A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Dálkové meditace k záchraně peruánské Amazonie

4. listopadu 2010 v 12:02 | pch weby |  Objevte REALITU

Dálkové meditace k záchraně peruánské Amazonie a indiánských etnik
V těchto dnech (červen 2009)  došlo opět k masakru amazonských Indiánů.

Peruánská vláda podepsala kontrakt s nadnárodními naftařskými kartely, který těmto společnostem umožňuje VOLNÝ VSTUP na všechna kmenová území a do CELÉ PERUÁNSKE AMAZONIE, včetně dosud panenských, neposkvrněných oblastí. Zástupci indiánských kmenů se snažili komunikovat s peruánskou vládou, ale byli zcela ignorováni. Prezident Allan Garcia následně zrušil právo Indiánů spravovat své kmenové oblasti v džungli. 
Očekává se ÚPLNÉ ZNIČENÍ VŠECH EKOSYSTÉMŮ V OBLASTI.


Indiáni v těchto dnech vlastními těly zablokovali jedinou průchodnou silnici do džungle v místě zvaném Curva del Diablo (Ďáblova zatáčka) v oblasti horského amazonského pralesa. Peruánský prezident Allan Garcia dal rozkaz ke kulometné palbě do Indiánů, vyzbrojených většinou kopími, z bitevních vrtulníků.


Allan Garcia naprosto ignoruje elementární lidská práva i samo právo na přežití celých kmenů, protože   v oblastech, kde budou otráveny řeky a zničen prales, NELZE PŘEŽÍT. Allan Garcia BYL PODPLACEN nadnárodní NAFTOVOU MAFIÍ, která má již na svědomí mnoho zlikvidovaných oblastí Amazonie v Ecuadoru i jinde a mnoho zcela zdecimovaných domorodých kmenů. To, co uskutečňuje současný peruánský prezident, je GENOCIDA a EKOLOGICKÝ TERORISMUS,    jehož dopad se dotýká KAŽDÉHO obyvatele planety Země.

Situace v peruánské Amazonii je KRITICKY VÁŽNÁ a nyní, v těchto dnech a následných měsících, se rozhodne o její další existenci, či neexistenci. Peruánská část Amazonie představuje jeden z posledních RÁJŮ na Zemi! 
Tento RÁJ může být za dané situace kvůli naší lhostejnosti zlikvidován do KONCE TOHOTO ROKU! Indiánští šamani a celé kmeny již desítky let s nadlidskou silou a zcela hrdinsky odolávaly sílícímu tlaku ze strany "civilizace", která sebe sama odhaluje svým konáním jako pouhou PSEUDOCIVILIZACI. Morální a etická úroveň této "civilizace" se ukazuje být daleko nižší, než je úroveň "necivilizovaných" indiánských kmenů. 

Šamani začali vytvářet ochranná pole, ale proti amazonským Indiánům je nyní použita vojenská technika 21. století a postoj loutkové "vlády" v Limě, přímo řízené mocnými nadnárodními kartely je jednoznačný... 

Všichni silní amazonští šamani jsou v pohotovosti - jde patrně
o rozhodující bitvu se Zlem. Amazonie patří celé Zemi a všem duším vtěleným na ni, nejen hrstce Indiánů, kteří ji v podstatě několik tisíc let spravovali jako její "strážci". Šamani vzkazují, že POKUD se náš zájem od Amazonie odvrátí a neuvědomíme si, že V SOUČASNÉ DOBĚ za ni musíme bojovat i my, pravděpodobně svůj boj vzdají a odpoutají se od těl zpět do Kosmu (šamani jsou vesměs Bytostná Jádra,
která přicházejí z vyšších světů na pomoc Zemi způsobem "skoku", ne přes inkarnační řetězec). Už v minulých letech Indiáni různých amazonských etnik raději zvolili rituální hromadnou sebevraždu POTÉ, co na jejich zemi pronikla "civilizace" - gresivní nemyslící "misionáři", dřevařské mafie atd...
Nyní je ale situace NESROVNATELNĚ KRITIČTĚJŠÍ.

Allan Garcia je nyní jen nesvéprávnou loutkou v rukou Světové Mafie Zla, která systematicky ničí VŠE POZITIVNÍ. Obyvatelé Peru samozřejmě z vytěžené nafty nezískají ANI CENT, během vlády A. Garcíi bohatne jen hrstka VELMI BOHATÝCH - a ti ostatní neustále víc a víc chudnou. NĚKOLIK lidí je učiněno Mafií Zla vždy v určité zemi "vládnoucími loutkami". Tyto loutky dostávají množství peněz za to, že zradí obyvatele své země. Tuto strategii používá Světová Mafie bohužel se značným úspěchem všude na Zemi...


Chcete-li přispět k záchraně peruánské Amazonie a indiánských etnik, připojujte se prosím JAKÝKOLIV DEN k dálkovým meditacím, které budou začínat vždy ve 21h našeho středoevropského letního času a budou trvat vždy půl hodiny.

PRŮBĚH MEDITACE 

Uvolnit se, několikrát na nádechu vyslovit mantru "ÓM" a na výdechu "KCHÁ", vyladit se na Světlo v podobě "Pulsující Záře" nebo "Slunečního kotouče zářícího v uhlově černém prostoru", vdechovat toto Světlo do solaru a do srdečního centra a vydechovat do těla a vědomí, následně přijde pocit lehkosti, odhmotněnosti... Pak si meditující živě představí, že jako otočením vypínače se rázem ocitá v průzračné, třpytící se bublině, obklopen Bytostmi Světla... Bublina letí bezhlučně nad Jižní Ameriku, nebo se tam prostě náhle ocitá, poté nadechujeme zády a ze stran z Bytostí Světla jemnou, zlatou mlhu a vtahujeme ji na nádeších do hrudi, naakumulujeme ji v hrudi a pak ji sérií prudkých, mocných výdechů vysíláme skrze srdeční centrum nebo své ruce na celé území Peru. Můžete střídavě vypouštět zlatou energetickou mlhu na amazonský prales a na Limu (sídlo vlády
na pobřeží). 
Prosím, uvědomte si, že TOTO DÁLKOVÉ PŮSOBENÍ je VELICE účinnou pomocí! 
Ujistěte se vnitřně o svém pozitivním vlivu na dané území. 
Není nutné meditovat POUZE tímto způsobem! V zásadě STAČÍ, když v dané době prostě ve stavu uvolnění pošlete v duchu láskyplnou energii do Peru a podpoříte
v myšlenkách záchranu pralesa a Indiánů. KAŽDÁ myšlenka je silná energie. Samozřejmě pokud je vizualizací, nebo dokonce dechem nasměrována, pak její síla mnohonásobně vzroste - je to velice podobné, jako koncentrovat optikou světlo do jediného paprsku... Spojené paprsky cíleně vysílané energie vytvoří svazek, superpaprsek, který má ve světě jemných energií podobu "mohutného laseru".
Zjednodušená verze meditace:
Uvolni se, několikrát pomalu plynule nadechni a vydechni, přitom během několika dechů vyslovuj v duchu na nádechu zvuk "AL" a na výdechu "LÁ". To je vyvolávací kód k napojení na Dimenzi Světla. V "atmosféře Země" bude pro všechny meditující připravena ode dneška specielní energie,
na kterou se mohou pomocí této klíčové mantry doprovázené dechy SNADNO VYLADIT. Představ si, že spolu s pomalými "mantrickými dechy" se napojuješ na silný Zdroj teplého, zářícího Světla. Můžeš ho vnímat jako vibrující a pulsující "živou", vědomou Zlatobílou Záři... Představuj si,
že s několika dalšími takovými dechy Tě toto Světlo jakoby OBESTŘE a PROSTOUPÍ. AL - LÁ je velice silný AKTIVUJÍCÍ PRAZVUK, byl používán na Zemi s velkým úspěchem už před 10 000 lety. Je vibračně multifunkční, dokáže dostatečně rychle zaktivizovat centra od 8. (nad temenem hlavy) až po 4. (srdeční centrum).   
Podobně jako jiné funkční prazvuky, stala se tato kosmická mantra aktivizující hlavně "ESP", později synonymem pro výraz "Kosmická univerzální síla", či "Energie z vyšších dimenzí". Vyvinulo se z ní i slovo "Alláh", používané dávno   před muslimy na mnoha různých územích. Je zajímavé, že i v tzv. bibli je toto slovo použito k označení Kristova "Zdroje" (v původní aramejské verzi). Tedy ne žárlivý, hysterický sadista "Jehova", který byl vlastně vždy jen pouštním démonem, černomagickou zbraní, žádající po lidech KREV (alespoň zvířecí), aby mohl fungovat. Pro "křesťany" musí být poněkud šokující zjištění, že Kristus se na kříži obrací k Alláhovi... Nicméně AL - LÁ je starobylé označení KAŽDÉ Bytosti kosmické vibrační úrovně. AL-LÁ
s příponou množného čísla "im", čili ELOHIMOVÉ, byli vlastně moderním jazykem řečeno - mimozemšťané.      (Židovský Ivrit nezná samohlásky! A může být O, nebo E!) Tento prazvuk aktivizuje spolu s nádechy energie do různých ohnisek 6. centra (v lebce, např.   do "3. oka) poměrně rychle TELEPATICKÉ a JASNOVIDNÉ schopnosti. Nadechování spolu s vnitřním vyslovováním tohoto zvuku do TEMENE vede po čase k hlubokým vhledům do "Podstaty" a ke ztotožňování se s "ABSOLUTNEM" - Základním tvůrčím Vědomím (alespoň částečným). Nadechování do 5. (krčního) centra spolu s průzračnou modro-bílou energií vede po čase ke značné aktivaci jakýchkoliv UMĚLECKÝCH schopností, ke schopnosti vyjadřovat se v metaforách, "básnickým jazykem", k rozvoji hudebního talentu a k rétorickým a všeobecně KOMUNIKAČNÍM schopnostem. DELŠÍ a SYSTEMATICKÁ aktivace tohoto centra vede ke zvýšení míry bdění ve snu, až ke schopnosti BDÍT v době spánku těla. Nadechování do srdečního centra vede k pocitu zvláštní lehkosti a průzračnosti našeho těla spolu s pocitem "obrovského prostoru" uvnitř hrudi.      To výrazně napomáhá schopnosti NAČERPÁVAT do sebe různé druhy pozitivní (např. léčivé, očistné atd...) energie. Tedy - "ELOHIMOVÉ" budou připraveni poskytnout Vám okamžitou pomoc během meditace (nejen té na záchranu Amazonie samozřejmě), stejně jako to dělali před tisíciletími... (Pro bytosti z vyšších vibračních hladin je stejně tisíc let
na Zemi jako minuta.)  
Až Tě prostoupí Světlo, začni ho pomalu, opět s vnitřním vyslovováním zvuku AL - LÁ, vdechovat a koncentrovat v srdečním centru. Vydechuj ho poté na každém výdechu do celého svého těla a vědomí a vnímej, jak je tělo dech za dechem stále průzračnější a lehčí a Ty se stále víc odpoutáváš od Země, od konkrétního prostoru, místnosti, v níž jsi - i od konkrétního času... Prostě se dech za dechem stále víc vylaďuješ na vyšší dimenzi Bytí, kde je prostor VĚDOMÍM a čas je elastický... Vnímej, jak Tě s dalšími několika dechy zcela prostoupí nádherný pocit "Osvobození", "Odpoutání se" a "Nesmírného Klidu". Je JEDNO, JAK to pocítíš... V té chvíli je Tvé já připraveno účinně distančně působit... Je nutné se vždy jakoby "uvolnit z pozemských pout", abychom mohli být aktivní na vyšší úrovni a energeticky pracovat v "astrálním prostoru". 
Až budeš mít pocit, že celá Tvá bytost je jakoby odhmotněna, lehká a průzračná, představ si,
že se Zdroj Světla přesunul ZA Tebe, jako by se ocitl za Tvými zády... Je to pocit, jako by za Tvými zády zářilo Slunce nevyjádřitelné síly a nevyjádřitelných rozměrů. TEĎ Ti Světlo DOSLOVA "kryje záda".
Doslova se   o něj OPÍRÁŠ! V této fázi začni pomalu a zhluboka, opět s vnitřním vyslovováním zvuku "AL- LÁ" vést mocnou energii ze Zdroje za Tebou do hrudi, naplň touto mocnou čistou Silou střed hrudi a na dalších deších celou hruď... a pak během výdechu vydechuj ze srdečního centra PŘED sebe jako hustou, životadárnou světelnou mlhu. Nech tu mlhu proudit jakoby s každým výdechem stále dál, napřed několik metrů před sebe, pak několik desítek... a set metrů… Vydechuj ji
i tak, že ji vedeš průzračnými, jakoby "dutými" pažemi a vydechuješ před sebe ze středu svých dlaní. Vnímej, jak zlatá mlha proudí ze středu obou dlaní do prostoru před Tebou. A TEĎ si před sebou představ NÁHLE otevřené prostorové OKNO, skrze které "vidíš" Peru (jako část povrchu planety pod sebou, nebo jako krajinu, jakkoliv...). Jasně pociťuj tu "časoprostorovou průrvu". (Toto OKNO se může se otevřít
i pomalu, pokud Ti to vyhovuje, jako by někdo rozřízl plátno prostoru před Tebou, prostor se rozchlípí, nebo se otevře jakkoli jinak...) Začni ještě mocněji nadechovat především skrze svá záda do hrudi, koncentruj po nádechu chvilku energii ze Zdroje ve středu hrudi - a PAK ji mocně vydechuj "skrze OKNO" do Peru... Možná za pomoci Bytostí Světla, které budou asistovat, spatříš ke svému údivu plasticky a jasně skutečně určitá místa, pocítíš jejich vůně, vlhkost vzduchu, atmosféru, uslyšíš zvuky... Ale i kdyby bylo Peru vnímáno třeba "jen" jako stylizovaná mapa, BUDE to účinné! Meditaci budou korigovat Bytosti Světla a budou umocňovat velmi její účinek. Můžeš je v jakékoliv fázi meditace samozřejmě vnímat kolem sebe, za sebou, nad sebou... ČASTO jsou tyto asistující Bytosti vnímány (pokud máme už dostatečně aktivní centra mimosmyslového vnímání) jako průzračně andělsky nádherné mužské či ženské postavy (někdy jsou měnlivé a s určením pohlaví je problém...), naplněné "Božským Ohněm" - energií vyšší vibrační hladiny.      
Toto vnitřní světlo často prostupuje Bytostmi ven a vytváří kolem každé poloprůzračnou, zářící "aureolu". Zprvu je někdy těžké Bytost odlišit od Světla. Někdo vnímá přítomnost více Bytostí jako "pulzující myslící světlo", jako "oblak energie, z něhož se ozývá hlas" apod... Když do sebe "nadýcháme" víc energie a naše vibrace se zvednou, vidíme Bytosti obvykle daleko lépe. Z nádherných postav proudí často průzračné duhové, nebo průzračné zlatobílé světlo. ČASTO cítíte dokonce nádhernou VŮNI. Je to pocit, jako procházet se růžovou zahradou, v níž kolem Vás kvetou tisíce růží. (Vůně růže odpovídá vibraci srdečního centra, které mají Bytosti mnohasetkrát aktivnější než lidé.) Můžete ucítit také vůni šeříku     (6. centrum), nebo fialek (to je čichový přepis frekvence 7. a 8. centra, vibračně "nejvyšší" vůně). Není nutné Bytosti vždy "vidět". Je možné je jednoduše kdykoli během meditace VNÍMAT či jen TUŠIT kolem sebe. Kdykoli se Vás jen zlehka dotkne energetické pole nějaké Bytosti, prostoupí Vámi okamžitě zvláštní pocit silné "bezdůvodné" radosti. Je to kombinace nejvyššího Vzrušení s nejhlubším Klidem. 
Pokud během působení chcete s Bytostmi ustanovit co nejtěsnější kontakt, nadechujte jejich energii celým svým povrchem a hlavně do svého srdečního centra a následně ji během výdechu nechte proudit až do konečků svých průzračných a jakoby dutých prstů a do celého prostoru svého vědomí. Můžete přitom také v duchu opakovat afirmaci "Jsem zajedno" - na nádechu a na výdechu "s Bytostmi Světla". Vnímejte, jak se stáváte součástí energetického pole těchto láskyplných a mocných Bytostí... Někdy můžete pocítit následkem přenosu stavu vědomí až "nesnesitelně silnou Lásku" nebo "Absolutní Soucit". Je jedno, KOLIK Bytostí si kolem sebe uvědomíte. Může být jen jedna a mohou jich být milióny. Pomocí meditace tohoto typu skrze prazvuk AL - LÁ,
jehož vnitřní vyslovování je doprovázeno vizualizací Světla, se otevírají transdimenzní PORTÁLY do světů, kde žijí miliardy takovýchto Bytostí. Během této meditace buďte naprosto vnitřně přesvědčeni, že Vámi vysílaná energie ÚČINNĚ ZASÁHLA CÍL.

Upozornění: Uvedená technika bude fungovat, ať budete energii Pomoci vysílat kamkoliv a komukoliv.
Je UNIVERZÁLNÍ. Můžete ji využít i k léčení. (Působení na celé státy a velká území je TAKÉ druhem kosmického léčení.)

Vyslaná energie zvýší vibrace daného území a zaktivizuje víc srdeční centrum KAŽDÉHO člověka. Lidé, kteří se stali přímými nástroji Světového Zla (Allan Garcia
a Yehuda Simon - vlivný židovský miliardář, který zcela ovládl peruánský parlament a přinutil ho zcela ignorovat prosby Indiánů) budou jakoby "paralyzováni" ve vykonávání pokynů Zla. Samozřejmě, že Zlo vždy své lidské hračky, pokud už mu nemohou sloužit, odhodí a nahradí jinými, ale to neznamená, že je na území, kde bylo nadstandartně aktivováno srdeční centrum najde! Příkladem může být fiasko Talibanu v Pákistánu. Jen pár dnů PŘED začátkem mohutného světelného působeni Hillary Clintonová označila Pákistán za "SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ" a fanatici
Talibanu stáli před hlavním městem... Navíc měli silné sympatie mnoha generálů
i obyvatelstva,
byli to "hrdinové". Kdyby NEDOŠLO k PŮSOBENÍ, možná by už nyní neexistovalo obyvatelstvo sousední Indie (Pákistán vlastní přes 100 -! - nukleárních hlavic instalovaných na raketách připravených k odpálení...) Nad Pákistánem už měsíce dopředu visela hustá černá clona plná quasihmotných objektů, signalizujících přítomnost Dravců. Řada jógínů, súfijských mistrů, šamanů Asie, And, Amazonie, Austrálie i Afriky byla v plné pohotovosti. Dle prognóz předních ruských senzibilů byla až 40ti procentní pravděpodobnost vypuknutí většího konfliktu s následným použitím jaderných zbraní. Radioaktivní mračna měla zasáhnout Sibiř a další oblasti. Po několika dnech působení zlatým Světlem začaly v černé cloně vznikat trhliny, které neměly sílu se zacelovat. Následně došlo k probuzení síly svědomí u statisíců klíčových hráčů na daném území.       
Lidé s významně aktivizovaným 4. centrem VLASTNÍMI TĚLY zabraňovali Talibancům v odpalování škol a hotelů (do té doby Taliban bez povšimnutí odpálil přes 500 -! škol), tedy do té doby lhostejní lidé volili raději smrt, než aby dovolili nástrojům Zla vykonat na daném území jejich "práci"...
Je to jen důležitý PŘÍKLAD mentálně - energetického záměrného působení na určitou oblast. Naše mysl má NEPŘEDSTAVITELNOU sílu a pokud spojíme své léčivé síly dohromady, nedáme Zlu na Zemi už prakticky žádnou šanci rozpoutat další válečný konflikt, nebo teror, aby se Dravci mohli nažrat...

V dohledné době budou zveřejněny materiály o řízeném působení šamanů a jogínů na "dějiny" v klíčových momentech především v letech 1989 a 1990, kdy záměrně působili spolu     s dalšími senzibily na pole válek, revolucí a jiných kolektivních událostí v Rusku, Rumunsku, Náhorním Karabachu, Baku a jinde. Do těchto akcí byli zapojeni i čeští mystici Míla a Eduard Tomášovi. Kdyby NEDOŠLO k tomuto působení, např. československá "sametová" revoluce by VŮBEC nebyla sametová, v Rumunsku by občanská válka zuřila déle o celé měsíce, celého Zakavkazska a pravděpodobně i Turecka by se dávno zmocnili radikální muslimové (takto se dostali jen do Čečenska),
v Moskvě by se u moci udrželi daleko déle pučisté, Rusko by bylo řízeno polovojenskou juntou - prostě vývoj velké části světa by byl značně změněn... Dlouho tyto informace úmyslně nebyly zveřejněny vzhledem k možnému ohrožení silných senzibilů, kteří se na těchto akcích "korekce" podíleli, dnes ale, "je již čas něco sdělit". Pokud jsou pole válek, vytvářená Dravci a jejich lidskými loutkami likvidována jen hrstkou jedinců, tito jedinci jsou ve velikém ohrožení, ale pokud začnou působit STATISÍCE či MILIÓNY lidských "vysílačů", síly Zla NEMOHOU v podstatě NIJAK zakročit. 
"Akce Peru" je PRVNÍ opravdu VEŘEJNÁ akce "Spojených Léčivých sil" (SLS).

Doplněno: červenec 2009 - situace je stabilizovaná a meditace ukončeny.

Sledujte další aktivity na www.absolutno.kvalitne.cz
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama