A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

MIMOZEMSKÉ RASY část 1

16. ledna 2011 v 9:08 | pch weby |  Objevte REALITU

V Japonsku existuje legenda o dracích (rodu dračích králů/bohů), kteří stvořili a řídili svět.  Ten malý kluk s mimosmyslovým vnímáním, o kterém jsem Ti vyprávěl posledně při psaní knihy, tvrdí, že "reptiliáni" jsou jedním z druhu Rodu dračích králů. Viděl jsi, prosím Tě, někde ve vesmíru bytosti s dračí podobou?

Legendy o dracích mají původ v interakcích lidské rasy s reptiloidními mimozemskými formami života. Během dálkového pátračství jsem měl možnost monitorovat mnohokrát aktivity různých typů a skupin těchto bytostí. Během šamanských obřadů v Amazonii jsem zažil i přímou komunikaci se zástupci reptiloidních ras. Inteligentní plazí bytosti jsou v Amazonii velmi ctěny a jsou také považovány za architekty vesmíru a "pěstitele lidstva". Nicméně pochopit strategie reptiloidů vyžaduje delší zkušenost dálkového pátračství a mimosmyslového vnímání těchto bytostí. Existují reptiloidní rasy, které se nepovažují za mimozemské, protože pocházejí přímo z  planety Země - byly na Zemi nasazeny před desítkami milionů let před námi, podobně jako byla na Zemi později nasazena naše lidská rasa. Kromě nich existují stovky reptiliánských ras, z nichž některé pro nás důležité pocházejí z Betelgeuze a Orionu. Tyto bytosti žijí, jak v námi viditelném fyzickém spektru vesmíru, tak i na planetách s nižší hustotou, přechodných planetách existujících mezi stupněm třetí a čtvrté hustoty - jako je například systém planet kolem Siria B, nejpokročilejší z nich fungují z větší části na úrovni čtvrté prostorové hustoty, což je stav bytí, který připomíná "hustší astrální svět". Zajímavý je vztah lidí k reptiloidům: někteří šamani je považují za spojence lidí, za strážce vesmíru a božské tvory, jiní je považují za hrozbu lidstvu. Stejný rozpor panuje mezi profesionálními armádními dálkovými pátrači, kteří dnes mimozemské aktivity monitorují. Je zjevné, že existuje řada různorodých skupin reptiloidů, které se liší svým přístupem k lidstvu. Lze říci , že jsou skupiny pozitivních ještěřích bytostí a skupiny, které se projevují spíše arogantně a někdy až překvapivě bezcitně, pokud jde o vztah k pozemšťanům. Příkladem vstřícné reptiloidní rasy může být skupina Xhumz z pouštních planet v systému Betelgeuze. Tyto bytosti nejsou vlastně čistokrevní plazi, jde o velmi úspěšné hybridy, vzniklé spojením genetického materiálu reptiloidů a humanoidů lidského typu. Jsou vyšší než lidé, jejich oči jsou zářivě modré a mají šikmou zorničku, podobně jako oči koček nebo gekonů. Tyto bytosti ovládají materializaci a dematerializaci svých těl. Dokážou silou své vůle rozředit hmotu svého těla tak, že fakticky zmizí z běžného časoprostoru. Měl jsem možnost monitorovat na dálku činnost této rasy hybridů, kteří si říkají Xhumz a domnívám se, že nepředstavují pro lidstvo žádné nebezpečí. Tyto bytosti byly jednou z prvních mimozemských ras v novodobé historii, která se relativně otevřeně setkala s vysokými zástupci lidské rasy. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. Tato událost je zapsána v informačním poli Země a kterýkoliv senzitivně nadaný člověk, pokud se napojí na toto pole, si ji z něj může stáhnout do své mysli. Informační pole Země představuje pravdivý zápis veškeré lidské historie. Zápisy zde obsažené se nedají nijak zfalšovat. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Tyto bytosti tehdy nabídly zástupcům lidstva velkou mezihvězdnou pomoc. Nabídly lidstvu duchovní převýchovu a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. V této souvislosti chci říct, že všechny mimozemské rasy a skupiny mají problém kontaktovat současné lidstvo, protože tento svět je stále rozdělen na mnoho menších i větších celků, které navzájem nemusejí vůbec spolupracovat. Mimozemské rasy, které situaci na Zemi vyhodnotily, se rozhodly v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech nakonec jako zástupce lidstva, se kterými mohou navázat kontakt s nejmenšími problémy, kontaktovat vládu Spojených států. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené. Ve skutečnosti se tito "vysocí představitelé lidstva" báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom tyto bytosti nabízely skutečně mnoho - chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použíjí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru. Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny - s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlížely jako na svoji kořist. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného Hluboce skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství "vyvolených", ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli - a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Orionští reptiloidi usilují o mentální kontrolu celého lidstva a o zpomalení jeho vývoje. Tyto bytosti dokázaly proniknout do všech sfér lidské aktivity na Zemi a protože díky svým technologiím i svým psychickým schopnostem dokážou krátkodobě měnit také svou tělesnou podobu, mohou dokonce předstírat, že jsou lidmi. Orionští reptiliáni ovládají v současné době rasu bytostí, jimž my říkáme Malí šedí. Kromě toho vytvořili různé syntetické typy bytostí, výkonné bioroboty a různé typy hybridů. Reptiloidní rasy jsou všeobecně posedlé genetickými experimenty a manipulací s živou hmotou na planetách, což pokud vnitřně touží po spojení s absolutním vědomím - s nejvyšší božskou inteligencí, vesmír nesmírně obohacuje.  Pokud se ovšem tyto bytosti od Absulutna vzdalují a stávají se posedlé vlastní oddělenou existencí, stávají se jejich experimenty "noční můrou vesmíru". Reptiloidní, neboli dračí bytosti jsou velmi silné, mají v zásadě mnohem rozvinutější nervovou soustavu než humanoidi lidského typu. Mnohé jejich rasy disponují dvěma - a i více na sobě nezávisle fungujícími mozky. Jsou to mistři hluboké meditace a práce se silou kundalini ve svých tělech. Reptiloidi, kteří se "vymkli kontrole" Centrálního kosmického rozumu, se stávají postrachem všech obyvatel vesmíru - jsou bez přehánění velmi obávanou živou formou. Existuje určité odvěké napětí mezi dračími bytostmi - sauroidy neboli reptiliány a humanoidy lidského typu. Když se napojíte na kosmickou informační databanku, na energetickou knihovnu vesmíru, která obsahuje veškeré události, k nimž ve vesmíru došlo, zjistíte, že reptiliáni byli vytvořeni prastarou rasou Mistrů Genetiků ve stejné době, kdy byli vytvořeni první lidští humanoidi. Mistři Genetici pak těmito dvěma základními původními typy inteligentních bytostí oseli tisíce vhodných planet v nejrůznějších solárních systémech. Předpokládalo se, že k prvním kontaktům mezi oběma těmito biologickými typy dojde až poté, co bude na obou stranách uskutečněn nejen dostačující technický, ale také morální a etický rozvoj. Bohužel - celý tento projekt se vymkl kontrole. Reptiliáni se dostali na planety lidských humanoidů daleko dříve, než se očekávalo a mnohé skupiny těchto bytostí začaly považovat lidské humanoidy za podřadnou rasu, vhodnou k "využívání". Zároveň se ovšem reptiloidi lidských humanoidů bojí, protože je považují za svého kosmického evolučního konkurenta a obávají se rozšíření bytostí lidského typu v kosmickém prostoru. Nepředstavujme si reptiloidy jako pozemského dinosaura - fyziologie reptiloidů je velmi odlišná od fyziologie pozemských živočichů. Jejich krev tvoří viskózní zelená kapalina a jejich nervový systém je vysoce vyspělý. Mnohé z těchto bytostí se už dávno neživí fyzickou stravou, což ovšem v mnoha případech neznamená, že přestaly být predátory. Mohou se živit psychickou energií, například energií strachu a bolesti, která je pro ně stejně hmotná jako pro nás fyzická potrava. Ve skutečnosti jsou i někteří lidští jedinci schopni tímto způsobem získávat potravu, říká se tomu energetický vampýrismus. Takto by v budoucnu mohlo potravu získávat i lidstvo. Být vampýr je snadné. Lze si velmi dobře představit, že kdyby jeho vývoj byl zmanipulován a vydalo by se takovouto evoluční cestou - mohlo by se někdy také ve vzdálené budoucnosti stát rasou "požíračů cizí životní energie". V současné době existuje obrovské napětí mezi některými frakcemi reptiloidů, například mezi tak zvaným impériem Orionu - a skupinami mimozemštanů jak humanoidních, tak reptiloidních nebo hybridních, co se týče postoje k lidstvu. Rozdíly mezi mimozemšťany nespočívají v jejich vzhledu, ale v jejich evoluční orientaci, kdy se tyto bytosti buďto přibližují centrálnímu absolutnímu vědomí, nebo se od něj separují a vzdalují. V současné době je zde silná snaha ze strany orionských reptiloidů vytvořit novou rasu genetických hybridů, přičemž používají lidskou DNA a kombinují ji s DNA "šedých". Tímto způsobem mají vzniknout milióny nových tělesných schránek, do nichž se může polokolektivní vědomí reptiliánů inkarnovat. Nervová síť reptiloidních těl je nekompatibilní s frekvencemi geomagnetického pole a ve svých původních tělech zde reptiliáni nemohou příliš dlouho vydržet. Reptiliáni jsou ve své posedlosti šířením se a ovládáním připraveni "kolonizovat a pohltit" pozemský astrál, tedy oblast, kam odcházíme po fyzické smrti a kde setrváváme mezi jednotlivými inkarnacemi. Slibují si od kombinace svých těl s lidskou DNA to, že jim tyto genetické experimenty přístup do světa lidských duší usnadní. Vliv DNA ovšem z naší hrubohmotné 3 D sféry sahá maximálně do sféry čtvrté a částečně páté hustoty, světy šesté hustoty - což jsou vyspělé astrální úrovně, jsou na DNA zcela nezávislé. Naší evoluční šancí je postupně se dostat do sféry šesté prostorové hustoty. Je to oblast "andělů" - velmi pokročilých bytostí Světla, jejichž vibrace jsou tak rychlé, že jsou schopné vyřadit z provozu jakokoliv manipulativní technologii nebo systém zbraní. Než se dopracujeme k tomuto evolučnímu stupni, měli bychom se co nejvíce přimknout k mimozemským skupinám z Tau Ceti, z Plejád a Zeta Reticuli. Můžeme důvěřovat také humanidním civilizacím ze souhvězdí Lyry, Andromedy a bytostem obývajícím kvazihmotné světy v systému hvězdy Arcturus. Všechny tyto bytosti zůstaly na straně absolutna a pokud se na ně napojíte, okamžitě pocítíte jejich obrovskou moudrost a přátelský postoj. Mnohé z těchto mimozemským ras už fakticky překonaly hmotnou úroveň existence a hmotná těla používají pouze pro pohyb v nízkovibračním prostředí světů podobných našemu. Jsou zde i další skupiny - třeba Antaresané, které jednoduše sledují náš vývoj a nechtějí do něj zasahovat. V současné době stojí před lidstvem obrovská výzva - začít kooperovat s rasami, které mohou naši evoluci urychlit a mohou nám poskytnout skutečně důležité poznatky o podstatě bytí a života. Zároveň musíme odmítnout "spolupráci" s rasami, které s lidstvem bezostyšně manipulují a otevřeně i skrytě brzdí jeho vývoj.

Bavili jsme se o Shambale v Tádžikistánu, ale jsou také nějaké podobné podmořské základny?

Oblast nazývaná místními obyvateli Shambala, kterou jsem měl možnost před lety navštívit, je dle mého mínění jemnohmotná energetická základna bytostí z oblasti Alcyone, lyranské civilizace a bytostí z Arcturusu. Říkám tomuto typu základen bublinovité, protože vznikají zvláštním "nafouknutím a zředěním" časoprostoru ve vhodných lokalitách. Všechny tyto základny využívají přirozenou energetickou sítˇ planety Země a pokud vím, jsou lokalizované  v jejích uzlových bodech. Mohu pomocí dálkového pátračství lokalizovat celou řadu takovýchto základen rozmístěných v oceánu podél pobřeží Chile a Peru a jsou zde další podobné základny na mnoha místech v Andách. Samozřejmě takovéto kvazihmotné základny existují tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, a i v jiných částech planety, a to i v Evropě nebo Japonsku. Není jich zde v současné době tolik jako v Jižní Americe. Tyto základny mohou být vytvořeny na kratší i delší dobu a mohou i ve výjimečných případech existovat kontinuálně i celá staletí. Když mimosmyslově vnímáte, "prozradí" se tyto základny tím, že do nich směřují mocné proudy energie z kosmu a také z nitra samotné planety Země. Tyto jemnohmotné základny obývají vesměs bytosti, které se vyvinuly v "multidimenzní tvory" a jsou schopné operovat v rozsahu mezi třetí až pátou, případně až šestou prostorovou hustotou. To znamená, že jejich těla nejsou tak jednoznačně hmotná jako naše a tyto bytosti mohou dle potřeby proměňovat jejich vibrace a přizpůsobovat je okolnímu prostředí. V jednu chvíli mohou být hmotné a v další chvíli rozředí své tělo natolik, že se stanou čistě "astrálními" tvory. Tyto bytosti se nevyhýbají technologiím a hojně je využívají, ale daleko více spoléhají na kultivaci svých vlastních vnitřních sil. Neustále rozvíjejí svoji mysl a své schopnosti. Částí své osobnosti jsou prakticky permanentně v kontaktu s absolutním vědomím. Stav jejich mysli lze připodobnit ke stavům, kterých se snaží dosáhnout na této planetě například ti nejpokročilejší mistři zenu. Současně jsou to ovšem bytosti nesmírně přátelské a ve všech ohledech velmi "živé". Nesnaží se "zničit své osobnosti", aby se mohli přiblížit k Absolutnu nebo s ním splynout, ale naopak paralelně, zatímco část jejich vědomí s Absolutnem splývá v jedno, každá z nich maximálně zušlechťuje a rozvíjí svoji osobnost. Myslím, že v tomto směru mohou tyto bytosti značně poopravit některé naše zcestné spirituální postoje, díky kterým jako lidstvo už stovky let eticky a morálně očividně stagnujeme.
Na planetě Zemi se nacházejí i zcela hmotné mimozemské základny - ty patří v současné době bohužel především rasám, které se k lidstvu nestaví nijak přátelsky. Řada těchto základen vznikla v posledních desetiletích jako výsledek přímé spolupráce těchto mimozemských ras se stínovým vojenským hospodářským komplexem. Cítím, že řada představitelů tohoto stínového aparátu si přitom uvědomuje, že "věci zašly už příliš daleko" a bude se snažit během několika dalších let o existenci těchto základen  informovat veřejnost. Dálkovým pátračstvím mohu zjistit polohu těchto základen velmi snadno, nedoporučuji ale nezkušeným dálkovým pátračům, ani astrálním cestovatelům tato místa navštěvovat, protože vaše přítomnost bude okamžitě zjištěna. Tyto základny jsou perfektně střežené nejen na fyzické úrovni, ale také na úrovni astrální. Tyto základny sestávají vesměs z celé řady tak zvaných úrovní, přičemž pouze do některých mají přístup lidští zaměstnanci. Jiné úrovně jsou obývané pouze mimozemšťany. Nechvalně známá je například základna, která se nachází v oblasti Dulce na území USA. Pokud se vám podaří sem dostat a proniknout sofistikovaným systémem kontroly, spatříte zde něco, co ve vás vyvolá pocit největšího odporu a hrůzy. Nedobrovolně jsou zde drženy tisíce lidských bytostí, včetně dětí a jsou podrobovány nelidským - a to doslova - experimentům. Nebo se jednoduše stávají zdrojem potravy. Na této základně "pracují" orionští reptiliáni - což jsou opravdu zlé, egoistické a krajně bezohledné bytosti. Díky "dohodám" s představiteli stínového vojensko- průmyslového komplexu unášejí "Malí šedí", ovládaní reptiloidy už desítky let, lidské bytosti a používají je jednak ke genetickým pokusům a jednak jako zdroj životní energie. Během dálkového pátračství jsem nejednou spatřil zvláštní "schránky", do nichž tyto bytosti dokážou přenést a ve vysoce zahuštěné podobě skladovat lidskou životní energii. Je to energie, k jejímž výronům z lidské aury dochází v momentech, kdy jsou lidské bytosti vystavené nějakým ničivým vlivům. Nejsmutnější ovšem na celé věci je, že jsou to právě lidé, ti z nich, kteří zradili lidskou rasu, kteří těmto bytostem v jejich záměrech vycházejí vstříc a pomáhají. Část těchto lidí, kteří se nechali zmanipulovat, se dnes snaží o těchto věcech promluvit, ale mnozí z nich jsou odstraněni dříve, než může jakékoliv jejich svědectví proniknout na veřejnost. Jiným pak vyhovuje příslušnost ke stínové elitě, protože mimozemské bytosti jim na oplátku dovolují používat lékařskou techniku schopnou vyléčit libovolné onemocnění a omlazovat lidský organismus. Nemluvě o tom, že šéfové těchto elit mají zcela neomezený přístup k penězům. Tyto neviditelné elity v podstatě samy řídí chod celého bankovního systému na Zemi. Navíc disponují velmi rozvinutou technikou technické kontroly vědomí. Na základně v Dulce a i na jiných takovýchto základnách vytvářejí malí šedí a reptiloidi neustále nové a nové pokusné typy hybridů. Podobné základny jsou i ve Střední a Jižní Americe. Občas z těchto základen některé hybridně vytvořené organismy uniknou - stává se to výjimečně, ale občas se to stane. Například před nedávnou dobou v Mexiku odchycený a usmrcený tvor "mimozemského" původu byl ve skutečnosti jedním z takovýchto hybridů. Šlo o tvora, který vypadal přibližně jako kříženec mezi lidskou bytostí a leguánem - ovšem se zvláštní stavbou těla i buněk. Na základnách jako je Dulce se běžně používá teleportační technika a může se stát, že hybrid, disponující telepatickými schopnostmi a vysokou inteligencí, nějakým způsobem díky teleportační technice ze základny unikne. Když jsem se nalaďoval na fotografii tohoto tvora z Mexika, zjistil jsem, že jeho náhlé objevení se v Mexiku má právě tento důvod. Tento zjevně inteligentní tvor byl bohužel mexickými vesničany usmrcen. Kdyby k tomu nedošlo, mohl by nám podat svědectví, která by námi patrně zcela otřásla - svědectví, která současné lidstvo nutně potřebuje. Krátce poté došlo k úniku podobného tvora z jedné základny, kde jsou rutinně vyráběni hybridi. Šlo o genetického křížence mezi lidskou bytostí a tuleněm. Tento tvor se objevil na panamském pobřeží, kde se pokoušel komunikovat s lidmi a žádal je o pomoc. Bohužel byl zcela nemilosrdně ukamenován skupinou výrostků. Existují i jeho kvalitní fotografie pořízené po jeho zavraždění. Záměrem reptiloidů a šedých je vytvářet takové rasy, které by bylo možné po celá staletí nebo i tisíciletí snadno kontrolovat a beztrestně zneužívat jako zdroj životní energie. Pokud by se jim podařilo vyrobit rasu, která by mohla v tomto směru nahradit lidské bytosti, neváhali by ani na chvíli, lidskou rasu by vyhubili a nahradili by ji takovýmto vhodným typem hybrida. Je smutné, že v současné době na Zemi prakticky neexistují hmotné základny mimozemšťanů, kteří by byli lidstvu nakloněni. Přitom zde podobné základny ještě v sedmdesátých letech minulého století existovaly. Jedna z nich se nacházela v mongolské poušti Gobi a byla zničena atomovým bombardováním během společné vojenské akce Ruska a Číny. Mluvil jsem s očitými svědky tohoto bombardování, během kterého nikdo nechránil civilní obyvatelstvo v této oblasti a na které nikdo nepovažoval nutné upozornit samotnou mongolskou vládu. Další hmotná základna byla vybudována v padesátých letech lyranskými humanoidy na dně Jaderského moře u italských břehů. Tato přátelská mimozemská skupina v této oblasti vybudovala pod vodou během dalších dvaceti let obrovskou podzemní infrastrukturu. Vznikla celá síť mimozemských základen po celém pobřeží Jaderského moře. Tito mimozemšťané nabízeli lidem všestrannou pomoc a asistenci během duchovního vývoje. Existuje řada svědectví o působení této mimozemské skupiny - řada lidských kontaktérů s Lyrany byla násilně umlčena tajnými službami. Lyrané se snažili stýkat se s lidmi a učit je rozvoji mimosmyslových a léčitelských schopností. Koncem sedmdesátých let byly všechny lyranské základny v Jaderském moři napadeny orionskými reptiliány. Základny byly rozmetány doslova na prach za použití vysoce výkonných elektromagnetických zbraní a během tohoto překvapivého útoku byla většina Lyranů zabita. Zbylí se museli rychle stáhnout ze Země. Po těchto dvou incidentech, ke kterým skutečně - ať se nám to může zdát jakkoliv neuvěřitelné - na Zemi došlo, rozhodla andromédská rada, sdružující všechny mimozemšťany, které můžeme považovat za "pozitivní", že na Zemi nebudou vytvářeny základny jakékoli její členské civilizace až do doby, kdy se zde nezlepší podmínky. Výjimkou jsou základny "bublinového typu", které nejsou součástí běžné fyzické reality. K Japonsku nejbližší základna, na které aktivně působí reptiliáni a šedí společně s lidskými kolaboranty, se nachází v oblasti Pine Gap na Novém Zélandu. Podobné základny jsou také v Austrálii. Jsou další místa na této planetě, kde v podzemí pracují dnem i nocí obrovské vysoce výkonné důlní stroje, razící další chodby a vytvářející prostor pro nové a nové základny. Některé z těchto základen se nacházejí přímo pod velkými lidskými městskými aglomeracemi - například pod Denverem nebo Moskvou. Jen na nás záleží, zda zastavíme ve všech ohledech nezákonné aktivity neviditelného vojensko hospodářského komplexu, který tuto skrytou mimozemskou invazi podporuje. Ne všichni šedí mimozemšťané jsou pro lidstvo nebezpeční. Některé skupiny šedých se v poslední době snaží vymanit zpod nadvlády reptiloidů a budou mít zřejmě tendenci hledat u lidstva pomoc - ovšem pokud lidstvo během následujících let zvedne své vibrace. Pokud se tak stane, budou muset všechny frakce reptiloidů, malých šedých i vysokých šedých, s lidmi chtě nechtě jednat jako s rovnými. Tyto mimozemské skupiny se ovšem právem obávají, že budou ze Země vykázány, a proto se snaží všemi prostředky lidstvo zdegenerovat a jeho vývoj zpomalit nebo úplně zastavit. Podporují na Zemi náboženství jako perfektní antievoluční programy a snaží se ze zákulisí pomocí finančních manipulací vytvářet na Zemi situace ohrožení a napětí, včetně rozpoutávání válečných konfliktů. Nicméně náš vnitřní potenciál je obrovský a členové andromedské rady předpokládají, že nad orionskými reptiliány "zvítězíme" - protože podobný vývoj se již v minulosti uskutečnil na několika Zemi podobných planetách. Řešení je v nás - nikoli ve hvězdách kolem nás. Pokud díky meditačním cvičením dostatečně rozvineme své srdeční centrum, staneme se doslova přes noc bytostmi, které nebude moci žádný reptiloid nebo "šedý mimozemštan" ohrozit. Lidstvo ovšem v současnosti nutně potřebuje otevřít oči. Většina lidí podvědomě tuší, že se Zemí "něco není v pořádku", ale protože drtivá většina současných lidí ještě nedisponuje rozvinutým mimosmyslovým vnímáním, lidstvo neví, jakému nepříteli vlastně musí čelit. Napřed musíme o nepříteli vědět, teprve poté ho můžeme porazit. 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama