A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Smrtící chemtrails

30. května 2010 v 1:19 | Dr. Ilya Sandra Perlingieri |  Chemtrails a Haarp


Smrtící chemtrails:
Důsledky rozprašovaných těžkých kovů a chemických aerosolů na lidské zdravíDr. Ilya Sandra Perlingieri

Global Research, 12. května 2010
Po desítky let jsme věděli, že těžké kovy a chemikálie mohou způsobit závažná fyzická poškození. Vrátíme-li se k "Tichému jaru" Rachel Carson, věděli jsme a byli jsme důrazně varováni před závažnými důsledky používání těchto jedů, nebo vystavováním se jim každý den při našich aktivitách. Tisíce z těchto látek jsou dobře zdokumentované karcinogeny.

Když budeme stavět na průlomovém výzkumu Carson, víme také, že jisté druhy chemikálií mohou narušit lidský (a zvířecí) imunitní systém, a činí tak. Před 30 lety výzkumníci zkoumali to, co se stalo známým jako hormony narušující chemikálie, a jak ovlivňují žáby (které mají někdy pět nohou nebo hermafroditní charakteristiky), další vodní zvířata a savce. Tato zvířata byla příslovečnými kanárky v uhelném dole. V další průkopnické knize "Naše ukradená budoucnost" autoři dr. Theo Colburn, Dianne Dumanoski a John Peterson Myers jasně demonstrovali, že 1 + 1 hormony narušující chemikálie se nerovná 2. Spíše v noční můře matematických rozměrů fungují tyto jedy synergicky; a 1+1 se může rovnat 1600 násobku původní dávky. Jsme též pravidelně vystaveni více než 100,000 chemikáliím. Většina z nich nebyla nikdy testována ohledně bezpečnosti pro lidi. Takže se neudělalo téměř nic, aby se snížila expozice lidí bezpočtu nebezpečných chemikálií. V podstatě za posledních deset let Bushova vláda zrušila mnoho zákonů o životním prostředí, které existovaly 30 let, aby se korporace dostaly z pověstného háčku. (Jen se podívejte, co se děje v Zálivu s ropnou skvrnou BP).

Ačkoliv jsou tyto informace o nebezpečnosti narušení hormonů nyní dostupné šířeji na internetu, stále je průměrný člověk, který dostává zprávy většinou z oficiálních médií, příliš dobře nezná (1). Většina z těchto vysoce toxických chemikálií je neviditelná; a proto se snadno drží mimo náš kolektivní radar. Za vysoké úrovně stresu, vytvořeného záměrným zinscenováním finanční krize - kde miliony lidí ztratily práci a domov - nejsou degradované/kolabující životní prostředí nebo závažné zdravotní problémy prioritou - obzvláště když se o tom v oficiálních médiích informuje jen velmi málo. Tento katastrofický scénář je součástí širšího obrázku toho, o čem Naomi Klein píše ve své knize "Šoková doktrína". Máme tolik velkých krizí, jednu za druhou, že je těžké udržet jen své každodenní rutiny - nemluvě o tom, abychom měli čas číst a uvažovat nad toxikologickými zdravotními dopady mnoha tisíc těžkých kovů a chemikálií, které otrávily celý náš potravní řetězec, a tím naše vlastní údajné "zdraví". Jsme na samém vrcholu tohoto zničeného potravního řetězce.

Je zde nicméně další, mnohem záludnější, vrstva toxicity, kterou se oficiální média a korporacemi kontrolované zpravodajství nezabývají vůbec, a ta ovlivňuje samotné naše přežití. Stále více se tím nicméně zabývají nezávislí výzkumníci, kteří mají podpůrné důkazy, dokládající jejich internetové zprávy.

Po více než deset let si nejdříve občané Spojených států a posléze Kanady všímali, že jsou vystavování nepřetržitým aerosolovým útokům nad našimi hlavami, které představují směs jedovatých těžkých kovů, chemikálií a dalších nebezpečných složek. Nic z toho nebylo zveřejněno v jakémkoliv oficiálním médiu. Americké ministerstvo obrany (DOD) a armáda systematicky zaplňovaly naši oblohu tím, co je známé jako chemtrails (též známé jako stratosférické aerosolové geoinženýrství) (2). Ty se dosti liší od obvyklých kondenzačních čar od letadel, které se na obloze rozpouští celkem rychle. Chemtrails se nerozpouští, letadla (vybavená speciálními tryskami) vypouští aerosolové "čáry" do vzduchu, které se nevypařují. Je nasazeno mnoho letadel, látajících paralelně (nebo často ve "křížových" vzorech) nad naší hlavou; a brzy je obloha pokryta mnoha našedlými čarami (kilometry a kilometry dlouhými, ačkoliv se to mění). Nejdříve jsou tyto čáry tenké; ale brzy expandují a během krátké doby se spojí. Naše kdysi modrá obloha zmizela a byla nahrazena šedobílou toxickou mlhou, která zastírá a značně oslabuje sluneční svit.

Vojenská a komerční letadla jsou zapojena do více než 60 operací. Vloni, když jsem letěla přes kontinent, jsem viděla letadlo United Airlines (letící pod námi ve výšce asi 37,000 stop) rozprašovat černý aerosol, který se po obloze táhl kilometry a kilometry. Tento tajný program nyní zapojuje aerosol rozprašující letadla v severní Americe, Evropě, Austrálii a Novém Zélandu (vše země NATO). Stovky (ne-li tisíce) lidí volalo a napsalo svým veřejným představitelům o odpověď. Odpovědi od amerických nebo kanadských představitelů nepřichází; nebo pokud odpoví, jsou stížnosti odmítány. Zůstává to pokračujícím a vědomým ututláváním. Nikdo není hnán k zodpovědnosti, zatímco my jsme nadále každý den tráveni. Není to nicméně poprvé, kdy jsou občané používáni jak experimentální laboratorní zvířata. Americká vláda a její armáda mají velmi dlouhou a špinavou historii našeho zneužívání tímto nezákonným způsobem, aniž by k tomu měly informovaný souhlas. Jak poznamenává Carole Pellatt:

Americká armáda rozprašovala chemikálie a biologické zbraně v testech v otevřeném prostoru nad civilní populací do 40. let. Říkají tomu "testy náchylnosti". Není to kontroverzní výrok. Armáda připustila tuto praxi při mnoha příležitostech, a existuje spousta vládní dokumentace, která to dokládá. Existuje také dokumentace o záměrném experimentálním vypouštění radiace na populaci. Bohužel tyto informace mají tendenci vynořovat se dlouho poté, co mohly zachránit životy, nebo ulehčit utrpění obětí (3).

Během minulých deseti let nezávislé testování chemtrails po celé zemi ukázalo na nebezpečný a extrémně jedovatý koktejl, který obsahují: barium, nano hliníkem pokrytá optická vlákna (známá jako CHAFF), radioaktivní thorium, kadmium, chróm, nikl, vysušenou krev, spóry plísní, žluté plísňové mykotoxiny, etylen-dibromid a polymerová vlákna. Barium lze toxicitou přirovnat k arzenu (4). O bariu je známo, že silně ovlivňuje srdce. O hliníku se ví, že poškozuje funkci mozku. Nezávislí výzkumníci a laboratoře stále ukazují na hromadné používání těchto jedů několik "anonymních" představitelů toto probíhajíc aerosolové sprejování uznalo (5).

Byla provedena řada testů, aby se ověřilo, že tyto jedy jsou svoji toxicitou mimo veškerá měřítka. Jsou zdokumentovány v naší vodě, půdě a vzduchu. Po více než 10 let výzkumník Clifford Carnicom statečně a systematicky informoval o různých zhoubných aspektech těchto aerosolů - a o tom, co dělají s celým našim prostředím, jakož i krví (6). Různé skupiny "pozorovatelů oblohy" tyto denní útoky pečlivě zdokumentovaly a pilně o nich informovaly rovněž (7).

Když nás všechny tyto jedy obklopují na každém kroku, není překvapivé, že vidíme tak dramatický nárůst u nemocí. Existuje řada zpráv o nárůstu úmrtí na selhání srdce a o onemocnění horních cest dýchacích (astma, chronická bronchitida, rakovina plic a často četné chronické nemoci). Toxicita chemtrails již závažně ovlivnila naše zhoršující se "kolektivní zdraví". Výrazný nárůst srdečních onemocnění a různých onemocnění horních cest dýchacích byl dán do souvislosti s výrazným nárůstem "roztroušené hmoty" v našem vzduchu. To lze vidět na některých odhalujících statistických údajích:

1. Onemocnění srdce je nyní hlavní příčinou úmrtí v USA. Podle CDC zemřelo v r. 2006 na onemocnění srdce 631,636 lidí. To znamená, že je ovlivněn 1 z 5 Američanů (8).
V kanadě zemře na onemocnění srdce někdo každých sedm minut (9).
2. Astma a onemocnění horních cest dáciích. Astmatem trpí na celém světě asi 100-150 milionů lidí. V USA má astma 16,4 milionu dospělých a 7 milionů dětí. Chronická bronchitida a rozedma plic: 9,8 Američanů bylo diagnostikováno s chronickou bronchitidou jen vloni; u rozedmy plic je to 3,8 milionů (10). Celkem: ovlivněno 37 milionů Američanů.
V Kanadě bylo s astmatem diagnostikováno 2,4 milionu lidí.
3. Částečky hmoty ve vzduchu. Částečky hmoty (PM) se skládají z jemných částic velikosti 10 mikronů či méně. (1 mikron má oproti lidskému vlasu tloušťku 1/70). Tyto částice se mohou usadit v nejhlubších částech vašich plic; a po určité době mohou poškodit funkci plic. Tento druh znečištění, které vdechujeme denně, může a způsobuje různé nemoci horních cest dýchacích, onemocnění srdce a předčasné stárnutí a smrt. Částečkou hmota může rovněž zesílit jakoukoliv existující nemoc (11). Nezodpovězené otázky: Funguje částečkou hmota v lidském těle synergickým způsobem (jako hormony narušující chemikálie)? Jak PM ovlivňuje miliony lidí, kteří mají četné chronické nemoci?

Poškození mozku

Dokonce i za zvýšeného počtu nemocí, kterým lze zabránit preventivně, je otázkou, jak toto - co Clifford Carnicom správně nazývá "aerosolové zločiny" - souvisí se zhoršením kognitivní funkce. Náš imunitní systém již je pod každodenním útokem; a to mělo za následek, že miliony (možná miliardy) lidí nemají pouze jednu nemoc, ale často řadu nemocí. Pokožka, největší orgán našeho těla, je propustná membrána. To znamená, že neviditelné jedy v našem vzduchu, včetně chemtrails a dalších vysoce nebezpečných chemikálií, jde přímo do naší pokožky. Otrávená dešťová voda (nebo sníh dotýkající se naší pokožky) činí totéž. Když je vzduch, který dýcháme, naplněn nebezpečným koktejlem jedů, s každým nádechem tyto jedy útočí na celý náš imunitní systém. Tyto jedy také ovlivňují náš mozek, a tím kognitivní funkci.

Hliník tvoří velkou část těchto aerosolů. Ačkoliv je to nejhojnější prvek naší planety, naše tělo ho biologicky nepotřebuje. Pesticide Action Network North America (PANNA) ho uvádí jako "pro lidi toxický, včetně karcinogenity, toxicity pro rozmnožování a vývoj lidí, neurotoxicity a akutní toxicity" (12). Přesto je hliník běžně používán (je to velmi krátký seznam) ve vakcínách, deodorantech a antiperspirantech, u volně prodejných léků, plechovek limonád a piva (úniky hliníku z plechovek), pečícím prášku, moučníkových směsích, zpracovaném sýru a dalších potravinových produktech a aditivech. Během let se hliník hromadí v mozku, tkáních a v menší míře i v kostech. Způsobuje degeneraci mozku, jeho dysfunkci a poškození - v důsledku blokování a snížení krevního průtoku a kyslíky v mozkových arteriích. Mozek se scvrkává, protože mozkové buňky umírají. To způsobuje demenci. K symptomům patří: emocionální výlevy, paranoia, zapomnětlivost a ztráta paměti, inkoherentnost řeči, podrážděnost, utlumená pozornost, změny osobnosti a špatný úsudek. To vše je na vzestupu, a jsou ovlivněny více než 4 miliony Američanů. Zhoršené funkce mozku a demenci trvá desítky let, než se projeví vážně a viditelně. Nicméně nakonec je demence fatální. "Alzheimer" je nyní nesprávně používán jako název pro všechny druhy demence. Jen před pár dny přinesla titulní stránka New York Times titulek "Více lidí demencí bloudí po ulicích" (13). S lidmi postiženými tím, co Times nazývá "Alzheimer", byl proveden rozhovor. Jeden člověk zmínil, že mu byl "diagnostikován Alzheimer". To je evidentně špatně. Alzheimerovu demenci lze přesně diagnostikovat pouze po smrti, kdy lze provést pitvu. Nicméně otravu těžkými kovy lze diagnostikovat pomocí laboratorních testů; ale to se u základních prohlídek dělá jen velmi zřídka.

Co je u tohoto nárůstu demence ignorováno je, že 10 let dýcháme chemtrails s optickými vlákny pokrytými nano hliníkem. Byly na nás vystříkány miliardy tun.

Se všemi těmito zdroji hliníku přidanými do vzduchu, který vdechujeme s každým nádechem, je kumulativní toxicita velmi vysoká. Dokonce i u denních událostí je zjevné každému, kdo tomu věnuje pozornost, že se mnoho lidí chová podivně. Zatímco to lze považovat za údaje "z doslechu", existují miliony lidí, jejichž chování je podivné. Jen vloni jsem se nesčíslněkrát někoho na něco ptala a dostala jsem odpověď, která s dotazem naprosto nijak nesouvisela. Dochází ke stále více nekontrolovatelným výlevům ve veřejných sférách: někdo "vybuchne" bez jakékoliv zjevné příčiny. Míra násilí vzrostla. Podívejte se na všechno to střílení na školách. Máme více nevysvětlených autonehod, než se kdy dříve stalo. Jen za jeden den jsem před několika týdny byla svědkem tří dopravních nehod, které se stát nemusely. Zprávy jsou plné těchto příběhů.

Jako přídavek k této již vysoce toxické zátěži pro tělo používá americká armáda hliník ve svých aerosolech. Používá se proto, že je elektricky vodivé, trvanlivé a lehké. Americké letectvo v r. 1997 oznámilo, že vypustilo "2 miliony 6-7 uncových balíků CHAFF". Ty jsou vypouštěny vojenskými letadly ve výšce 15-50 mil (14). Další nezodpovězená otázka: Proč americké letectvo nezveřejňuje aktuální údaje?

Zpráva z r. 2002 uvádí: "Za posledních 25 let americké námořnictvo (vypustilo z letadel) několik set tisíc kilogramů CHAFF s hliníkem, během svých operací nad výcvikovou oblastí Chesapeake Bay" (15). Pokud námořnictvo použilo stovky tisíc kilogramů jen v jedné malé oblasti USA, lze z toho extrapolovat, že všechny složky armády po celých USA a Kanadě vypustily v r. 2002 možná miliardy tun nano hliníku? CHAFF byl uskladňován, protože obsahuje olovo. Byl pak vydán, bez našeho vědomí, a přidán to těchto aerosolů? Jaké enormní, ale neviditelné, škody nám to způsobilo?

Dr. Hildegarde Staninger oznámila, že "vystavení vzdušným emisím nanokompozitních materiálů mělo za následek zastavení tvorby cholinesterázy" (16). Lidské tělo má tři druhy cholinesterázy: pro mozek, pro plazmu (vytvářenou játry) a pro červené krvinky. Některé pesticidy a nervové plyny (jako VX, organofosfát) zastavují tvorbu cholinesterázy. Chronické zastavení tvorby tohoto enzymu (který normálně obíhá v červených krvinkách), způsobené rozprašováním těchto chemtrailsových aerosolů (kvůli modifikaci počasí, ale používaných též pro hubení hmyzu a komárů), způsobilo chronickou otravu. Tato expozice způsobuje závažné neurologické nemoci, včetně paralýzy.

V průlomové internetové eseji v r. 2003 se dr. Kaye Kilburn ptá: "Proč je chemické poškozování mozku ignorováno?" (17). Jeho článek uvádí 13 skrytých faktorů, které ovlivňují naši ochotu věřit, že nebezpečné chemikálie mozek ovlivňují. Patří sem:

1. "Vše je to ve vaší hlavě" (ve významu, že skutečné symptomy jsou ignorovány alopatickou medicínou).
2. Odolnost vůči zranitelnosti (jednotlivci, a společnost jako celek, nemůže uvěřit, že je mozek ohrožen).
3. Používání mysl měnících předepsaných drog/léků (jako Paxil), které mohou a také ovlivňují mozek (miliony lidí jsou na antidepresivech - jaké dlouhodobé škody to má rovněž pro kognitivní myšlení?).
4. Chemické poškození mozku není považováno za "bezprostřední hrozbu".
5. Konkurence dalších vážných hrozeb (způsobuje netečnost nebo popírání).
6. Zpoždění u rozpoznání zdravotních rizik.
7. Ekonomické zájmy (zpožďovací taktika velkých korporací je dobře známá - zpoždění umožňuje pokračování ziskovosti a ignoruje se zodpovědnost - my všichni jsme kvůli korporátním ziskům postradatelní).
8. Neurologie posuzuje příčiny pomalu (kolik nezávislých výzkumníků je, kteří nemají nějakou vazbu na farmaceutické/chemické společnosti?).

Ze všech těchto platných důvodů, proč se nezabýváme touto lidskou krizí, dr. Kilburn nezmínil přímo jednu, a to chronický útok spojený s vdechováním/absorbováním již miliard tun nebezpečných chemikálií a těžkých kovů v aerosolech již více než deset let, bez našeho informovaného souhlasu. Když se člověk nedívá nebo se nezabývá primárními příčinami, pak to lze svalit na něco jiného. Toto, mimo ticha ze strany vlády nebo odmítání reagovat, a spoluviny korporátních médií, z toho činí extrémně nebezpečnou kombinaci, která nás denně vystavuje smrtelnému riziku. Protože funkce mozku upadají, a není to přisuzováno žádným dalším věcem, je jakákoliv populace snadněji "kontrolovatelná".

Výzkum dr. Kilburna jasně ukazuje, že chemikálie ovlivňují a závažně poškozují mozek (a tím kognitivní funkci). Chemikálie - obzvláště za denních útoků toxickými chemikáliemi po mnoho let - mohou poškodit naši schopnost myslet jasně. Dokonce i když je to těžko uvěřitelné, důkazy existují. Dr. Kilburn svoji první esej rozšířil na knihu, která se zabývá tímto: "Chemické poškození mozku" (vydaná v r. 1998). Dr. Kilburn poznamenává:

Ochrana mozku představuje jedinou možnost, jak může lidstvo přežít. Zjistit v mnoha částech země a u mnoha jednotlivých pacientů, že jeho funkce byla vážně narušena chemikáliemi, chemikáliemi, které byly vypouštěny do prostředí b podstatě posledních 50 let, jsou opravdu špatné zprávy (18).

Zdá se téměř neuvěřitelné, že se miliony/miliardy lidí dívají na oblohu a nepovšimnou si dramatických změn, ke kterým došlo řekněme od poloviny 90. let. Naše obloha bývala nádherná, tmavě modrá. Mraky byly krásnou galerií tvarů. Slunce bylo nádherné. Ale lidé mladší 30 let nemusí mít skutečný pocit, aby se dívali každý den nahoru, aby viděli tuto panoramatickou nádheru. Většina z nich je příliš zaměstnaná posíláním SMS nebo žvaněním přes mobil. Je třeba vzít do úvahy i další věci: lidé jsou ve svých pohodlných zónách; a popírání je velmi silná lidská emoce. V tom shonu a zmatku, kolik lidí se dívá na oblohu? Je třeba také velké odvahy a velmi hluboké vnitřní ochoty prověřit politicky motivované korporacemi kontrolované mediální masáže a hledat skutečné odpovědi. Lidé mají rádi svoji běžnou rutinu. Prověřit to, o čem si myslíme, že víme, na základě nových důkazů, vyžaduje ochotu myslet mimo pověstnou krabici; chtít zjistit pravdu - ne všudypřítomný orwellovský doublespeak, který prostupuje naší společností. Pokud vše v naší denní rutině popírá to, co se skutečně děje, je třeba statečnosti pro zkoumání neznáma - zpochybnit litanie.

Dalším odvážným člověkem je dr. R. Michael Castle, který se stabilně zabývá problematikou toxicity chemtrails. Je to vyhlášený chemik v oboru polymerů, se kterým byly často provedeny rozhovory a který napsal články o extrémních rizicích chemtrails. Dr. Castle napsal také průlomový dokument, Zákon o univerzální ochraně atmosféry (UAPA). Tento dokument leží v kongresu od r. 2008; ale uvízl ve výboru. Jediným způsobem, jak tento životně důležitý zákon prosadit, je mít skutečné kongresové představitele, kteří opravdu zastupují nás (a ne korporátní lobbisty). Viz:

Vzhledem k těmto problémům, protože naše kolabující společnost má tolik úrovní podvodů - finanční debakl, lži a podvody vlády a Federálních rezerv vinící z noční můry nemovitostí lidi, objevující se policejní stát, katastrofy zasahující naše křehké prostředí - je stále obtížnějším udržet si denní rutinu a přežít ekonomickou krizi a její denní dopady. Oficiální média hrají podpůrnou roli a podvádí nás. Miliony lidí, jako příslovečné stádo, spěchají, aby se připojily ke skupinovému zániku. Existuje bezpočet historických příkladů této kolektivní šílenosti. My, homo sapiens (sic, člověk moudrý?) jsme se nikdy ze své 5,000leté historie nepoučili. Je to proto, že každá nová generace zkorumpovaných politických vůdců (často historicky svázaných s těmi předešlými) nikdy nemá skutečný zájem o své voliče, jako základní součásti své politické kariéry. Navíc neexistuje žádná princip opatrnosti (19). Tak politická hra podvodů nefunguje. Opatrnost není součástí rovnice, která je pokřivená již od počátku. Lidé jsou důvěřiví a chtějí orwellovským podvodům věřit.

Mimo již tuto těžkou zátěž si dotázání se neinformovaných, ačkoliv údajně "velmi vzdělaných" (co to skutečně znamená, když naše vyšší vzdělání vypustilo mnohé z toho, co profesor Peter Dále Scott nazývá "hluboké politické události", které se nikdy do našich učebnic nedostanou?) lidí, aby se zamysleli nad tím, co opravdu vědí o tom, co se děje, vyžaduje enormní vnitřní sílu. Je třeba značné odvahy. Základ této "odvahy" ve skutečnosti znamená vytvořit si nové synaptické cesty v mozku. Bez nich se cítíme vyděšeni, nervózní… protože tyto nové synapse ještě nebyly vytvořeny. Je třeba opakovaného úsilí, a s tím přicházející větší snadnosti při vytváření těchto nových synapsí.

Nicméně pokud jsou na předepsaných lécích na "zklidnění" již miliony lidí (co to udělá s jejich schopností myslet jasně dlouhodobě?), a mimo to vdechují otrávený vzduch plný mysl ničících chemikálií, jak jasně je pak někdo (pokud vůbec někdo) schopen myslet? Jak se může někdo cítit dobře a bezpečně, když samotný vzduch, který dýcháme, je úmyslně otravován, a ovlivňuje to naši schopnost myslet kogentně? Již je zřejmé, že nikdo na oficiálních místech není ochoten říkat pravdu. Je to jako když Diogenes hledal pravdomluvného jedince. Zdá se, že nikdo si nepřeje, nemá odvahu nebo autoritu tuto masivní otravu zastavit, protože jde o tajný plán elity, jak vědomě zničit vše, co jsme kdysi znali.

Naše ZÁKLADNÍ lidská práva, ústavní a mezinárodní zákony jsou pouhými kusy papíru. Tato práva a zákony byly zničeny lidmi u moci. Bylo to učiněno skrytě. Musíme se organizovat v poklidu. V POKLIDU je to hlavní slovo. Pokud tyto četné aerosolové útoky vojenskými a komerčními letadly mohou rozstřikovat tyto strašlivé jedy na nás, rok za rokem a beztrestně - proti všem zákonům - pak je nanejvýš nutné, abychom se organizovali mírově. Jak poznamenává Peter Dále Scott v novém DVD Jasona Bermase "Neviditelná říše": Musíme použít internet a naše mírové intelektuální schopnosti, abychom se spojili a tuto noční můru zarazili. Je možné to udělat.

Dr. Ilya Sandra Perlingieri

Poznámky
2. See Michael J. Murphy. "What in the World Are They Spraying?" March 3, 2010: www.countercurrents.org/murphy030310.htm ; and G. Edward Griffin. "Chemtrail vs. Contrail" April 14, 2010: www.youtube.com/watch?v=rsWpSPBwA-w
3. Carole Pellatt. Connections. "What's going on in the air? Yes, we are being sprayed." Aug. 8m 2007:
4. See Pesticide Action Network North America [PANNA]: http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC41174
5. March 12, 2010:
www.lightwatcher.com/chemtrails/text/faa_confirms_Chemtrails. An interesting conference at the University of California, San Diego [UCSD], "Atmospheric Aerosols: Health, Environment, and Climate Effects" addresses some of the cardio-vascular increases due to "atmospheric aerosols" but these academics never use the word Chemtrails. Yet, satellite photos they show clearly indicate the atmospheric impact of Chemtrails. See: Jan. 31, 2008: UCSD: www.youtube.com/watch?v=ztHV5RF-xyw
6. For numerous detailed reports, see: www.carnicom.com; www.carnicominstitute.org; www.bariumblues.com; and Dr. Marijah McCain. "Chemtrails and Barium Toxicity." April 6, 2002: www.rense.com/general21/tox.htm ; Material Safety Data Sheet, University of Utah: www.chemtrails911.com/docs/bariumhealth.htm. This last cited website is very outdated. It does not address the increased amounts of barium now found in our air. Additional info: "Local News Station Confirms Barium in Chemtrails." Nov. 10, 2007: www.youtube.com/watch?v=okB-489l6MI
8. Heart Disease Facts. CDC; www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm
10. Asthma. CDC: www.cdc.gov/nchs/fastats/asthma.htm; and chronic bronchitis and emphysema: CDC: www.cdc.gov/nchs/fastats/copd.htm
11. Rosalind Peterson's report: "The impacts of air pollution on health." www.californiaskywatch.com/health_issues.htm  
14. [14. See: Rosalind Peterson. "Public and federal agencies concerned about the potentially harmful or undesirable effects of chaff on the environment." www.californiaskywatch.com/documents/htmldocs/chaff_goa_dod.htm]  
15. "Effects of Navy chaff release on aluminum levels in an area of the Chesapeake Bay." PubMed. US National Library of Medicine. June 2002: www.ncbi.nl.nih.gov/pubmed/12061831
17. Kaye H. Kilburn. "Why is Chemical Brain Injury Ignored. Pondering Causes and Risks." Editorial. Archives of Environmental Health. March 1, 2003: www.mindfully.org/Health/2003/Chemical-Brain-Injury1mar03.htm
19. Dr. Ilya Sandra Perlingieri. "Worldwide Environmental Crisis. Gone Missing: The Precautionary Principle." Global Research. Feb. 11, 2009: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12268   Zdroj translation OSUD.cz 2010
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama