close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Leden 2011

Merkaba je...

27. ledna 2011 v 21:21 | astragal.estranky.cz |  Květ života, Merkaba
Podle Alžběty Šorfové

(uvádím to záměrně, protože i paní Šorfová je "jenom" člověk a Merkaba je jen jedna z cest a technik a lidé mají tendenci na ledasčem si ulpívat):
Obrazek

Co je to Merkaba, o níž se ted tak často mluví? A k čemu vlastně slouží? Přiblížení tohoto světelného systému a zkušenosti z praxe.


Co je Merkaba?
Merkaba je světelné tělo. V překladu znamená Mer - světlo Ka-duch Ba-tělo Jméno pochází již ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývá narkabah či merkava. Je proti sobě se otáčející pole světla, které vytváří duch duše i tělo. Obklopuje člověka a spojuje ho s kristovou mřižkou kolem planety Země. Je "vozítkem" pro tělo i ducha pro přesun mezi různými dimenzemi. Geometricky je znázorňována jako hvězdný čtyřstěn, symbolické propojení ženské a mužské pyramidy skrze srdce.

Je vozítkem, které člověka spojuje s vyššími dimenzemi a světy. Toho ale můžeme dosáhnout jedině když se úplně zbavíme všech bloků a negativních programů v našem podvědomí, kteé nás upínají do světa strachu a nízkých vibrací. Zesiluje sílu myšlenky, a bytost si tak sama utváří realitu, ve ktreé žije. Světelné pole je holograficky obsaženo v každé naší buňce.Jaký je smysl Merkaby?

Merkaba je systém, který urychluje duchovní vývoj a pomáhá nám přivést nás z karmy zpět do světla a lásky. Znamená v překladu světelné tělo.

Jde o vzorec stvoření, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Z velkého stavu vědomí jsme upadli do temnoty a zapomněli, kým jsme. Po tisíce let bylo tajemství uchováváno mezi vyvolenými. Nyní se probouzíme, přehodnocujeme systém víry a s příchodem nového věku, jemnějších vibrací světla a lásky, podle Mayů období šestého Slunce, se znovu vracíme do rozšířeného vědomí.

Merkaba je součástí posvátné geometrie božího stvoření, vetkaného do každodenní reality našeho života.


Proč má smysl s Merkabou pracovat?

Využívání světelného systému Merkaby lidem v současné náročné etapě transformace, kdy končí různé kosmické cykly a přecházíme z dvoutisíciletého cyklu Ryb do věku svobodného Vodnáře, všem, kteří chtějí, pomáhá, aby se člověk mohl rychleji přeprogramovat, aby mohl přestoupit, vzlétnout ze stávajícího systému, kde panuje strach, manipulace vláda ega, do světelného systému lásky svobody, harmonie, do jemně hmotných vibrací lásky, kde už neplatí lidské zákony ega, ale boží zákony lásky a spravedlnosti a vyšší pravdy.

Je několik způsobů jak lze aktivovat světelné tělo. Nejpodstatnější je rozvíjet kvality srdce, a žít bezpodmínečnou lásku. Stát se láskou. "Různé metody práce s dechem a vizualizace, a také skrze zasvěcení získáváme způsob, jak se navrátit do své původní podoby a formy bytí- světelného těla.

Merkaba poskytuje rozšířené vědomí o tom, kdo jsme, spojuje nás s vyššími rovinami vědomí a dokážeme si vzpomenout na nekonečné schopnosti naší božské bytosti.

Dříve s Merkabou pracovali jen vysoce zasvěcení Mistři. Byla známa v Egyptě, Tibetu, u Mayů a v mnoha dalších civilizacích. Kdo má aktivovanou Merkabu, vyzařuje obrovské světlo a teplo. Říkalo se dokonce, že kolem obydlí, kde žili lidé s aktivovanou merkabou, tál v těžkých horských podmínkách sníh. Nyní v době transformace jsou cesty otevřeny každému, kdo touží se po nich vydat.

Vše ve stvoření je Merkabou, neboli světelným vozítkem, světelným tělem, má však různou geometrickou strukturu. Aktivovaná bytost se stává silně zářící světelnou "koulí". Je cílem duchovní cesty našeho vývoje.

Nyní je nám v rámci mimořádného kosmického naladění, kdy jsme u konce několika cyklů, dána možnost urychlit svůj vývoj. Shůry je nám velmi pomáháno, abychom do světla prošli co nejsnadněji, protože je v zájmu celku, aby se na planetu Zemi, vzácnou galaktickou knihovnu vrátilo světlo a vyšší vibrace lásky (podrobněji v knize Barbary Marciniak - Poslové úsvitu)

Dříve se s merkabou pracovalo, když se učili odhmotňovat, teleportovat a překračovali hranice hmoty. Je to systém, nejde o léčivé energie, jako jsou například bytosti archandělů.


Podstata správného využití - žití v lásce

Merkaba je duální, což znamená, že může být konstruktivní i destruktivní, na jakékoliv úrovni - duchoví, duševní fyzické. Záleží proto na čistotě člověka, který s ní pracuje. Proto je důležité, aby práci s ní byla provázena láskou. Láska nemusí bojovat s tmou, láska je nejmocnější silou vesmíru, která je sama o sobě nejvyšší ochranou. Lidé mohou být zasvěceni do Merkaby, pokud ale mají nečisté myšlenky, toto vše se jim jen více ukáže na zrcadlech druhých, jejicjh stíny, jejich odvrácené já. Pokud vstoupíte na cestu merkaby, pak vězte, že se vám začnou tato zrcadla intenzivně ukazovat- na vašich přátelích, v rodině, u blízkých lidí. Přitahujete to, čím jste.Nezlobte se proto na druhé, odpustte jim i sobě a požádejte vesmír, že toto již nehcete žít, že to chcete změnit. Odevzdejte tyto negace, spalte je, dejte jasný signál, že si přejete žít lásku a čistotu.

Žijeme v duálním systému, kde je nyní více negativního než pozitivního. Toho si lze v každodenním životě všimnout na příkladech, kdy "jako by zdánlivě" vyhrává zlo, temnota se vyostřuje, a vše se v pravdě ukazuje takové, jaké je. Cesta ke světlu však nastoluje nový řád, kde bude větší podíl dobra a lásky, vyšší vibrace. Proto musíme projít hlubokou očistou našeho bytí a zbavit se starých struktur v sobě, pokud chceme přejít do vyšší dimenze.

(pozn. Aura a lidské tělo lze připodobnit k mřížce, pokud je zdravá a čistá, všudy prochází světlo, meridiány, buňkami. Všude tam, kde jsou chomáčky temné skvrny, blokovaná energie jsou psychické a posléze i tělesné bloky, které se projevují disharmonicky jako nemoc. Jsou to naše žité programy a schémata, myslná přesvědčení založená na strachu, nevíře, smutku, pýše, nezdravé pokřivené mentální a emocionální struktury našich aurických těl, neboli také jinak řečeno ego. Pokud je uzdravíme, tzv. očistíme, a nahradíme temné skvrny světlem, vrátíme se k původní podobě, jak byl člověk stvořen jako boží bytost - nositel pro duši a ducha.)


Temnota a stín jsou naším učitelem, abychom byli lepšími

Na planetě Zemi jsme se učili, skrze bolest, skrze dualitu. Temnota není špatná. Z hlediska vyššího pohledu je to nástroj, skrze nějž se učíme. Nyní však jako duše máme příležitost vrátit se do jednoty, kde už není dualita, boj temnoty a světla, ale zpět do boží jednoty a lásky, do Kristova vědomí, kde jsme a prožíváme sebe jako součást celku, kde vše je propojeno se vším a druzí lidé i jiné bytosti jsou "naše druhé Já". Úkol planety Země spočívá právě v tom, dává nám tělo a umožňuje srkze něj vývoj Duším z různých částí Vesmíru. (o tom píše více toltécký šaman Don Miguel Ruiz ve svých knihách Čtyři odhody, Přestaň se bát nebo Láska vztahy přátelství)

Součástí lekci a učení bylo prožít si moc a její využití, nebo zneužití, manipulaci. Je to náročný a těžký systém, i destruktivní.

Jedním z hlavních smyslů současné transformace je vrátit systém do zdravé podoby, lásky, konstruktivního využití naší síly, ukončit negace, destrukce, utrpení a bolest, manipulaci, která ve svém důsledku a krajním extrému vede nikoli k životu a radosti, ale k tyranii a zániku. (Jak říkají Plejáďané, podpora pro transformaci a spolutvůrci tohoto systému - lidstvo před sebou má mnoho pravděpodobností budoucnosti. O ní se rozhoduje nyní, až do rku 2012, kdy Země naplno vstoupí do světelného pásu). Každá tvořivá myšlenka, každý projev snahy a dobré vůle má smysl a přispívá k dobru celku. Nyní do roku 2012 máme možnost vytvořit si co nejlepší budoucnost. Nyní jdeme do finiše. Jsou to ty zbývající metry, kdy jsme běželi náročný závod, a stojí hodně úsilí, ale ono se vyplatí. A i když to bolí, i když pláčete, i když už máte pocit, že nemáte sílu, a vše se vám bortí pod rukama, odpočinte si, odevzdete, co k vám už nepatří, zvedněte se a jděte dál! Jste boží osobnost a na tuto příležitost k vzestupu jsme všichni čekali desetitisíce let! Proste v srdci o pomoc a podporu, a bude vám dáno!


Zrychlený vývoj a očista starých neláskyplných struktur

Merkaba byla zkonstruovaná, aby nám rychleji pomohla přeprogramovat se a vstoupit zpátky do světa světla a lásky, do otevřeného vědomí - původní člověk měl 12 vláken DNA. Musíme se však očistit od negativních bloků v naší auře, našem bytí. A to někdy bolí, musí to projít z těla ven. Staré bolesti, emoce. Stačí když si je odevzdáte, necháte odejít, přijmete v lásce a propustíte odevzdáte, řečeno populárním slovem tzv., "očistíte". Strach nechce být strachem, je to jen energie, kterou lze transformovat na světlo a lásku. Hlavním hybatelem je naše srdce.

Merkaba byla rozdělena do několika stupňů, aby ji lidé postupně zvládli. Prvních sedm stupňů je očistných, zbavujeme se závislostí, strachů, lpění, skryté i vědomé manipulace, a také všeho v našem životě nám odebírá sílu. Pročišťují se všechny buňky, od manipulace- z období a životů n Zemi, kdy jsme manipulovali nebo byli manipulováni, aktivní matrice a DNA se dostanou do všech buněk našich těl a světlo začne nahrazovat tmavé matrice světlem a láskou. Kdo již určitou dobu na sobě pracuje, proces bude pokračovat.

Je vhodné připomenout, že Merkaba ani nikdo jiný za nás neudělá práci, tedy pochopení a vhled do našich slabých stránek. Merkaba je jen náš učitel, který nás vede ve zrychlenějším tempu. Pročišťuje ty největší bloky, pomáhá nám vidět náš stín, naše odvrácené já, naše slabosti a nectnosti, ješitnost, pýchu, nevíru,a mnoho dalších projevů nelásky, nepřijatou stránku z vývoje v dualitě a transformovat se.

S Merkabou mohou pracovat jen lidé, kteří mají zpracovanou hrubou karmu, jinak by jim takové silné vibrace světla mohly do určité míry ublížit. Jejich bytí na ně ještě není připraveno
(pozn. A co je v této souvislosti míněno pojmem karma? Vše, kdy jsme se chovali v nelásce. Kdy jsme ubližovali, připravili druhé o majetek, vše neláskyplné co jsme vyslali je zapsáno v naší auře a nyní se sčítá. Tuto karmu si odžíváme. Lidé, kteří na sobě vědomě pracují, připustí své chyby a omyly, je jim umožněno s velikou milostí Boží tohoto "nákladu" minulosti se zbavit. Je však individuální a řízeno vyšší boží vůlí. Karma- tedy zákon příčiny a následku, kdy vše ve vesmíru je jen energií, pocity, myšlenky, činy a vše co bylo námi stvořeno se nám nyní vrací. Je milostí shůry, že je nám mnoho prominuto, aby se lidstvo mohlo vyvázat z karmické smyčky a postoupit ve svém vývoji dál).

S Merkabou se tato očista začne urychlovat. Je to tedy obrovská pomoc, ale zároveň je třeba počítat s tím, že se vše urychlí a může to i bolet. Vidinou a smysl je cíl- vstoupit do nové doby, do světla. Lidé už nyní mohou být přetížení, proto je podmínka aby lidé měli již vyřešenou hrubou karmu. Mohly se projevit v podobě ztráty majetku, zranění, autonehody, vážné nemoci, ztráty blízké osoby nebo jiných ztrát v životě.

Máme v sobě stále programy strachu a zpracováváme je, tedy vědomě přijímáme, děkujeme za tuto zkušenost, propouštíme a uzdravujeme. (Velikou pomocí nám v toto může být i fialový boží transformační plamen, který stravuje vše staré).

Neočekávejte však spásu venku, přestože je tu mnoho bytostí, andělů archandělů, kteří vám pomáhají, spásu najdete především v sobě. Vesmír si nejvíce cení, pokud v sobě naleznete sílu postavit se lekcím čelem, to je cesta kterou rostete a sílíte. Mnoho lidí se upíná ven, ale zdroj, pramen života, boží sílu máme jedině v Sobě. Vy jste tvůrci svého života, vaše intuice a srdce vás vedou.

Jak lze očekávat, Merkaba vám velmi změní život, v rodině, práci, ve vztazích. Vše co není v souladu s vámi bude odvedeno pro vaše dobro nejvyšší. Přijde sada lekcí, které vás učí říkat "ne" všemu, co již neslouží vašemu dobru. Je to zkouškou z nejtěžších, dovolit si být sám sebou a projevit tak sebelásku a sebeúctu. Zbavujete se tak ale všeho, co vás ovládá a co vámi manipuluje, co vás obírá o vlastní energii.

V prvních čtyřech stupních vám světlo a láska Merkaby pomáhají očistit se právě od těchto různých "propojek" se vším, co vám brání ve svobodě a žití podstaty své duše, svého pravého Já. To se ale nemusí líbit našemu egu, našim strachům. Světlo nás ale může oslepit, naše staré vědomí si na světlo může zvykat teprve postupně. (Viz podobenství Platónovy jeskyně). Merkaba je pomocníkem, které nám pomůže osvobodit se. Trvá to na intenzitě a vůli a chuti změnit svůj život. Tělo může bát v tomto období vystaveno vyšším nárokům. Dopřejte mu spánek, odpočinek, kvalitní stravu.

Je také žádoucí se ujistit, že jsme dobře uzemnění, zakořenění v zemi, abyste dokázali lépe odolávat poryvům větru, abyste byli nezávislí na davové psychóze a strachu často šířeného médii. Merkaba vám dopomůže k nezávislosti , přestanete žít ve lži a budete žít v pravdě, svobodě a lásce. Čím víc člověk vidí a žije v pravdě spatřuje iluzi a hru ve které jsme jen manipulovanými loutkami, které jsou využívány systémem (hezky zpodobněno je to v trilogii Matrix) ale jejich energie dána od Boha (duše, ducha, životní síla- energie kundaliní) je spotřebována pro jiné bytosti, které se naší energií živí. Jsme svobodné bytosti a jmáme právo říci Ne, nechci být otrokem, přeji si svou energii využívat pro Sebe, tvůrčím způsobem, pro svůj růst, štěstí)

Na cestě za světlem se zároveň učíme naslouchat, který hlas je ze srdce a co je náš strach. Práce s Merkabou začne také měnit myšlení. Ze strachu - nemůžu, nemám, bojím se, stojím za nic, nezasloužím si lásku. a vše, co nás svazuje, svírá, a stahuje dolů přeměníme své myšlení do víry, naděje, tvořivosti, důvěry v boží vedení následujeme -li hlas svého srdce. Začneme vidět svět radostněji, pokud si přejeme.

Dostáváme obrovský prostor pro vývoj. Ego, které zde vládlo se ale bojí že ztratí svou vládu. (Bude se vzpírat, naše odvrácené já, se nám bude pravděpodobně zrcadlit v našem okolí u těch nejbližších , v práci, každodenních situacích.

Příchodem světla ego, strach definitivně umírá, končí jeho role učitele a průvodce.

Potlačení strachů je jen živí. Bojování se strachem a temnotou ji jen posiluje. Nade vším vítězí láska. Láska je nejmocnější síla univerza která přemůže vše. Záleží na síle naší víry v ní.)

Na konci cesty se fyzické tělo stává energetickým tělem, fyzická hmota, "maso", svaly a kosti získají světelnou strukturu. Podobně jako ho Ježíš dosáhl po zmrtvýchvstání. Přestávají fungovat fyziologické funkce. Pak už budete navždy jiní- nesmrtelní.

Nyní se najíždí na systém budoucnosti, abychom mohli podporovat na Cestě druhé. Lidstvo nyní zažívá evoluční skok. Ti, kteří do světla neprojdou a jejich duše je nepustí, budou si dále odžívat svou karmu v jiných částech vesmír ve 3D světě.


Jste důležití. Prací na Sobě pomáháte uzdravit vesmír.

Autorem, konstruktérem Merkaby je nyní nejen Melchizedek ale také jeho dvojpaprsek - Bohyně, nazývána různými jmény - Isis, prakrálovna Elisabeth. Vesmír se vyvíjí, ukázalo se, že vývoj metodou trestu a bolesti k ničemu nevede. Vývoj k životu vede skrze lásku. Láska je nejmocnější síla universa, která tvoří, pozvedá, dává nám křídla. Nyní máme příležitost tto vše zažít zde, na Zemi.

Dlouho očekávaný sňatek ženského a mužského principu

Původním tvůrcem Merkaby byl Melchizedek. (Více o tomto systému v knize Drunvalo Melchizedka Prastaré tajemství květu života) Transformace ale pokračuje, vesmír se stále vyvíjí a učí. Ukázalo se, jak zoufale v naší části stvoření chybí ženská energie a k čemu tato nerovnováha vede- k ničení, tyranii, krutosti, nesvobodě, nerovnováze v plynutí energií a mnoha dalším projevům, které vnímáme bolestivě. Proto je spoluautorkou nové merkaby, nového světelného těla i ženská energie Bohyně.

V naší části stvoření byla po velmi dlouhou dobu nerovnováha. Ženský princip byl utlačen, rozum převládl nad srdcem a pocity, což v důsledku vedlo k zániku. Proto bylo na úrovni stvořitele rozhodnuto, že je třeba systém uzdravit, aby nezničil sám sebe. Ženská energie je potřebná, je milující, více láskyplná,tolerantní, plná odpuštění, soucitu a něhy, než pouhá mužská, jangová, světelná, rychlá, tvrdá, mentální přísná.

Záměrem je aby se mužský a ženský princip v nás, na Zemi i v celém Vesmíru a stvoření po dlouhých časech propojily v lásce. Aby nastal "sňatek" dvou polovin. Aby se v lásce propojil náš vnitřní muž i vnitřní žena, city, intuici a rozum, intelekt skrze srdce, abychom žili v moudrosti a lásce.
Nechejte se vést svou intuicí a srdcem, pocity, jestli jste připraveni, jestli pro vás nastal ten pravý čas.

A pamatujte, nejsou jednoduché cesty do nebe a k osvícení, nelze si je koupit, spočívá v každodenní snaze žít v čistotě srdce a mysli, v pracovitosti , moudrosti, sebelásce a pokoře. Energie jsou našimi učiteli, které nám odrývají naše nezpracované stíny, které musíme přijmout, abychom mohli vystoupat vyšších rovin lásky a vědomí. Na Zemi svítí Slunce pro všechny stejně a každý pro sebe objeví svou vlastní záři - světlo své Duše.


Speciální význam České Země pro transformaci

A proč je tak důležitým místem pro transformaci právě Praha a Česká země? Praha, jak ji ve své knize nazývá Bohumil Vurm je městem zasvěceném právě velké Matce - Bohyni. Tak jako ženy se uzdravují a získávají sílu, uzdravuje se i Praha- srdce Evropy, stověžatá matka měst.

Uzdravení ženské síly napomáhá navrácení rovnováhy v naší Zemi, ale i na celé planetě. (Jak píše autor knih o Mayském kalendáři Carl Johann Calleman - rovnováha na Zemi je dána kvalitou vibrace na tzv. Stromu života, který prochází od severního k jižnímu pólu i Čechami. Proto je tak zásadní, abychom žili v lásce, Češi jsou, jak vše nasvědčuje, národem, který má světu přinést kvalitu lásky (podrobnosti o Callemanových poznatcích jsou uvedeny v knize Mayský kalendář a Mayský kód)


Buďte láskou! Buďte odpuštěním! Buďte světlem a nadějí pro druhé!

Světelné tělo můžeme aktivovat několika způsoby.Jedním z nich je práce s dechem (existuje 17 dechů vedoucích k obnově Mer-ka-Ba).Toto učení přišlo na svět skrze Drunvala Melchizedeka.Více se můžete dozvědět v jeho knize Prastaré tajemství Květu života,zejména v 2.díle,který se teprve překládá do českého jazyka.
Mer-Ka-Ba může být aktivována i skrz pravdivé žití kvalit jako je láska víra,důvěra,pravda a soucit.
Mer-Ka-Ba je živá.Je to živoucí pole reagující na lidské myšlenky a pocity.Takže když změníme sami sebe- vyčistíme své mentální a emocionální tělo,zbavíme se bloků,iluzí,strachů a starých programů,Mer-Ka-Ba se postupně stane živou.
Mer-Ka-Ba je v našem Vesmíru nejsilnější energetický světelný systém.Po zasvěcení do Mer-Ka-By se spustí velká očista na všech úrovních našeho Bytí.Merkaba je ohnivá energie,která nemilosrdně vytahne na povrch všechny bloky.Velmi rychle pročišťuje naše podvědomí.Jsme konfrontováni s našimi stíny a vedeni k tomu,abychom se zbavili všech strachů, závislostí, lpění a dalších destruktivních vzorců myšlení a chování. Zasvěcením do Mer-Ka-By vyhlašujeme svému egu definitivní smrt.A tím vlastně začíná aktivace našeho světelného těla.
Zasvěcení do Mer-Ka-By má 10 stupňů.Je vhodné aby mu předcházelo zasvěcení do Shambally 1024 a 2002,aby očista nebyla tolik drastická a dala se zvládnout při běžném životě.Z přednášky Alžběty Šorfové, knihy Drunvalo Melchizedek: Prastaré tajemství květu života a prožitých zkušeností "uživatelů" Merkaby zapsala a rozšířila Karolina K.Světelné frekvence pro rok 2011 a uzemnění

24. ledna 2011 v 10:00 | starchildglobal.com |  Vzestup do 5D
Světelné frekvence pro rok 2011

     Milovaná Světelná rodino, jak radostné a krásné je, že Země dokončila transformaci, která začala v době vyrovnání velkého kříže v roce 2010. V té době jste věděli, že se ve vašem světě vyskytují zásadní změny, jak se Planeta sama začala přestavovat pro konečné fáze jejího posunu do páté dimenze a do nové časové osy.
V době zatmění Slunce dne 4. ledna, bude Země plně v souladu s její novou dráhou a její novou frekvencí, což zajistí, že v prosinci 2012 přijde včas na schůzku s galaktickou Časovou bránou a ke vstupu do stavu "bezčasovosti" anebo "frekvence nekonečna ".

     Vskutku Milovaní, posun, k němuž došlo v posledních měsících roku 2010 byl především o čase a vašem vnímání času, v souvislosti s vaším životem na planetě Zemi. Posun do páté dimenze světla je posunem do vyšší frekvence vědomí. Energie na této úrovni vibruje ve vyšším a rychlejším tempu než je tomu ve třetí dimenzi. Ale - a tady žádáme o vaši pozornost, protože zde existuje paradox, který je důležitý pro vaše prožívání Nové Reality.
V páté dimenzi světla je zrychlená frekvence prožívána jako pomalejší čas! V třetí dimenzi je nová frekvence vnímána jako rychlejší čas a připadá vám, že se věci pohybují
příliš rychle.

     Země sama se nyní zcela přesunula do nové časové osy páté dimenze, ale jako projev
milosti, umožňuje časové ose třetí dimenze pokračovat a koexistovat s novou časovou osou
až do roku 2012.
Obyvatelé Země mají tak čas na přizpůsobení se nové frekvenci a nové časové ose. Obě budou k dispozici jako volitelné až do poloviny roku 2012, kdy se stará tří-dimenzionální časová osa zhroutí, když Země zahájí svou cestu přes časovou bránu 2012 "bezčasovosti /frekvence nekonečna ", anebo - do zóny nekonečného vědomí. V této době se všichni na Zemi začnou připravovat na obří skok "evoluce vědomí" do nového věku světla a míru.

     Milovaní, byli jste průkopníky tohoto posunu a nyní vás žádáme, abyste si uvědomili, jaký bude mít vaše vnímání času zásadní význam pro váš osobní posun v příštích osmnácti měsících. Naučíte se poznat, kdy jste ve starém paradigmatu mířícím do slepé uličky a kdy jste v paradigmatu nového času a na cestě vpřed. Na staré časové ose budete vnímat zrychlení frekvence jako pocit příliš rychlého plynutí času, s pocity stresu, spěchu, obav, přílišného množství úkolů.

    
V nové časové ose páté dimenze budete cítit, jako by se všechno zpomalilo a že je spousta času udělat to, co je nezbytné. Budete se cítit klidní a pokojní a budete vědět, že ve vašem životě je vše dle božího řádu. Zažijete pocit hojnosti a blahobytu, bez ohledu na to, jaká je
vaše finanční situace. A budete mít pocit, že se ve vašem životě mohou uskutečnit zázraky, jak budete postupovat vpřed v dobrodružství života na Zemi.Criss Angel chodí po vodě?

22. ledna 2011 v 1:04 | Criss Angel |  Iluzionisté?

Levitace

Na internetu lze shlédnout mnoho videí tohoto iluzionisty, který již roky předvádí běžně efekty jako zmizení, překonání překážek, levitaci...
Většinou jsou to prý výborné triky a trikové kamery,ale také se říká, že tento muž je jedním z těch, kteří mají lidem otevřít mysl aby pochopili, že možné je vše, dokonce názorně gestem ukazuje, když vůlí zvedne předmět ze země (vzlétne mu do ruky), že je to jen záležitost mysli...

Létající holčička

22. ledna 2011 v 0:58 | Rusko |  Pravda o člověku

Létající holčička

-možné je vše, téhle malé ještě nikdo neřekl, že tohle se nedělá, tak to umí!


08.01. 09:42 | tvnoviny.sk
Celý svět šokovala nahrávka pocházející z jednoho ruského lesa. Je na něm levitující holčička.
Na portálu YouTube se před časem objevilo video, na které se v průběhu jednoho měsíce podívalo už téměř 400 tisíc diváků. Zachycuje muže, který venčí v lese psa a při tom si ho natáčí na kameru.

Když jeho pes odběhne hlouběji do lesa, utíká za ním. Za keři po chvíli spatří ženu, nad kterou se v asi třímetrové výšce vznáší malá holčička. Pohotový pejskař neobvyklý jev, který se označuje jako levitace, natočí na mobilní telefon.

Video okamžitě rozpoutalo vášnivou diskusi na stránkách, které se věnují paranormálním jevům. Kromě Ruska se mu věnují média například i na Slovensku, nebo Rumunsku.


Zatímco jedna skupina lidí ho považuje za zinscenovanou a tvrdí, že holčička visela na nějakém laně, druhá skupina ho považuje za autentické.

Internetem kolují desítky videí, na kterých se lidé vznášejí v prostoru. Většinou jsou to pouze podvrhy nebo kamerové či kouzelnické triky.

Člověku stačí živit se pránou!

16. ledna 2011 v 11:33 | Jasmuheen |  Pravda o člověku
To, že člověk nemusí být závislý na zdroji elektrické energie, a tedy na Systému, je již prokázáno. Kolem nás je dostatek a přemíra "volné energie", stačí ji vhodně konvertovat a převádět na elektrickou.
Více o tomto tématu si vyhledáte na internetu třeba pod heslem free energy.

Člověk však nemusí být závislý ani na potravinových obchodních řetězcích a výrobcích!

Zdá se, že nutnost jíst fyzickou stravu je jenom další z pastí matrixu a naší mysli. Program této iluze se nazývá "bez jídla zemřeš" a kdo přestane jíst, samozřejmě chřadne, pokud nepřejde na kvalitní stravování životodárnou pránickou energií.

V posledních desetiletích více a více jedinců přechází z fyzické stravy na pránickou, tedy na příjem kvalitní a čisté prány, která postupně plně nahrazuje dnešní nezdravou stravu fyzickou. To však není tak snadné v dnešním zamořeném a toxickém civilizovaném světě.VYUŽITÍ PRÁNY (výtah ze stejnojmenné knihy autorky JASMUHEEN):


Str. 42: Proč lékaři a specialisté na výživu říkají, že nelze žít z prány a že nebude - li člověk přijímat fyzickou potravu, zemře? Mýlí se?

Všechno, co lékaři a dietologové říkají, platí pro lidi, kteří
a)      vykazují mozkovou aktivitu na úrovni beta
b)      nezbavili se emoční, duševní a duchovní toxicity

Jakmile odstraníme fyzickou, emocionální, mentální a spirituální zátěž a náš mozek začne pracovat v alfa rovině a pak i hlouběji na theta a delta - vlnách, celý náš biosystém začne fungovat úplně jinak. Způsobem, který lékaři ani specialisté na výživu nedokáží ještě vysvětlit neboť se zabývají především fyzickým tělem a nemají holistické či metafyzické vzdělání.

Str. 43: Mnoho lidí vykonává těžkou fyzickou práci. Nepochybně k tomu potřebují výživnou stravu.

Lidé se domnívají, že při fyzicky náročné práci potřebují hodně jídla, aby mohli vydat dostatečné množství energie. Rozhodující je kvalita jídla. Čím kvalitnější je jídlo, tím menší množství jej potřebujeme. Nejkvalitnějším pokrmem je však prána.
(doplněk z jiných částí knihy: Tělo beztak funguje především na pránické energii a energie z fyzické potravy je pouze doplněk. Tělo si dokáže z univerzální pránické energie vytvořit všechny potřebné vitamíny a prvky - tak je navrženo a postaveno!)
A když musíme vynaložit jen minimální fyzické úsilí, abychom jídlo získali a strávili, budeme mít více energie na jiné věci. Výzkum ukázal, že lidé praktikující program využití prány fyzicky zesílí, potřebují méně spánku, jsou mentálně pohotoví a fyzicky aktivní. Je to pravý opak toho, co většina lidí očekává, neboť jsou pak schopni i těžce fyzicky pracovat lépe než dřív.

Str. 67: Říkáte, že prána je nejčistější strava, jaká existuje. Proč?

Prána složená z kosmických částic obsahuje všechny důležité prvky pro život, protože její podstata je tvořena fialovým světlem. V jejím základu najdeme vše, co organismy potřebují, ať se již jedná o molekuly nebo vitamíny či minerály.
Jsme - li živí pouze z prány, odpadají starosti o to, jestli jíme potravu bez barviv, insekticidů, pesticidů a genetických modifikací (GMO) neboť prána nic takového neobsahuje.

Str. 67: Proč má fialové světlo takovou moc?

Protože je složeno ze tří vlnových frekvencí. Růžové světlo je vlnění božské lásky. Představuje potravu pro celé stvoření. Zlatobílé světlo nese božskou inteligenci, jež v sobě nese kódy a vzory stvoření, aby se mohlo manifestovat v různých dimenzích a projevovat v celém vesmíru. Modrý aspekt božské (mocné) síly fialovému světlu propůjčuje moc a je hybnou silou tvoření v lásce a moudrosti.
V programu pránické výživy fialové světlo používáme pro výživu a hydrataci organismu. Pracujeme s vizualizací a koncentrací se na cíl jehož chceme dosáhnout. Správnými postupy lze dosáhnout toho, že nemusíme jíst fyzickou stravu, přestaneme stárnout a neumřeme.

Str. 69-71: Co je světelné tělo a jak pracuje s pránou?

Souřadnicová mřížka biopolí prostupuje a obklopuje vše živé. Lidský biosystém má ještě navíc vnitřní souřadnicovou síť nazývanou světelné tělo. Ta tvoří podporu pro meridiánové dráhy energií v těle a akupunkturní body.
Světelné tělo je energetická matrice (matrix), která funguje jako anténa pro příjem signálů z ostatních polí - z jiných dimenzí a nesčetných dalších zdrojů.
Prána je absorbována meridiány a systémem čaker těla. Množství procházející energie určuje náš zdravotní stav (kvalita má vliv na vitalitu organismu). Méně blokád a překážek pro pránické proudění (počínaje čistou myslí, srdcem a potom čakrami) znamená zdravější a šťastnější život. Množství elektrického napětí, jež je náš biosystém z prány schopen absorbovat, závisí i na tom, kolik jsme schopni a otevřeni jej přijmout.
Každé světelné tělo bylo dopředu nakódováno (DNA; neboli tělo se v každém okamžiku manifestuje skrze nastavenou - a nastavitelnou - DNA matrici - naši světelnou matrix; včetně toho, jak v danou chvíli vypadáme, včetně stavu orgánů atd). Tyto informace (šablona současného pozemského typu člověka) jsou uloženy v jeho vnitřním božském Já - systému božského řádu (Zdroje; architekta matrixu).
Naše tělo se v každém okamžiku manifestuje a projevuje na základě pránických energií (stále součást matrixu a Celku). ...

Vyladění se k příjmu prány a její vlastnosti

16. ledna 2011 v 11:31 | Jasmuheen |  Pravda o člověku
(Kniha Jasmuheen - Využití prány)

Str. 73: Je důležité se vyladit tak, abychom byli schopni přitáhnout dostatečné množství pránické energie, jež nás nasytí po všech stránkách. Jak s tím souvisí rezonance?

Ve fyzice rezonance znamená zvýšení oscilační energie absorbované systémem, když zároveň frekvence oscilací souhlasí s přirozenou frekvencí systému (jeho rezonanční frekvence). Každý rezonující předmět má obvykle více než jednu rezonanční frekvenci. Platí to pro jakýkoli objekt - mechanický, akustický nebo elektromagnetický. Bude snadnější jej rozvibrovat na těch frekvencích, které obsahuje (rezonuje s nimi - na nich) než na jiných.
To platí i o lidském biosystému. Je - li naladěný a rezonuje - li s vesmírem, dostává maximum pránické energie. V opačném případě přitahuje chaotické signály, ze kterých vzniká rozladění - disharmonie - nemoci.
Dokonalou rezonanci lidského systému má původní kód DNA, což je čistá prána vyjádřená jako pole nekonečné božské lásky. Rezonance s ní můžeme dosáhnout správným způsobem života (přičemž správností rozumíme zákon bezpodmínečné všeobjímající lásky, nikoli pozemské lidské představy toho co je správné. Měřítkem a ukazatelem toho je nám pak sám život - kvalita našeho života a zdraví a jednoznačně i věci a témata, která ve svém životě řešíme a přitahujeme a kterými se musíme zabývat).

Str. 74 - 75: Můžeme pránu vědecky změřit?

Tradiční teorie prány zdůrazňuje, že pozorovatel a pozorovaný předmět jsou jeden nedělitelný celek, neboť oba jsou tvořeni pránou. To znamená, že pozorovatel ovlivňuje pozorovaný předmět svým způsobem vnímání (a podle kvantových potvrzených teorií dokonce pozorovaný předmět sami vytváříme, je odrazem naší myšlenky - matrice DNA) a k tomu ve skutečnosti dochází na všech úrovních kvantové fyziky. Tento fakt znemožňuje měření prány tradičními vědeckými metodami.
Testy prováděné čínskými vědci prokázaly, že prána je schopna procházet zdmi a desítkami metrů neproniknutelného materiálu. Následně byly zkoumány neutrony, neutrina, gama paprsky a rentgenové záření, neboť vykazují stejné schopnosti. Bylo však zjištěno, že prána není tvořena výhradně žádným z těchto záření.
Bylo dokázáno, že experimenty měřící pránické záření mohly být prováděny ve vzdálenosti 2000 km od zdroje (ve skutečnosti na vzdálenosti nezáleží, prostor je jen iluze naší "reality").
(To mimochodem také potvrzuje, že orgonit -viz orgonity- je schopen přitahovat a odrážet pránu i skrze zdi domu?! )


Na jaké mozkové vlny se naladit?

16. ledna 2011 v 11:25 | Jasmuheen |  Pravda o člověku

Naladění se - vlastnosti jednotlivých mozkových vln

Zkušenosti potvrzují, že jakmile se začnou mozkové vlny měnit na alfa, theta a pak delta rovinu (častější a častější setrvání a udržení těchto nižších frekvencí mozku a tedy i rozšířeného vědomí), začínají vyvstávat nové skutečnosti, například schopnost živit se "božskou láskou" nazývanou čchi. Také prána přichází (mnohem intenzivněji a přirozeněji) ve stavu, kdy jsme již pevně zakotveni v theta / delta vlnové oblasti.

Beta oblast rezonuje na 14 - 30 cyklech za sekundu.
Tato vlnová délka odpovídá oblasti bídy, násilí, sociální nespravedlnosti, emocionálních výšek a propadů. Je to často oblast chaosu, který lidstvo vytvořilo, samo se jím nechalo pohltit a má pocit oběti. Beta oblast je tempo zaneprázdněnosti.

Alfa oblast rezonuje na 8 - 13 cyklech.
Když se naše mozkové vlny nachází na této frekvenci, otevírá se nám nový životní směr. Ten nám dává čas na odpočinek, na vzdálení se zmatku a znovunalezení rovnováhy. Díky meditaci se těšíme lepšímu zdraví a cítíme se šťastní. Je to vykročení k novému, mnohem lepšímu životu. (Ne náhodou tato rovina souvisí také s čištěním, do této hladiny automaticky také vstupujeme vždy na toaletě při vyprazdňování - snížení mozkové frekvence je toho podmínkou; atd).

Theta oblast rezonuje na 4 - 7 cyklech.
Je to zóna, v níž dochází k takovým náhodám, že za nimi cítíme hluboký smysl. Je to oblast nekonečného potenciálu kreativity, skutečného naplnění a lásky. Odsud pochází vhledy, vize a informace přijaté z univerzálního pole nekonečné lásky a moudrosti.
(Skrze snižování mozkové frekvence návrat ke Zdroji, do absolutna a Celku, plnému vědomí a plné blaženosti a zdraví.)

Delta oblast rezonuje na ½ - 3 cyklech.
V této oblasti se obrazně nachází ráj a božská zahrada Eden, místo, odkud také pochází Elohim, archandělé a nejčistší láska. Odsud pramení naše nadpřirozené schopnosti. Naše vnitřní božské Já je zakořeněno právě zde a vyzařuje potom skrze naše fyzické tělo.
Přístup sem získáme např. hlubokou meditací a tento zážitek si ještě prohloubíme, zbavíme - li se předtím všech toxinů. V tomto stavu pobývají jogíni, když opouštějí svá těla a cestují do vesmíru mezi dimenzemi.

... viz také kniha Jasmuheen - Využití prány, Petr Velechovský - Modrá alfa...MIMOZEMSKÉ RASY část 2 (z Plejád a Sýria atd)

16. ledna 2011 v 9:10 | pch weby |  Objevte REALITU

Je možné spatřit 3D lidským okem hvězdu/planetu, na které žijí vysoko-vibrační bytosti v oblasti Plejád nebo Síria? Nebo je to tak, že hvězda je viditelná, ale bytosti   z vyšších dimenzí, které ji obývají, pouhým okem spatřit nelze?

Vesmír je nesmírně složitý a vícevrstevný živý organismus. Začněme Plejádami. Na úrovni, která odpovídá naší současné vibraci, vnímáme Plejády jako hvězdokupu, která sestává z přibližně 1500 hvězd. Plejády jsou hvězdný útvar, který se nachází poměrně blízko od planety Země, přibližně nějakých 400 světelných roků. Plejády jsou velice mladý hvězdný systém a před nějakými 50 milióny lety ještě hvězdy v Plejádách neexistovaly. Na fyzické úrovni jde o velice dynamický hvězdný útvar, který sestává z obřích hvězd a tak zvaných hnědých trpaliků - maličkých hvězd, ne větších než je náš Jupiter. Některé z hvězd v Plejádách vyzařují silné rentgenové záření. Prostor mezi těmito hvězdami je naplněn mračny horkých prachových částic. Na fyzické úrovni neexistuje v oblasti Plejád nic, co by připomínalo planety typu Země. To neznamená, že tento velice mladý hvězdný systém není naplněn životem. Když opustíte biologické tělo a pohybujete se jako duše otevřeným vesmírem, můžete se přibližovat k obřím hvězdám, z nichž daleko do prostoru tryskají proudy žhavé plazmy, nebo z nichž vychází silné rentgenové záření a nic se vám nestane. Zkušené duše dokonce zjištují , že mohou takováto silně dynamická místa ve vesmíru využít jako zvláštní zdroje energie. Mnohokrát jsem se pohyboval skrze Plejády, protože tato hvězdokupa je jako nejjasnější hvězdný útvar na obloze považována amazonskými šamany za něco mimořádného. Jsou zde obrovské hvězdy - mnohem větší než Slunce, které vydávají spíše namodralou záři. Kolem těchto hvězd jsem mohl vnímat složité jemnohmotné systémy, skládající se z mnoha vibračních vrstev. Staly se domovem bytostí, které opustily prostředí terrestrických planet hmotného typu a přestaly být vázány na život spočívající na uhlíkové bázi. Takovéto jemnohmotné systémy existují kolem megahvězdy Alcyone, Pleyone, Maya, Electra nebo Atlas. V této oblasti existují také jakási "výcviková střediska" pro duše, které se zde učí tvořit své vlastní první hvězdy a planety. Plejády jsou pokusné území, kde přibližně v prostoru širokém 12 parseců se jemnohmotné bytosti intenzivně učí pracovat s primární hmotou a regulovat kosmické energetické procesy. Přicházejí sem mimo jiné i duše z pozemského astrálu během meziinkarnačních period. Teď nemluvím o všech duších - dostanou se sem jen ty, které v zemském astrále obývají mezi inkarnacemi nejvyšší vibrační vrstvy. Plejády jsou z hlediska vzdáleností, jak je chápou jemnohmotní tvorové, takřka součástí planety Země. Vzdálenost 400 parseců překoná duše stejně snadno jako chodec na Zemi vzdálenost několika desítek metrů. V oblasti Plejád byla vybudována řada učebních center, ve kterých duše rozvíjejí své schopnosti. Na hmotné úrovni se zde v žádném případě s organickým životem nesetkáte - rentgenové hvězdy, kterých je zde spousta, by spolehlivě zabily vše živé, i kdyby zde nějaké planety podobné Zemi byly. Ty zde ovšem vůbec nejsou, protože planety potřebují ke svému vzniku nejméně několik miliard let, a my si musíme uvědomit, že ještě v době dinosaurů žádné Plejády neexistovaly. Na Plejádách se hrají různé "kosmické hry" - duše zde mezi sebou soutěží ve vytváření zárodečných planet, nebo si navzájem "kradou" hvězdný materiál tak, že ovlivňují trajektorie hvězd, kdy si hvězdy navzájem odsávají svoji energii. Přitom některé hvězdy svoji hmotu znásobí a jiné zaniknou, nebo se mění v kolabující trpaslíky. Duše takové hry nesmírně baví, protože se takto dostávají do těsného kontaktu s nejtěžším stavebním materiálem ve vesmíru - s fyzickou hmotou. A veškeré manipulace s fyzickou hmotou - včetně našich zrození, jsou pro každou duši velká výzva. Plejády jsou tedy domovem bytostí, které existují ovšem na úrovni páté a šesté prostorové hustoty. Je to významné středisko výměny informací, které navštěvují bytosti ze vzdálených galaxií a také bytosti, které neobývají hmotný vesmír a jejich existence není vázána na stelární a planetární stanoviště. Energie, přicházející z Plejád, mohou sehrát významnou roli během nacházejícho vzestupu vibrací lidstva. Když po vymístění z těla plujete k Plejádám, cítíte odtud podporu a hřejivé teplo. Plejády jsou velmi krásné - připomínají shluk zářících klenotů zahalených do modrých reflexních mlhovin. Když se na ně během meditace nalaďujete, získáváte velkou sílu a zvyšujete vibrace. Sídlí zde bytosti, které nám mohou skutečně pomoci. Těmto bytostem můžeme říkat mimozemšťané nebo andělé nebo dobré duše. Mezi těmito kategoriemi neexistují žádné pevné hranice.

A teď k Siriu.
Na hmotné úrovni je Sírius zvláštní dvojhvězda tvořená obrovským Síriem A a maličkou hvězdou Sírius B, která je bílým trpaslíkem a není o moc větší než lecjaká planeta. Tento bílý trpaslík krouží kolem Síria A, přičemž doba obletu trvá padesát let. Sírius je vibračně daleko hutnější a těžší hvězdný systém než Plejády. Pokud jsou Plejády spojeny spíše s našimi vyššími energetickými centry, jako je srdeční centrum nebo třetí oko, je dvojhvězda Sírius propojena na dálku především s našimi třemi spodními energetickými centry. Kolem Síria A existuje sofistikovaný kvazihmotný energetický plášt, který obývají bytosti, žijící ve stavu čtvrté prostorové hustoty. Pokud bychom se s těmito bytostmi setkali, je pravděpodobné, že by se nám ukázaly v podobě plazů. Ve skutečnosti řada těchto bytostí existuje pouze ve formě inteligentních energetických polí. Bytosti ze Síria jsou značně vyspělé, ale kontakt s nimi nemusí být právě jednoduchý, protože jsou zvyklé hrát dominantní roli a mají sklon používat sílu. Jde o velmi staré bytosti, které jsou mistry v ovlivňování života na planetách. Jsou posedlé kontrolou organického života a experimenty s ním. Zároveň vnímají organický život jako druh kosmického akumulátoru, přes který mohou získávat určité druhy pro ně stravitelné energie. Mně osobně Síriané velice připomínají indické "duchovní" guruy. Mohou vám do jisté míry pomoci, pokud nejste ochotní pracovat na sobě sami, ale nechávají si za to velmi dobře energeticky zaplatit. Dokážou kontrolovat vaše tři spodní energetická centra, a tím ve vás vyvolat pocit, že jsou "pány zázraků". Snaží se vás na sebe fixovat, protože potřebují vaši energii. Snaží se učinit vás na sobě závislými. Ve skutečnosti jsou to značně omezené bytosti, které nedůvěřují absolutnímu vědomí, a proto žijí v permanetním strachu a jsou posedlé touhou manipulovat jinými. Kolem Síria B lze vnímat několik kvazihmotných planet, které jsou takřka hmotné - nacházejí se ve stavu přibližně tři a půlté prostorové hustoty. Jsou to experimentální planety, navrhované a vyráběné jemnohmotnými inteligencemi ze Síria A. Viděl jsem na těchto planetách unylou přírodu, která připomíná naše bažiny a pouště. Některé z nich jsou čistě vodními světy. Inteligence ze Síria A zde pěstují různé tvory, do jejichž genetického materiálu neustále zasahují a experimentují s nimi. Žijí zde bytosti podobné obojživelníkům, plazům a hmyzu - některé jsou nadané inteligencí srovnatelnou s lidskou. Hmotně se pohybovat po těchto planetách je obtížné - museli byste si "zhmotnit" tělo odpovídající hustoty a s odpovídajícím dýchacím ústrojím, nebo byste se sem museli jednoduše inkarnovat. Ideální je prozkoumávat tyto planety v jemnohmotném těle. Pokud máte dostatečně aktivní srdeční čakru, projdete snadno neviditelnými ochrannými silovými poli Síria a můžetete si tyto "laboratoře" prohlédnout.

Záře na fotografii je energie z vesmíru? Nebo jde o energii pocházející ze Země?

Energetický paprsek zachycený na fotografii je proud kosmické energie, která se soustřeďuje do určitého místa v Zemi. Toto místo funguje jako energetický vír, který do sebe energii z kosmu v určitých periodách vtahuje, pak ji v sobě akumuluje a opět ji v určitých periodách ze sebe vystřeluje do energetické sítě planety Země. Takovýchto míst je na Zemi více a hrají důležitou úlohu - spojují Zemi s vibračně vyššími světy a s vesmírem a zvyšují zemské vibrace. Určitě bych doporučoval v daném místě meditovat a především během východu slunce zde vědomě vtahovat energii do energetických center - především do třetího oka a solaru. Může to zvýšit naše vibrace, což se může projevit i rychlým zlepšením naší fyzické kondice.


Čím se liší stav OOBE, kterého člověk dosáhne při meditaci a pohybuje se při něm na astrále, a stav "transformace", kdy dojde k dematerializaci fyzického těla?

Když srovnám tyto dva stavy na základě své vlastní i všeobecné zkušenosti s nimi, mohu mezi nimi najít mnoho podstatných shod, ale také mezi nimi zjišťuji velký rozdíl.
Za prvé - naučit se opouštět fyzické tělo metodou astrálního cestování je poměrně snadné a podle mě je schopen se to naučit při troše trpělivosti každý. Naproti tomu dematerializace fyzického těla je veliká vzácnost a dochází k ní zatím velice výjimečně. Já osobně od raného dětství takřka denně opouštím vědomě svoji fyzickou schránku. Ovšem stav rozplynutí se fyzické hmoty svého těla jsem za celý svůj život zažil pouze několikrát - během určitého výjimečného období a za zcela výjimečných podmínek. Když prožíváte stav hmotného rozplynutí, nemusíte si v tu chvíli vůbec uvědomovat, že k něčemu tak zásadnímu došlo a můžete se domnívat, že právě pouze astrálně cestujete. Způsob pohybu prostorem je přitom velice podobný. Rozdíl se projeví, když chcete nějakým způsobem působit na fyzickou realitu. Jako astrální cestovatel to máte v tomto směru velice těžké - musíte vynaložit obrovské úsilí na to, abyste fyzickou hmotu ovlivnili. Několikrát se mi po opuštění fyzického těla podařilo pohnout nějakým předmětem, ale vždy to vyžadovalo velké úsilí. Když se vaše tělo rozplyne, jste schopni ho v jiném místě opět zhmotnit. Můžete v tomto místě zcela hmotně působit a mohou vás přitom vidět i jiní lidé. Mám za sebou takovouto zkušenost. Zprvu jsem svůj stav po rozplynutí fyzického těla vnímal jako běžnou astrální projekci a vlastně jen díky svědkům, kteří se nacházeli v místě, kde se mé tělo zpětně zhmotnilo, i v místě, kde se rozplynulo, jsem získal důkaz o tom, že nešlo o pouhou astrální projekci. Myslím, že naučit se vědomě se vytělesňovat je naším současným evolučním úkolem, zatímce naučit se "odhmotňovat" své fyzické tělo je evolučním úkolem naší budoucnosti. Jisté je, že disponujeme mechanismem, pomocí kterého dokážeme biologickou hmotu svých těl během zlomku sekundy doslova rozmělnit na subkvantové částice a pak nějakým způsobem "vtáhnout" do své duše, do svého Já. Domnívám se, že tento mechanismus spočívá v prudké změně v činnosti naších tří spodních energetických center - centra v břiše, pánvi a kostrči. Musíme si uvědomit, že naše fyzické tělo je ve skutečnosti jen řídký oblak sestávající z kvant energie - a kdybychom tato kvanta energie všechna stáhli do jednoho místa, vešla by se pohodlně na špičku špendlíku. V jistých situacích dochází ke spuštění tohoto mechanismu samovolně. Spouštěcím mechanismem může být například silný strach. Z Evropy jsou známy připady takovýchto spontánních dematerializací, kdy se člověk změnil ve shluk vznášejícho se průsvitného vědomí, z doby druhé světové války. Například někteří Židé - v situaci, kdy byli obklíčeni ve svých domech, zažili tyto stavy. Jejich pronásledovatelé pečlivě prohledali místnost, aniž je mohli spatřit, protože oni se v této místnosti vznášeli jako neviditelní pozorovatelé, kteří "ze strachu" dematerializovali svá těla. Pokud se nám v budoucnu podaří vědomě tento mechanismus dematerializace ovládnout, bude to znamenat, že jsme dosáhli toho největšího vítězství nad fyzickou hmotou. Budeme moci být hmotní dle potřeby - pouze tehdy, když budeme chtít. Je zřejmé, že mnoho mimozemských ras již dosáhlo tohoto stupně.MIMOZEMSKÉ RASY část 1

16. ledna 2011 v 9:08 | pch weby |  Objevte REALITU

V Japonsku existuje legenda o dracích (rodu dračích králů/bohů), kteří stvořili a řídili svět.  Ten malý kluk s mimosmyslovým vnímáním, o kterém jsem Ti vyprávěl posledně při psaní knihy, tvrdí, že "reptiliáni" jsou jedním z druhu Rodu dračích králů. Viděl jsi, prosím Tě, někde ve vesmíru bytosti s dračí podobou?

Legendy o dracích mají původ v interakcích lidské rasy s reptiloidními mimozemskými formami života. Během dálkového pátračství jsem měl možnost monitorovat mnohokrát aktivity různých typů a skupin těchto bytostí. Během šamanských obřadů v Amazonii jsem zažil i přímou komunikaci se zástupci reptiloidních ras. Inteligentní plazí bytosti jsou v Amazonii velmi ctěny a jsou také považovány za architekty vesmíru a "pěstitele lidstva". Nicméně pochopit strategie reptiloidů vyžaduje delší zkušenost dálkového pátračství a mimosmyslového vnímání těchto bytostí. Existují reptiloidní rasy, které se nepovažují za mimozemské, protože pocházejí přímo z  planety Země - byly na Zemi nasazeny před desítkami milionů let před námi, podobně jako byla na Zemi později nasazena naše lidská rasa. Kromě nich existují stovky reptiliánských ras, z nichž některé pro nás důležité pocházejí z Betelgeuze a Orionu. Tyto bytosti žijí, jak v námi viditelném fyzickém spektru vesmíru, tak i na planetách s nižší hustotou, přechodných planetách existujících mezi stupněm třetí a čtvrté hustoty - jako je například systém planet kolem Siria B, nejpokročilejší z nich fungují z větší části na úrovni čtvrté prostorové hustoty, což je stav bytí, který připomíná "hustší astrální svět". Zajímavý je vztah lidí k reptiloidům: někteří šamani je považují za spojence lidí, za strážce vesmíru a božské tvory, jiní je považují za hrozbu lidstvu. Stejný rozpor panuje mezi profesionálními armádními dálkovými pátrači, kteří dnes mimozemské aktivity monitorují. Je zjevné, že existuje řada různorodých skupin reptiloidů, které se liší svým přístupem k lidstvu. Lze říci , že jsou skupiny pozitivních ještěřích bytostí a skupiny, které se projevují spíše arogantně a někdy až překvapivě bezcitně, pokud jde o vztah k pozemšťanům. Příkladem vstřícné reptiloidní rasy může být skupina Xhumz z pouštních planet v systému Betelgeuze. Tyto bytosti nejsou vlastně čistokrevní plazi, jde o velmi úspěšné hybridy, vzniklé spojením genetického materiálu reptiloidů a humanoidů lidského typu. Jsou vyšší než lidé, jejich oči jsou zářivě modré a mají šikmou zorničku, podobně jako oči koček nebo gekonů. Tyto bytosti ovládají materializaci a dematerializaci svých těl. Dokážou silou své vůle rozředit hmotu svého těla tak, že fakticky zmizí z běžného časoprostoru. Měl jsem možnost monitorovat na dálku činnost této rasy hybridů, kteří si říkají Xhumz a domnívám se, že nepředstavují pro lidstvo žádné nebezpečí. Tyto bytosti byly jednou z prvních mimozemských ras v novodobé historii, která se relativně otevřeně setkala s vysokými zástupci lidské rasy. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. Tato událost je zapsána v informačním poli Země a kterýkoliv senzitivně nadaný člověk, pokud se napojí na toto pole, si ji z něj může stáhnout do své mysli. Informační pole Země představuje pravdivý zápis veškeré lidské historie. Zápisy zde obsažené se nedají nijak zfalšovat. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Tyto bytosti tehdy nabídly zástupcům lidstva velkou mezihvězdnou pomoc. Nabídly lidstvu duchovní převýchovu a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. V této souvislosti chci říct, že všechny mimozemské rasy a skupiny mají problém kontaktovat současné lidstvo, protože tento svět je stále rozdělen na mnoho menších i větších celků, které navzájem nemusejí vůbec spolupracovat. Mimozemské rasy, které situaci na Zemi vyhodnotily, se rozhodly v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech nakonec jako zástupce lidstva, se kterými mohou navázat kontakt s nejmenšími problémy, kontaktovat vládu Spojených států. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené. Ve skutečnosti se tito "vysocí představitelé lidstva" báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom tyto bytosti nabízely skutečně mnoho - chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použíjí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru. Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny - s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlížely jako na svoji kořist. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného Hluboce skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství "vyvolených", ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli - a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Orionští reptiloidi usilují o mentální kontrolu celého lidstva a o zpomalení jeho vývoje. Tyto bytosti dokázaly proniknout do všech sfér lidské aktivity na Zemi a protože díky svým technologiím i svým psychickým schopnostem dokážou krátkodobě měnit také svou tělesnou podobu, mohou dokonce předstírat, že jsou lidmi. Orionští reptiliáni ovládají v současné době rasu bytostí, jimž my říkáme Malí šedí. Kromě toho vytvořili různé syntetické typy bytostí, výkonné bioroboty a různé typy hybridů. Reptiloidní rasy jsou všeobecně posedlé genetickými experimenty a manipulací s živou hmotou na planetách, což pokud vnitřně touží po spojení s absolutním vědomím - s nejvyšší božskou inteligencí, vesmír nesmírně obohacuje.  Pokud se ovšem tyto bytosti od Absulutna vzdalují a stávají se posedlé vlastní oddělenou existencí, stávají se jejich experimenty "noční můrou vesmíru". Reptiloidní, neboli dračí bytosti jsou velmi silné, mají v zásadě mnohem rozvinutější nervovou soustavu než humanoidi lidského typu. Mnohé jejich rasy disponují dvěma - a i více na sobě nezávisle fungujícími mozky. Jsou to mistři hluboké meditace a práce se silou kundalini ve svých tělech. Reptiloidi, kteří se "vymkli kontrole" Centrálního kosmického rozumu, se stávají postrachem všech obyvatel vesmíru - jsou bez přehánění velmi obávanou živou formou. Existuje určité odvěké napětí mezi dračími bytostmi - sauroidy neboli reptiliány a humanoidy lidského typu. Když se napojíte na kosmickou informační databanku, na energetickou knihovnu vesmíru, která obsahuje veškeré události, k nimž ve vesmíru došlo, zjistíte, že reptiliáni byli vytvořeni prastarou rasou Mistrů Genetiků ve stejné době, kdy byli vytvořeni první lidští humanoidi. Mistři Genetici pak těmito dvěma základními původními typy inteligentních bytostí oseli tisíce vhodných planet v nejrůznějších solárních systémech. Předpokládalo se, že k prvním kontaktům mezi oběma těmito biologickými typy dojde až poté, co bude na obou stranách uskutečněn nejen dostačující technický, ale také morální a etický rozvoj. Bohužel - celý tento projekt se vymkl kontrole. Reptiliáni se dostali na planety lidských humanoidů daleko dříve, než se očekávalo a mnohé skupiny těchto bytostí začaly považovat lidské humanoidy za podřadnou rasu, vhodnou k "využívání". Zároveň se ovšem reptiloidi lidských humanoidů bojí, protože je považují za svého kosmického evolučního konkurenta a obávají se rozšíření bytostí lidského typu v kosmickém prostoru. Nepředstavujme si reptiloidy jako pozemského dinosaura - fyziologie reptiloidů je velmi odlišná od fyziologie pozemských živočichů. Jejich krev tvoří viskózní zelená kapalina a jejich nervový systém je vysoce vyspělý. Mnohé z těchto bytostí se už dávno neživí fyzickou stravou, což ovšem v mnoha případech neznamená, že přestaly být predátory. Mohou se živit psychickou energií, například energií strachu a bolesti, která je pro ně stejně hmotná jako pro nás fyzická potrava. Ve skutečnosti jsou i někteří lidští jedinci schopni tímto způsobem získávat potravu, říká se tomu energetický vampýrismus. Takto by v budoucnu mohlo potravu získávat i lidstvo. Být vampýr je snadné. Lze si velmi dobře představit, že kdyby jeho vývoj byl zmanipulován a vydalo by se takovouto evoluční cestou - mohlo by se někdy také ve vzdálené budoucnosti stát rasou "požíračů cizí životní energie". V současné době existuje obrovské napětí mezi některými frakcemi reptiloidů, například mezi tak zvaným impériem Orionu - a skupinami mimozemštanů jak humanoidních, tak reptiloidních nebo hybridních, co se týče postoje k lidstvu. Rozdíly mezi mimozemšťany nespočívají v jejich vzhledu, ale v jejich evoluční orientaci, kdy se tyto bytosti buďto přibližují centrálnímu absolutnímu vědomí, nebo se od něj separují a vzdalují. V současné době je zde silná snaha ze strany orionských reptiloidů vytvořit novou rasu genetických hybridů, přičemž používají lidskou DNA a kombinují ji s DNA "šedých". Tímto způsobem mají vzniknout milióny nových tělesných schránek, do nichž se může polokolektivní vědomí reptiliánů inkarnovat. Nervová síť reptiloidních těl je nekompatibilní s frekvencemi geomagnetického pole a ve svých původních tělech zde reptiliáni nemohou příliš dlouho vydržet. Reptiliáni jsou ve své posedlosti šířením se a ovládáním připraveni "kolonizovat a pohltit" pozemský astrál, tedy oblast, kam odcházíme po fyzické smrti a kde setrváváme mezi jednotlivými inkarnacemi. Slibují si od kombinace svých těl s lidskou DNA to, že jim tyto genetické experimenty přístup do světa lidských duší usnadní. Vliv DNA ovšem z naší hrubohmotné 3 D sféry sahá maximálně do sféry čtvrté a částečně páté hustoty, světy šesté hustoty - což jsou vyspělé astrální úrovně, jsou na DNA zcela nezávislé. Naší evoluční šancí je postupně se dostat do sféry šesté prostorové hustoty. Je to oblast "andělů" - velmi pokročilých bytostí Světla, jejichž vibrace jsou tak rychlé, že jsou schopné vyřadit z provozu jakokoliv manipulativní technologii nebo systém zbraní. Než se dopracujeme k tomuto evolučnímu stupni, měli bychom se co nejvíce přimknout k mimozemským skupinám z Tau Ceti, z Plejád a Zeta Reticuli. Můžeme důvěřovat také humanidním civilizacím ze souhvězdí Lyry, Andromedy a bytostem obývajícím kvazihmotné světy v systému hvězdy Arcturus. Všechny tyto bytosti zůstaly na straně absolutna a pokud se na ně napojíte, okamžitě pocítíte jejich obrovskou moudrost a přátelský postoj. Mnohé z těchto mimozemským ras už fakticky překonaly hmotnou úroveň existence a hmotná těla používají pouze pro pohyb v nízkovibračním prostředí světů podobných našemu. Jsou zde i další skupiny - třeba Antaresané, které jednoduše sledují náš vývoj a nechtějí do něj zasahovat. V současné době stojí před lidstvem obrovská výzva - začít kooperovat s rasami, které mohou naši evoluci urychlit a mohou nám poskytnout skutečně důležité poznatky o podstatě bytí a života. Zároveň musíme odmítnout "spolupráci" s rasami, které s lidstvem bezostyšně manipulují a otevřeně i skrytě brzdí jeho vývoj.

Bavili jsme se o Shambale v Tádžikistánu, ale jsou také nějaké podobné podmořské základny?

Oblast nazývaná místními obyvateli Shambala, kterou jsem měl možnost před lety navštívit, je dle mého mínění jemnohmotná energetická základna bytostí z oblasti Alcyone, lyranské civilizace a bytostí z Arcturusu. Říkám tomuto typu základen bublinovité, protože vznikají zvláštním "nafouknutím a zředěním" časoprostoru ve vhodných lokalitách. Všechny tyto základny využívají přirozenou energetickou sítˇ planety Země a pokud vím, jsou lokalizované  v jejích uzlových bodech. Mohu pomocí dálkového pátračství lokalizovat celou řadu takovýchto základen rozmístěných v oceánu podél pobřeží Chile a Peru a jsou zde další podobné základny na mnoha místech v Andách. Samozřejmě takovéto kvazihmotné základny existují tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, a i v jiných částech planety, a to i v Evropě nebo Japonsku. Není jich zde v současné době tolik jako v Jižní Americe. Tyto základny mohou být vytvořeny na kratší i delší dobu a mohou i ve výjimečných případech existovat kontinuálně i celá staletí. Když mimosmyslově vnímáte, "prozradí" se tyto základny tím, že do nich směřují mocné proudy energie z kosmu a také z nitra samotné planety Země. Tyto jemnohmotné základny obývají vesměs bytosti, které se vyvinuly v "multidimenzní tvory" a jsou schopné operovat v rozsahu mezi třetí až pátou, případně až šestou prostorovou hustotou. To znamená, že jejich těla nejsou tak jednoznačně hmotná jako naše a tyto bytosti mohou dle potřeby proměňovat jejich vibrace a přizpůsobovat je okolnímu prostředí. V jednu chvíli mohou být hmotné a v další chvíli rozředí své tělo natolik, že se stanou čistě "astrálními" tvory. Tyto bytosti se nevyhýbají technologiím a hojně je využívají, ale daleko více spoléhají na kultivaci svých vlastních vnitřních sil. Neustále rozvíjejí svoji mysl a své schopnosti. Částí své osobnosti jsou prakticky permanentně v kontaktu s absolutním vědomím. Stav jejich mysli lze připodobnit ke stavům, kterých se snaží dosáhnout na této planetě například ti nejpokročilejší mistři zenu. Současně jsou to ovšem bytosti nesmírně přátelské a ve všech ohledech velmi "živé". Nesnaží se "zničit své osobnosti", aby se mohli přiblížit k Absolutnu nebo s ním splynout, ale naopak paralelně, zatímco část jejich vědomí s Absolutnem splývá v jedno, každá z nich maximálně zušlechťuje a rozvíjí svoji osobnost. Myslím, že v tomto směru mohou tyto bytosti značně poopravit některé naše zcestné spirituální postoje, díky kterým jako lidstvo už stovky let eticky a morálně očividně stagnujeme.
Na planetě Zemi se nacházejí i zcela hmotné mimozemské základny - ty patří v současné době bohužel především rasám, které se k lidstvu nestaví nijak přátelsky. Řada těchto základen vznikla v posledních desetiletích jako výsledek přímé spolupráce těchto mimozemských ras se stínovým vojenským hospodářským komplexem. Cítím, že řada představitelů tohoto stínového aparátu si přitom uvědomuje, že "věci zašly už příliš daleko" a bude se snažit během několika dalších let o existenci těchto základen  informovat veřejnost. Dálkovým pátračstvím mohu zjistit polohu těchto základen velmi snadno, nedoporučuji ale nezkušeným dálkovým pátračům, ani astrálním cestovatelům tato místa navštěvovat, protože vaše přítomnost bude okamžitě zjištěna. Tyto základny jsou perfektně střežené nejen na fyzické úrovni, ale také na úrovni astrální. Tyto základny sestávají vesměs z celé řady tak zvaných úrovní, přičemž pouze do některých mají přístup lidští zaměstnanci. Jiné úrovně jsou obývané pouze mimozemšťany. Nechvalně známá je například základna, která se nachází v oblasti Dulce na území USA. Pokud se vám podaří sem dostat a proniknout sofistikovaným systémem kontroly, spatříte zde něco, co ve vás vyvolá pocit největšího odporu a hrůzy. Nedobrovolně jsou zde drženy tisíce lidských bytostí, včetně dětí a jsou podrobovány nelidským - a to doslova - experimentům. Nebo se jednoduše stávají zdrojem potravy. Na této základně "pracují" orionští reptiliáni - což jsou opravdu zlé, egoistické a krajně bezohledné bytosti. Díky "dohodám" s představiteli stínového vojensko- průmyslového komplexu unášejí "Malí šedí", ovládaní reptiloidy už desítky let, lidské bytosti a používají je jednak ke genetickým pokusům a jednak jako zdroj životní energie. Během dálkového pátračství jsem nejednou spatřil zvláštní "schránky", do nichž tyto bytosti dokážou přenést a ve vysoce zahuštěné podobě skladovat lidskou životní energii. Je to energie, k jejímž výronům z lidské aury dochází v momentech, kdy jsou lidské bytosti vystavené nějakým ničivým vlivům. Nejsmutnější ovšem na celé věci je, že jsou to právě lidé, ti z nich, kteří zradili lidskou rasu, kteří těmto bytostem v jejich záměrech vycházejí vstříc a pomáhají. Část těchto lidí, kteří se nechali zmanipulovat, se dnes snaží o těchto věcech promluvit, ale mnozí z nich jsou odstraněni dříve, než může jakékoliv jejich svědectví proniknout na veřejnost. Jiným pak vyhovuje příslušnost ke stínové elitě, protože mimozemské bytosti jim na oplátku dovolují používat lékařskou techniku schopnou vyléčit libovolné onemocnění a omlazovat lidský organismus. Nemluvě o tom, že šéfové těchto elit mají zcela neomezený přístup k penězům. Tyto neviditelné elity v podstatě samy řídí chod celého bankovního systému na Zemi. Navíc disponují velmi rozvinutou technikou technické kontroly vědomí. Na základně v Dulce a i na jiných takovýchto základnách vytvářejí malí šedí a reptiloidi neustále nové a nové pokusné typy hybridů. Podobné základny jsou i ve Střední a Jižní Americe. Občas z těchto základen některé hybridně vytvořené organismy uniknou - stává se to výjimečně, ale občas se to stane. Například před nedávnou dobou v Mexiku odchycený a usmrcený tvor "mimozemského" původu byl ve skutečnosti jedním z takovýchto hybridů. Šlo o tvora, který vypadal přibližně jako kříženec mezi lidskou bytostí a leguánem - ovšem se zvláštní stavbou těla i buněk. Na základnách jako je Dulce se běžně používá teleportační technika a může se stát, že hybrid, disponující telepatickými schopnostmi a vysokou inteligencí, nějakým způsobem díky teleportační technice ze základny unikne. Když jsem se nalaďoval na fotografii tohoto tvora z Mexika, zjistil jsem, že jeho náhlé objevení se v Mexiku má právě tento důvod. Tento zjevně inteligentní tvor byl bohužel mexickými vesničany usmrcen. Kdyby k tomu nedošlo, mohl by nám podat svědectví, která by námi patrně zcela otřásla - svědectví, která současné lidstvo nutně potřebuje. Krátce poté došlo k úniku podobného tvora z jedné základny, kde jsou rutinně vyráběni hybridi. Šlo o genetického křížence mezi lidskou bytostí a tuleněm. Tento tvor se objevil na panamském pobřeží, kde se pokoušel komunikovat s lidmi a žádal je o pomoc. Bohužel byl zcela nemilosrdně ukamenován skupinou výrostků. Existují i jeho kvalitní fotografie pořízené po jeho zavraždění. Záměrem reptiloidů a šedých je vytvářet takové rasy, které by bylo možné po celá staletí nebo i tisíciletí snadno kontrolovat a beztrestně zneužívat jako zdroj životní energie. Pokud by se jim podařilo vyrobit rasu, která by mohla v tomto směru nahradit lidské bytosti, neváhali by ani na chvíli, lidskou rasu by vyhubili a nahradili by ji takovýmto vhodným typem hybrida. Je smutné, že v současné době na Zemi prakticky neexistují hmotné základny mimozemšťanů, kteří by byli lidstvu nakloněni. Přitom zde podobné základny ještě v sedmdesátých letech minulého století existovaly. Jedna z nich se nacházela v mongolské poušti Gobi a byla zničena atomovým bombardováním během společné vojenské akce Ruska a Číny. Mluvil jsem s očitými svědky tohoto bombardování, během kterého nikdo nechránil civilní obyvatelstvo v této oblasti a na které nikdo nepovažoval nutné upozornit samotnou mongolskou vládu. Další hmotná základna byla vybudována v padesátých letech lyranskými humanoidy na dně Jaderského moře u italských břehů. Tato přátelská mimozemská skupina v této oblasti vybudovala pod vodou během dalších dvaceti let obrovskou podzemní infrastrukturu. Vznikla celá síť mimozemských základen po celém pobřeží Jaderského moře. Tito mimozemšťané nabízeli lidem všestrannou pomoc a asistenci během duchovního vývoje. Existuje řada svědectví o působení této mimozemské skupiny - řada lidských kontaktérů s Lyrany byla násilně umlčena tajnými službami. Lyrané se snažili stýkat se s lidmi a učit je rozvoji mimosmyslových a léčitelských schopností. Koncem sedmdesátých let byly všechny lyranské základny v Jaderském moři napadeny orionskými reptiliány. Základny byly rozmetány doslova na prach za použití vysoce výkonných elektromagnetických zbraní a během tohoto překvapivého útoku byla většina Lyranů zabita. Zbylí se museli rychle stáhnout ze Země. Po těchto dvou incidentech, ke kterým skutečně - ať se nám to může zdát jakkoliv neuvěřitelné - na Zemi došlo, rozhodla andromédská rada, sdružující všechny mimozemšťany, které můžeme považovat za "pozitivní", že na Zemi nebudou vytvářeny základny jakékoli její členské civilizace až do doby, kdy se zde nezlepší podmínky. Výjimkou jsou základny "bublinového typu", které nejsou součástí běžné fyzické reality. K Japonsku nejbližší základna, na které aktivně působí reptiliáni a šedí společně s lidskými kolaboranty, se nachází v oblasti Pine Gap na Novém Zélandu. Podobné základny jsou také v Austrálii. Jsou další místa na této planetě, kde v podzemí pracují dnem i nocí obrovské vysoce výkonné důlní stroje, razící další chodby a vytvářející prostor pro nové a nové základny. Některé z těchto základen se nacházejí přímo pod velkými lidskými městskými aglomeracemi - například pod Denverem nebo Moskvou. Jen na nás záleží, zda zastavíme ve všech ohledech nezákonné aktivity neviditelného vojensko hospodářského komplexu, který tuto skrytou mimozemskou invazi podporuje. Ne všichni šedí mimozemšťané jsou pro lidstvo nebezpeční. Některé skupiny šedých se v poslední době snaží vymanit zpod nadvlády reptiloidů a budou mít zřejmě tendenci hledat u lidstva pomoc - ovšem pokud lidstvo během následujících let zvedne své vibrace. Pokud se tak stane, budou muset všechny frakce reptiloidů, malých šedých i vysokých šedých, s lidmi chtě nechtě jednat jako s rovnými. Tyto mimozemské skupiny se ovšem právem obávají, že budou ze Země vykázány, a proto se snaží všemi prostředky lidstvo zdegenerovat a jeho vývoj zpomalit nebo úplně zastavit. Podporují na Zemi náboženství jako perfektní antievoluční programy a snaží se ze zákulisí pomocí finančních manipulací vytvářet na Zemi situace ohrožení a napětí, včetně rozpoutávání válečných konfliktů. Nicméně náš vnitřní potenciál je obrovský a členové andromedské rady předpokládají, že nad orionskými reptiliány "zvítězíme" - protože podobný vývoj se již v minulosti uskutečnil na několika Zemi podobných planetách. Řešení je v nás - nikoli ve hvězdách kolem nás. Pokud díky meditačním cvičením dostatečně rozvineme své srdeční centrum, staneme se doslova přes noc bytostmi, které nebude moci žádný reptiloid nebo "šedý mimozemštan" ohrozit. Lidstvo ovšem v současnosti nutně potřebuje otevřít oči. Většina lidí podvědomě tuší, že se Zemí "něco není v pořádku", ale protože drtivá většina současných lidí ještě nedisponuje rozvinutým mimosmyslovým vnímáním, lidstvo neví, jakému nepříteli vlastně musí čelit. Napřed musíme o nepříteli vědět, teprve poté ho můžeme porazit.NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST

16. ledna 2011 v 9:05 | pch weby |  Objevte REALITU
    
_________________________

                 
                  Petr Chobot odpovídá na otázky japonského spisovatele a publicisty                                                                           AsakawyV jakém stadiu je nebezpečí světové války, o kterém jsme hovořili minule? Vyvíjí se to dobrým směrem nebo špatným směrem?

Riziko rozsáhlejšího válečného konfliktu jsem začal vnímat asi před rokem během svého pobytu v silových zónách v Peru. Během své poslední - nedávné návštěvy těchto zón jsem se snažil během napojení na zdroj z vyšších dimenzí získat co nejvíce aktuálních informací, týkajících se tohoto problému. Informace, které jsem získal, lze považovat za značně povzbudivé. Pozitivní síly udělaly zřejmě vše, co mohly, k odvrácení tohoto konfliktu. Velice krizový byl tento měsíc - listopad. Zdá se, že z nejhoršího jsme venku. Pokud do konce roku nevznikne nějaký větší konflikt na Blízkém východě, nejbližší dva roky budou poměrně klidné. Známá bulharská jasnovidka Vanga, kterou jsem osobně znal, předpověděla na tyto roky rozsáhlý válečný konflikt. Ale proroctví jsou zde proto, aby se nesplňovala - jde o kosmická varování, která nám umožní uskutečnit korekce. Podobá se to situaci v devadesátých letech, kdy také pozitivní síly, které hlídají a podporují tuto planetu, "zkorigovaly" její vývoj. Na tuto dobu známý americký věštec Edgar Cayce předpovídal rozsáhlou přírodní katastrofu, způsobenou výbuchy sopek. A tato hrozba byla také odstraněna. Z vyšších dimenzí mi bylo v silových zónách v Peru sděleno, že mocný oblak negativní energie, který visel nad Blízkým východem, byl roztrhán a značně oslaben - a to jak vlivem změn v kolektivních lidských mentálních a emocionálních polích, tak i díky záměrným zásahům z kosmu. Úplně vyhráno ale ještě není - do dvou let budeme čelit válečné hrozbě opět - a ohniskem konfliktu bude v tomto případě Čína, respektive její Čínské moře.

Momentálně se zhoršují vztahy Japonska s Čínou a Ruskem, má to nějakou souvislost se světovou válkou? Co můžeme dělat pro odvrácení války?

Zhoršující se vztahy mezi Čínou a okolními zeměmi mají skutečně přímou souvislost s možným vypuknutím rozsáhlejšího válečného konfliktu asi za dva roky. Bytosti z vyšších dimenzí upozorňují, že tato hrozba je velmi vážná a že bychom měli udělat maximum proto, aby k tomuto konfliktu nedošlo. Konflikt vypukne, pokud dojde k podstatným změnám ve vztazích mezi USA a Čínou. V první fázi by šlo pouze o jakousi  "studenou válku" ve formě hospodářského embarga - jakousi obchodní válku. Průmysl ve Spojených státech - ať už výroba automobilů, nebo výroba počítačové techniky a produkce Silicon Valley budou ohroženy záměrným embargem Číny na vývoz určitých klíčových nerostů. Amerika se bude snažit si tento vývoz vynutit, následně dojde v Jihočínském moři k nějaké vojenské blokádě a Čína zaútočí pomocí nového sofistikovaného vojenského systému ze svých ponorek na americké námořní lodě. Doporučuji v tomto směru Japoncům, aby zůstali v průběhu tohoto konfliktu neutrální a nepodlehli vlivu Ameriky. Pokud se tak stane, konflikt by byl už ve svém počátku značně utlumen a Japonsko by sehrálo roli velkého mírotvorce a v podstatě zachránce celé oblasti. Věřím, že i tato hrozba bude nakonec kosmickými silami dobra anulována. Ale samozřejmě - jisté to není. Musíme k tomu především přispět my. Kosmické bytosti nám nesmí svoji pomoc nebo verzi naší budoucnosti nijak vnucovat. Mám v plánu navštívit v nejbližší době Čínu - konkrétně její nejsilnější silová místa - a umístit zde harmonizující zářiče - především speciální, mocně vyzařující křišťály pocházející z brazilských náhorních plateau. Tyto křišťály budou napojené na celosvětovou sítˇ meditujících a na mimozemské energetické zdroje a budou periodicky - především během úplňků - aktivizovány. Energetickým středem Číny je oblast Xi-an, kde se nachází nejvyšší pyramida, která vůbec stojí na této planetě. Je vyšší než Cheopsova. Číňané existenci této stavby úporně zatajují. V této oblasti se nachází 16 dalších obrovských pyramid. Chystám  se umístit na vrchol každé z těch pyramid jeden zářič - a takto ovlivnit vibrační pole celé Číny, věřím, že toto pole může být zharmonizováno a jeho vibrace zrychleny dříve, než bude pozdě. Pokud se podaří Čínu transformovat, budoucnost celé planety Země bude daleko, daleko lepší. Pokud bude v Číně vzrůstat společenské napětí, mohou vrstvy, které nyní v Číně vládnou, chtít toto napětí eliminovat tím, že vytvoří hrozbu "vnějšího nepřítele". A to může být pro další vývoj celé planety velmi nebezpečné.

Mluví se o možnosti povstání mas, stávkách v Číně. Je ta pravděpodobnost vysoká?

Společenské napětí v Číně je zjevné už dnes. Pokud toto napětí ještě více zesílí, bude vládnoucí vrstva čínské společnosti chtít použít osvědčenou metodu vytvoření "vnější" hrozby, která by čínskou veřejnost opět sjednotila. K tomu nesmí dojít. Považuji za velmi důležité, abychom v dalších měsících posílali na čínské území co nejvíce pozitivní energie, energie Světla a Lásky. Musíme toto území celé doslova zahalit do zlatého, životadárného světla. To velmi sníží riziko takovéhoto negativního vývoje. Agrese vzniká v lidech nekontrolovanými energetickými procesy v dolních třech energetických centrech. Tím, že vysíláme na určité území energii Lásky, aktivizuje u lidí na tomto území jejich srdeční centrum a tito lidé už nemohou být tak snadno manipulováni a zneužiti. Velmi pozitivní výsledky přinesly např. dálkové meditace, během kterých byla takto posílána pozitivní energie na území Pákistánu v době, kdy hrozilo, že se zde vlády - a tím i jaderných hlavic - zmocní fanatický Taliban. Lidská mysl má obrovskou sílu, a pokud se spojíme a vytvoříme společný záměr, tato síla se tím zmnohonásobí a může snadno měnit podobu našeho světa a našich dějin.

Prvního září se v moři u Okinawy objevil vír. Co je smyslem toho víru?

Vír u Okinawy souvisí s vysokou energetickou aktivitou v této oblasti. Na dně moře se v této oblasti nacházejí speciální kamenné bloky, které sem byly umístěny vysoce rozvinutou dávnou civilizací a které spojují nejen ostrovy Okinawy a Japonsko se sítí dalších energetických center. Vibrace japonských ostrovů se zvedají a v dalších letech se budou zvedat ještě výrazněji. Souvisí to s celkovou transformací planety Země, během které Japonsko sehraje významnou roli. Je pravděpodobné, že úkazů, jako je tento vír, bude v okolí Japonska přibývat. Japonsko by se mělo stát v dalších letech jedním z území, kde bude v lidském myšlení prosazen nový model člověka a světa, který bude zahrnovat také mimozemské vlivy a naši podstatu - nesmrtelnou duši.

Říká se, že únik ropy v Mexickém zálivu byl umělého původu, je to možné?

Ano, skutečně mohu potvrdit, že k explozi ropného vrtu v Mexickém zálivu nedošlo pouze "shodou náhod". Na Zemi bohužel operují síly, které se snaží všemi prostředky zabránit lidstvu ve zvyšování jeho vibrací. Tyto síly jsou posedlé mocí nad lidstvem a jeho kontrolou. Až lidé zvýší svoje vibrace, nebude možné je kontrolovat. Nebude možné lidi řídit ani pomocí psychotronických zbraní, jako jsou například torzionové generátory. Ovlivňování lidstva je několikastupňové, domnívám se, že takové lidské skupiny, které se snaží zamezit zvyšování vibrací lidstva, jsou napojené na negativní mimozemské rasy, respektive nízkovibrační formy života z jiných dimenzí. Ke zvýšení vibrací ovšem potřebujeme mít čistou přírodu. Pokud bude příroda kontaminovaná, vibrace se podstatně nezvýší a my "promeškáme" velmi významné období našich dějin. A právě o tohle manipulujícím silám jde. Na Zemi jsou skupinky, které zde fungují skrytě již celá desetiletí, a veřejnost o nich nemá ani tušení. Nemluvím teď  o "iluminátech" a podobných společenstvech, ty jsou jen pouhou špičkou ledovce a nebo jen maskou. Jsem si jist, že tyto skupiny, které jsou technologicky mnohem dál než zbytek lidstva, se nacházejí  v kontaktu s něčím zlověstným, s něčím, co nepochází z této planety. Snaží se udržet na planetě Zemi atmosféru strachu a snaží se Zemi kontaminovat. Tyto síly dobře ví, že Země je živý systém a pokud budou narušena moře, atmosféra a povrch kontinentů, Země nám neumožní další vývoj a nedojde k evolučnímu skoku lidstva. Katastrofa v Mexickém zálivu byla v tomto případě velmi vydařeným projektem těchto "ničemných" skupin. Vytvořila na planetě atmosféru strachu a výrazně snížila vibrace Severní Ameriky. Obrovská plocha moře byla zcela otrávena  a zbavena života a stala se "rezervoárem negativních vibrací". Do moře vyteklo nejméně dvěstěkrát více nafty, než bylo oficielně uvedeno. Poté byla k "likvidaci" této nafty použita tekutina, která ještě více kontaminovala životní prostředí. Bylo to podobné, jako byste člověku, který vypil jed, podali ještě silnější jed, aby byl zachráněn. Naštěstí existují velmi silné obranné mechanismy planety Země a jsou zde i mocné pozitivní mimozemské vlivy. JENOM díky těmto vlivům byla nakonec katastrofa v Mexickém zálivu zvládnuta. Na veřejnost se dostaly zprávy, že oblasti, zamořené naftou, se v moři nepochopitelným způsobem zmenšují. A že obrovská oblaka nafty, vznášející se v moři, kamsi mizí. Nic nemůže zmizet jen tak - zasáhly zde jednoznačně pozitivní síly, které se snaží o to, aby nám nebyla vzata velká dějinná šance. Je to podobné, jako když do sebe UFO lodě  na Sibiři nasávaly oblaka stroncia a zbavovaly rozsáhlá území vysoké radioaktivity, poté co zde byla provedena řada pokusných nukleárních explozí. "Ničemné skupiny" jsou podřízeny bytostem, kterým amazonští šamani říkají "depredadores", neboli dravci. Tyto bytosti se živí energií našeho strachu a utrpení už po celé tisíce let. Pokud se naše vibrace zvednou, tyto bytosti ztratí svůj nejoblíbenější zdroj potravy - ztratí planetu Zemi. K úmyslnému narušení ropných vrtů nedošlo pouze v Mexickém zálivu - stejně špatná je situace např. u západoafrických břehů v nigerijských vodách, pouze se to utajuje. A nijak dobrá není ani situace v Rudém moři a na mnoha dalších místech této planety. Katostrofa v Mexickém zálivu nebyla osamocenou akcí, ani nešlo o náhodu. Tato záměrná akce byla součástí globální ničemné strategie. Tato strategie zahrnuje také rozsáhlou kontaminaci Aljašky, Sibiře a Amazonie, k níž v posledních letech dochází. Zde všude naftové koncerny, vesměs ovládané ničemnými skupinami rychle a systematicky nahrazují poslední panenskou přírodu "zónami smrti", které vysílají do pole planety i do biopole každého z nás na dálku ty nejhorší vibrace. Jde o to, že čistá panenská příroda může sloužit jako mocný akumulátor pozitivní energie vysílané planetě Zemi - něco jako odrazová plocha, která reflektuje tuto energii do nás. Stejně jako jsou poslední pralesy záměrně kontaminovány naftou, je atmosféra i povrch kontinentů záměrně kontaminován těžkými kovy, rozprašovanými z letadel. Toto vše se skutečně děje, ať už se to může zdát veřejnosti třeba i neuvěřitelné. Čím dříve se to veřejnost dozví, tím dříve bude možné proti původcům těchto skrytých zločinů zakročit.

Existují zprávy, že vlivem úniku ropy se zastavilo proudění mořského proudu v Mexickém zálivu a došlo ke zpomalení Golfského proudu, který směřuje k severozápadní Evropě. Víš k tomu něco bližšího? 

Mořská prouděni v Mexickém zálivu byla po katastrofě, ke které došlo po úniku ropy, zcela změněna. Golfský proud je skutečně nyní zpomalený, a to se může výrazně projevit ve změně klimatu v Evropě. Golfský proud se ovšem kvůli různým negativním změnám na planetě Zemi zpomaluje a slábne už několik let. Země je velmi citlivý živý systém. Nelze se domnívat, že když např. vypálíme deštný prales a nebo v moři necháme explodovat atomovou pumu, nedojde ke změnám v mořských proudech. Když vrazíte člověku do nohy jehlu, projeví se to v celém těle. Celé tělo to pocítí. Pokud se bude Golfský proud dále zpomalovat, stanou se do několika let některé oblasti Evropy prakticky neobyvatelné. V Anglii budou dosahovat zimní teploty mínus třiceti stupňů, Holandsko doslova zmrzne, změní se v tundru, vystavenou ledovému větru. Myslím si, že daleko větším nebezpečím než katostrofa v Mexickém zálivu je ale v tomto směru zneužívání klimatických a atmosférických zbraní, které je v plném proudu. Tyto zbraně dnes běžně používají USA, Rusko, Čína, a dokonce i některé další země. I používání těchto zbraní je součástí "ničemného plánu", který má vést ke zpomalení vibrací lidstva a planety Země. Přičemž většina vojenských expertů, kteří za těmito experimenty stojí, o tom vůbec nemusí vědět. Planeta Země nám vytváří ideální podmínky k životu, například Evropa byla dlouho chráněna teplým Golfským proudem, díky kterému mohly i v severních šířkách, např. na pobřeží Anglie vyrůstat palmy. Nenarušená příroda nás chrání, vyživuje nás a dává nám prostředky k neomezenému růstu a evoluci. Pokud je planeta jako živá bytost destabilizována, tato ochranná funkce se ztrácí a my se stáváme na své vlastní planetě těžko přežívajícími cizinci.

Konec rozhovoru:

Máš nějaký konkrétní vzkaz, něco, co bys rád sdělil Japoncům ?

Rád bych vzkázal lidem, aby se v současné době pokud možno soustředili na vědomou akumulaci čisté energie z vesmíru a na vysílání této energie do míst, která jsou nyní nestabilizovaná a napadená temnými programy. Japonsko je v současné době zásobeno obrovským množstvím čisté, zářivé energie z vyšších kosmických zdrojů. Je potřeba, aby co nejvíce lidí akumulovalo tuto energii a vysílalo ji do prostoru kolem Japonska - v těchto dnech a týdnech pak především na korejský polostrov a do prostoru Číny. Japonsko se může stát doslova záchranou pro celou tuto část planety. Lidská mysl má obrovskou sílu a pokud je správně nasměrována, dokáže změnit vše negativní v pozitivní. V současné době se síly, které se snaží zmařit šanci na vibrační vzestup lidstva, budou soustřeďovat na mozky a vědomí těch nejslabších lidských jedinců a skrze ně se budou snažit na poslední chvíli rozpoutat války a vytvářet emocionální napětí a atmosféru strachu. Tím, že vyšleme na korejský polostrov proudy láskyplné energie, zabráníme eskalaci konfliktu, který je zde uměle rozdmýcháván jen proto, aby v této části planety klesly vibrace. Nelze dopustit jakýkoliv vojenský střet v tomto regionu, s ním spojenou kontaminaci moře a možné použití biologických a nukleárních zbraní. Právě o toto se dnes síly, které chtějí zbrzdit vibrační vzestup lidstva, ze všech sil snaží. Během tohoto měsíce je možné planetu ještě destabilizovat, protože na časové ose existují vhodná "okna", skrze která mohou do lidského vývoje vstupovat agresivní negativní síly z nízkovibračních světů. Temný energetický mrak na Blízkém východě byl úsilím sil Světla rozbit, a proto tuto oblast nelze použít jako vhodný spouštěč rozsáhlejšího konfliktu. Proto se negativní síly přesunuly do oblasti jihovýchodní Asie a zde - skrze působení na vybrané jedince - se snaží vyeskalovat napětí. Tyto síly potřebují "vhodné lidské antény", aby mohly své záměry uskutečnit. Představme si, že obalujeme vládní i vojenské představitele Číny, Jižní a Severní Koreje vrstvou zářivého zlatobílého světla, která odráží negativní jemnohmotné vlivy. Vše ovšem dobře dopadne - jsme velmi silné bytosti a propojíme-li se vnitřně s Absolutnem a s vyššími světy, není zde nic, co bychom nedokázali překonat.


(Rozhovor se konal ještě před útokem KLDR na území Jižní Koreje)

Střední část rozhovoru o mimozemských rasách je zde vložena jako článek MIMOZEMSKÉ RASY část 1 a 2 protože zdejší editor povoluje jen 2000 znaků pro jeden článek :-)