close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Září 2010

OSN jmenuje zástupce lidstva pro komunikaci s mimozemšťany

27. září 2010 v 10:55 | novinky.cz |  Pravda o UFO

Pokud se v dohledné době z hlubin vesmíru vynoří mimozemšťané, bude pro ně podle britského listu The Independent už připravena vyslankyně OSN. Má se jí stát nepříliš známá malajská astrofyzička Mazlan Othmanová, která stojí v čele Úřadu pro vztahy s vnějším vesmírem (UNOOSA) ve Vídni.


Úkolem osmapadesátileté Othmanové je připravit možnosti komunikace s návštěvníky z jiných světů, kteří přiletí, nebo pravděpodobněji lidstvo na dálku kontaktují. Své představy má nastínit delegátům nadcházející vědecké konference, která se koná nedaleko Londýna.
Othmanová již nedávno vystoupila s myšlenkou, že vzrůstající počet objevených planet u cizích hvězd posiluje myšlenku, že inteligentní život ve vesmíru není tak vzácný, jak si někteří vědci dříve mysleli. "Pokračující hledání signálů ve vesmíru na několika pracovištích udržuje naději, že jednoho dne zachytíme zprávu od mimozemšťanů," uvedla Othmanová.

Mazlan Othmanová
Mazlan Othmanová
FOTO: OSN

A až se to stane, bude podle Othmanové lepší, když bude fungovat nějaká koordinace při formování odpovědi lidstva. "Taková, která vezme v potaz všechny citlivé souvislosti," argumentovala Othmanová s tím, že OSN je na takovou koordinaci již připravena.
Profesor Richard Crowther, odborník na vesmírné právo z britské vesmírné agentury, který Londýn při jednání o vytvoření koordinačního orgánu zastupoval, s jistou nadsázkou poznamenal, že Othmanová je tou nejlepší volbou pro případ, že nějaký mimozemšťan přiletí a řekne: "Zaveďte mne ke svému vůdci."
OSN již ustavila protokol pro případ nalezení mimozemského života. Zatím se však počítalo s možností přenesení mikroorganismů z vesmírných modulů a skafandrů v blízkém vesmíru na Zemi, takže stanovila zásadu dekontaminace. Nicméně dala dohromady i pozdrav pro případ setkání s inteligentním životem.
Uznávaný fyzik Stephen Hawking však nedávno varoval, že lidstvo by se na kontakt s mimozemšťany mělo připravit mnohem důkladněji a upozornil, že podobné setkání by se snadno mohlo podobat přistání Kryštofa Kolumba u břehů Nového světa s dobře známými následky.

pst, Novinky
Pro ty co nechtějí vidět chemtrails

12. září 2010 v 18:05 | Orgonet |  Chemtrails a Haarp


Něco pro "chytré", co nevidí chemtrails

Orgonet: ...moc děkuju Guessovi za následující vševystihující příspěvek do komentářů. Perfektně shrnuto.

Něco pro "chytrého" pana Anonymního:

Nevidíte stovky čar denně na obloze, kde běžně proletí sotva 20 letadel denně?

Nevidíte, že ty čary nemizí, ale roztahují se do celistvé kovově šedé vrstvy?

Nevidíte narůžovělou koronu kolem Slunce?

Nevidíte, že je třičtvrtě roku celé dny tma, jako v 6 večer?

Nevidíte, že prší z mlhy, kterou to s sebou nespláchne, ale přetrvává několik dní?

Nevidíte, že prší, když je vysoký tlak a že vždy tomu bylo naopak?

Nevidíte, že po několikadenním dešti se mlha rozplyne a je o 15 stupňů tepleji? Normálně se po dešti ochladilo a pár hodin trvalo, než se zase oteplilo.

Nevidíte tisíce videí na Youtube, kde jsou evidentní chemtrails, a to dokonce v time lapse a speciálně upravená letadla pro postřik?

Nevíte, že ČR po vstupu do NATO podepsala Open Skies Treaty a nevíte, že to znamená, že letadla CIA a NATO mohou létat přes naše území bez ohlášení?

Nevidíte rozdíl mezi běžným letovým provozem v 9000m a chemtrails sprayery ve 12 - 14000m?

Nevidíte, že i když je jasno, obloha není blankytně modrá, ale hliníková?

Nevidíte, že oblačnost se tvoří jakoby z ničeho na jednom místě a je tam udržována?

Nevidíte satelitní snímky plné chemtrails?

Nevidíte, že lidé jsou unavení, neschopni přemýšlet, teče jim neustále z nosu, kašlou a nevědí proč?

Nevidíte, že jsou na obloze mraky, které nejsou přirozené? Jsou jako gelové kapsy ze kterých neprší, přestože jsou plné vody.

Nevidíte mapy bleskových aktivit a nevíte, že v přírodě je nemožné, aby byly blesky stovky až tisíce kilometrů v přesných řadách?

Nevíte, co je HAARP a EISCAT? Nevíte, jak promocí ELF vln mohou ovlivňovat počasí?

Nevidíte během pár minut oblohu jemně rozvlnkovanou po celé Evropě a není to orografická oblačnost?

Není vám divné, že jsme neustále trápeni povodněmi, a to několikrát do roka a že z nebe spadnou tuny vody na jednom místě během několika minut? A na jiných místech planety (tam, kde se to někomu hodí) jsou lidé sužováni suchem a požáry?

Nevíte, že Američané mají nový laser, schopný vyvolat déšť bez nutnosti zasévání kondenzačních jader?

Nevíte, že v USA běží mnoho oficiálních programů na ovládání počasí? Nemyslíte, že armáda je v tomto odvětví mnohem dál?

Nejsou klimatické zbraně ideální? Nepřítel je decimován a ani neví, že je ve válce.

No, milý pane máte před sebou ještě hodně dlouhou cestu."

Voda a Viktor Schauberger

10. září 2010 v 1:24 | Erich Filler |  Tajemství vody
V_Schauberger1

Živá voda Viktora SchaubergeraSchaubergerovo jméno se dnes často spojuje s fantastickými vynálezy, které se týkají nejen využití vody, ale snaží se také řešit současný energetický problém. Pečlivé pozorování přírody vedlo k poznání, že dnešní technika působí rozkladným, ničivým způsobem…

Viktor Schauberger pocházel ze starého bavorského šlechtického rodu, který kolem roku 1230 ve sporu s pasovským biskupem ztratil svá privilegia i rodinné sídlo Schauburg. Kolem roku 1600 se v Rakousku vytvořila boční linie, jejíž potomci se téměř bez výjimky věnovali lesnímu hospodářství a péči o zvěř. Jejich heslo znělo: "Věrnost mlčícím lesům!"

Viktor Schauberger se narodil 30. června 1885 v rodině lesmistra jako páté z devíti dětí. Bylo to ve vsi Holzschlag am Plöckenstein, kde sousedí tři země - Rakousko, Německo a Čechy.

Jeho zájem patřil odmalička přírodě. V hustých lesích kolem Holzschlagu poznával život zvířat a rostlin i nedotčené horské bystřiny. Díky mimořádnému pozorovacímu talentu nalezl významné souvislosti, které do té doby nebyly známé.

Při pozorování vodního proudu zjistil, že přirozeně tekoucí voda sleduje zcela určité pohybové formy, a že tyto formy mají rozhodující význam jak pro nosnou sílu vody, tak i pro to, jak dlouho voda zůstane čerstvá.

Tyto přirozené dráhy pohybu s sebou přinášejí výstavbu a zachování; naproti tomu nepřirozený pohyb a také nedostatek pohybu způsobují hnilobu a rozklad. Roku 1922 postavil Viktor Schauberger ve Steyrlingu v Horním Rakousku na základě těchto poznatků zařízení pro plavení dřeva, které tehdejší odborný svět nejprve odbyl jako nesmysl. Ovšem po zprovoznění tato soustava sklidila velký obdiv. Z celé Evropy se sjížděli odborníci, aby si zařízení prohlédli. Schaubergerovi se podařilo snížit přepravní náklady na kubík dřeva z dosavadních 12 šilinků na 1 šilink.

Tajemstvím tohoto zařízení pro plavení dřeva byl zvláštní tvar žlabu. Měl polovejčitý průřez a byly v něm navíc umístěny dřevěné latě tak, aby se voda dostávala do točivého pohybu. Tento rotační pohyb způsoboval, že voda vytvářela ve směru proudu vír, který se vždy pohyboval zhruba uprostřed žlabu. Do tohoto víru byly vtaženy plavené kmeny. Vír je během plavení udržoval ve středu žlabu, takže se kmeny téměř nikdy nevzpříčily. Navíc tento vířivý pohyb vytvářel ve vodě dodatečný vztlak, takže mohly být při teplotě vody blízké 4° C plaveny i kmeny, jejichž specifická hmotnost byla větší než specifická hmotnost vody. Na mnoha místech zařízení byla zahřátá voda držící se na povrchu vypouštěna a nahrazována čerstvou studenou vodou.

Přitom pomohly také staré zkušenosti Schaubergerových předků. Viktor Schauberger například uvádí: "…můj otec dopravoval na velké vzdálenosti statisíce krychlových metrů bukového dřeva, přičemž nikdy nenechával tuto práci provádět ve dne, ale většinou za měsíčných nocí, protože, jak vysvětloval, voda ozářená sluncem zleniví a unaví se, svine se a spí, zatímco v noci a obzvláště při měsíčním svitu je čerstvá a živá, takže dokáže nést bukové a jedlové špalky, které jsou těžší než ona."

V_Schauberger2

Přirozené formy pohybu

Důležitým východiskem je tak zvaný "prostorový spirálovitý pohyb", tedy druh pohybu, který hraje v přírodě významnou roli např. při oběhu planet (viz obrázek). Viktor Schauberger právě tak pozoroval, že pstruzi v horských bystřinách využívají tohoto druhu pohybu, aby překonali vodopády:

"Bylo to v době tření za jedné jarní noci prozářené měsícem. Seděl jsem u vodopádu. V jasném měsíčním světle, dopadajícím pod správným úhlem, bylo v průzračné vodě vidět každý pohyb nespočetného množství ryb. Náhle se pstruzi rozprchli. Příčinou úprku byl zvláště silný pstruh, který připlul zdola, zamířil k vodopádu a začal kolem něj bez váhání kroužit. Vypadalo to, jako by kolébavě tančil výraznými spirálovitými pohyby ve vlnící se vodě jakýsi druh tance. Náhle zmizel pod stříbrolesklým vodním proudem, krátce se vzpřímil a já uviděl v proudu vody, který se směrem nahoru kuželovitě úžil, silný krouživý pohyb, jehož zdroj jsem nejprve nemohl postřehnout. V tomto krouživém pohybu se objevil zmizelý pstruh a vznesl se bez hnutí vzhůru. Když dosáhl hrany vodopádu, pstruh se převrátil a silným impulsem byl vynesen přes hranu vodopádu do rychle přitékající vody nad ním. Tam mocně mrskl ocasní ploutví a zmizel."
Pstruh tedy vyhledal jádro vířícího vodního proudu a využil jeho pohybové energie pro svůj let vzhůru vodopádem.

V_Schauberger3


Viktor Schauberger uvádí, že tohoto přírodního pohybu využívali i jeho předkové : "Někdy povodeň odkryje zvláštní způsob hrazení bystřin, které byly v těchto lesních oblastech využívány k plavení dřeva. Hrazení nutilo vodu téci střídavě doleva a doprava. Pojem "prostorový cykloidní pohyb" Schaubergerovi předkové samozřejmě neznali. Ale používali tento princip při stavbě tak zvaných smyků na dřevo tak dovedně, že kmeny získaly v pravidelně se měnících zákrutech rychlost a místy pluly na výsměch gravitaci i do kopce."

Vířivá spirálová forma se v přírodě nalézá velmi často a v rozličných variacích, například u šnečí ulity nebo u rohů antilopy kudu. Také střídáním oblastí nízkého a vysokého tlaku mohou v atmosféře vznikat velké vířivé struktury. V největším měřítku se tento princip projevuje u spirálních mlhovin a galaxií ve vesmíru. I náš sluneční systém krouží v takové galaxii zvané Mléčná dráha.

Spirálová struktura se nalézá i v mikrosvětě. Vídeňský profesor Felix Ehrenhaft (1879-1952) dokázal, že malé částice hmoty (například stříbrný, niklový nebo uhelný prach) mohou být svazkem světelných paprsků nebo magnetickým polem přivedeny k pohybu, který kupodivu neprobíhá přímočaře, nýbrž v šroubovitých drahách, přičemž vzniká dostředivá síla, která na částice působí 130krát silněji než zemská tíže.

Z těchto pokusů také vyplývá, že i pro elektromagnetické záření ve formě svazku světelných paprsků je charakteristický spirálový pohyb, do kterého mohou být vtaženy částice z blízkého okolí. Walter Schauberger, syn Viktora Schaubergera, komentoval tento pokus takto: "Každá částice nesoucí energii vytváří svým pohybem pole - energetický prostor, který je závislý na tomto pohybu. Čím je pole silnější, tím více působí na okolí, takže do něj mohou být vtaženy také částice s vyšší hmotností, než mají částice vytvářející toto pole. Částečky stříbra, niklu nebo uhlí musí působit ve srovnání s fotony jako obrovské kusy skály. Přesto jsou vtaženy do vířivého tance fotonů. Naučíme-li se média, která máme k dispozici, uvádět do stejného pohybu, jaký vykonávají elektrony a fotony, … budeme moci "hory přenášet" i s relativně malým množstvím vstupní energie."

Schaubergerovi neustále vytýkali moderní vědě a technice, že vytváří technologie, při nichž se bez užitku přeměňuje v teplo až 9/10 použité energie. Viktor Schauberger říká: "Naše moderní technika se chová jako zemědělec, který na jaře zasadí do země sedm brambor a na podzim sklidí jednu."

V_Schauberger4


Schauberger vycházel z toho, že v případě technologie založené na přirozených principech naopak příroda energii ještě "zdarma přidá". Domníval se, že jen ve vzduchu a ve vodě je využitelná energie, která by navždy postačovala pro celé lidstvo. Člověk jen nesmí používat rozkladné přírodní procesy - jako je spalování, jaderné štěpení atd. - nýbrž budující, koncentrující síly, které byly pro výstavbu použity i v přírodě. K tomu bychom se museli nejprve zevrubně zabývat působením přírody, například "jednoduchou" otázkou "Jak roste stéblo trávy?"
Viktor Schauberger poukazoval na to, že existuje budující pohyb působící "v souladu s přírodou" a naproti tomu pohyb rozkladný. Dnešní technika většinou používá rozkladné formy pohybu a proto z dlouhodobého hlediska nedosahuje výstavby, ale úpadku a ohrožení základů života. "Rozkladný princip" odpovídá explozi, rozpínavosti a současnému zředění. Je to tedy směr pohybu od hmotného k méně hmotnému, princip rozkladu a uvolnění momentálního obsahu - princip smrti.

Proti němu stojí "budující princip" imploze, u kterého hraje zvláštní roli pohyb ve spirále. Schauberger říká: "Formou pohybu, která tvoří, rozvíjí, zušlechťuje a buduje, je spirálový pohyb z vnějšku dovnitř, tedy pohyb dostředivý. V přírodě jej nalezneme tam, kde pracují budující síly: ve spirálních mlhovinách ve vesmíru, v pohybu našeho planetárního systému, v přirozeném pohybu vody, krve a míz. Rozkladná, uvolňující forma pohybu je naproti tomu odstředivá. Nutí pohybující se části ze středu směrem k okraji. Jde o "přímý" pohyb. Prvek systému se uvolní, rozplyne a rozloží. Příroda používá tento pohyb k rozkladu opotřebovaných celků, aby pak z jednotlivých zlomků znovu složila pomocí dostředivého pohybu nové formy. Tento dostředivý, spirálový pohyb odpovídá chladnutí, smršťování a zhuštění. Odstředivý pohyb odpovídá ohřívání, teplu, rozpínání a explozi. V přírodě se obě formy pohybu neustále střídají, budující princip však musí převažovat, aby mohl probíhat vývoj."

V_Schauberger5


Je znepokojující, že dnešní technika používá téměř ve všech oborech jen expanzívní druh pohybu. Podle Schaubergera spočívá v tomto pohybu mocná síla, která má ovšem destruktivní charakter a musí vést k všeobecnému úpadku, pokud tento základní nedostatek velmi rychle neodstraníme - ať už u průmyslových technických postupů, v moderním vodním stavitelství, zemědělství nebo lesnictví. Schauberger říká: "Lidé mne považují za pomateného. Možná mají pravdu. V tom případě nehraje roli, zda je na světě o jednoho blázna víc nebo méně. Ale pokud mám pravdu já a věda se mýlí, pak ať je Pán lidstvu milostiv."

Voda znamená začátek

Voda je kolébkou veškerého života. Podle Viktora Schaubergera je také oním médiem, které nejprve přijme a pak zformuje předobrazy všech budoucích životních forem. O to závažnější je proto způsob našeho hospodaření s vodou. Voda je stále častěji nucena k nepřirozenému přímému pohybu jak v korytech řek a kanálů, tak i ve vodovodním potrubí. Voda má sklon téct spirálovitým pohybem. S touto formou pohybu přichází také přirozený rozvoj, což je vidět v okolí řek ponechaných v přírodním stavu. Dnešní regulační opatření a přímá vodovodní potrubí přirozenému pohybu vody neodpovídají.
V_Schauberger6

Viktor Schauberger popisuje, jak se voda v okolí mýtin stává agresivní a škodí břehům, jak se následkem toho snižuje hladina spodní vody a vysychají výše položené prameny. Svedení toků do kamenných a betonových koryt pak nemůže odstranit vlastní příčinu problémů a vodě škodí ještě více. Základní Schaubergerovou tezí bylo, že člověk nikdy nesmí vodu regulovat pouze působením na břehy, ale voda si má tyto břehy sama vytvářet. Napsal: "Dopadneme jako Švýcaři, kteří na všech využitelných tocích postavili vodní elektrárny a navíc svedli velkou část potoků a řek do umělých koryt. Tím zničili veškerou sílu nejen v povrchové vodě, ale vlivem zpětných účinků i v podzemních vodách. V těchto nemocných tocích začíná odumírat zvířena i některé užitečné druhy bakterií, a to díky nedostatku budujících energií, které jsou pro život nezbytné. Malá změna v proudění vodního toku, způsobená nepřirozenou regulací břehů může vyvolat řetěz negativních reakcí. Jejich příčiny dosud nikdo neodhalil, a proto působí bez překážky dál."

Mezitím se zjistilo, že přirozeně tekoucí řeka nebo potok má mimo jiné daleko vyšší schopnost samočištění než uměle narovnaný kanál. Pouze přirozený způsob pohybu vody vytváří podle Viktora Schaubergera její příznivou strukturu, která prostřednictvím jemného energetického vyzařování podporuje a udržuje život . Pokud se voda zastaví nebo již neteče přirozeně, je tím pozměněna také její struktura. Voda s přirozenou strukturou má například menší sklon k ukládání vápna, k přemnožování bakterií a k hnilobě.    
V_Schauberger7


Důkazem správnosti Schaubergerových pozorování jsou tak zvané "stuttgartské pokusy", při nichž byla přezkoumávána jeho tvrzení (původně proto, aby mohla být provždycky vyvrácena). Na Vysoké škole technické ve Stuttgartu byly provedeny pokusy s různými materiály a typy potrubí. Zjišťovalo se, zda "spirálová trubice" dodaná Schaubergerem propustí za stejných podmínek více vody než například rovná skleněná trubice. Jinak vyjádřeno, zda je průtokový odpor při spirálovitém proudění kapaliny nižší než při proudění přímém, nebo dokonce při určitých rychlostech vody klesne na nulu, jak Schauberger uvádí. Jeho tvrzení byla při pokusech plně potvrzena.

Konec made in USA

V_Schauberger9

V té době již Schaubergerovo jméno působilo rozruch v souvislosti s nejrůznějšími technickými vynálezy. Na jaře roku 1958 se u Schaubergerových objevili dva Američané s tím, že chtějí z pověření jisté velké hospodářské organizace v co nejkratším čase realizovat Schaubergerovy myšlenky a poznatky. Viktor a Walter Schaubergerovi byli přemluveni, aby po dobu tří měsíců pokračovali ve výzkumu v USA, popřípadě jej prodloužili na jeden rok. V USA byl jejich pobyt utajován, neboť Američané se obávali špionáže. Pobyt, který chtěli Američané protáhnout na osm let, probíhal ve velkém napětí.
V_Schauberger8

Nejdůležitější prototyp, který Viktor Schauberger vyvinul k řešení energetického problému, byl násilně otevřen a tím zničen. Viktor Schauberger pak prohlásil, že po dohodnutých třech měsících odletí domů; pokud zůstane, nebude již poskytovat žádné informace.
Zpáteční cestu mu sice Američané povolili, musel však podepsat smlouvu, která mu do budoucna zakazovala mluvit nebo psát o svých poznatcích. Pro případ, že Schaubergerovi něco vyzradí, jim bylo vyhrožováno nejhoršími následky.

Po odletu z New Yorku a nouzovém přistání v Londýně dorazili Schaubergerovi v noci 20. září 1958 do Rakouska. Krátce na to, odpoledne 25. září 1958, Viktor Schauberger umírá.
Hlavní Schaubergerovou zásadou ve vztahu k přírodě bylo: K & K - kapieren und kopieren - pochopit a napodobit. Byla to celosvětová ekologická výzva, která předběhla svou dobu. Neplatí i dnes?
V_Schauberger10

Vodní a lesní hospodářství

Schaubergerovy myšlenky zabývající se ekologickým lesním hospodářstvím zahrnují mnoho úrovní. Schauberger vyzývá k přebudování moderního lesnictví, protože právě lesnictví má obrovský význam pro všechny formy života. Bez přirozeného lesa nemůže vzniknout živá, zdravá voda a bez zdravé vody se nevytváří zdravá krev.

Zvláštní význam přikládá Schauberger polovičnímu a úplnému koloběhu vody. Když prší a déšť je teplejší než půda, voda podle Schaubergera vstupuje do "úplného koloběhu". Proniká hluboko do půdních vrstev, zahřívá je a rozpouští soli, potřebné pro výživu rostlin, a ty pak transportuje vzhůru. V chladnější oblasti kořenů pak voda tyto soli uloží a vyvěrá na povrch jako "zralá spodní voda". Tento úplný koloběh probíhá pouze za přirozených podmínek.
V_Schauberger11

Naopak "poloviční koloběh" se tvoří tam, kde je půda teplejší než dopadající déšť, například na sluncem vyhřáté pasece. Voda se vsákne nejprve do určité hloubky, dále se ohřívá, stává se specificky lehčí, opět stoupá vzhůru a odtéká po povrchu. Chybí tedy hlavní část podzemního oběhu a nedochází k vytváření spodní vody. Proto vede mýcení lesů a rozšiřování vykácených ploch ke všeobecnému poklesu hladiny spodních vod a vodních rezerv. Kromě toho Schauberger poukazuje na to, že stabilní uspořádání spodních vod představuje přirozenou protiváhu k plynům a teplým pramenům stoupajícím vzhůru z nitra země: "V posledních letech se stále častěji vyskytují nepravidelnosti v rozložení vody - povodně, sucha, sesuvy půdy, dokonce i unikání jedovatých plynů ze země, a zvýšený výskyt nemocí v době, kdy v zimě vystupuje ze země teplá pára. Ve všech oblastech a v různých variacích rostou negativní výkyvy teplot. Jak se brzy ukáže, jsou to zákonité reakce na naše dnešní zcela nesprávné hospodaření s vodou, jehož hlavní příčinu je ovšem nutno hledat v pochybeném lesním hospodářství."

Z těchto důvodů se Schauberger zřetelně vyslovuje proti vzniku holosečných ploch (pasek). Navíc poukazuje na to, že mladé stromy rostou na volných plochách díky příliš silnému slunečnímu záření příliš rychle, což s sebou přináší mimo jiné i méně kvalitní dřevo. Schauberger považoval les za středisko síly specifického druhu, přičemž každý strom vyzařuje určitou energii. "Škody způsobené moderním lesním hospodářstvím jsou tak zlé proto, že tyto prvotní síly nedokáže produkovat žádná jiná forma vegetace tak kvalitně jako přirozeně rostlý les, obsahující velké množství druhů, jejichž energie se sčítá a působí do okolí mnoha čtverečních kilometrů."

Viktor Schauberger tvrdil, že i malé změny teploty mají rozhodující vliv na vodu a její vlastnosti. Normální teplota lidské krve se pohybuje někde pod úrovní 37° C a její odchylka je známkou nemoci. Také voda má svoji "zdravou" teplotu, odpovídající poměrům, v nichž se nachází. Zdravá bystřina nebo řeka bývá stíněna stromy, aby jako dárce života pro celý kraj nebyla vystavena přímému slunečnímu záření. Pokud se řeka příliš ohřeje, ztrácí energii a schopnost nést částice hornin, které se pak usazují na dně a zanášejí řečiště. Objeví se trhliny v březích a další známky rozkladu. Řeka je nemocná a agresivní, "má horečku".
V_Schauberger12

Viktor Schauberger zanechal mnoho patentovaných návrhů, např. systém automatického nastavení správných teplotních poměrů vody podle teploty vzduchu, vodící tělesa, která spirálovitě roztáčejí říční proud a tím stabilizují osu proudění ve středu proudu. Takto regulovaná řeka neškodí břehům ani při záplavách. Výzkumná práce provedená ve Švédsku potvrdila, že díky Schaubergerově říční vestavbě je naplavený písek odnášen ze středu řečiště k jeho stranám, což brání vzniku usazenin ve středu koryta a jeho zanesení.

Zlatý pluh

Kvůli náhlému poklesu zemědělské produkce v Bulharsku byl Viktor Schauberger v 30. letech pozván do této země tehdejším bulharským králem Borisem. Schauberger přišel na to, že pokles úrody souvisel se zavedením moderních železných pluhů. Pozorování ukázala, že půda s obsahem železa je suchá a méně úrodná. Zato půda s obsahem mědi podle Schaubergerových pozorování lépe udržuje půdní vlhkost. Podobné úvahy vedly Schaubergera k tomu, aby se při obdělávání půdy používaly nástroje z mědi, popř. jejích slitin. Výnosy se zvýšily až o 50 %, přitom vzrostla i kvalita plodin - rostliny získaly sytější barvu. Díky vyšším výnosům dostaly jeho pluhy brzy od některých zemědělců v oblasti Rakouské solné komory jméno "zlatý pluh". Název se udržel dodnes. Pluhy se však postupně přestaly používat, protože podle pramenů, které jsem měl k dispozici, byl tehdejší výrobce donucen zastavit výrobu. "Zlatý pluh" by prý vedl k nežádoucí zemědělské nadprodukci…

Dnes už se ve spolupráci s rodinou Schaubergerových zahradní nástroje podle návrhů Viktora Schaubergera opět vyrábějí.

Za další vývojový stupeň "zlatého pluhu" můžeme považovat spirální pluh, u kterého je kromě materiálu optimalizován také jeho tvar a tím i forma pohybu orané půdy. Půda není rozhrnována tlakem jako u běžného pluhu (bořící princip), nýbrž spirálovitě "přehazována" na stranu, podobně jak to dělá krtek. Pluh je navržený pro povrchové obdělávání půdy, neboť Schauberger byl proti hluboké orbě, která narušuje prostředí a rozvrstvení půdních organismů.

Schauberger přikládal velkou váhu také elektrickému potenciálu země a tvrdil, že mezi geosférou (zemí) a atmosférou (vzduchem) leží "neobyčejně hustá a fialově zářící síť podobná kůži", která funguje jako izolace. "Propustí jen nejhodnotnější záření proudící dovnitř a ven." V tomto biologickém kondenzátoru mezi zemí se záporným nábojem a vzduchem s kladným nábojem se nacházejí rostliny. Jejich růst probíhá podle Schaubergera v závislosti na rovnováze a působení obou pólů. Přirozené zvýšení této energie vede k vyšší plodnosti. Schauberger odmítá zásahy, které snižují zemský potenciál nebo poškozují povrchovou vrstvu. Tedy i umělá hnojiva, která jsou podle něj výrobním procesem "zbavena náboje" a proto půdě energii odnímají, místo aby ji dodávala, jak to činí např. dobré organické hnojivo. Schauberger poukazuje na to, že úspěchy umělých zásahů nemohou být trvalé, půda se jimi postupně znehodnocuje a přestává být odolná proti škůdcům.

Další Schaubergerovy objevy, jako například výroba ušlechtilého kompostu, jsou popsány v knize "Živá voda" (viz literatura na konci článku).

Úpravy čelistí

Německý zubní lékař prof. Wilhelm Balther vyvinul na základě Schaubergerových myšlenek tak zvaný bionátor, což je individuálně přizpůsobená obloukovitá spona nasazená za řadou zubů. Bionátor působí spolu se slinami a jazykem na čelist a napravuje její vady. Působení bionátoru je založeno na vhodně usměrňovaném proudu slin. Schauberger uvádí: "Člověk nemůže regulovat řeku pouze tím, že změní její břehy, aniž by působil na proudící médium, tedy vodu." Říční břehy zde představují čelisti, patro a zuby, proudícím médiem jsou sliny, které jsou schopny samy měnit své břehy.

Baltherova klinika nedaleko Bonnu byla po Baltherově smrti převzata jeho spolupracovníkem doktorem Pranschkem. Dnes provádí tento způsob nápravy čelistí s úspěchem doktor Christoph Hermann z Heidelbergu.

Létající stroje na principu imploze

Stále znovu se spekuluje o létacích strojích, které Viktor Schauberger vyvinul krátce před koncem druhé světové války a které vypadaly jako létající talíře.

Walter Schauberger potvrzuje, že prototyp vyvinutý jeho otcem skutečně vyletěl až ke stropu tovární haly. Zda zúčastnění konstruktéři tento princip pohonu dále vyvíjeli, není známo. 

Erich Filler


Levitovaná voda

10. září 2010 v 1:14 | angelis.cz |  Tajemství vody


Levitovaná voda je ve speciálním zařízení upravená pitná voda, zbavená škodlivých energetických vlivů okolního prostředí. Takto upravená voda je lépe biologicky využitelnější, s lepšími vlastnostmi pro metabolismus člověka. Tak umožňuje lepší detoxikaci a výživu organismu, při dlouhodobém požívání má výrazně pozitivní vliv na celkový stav člověka, potlačuje nežádoucí projevy alergií a dalších nemocí a podporuje účinnost klasické léčby. Používání levitované vody tak bezesporu patří ke zdravému životnímu stylu.


I sama příroda čistí vodu podobným způsobem (na obrázku Niagara falls)

Podrobější výklad:

Vliv kvality pitné vody na organismus je nepopíratelný. Tělo zdravého člověka ji obsahuje celých 70%. Člověk přežije bez následků jen řádově desítky hodin bez vody. Zkrátka ji ke svému životu nutně potřebujeme.

Kvalitu vody určené ke konzumaci kontrolují orgány státní správy a monitorují vědecké instituce. Zkoumá se kvalita z hlediska kontaminace biologickými a chemickými činiteli, vznikajícími převážně industriální a zemědělskou činnosti člověka. Po této stránce pijeme vodu poměrně uspokojivé kvality.

Problém má však ještě další rozměr. Tím je vliv lidské činnosti na samotnou molekulární struktůru vody. Již při letmém pohledu na fyzkální vlastnosti vody je zřejmé, že struktura vody v kapalném stavu reaguje již na velmi slabé vnější fyzikální vlivy, například na magnetické pole. Vědeckými metodami bylo prokázáno, že molekula vody je schopna nést magnetický náboj.

Pokud se podíváme blíže na molekulární struktůru tekuté vody, zjistíme, že asi polovina molekul se shlukuje do útvarů připomínajících krystaly (trv. clustery), čítajících řádově stovky molekul. Tyto útvary "plavou" v prostředí tvořeném ostatními, volnými molekulami. Jejich přesná velikost a charakter je momentálními metodami přímo neměřitelná. Lze je však odvodit nepřímo, pomocí metody měření vodivosti vysokofrekvenčních elektrických proudů (HFC) a vlivu tepelného šumu molekul (tzv. Brownova pohybu).

Tímto způsobem je možno prokázat negativní vlivy i velmi slabých elektrických a magnetických sil na množství volných molekul v tekutině. A člověk dnes používá technologie založené na využití těchto sil doslova na každém kroku - elektrická vedení, bezdrátové spoje jako jsou mobilni telefony, televize nebo rozhlas, ale i přímo při zpracování, transportu a balení pitné vody - čerpadla i balící linky jsou poháněny elektromotory, obsahují řídící elektroniku, atd . . .

Výsledkem těchto působení je voda s minimálním množstvím volných molekul. Jenže právě tyto molekuly mají maximální schopnost vytvářet roztoky, vázat se na další sloučeniny, ředit kapaliny a vázat pevné částečky (koidní potenciál) a procházet difuzními membránami (např. živých buněk). A to je předurčuje ke snažšímu využití v lidském metabolizmu, na rozdíl od molekul vázaných do clusterů. Ty se totiž musí nejdříve vyvázat se svých současných vazeb na ostatní molekuly vody. Z toho vyplývá, že je velmi pravěpodobné, že biologická využitelnost vody je přímo úměrná množství volných molekul vody v kapalině.


Grafická simulace struktůry vody před a po levitaci

Jak eliminovat výskyt clusterů a zvýšit tak podíl volných molekul ve vodě? Jako nejvhodnější se jeví mechanické rozkládání clusterů pomocí velmi rychlého proudění kapaliny plnynným prostředím (např. vzduchem), takzavanou levitací. Spirálovitý proud vody dosahující rychlostí až 1500 km/hodinu naráží do hradbu plynných molekul vzduchu a doslova se o ně vlivem nadzvukové rychlosti (molekuly vzduchu nestačí ustupovat) rozbíjí na jednotlivé molekuly. Při tomto procesu nedochází jen k destabilizaci clusterů, ale i vybíjení elektrických a magetických nábojů jednotlivých molekul a infiltraci vzdušných plynů (tedy i kyslíku) do kapaliny. To zabraňuje opětovému spontánnímu shlukování molekul do nových clusterů.  


Krevní obraz původní, po třech měsících a půl roce požívání levitované vody

Takto upravená, levitovaná voda je pak výrazně lépe biologicky využitelnější, použitelnější v metabolickém systému člověka (ale třeba i rostlin), umožňuje lepší detoxikaci i výživu organismu. Byl prokázán pozitivní vliv dlouhodobého požívání levitované vody na zlepšení krevního obrazu testovaných osob, ale i např. na růst rostlin nebo pevnosti betonu vyrobeného s použitím levitované vody.


související literatura:

Alexandersson Olaf. Living Water Turnstone Press. 1976.
Batmangelidj F. The Body's Many Cries for Water Global Health Solutions. 1992.
Davenas E et al. Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE. Nature 333: 816-8. Jun 1988.
Bernal JD and Fowler. A Theory of Water and Ionic Solutions. The Journal of Chemical Physics 1(8). 1933.
Brandstatter Leopold. Implosion Borderland Sciences. 1985.
Coats Callum. Living Energies. Gateway Books 1996.
Cousens Gabriel. Spiritual Nutrition 1987.
Franks Felix. Hydrophobic Colloidal Systems in Water 1989.
Hacheney Friedrich. Levitiertes Wasser Dingfelder Verlag. 1994.
Hacheney Wilfried. Wasser-Ein Gast der Erde Dingfelder Verlag. 1992.
Popp FA. Electro Magnetic Bio-information Urban and Schwarzenberg. 1979.
Schulte J. Wasser-Cluster-Struktur und Information Acta Medica Empirico. 1990.
Schwenk Theodor. Water the Element of Life Anthroposophic Press. 1989.
Sheldrake Rupert. New Sciences of Life 1981.

další zdroje:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
http://www.waternet.co.uk/waternet/morethanh20.htm
http://flux.aps.org/meetings/YR98/BAPSDPP98/abs/S3000033.html
http://www.aquahealthcare.cz/procpitvodu.html

Voda a Masaru Emoto

10. září 2010 v 1:08 | osud.cz |  Tajemství vody


Masaru Emoto vypracoval v roce 1999 originální metodu fotografování krystalů zmrzlé vody. K pokusům ho tehdy přivedl laický zájem o vlastnosti vody. Při fotografování krystalů zjistil, že v jednotlivých vzorcích zkoumané vody vznikají rozličné krystalické útvary (nebo vůbec nevznikají) nejen v závislosti na tom, jaký je její původ (zda jde o vodu dešťovou, minerální, vodovodní, vodu z přehradních jezer či ledovců), ale že reakce vody (vznik krystalů, jejich symetrie či "krása") závisí na tom, jak člověk s vodou nakládá. Zjistil, že utváření "vodních krystalů" lze ovlivnit například působením mobilního telefonu, televizního přístroje, mikrovlnné trouby, hudby, řeči a dokonce "pouhého" myšlení.

Po určitém váhání svoje objevy zveřejnil. Velmi rychle se dočkal pozitivní reakce ze strany čtenářů i vědecké obce. V současné době jeho knihy vycházejí prakticky po celém světě - byly přeloženy do více než dvou desítek jazyků a některé se staly bestsellery (The Hidden Messages in Water).
Emotův objev povzbudil především ty lidi, kteří usilují o zlepšení "zdravotního stavu Země" v nejširším slova smyslu. Díky důrazu kladenému na osobní, informovaný a zodpovědný přístup k vodě, která je nejen základním "stavebním materiálem" lidského těla, ale doslova zdrojem života, se Emotovy práce staly novým impulzem pro ekologické hnutí.

Působivé fotografie získané Emotovým týmem během zkoumání podivuhodných vlastností a schopností vody daly rovněž podnět k dalším úvahám o složitých vztazích mezi matérií a duší, hmotou a lidskou psychikou, přírodou a člověkem.

I když se na první pohled může zdát celý fenomén "vodních krystalů" banální záležitostí a tak říkajíc již mnohokrát obehranou písničkou, nejde v žádném případě o nějakou pouhou novou podobu spásné alternativní medicíny (Emoto fenomén vzniku krystalů přisuzuje působení hado. Hado lze chápat jako univerzální životní sílu proudící vesmírem. Termín "hado" je rovněž ukryt v podtitulu anglického vydání této knihy - Healing And Discovering Ourselves), ale spíše o filosofický koncept zdůrazňující za pomocí důkazního materiálu - fotografií - známou skutečnost, že můžeme své okolí (své bližní, přírodu a také vodu) pozitivně či negativně ovlivňovat, že se naše úsilí či lhostejnost zrcadlí v okolním světě (změny "zdravotního stavu vody" lze sledovat prakticky v reálném čase, dnes jsou již zdokumentovány individuální i kolektivní úspěšné pokusy s ozdravováním velkých vodních ploch, například jezer, v nichž se pročisťuje voda, mizí sinice atd. atd. "pouze" působením modliteb a meditací), a že je pouze na našem rozhodnutí, zda budeme působit ve prospěch života, nebo proti němu.


Není to nádhera a potvrzení, že voda má paměť?
Ještě stále máte chuť používat hrubá slova a spojení "strašně krásné"?


Předmluva knihy SKUTEČNÁ SÍLA VODY

Časy, móda a mobily se mění, ale právě tak pružně by se měly měnit, přizpůsobovat i naše názory. Jenže sebestředná pýcha člověka doby technologické, soustředěného spíše na kvantitu než na kvalitu a soustřeďujícího naprostou většinu svých činností směrem ven, rychleji a hřmotněji, až do vesmíru, proměnila názory v dogmata a vesmír v lidském mozku a vědomí v něco zbytečného a zdržujícího. Vida, ukazuje se, že tudy cesta nevede a že babky kořenářky šly správným směrem, právě tak jako šamani všech věků.

Poslední doba sice přinesla a téměř denně přináší různá vylepšení a technické objevy, ale stále čekáme na nějakého nového Newtona, Einsteina, a především na Schweitzera, Gándhího nebo Junga, tedy na někoho, kdo přinese zásadní objev, jenž vše převrátí na tu sice křehčí, ale důležitější lidskou stranu. Ekonomové už to také vědí, právě tak jako neurologové a fyzici: člověk, stav jeho vědomí, je totiž dlouhodobě daleko důležitější než všechno to, co momentálně vyrábí a spotřebovává.

Co když ovšem onen objev objevů už je tu, jen jsme si ho v té záplavě informací nevšimli, a co když i on bude všeobecně pochopen a doceněn (tak jako například princip, na kterém fungují právě mobily) až za padesát let?
Co když je tak jiný a podivný, že nám zatím nedošlo, jak je převratný?
Možná je až příliš samozřejmý a jednoduchý. Jako všechno geniální.
Možná se, až o něm uslyšíte, v první chvíli dokonce i ušklíbnete, protože se bude podobat některým tvrzením našich babiček, která jsme arogantně vyhodili na smetiště dějin a která se dnes, jak se zkvalitňují a zmenšují naše měřicí přístroje, prokazují.

Když se na Jamajce zpomalí nebo dokonce zastaví porod, dají rodičce čichnout k propocené košili manžela. Dnes víme, že vomeronazální orgán v ženině nose reaguje (aniž to žena ovlivní, tedy podvědomě) na mužské feromony a ty spustí v těle ženy hormonální proces, který obnoví průběh porodu a postará se, aby byl hladký a bezpečný. A informované Američanky si dnes občas čichnou k nevypranému triku manžela, který odjel na delší služební cestu, a upravují si tak pozitivně menstruaci.

Dnes právě tak víme, že babky kořenářky měly pravdu, když tvrdily, že některé byliny se musejí sbírat ráno, jiné večer nebo dokonce při novoluní (obsah některých léčivých látek v rostlinách je v tu kterou dobu až několikanásobně vyšší). Že když "čarodějnice" vařily své lektvary ze žab či mloků, získávaly tak velmi silné halucinogeny. Že objímat stromy je zdravé a energetizující (jednoduchým způsobem se dají měřit elektrické proudy, které, jaké překvapení, jsou na jaře a v létě velmi intenzivní, v zimě a v nemoci minimální, viz geofyto elektrické proudy a práce ing. Vladimíra Rajdy). Že šamané věděli, co dělají (viz holotropní terapie a práce Stanislava Grofa) a proč přitom používají zvuk (viz bioakustika a Sharry Edwardsová a zjištění, že klesající zvuk hlasivek odstraňuje emoční bloky a že ve svém hlase každý máme informace o svém minulém i současném, a tedy i budoucím zdravotním stavu). Že mluvit s pokojovými květinami rostlinám neobyčejně prospívá (a že kytky reagují zvláště na negativní myšlenky člověka, viz práce Cleve Backstera). Že stromy i rostliny mají své obranné strategie proti škůdcům a nějak komunikují. Že nervová centra kolektivně žijícího hmyzu a mozky ptáků a savců produkují tutéž sjednocující frekvenci (u lidí je to kolem 40 Hz), kterou sami u sebe nazýváme vědomím (viz Robert Pollack). Že zvuk lze vidět (kymatika, viz Hans Jenny) a jednotlivé čisté frekvence pak na desce v prachu či písku vytvoří dokonale organické tvary (s čímž souvisí i teorie Ruperta Sheldrakea). Atd. atd.

Ukazuje se, že bychom měli raději než genetické mutace užitkových rostlin a klonování lidských embryí zkoumat sami sebe (od početí, přes těhotenství, až ke smrti), protože my, a zvláště náš způsob kolektivní existence, jsme tím nejnebezpečnějším trendem ohrožujícím život na planetě Zemi. Ukazuje se, že bychom si měli, právě dnes, kdy stojíme nad (ekologickou) propastí, začít klást docela jiné otázky. A že bychom měli začít zkoumat i věci tak samozřejmé, jako je záhada, proč pes či kočka vždy vědí, kdy přijde páníček domů, jak to, že když zazvoní telefon, často víme, kdo nám volá … nebo co to je voda.

Voda je zázrak. A to, co o ní zjistil Masaru Emoto, může radikálně změnit naše (často velmi dogmatické) názory na duchovnost, která, jak zatím nemnozí vědí z praxe a jedinci z četby zahraničních vědeckých časopisů, existuje a je (měla by být a zcela jistě bude) běžnou součástí života každého z nás.
Je to něco, co může radikálně změnit naše postoje k vlastnímu zdraví. Je to něco, co může radikálně změnit naše postoje ke zvuku, k hudbě, ke zpěvu a především k vlastnímu hlasu.
Je to něco, co může radikálně změnit naše postoje k praktické, ale i teoretické ekologii.
Je to něco, co může radikálně změnit naše názory na průmysl, výrobu potravin, stravování, medicínu a život vůbec.
Ano, vážení, jde o to, čeho jsme vy i já plni: jde o vodu. Mou i tu vaši. Protože každý z nás jsme ze 70 % z vody.

Voda má nejen neuvěřitelné podoby, ale i dosud netušené kvality. Citát z knihy současného japonského vědce vskutku zní jako rčení našich babiček: "Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností, a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda."
Vida. Že by další z babičkovských, v tomto případě dědečkovských rčení a rad, které se dnes, jaké překvapení, ukazují, podpořeny posledními objevy, jako nanejvýš platné a pro naše zdraví užitečné?

Japonec Masaru Emoto se začal o vodu zajímat vážněji až ve svých 43 letech (vodoléčba ho zbavila bolesti nohy). Za dalších deset letech pak začal fotografovat vločky. Přesněji krystaly vody. Jeho kniha Messages from Water z roku 1999 pak, na prahu třetího tisíciletí, vykročila na příznačně nenápadnou, ale o to efektivnější pouť kolem světa (do současné doby byla přeložena do více než dvou desítek jazyků a například v USA byla měsíce na seznamu bestsellerů).

Emoto totiž zjistil, že čím je voda, kterou nechá rychle zmrznout a fotografuje pod mikroskopem, špinavější, tím hůř vypadající a nepravidelnější krystaly z ní získá. A že z vody z vodovodního kohoutku často žádný krystal nevznikne.
Věc má ovšem i druhou, pro vědce ještě překvapivější stránku: ukázalo se, že když na zkumavku, ve které byla špinavá a všelijak znečištěná voda, působil Emotův výzkumný tým písničkou nebo na ni nalepil nějaké pozitivní slovo (nejlépe prý funguje "láska" a "vděčnost"), voda se nějak vzpamatuje a začínají se v ní objevovat náznaky krystalů. 

Ukázalo se tedy, že na "kvalitě" vody, kterou zatím bereme více než lhostejně a samozřejmě a ze které jsme, záleží. A jak. 

A že záleží i na kvalitě našich myšlenek, a že asi vůbec není jedno, jestli myslíme pozitivně, nebo kriticky a negativně, nebo jestli ve své "pokrokem" zaslepené zahleděnosti směrem ven ignorujeme základní evoluční danosti našich těl a mozků.
Fotografiemi takto "zviditelněná" voda je totiž tím nejpádnějším, nejsrozumitelnějším a jakýmikoli politickými frázemi nezničitelným důkazem o ušpiněnosti a devastaci jak životního prostředí a vody kolem nás, tak nás samotných.
Jaká že je ta naše voda? Jaká je voda má? Bohužel špinavá a stále více nefunkční. Právě tak jako my.

Co když opravdu přímo, ač pro naše vlastní smysly nezjistitelně, ovlivňujeme nejen sami sebe (a své blízké), ale také své okolí a prostředí a také svou planetu daleko víc, než se zatím odvažujeme i jen tušit? Už nějakou dobu víme, že myšlení výzkumníků ovlivňuje jimi zkoumaný mikrosvět kvarků a atomů, a také začínáme tušit, že právě tak ovlivňujeme svým chováním, mluvením, ale i myšlením svět lidí a věcí kolem nás. Co když ovšem totéž platí i v rozměrech planety?
V případě fotografií krystalů vody je pak irelevantní spekulovat o tom, jestli byl a je tvar vyfotografované vločky "zformátován" samotnou přírodou, nebo (což by ovšem byl ještě "hmatatelnější" důkaz o vlivu myšlení člověka na svět, ve kterém žije) přímo myšlením Masaru Emota a členů jeho týmu.

Máme-li na své okolí takový vliv, jak fotografie krystalů vody naznačují, negativní zprávou je, že v rozměrech planety sice (našimi smysly) dlouho není vidět, že se děje něco špatného, ale pak stačí "kapka vody", pohár trpělivosti Matky Země přeteče a planeta se začne ošívat a vrtět. A zemřou statisíce lidí a turistický ráj nebo prosperující velkoměsto se změní v peklo.

Pozitivní zprávou pak je, že přitom stačí rozhodnout se a pak systematicky začít působit na naše prostředí a planetu jinak, pozitivně, léčebně. Je to logické a snad i zarytým materialistům pochopitelné - máme-li na vše zatím vliv převážně negativní (viz stále častější přírodní katastrofy), právě tak ale můžeme mít vliv pozitivní. Jen se do toho dát. Emotovy fotografie to viditelně potvrzují.

A co když ve smyslu rčení "Nemůžeš z pasti, dokud nevíš, že jsi v ní" jsou právě tyhle fotografie krystalů vody tím tak potřebným zviditelněním nejen slepé uličky vývoje stále méně rozumně se chovajícího člověka, který sám sebe nazval "rozumným", ale i počátkem řešení? Nitkou, kterou lze začít rozmotávat klubko globálních, ale i lokálních a individuálních problémů současnosti?

Možná, že děti našich dětí se budou učit a běžně citovat jak Einsteinův vzorec E = mc2, tak Emotovu větu (tak ještě jednou a čtěte pomalu a pozorně: "Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností, a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda.")

Protože voda má je i voda všech. Protože koloběh vody (v mém těle i v našem životním prostředí) a kvalita, ne kvantita života, který z vody vzešel a ve vodě se stále rodí, je stále zřejměji, na rozdíl od toho, čím se zabývají média, tím, oč tu skutečně běží.

Vlastimil Marek, září 2005

Strukturovaná voda

10. září 2010 v 0:56 | Phoenix Rising Star |  Tajemství vody


Strukturovaná voda: deseticípá hvězda v posvátné geometrii

       Do našeho středu vešla žena. Znali jsme ji už z dřívějška, ale když se objevila tentokrát, všichni jsme si všimli, že u ní došlo k nějaké změně. Neměla daleko do sedmdesátky a její vzezření bývalo předtím jaksi seschlé, jako podzimní listí těsně před tím než se rozdrobí a rozpadne. Mívala kůži tenkou a suchou jako papír. Teď z ní ale vyzařovala vitalita. Vzrušení a energie. Její pokožka se zdála být lépe vyživovaná. Její vrásky nebyly tak markantní. Vlasy měla hebké a kudrnaté, vypadala lépe než s novou trvalou. "Mám tu něco, co chci, abyste vyzkoušeli," oznámila. Odhalila něco, co vypadalo jako obyčejná sklenice s vodou, a zeptala se mě, jestli nemáme menší kalíšky, abychom mohli tekutinu ochutnat všichni. Nějaké se našly a ona do nich vodu rozlila a pobídla nás, abychom se napili.


HOT SPOT v srdci člověka

10. září 2010 v 0:27 | Mašek, matrix-2001 |  Pravda o člověku

Jako jediní na této planetě ze všech živočichů máme bod v srdci, nazývaný HOT SPOT.

V tomto bodě se nachází vakuum a teplota 100°C, energie, která je k tomu potřeba se čerpá z vakua a to je naše životní energie, také na východě nazývaná "chi, ki, prána nebo či".

Tento bod HOT SPOT je také náš identifikační kód, pod kterým jsme identifikovatelní pro ty, kdo nás stvořili.

HOT SPOT máme do čtrnácti dnů po početí.

Je znázorněn na svatých obrázcích, nevšimli jste si nikdy v kostelech, že jsou tam vyobrazeni svatí, kterým jde záře ze srdce?

Nebo se podívejte na padesátikorunu, kde je znázorněno srdce a uvnitř je ještě jedno malé bílé.

Také ve filmu ET mimozemšťan je to vidět jak ET září srdíčko.

Přes vakuum se nešíří teplo ani chlad, proto se okolní tkáň neuvaří.

Lékaři co dělají vyšetření pomocí kamerových sond do cév a dostanou se do srdce, tak tam vidí záři, ale neumí si to vysvětlit jak to, že je tam světlo a nikde se o tom moc nemluví aby nebyli za blázny, protože pro to nemají vysvětlení.
Srdce a HOTSPOT na padesátikoruně

Člověk je obrovský konvertor energií

10. září 2010 v 0:17 | Mašek, matrix-2001 |  Pravda o člověku


Implozivní energie je pravotočivá, centripetální, dostředivá, zdraví prospěšná a konstruktivní. Působí zvenku do středu. Její energie je nevyčerpatelná. Dodáme pouze 1 - 13% energie a zbytek si nasaje z okolí 87 - 99% energie (vakuum - čtvrtý rozměr, který se nám tají a magnetické pole země). A oproti energii explozivní, která má svůj konec, tak energie implozivní nekončí. Pro představu uvedu několik příkladů implozivní energie, protože si myslím, že nikdo z vás tuto energii nezná a budete se asi hodně divit, co se nám tají a co se teď dozvíte.


Legenda o Atlantidě

4. září 2010 v 2:26 | prvopodstata.webnode.cz |  FILMY


Legenda o Atlantidě


5ti dílný video-dokument o Atlantidě, vzniku světa, lidského druhu, náboženstvích ...Legenda o Atlantidě díl 1.


Legenda o Atlantidě díl 2.


Legenda o Atlantidě díl 3.Legenda o Atlantidě díl 4.


Legenda o Atlantidě díl 5.Zeitgeist - Duch doby

4. září 2010 v 2:22 | prvopodstata.webnode.cz |  FILMY


Zeitgeist - Duch doby


Zeitgeist The Movie je americký film, který formou střihového dokumentu předkládá skeptický pohled na autenticitu textů Bible, oficiální verzi o teroristických útocích z 11. září 2001 a poukazuje na vliv Federálního rezervního systému Spojených států. U filmu je znám jediný autor Peter Joseph.Endgame

4. září 2010 v 2:21 | prvopodstata.webnode.cz |  FILMY


Endgame

Pro mnoho lidí kontroverzní film, kterým chce autor ukázat na nebezpečí a veškerá úskalí naší takzvané "moderní" doby, globalizace. Alex Jones nám svým osobitým stylem servíruje potenciální a v mnoha případech logikou podepřenou pravdu o tajných plánech na ovládnutí lidstva pomocí stávajícího finančního systému, stínové politiky, mediální cenzury a uměle vyvolaným strachem z terorizmu, na kterém údajně již celé roky pracují účastníci tzv. Bilderberg Group, kteří se pravidelně scházejí minimálně jednou ročně v těch nejluxusnějších hotelech a vilách světa. Konspirační teorie, nebo krutá pravda reality?Záhady 11 září

4. září 2010 v 2:20 | prvopodstata.webnode.cz |  FILMY


Záhady 9/11
11. září 2001 ráno pracovali bratři Jules a Gedeon Naudetovi na dokumentu o nováčkovi mezi newyorskými hasiči. Najednou nad sebou uslyšeli hřmot a Jules obrátil svou kameru k obloze - právě včas, aby nafilmoval jediný existující záběr okamžiku, kdy první letadlo narazilo do budovy World Trade Center. V osudovém momentu se stali Jules a Gedeon očitými svědky nejvíce šokující události naší doby. Se zapnutou kamerou se Naudetovi vydali s newyorskými hasiči do místa známého jako Ground Zero. To, co vzniklo, je nezapomenutelný a silný dokument a zároveň hold skutečným hrdinům, kteří v nejtemnější hodině města jednali mimořádně odvážně a s účastí.


Záhady 9/11 - 911 Mysteries: DemoliceZáhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (1/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (2/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (3/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (4/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (5/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (6/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (7/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (8/9) CZ titulky

Záhady 9/11 - 911 Mysteries: Demolice (9/9) CZ titulky


Neviditelná říše

4. září 2010 v 2:16 | prvopodstata.webnode.cz |  FILMY


Neviditelná říše


Neviditelná říše: Nový světový řád definován (České titulky!)

Je to unikátní film rozkrývající, jak světové elity používají podvod s globálním oteplováním, terorizmem a krizí pro to, aby vytvořily stále těsnější světovou integraci a jednu světovou vládu. Je to soubor více jak 200 projevů, v kterém prominentní osoby mluví o tvorbě Nového světového řádu.

Chytré rádiové čipy míří do Česka

4. září 2010 v 2:12 | aktualne.centrum.cz |  Přichází NWO ?


rfid čip1
RFID čipAutor: rfid-weblog.com

Praha - 19.6.2006

Pohodlí, nebo hrozba osobní svobodě? Otázky etiky obchodníci při poučívání tak zvaných RFID čipů příliš neřeší.
Rádiové identifikační čipy mají být náhradou čárových kódů. Jejich rozměr (menší než 1 mm), schopnosti a v současnosti i cena je k tomu předurčují.

Přichází Velký bratr?

Objevují se však i obavy ze zneužití čipů ke sledování pohybu a chování zákazníků, obavy z povinného "očipování" lidí vládou, obavy z nástupu reálného Velké bratra.
O tom, že obavy mohou být oprávněné, svědčí i zákon, který nedávno přijal stát Wisconsin. Podle tohoto zákona nikdo nesmí násilně zavést čip do lidského těla. V případě porušení hrozí pachateli pokuta ve výši dest tisíc dolarů za každý den, kdy měla oběť čip v těle.
Zákon byl přijat v návaznosti na snahy a silný lobbing americké společnosti VeriChip Corporation na používání jimi vyvinutého mikročipu určeného pro lidi.
Ten je skryt ve skleněné schránce a injekčně má být vpraven do svaloviny. Je na něj možno jak zapisovat, tak z něj číst, a to vše bez vědomí nositele.

Jak RFID čip funguje?

RFID čip je malinkatý, menší než 1 mm, a nese unikátní identifikátor, tzv. elektronický kód produktu (EPC). Existuje několik druhů čipů. Některé mají vlastní zdroj energie, jiné si berou energii ze čteček a jsou tak pouze pasivní, další umožňují dokonce i zápis informací a mají kapacitu několika stovek kilobytů.
Výhodou je, že čtečka nemusí být přiložena přímo k čipu, jako tomu je u čárových kódů. V současné době existují čipy a čtečky, které fungují i na deset a více metrů.
Další výhodou oproti čárovým kódům je unikátnost kódu EPC. To poté umožňuje sledovat každý jednotlivý výrobek na jeho cestě od výrobce až k zákazníkovi. Čip však neumírá. Žije stále dál, a proto je možné sledovat zákazníky poté, co obchod opustí.

Zavedení je jen otázkou času

První masivní použití čipů se odehrává na současném mistrovství světa v Německu. Každá z téměř čtyř milionů vstupenek RFID čip obsahuje. Organizátoři se pro čipy rozhodli z bezpečnostních důvodů.
RFID čip
RFID čip
Autor: rfid-weblog.com

V kombinaci s videokamerami dokáží pomocí čipů zjistit, kdo na stadionu zapálil světlici nebo vhodil na hřiště láhev. Organizátoři mají s čipem spojeno jak jméno majitele, tak jeho číslo pasu či občanského průkazu.
Pokud tedy fanoušek vstupenku po zápase nevyhodí, čip v jeho vstupence stále funguje a dává tak možnost jeho čip přečíst a z databáze organizátorů zjistit osobní informace o něm.
"Z firem působících na českém trhu testují použití RFID čipů například Tesco, Makro a T-mobile. Nárůst jejich používání je však jen otázkou času," uvedl Radek Poslušný ze serveru RFIDportal.cz.
"Použití RFID čipů plánujeme v našem českém centrálním skladu pro identifikaci palet a pro logistiku. Širšímu využití ve výrobcích v současné době brání zejména cena," řekl deníku Aktuálně.cz Petr Vyhnálek, jednatel společnosti Globus.
"V současné době probíhá testování v naší mateřské společnosti v Anglii. Stávající systém čárových kódů však funguje velmi dobře, a proto ho v nejbližší době nebudeme měnit," uvedla Jana Matoušková ze společnosti Tesco.

Malý, ale šikovný

RFID čipy mohou být výhodné jak pro obchodníky, tak pro jejich zákazníky.
Obchodník využije zejména perfektní logistické vlastnosti a dokonalou kontrolu nad každým jednotlivým výrobkem, jeho dobou použitelnosti a počtem kusů na jednotlivých místech v prodejně.
Přemýšlí se o LCD cenovkách místo současných papírových. Tyto malé displeje poznají, které zboží je vedle nich, a načtou aktuální cenu zboží. "Zajímavé z pohledu obchodníků je to, že cena může být aktualizována dynamicky - počítač může na základě prodeje upravit cenu podle aktuálních potřeb obchodu," vysvětluje Patrick Zandl na serveru Lupa.cz.
Pro zákazníky je výhodná rychlost odbavení u pokladny. Stačí projet vozíkem kolem pokladny se čtečkou a ta během několika vteřin bez jakéhokoliv vykládání vozíku sečte hodnotu celého nákupu. Stačí pouze zaplatit.
Pro obchodníky je rozhodně zajímavý analytický a statistický potenciál čipů. Na analýzy chování zákazníků vynakládají velké peníze. Čipy jim je poskytnou naprosto přesně, aktuálně a levně.
Čipy také mohou spolupracovat například s vaší ledničkou. Inteligentní lednička bude schopna poznat, co v ní je, a například upozornit na uplynutí doby spotřeby produktů, sestavit recepty ze surovin v ní uschovaných nebo třeba objednat přes internet chybějící potraviny.

Proč se (ne)bát RFID čipů?

Jaký je důvod vzrušených debat odborníků na toto téma? Proč se máme bát čipů, když nám čárové kódy nevadí?
VeriChip
Implantace RFID čipu do člověka.
Autor: AP

"Představte si, že máte čip v botách, které jste si nedávno koupili. Stačí přijít kamkoliv, kde mají čtečku a počítač schopný zpracovávat data. Při placení si zjistí vaše jméno, a až přijdete příště, budou vědět, co jste si kupoval, zda a jak často se vracíte a vůbec si vás statisticky vyhodnocovat a zpracovávat," dodává Zandl.
V některých českých městech bylo zavedeno povinné čipování psů. Jednalo se o jednodušší typ čipů, než jsou RFID čipy.
V budoucnu je možná situace, kdy z bezpečnostních důvodů například boje proti terorismu bude nařízeno povinné čipování občanů. Že se nejedná o utopii, ukazuje již zmíněné přijetí zákona zamezující násilné čipování.
Podle některých zdrojů se totiž firma VeriChip snažila přesvědčit vládu USA, aby čipoval například imigranty vstupující na území Spojených států, a díky tomu monitoroval jejich pohyb.

Vakcíny mají snížit populaci

4. září 2010 v 1:40 | www.prvnizpravy.cz |  Epidemie a očkování

Bill Gates přiznal: Vakcíny mají snížit populaci

Multimiliardář a zakládající šéf Microsoftu Bill Gates otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl to na únorovém setkání elitní organizace TED.

3.březen 2010

"Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent," řekl Gates.

Položil tak rovnítko mezi vakcinaci a úbytek lidské populace.

V podivuhodné přednášce se Bill Gates zabýval dogmatem globálního oteplování, podle kterého emise CO2 způsobuje člověk, který je tak přímo zodpovědný za údajné oteplování zeměkoule. Gates nabízí způsob, jak snížit emise CO2 - snížit lidskou populaci.

Na záběru, kde Gates popisuje neobvyklou rovnici, čistou angličtinou tvrdí, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví.

Později v prezentaci Gates vakcíny zmínil ještě jednou. "Je to něco, co miluji," řekl o nich. - na video se podívejte zde

Jeden z nejbohatších lidí na planetě je už dlouho znám coby štědrý mecenáš pro  různé potratové programy, které mají omezit růst populace.

Nyní přiznává, že tentýž cíl (redukci počtu obyvatel) mohou zajistit i nové vakcíny. Potvrdil tak informace a výzkumy, podle kterých vakcíny obsahují látky, které snižují plodnost, či přímo vyvolávají sterilitu, stejně jako různé nemoci typu autismu či poruch imunity.

Důvod, proč byl Gates ve svém projevu tak otevřený, je dán zřejmě výběrem publika. Přednáška se totiž konala v rámci konference TED (Technology, Entertainment, Design), což je elitní nezisková nadace, která se specializuje na přednášky veřejně známých osobností. Kromě Gatese na nich vystupují například Bill Clinton, Al Gore či Gordon Brown.

Běžný člověk nemá šanci se na ně dostat, účastnický poplatek za konferenci je totiž šest tisíc dolarů. Mezi sponzory organizace patří IBM a vojensko-průmyslový gigant General Electric.

Ve zcela jiném světle tak vyznívají altruisticky vypadající tvrzení manželů Gatesových, kteří například před měsíce v Davosu oznámili, že v příštích deseti letech poskytnou deset miliard dolarů (až 188 miliard korun) na vývoj nových očkovacích látek.

Nápady na cílenou depopulaci skrze sterilizaci obhajoval v knize Ecoscience z roku 1977 i současný poradce amerického prezidenta Obamy John P. Holdren.

V Česku zatím o nebezpečí vakcín (například proti prasečí chřipce) takto otevřeně hovoří jen politik za Demokratickou stranu zelených Daniel Solis. Ten zveřejnil několik článků, ve kterých tvrdí, že panika kolem prasečí chřipky byla vyvolána proto, aby následně podávaná vakcína posloužila dlouhodobým cílům environmentalistů, kteří se netají touhou zredukovat počet lidí na planetě. Očkovací látky podle něj obsahují nebezpečné přísady, které způsobují sterilitu.

(Adam B. Bartoš, foto: arch.)