A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

CO MY JEN VÍME?!! Druhý či rozšířený díl...

15. května 2010 v 0:06 | akiniel |  FILMY

Jedná se o rozšířenou verzi filmu, trvající 2,5hod.
Je zde odlišný úvod - o rozdělení světa,
následují známé scény z kratší verze filmu, ale
doplněny ještě o další komentáře.
Dvakrát zde také vystoupí kreslený doktor Kvant,
aby předvedl vlnové funkce a plochý 2D vesmír...
Ten v kratší verzi filmu nebyl!

Nedalo mi to, abych se s vámi nepodělil alespoň o několik myšlenek
z rozšířeného či druhého dílu filmu

CO MY JEN VÍME? - 2.

---------------------------------------------------

... Věda kopala ještě hlouběji do mrtvého vesmíru a odhalila záhadu.
V nepatrných zákoutích prostoru a času vědci našli nesmírnou energii
a ohromující záhady, které naznačují, že jsme všichni propojení, že
hmotný svět je v podstatě nehmotný.

Čas a prostor jsou jen produkty této nehmotné substance.
Teď už si uvědomujeme, že nejsme oddělení.
Všichni jsme jedním. Všichni jsme spolu.
V nejhlubší části našeho já jsme propojeni.

Mozek zpracovává 400 miliard bitů informace každou sekundu, ale
my si z toho uvědomujeme jen asi 2000 bitů. To znamená, že se realita
neustále odehrává v našem mozku.

Vesmír je hodně divný. Zdá se, že jsou dvě sady zákonů, které řídí vesmír.
V našem každodenním klasickém světě, myslím
tím zhruba naší velikosti a časových údajů, jsou věci popsány pomocí
Newtonových pohybových zákonů, které byly popsány před několika stoletími.
Tyto zákony fungují velmi dobře pro kulečníkové koule, dělové koule a gravitaci.
Avšak když se přiblížíme na malé vzdálenosti, když se ponoříme, řekněme,
na úroveň atomů, začne platit jiná sada zákonů.

Jsou to kvantové zákony, kvantová teorie, kvantová mechanika.
Na této úrovni částice mohou být na více místech zároveň.
Mohou se chovat jako vlny rozprostřené v prostoru a čase.
Mohou být propojené na velké vzdálenosti.
Mohou být spojené do jednoho kvantového stavu, do jednoho stavu
ovládaného jednou vlnovou funkcí.
A hranice, práh, opona mezi kvantovým a klasickým světem, je opravdu záhadná.
Občas se tomu říká zhroucení vlnové funkce, protože v kvantovém světě
je všechno v superpozici mnoha možností.
A v klasickém světě se zdá, že se tyto mnohonásobné možnosti zhroutí
do konkrétních konečných voleb. Takže všechno je na jednom konkrétním místě.

Kvantová mechanika je hra a projev informace, hra a projev možností,
vlny informace, vlny možných elektronů.
Co je to pole, které se vlní? Je to oceán?
Ne. Je to univerzální oceán. Oceán čistého potenciálu.
Oceán abstrakní potenciální existence.
Nazýváme ho "sjednocené pole" nebo "superstrunové pole".
A to je to, z čeho jsme byli vytvořeni.
Propojenost všech věcí je základní vlastnost reality.
Je velmi obtížné to pochopit.

Ve skutečnosti je vesmír téměř prázdný.
Avšak když jdeme dolů do prázdnoty, nakonec dojdeme na základní
úroveň geometrie prostoru a času. Jemná, základní úroveň vesmíru kde se
nachází informace, kde se nachází vzor.
Nazývá se Planckova délka. A je látkou vesmíru.
A na této úrovni je informace, která je zde od Velkého třesku.

Druhý zákon termodynamiky říká, že věci plynou a postupují dopředu.
To určuje směr času. Ale v kvantovém světě, v mikrosvětě se zdá, že
druhý zákon termodynamiky neplatí.
A věci mohou plynout pozpátku nebo být nadčasové.

Základní fyzikální rovnice mají vlastnost, kterou nazýváme
časovou reverzní symetrií.
Časová reverzní symetrie znamená, že zákony, které jsou
časově reverzně symetrické, jsou zákony, které mají následující vlastnost.
Když každý proces, který je v souladu s těmito zákony půjde pozpátku, tak
bude také v souladu s těmito zákony.
Dobře? To by znamenalo, že mléko vyskočí z kávy stejně často,
jako se v ní rozplyne, že lidi budou mládnout stejně často,
jako budou stárnout, že máme stejný přístup ke znalosti budoucnosti jako
máme k minulosti, že jednáním teď bychom byli schopni ovlivnit minulost,
stejně jako můžeme ovlivnit budoucnost.
Toto všechno je špatně. Toto všechno je v silném rozporu se způsobem, jak
psychologicky vnímáme svět.

To, co nás učili ve škole, není, jak to opravdu je.
A taky naše smysly si z nás dělají legraci.
Prostě se musíte podivovat.
Co je ta realita, ve které se nacházíme?
Kvantová fyzika říká, že všechno jsou jen vlny informace.
Jestliže časová reverzní symetrie ničí ponětí času, pak propojenost
drtí naše ponětí prostoru.

Dva objekty, dva elektrony vytvořené současně jsou propojené.
Pošlete jeden na druhý konec vesmíru. Nyní, když něco uděláme s jedním,
druhý zareaguje okamžitě. Takže buď se informace šíří nekonečně rychle,
nebo jsou ve skutečnosti pořád spojené.
Jsou propojené. A protože všechno bylo propojené v okamžiku
velkého třesku, znamená to, že se všechno stále pořád dotýká.

Prostor je jen představa, která vytváří iluzi, že existují oddělené objekty.
V mnoha laboratořích po celých Spojených Státech můžete vidět objekty, které
jsou dost velké na to, aby byly vidět prostým okem, které jsou na dvou místech
současně. Můžete je dokonce vyfotografovat.

Když chcete zaostřit svůj záměr, potřebujete soustředit svou mysl do jednoho bodu.
To je důvod, proč některá stará tajná učení učí lidi soustředit se na plamen, takto se
naučíte soustředit svou pozornost do velmi úzkého kanálu, takže se zvýší hustota energie.
Když používáme mysl v nejpovrchnější úrovni normálního myšlení, máme velmi
omezenou moc. Sotva můžeme pohnout smítkem prachu po stole bez použití
našich rukou.
Tak slabé může být vědomí.
Ale v nejhlubší úrovni vědomí, toto vědomí vytváří celé vesmíry.
Ale vždycky se divíme, že, když si přejeme všechno ty věci:
uzdravovat dotekem, oživovat mrtvé a zhmotnit bochník chleba ve své ruce.
A odpověď je že protože nevěříme, že to můžeme udělat, a to ovlivňuje
naše jednání podle našich vlastních návyků a předsudků, které nás utvářejí.
Nikdy jsme neměli dost času, starat se o něco jiného než o svoje
závislácké emocionální potřeby.

Můžeme cestovat v čase zpět a dopředu.
- Čas je relativní.
- Probíhá to pozpátku.
- a pak dopředu v čase.
- čas není absolutní.
- Informace.
- Časová reverzní symetrie.

Samozřejmě, že můžeme cestovat zpět a dopředu v čase.

Existují všechny reality v kvantovém poli současně?

Existují různé světy, ve kterých žijeme.
Existuje makroskopický svět, který vidíme.
Pak ještě svět našich buněk.
Dále pak svět našich atomů.
A svět jader atomů - nukleonů.
Toto všechno jsou naprosto rozdílné světy.
Mají svůj vlastní jazyk, svou vlastní matematiku.
Tyto světy nejsou jen menší, jsou naprosto jiné, ale doplňují se.
Protože já jsem složen z atomů, ale také z buněk.
Jsem také má makroskopická tělesná stavba.
Všechno toto je pravda. Jsou jen různé úrovně pravdy.
Ta nejhlubší úroveň pravdy, odhalená vědou a filosofií,
je základní pravdou o jednotě.
Na té nejhlubší subnukleární úrovni naší reality
jsme ty a já doslovně jedno a totéž.
Na hluboké úrovni, kterou svýma očima nevidíme jasně, tato dvě místa
v prostoru jsou jedno a totéž. Jsou svázané, existují spolu.

Stáváme se propojenými, když spolu telepaticky komunikujeme.
Tyto zážitky jsou tak neobyčejné. Doslova vám můžu číst myšlenky, když
se s vámi propojím..
Takové věci se dějí. Provádějí se experimenty vzdáleného pozorování.

Myslím, že naše současné chápání kvantové fyziky je, že chápeme, že
existuje úplná jednota.
A že musíme svou spiritualitu založit na vědomí jednoty.

Jak někdo může skutečně říci že miluje například určitou osobu?
Je pouze zamilován do svého očekávání emocí, na kterých je závislý.
Proč se stáváme na něčem závislí?
Protože nemáme nic lepšího. Protože nesníváme o ničem lepším, protože
nás nikdo nikdy nenaučil, jak lépe snít.

Už víme, že když jsou lidé závislí na ať už kokainu, heroinu,
nikotinu, alkoholu, všechny tyto závislosti mají společné to,
že zabraňují růstu nových mozkových buněk.
Když nevidíte pasti, musíte projít žumpou, než pasti začnete vidět.
Protože když je nevidíte - jsou vaší jedinou učební pomůckou.
Je to jediný způsob, jakým porozumíte něčemu novému.

Všechny rámce, ve kterých jsme žili, musí být zlomeny,
a musíme se tímto způsobem osvobodit.
Občas nastane nepříjemné období mezi pohodlím, které jsme znali dříve,
a opravdovým pohodlím, kdy jsme pánem svého bytí,
které následuje toto období zmatku.
Většina lidí, když se dostane do tohoto zmatku, ztrácí naději
a vrátí se zpátky ke starým falešným jistotám.
Prožijí přijatelný život a zemřou v určitém druhu pohody,
ale vůbec nepozvedli duchovno v tomto experimentu,
který nazýváme životem.
V tuto chvíli se dostáváme do zcela nové oblasti mozku,
a protože jsme ve zcela nové oblasti, přepojujeme mozek,
doslova se přepojujeme na nové pojetí života.
Pak nás to nakonec změní skrz naskrz.

Toto je jediná planeta v Mléčné dráze, jejíž obyvatelstvo je namočené
do nesmírné závislosti na náboženství.
Víte, proč tomu tak je? Je to kvůli tomu, že lidé vytvořili dobro a zlo.
Opravdu osvícený člověk ví, že každá akce vyvolá reakci, se kterou se musí vypořádat.
Když jsem moudrý, nebudu dělat věci, které mě přinutí, že jim budu
muset čelit a vyřešit je, a později se s nimi vyrovnat ve své duši.
To je opravdový důvod.

Znalosti umožňují, aby mozek mohl začít být napojený.
A my začneme vidět, co vždycky existovalo.
Ale protože žijeme v rutinních automatických programech,
nejsme schopni vidět, protože přemýšlíme ve známých pojmech.
Naučit se znalosti znamená, že se naučíme nové věci.
A naučit se nové věci znamená, že shromažďujeme informace
a vytváříme nové mozkové závity, abychom začali rozvíjet vnímavost,
abychom něco mohli uvidět poprvé.

Když se podrobně podíváte na strukturu lidského mozku,
uvidíte, že je dokonce výslovně navržen, pečlivě zkonstruován,
aby prožil sjednocené pole, aby prožil jednotu života.
Všichni jsme propojeni.

Myslím, že nejzákladnější věc je, že jsme všichni propojeni
energetickým polem, součástí celku.

V zásadě plaveme v moři světla, které je nulovým bodem pole...

...Především říkám, že se musíte zbavit myšlenky oddělenosti,
protože oddělenost je v současnosti největší problém tohoto světa.

...Přijměte tuto teorii propojeného vesmíru a aplikujete ji na
lidské prožívání, protože lidské prožívání je také součástí vesmíru.

--------------

Tolik malá ukázka informací z filmu

CO MY JEN VÍME 2

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama