aby se korporace dostaly z pověstného háčku. (Jen se podívejte, co se děje v Zálivu s ropnou skvrnou BP).

Ačkoliv jsou tyto informace o nebezpečnosti narušení hormonů nyní dostupné šířeji na internetu, stále je průměrný člověk, který dostává zprávy většinou z oficiálních médií, příliš dobře nezná (1). Většina z těchto vysoce toxických chemikálií je neviditelná; a proto se snadno drží mimo náš kolektivní radar. Za vysoké úrovně stresu, vytvořeného záměrným zinscenováním finanční krize - kde miliony lidí ztratily práci a domov - nejsou degradované/kolabující životní prostředí nebo závažné zdravotní problémy prioritou - obzvláště když se o tom v oficiálních médiích informuje jen velmi málo. Tento katastrofický scénář je součástí širšího obrázku toho, o čem Naomi Klein píše ve své knize "Šoková doktrína". Máme tolik velkých krizí, jednu za druhou, že je těžké udržet jen své každodenní rutiny - nemluvě o tom, abychom měli čas číst a uvažovat nad toxikologickými zdravotními dopady mnoha tisíc těžkých kovů a chemikálií, které otrávily celý náš potravní řetězec, a tím naše vlastní údajné "zdraví". Jsme na samém vrcholu tohoto zničeného potravního řetězce.

Je zde nicméně další, mnohem záludnější, vrstva toxicity, kterou se oficiální média a korporacemi kontrolované zpravodajství nezabývají vůbec, a ta ovlivňuje samotné naše přežití. Stále více se tím nicméně zabývají nezávislí výzkumníci, kteří mají podpůrné důkazy, dokládající jejich internetové zprávy.

Po více než deset let si nejdříve občané Spojených států a posléze Kanady všímali, že jsou vystavování nepřetržitým aerosolovým útokům nad našimi hlavami, které představují směs jedovatých těžkých kovů, chemikálií a dalších nebezpečných složek. Nic z toho nebylo zveřejněno v jakémkoliv oficiálním médiu. Americké ministerstvo obrany (DOD) a armáda systematicky zaplňovaly naši oblohu tím, co je známé jako chemtrails (též známé jako stratosférické aerosolové geoinženýrství) (2). Ty se dosti liší od obvyklých kondenzačních čar od letadel, které se na obloze rozpouští celkem rychle. Chemtrails se nerozpouští, letadla (vybavená speciálními tryskami) vypouští aerosolové "čáry" do vzduchu, které se nevypařují. Je nasazeno mnoho letadel, látajících paralelně (nebo často ve "křížových" vzorech) nad naší hlavou; a brzy je obloha pokryta mnoha našedlými čarami (kilometry a kilometry dlouhými, ačkoliv se to mění). Nejdříve jsou tyto čáry tenké; ale brzy expandují a během krátké doby se spojí. Naše kdysi modrá obloha zmizela a byla nahrazena šedobílou toxickou mlhou, která zastírá a značně oslabuje sluneční svit.

Vojenská a komerční letadla jsou zapojena do více než 60 operací. Vloni, když jsem letěla přes kontinent, jsem viděla letadlo United Airlines (letící pod námi ve výšce asi 37,000 stop) rozprašovat černý aerosol, který se po obloze táhl kilometry a kilometry. Tento tajný program nyní zapojuje aerosol rozprašující letadla v severní Americe, Evropě, Austrálii a Novém Zélandu (vše země NATO). Stovky (ne-li tisíce) lidí volalo a napsalo svým veřejným představitelům o odpověď. Odpovědi od amerických nebo kanadských představitelů nepřichází; nebo pokud odpoví, jsou stížnosti odmítány. Zůstává to pokračujícím a vědomým ututláváním. Nikdo není hnán k zodpovědnosti, zatímco my jsme nadále každý den tráveni. Není to nicméně poprvé, kdy jsou občané používáni jak experimentální laboratorní zvířata. Americká vláda a její armáda mají velmi dlouhou a špinavou historii našeho zneužívání tímto nezákonným způsobem, aniž by k tomu měly informovaný souhlas. Jak poznamenává Carole Pellatt:

Americká armáda rozprašovala chemikálie a biologické zbraně v testech v otevřeném prostoru nad civilní populací do 40. let. Říkají tomu "testy náchylnosti". Není to kontroverzní výrok. Armáda připustila tuto praxi při mnoha příležitostech, a existuje spousta vládní dokumentace, která to dokládá. Existuje také dokumentace o záměrném experimentálním vypouštění radiace na populaci. Bohužel tyto informace mají tendenci vynořovat se dlouho poté, co mohly zachránit životy, nebo ulehčit utrpění obětí (3).

Během minulých deseti let nezávislé testování chemtrails po celé zemi ukázalo na nebezpečný a extrémně jedovatý koktejl, který obsahují: barium, nano hliníkem pokrytá optická vlákna (známá jako CHAFF), radioaktivní thorium, kadmium, chróm, nikl, vysušenou krev, spóry plísní, žluté plísňové mykotoxiny, etylen-dibromid a polymerová vlákna. Barium lze toxicitou přirovnat k arzenu (4). O bariu je známo, že silně ovlivňuje srdce. O hliníku se ví, že poškozuje funkci mozku. Nezávislí výzkumníci a laboratoře stále ukazují na hromadné používání těchto jedů několik "anonymních" představitelů toto probíhajíc aerosolové sprejování uznalo (5).

Byla provedena řada testů, aby se ověřilo, že tyto jedy jsou svoji toxicitou mimo veškerá měřítka. Jsou zdokumentovány v naší vodě, půdě a vzduchu. Po více než 10 let výzkumník Clifford Carnicom statečně a systematicky informoval o různých zhoubných aspektech těchto aerosolů - a o tom, co dělají s celým našim prostředím, jakož i krví (6). Různé skupiny "pozorovatelů oblohy" tyto denní útoky pečlivě zdokumentovaly a pilně o nich informovaly rovněž (7).

Když nás všechny tyto jedy obklopují na každém kroku, není překvapivé, že vidíme tak dramatický nárůst u nemocí. Existuje řada zpráv o nárůstu úmrtí na selhání srdce a o onemocnění horních cest dýchacích (astma, chronická bronchitida, rakovina plic a často četné chronické nemoci). Toxicita chemtrails již závažně ovlivnila naše zhoršující se "kolektivní zdraví". Výrazný nárůst srdečních onemocnění a různých onemocnění horních cest dýchacích byl dán do souvislosti s výrazným nárůstem "roztroušené hmoty" v našem vzduchu. To lze vidět na některých odhalujících statistických údajích:

1. Onemocnění srdce je nyní hlavní příčinou úmrtí v USA. Podle CDC zemřelo v r. 2006 na onemocnění srdce 631,636 lidí. To znamená, že je ovlivněn 1 z 5 Američanů (8).
V kanadě zemře na onemocnění srdce někdo každých sedm minut (9).
2. Astma a onemocnění horních cest dáciích. Astmatem trpí na celém světě asi 100-150 milionů lidí. V USA má astma 16,4 milionu dospělých a 7 milionů dětí. Chronická bronchitida a rozedma plic: 9,8 Američanů bylo diagnostikováno s chronickou bronchitidou jen vloni; u rozedmy plic je to 3,8 milionů (10). Celkem: ovlivněno 37 milionů Američanů.
V Kanadě bylo s astmatem diagnostikováno 2,4 milionu lidí.
3. Částečky hmoty ve vzduchu. Částečky hmoty (PM) se skládají z jemných částic velikosti 10 mikronů či méně. (1 mikron má oproti lidskému vlasu tloušťku 1/70). Tyto částice se mohou usadit v nejhlubších částech vašich plic; a po určité době mohou poškodit funkci plic. Tento druh znečištění, které vdechujeme denně, může a způsobuje různé nemoci horních cest dýchacích, onemocnění srdce a předčasné stárnutí a smrt. Částečkou hmota může rovněž zesílit jakoukoliv existující nemoc (11). Nezodpovězené otázky: Funguje částečkou hmota v lidském těle synergickým způsobem (jako hormony narušující chemikálie)? Jak PM ovlivňuje miliony lidí, kteří mají četné chronické nemoci?

Poškození mozku

Dokonce i za zvýšeného počtu nemocí, kterým lze zabránit preventivně, je otázkou, jak toto - co Clifford Carnicom správně nazývá "aerosolové zločiny" - souvisí se zhoršením kognitivní funkce. Náš imunitní systém již je pod každodenním útokem; a to mělo za následek, že miliony (možná miliardy) lidí nemají pouze jednu nemoc, ale často řadu nemocí. Pokožka, největší orgán našeho těla, je propustná membrána. To znamená, že neviditelné jedy v našem vzduchu, včetně chemtrails a dalších vysoce nebezpečných chemikálií, jde přímo do naší pokožky. Otrávená dešťová voda (nebo sníh dotýkající se naší pokožky) činí totéž. Když je vzduch, který dýcháme, naplněn nebezpečným koktejlem jedů, s každým nádechem tyto jedy útočí na celý náš imunitní systém. Tyto jedy také ovlivňují náš mozek, a tím kognitivní funkci.

Hliník tvoří velkou část těchto aerosolů. Ačkoliv je to nejhojnější prvek naší planety, naše tělo ho biologicky nepotřebuje. Pesticide Action Network North America (PANNA) ho uvádí jako "pro lidi toxický, včetně karcinogenity, toxicity pro rozmnožování a vývoj lidí, neurotoxicity a akutní toxicity" (12). Přesto je hliník běžně používán (je to velmi krátký seznam) ve vakcínách, deodorantech a antiperspirantech, u volně prodejných léků, plechovek limonád a piva (úniky hliníku z plechovek), pečícím prášku, moučníkových směsích, zpracovaném sýru a dalších potravinových produktech a aditivech. Během let se hliník hromadí v mozku, tkáních a v menší míře i v kostech. Způsobuje degeneraci mozku, jeho dysfunkci a poškození - v důsledku blokování a snížení krevního průtoku a kyslíky v mozkových arteriích. Mozek se scvrkává, protože mozkové buňky umírají. To způsobuje demenci. K symptomům patří: emocionální výlevy, paranoia, zapomnětlivost a ztráta paměti, inkoherentnost řeči, podrážděnost, utlumená pozornost, změny osobnosti a špatný úsudek. To vše je na vzestupu, a jsou ovlivněny více než 4 miliony Američanů. Zhoršené funkce mozku a demenci trvá desítky let, než se projeví vážně a viditelně. Nicméně nakonec je demence fatální. "Alzheimer" je nyní nesprávně používán jako název pro všechny druhy demence. Jen před pár dny přinesla titulní stránka New York Times titulek "Více lidí demencí bloudí po ulicích" (13). S lidmi postiženými tím, co Times nazývá "Alzheimer", byl proveden rozhovor. Jeden člověk zmínil, že mu byl "diagnostikován Alzheimer". To je evidentně špatně. Alzheimerovu demenci lze přesně diagnostikovat pouze po smrti, kdy lze provést pitvu. Nicméně otravu těžkými kovy lze diagnostikovat pomocí laboratorních testů; ale to se u základních prohlídek dělá jen velmi zřídka.

Co je u tohoto nárůstu demence ignorováno je, že 10 let dýcháme chemtrails s optickými vlákny pokrytými nano hliníkem. Byly na nás vystříkány miliardy tun.

Se všemi těmito zdroji hliníku přidanými do vzduchu, který vdechujeme s každým nádechem, je kumulativní toxicita velmi vysoká. Dokonce i u denních událostí je zjevné každému, kdo tomu věnuje pozornost, že se mnoho lidí chová podivně. Zatímco to lze považovat za údaje "z doslechu", existují miliony lidí, jejichž chování je podivné. Jen vloni jsem se nesčíslněkrát někoho na něco ptala a dostala jsem odpověď, která s dotazem naprosto nijak nesouvisela. Dochází ke stále více nekontrolovatelným výlevům ve veřejných sférách: někdo "vybuchne" bez jakékoliv zjevné příčiny. Míra násilí vzrostla. Podívejte se na všechno to střílení na školách. Máme více nevysvětlených autonehod, než se kdy dříve stalo. Jen za jeden den jsem před několika týdny byla svědkem tří dopravních nehod, které se stát nemusely. Zprávy jsou plné těchto příběhů.

Jako přídavek k této již vysoce toxické zátěži pro tělo používá americká armáda hliník ve svých aerosolech. Používá se proto, že je elektricky vodivé, trvanlivé a lehké. Americké letectvo v r. 1997 oznámilo, že vypustilo "2 miliony 6-7 uncových balíků CHAFF". Ty jsou vypouštěny vojenskými letadly ve výšce 15-50 mil (14). Další nezodpovězená otázka: Proč americké letectvo nezveřejňuje aktuální údaje?

Zpráva z r. 2002 uvádí: "Za posledních 25 let americké námořnictvo (vypustilo z letadel) několik set tisíc kilogramů CHAFF s hliníkem, během svých operací nad výcvikovou oblastí Chesapeake Bay" (15). Pokud námořnictvo použilo stovky tisíc kilogramů jen v jedné malé oblasti USA, lze z toho extrapolovat, že všechny složky armády po celých USA a Kanadě vypustily v r. 2002 možná miliardy tun nano hliníku? CHAFF byl uskladňován, protože obsahuje olovo. Byl pak vydán, bez našeho vědomí, a přidán to těchto aerosolů? Jaké enormní, ale neviditelné, škody nám to způsobilo?

Dr. Hildegarde Staninger oznámila, že "vystavení vzdušným emisím nanokompozitních materiálů mělo za následek zastavení tvorby cholinesterázy" (16). Lidské tělo má tři druhy cholinesterázy: pro mozek, pro plazmu (vytvářenou játry) a pro červené krvinky. Některé pesticidy a nervové plyny (jako VX, organofosfát) zastavují tvorbu cholinesterázy. Chronické zastavení tvorby tohoto enzymu (který normálně obíhá v červených krvinkách), způsobené rozprašováním těchto chemtrailsových aerosolů (kvůli modifikaci počasí, ale používaných též pro hubení hmyzu a komárů), způsobilo chronickou otravu. Tato expozice způsobuje závažné neurologické nemoci, včetně paralýzy.

V průlomové internetové eseji v r. 2003 se dr. Kaye Kilburn ptá: "Proč je chemické poškozování mozku ignorováno?" (17). Jeho článek uvádí 13 skrytých faktorů, které ovlivňují naši ochotu věřit, že nebezpečné chemikálie mozek ovlivňují. Patří sem:

1. "Vše je to ve vaší hlavě" (ve významu, že skutečné symptomy jsou ignorovány alopatickou medicínou).
2. Odolnost vůči zranitelnosti (jednotlivci, a společnost jako celek, nemůže uvěřit, že je mozek ohrožen).
3. Používání mysl měnících předepsaných drog/léků (jako Paxil), které mohou a také ovlivňují mozek (miliony lidí jsou na antidepresivech - jaké dlouhodobé škody to má rovněž pro kognitivní myšlení?).
4. Chemické poškození mozku není považováno za "bezprostřední hrozbu".
5. Konkurence dalších vážných hrozeb (způsobuje netečnost nebo popírání).
6. Zpoždění u rozpoznání zdravotních rizik.
7. Ekonomické zájmy (zpožďovací taktika velkých korporací je dobře známá - zpoždění umožňuje pokračování ziskovosti a ignoruje se zodpovědnost - my všichni jsme kvůli korporátním ziskům postradatelní).
8. Neurologie posuzuje příčiny pomalu (kolik nezávislých výzkumníků je, kteří nemají nějakou vazbu na farmaceutické/chemické společnosti?).

Ze všech těchto platných důvodů, proč se nezabýváme touto lidskou krizí, dr. Kilburn nezmínil přímo jednu, a to chronický útok spojený s vdechováním/absorbováním již miliard tun nebezpečných chemikálií a těžkých kovů v aerosolech již více než deset let, bez našeho informovaného souhlasu. Když se člověk nedívá nebo se nezabývá primárními příčinami, pak to lze svalit na něco jiného. Toto, mimo ticha ze strany vlády nebo odmítání reagovat, a spoluviny korporátních médií, z toho činí extrémně nebezpečnou kombinaci, která nás denně vystavuje smrtelnému riziku. Protože funkce mozku upadají, a není to přisuzováno žádným dalším věcem, je jakákoliv populace snadněji "kontrolovatelná".

Výzkum dr. Kilburna jasně ukazuje, že chemikálie ovlivňují a závažně poškozují mozek (a tím kognitivní funkci). Chemikálie - obzvláště za denních útoků toxickými chemikáliemi po mnoho let - mohou poškodit naši schopnost myslet jasně. Dokonce i když je to těžko uvěřitelné, důkazy existují. Dr. Kilburn svoji první esej rozšířil na knihu, která se zabývá tímto: "Chemické poškození mozku" (vydaná v r. 1998). Dr. Kilburn poznamenává:

Ochrana mozku představuje jedinou možnost, jak může lidstvo přežít. Zjistit v mnoha částech země a u mnoha jednotlivých pacientů, že jeho funkce byla vážně narušena chemikáliemi, chemikáliemi, které byly vypouštěny do prostředí b podstatě posledních 50 let, jsou opravdu špatné zprávy (18).

Zdá se téměř neuvěřitelné, že se miliony/miliardy lidí dívají na oblohu a nepovšimnou si dramatických změn, ke kterým došlo řekněme od poloviny 90. let. Naše obloha bývala nádherná, tmavě modrá. Mraky byly krásnou galerií tvarů. Slunce bylo nádherné. Ale lidé mladší 30 let nemusí mít skutečný pocit, aby se dívali každý den nahoru, aby viděli tuto panoramatickou nádheru. Většina z nich je příliš zaměstnaná posíláním SMS nebo žvaněním přes mobil. Je třeba vzít do úvahy i další věci: lidé jsou ve svých pohodlných zónách; a popírání je velmi silná lidská emoce. V tom shonu a zmatku, kolik lidí se dívá na oblohu? Je třeba také velké odvahy a velmi hluboké vnitřní ochoty prověřit politicky motivované korporacemi kontrolované mediální masáže a hledat skutečné odpovědi. Lidé mají rádi svoji běžnou rutinu. Prověřit to, o čem si myslíme, že víme, na základě nových důkazů, vyžaduje ochotu myslet mimo pověstnou krabici; chtít zjistit pravdu - ne všudypřítomný orwellovský doublespeak, který prostupuje naší společností. Pokud vše v naší denní rutině popírá to, co se skutečně děje, je třeba statečnosti pro zkoumání neznáma - zpochybnit litanie.

Dalším odvážným člověkem je dr. R. Michael Castle, který se stabilně zabývá problematikou toxicity chemtrails. Je to vyhlášený chemik v oboru polymerů, se kterým byly často provedeny rozhovory a který napsal články o extrémních rizicích chemtrails. Dr. Castle napsal také průlomový dokument, Zákon o univerzální ochraně atmosféry (UAPA). Tento dokument leží v kongresu od r. 2008; ale uvízl ve výboru. Jediným způsobem, jak tento životně důležitý zákon prosadit, je mít skutečné kongresové představitele, kteří opravdu zastupují nás (a ne korporátní lobbisty). Viz:

Vzhledem k těmto problémům, protože naše kolabující společnost má tolik úrovní podvodů - finanční debakl, lži a podvody vlády a Federálních rezerv vinící z noční můry nemovitostí lidi, objevující se policejní stát, katastrofy zasahující naše křehké prostředí - je stále obtížnějším udržet si denní rutinu a přežít ekonomickou krizi a její denní dopady. Oficiální média hrají podpůrnou roli a podvádí nás. Miliony lidí, jako příslovečné stádo, spěchají, aby se připojily ke skupinovému zániku. Existuje bezpočet historických příkladů této kolektivní šílenosti. My, homo sapiens (sic, člověk moudrý?) jsme se nikdy ze své 5,000leté historie nepoučili. Je to proto, že každá nová generace zkorumpovaných politických vůdců (často historicky svázaných s těmi předešlými) nikdy nemá skutečný zájem o své voliče, jako základní součásti své politické kariéry. Navíc neexistuje žádná princip opatrnosti (19). Tak politická hra podvodů nefunguje. Opatrnost není součástí rovnice, která je pokřivená již od počátku. Lidé jsou důvěřiví a chtějí orwellovským podvodům věřit.

Mimo již tuto těžkou zátěž si dotázání se neinformovaných, ačkoliv údajně "velmi vzdělaných" (co to skutečně znamená, když naše vyšší vzdělání vypustilo mnohé z toho, co profesor Peter Dále Scott nazývá "hluboké politické události", které se nikdy do našich učebnic nedostanou?) lidí, aby se zamysleli nad tím, co opravdu vědí o tom, co se děje, vyžaduje enormní vnitřní sílu. Je třeba značné odvahy. Základ této "odvahy" ve skutečnosti znamená vytvořit si nové synaptické cesty v mozku. Bez nich se cítíme vyděšeni, nervózní… protože tyto nové synapse ještě nebyly vytvořeny. Je třeba opakovaného úsilí, a s tím přicházející větší snadnosti při vytváření těchto nových synapsí.

Nicméně pokud jsou na předepsaných lécích na "zklidnění" již miliony lidí (co to udělá s jejich schopností myslet jasně dlouhodobě?), a mimo to vdechují otrávený vzduch plný mysl ničících chemikálií, jak jasně je pak někdo (pokud vůbec někdo) schopen myslet? Jak se může někdo cítit dobře a bezpečně, když samotný vzduch, který dýcháme, je úmyslně otravován, a ovlivňuje to naši schopnost myslet kogentně? Již je zřejmé, že nikdo na oficiálních místech není ochoten říkat pravdu. Je to jako když Diogenes hledal pravdomluvného jedince. Zdá se, že nikdo si nepřeje, nemá odvahu nebo autoritu tuto masivní otravu zastavit, protože jde o tajný plán elity, jak vědomě zničit vše, co jsme kdysi znali.

Naše ZÁKLADNÍ lidská práva, ústavní a mezinárodní zákony jsou pouhými kusy papíru. Tato práva a zákony byly zničeny lidmi u moci. Bylo to učiněno skrytě. Musíme se organizovat v poklidu. V POKLIDU je to hlavní slovo. Pokud tyto četné aerosolové útoky vojenskými a komerčními letadly mohou rozstřikovat tyto strašlivé jedy na nás, rok za rokem a beztrestně - proti všem zákonům - pak je nanejvýš nutné, abychom se organizovali mírově. Jak poznamenává Peter Dále Scott v novém DVD Jasona Bermase "Neviditelná říše": Musíme použít internet a naše mírové intelektuální schopnosti, abychom se spojili a tuto noční můru zarazili. Je možné to udělat.

Dr. Ilya Sandra Perlingieri

Poznámky
2. See Michael J. Murphy. "What in the World Are They Spraying?" March 3, 2010: www.countercurrents.org/murphy030310.htm ; and G. Edward Griffin. "Chemtrail vs. Contrail" April 14, 2010: www.youtube.com/watch?v=rsWpSPBwA-w
3. Carole Pellatt. Connections. "What's going on in the air? Yes, we are being sprayed." Aug. 8m 2007:
4. See Pesticide Action Network North America [PANNA]: http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC41174
5. March 12, 2010:
www.lightwatcher.com/chemtrails/text/faa_confirms_Chemtrails. An interesting conference at the University of California, San Diego [UCSD], "Atmospheric Aerosols: Health, Environment, and Climate Effects" addresses some of the cardio-vascular increases due to "atmospheric aerosols" but these academics never use the word Chemtrails. Yet, satellite photos they show clearly indicate the atmospheric impact of Chemtrails. See: Jan. 31, 2008: UCSD: www.youtube.com/watch?v=ztHV5RF-xyw
6. For numerous detailed reports, see: www.carnicom.com; www.carnicominstitute.org; www.bariumblues.com; and Dr. Marijah McCain. "Chemtrails and Barium Toxicity." April 6, 2002: www.rense.com/general21/tox.htm ; Material Safety Data Sheet, University of Utah: www.chemtrails911.com/docs/bariumhealth.htm. This last cited website is very outdated. It does not address the increased amounts of barium now found in our air. Additional info: "Local News Station Confirms Barium in Chemtrails." Nov. 10, 2007: www.youtube.com/watch?v=okB-489l6MI
8. Heart Disease Facts. CDC; www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm
10. Asthma. CDC: www.cdc.gov/nchs/fastats/asthma.htm; and chronic bronchitis and emphysema: CDC: www.cdc.gov/nchs/fastats/copd.htm
11. Rosalind Peterson's report: "The impacts of air pollution on health." www.californiaskywatch.com/health_issues.htm  
14. [14. See: Rosalind Peterson. "Public and federal agencies concerned about the potentially harmful or undesirable effects of chaff on the environment." www.californiaskywatch.com/documents/htmldocs/chaff_goa_dod.htm]  
15. "Effects of Navy chaff release on aluminum levels in an area of the Chesapeake Bay." PubMed. US National Library of Medicine. June 2002: www.ncbi.nl.nih.gov/pubmed/12061831
17. Kaye H. Kilburn. "Why is Chemical Brain Injury Ignored. Pondering Causes and Risks." Editorial. Archives of Environmental Health. March 1, 2003: www.mindfully.org/Health/2003/Chemical-Brain-Injury1mar03.htm
19. Dr. Ilya Sandra Perlingieri. "Worldwide Environmental Crisis. Gone Missing: The Precautionary Principle." Global Research. Feb. 11, 2009: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12268   Symptomy vzestupu

24. května 2010 v 23:42 | osud.cz |  Vzestup do 5D


Podpora lidské formy při vzestupu

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Mila"

14. května 2000
Já, matka Země, vědomí planety, kterou obýváte, bych ráda promluvila o procesu detoxikace při vzestupu, spolu s řadou tělesných bolestí nebo únavy, které mohou doprovázet akt biologického vzestupu. Vidím, že je to povaha mých lidských dětí, které často vstupují do strachu o tyto věci a vyhledávají pomoc u současných etablovaných inkarnátů v lidské formě.
     
Bohužel lékařský systém a jeho napojení lékaři neví o biologickém vzestupu nic, a proto není pravděpodobné, že vám budou schopni pomoct. Místo toho vás vedeme k hledání podpory u homeopatických nebo bylinných zdrojů, spolu s akupunkturou, masáží a aromaterapií. Tyto víceméně přírodní léčby by vám měly formu nejlépe podpořit v obdobích únavy a bolestí, které doprovází proces biologického vzestupu.

UNAVENOST

Při vzestupu tělo roste. Není to nepodobné růstu dítěte, které spí déle, jak se jeho forma restrukturalizuje na větší velikost, a je to také pravda v procesu vzestupu. Lidstvo předpokládá, že šest hodin spánku stačí a věří, že když někdo potřebuje spát devět nebo dvanáct hodin, je na tom něco špatného. Vedeme ty, kteří vzestupují, aby svému vtělení dali, co potřebuje, což může zahrnovat delší hodiny spánku, než před započetím cesty vzestupu.
     
Volba vzestoupit je spirituální volba. Tato volba sebou přináší vzkříšení toho, co se stalo rozloženým, nebo nemocným ve formě, a ukotvuje nové paradigma jednoty vědomí do lidského vtělení. Vědomí je fyzické a proto obsáhnutí další úrovně povědomí si vyžaduje biologickou transmutaci formy. Tento závazek může vyžadovat, abyste přeuspořádali podle toho svůj život, umístili se na spirituální cestu, nad dalšími zdánlivými snahami, které byly považovány ve vašem životě za velmi důležité. Ti, kteří vzestupují, umístí své potřeby více spánku před aktivní noční život, a budou pečovat o svoji formu tímto způsobem.
     
Ve vaší stávající civilizaci existuje lékařská diagnóza známá jako "chronický únavový syndrom", což je ve skutečnosti symptomem vzestupu. Jak tělo zvyšuje vibrace, vyžaduje si více "čchi", aby vyživilo vědomí v daném dni, týdnu nebo měsíci. Pokud nejste adeptem sbírání čchi ve své formě, výsledkem je neustálý pocit únavy. Tyto pocity únavy byly také zažívány oběma našimi kanály, obzvláště Milou, která je extrémně citlivá na energii.
     
Dalším vynikajícím způsobem, jak se vypořádat s chronickou únavou, je rozvinout si schopnost tai či nebo jógy. Tyto dovednosti jsou přímo spojeny s učením vzestupu, učí vás, jak sbírat čchi a řídit ho v těle prostřednictvím jistých stahů nebo pohybů. Tyto dovednosti jsou vynikajícím způsobem, jak podpořit vaši volbu vzestoupit, a zvrátit symptomy chronické únavy.

PŘEDPIS OD MATKY ZEMĚ PRO ÚNAVU

Místo abyste si lehli a dali si šlofíka, jděte se ven projít. Zavolejte mne, matku Zemi, a požádejte o spojení se mnou. Mé "Marie", které jsou mými strážnými anděly, jsou jasně modré a objeví se a podpoří vás v uzemnění do formy. Jak chodíte, žádám vás dýchat, vdechovat každý druhý krok, a vydechovat každý druhý krok. Prostřednictvím dýchání je duše povolána zpět a znovu ukotvena ve formě, a duše pak může znovu nabít éterické tělo tím, že ho naplní láskou. Akt chození tako volá čchi z éterického těla Země do vašeho, což formě umožňuje být na konci procházky plně nabitá.
     
Nadměrné běhání, nadměrné cvičení a zdvihání zátěže nadměrně vytvoří jizvovou tkáň ve struktuře svalů, což vede k dalšímu stárnutí nebo rozkladu formy. Není to těžké cvičení, k čemu vás vedu, ale spíše mírná procházka nebo plavání, umožněte si znovu se spojit s přírodou a jejími prvky. Mnozí z vás žijí ve městech. Vedu vás jít na tato místa, nebo k moři, nebo do hor, abyste se mnou rozmlouvali. Rozmlouváním se mnou, matkou Zemí, budete dobiti.
     
Ve vaší stávající civilizaci vaši zaměstnavatelé, přátelé a rodina berou, berou, berou. Berou čchi těm, kteří vzestupují, aby napojili své kreativní snahy a využití. Jako u vzestupující bytosti je čchi, které vytváříte, pro váš vlastní vzestup. Vedu vás mít v úmyslu přestat dávat čchi a energii pryč a uvolnit veškerou karmu a kontrakty, které způsobují, že se k ostatním chováte tímto způsobem. Já, matka Země, budu stát na vaší straně, až bude činit tyto záměry, a zajistím, že vaše přání budou naplněna. Protože vzestup sebou přináší odlupování karmy vrstvu po vrstvě, provádění tohoto záměru každý den odstraní vzorec v hodnotě jednoho dne z vašeho pole. Musíte mít v úmyslu opět a opět vzestoupit a uvolnit všechny kontrakty a karmu, připravenou k uvolnění každý den, týden, nebo měsíc. Každý den vede k další vrstvě, další vrstvě a tak je to s mým cílem vzestupu rovněž.

BOLESTI TĚLA

Protože každá část formy je přestavována, stará buněčná struktura se rozpouští, dává zrodu nové struktuře, která je křišťálová. Pro ty, kteří jsou citliví, to může být obzvláště nepohodlná zkušenost, dokud nebude transmutován dostatek formy, aby se umožnilo převzít celou strukturu formy novým vibracím. Tělesné bolesti budou přímo souviset s oblastmi éterického těla, které jsou zablokovány nebo uvízlými. Akt chůze a pohybu kundalini pomáhá rozpohybovat energetickou blokádu, což umožňuje zmírnění bolesti.

Jak vzestoupí na nové vibrace dostatek formy, stávající bolesti se stanou věcí minulosti. Do té doby vás vedu k používání jakýchkoliv bylinek, homeopatických přípravků, aromaterapie, akupunktury, bahenních koupelí, minerálních bazénů, solných koupelí nebo masáže, nezbytných pro odstranění bolesti. Vězte, že je to dočasné, a tělo je prostě připravováno na držení "světla" na vyšší vibraci a myšlenkové formě.

VIRY A VZESTUP

Jak jsou buňky při vzestupu transmutovány, viry, které mohly být skryty po celý váš život, se mohou vynořit, aby byly vyčištěny. Někdy tyto viry také vytvoří menší propuknutí související nemoci na krátkou dobu. Žádám vás nepanikařit, když k tomu dojde, a pochopit, že to odezní jako současná fáze vzestupu, která byla vyvolána plnou transcendencí.
     
V těchto časech vás vedu k posílení imunitního systému koloidním stříbrem a koloidním zlatem, které zabíjí viry a bakterie v kontaktu s vaším systémem. Naše kanály také zjistily, že koloidní stříbro si lze kapat do očí, uší a nosu, nebo stříknout do plic, aby pomohlos infekcemi, které se mohou vyskytovat jako důsledek vzestupu v těchto oblastech. Existuje mnoho dalších bylinek, které jsou antivirové a antibakteriální, které naše kanály také shledaly užitečnými během těchto časů, včetně echinacei a zlaté pečeti.
     
Někdy, kdy se ve vašem systému nasbíral virus, způsobí, že související nervy se zvětší, což způsobí symptomy zaškrceného nervu. Opět, je to symptom vzestupu a odezní. Některé nervové systémy také někdy náhodně pálí, což vypadá jako symptomy nedobrovolné svalové kontrakce. V těchto časech byly shledány užitečnými jisté bylinky, které našim kanálům pomohly tyto symptomy léčit, včetně valeriánského kořene, mučenky jedlé a kava kava.

NOČNÍ POCENÍ A NÁVALY HORKA

Často, ve spánku, se kundalini pohybuje neomezeně vaším vědomí, což vede ke zkušenosti nočního pocení. Někdy se kundalini vyšplhá během den, což vytváří zkušenost "návalů horka". Obojí je důsledkem spalování karmy nezbytného po vzestup během konkrétního dne nebo večera. Vězte, že je to symptom vzestupu a nebojte se toho.

STRAVA

Mé lidské děti se začaly velmi obávat o stravu. Ano, skutečně, toxický bordel, který jste vytvořili, znečistil vaše prostředí, ovlivnil všechny druhy. A ano, tyto toxiny prochází vaší potravou, často v alarmujícím množství.
     
Nebuďte vyděšení. Vězte, že každý toxin je pouze konkrétní vibrací. Při vzestupu jsou přidány nové vibrace, které rozpouští a transmutují staré, které jsou skutečně toxické. K tomu dochází po troškách, během mnoha let. Naše kanály jsou nyní méně než 2% toxické, což je méně, než u novorozence. To je povaha vzestupu, který detoxikuje toxické látky ve formě, které přímo souvisí s toxickou myšlenkovou formou oddělení. Jak je oddělení detoxikováno. Převažuje jednota, a nemoci a rozklad přestávají být zažívány zároveň.
     
Nestarejte se o to, co jíte, kde to bylo vypěstováno, nebo jestli je to organické nebo ne. Vedu každého, aby jedl co je "živé" čchi a životní silou. Živá potrava je ta, která je čerstvě uvařena a připravena, ne v konzervách nebo zmražená nebo zabalená, nebo skladována po dlouhou dobu. Čím čerstvější jídlo, tím více čchi poskytne vaší formě pro vzestup.

BAŽENÍ PO TUCÍCH

Vzestup si vyžaduje během každé fáze vývoje specifické živiny. Na začátku náš kanál zjistil, že baží po stravě s hodně cholesterolu. Volila vejce a sýra, aby její formě poskytly to, co bylo potřeba pro její vzestup. Vidíte, jak se forma mění na křišťálovou buněčnou strukturu, každá buňka dostává nový tuk, který ji pokrývá, který je založený na cholesterolu. Toto tukové obalení má vyšší vibrace nebo frekvenci, než protein, který kdysi držel buněčnou stěnu nebo membránu pohromadě. Bažení po potravinách bohatých na tuk je přirozeným důsledkem vzestupu, a vedeme vás si ho neupírat. Nicméně doporučuji jíst čerstvá jídla, ne zpracovaná, je-li to vůbec možné.

OTÉKÁNÍ A BAŽENÍ PO SOLI

Křišťálové buňky mají více soli nebo chloridu sodného, než stará buněčná struktura. V důsledku toho je to sůl, po čem často během jistých fází vzestupu bažíte. Sůl se spotřebovává a nevytvoří vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce, pokud vzestupujete. A podobně chlorid draselný je uvolňován paralelní měrou, jakou je tato sůl přidávána. To často vytváří situaci, ve které jste odulí kvůli zadržování vody, což přímo souvisí s nerovnováhou sodík/draslík. Vedu vás nepoužívat diuretika, ale spíše pít spoustu vody, abyste draslík ze systému vyplavili, a dopřát si 45 minutové sedací koupele v solích Epsom, abyste vytáhli nadbytek draslíku skrz pokožku.

BAŽENÍ PO PROTEINECH

Křišťálová buňka také přináší změnu v řetězcích aminokyselin. Některé řetězce si vyžadují konzumaci jistých proteinů, které se nenachází v zelenině. Během těchto období vás vedu k tomu jíst trochu čerstvé ryby, kuřecí, vepřové nebo maso několikrát týdně. Některé zažívací trakty mají problém strávit těžší masa, v kterémžto případě se doporučuje ryba. Vedeme vás jíst maso, které je čerstvě připraveno, a není konzervováno, zmraženo nebo sušeno. Čerstvé maso bude plné čchi, spolu s živinami, které potřebujete v jistých segmentech vzestupu. Konzumace trocha proteinů každý den rovněž pomůže v udržení duše ve formě snadněji, a proto to slouží také k udržení vaší energetické úrovně.
     
Uznáváme, že někteří lidé se obávají o zvířecí království a věří hojně na vegetariánství. Tyto lidi vedeme, aby pochopili, že zvířecí království souhlasila s podporou veškerého života na Zemi při jeho vzestupu. Tyto druhy souhlasily, že budou pojídány, a radují se z většího pochopení, které sebou přinese nový zítřek založený na jednotě a harmonii. Proto vás žádám, abyste dali stranou obavy a udělali pro vzestup vše nezbytné.

DETOXIKACE FORMY

Při vzestupu se forma nepřetržitě detoxikuje a uvolňuje to, co již není potřeba, a buduje novou strukturu, která tvoří most k jednotě vědomí. Uvolňovaných toxinů je na zmínění mnoho, a většinou jsou uvolňovány prostřednictvím potních žláz a pórů pokožky, nebo jsou filtrovány ledvinami, játry a zažívacím traktem formy.
     
Pokud máte slabé ledviny, játra nebo zažívací trakt, s těmito vzory se je vypořádáváno na počátku procesu vzestupu, aby se těmto orgánům umožnilo zvýšit svoji schopnost podporovat detoxikační proces. Můžete potřebovat podporu těla tím, že systém zaplavíte, abyste těmto orgánům umožnili zvýšit svoji schopnost se detoxikovat. Existuje mnoho zaplavení ledvin a jater, a bylin, které lze použít na podpor těchto orgánů, a vedeme ty, kteří vzestupují, aby tyto věci používali, protože jsou vedeni zevnitř.
     
Jednou z nejsnazších metod zaplavení všech tří těchto orgánů najednou je prostě jíst jeden meloun týdně po dobu šesti týdnů. Pokud není meloun dostupný, lze ho nahradit hroznovým vínem v ekvivalentním množství. Jak hrozno, tak meloun rozpouští tuky, které se nahromadily v traktech jater a ledvin, a čistí zažívá trakt tím, že poskytují jemnou formu hmoty, která bude mít projímací účinek na většinu forem. Některé formy si mohou vyžadovat několik měsíců tohoto postupu, a vedu každého, kdo vzestupuje, aby si svalově otestoval potřeby svého konkrétního vtělení.
     
Navíc jisté ovoce obsahuje zažívací enzymy, užitečné pro rozklad starých hustých buněčných struktur. K takovému ovoci patří ananas a papája. Doporučuji jíst čerstvé ovoce nebo pít čerstvě vymačkanou šťávu, místo v plechovkách nebo láhvích. Tyto požadavky jsou občasné a prostě musíte věnovat pozornost tomu, co si tělo vyžaduje, abyste prosadili další fázi vzestupu.
     
Potravinové doplňky, jako vitaminy a minerály, jsou často poskytovány v tak velkém množství, že se stávají pro vzestupující formu toxickými. Přidávání toxinů jen přidává k tomu, co je třeba detoxikovat, a tím to zpomaluje celý proces vzestupu. Místo toho vás vedeme j pojídání čerstvého masa, ovoce, zeleniny a chleba/těstovin, které formě poskytnou stejné množství všech živin, potřebných pro vzestup. Byliny jsou potrava a nejsou tak koncentrované, a tak vás vedu k přechodu na čistě bylinné doplňky. Mějte na paměti, že čerstvé byliny budou mít nejvíce čchi a životní síly, a volte je, je-li to možné.

KOUPELE A SOLNÉ KARTÁČE

Pokud nejsou ve vaší oblasti sirné koupele dostupné, existuje produkt "Batherapy", což je směs síry a minerálů, pěkně smíchaných s chlorofylem, takže tak nesmrdí, a lze ho přidat do koupele. Existuje také produkt známý jako "Fango Mud", což je forma křemenného aspirinu, vzatého z čerstvého vulkanického popele, který lze přidat do vaší koupele. Fango Mud se též ukázal být účinnou detoxikační látkou, a velmi pomáhal zmírnit měnní bolesti související se vzestupem.
     
Existuje mnoho esenciálních olejů, které lze také přidat do koupele. Naše kanály se začaly spoléhat na esenciální olej levandule, který je známý svými regeneračními vlastnostmi; máty, která stimuluje; a olej eukalyptu, který vytahuje toxiny z pórů. Často si vytváří své vlastní koupelové směsi z těchto tří esenciálních olejů, smíchaných se solí a mandlovým olejem, a pak to používají buď jako kartáč, nebo v koupeli.
     
Solné kartáče jsou užitečné, protože odstraňují mrtvou pokožku, což formě umožňuje stát se při detoxikaci stále účinnější. Abyste si vytvořili svůj vlastní solný kartáč, smíchejte dva šálky mořské soli nebo Epsom s jednou čajovou lžičkou každého z esenciálních olejů a šesti lžícemi mandlového oleje. Dobře promíchejte. Po každé sprše si vezměte kartáč velikosti hrsti a rozetřete si ho po těle, počkejte dvě minuty, opláchněte a osušte se. Kartáč odstraní buňky mrtvé pokožky a esenciální oleje vytahují toxiny až dvě hodiny po kartáči. Solný kartáč je užitečný při každé denní nebo noční sprše, jako náhrady za koupel.

SLUNEČNÍ KOUPELE

Vedu vás k tomu nebát se slunce. Slunce obsahuje všechny vibrace páté dimenze, které budete vtělesňovat, kousek po kousku, abyste vzestoupili. Sluneční koupele pro vzestupující formu tuto formu nezestárnou. Místo toho slunce vypálí éterické blokády a éterické hleny, které se hromadí v důsledku neustále transmutace formy a pole. Deset minut na každé straně se zdá být dobré, aby se vypálila většina éterických blokád a hlenu, a lze toho dosáhnout dokonce dvacetiminutovou chůzí, abyste ušetřili čas! Ti, kdo milují sluneční koupele, to mohou provádět i tímto způsobem.
     
Slunce vás přivádí do stavu "bezčasovosti" a sjednocení se mnou, matku Zemí. Vstup do stavu sjednocení umožňuje vzdát se toho, co "je" vaše životní zkušenost, což vám umožní nechat odejít to, co již dále neslouží. Je to v tomto aktu nechání odejít, kdy se začnete "cítit lépe", oživeni, omlazeni a připraveni na další fázi tance vzestupu. Takže vás vedu, abyste používali slunce, aby vám také pomohlo spojit se se mnou.

SHRNUTÍ

Doufám, že jste tyto informace shledali užitečnými. Každý z vás, kdo vzestupujete, začne chápat, že jste vstoupili do zvláštní doby ve svém životě, doby, ve které mají potřeby biologie a formy nejvyšší důležitost. Jak si dopřejete čas, abyste formě dali to, co potřebuje, ať již ve vztahu ke spánku, stravě, cvičení, slunci nebo koupelím, akt vzestupu bude dosažen s nejmenším množstvím traumat a problémů. Je to z tohoto důvodu, proč si já, matka Země, přeji dát tyto informace v této době vaší vědomé pozornosti.
     
Já také mám globální tělo. Některé z nadcházejících globálních změn budou důsledkem čištění oblastí, které se staly časem nadměrně toxickými. Nicméně všechny toxiny lze vyčistit pomocí používání vibrací, stejně jako u lidské formy. A z tohoto důvodu vás také vedu k tomu vědět, že všechen toxický bordel, který je důsledkem lidského tance na Zemi, bude plně vyčištěn při mém globálním vzestupu. Je to jen otázka času.
Zdroj translation OSUD.cz 2010

CO MY JEN VÍME?!! Druhý či rozšířený díl...

15. května 2010 v 0:06 | akiniel |  FILMY

Jedná se o rozšířenou verzi filmu, trvající 2,5hod.
Je zde odlišný úvod - o rozdělení světa,
následují známé scény z kratší verze filmu, ale
doplněny ještě o další komentáře.
Dvakrát zde také vystoupí kreslený doktor Kvant,
aby předvedl vlnové funkce a plochý 2D vesmír...
Ten v kratší verzi filmu nebyl!

Nedalo mi to, abych se s vámi nepodělil alespoň o několik myšlenek
z rozšířeného či druhého dílu filmu

CO MY JEN VÍME? - 2.

---------------------------------------------------

... Věda kopala ještě hlouběji do mrtvého vesmíru a odhalila záhadu.
V nepatrných zákoutích prostoru a času vědci našli nesmírnou energii
a ohromující záhady, které naznačují, že jsme všichni propojení, že
hmotný svět je v podstatě nehmotný.

Čas a prostor jsou jen produkty této nehmotné substance.
Teď už si uvědomujeme, že nejsme oddělení.
Všichni jsme jedním. Všichni jsme spolu.
V nejhlubší části našeho já jsme propojeni.

Mozek zpracovává 400 miliard bitů informace každou sekundu, ale
my si z toho uvědomujeme jen asi 2000 bitů. To znamená, že se realita
neustále odehrává v našem mozku.

Vesmír je hodně divný. Zdá se, že jsou dvě sady zákonů, které řídí vesmír.
V našem každodenním klasickém světě, myslím
tím zhruba naší velikosti a časových údajů, jsou věci popsány pomocí
Newtonových pohybových zákonů, které byly popsány před několika stoletími.
Tyto zákony fungují velmi dobře pro kulečníkové koule, dělové koule a gravitaci.
Avšak když se přiblížíme na malé vzdálenosti, když se ponoříme, řekněme,
na úroveň atomů, začne platit jiná sada zákonů.

Jsou to kvantové zákony, kvantová teorie, kvantová mechanika.
Na této úrovni částice mohou být na více místech zároveň.
Mohou se chovat jako vlny rozprostřené v prostoru a čase.
Mohou být propojené na velké vzdálenosti.
Mohou být spojené do jednoho kvantového stavu, do jednoho stavu
ovládaného jednou vlnovou funkcí.
A hranice, práh, opona mezi kvantovým a klasickým světem, je opravdu záhadná.
Občas se tomu říká zhroucení vlnové funkce, protože v kvantovém světě
je všechno v superpozici mnoha možností.
A v klasickém světě se zdá, že se tyto mnohonásobné možnosti zhroutí
do konkrétních konečných voleb. Takže všechno je na jednom konkrétním místě.

Kvantová mechanika je hra a projev informace, hra a projev možností,
vlny informace, vlny možných elektronů.
Co je to pole, které se vlní? Je to oceán?
Ne. Je to univerzální oceán. Oceán čistého potenciálu.
Oceán abstrakní potenciální existence.
Nazýváme ho "sjednocené pole" nebo "superstrunové pole".
A to je to, z čeho jsme byli vytvořeni.
Propojenost všech věcí je základní vlastnost reality.
Je velmi obtížné to pochopit.

Ve skutečnosti je vesmír téměř prázdný.
Avšak když jdeme dolů do prázdnoty, nakonec dojdeme na základní
úroveň geometrie prostoru a času. Jemná, základní úroveň vesmíru kde se
nachází informace, kde se nachází vzor.
Nazývá se Planckova délka. A je látkou vesmíru.
A na této úrovni je informace, která je zde od Velkého třesku.

Druhý zákon termodynamiky říká, že věci plynou a postupují dopředu.
To určuje směr času. Ale v kvantovém světě, v mikrosvětě se zdá, že
druhý zákon termodynamiky neplatí.
A věci mohou plynout pozpátku nebo být nadčasové.

Základní fyzikální rovnice mají vlastnost, kterou nazýváme
časovou reverzní symetrií.
Časová reverzní symetrie znamená, že zákony, které jsou
časově reverzně symetrické, jsou zákony, které mají následující vlastnost.
Když každý proces, který je v souladu s těmito zákony půjde pozpátku, tak
bude také v souladu s těmito zákony.
Dobře? To by znamenalo, že mléko vyskočí z kávy stejně často,
jako se v ní rozplyne, že lidi budou mládnout stejně často,
jako budou stárnout, že máme stejný přístup ke znalosti budoucnosti jako
máme k minulosti, že jednáním teď bychom byli schopni ovlivnit minulost,
stejně jako můžeme ovlivnit budoucnost.
Toto všechno je špatně. Toto všechno je v silném rozporu se způsobem, jak
psychologicky vnímáme svět.

To, co nás učili ve škole, není, jak to opravdu je.
A taky naše smysly si z nás dělají legraci.
Prostě se musíte podivovat.
Co je ta realita, ve které se nacházíme?
Kvantová fyzika říká, že všechno jsou jen vlny informace.
Jestliže časová reverzní symetrie ničí ponětí času, pak propojenost
drtí naše ponětí prostoru.

Dva objekty, dva elektrony vytvořené současně jsou propojené.
Pošlete jeden na druhý konec vesmíru. Nyní, když něco uděláme s jedním,
druhý zareaguje okamžitě. Takže buď se informace šíří nekonečně rychle,
nebo jsou ve skutečnosti pořád spojené.
Jsou propojené. A protože všechno bylo propojené v okamžiku
velkého třesku, znamená to, že se všechno stále pořád dotýká.

Prostor je jen představa, která vytváří iluzi, že existují oddělené objekty.
V mnoha laboratořích po celých Spojených Státech můžete vidět objekty, které
jsou dost velké na to, aby byly vidět prostým okem, které jsou na dvou místech
současně. Můžete je dokonce vyfotografovat.

Když chcete zaostřit svůj záměr, potřebujete soustředit svou mysl do jednoho bodu.
To je důvod, proč některá stará tajná učení učí lidi soustředit se na plamen, takto se
naučíte soustředit svou pozornost do velmi úzkého kanálu, takže se zvýší hustota energie.
Když používáme mysl v nejpovrchnější úrovni normálního myšlení, máme velmi
omezenou moc. Sotva můžeme pohnout smítkem prachu po stole bez použití
našich rukou.
Tak slabé může být vědomí.
Ale v nejhlubší úrovni vědomí, toto vědomí vytváří celé vesmíry.
Ale vždycky se divíme, že, když si přejeme všechno ty věci:
uzdravovat dotekem, oživovat mrtvé a zhmotnit bochník chleba ve své ruce.
A odpověď je že protože nevěříme, že to můžeme udělat, a to ovlivňuje
naše jednání podle našich vlastních návyků a předsudků, které nás utvářejí.
Nikdy jsme neměli dost času, starat se o něco jiného než o svoje
závislácké emocionální potřeby.

Můžeme cestovat v čase zpět a dopředu.
- Čas je relativní.
- Probíhá to pozpátku.
- a pak dopředu v čase.
- čas není absolutní.
- Informace.
- Časová reverzní symetrie.

Samozřejmě, že můžeme cestovat zpět a dopředu v čase.

Existují všechny reality v kvantovém poli současně?

Existují různé světy, ve kterých žijeme.
Existuje makroskopický svět, který vidíme.
Pak ještě svět našich buněk.
Dále pak svět našich atomů.
A svět jader atomů - nukleonů.
Toto všechno jsou naprosto rozdílné světy.
Mají svůj vlastní jazyk, svou vlastní matematiku.
Tyto světy nejsou jen menší, jsou naprosto jiné, ale doplňují se.
Protože já jsem složen z atomů, ale také z buněk.
Jsem také má makroskopická tělesná stavba.
Všechno toto je pravda. Jsou jen různé úrovně pravdy.
Ta nejhlubší úroveň pravdy, odhalená vědou a filosofií,
je základní pravdou o jednotě.
Na té nejhlubší subnukleární úrovni naší reality
jsme ty a já doslovně jedno a totéž.
Na hluboké úrovni, kterou svýma očima nevidíme jasně, tato dvě místa
v prostoru jsou jedno a totéž. Jsou svázané, existují spolu.

Stáváme se propojenými, když spolu telepaticky komunikujeme.
Tyto zážitky jsou tak neobyčejné. Doslova vám můžu číst myšlenky, když
se s vámi propojím..
Takové věci se dějí. Provádějí se experimenty vzdáleného pozorování.

Myslím, že naše současné chápání kvantové fyziky je, že chápeme, že
existuje úplná jednota.
A že musíme svou spiritualitu založit na vědomí jednoty.

Jak někdo může skutečně říci že miluje například určitou osobu?
Je pouze zamilován do svého očekávání emocí, na kterých je závislý.
Proč se stáváme na něčem závislí?
Protože nemáme nic lepšího. Protože nesníváme o ničem lepším, protože
nás nikdo nikdy nenaučil, jak lépe snít.

Už víme, že když jsou lidé závislí na ať už kokainu, heroinu,
nikotinu, alkoholu, všechny tyto závislosti mají společné to,
že zabraňují růstu nových mozkových buněk.
Když nevidíte pasti, musíte projít žumpou, než pasti začnete vidět.
Protože když je nevidíte - jsou vaší jedinou učební pomůckou.
Je to jediný způsob, jakým porozumíte něčemu novému.

Všechny rámce, ve kterých jsme žili, musí být zlomeny,
a musíme se tímto způsobem osvobodit.
Občas nastane nepříjemné období mezi pohodlím, které jsme znali dříve,
a opravdovým pohodlím, kdy jsme pánem svého bytí,
které následuje toto období zmatku.
Většina lidí, když se dostane do tohoto zmatku, ztrácí naději
a vrátí se zpátky ke starým falešným jistotám.
Prožijí přijatelný život a zemřou v určitém druhu pohody,
ale vůbec nepozvedli duchovno v tomto experimentu,
který nazýváme životem.
V tuto chvíli se dostáváme do zcela nové oblasti mozku,
a protože jsme ve zcela nové oblasti, přepojujeme mozek,
doslova se přepojujeme na nové pojetí života.
Pak nás to nakonec změní skrz naskrz.

Toto je jediná planeta v Mléčné dráze, jejíž obyvatelstvo je namočené
do nesmírné závislosti na náboženství.
Víte, proč tomu tak je? Je to kvůli tomu, že lidé vytvořili dobro a zlo.
Opravdu osvícený člověk ví, že každá akce vyvolá reakci, se kterou se musí vypořádat.
Když jsem moudrý, nebudu dělat věci, které mě přinutí, že jim budu
muset čelit a vyřešit je, a později se s nimi vyrovnat ve své duši.
To je opravdový důvod.

Znalosti umožňují, aby mozek mohl začít být napojený.
A my začneme vidět, co vždycky existovalo.
Ale protože žijeme v rutinních automatických programech,
nejsme schopni vidět, protože přemýšlíme ve známých pojmech.
Naučit se znalosti znamená, že se naučíme nové věci.
A naučit se nové věci znamená, že shromažďujeme informace
a vytváříme nové mozkové závity, abychom začali rozvíjet vnímavost,
abychom něco mohli uvidět poprvé.

Když se podrobně podíváte na strukturu lidského mozku,
uvidíte, že je dokonce výslovně navržen, pečlivě zkonstruován,
aby prožil sjednocené pole, aby prožil jednotu života.
Všichni jsme propojeni.

Myslím, že nejzákladnější věc je, že jsme všichni propojeni
energetickým polem, součástí celku.

V zásadě plaveme v moři světla, které je nulovým bodem pole...

...Především říkám, že se musíte zbavit myšlenky oddělenosti,
protože oddělenost je v současnosti největší problém tohoto světa.

...Přijměte tuto teorii propojeného vesmíru a aplikujete ji na
lidské prožívání, protože lidské prožívání je také součástí vesmíru.

--------------

Tolik malá ukázka informací z filmu

CO MY JEN VÍME 2

Prastaré tajemství květu života - malý úvod

11. května 2010 v 23:21 Květ života, Merkaba


Prastare tajemstvi kvetu zivota (Drunvalo Melchizedek) [CZ] obal

Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření - geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli. V této knize Drunvalo Melchizedek osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

Posvátný vzor Květu života, primární zdroj všech fyzických forem, je v tomto svazku, ve druhé polovině světoznámého semináře Květu života, prozkoumáván ještě do větší hloubky. Proporce lidského těla, jemné odlišnosti lidského vědomí, velikosti a vzdálenosti hvězd, planet a Měsíce, samotné stvoření člověka odrážejí svůj původ v tomto krásném a božském obrazci. Skrze složité a podrobné geometrické mapování Drunvalo Melchizedech ukazuje, jak je tento zdánlivě jednoduchý vzor Květu života obsažen ve stvoření našeho veškerého trojdimenzionálního jsoucna. Od pyramid a mysterií Egypta po novou rasu indigových dětí nám Drunvalo předkládá posvátnou geometrii této Reality a jemné energie tvarující náš svět. S božskou inspirací jsme vedeni labyrintem vědy a příběhů, logikou a shodou náhod na cestě rozpomínání se na to, odkud jsme přišli, na zázraky a na magii toho, kým opravdu jsme.

Dopis Stevena M. Greera prezidentu Obamovi

9. května 2010 v 19:22 | osud.cz |  Pravda o UFO
07.05.2010Centrum pro studium mimozemských inteligencí

Projekt Odhalení

Steven M. Greer, MD, ředitel a zakladatel

www.DisclosureProject.org        www.CSETI.org


Copyright 2009 Steven M. Greer, M.D.


Vážený prezidente Obamo,

Od poloviny 50. let fungují utajované projekty, spojené s mimozemskými záležitostmi, které jsou mimo ústavní dohled a kontrolu prezidenta a Kongresu. Toto představuje vážnou a pokračující hrozbu národní bezpečnosti USA a ohrožuje globální bezpečnost a mír.
Důsledky této věci jsou takové, že žádný aspekt života na Zemi nebude tímto odhalením nedotčený. Jsme si silně vědomi, že tato věc je velmi ožehavá a trpí velkým společenským zostouzením ze strany jistých elitních kruhů a médií hlavního proudu.
Ve skutečnosti je utajování této věci částečně udržováno pečlivě řízenou řadou psychologických nástrojů včetně výsměchu, vyvolávání strachu, hrozbami a dezinformacemi, které téměř znemožňují, aby nějaká veřejná osoba otevřeně mluvila o této záležitosti.
Kromě toho, "bublina" bezpečnosti a omezení přístupu, která obklopuje Prezidentskou kancelář, činí velmi obtížným, aby prezident USA získal přesné informace a zprávy o této věci. Důsledky tohoto utajování, kombinovaného s výše zmiňovanými psychologickými aspekty, zajistily, že žádný z Vašich předchůdců nebyl schopen se účinně vypořádat s tímto problémem. Toto vedlo k nepřiznané krizi, která bude největší za Vašeho prezidentství.
Z důvodu tohoto zavádějícího tajnůstkářství byly lidem odepřeny výsledky podivuhodné nové vědy, týkající se pokrokové výroby energie, pohonů a dopravy. Tyto pokroky zahrnují generování neomezeného množství čisté energie, z tak zvaného pole energie nulového bodu a pole kvantového vakuového toku, který se nachází v prostoru kolem nás, a pohon, který se (nesprávně) nazývá jako antigravitační. Pole elektromagnetické energie, která kypí všude kolem nás a která je uložená ve struktuře časoprostoru, může snadno pokrýt všechny energetické potřeby Země - bez znečištění, ropy, plynu, uhlí, centralizovaných zařízení nebo jaderné energie.
Odhalení těchto věd a jejich moudré používání během Vašeho prvního období v prezidentském úřadu je nejnaléhavějším úkolem, který stojí před Vámi. Tyto vědy vytvoří skutečně novou energetickou ekonomiku, která lidstvu umožní vyřešit naše neodkladné problémy globálního oteplování, chudoby a vyčerpání zdrojů.
Konstelace problémů, mezi něž patří globální oteplování, degradace biosféry, znečištění ovzduší, energetická bezpečnost, středovýchodní politika, kolaps geo-ekonomického řádu, rostoucí nerovnost mezi chudými a bohatými světa, přelidnění a udržitelnosti života lidstva na Zemi, abych jmenoval jen některé, je přímo spojena a ovlivněna tajnůstkářstvím obklopujícím tento předmět. Řešení neleží ve starém myšlení a technologiích, ale ve vědomém uplatňování nových věd. Tyto vědy se zrodily na konci 19. a ve 20. století, ale byly opuštěny a potlačovány kvůli touze po moci, chamtivosti a ze strachu před změnou statusu quo.
Je čas na novou Deklaraci nezávislosti  - takovou, která osvobodí celé lidstvo z pout ekonomického otroctví, jež je výsledkem tajné centralizované moci, korupce a globální ekonomické hegemonie. Svět nepozná spravedlnost a mír, dokud polovina světa bude žít v chudobě, zatímco druhá polovina bude rabovat Zemi, aby udržela svůj životní standard. Tato zoufalá situace může a musí být přeměněna do světa hojnosti, čisté a dostupné energie a opravdové udržitelnosti rozvoje. Na tomto základě, s těmito novými vědami, technologiemi a novým vědomím můžeme učinit krok vpřed jako lidstvo, sjednocené a v míru. Tehdy a jedině tehdy budeme vítáni mezi ostatními civilizacemi vesmíru.
Že nejsme ve vesmíru sami, je nyní vědecky doloženo. A to, že jsme již navštěvováni vyspělými civilizacemi - jejichž zájmy zde jsou pravděpodobně prastaré - je předmětem sporů. Avšak během mých rozhovorů s evropskými, vatikánskými, kanadskými dalšími vůdci z celého světa vyplynulo, že existuje rostoucí shoda, že jsme navštěvováni a že čas pro odhalení této skutečnosti již dávno nadešel. Co je ještě důležitější, je potřeba vyvinout přiměřenou diplomatickou iniciativu s cílem komunikovat s těmito mimozemskými návštěvníky v rámci celosvětového míru, osvobození se z dřívější dominance militarismu a paranoidních představ.
V současné době více než 80% Američanů si myslí, že fenomén UFO je skutečný a že v jistém smyslu vláda o něm lže, pokračuje v jeho utajování ku prospěchu hrstky lidí, kteří z toho profitují. Toto utajování podkopává důvěryhodnost vlády USA a dalších zemí a umožňuje, aby rakovina nekontrolované skryté moci - před níž varoval prezident Eisenhower ve svém posledním projevu k národu - metastázovala po celém světě. Nyní ohrožuje samotný život Země.
Kromě toho existuje tajná, "nepotvrzená" operace, která používá nejmodernější elektromagnetické zbraňové systémy pro sledování, zaměřování a občasné, ale se zvyšující se přesností, sestřelování mimozemských dopravních prostředků. Toto bezohledné počínání zakládá mimozemskou hrozbu pro celé lidstvo a musí být okamžitě zastaveno.
Tak zvaná skupina MJ-12 nebo Majestic, která tuto věc řídí, pracuje bez souhlasu lidu nebo dohledu Prezidenta a Kongresu. Funguje jako nadnárodní vláda sama pro sebe a nikomu se nezodpovídá. Všechny kontroly a rovnováhy moci byly smazány. Ačkoli jako vládnoucí entita stojí mimo vládu zákona, její vliv dosahuje do mnoha vlád, korporací, agentur, médií a finančních zájmů. Její zhoubný vliv je hluboký a skutečně pracuje jako velmi mocná a zakotvená globální RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization), jejíž moc do dnešního dne zůstává nekontrolovaná.
Více než 100 miliard dolarů z rozpočtu USA jde ročně na tuto činnost, tyto peníze jsou známé také jako "černý rozpočet" Spojených států - což je částka dostatečná pro poskytnutí všeobecné zdravotní péče pro každého muže, ženu a dítě v Americe.
Když jsem v prosinci 1993 poprvé informoval ředitele Ústřední zpravodajské služby Jamese Woolseyho o této záležitosti, pouze jedna třetina této vládní organizace byla pro to, co jsme doporučovali: Odhalení faktu, že nejsme ve vesmíru sami a opatrné uvolnění pokročilých systémů výroby energie, které by nahradily ropu, plyn, uhlí a jadernou energii. Zdroje mě nyní informují, že nejméně dvě třetiny této skupiny nyní podporují takovou iniciativu.
Zájmy v Evropě, Vatikánu a Asii, zejména Francie a Čína, naléhají na odhalení. Pokud se Spojené státy nepohnou vpřed, tyto jiné zájmy to udělají a Amerika zůstane pozadu a stále více bude pozbývat významu ve světě. Nesmíme dovolit, aby se to stalo.
Evropské a asijské kruhy tento krok udělají ve velmi blízké budoucnosti bez ohledu na to, jestli se USA do toho zapojí nebo ne. Šedesát let utajování stačilo.
Máme také morální povinnost varovat Vás před existencí velmi utajovaného plánu použít pokročilé technologie k falešnému "útoku mimozemšťanů" na Zemi. Existují zařízení, která jsou pod přímým řízením skupiny Majestic, jež jsou schopna takovou operaci pod falešnou vlajkou uskutečnit, a doslova každý člověk na Zemi, včetně většiny vůdců, by tím byl oklamán. Jednotlivé komponenty této operace byly testovány na veřejnosti během posledních padesáti let a mimo jiné zahrnují:
  • Kopie vozidel mimozemšťanů (Alien Reproduction Vehicles, ARVs) - Jsou to pokročilé vzdušné lodě s antigravitačním pohonem, které jsou schopné provozu nejméně od konce 50. a začátku 60. let. Mnoho tak zvaných hlášených UFO civilisty a vojenským personálem byly ve skutečnosti takové ARVs. Tyto stroje tvoří nepotvrzené nebo "černé" vojenské letectvo (Air Force) a ARVs jsou schopny vyvinout neobyčejnou rychlost, mají neuvěřitelnou manévrovatelnost a schopnost stoupat kolmo vzhůru/vznášet se na místě. Do roku 2009 tyto  technologie prodělaly mnoho generací vývoje a kdyby byly dislokovány, mohly by snadno simulovat mimozemská vzdušná plavidla (Extraterrestrial Vehicles, ETVs). (Poznámka: UFO je neurčitý pojem a může se jednat buď o ARV, nebo ETV).

  • Programované formy života (Programmed Life Forms, PLFs) - Jsou to umělé bytosti, podobné mimozemšťanům. Přestože byly vyrobeny člověkem, nevědomí lidé je často považují za "mimozemšťany". Scénografie, genetika a další vědy spojené s těmito bytostmi jsou nad rámec této souhrnné zprávy, ale jsou velmi dobře rozvinuty. Byl jsem osobně informován mnoha nezávislými zdroji, které potvrzují vývoj a dislokaci těchto PLFs. Tato stvoření, použitá společně s ARVs, přesvědčivě spustila zanícený zájem pop-kultury o "únosy mimozemšťany". Oběti takových polovojenských únosů, řízených lidmi, vážně věří, že byly uneseny "mimozemšťany" a často mají fyzické památky a "implantáty", které to potvrzují. Tyto implantáty jsou také vyrobeny lidmi a máme informaci o laboratoři a korporaci, která tyto věci vyrábí. (viz přiložené dokumenty).

  • Chemické, optické a elektromagnetické systémy napomáhající vytvoření změny vědomí jsou součástí "scénografie", použité pro falešnou invazi "mimozemšťanů".
Naprostá většina informací v public domain o záležitostech UFO je tudíž pečlivě koordinovaná dezinformace, zkonstruovaná k přípravě populace, stejně jako našich vůdců, na neexistující "mimozemskou hrozbu". Důsledky tohoto psychologického boje byly popsány v 50. letech v dokumentech CIA a dále objasněny dalšími dokumenty a svědectvími. Před tímto vesmírným podvodem varoval také samotný Wernher Von Braun.
Cílem takové operace pod falešnou vlajkou je vytvoření nepřítele z vesmíru, který sjednotí lidstvo za globální vojenskou mocí proti této "mimozemské hrozbě". Prezident Reagan a další vůdci byli cílem takové dezinformace, která byla zkonstruována proto, aby zajistila jejich mlčení nebo spolupráci s agendou utajování a militarizace kosmu. Prezident musí být opatrný, aby nebyl podobně podveden.
Po velmi pečlivém prozkoumání všech dat a dokumentů a po rozhovorech se stovkami svědků s přístupem k přísně tajným informacím jsme dospěli k závěru, že přítomnost skutečných mimozemšťanů na Zemi nepředstavuje žádnou hrozbu. Ve světle bezohledné a agresivní povahy mnoha našich tajných vojenských akcí a neobyčejně vyspělých technologií, které umožňují mezihvězdné lety těchto civilizací, kdyby byly nepřátelské, osud lidské civilizace by byl zpečetěn již na úsvitu jaderné epochy.
Návštěvníci se však zdají být velmi znepokojeni nekontrolovaným lidským nepřátelstvím, rozpoutáváním válek a zbraněmi hromadného ničení v kombinaci s naší předčasnou schopností cestovat do kosmu. Tendence lidí zaujímat antropocentrické projekce vede mnohé z nich předpokládat hrozbu tam, kde neexistuje. Je pravděpodobnější, že lidstvo může být vnímáno jako hrozba pro kosmický řád, protože jsme nedokázali zabránit rozšíření zbraní hromadného ničení a dokonce jsme se snažili je stále více přesouvat do kosmického prostoru. Kromě toho jsme nedokázali uskutečnit osvícenou a mírovou diplomatickou misi k těmto mimozemským návštěvníkům. Toto se musí okamžitě změnit.
Odhalení této věci musí být velmi pečlivě naplánováno a uvedeno jako nadějný a povznášející okamžik lidských dějin. Špatně uvedené odhalení, které tyto návštěvníky démonizuje nebo straší veřejnost, se může ukázat jako škodlivější než utajování.
Jak možná víte, můj strýc byl starší projekční inženýr, který pracoval na lunárním modulu, který dopravil Neila Armstronga na Měsíc. Důvod, proč jsme nebyli vítáni v kosmu, je ten, že cestovním pasem, který umožňuje cestovat po vesmíru, je stabilní mírová světová civilizace, která jde do vesmíru sjednocená a v míru.
V tomto ohledu světový mír a univerzální mír jsou dvě strany stejné mince. Jakmile se naučíme žít v míru na Zemi a půjdeme do kosmu pouze s mírovými úmysly, budeme vítáni s otevřenou náručí. Do té doby kolem Země bude existovat kosmická karanténa.
Naneštěstí mediální a filmový průmysl je vysoce infiltrován zájmy oddanými skupině Majestic, která média využívá k tomu, aby tuto věc zesměšňovala a prezentovala děsivé obrazy "invaze mimozemšťanů". Zkrátka populaci téměř dokonali vyprali mozek, pokud jde o tuto záležitost, a toto představuje další překážku, která musí být pozorně vzata v potaz při plánování odhalení.
Nicméně, status quo nelze již déle udržovat a podstatná změna je naléhavě potřebná. S tímto cílem naléháme na Prezidenta, aby co nejdříve podnikl řadu iniciativ. Navrhujeme prezidentovi, aby:
·         Vytvořil speciální prezidentskou jednotku pro vyšetření této záležitosti, identifikoval ukrytá zařízení a majetek (viz přiložený seznam) a obnovil vládní kontrolu nad těmito projekty;

  • Identifikoval a okamžitě zastavil operace, které tajně zaměřují mimozemská vzdušná plavidla, militarizují vesmír a vytvářejí podvodné dezinformační projekty;

  • Vytvořil plány odezvy pro minimalizaci rizik, týkajících se potenciálních operací pod falešnou vlajkou, jejichž záměrem je vytvořit iluzi přítomnosti nepřátelských "mimozemšťanů", zahrnující přípravy s vojenskými, zpravodajskými a mezinárodními institucemi;

  • Vytvořil Radu pro meziplanetární vztahy pro koordinaci mírové, dopředu hledící a nevojenské odezvy na přítomnost mimozemšťanů. Centrum pro studium mimozemských inteligencí (viz www.CSETI.org) má 18 let trvající projekt pro navázání takového kontaktu a může s tím pomoci. CSETI, spolupracující s ostatními vládami a světovými postavami, vytvoří takovou radu, pokud se k tomu vláda USA neodhodlá během příštích dvanácti měsíců;

  • Okamžitě financoval studium, vývoj a opatrné uvolnění těchto nových energetických technologií, které mohou rychle nahradit fosilní paliva a jadernou energii (viz www.TheOrionProject.org). Vezměte na vědomí, že tyto technologie, protože získávají energii z pole nulového bodu časoprostoru, umožní vyřazení elektrické energetické sítě. Vlastníme dokumenty a informace o klíčových zařízeních a aktivech, spojených s těmito technologiemi (viz přiložené dokumenty). Doporučujeme, aby pohonné a dopravní aspekty těchto technologií (elektro-magneto-gravitační systémy) byly uvolněny později, až se zlepší bezpečnostní situace ve světě;

  • Zřídil vysokoúrovňové spojení s Kongresem, OSN a dalšími vládami, aby umožnilo koordinaci těchto projektů a uvolnění nových energetických technologií;

  • Rada pro národní bezpečnost musí vytvořit sekci, která se bude zabývat mezinárodními, meziplanetárními a makroekonomickými důsledky tohoto odhalení a co nejdříve se připravit na uvolnění těchto technologií;
Projekt Orion (www.TheOrionProject.org) určil klíčové vědce, kteří by pomohli s vývojem těchto nových energetických technologií. Souhlasili, že budou pracovat s námi, ale je jim v tom bráněno, jednomu z nich pomocí operace na vzdáleném místě (TS CSI), k níž byl přidělen. Žádáme, aby Úřad prezidenta učinil taková opatření, která umožní, aby tito lidé mohli s námi spolupracovat za plné podpory a ochrany ze strany Prezidenta. Nemůžeme vypovědět, jak je důležité, aby tito lidé byli přiděleni na tento rozhodující úkol: Za dobu kratší než jeden rok bychom měli vyvinuty nové generátory energie, které by Ameriku zbavily závislosti na ropě, plynu, uhlí a jadrné energii.
Prezidente Obamo, jsme připraveni pomoci Vám a Vaší administrativě s těmito a dalšími úkoly a ručíme Vám za naši plnou podporu. Osobně splním jakýkoli požadavek Vaší kanceláře s krajní poctivostí, taktem a důvěrností.
Buďte, prosím, ujištěn o mých upřímných modlitbách, aby Bůh řídil Vaše kroky, za Vaši ochranu a úspěch až začnete plnit svou historickou úlohu jako prezident Spojených států.
S úctou,
Steven M. Greer, MD
ředitel
Projekt Odhalení
redakci OSUD.cz zaslal jeden z registrovaných čtenářů, děkujeme


Pozor na křesťanské kříže a nezdravé zvyky!

1. května 2010 v 11:59 Zdravě jíst a žít
Pozor na křesťanské kříže a zvyky!

Lidé mají zejména na vesnicích hloupý zvyk, mít doma pověšený křesťanský kříž. Často je provází zdravotní potíže a především únava a nedostatek energie. Když si osobně vyzkouší svalovým testem, jak jim takové zářiče ubírají životní energie, jsou překvapeni, protože by nečekali, že křesťanský kříž jim okamžitě odebere (stejně jako mobil) tolik síly z ruky a těla a většinou se jich rádi a rychle zbavují. Následně zjišťují, že se nejen lépe vyspí, mají více energie a vitality, ale také se například začne lépe dařit pokojovým rostlinám, kterým se samozřejmě v blízkosti destruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo.

Podobnou slabost cítíme v kostelech - záměrem tu bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo - ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar - tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie! Na rozdíl od věřících oveček, těm je snížena životní energie směrem do destrukce. Pánové pak pokračovali směrem na pivo - rychle zase energii doplnit a ženy se shlukovaly ke klevetám a pokračování negativních nízkých energií a pak na sluníčko do pole - zase si energii doplnit.

Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie - tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení - přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil.

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Zapojte selský rozum a uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje.
Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu v srdci. Vytestujte si to sami svalovým testem.

Stejně nevhodné jsou rituály "přijímání těla páně a krve páně" - energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to "v pořádku", máte to i s posvěcením - koho?

Mějte tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na zemi skutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavte; pokud budete podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžete udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru.

Pro zajímavost a své uzdravení si také vyzkoušejte, jak vyzařují různé "svaté" obrázky, podobizny, sošky včetně Panny Marie a dalších. Možná budete překvapeni.

Církev záměrně svými stavbami špuntovala životodárné akupunkturní body a meridiány Země, jimiž má naopak volně proudit silná životní energie pro každého.
Dílo dovršili ještě použitím energie rozdělujících křížů vchodem kostela počínaje a jeho střechou konče.

Kdo by chtěl jít do detailu, zamyslí se nad stínem mnohých svátků a zvyků jako jsou vánoce. Datum vánoc stanovila církev. Podle datování se Kristus narodil již v říjnu. Vánoční zvyky jsou udržovány kvůli podstatnému zvýšení prodeje a určitému pozlátku. Důsledkem a ovocem je opět ovládání oveček a široké veřejnosti nejen k tomu aby hodně utratili, ale aby svoji "lásku" a obdarovávání někoho soustředili k určitému datu, zatím co správné je dávat dárky a dělat radost a prokazovat lásku ze srdce kdykoli takovou věc chceme vyjádřit a druhého potěšit.

Viz také rubrika "Zvyšujte vibrace" na tomto webu.

Pokud Vám nejsou tyto informace lhostejné, informujte o těchto stránkách své přátele.
Pošlete jim odkaz "objevto.blog.cz"


Svalový test životní energie

1. května 2010 v 11:56 Zvyšujte vibrace

Jak zjistit dobrá a špatná místa - test svalů

Každý člověk má své oblíbené místo. Na pohovce v obývacím pokoji, pod pergolou na zahradě, u krbu nebo třeba u dvou velkých dubů v lese. Existuje také opak: stůl v restauraci, kam si nikdo nechce jít sednout, místa v kanceláři kde se člověk špatně soustředí, nebo les, který vůbec neláká k procházce.

Proč je tomu tak? Proč se člověk cítí někde velmi dobře a někde je mu nepříjemně? Souvisí to především s kvalitou a množstvím přítomné energie v prostoru.

Oblíbeným a rychlým testem vyzařování a působení energií je test svalů.

Jak na to?

Pravou rukou se paží chytíme testovaného stromu, levou ruku natahneme vlevo. Druhý člověk se nám po napočítání do tří pokusí dvěma prsty levou ruku sklopit - tlačit dolů a my se budeme snažit mu vzdorovat zatím co pravá ruka se drží stromu. Pamatujeme si svoji sílu v levé ruce. Potom se chytíme třeba plotu, nebo ničeho a opět opakujeme testování a snahu vzdorovat levou rukou. Zjistíme nejspíše, že strom nám skrze pravou ruku poskytoval energii - sílu, a tak se nám dařilo vzdorovat lépe, než když jsme strom nedrželi.

Tímto testováním lze také vyhodnotit - ukázat si, jakou povahu energie mají například zářiče jako křesťanský kříž (velice oslabuje protože rozděluje energie), mobil (velmi oslabuje byť jej jen držíme a nevoláme), nebo symboly namalované na papír - ten pak zmačkáme, uchopíme a rozdíly jsou také velmi jasně znát (např. napsané číslo 666 velmi oslabuje, byť je papír pak zmuchlaný do ruky); lze zkoušet energii kamenů, vyhodnocovat jejich nabíjení atd. Svalovým testem vlastně vyhodnocujeme, kolik mají předměty životní (život podporující) energie.

Jak to funguje?

Lidským tělem procházejí meridiány, jimiž proudí životní energie. Každý meridián souvisí s některým svalem a orgánem v těle. V ruce máme čakru, jež lze přirovnat k velkému a velice složitému akupunkturnímu bodu. Je spojena s meridiány v těle a jeden z nich prochází svalem na rameni,který se stará o to, abychom mohli paži zvedat a napínat. Sval je silný, pokud meridiánem proudí hodně životní energie a slabý, pokud proudí málo životní energie. Některé předměty nám životní energie dodávají a některé ubírají. Svalovým testem to vyhodnotíte snadno a správně.

Pozor na křesťanské kříže a zvyky!

1. května 2010 v 11:54 Zvyšujte vibrace


Lidé mají zejména na vesnicích hloupý zvyk, mít doma pověšený křesťanský kříž. Často je provází zdravotní potíže a především únava a nedostatek energie. Když si osobně vyzkouší svalovým testem, jak jim takové zářiče ubírají životní energie, jsou překvapeni, protože by nečekali, že křesťanský kříž jim okamžitě odebere (stejně jako mobil) tolik síly z ruky a těla a většinou se jich rádi a rychle zbavují. Následně zjišťují, že se nejen lépe vyspí, mají více energie a vitality, ale také se například začne lépe dařit pokojovým rostlinám, kterým se samozřejmě v blízkosti destruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo.

Podobnou slabost cítíme v kostelech - záměrem tu bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo - ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar - tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie! Na rozdíl od věřících oveček, těm je snížena životní energie směrem do destrukce. Pánové pak pokračovali směrem na pivo - rychle zase energii doplnit a ženy se shlukovaly ke klevetám a pokračování negativních nízkých energií a pak na sluníčko do pole - zase si energii doplnit.

Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie - tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení - přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil.

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Zapojte selský rozum a uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje.
Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu v srdci. Vytestujte si to sami svalovým testem.

Stejně nevhodné jsou rituály "přijímání těla páně a krve páně" - energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to "v pořádku", máte to i s posvěcením - koho?

Mějte tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na zemi skutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavte; pokud budete podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžete udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru.

Pro zajímavost a své uzdravení si také vyzkoušejte, jak vyzařují různé "svaté" obrázky, podobizny, sošky včetně Panny Marie a dalších. Možná budete překvapeni.

Církev záměrně svými stavbami špuntovala životodárné akupunkturní body a meridiány Země, jimiž má naopak volně proudit silná životní energie pro každého.
Dílo dovršili ještě použitím energie rozdělujících křížů vchodem kostela počínaje a jeho střechou konče.

Kdo by chtěl jít do detailu, zamyslí se nad stínem mnohých svátků a zvyků jako jsou vánoce. Datum vánoc stanovila církev. Podle datování se Kristus narodil již v říjnu. Vánoční zvyky jsou udržovány kvůli podstatnému zvýšení prodeje a určitému pozlátku. Důsledkem a ovocem je opět ovládání oveček a široké veřejnosti nejen k tomu aby hodně utratili, ale aby svoji "lásku" a obdarovávání někoho soustředili k určitému datu, zatím co správné je dávat dárky a dělat radost a prokazovat lásku ze srdce kdykoli takovou věc chceme vyjádřit a druhého potěšit.

Všímejte si tedy, co snižuje vaše energie a držte se toho, co je zvyšuje...

Viz také článek: Svalový test životní energie


Urychlovač a 2012

1. května 2010 v 0:40 | literarky.cz |  Po roce 2012
Rok 2012 vyvolává v lidech stále více otazníků. Nejen běžná veřejnost, ale i mnozí vědci přichází s různými koncepcemi toho, co by "mohlo nastat".

Jedna z obav vznikla v souvislosti se spuštěním nejvýkonnějšího urychlovače LHC.
Pohltí nás černá díra, která se vatvoří nekontrolovatelně a neovladatelně v urychlovači při stále odvážnějších pokusech, které mají trvat právě shruba do konce roku 2012? Člověka až mrazí...

Dále nechejme promluvit www.literarky.cz - Aleně děkuji za přeposlání.


# V úterý 30. března 2010, ve 13,10 hodin SELČ začala nová éra fyziky. Srazily
# se čtyři svazky protonů.
#
# V jedné z největších staveb lidstva, ve 27 kilometrů dlouhém kruhovém
# tunelu, který je umístěn 50 až 175 metrů pod zemí a po celé délce se chladí
# na teplotu kapalného helia - tj. 271°C, jen o dva stupně více než je
# absolutní nula, se podařil pracovníkům Evropské střediska jaderného výzkumu
# CERN experiment, na který se připravovali dvacet let.
#
# V urychlovači LHC se srazily proti sobě dva paprsky protonů, letící
# rychlostí 299 792 kilometrů za sekundu, každý tlačen energií 3,5 TeV. Ještě
# nikdy se žádné částice, mající takovou energii, nesrazily. Je to sice
# kinetická energie pouhých sedmi letících komárů, ale zkoncentrovaná do
# jednoho jediného protonu, částice je přitom bilionkrát menší než komár. Při
# vzájemném střetu protonů vznikla sprška nových částic.
#
# Velký hadronový srážeč LHC, největší urychlovač částic na světě, je velmi
# komplikované zařízení. Stavěl se a prověřoval skoro třicet let. Do země na
# hranici mezi Francií a Švýcarskem se poprvé koplo v roce 1980. Na jeho
# konstrukci se podílelo přes 200 vědců z 34 zemí. Mezi nimi byla i celá řada
# vědců z Akademie věd ČR a z Matematicko fyzikální fakulty UK. Při konstrukci
# urychlovače se uvažovalo s materiály i s postupy, které v době přípravy
# ještě vůbec nebyly vynalezeny. Nároky na materiály i na provedení byly
# obrovské.
#
# Dne 10. září 2008 byl konečně LHC spuštěn, musel být ale za dva týdny na 14
# měsíců odstaven, poněvadž z komplexu unikalo helium. Porucha na chladicím
# systému prakticky znemožnila pokračovat v experimentech. K tomu, aby se
# magnety, které vlastně udržují paprsek, staly supravodivými, a tak nekladly
# elektrickému proudu odpor, musejí být ochlazeny na teplotu -271,3 °C. Jenže
# chladicí systém nebyl schopen teplotu udržet. Přístroj za jednu miliardu eur
# se musel opravit.
#
# Nová epocha fyziky začala
#
# Tisíce fyziků na celém světě na podobný okamžik čekaly s netrpělivostí.
# Jeden z vedoucích pracovníků z CERNU, Guido Tonelli, neskrýval nadšení:
# "Stojíme na prahu nové fyziky", nechal se slyšet. Je to okamžik srovnatelný
# s krokem Neila Armstronga na povrch Měsíce. V CERNU je to první krok k
# poznání, jak vznikl vesmír, jak vypadal velký třesk, jak fungují černé díry,
# zda existuje ještě další rozměr prostoru kromě těch dosud známých.
# Kosmologie (věda o vzniku vesmíru) zatím pracovala pouze s hypotézami a
# matematickými výpočty. Nyní má k dispozici laboratoř, kde si může hypotézy
# ověřit a kde může pozorovat ty nejzákladnější částice, z nichž je složen
# celý svět.
# Zařízení zároveň pomůže pochopit, jaké síly mezi nimi působí. Těmi
# současnými prostředky je člověk schopen pozorovat jenom asi čtyři procenta
# vesmíru. Zaznamenat a popsat dokáže zhruba dvacet tři procent, která tvoří
# temná hmota. Ta svým gravitačním polem působí na ostatní hmotu a jen kvůli
# tomu o ní víme.
# Zbytek, tedy celých sedmdesát tři procent vesmíru, tvoří neznámá temná
# energie či hmota, o níž nevíme vůbec nic. Je to, jako bychom od tušeného
# domu znali jenom vstupní dveře a podle nich soudili na celou stavbu.
# Pootevřít tyto dveře mají právě experimenty na LHC.
#
# Zatím se srazily dva balíky částic. Svazky stále obíhají rychlostí 11 000
# oběhů za jednu sekundu. Každou dvanáctou hodinu by mělo dojít ke srážce.
# Jenže to nestačí. Vědci budou postupně přidávat a zvětšovat počet svazků až
# na předpokládaný stav, kdy tunelem proletí naráz 2 800 balíků částic. Ke
# konci tohoto roku se začne se stlačováním svazků do co nejmenšího objemu
# tak, aby se podařilo dostat do co nejmenšího objemu co nejvíce energie.
Celý experiment by měl trvat 18 až 24 měsíců a mělo by se dosáhnout dvojnásobné
# energie, dvakrát 7 TeV. Celková energie 14 TeV je maximum, kterého se dá na
# LHC dosáhnout. Pak bude přístroj opět nejméně na rok odstaven, aby mohly být
# prověřeny všechny jeho části a komponenty a aby vědci dostali čas ke
# zpracování údajů. V tom jim bude pomáhat celosvětová síť vzájemně
# propojených počítačů GRID, přičemž na vyhodnocování se využije jejich volná
# kapacita, poněvadž není v možnostech jednoho výpočetního střediska zpracovat
# takové kvantum údajů.
#
# Pohltí nás černá díra?
#
# Nepohltí. CERN vytvořil studijní skupinu, která se tímto problémem zabývala
# a došla k závěru, že to není možné. Sice při srážce může černá díra
# vzniknout, ale malilinká. Její energie bude tak malá, že se prakticky vmžiku
# rozpadne. Co je to mžik? V tomto případě 10-22 sekundy. Nakonec - už
# miliardy let bombardují naši planetu kosmické paprsky o podstatně vyšší
# energii, než vyprodukuje LHC a žádná černá díra nás ještě nevcucla.
#
# www.literarky.cz