A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Levitovaná voda

10. září 2010 v 1:14 | angelis.cz |  Tajemství vody


Levitovaná voda je ve speciálním zařízení upravená pitná voda, zbavená škodlivých energetických vlivů okolního prostředí. Takto upravená voda je lépe biologicky využitelnější, s lepšími vlastnostmi pro metabolismus člověka. Tak umožňuje lepší detoxikaci a výživu organismu, při dlouhodobém požívání má výrazně pozitivní vliv na celkový stav člověka, potlačuje nežádoucí projevy alergií a dalších nemocí a podporuje účinnost klasické léčby. Používání levitované vody tak bezesporu patří ke zdravému životnímu stylu.


I sama příroda čistí vodu podobným způsobem (na obrázku Niagara falls)

Podrobější výklad:

Vliv kvality pitné vody na organismus je nepopíratelný. Tělo zdravého člověka ji obsahuje celých 70%. Člověk přežije bez následků jen řádově desítky hodin bez vody. Zkrátka ji ke svému životu nutně potřebujeme.

Kvalitu vody určené ke konzumaci kontrolují orgány státní správy a monitorují vědecké instituce. Zkoumá se kvalita z hlediska kontaminace biologickými a chemickými činiteli, vznikajícími převážně industriální a zemědělskou činnosti člověka. Po této stránce pijeme vodu poměrně uspokojivé kvality.

Problém má však ještě další rozměr. Tím je vliv lidské činnosti na samotnou molekulární struktůru vody. Již při letmém pohledu na fyzkální vlastnosti vody je zřejmé, že struktura vody v kapalném stavu reaguje již na velmi slabé vnější fyzikální vlivy, například na magnetické pole. Vědeckými metodami bylo prokázáno, že molekula vody je schopna nést magnetický náboj.

Pokud se podíváme blíže na molekulární struktůru tekuté vody, zjistíme, že asi polovina molekul se shlukuje do útvarů připomínajících krystaly (trv. clustery), čítajících řádově stovky molekul. Tyto útvary "plavou" v prostředí tvořeném ostatními, volnými molekulami. Jejich přesná velikost a charakter je momentálními metodami přímo neměřitelná. Lze je však odvodit nepřímo, pomocí metody měření vodivosti vysokofrekvenčních elektrických proudů (HFC) a vlivu tepelného šumu molekul (tzv. Brownova pohybu).

Tímto způsobem je možno prokázat negativní vlivy i velmi slabých elektrických a magnetických sil na množství volných molekul v tekutině. A člověk dnes používá technologie založené na využití těchto sil doslova na každém kroku - elektrická vedení, bezdrátové spoje jako jsou mobilni telefony, televize nebo rozhlas, ale i přímo při zpracování, transportu a balení pitné vody - čerpadla i balící linky jsou poháněny elektromotory, obsahují řídící elektroniku, atd . . .

Výsledkem těchto působení je voda s minimálním množstvím volných molekul. Jenže právě tyto molekuly mají maximální schopnost vytvářet roztoky, vázat se na další sloučeniny, ředit kapaliny a vázat pevné částečky (koidní potenciál) a procházet difuzními membránami (např. živých buněk). A to je předurčuje ke snažšímu využití v lidském metabolizmu, na rozdíl od molekul vázaných do clusterů. Ty se totiž musí nejdříve vyvázat se svých současných vazeb na ostatní molekuly vody. Z toho vyplývá, že je velmi pravěpodobné, že biologická využitelnost vody je přímo úměrná množství volných molekul vody v kapalině.


Grafická simulace struktůry vody před a po levitaci

Jak eliminovat výskyt clusterů a zvýšit tak podíl volných molekul ve vodě? Jako nejvhodnější se jeví mechanické rozkládání clusterů pomocí velmi rychlého proudění kapaliny plnynným prostředím (např. vzduchem), takzavanou levitací. Spirálovitý proud vody dosahující rychlostí až 1500 km/hodinu naráží do hradbu plynných molekul vzduchu a doslova se o ně vlivem nadzvukové rychlosti (molekuly vzduchu nestačí ustupovat) rozbíjí na jednotlivé molekuly. Při tomto procesu nedochází jen k destabilizaci clusterů, ale i vybíjení elektrických a magetických nábojů jednotlivých molekul a infiltraci vzdušných plynů (tedy i kyslíku) do kapaliny. To zabraňuje opětovému spontánnímu shlukování molekul do nových clusterů.  


Krevní obraz původní, po třech měsících a půl roce požívání levitované vody

Takto upravená, levitovaná voda je pak výrazně lépe biologicky využitelnější, použitelnější v metabolickém systému člověka (ale třeba i rostlin), umožňuje lepší detoxikaci i výživu organismu. Byl prokázán pozitivní vliv dlouhodobého požívání levitované vody na zlepšení krevního obrazu testovaných osob, ale i např. na růst rostlin nebo pevnosti betonu vyrobeného s použitím levitované vody.


související literatura:

Alexandersson Olaf. Living Water Turnstone Press. 1976.
Batmangelidj F. The Body's Many Cries for Water Global Health Solutions. 1992.
Davenas E et al. Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE. Nature 333: 816-8. Jun 1988.
Bernal JD and Fowler. A Theory of Water and Ionic Solutions. The Journal of Chemical Physics 1(8). 1933.
Brandstatter Leopold. Implosion Borderland Sciences. 1985.
Coats Callum. Living Energies. Gateway Books 1996.
Cousens Gabriel. Spiritual Nutrition 1987.
Franks Felix. Hydrophobic Colloidal Systems in Water 1989.
Hacheney Friedrich. Levitiertes Wasser Dingfelder Verlag. 1994.
Hacheney Wilfried. Wasser-Ein Gast der Erde Dingfelder Verlag. 1992.
Popp FA. Electro Magnetic Bio-information Urban and Schwarzenberg. 1979.
Schulte J. Wasser-Cluster-Struktur und Information Acta Medica Empirico. 1990.
Schwenk Theodor. Water the Element of Life Anthroposophic Press. 1989.
Sheldrake Rupert. New Sciences of Life 1981.

další zdroje:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
http://www.waternet.co.uk/waternet/morethanh20.htm
http://flux.aps.org/meetings/YR98/BAPSDPP98/abs/S3000033.html
http://www.aquahealthcare.cz/procpitvodu.html
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama