A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Člověk je obrovský konvertor energií

10. září 2010 v 0:17 | Mašek, matrix-2001 |  Pravda o člověku


Implozivní energie je pravotočivá, centripetální, dostředivá, zdraví prospěšná a konstruktivní. Působí zvenku do středu. Její energie je nevyčerpatelná. Dodáme pouze 1 - 13% energie a zbytek si nasaje z okolí 87 - 99% energie (vakuum - čtvrtý rozměr, který se nám tají a magnetické pole země). A oproti energii explozivní, která má svůj konec, tak energie implozivní nekončí. Pro představu uvedu několik příkladů implozivní energie, protože si myslím, že nikdo z vás tuto energii nezná a budete se asi hodně divit, co se nám tají a co se teď dozvíte.


Lidská bytost je obrovský konvertor energií a je bytostí světelnou pracující na principu implozivní energie.
Lidská bytost je vlastně energie a jak víme tak energie je nesmrtelná a věčná, tím i člověk je nesmrtelný.

Největším podvodem na lidstvo bylo to, že nám řekli, že smrtí vše končí.
To není pravda.
Smrtí nic nekončí, pouze přijdeme o svou fyzickou hmotnou schránku (lidské tělo).

Po smrti žijeme dál v jiné dimenzi a se všemi vámi blízkými, kteří už zemřeli se ještě setkáte a popovídáte si, tomu věřte. Takže smrti se už nemusíte bát, ať umřete jakýmkoliv způsobem, vaše já zůstane věčně a budete si toho potom vědomi. Nemusíte truchlit nad ztrátou svých blízkých, ale v dobrém na ně vzpomínejte, ještě se uvidíte. Indiáni jako jediní smrt svých blízkých oslavovali a netruchlili, proč asi? Oni určité věci již věděli a znali. Proč si myslíte, že je zlikvidovali a vnutili jim západní způsob života a časem změnili i jejich myšlení?

Nebo si vemte východní filozofii mnichů, co žijí v Tibetu, ti také vědí mnoho co a jak na tomto světe funguje. Nebo lidé co přežili klinickou smrt, všichni vypovídají o stejném prožitku jak cestují tunelem za jasně zářícím světlem a mají krásné pocity a někteří se dostali už i na druhou stranu a tito lidé se už smrti nebojí a dosti se změní ve svém dalším životě, když opět procitnou a proberou se s klinické smrti. Uvedu jeden příklad: J. R. se tam také dostal, byl dva měsíce v klinické smrti, ale nechce o tom mluvit, což je jasné. Udělali by z něj rychle blázna tak nazpíval písničku Zastavte ......., kde své zážitky popsal, poslechněte si ji několikrát a zamyslete se nad textem. Takových příkladů bych mohl uvést několik, ale je to zbytečné.

Ještě vám trochu vysvětlím, co to je explozivní a implozivní energie. Většina z vás zná explozivní energii, to je ta energie, kterou nám dali, abychom ji využívali a tou jsme se dostali do slepé uličky.

Celý vesmír je duální. Planeta Země nám ukázala dva systémy, které využívá. A to explozivní energii a implozivní energii (systémy). Poměr těchto energií, nebo chcete-li systémů, je 1 : 999. Proto by mělo být bráno jako celek 1 000% a ne 100%, jak jsme se učili ve škole. Tedy planeta Země jen v jednom případě využívá explozivní energii a 999 případů energii implozivní.

Explozivní energie je levotočivá, centrifugální, odstředivá, smrtonosná a destruktivní. Působí od středu ven, kdy je na začátku velký nárůst energie, šíří se po parabole, potom se její síla zmenšuje, až zcela zmizí. Využití energie při dodání 100% energie je 20 - 40%, zbytek je nevyužit a energie končí ( např. střela z děla, nejprve letí rychle nahoru dopředu, potom síla slábne a střela za určitou dobu začne padat rychle dolů až spadne, dráha letu je po parabole ). Tato energie je nevýhodná a neekonomická, protože musíme dodat velké množství energie k tomu, abychom malé množství energie získali. (např. spalovací motory, jejich účinnost se pohybuje okolo 20%. Musíme dodat 100% energie,tedy 100 litrů benzínu, abychom mohli pouze 20% energie tedy 20 litrů benzínu přeměnit na pohyb dopředu a zbývajících 80% energie tedy 80 litrů benzínu spotřebujeme na ohřev okolí, jinak řečeno 80% energie vyhodíme. Žárovky mají účinnost 7%, zbytek zase ohříváme okolí. Jak nedokonalé.)

Příroda tuto explozivní energii používá, jak jsem řekl, jen v jednom případě a to při rozkladu organizmů nebo rostlin pomocí hnilobných bakterií, kdy musí dodat více energie, než je potřeba. A to např. u rozkladu mrtvých živočichů, lidí, nebo při rozkladu rostlin (tlení). V organizmech jsou v obalech červených krvinek uloženy hnilobné bakterie, které se aktivují až ve fázi, kdy dojde k úmrtí živočicha nebo člověka. Jak dokonale vymyšleno.

Implozivní energie je pravotočivá, centripetální, dostředivá, zdraví prospěšná a konstruktivní. Působí zvenku do středu. Její energie je nevyčerpatelná. Dodáme pouze 1 - 13% energie a zbytek si nasaje z okolí 87 - 99% energie (vakuum - čtvrtý rozměrkterý se nám tají a magnetické pole země). A oproti energii explozivní, která má svůj konec, tak energie implozivní nekončí. Pro představu uvedu několik příkladů implozivní energie, protože si myslím, že nikdo z vás tuto energii nezná a budete se asi hodně divit, co se nám tají a co se teď dozvíte.

Lidská bytost pracuje na implozivní energii. Člověk je vlastně obrovský konvertor energií. Člověk přijímá energii z vody a potravy a to je pouze 1 - 13% (z toho 70% čistá voda 30% tuhá potrava) a zbytek 87 - 99% přijímá z fotonů (sluneční záření) povrchem celého těla (kůží) a z magnetického pole Země. Lidská bytost denně vyzáří do okolí 26 900-35 900 KJ ( kilojoulů ). Denně z vody a potravy získá 5 900-6 900 KJ a z fotonů a magnetického pole Země získá 21 000-29 000 KJ denně. Tady vidíte ten velký nepoměr. Ve prospěch energií o kterých vůbec nevíme, že jsou a nikdy nám o tom nikdo neříkal. A teď si ještě uvědomte, že vodu z nás pije jen malé procento lidí, protože většina pije pouze pochutiny.
A voda z těch 1 - 13% potřebné energie tvoří větší část (70% jak jsem již psal a 30% tuhá potrava), takže my vlastně tělu dodáváme pouze energii většinou z nekvalitních potravin, kterou konzumujeme a přesto nám to stačí k životu, protože zbytek si tělo bere z venku z okolí. Tady je také odpověď, proč se dá žít, jen když se pije pouze čistá voda. Protože všechny ostatní stavební látky jako minerály a vitamíny si tělo umí vytvořit samo díky energii z okolí, kterou přijímá mimo potravu. A energii, kterou příjmáme ze škodlivé potravy a pochutin (nápojů) si musí tělo pracně přetvořit na energii, kterou potřebuje (to je pouze 1-13% celkové energie kterou potřebuje) a tím se náš organizmus předčasně opotřebovává, proto jsme nemocní a umíráme tak brzy. Lidská bytost je schopna žít stovky, možná i tisíce let, pokud jí správně používáte, mám na mysli její fyzické tělo, jinak naše já je věčné.

Navíc máme v sobě jako jediní na této planetě z živočichů bod v srdci nazývaný HOT SPOT, kde je vakuum a teplota 100°C, energie, která je k tomu potřeba se čerpá z vakua a to je naše životní energie, také na východě nazývaná "či". Tento bod HOT SPOT je také náš identifikační kód, pod kterým jsme identifikovatelní pro ty, kdo nás stvořili. HOT SPOT máme do čtrnácti dnů po početí. Je znázorněn na svatých obrázcích, nevšimli jste si nikdy v kostelech, že jsou tam vyobrazeni svatí, kterým jde záře ze srdce, nebo se podívejte na padesátikorunu, kde je znázorněno srdce a uvnitř je ještě jedno malé bílé. Také ve filmu ET mimozemšťan je to vidět jak ET září srdíčko. Přes vakuum se nešíří teplo ani chlad, proto se okolní tkáň neuvaří. Lékaři co dělají vyšetření pomocí kamerových sond do cév a dostanou se do srdce, tak tam vidí záři, ale neumí si to vysvětlit jak to, že je tam světlo a nikde se o tom moc nemluví aby nebyli za blázny, protože pro to nemají vysvětlení.

Tok řeky pracuje také na implozivní energii. Při klikatém toku řek získává voda z vakua energii, kterou nasává a tím také teče rychleji než v korytě rovném. To samé jsou vlny v oceánech poháněny implozivní energii.

Růst veškerých rostlin pracuje na implozivní energii. Tady také rostliny získávají nepatrnou část energie pouze z vody a zbytek si bere z fotonů a magnetického pole Země. Všimněte si jak jsou stromy velké a přitom přijímají energii pouze z vody, myslíte si, že by to stačilo?
Tady vidíte, jak funguje implozivní energie o které vůbec nevíte a také vidíte, že vše se vším souvisí a nelze to oddělovat. A to my právě děláme, že nedodržujeme zákony přírody (nesprávně se stravujeme, léčíme a špatně nakládáme s naší tělesnou schránkou) a potom máme určité problémy se sebou, když to nedodržujeme, ale my o tom nevíme a proto ty problémy přikládáme něčemu jinému. Říkáme tomu nemoce, nebo genetika a že jsem ty nebo jiné problémy zdědili atd.
Lidská bytost a její poměr ve složení: voda - sušina.

Člověk 70% voda 30% sušina
Mozek 80% voda 20% sušina
Slina 98% voda 2% sušina
Krev 92% voda 8% sušina
Kosti 20% voda 80% sušina

Jak už teď víte, tak lidská bytost je obrovský konvertor energií a tyto energie slouží k tomu, aby organizmus správně fungoval a pracoval. K tomu máme v těle nervovou soustavu, která slouží k předávání informací do každé buňky v našem těle. A tyto informace se šíří nadsvětelnou rychlostí a komunikace probíhá paralelně, tedy současně se všemi buňkami najednou, je to určitý druh rezonance nebo také frekvence a uvádí se v Hertzích (HZ). A tyto rezonance mají tak vysoký rozsah kmitočtů, že projdou naprosto jakoukoliv hmotou. A nervovou soustavu ovládá náš mozek, který veškeré pochody v našem organizmu řídí. A aby mozek správně fungoval, musíme se o něj správně starat a to neděláme, protože mozek nedostává správnou výživu a je blokován škodlivými rezonancemi s okolí (elektromagnetický smog). Proto naše tělesná schránka má ty problémy a nemoce co nás trápí a také proto umíráme předčasně.

Dále máme cévní soustavu, která slouží k zásobování lidského těla kyslíkem a živinami. Dále máme ještě kostru a kloubní spojení k tomu, abychom měli tvar takový jaký máme mít a kosti uzpůsobené tak, aby nám chránili důležité orgány uvnitř těla. Svalová soustava nám slouží k pohybu naší postavy a vykonávání určitých činností nutných pro náš život. A to celé musí být v naprosté rovnováze a musí to být správně vyživované. Pokud rovnováhu porušíte dojde k poruše toho nebo onoho. To je vám jasné je to stejné jako auto, ale na auto máte návod a víte co jak má být. U člověka to nevíte a proto máme problémy, ale o tom v kapitole o nemocech.

Každá lidská bytost má v sobě naprogramované všechny látky, které se vyskytují na této planetě přirozeně a když se s nimi dostane do styku potravou dýcháním, tak je rozpozná a umí si s nimi poradit. Lidské tělo když správně funguje, je samoopravitelné!!!

Shrnu vám teď z čeho se skládá lidská bytost, nebudu uvádět nervový, cévní, svalový a kosterní strukturu, to už znáte ze školy, to nám řekli správně. Ale tyto údaje určitě neznáte.
Lidská bytost se skládá:
 • 1. Člověk je složen ze 100 000 000 000 000 000 000 (100 biliónů) buněk
 • 2. 1 buňka se skládá z 1 000 000 - 2 000 000 molekul
 • 3. 1 molekula se skládá ze 100 000 - 200 000 atomů
 • 4.Lidská bytost komunikuje paralelně mezi mozkem a všemi buňkami na frekvenci od 0,005 Hz - 30x10 na 45 Hz (lambda se rovná 1x10 na -35) Přenos informací pomocí těchto frekvencí co vyrobí mozek projde vším, přes kov, zdi, celou planetu není místo ve vesmíru kam se nedostanou, proto má myšlenka takovou sílu jakou má a můžete pouhou myšlenkou změnit téměř vše.
 • 5. Každý atom v lidském těle vyzařuje při teplotě 37°C za 1 vteřinu 1 450 qant (1x10 na 29)
 • 6. Buňky mezi sebou komunikují bio fyzikálně na frekvenci 1x10 na 31
 • 7. Buňky mezi sebou komunikují bio chemicky na frekvenci 1x10 na 18
Vím, že vám tato čísla asi moc neřeknou, ale vidíte, že v nás probíhají jisté frekvence o obrovském rozsahu a velikosti a že to má co dočinění s fyzikou. Zjednodušeně řečeno, člověk funguje na principu biofyziky a né na principu biochemie a toto si zapamatujte velmi dobře. Protože současná věda si myslí že člověk pracuje na principu biochemie a to je naše osudová chyba, proto nejsme tak úspěšní v léčbě nemocí. Protože západní medicína léčí biochemicky. Přitom lidský organizmus je z 99% o fyzice a v 1% o chemii a lékaři, když léčí, tak pouze poupravují to jedno procento a 99% ne. To je ten problém který máme, ale zase předbíhám.

A to jsem mluvil jen o naší tělesné schránce a to vše řídí naše já (duše nebo nadvědomí jak chcete), ale to nesídlí v našem těle, ale mimo něj, je to energie světla a je napojena transferem na náš mozek a komunikuje s naším fyzickým tělem. Vědci to nazývají podvědomí a podle nich sídlí v mozku, to je omyl. Zase obráceně: správně nadvědomí a je mimo nás. O tom v následující kapitole.

Takže už víte jak zhruba funguje lidská bytost a určité její zákonitosti. Když to shrnu, tak jsme se dozvěděli toto:
 • 1. Lidská bytost je nejdokonalejší organizmus ve vesmíru
 • 2. Lidská bytost se dělí na fyzickou schránku a na nadvědomí (naše já)
 • 3. Smrtí nic nekončí, přejdeme do jiné dimenze
 • 4. Lidská bytost je obrovský konvertor energií
 • 5. Lidská bytost je bytostí světelnou (Energie a energie je věčná)
 • 6. Přenos informací v organizmu se šíří pomocí frekvencí (HZ)
 • 7. Lidská bytost je o bio fyzice (99% fyzika a 1% chemie)
 • 8. Lidská bytost pracuje na principu implozivní energie (1-13% energie přijímá z potravin, která se musí skládat ze 70% čisté vody a 30% tuhé stravy a 99-87% energie přijímá z okolí z fotonů-sluneční záření a z magnetického pole Země)
 • 9. Lidská bytost má v sobě naprogramované veškeré látky vyskytující se na planetě Zemi přirozeně a rozpozná je.
 • 10. Lidský mozek je zablokovaný a funguje jen na 5-7% u geniů na 10%
 • 11. Lidská bytost má neomezené možnosti pokud funguje na 100%
 • 12. Lidská bytost denně vyzáří do okolí 26 900 - 35 900 KJ
 • 13. Lidská bytost denně příjme potravou 5 900 - 6 900 KJ
 • 14. Lidská bytost denně příjme z okolí 21 000 - 29 000 KJ (z fotonů a mag. pole Země)
 • 15. Lidská bytost je samoopravitelná, když se používá správně jak má
 • 16. Nemoce si způsobujeme sami špatným zacházením se sebou. Když nedodržujeme zákonitosti přírody.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama