A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

MIMOZEMSKÉ RASY část 2 (z Plejád a Sýria atd)

16. ledna 2011 v 9:10 | pch weby |  Objevte REALITU

Je možné spatřit 3D lidským okem hvězdu/planetu, na které žijí vysoko-vibrační bytosti v oblasti Plejád nebo Síria? Nebo je to tak, že hvězda je viditelná, ale bytosti   z vyšších dimenzí, které ji obývají, pouhým okem spatřit nelze?

Vesmír je nesmírně složitý a vícevrstevný živý organismus. Začněme Plejádami. Na úrovni, která odpovídá naší současné vibraci, vnímáme Plejády jako hvězdokupu, která sestává z přibližně 1500 hvězd. Plejády jsou hvězdný útvar, který se nachází poměrně blízko od planety Země, přibližně nějakých 400 světelných roků. Plejády jsou velice mladý hvězdný systém a před nějakými 50 milióny lety ještě hvězdy v Plejádách neexistovaly. Na fyzické úrovni jde o velice dynamický hvězdný útvar, který sestává z obřích hvězd a tak zvaných hnědých trpaliků - maličkých hvězd, ne větších než je náš Jupiter. Některé z hvězd v Plejádách vyzařují silné rentgenové záření. Prostor mezi těmito hvězdami je naplněn mračny horkých prachových částic. Na fyzické úrovni neexistuje v oblasti Plejád nic, co by připomínalo planety typu Země. To neznamená, že tento velice mladý hvězdný systém není naplněn životem. Když opustíte biologické tělo a pohybujete se jako duše otevřeným vesmírem, můžete se přibližovat k obřím hvězdám, z nichž daleko do prostoru tryskají proudy žhavé plazmy, nebo z nichž vychází silné rentgenové záření a nic se vám nestane. Zkušené duše dokonce zjištují , že mohou takováto silně dynamická místa ve vesmíru využít jako zvláštní zdroje energie. Mnohokrát jsem se pohyboval skrze Plejády, protože tato hvězdokupa je jako nejjasnější hvězdný útvar na obloze považována amazonskými šamany za něco mimořádného. Jsou zde obrovské hvězdy - mnohem větší než Slunce, které vydávají spíše namodralou záři. Kolem těchto hvězd jsem mohl vnímat složité jemnohmotné systémy, skládající se z mnoha vibračních vrstev. Staly se domovem bytostí, které opustily prostředí terrestrických planet hmotného typu a přestaly být vázány na život spočívající na uhlíkové bázi. Takovéto jemnohmotné systémy existují kolem megahvězdy Alcyone, Pleyone, Maya, Electra nebo Atlas. V této oblasti existují také jakási "výcviková střediska" pro duše, které se zde učí tvořit své vlastní první hvězdy a planety. Plejády jsou pokusné území, kde přibližně v prostoru širokém 12 parseců se jemnohmotné bytosti intenzivně učí pracovat s primární hmotou a regulovat kosmické energetické procesy. Přicházejí sem mimo jiné i duše z pozemského astrálu během meziinkarnačních period. Teď nemluvím o všech duších - dostanou se sem jen ty, které v zemském astrále obývají mezi inkarnacemi nejvyšší vibrační vrstvy. Plejády jsou z hlediska vzdáleností, jak je chápou jemnohmotní tvorové, takřka součástí planety Země. Vzdálenost 400 parseců překoná duše stejně snadno jako chodec na Zemi vzdálenost několika desítek metrů. V oblasti Plejád byla vybudována řada učebních center, ve kterých duše rozvíjejí své schopnosti. Na hmotné úrovni se zde v žádném případě s organickým životem nesetkáte - rentgenové hvězdy, kterých je zde spousta, by spolehlivě zabily vše živé, i kdyby zde nějaké planety podobné Zemi byly. Ty zde ovšem vůbec nejsou, protože planety potřebují ke svému vzniku nejméně několik miliard let, a my si musíme uvědomit, že ještě v době dinosaurů žádné Plejády neexistovaly. Na Plejádách se hrají různé "kosmické hry" - duše zde mezi sebou soutěží ve vytváření zárodečných planet, nebo si navzájem "kradou" hvězdný materiál tak, že ovlivňují trajektorie hvězd, kdy si hvězdy navzájem odsávají svoji energii. Přitom některé hvězdy svoji hmotu znásobí a jiné zaniknou, nebo se mění v kolabující trpaslíky. Duše takové hry nesmírně baví, protože se takto dostávají do těsného kontaktu s nejtěžším stavebním materiálem ve vesmíru - s fyzickou hmotou. A veškeré manipulace s fyzickou hmotou - včetně našich zrození, jsou pro každou duši velká výzva. Plejády jsou tedy domovem bytostí, které existují ovšem na úrovni páté a šesté prostorové hustoty. Je to významné středisko výměny informací, které navštěvují bytosti ze vzdálených galaxií a také bytosti, které neobývají hmotný vesmír a jejich existence není vázána na stelární a planetární stanoviště. Energie, přicházející z Plejád, mohou sehrát významnou roli během nacházejícho vzestupu vibrací lidstva. Když po vymístění z těla plujete k Plejádám, cítíte odtud podporu a hřejivé teplo. Plejády jsou velmi krásné - připomínají shluk zářících klenotů zahalených do modrých reflexních mlhovin. Když se na ně během meditace nalaďujete, získáváte velkou sílu a zvyšujete vibrace. Sídlí zde bytosti, které nám mohou skutečně pomoci. Těmto bytostem můžeme říkat mimozemšťané nebo andělé nebo dobré duše. Mezi těmito kategoriemi neexistují žádné pevné hranice.

A teď k Siriu.
Na hmotné úrovni je Sírius zvláštní dvojhvězda tvořená obrovským Síriem A a maličkou hvězdou Sírius B, která je bílým trpaslíkem a není o moc větší než lecjaká planeta. Tento bílý trpaslík krouží kolem Síria A, přičemž doba obletu trvá padesát let. Sírius je vibračně daleko hutnější a těžší hvězdný systém než Plejády. Pokud jsou Plejády spojeny spíše s našimi vyššími energetickými centry, jako je srdeční centrum nebo třetí oko, je dvojhvězda Sírius propojena na dálku především s našimi třemi spodními energetickými centry. Kolem Síria A existuje sofistikovaný kvazihmotný energetický plášt, který obývají bytosti, žijící ve stavu čtvrté prostorové hustoty. Pokud bychom se s těmito bytostmi setkali, je pravděpodobné, že by se nám ukázaly v podobě plazů. Ve skutečnosti řada těchto bytostí existuje pouze ve formě inteligentních energetických polí. Bytosti ze Síria jsou značně vyspělé, ale kontakt s nimi nemusí být právě jednoduchý, protože jsou zvyklé hrát dominantní roli a mají sklon používat sílu. Jde o velmi staré bytosti, které jsou mistry v ovlivňování života na planetách. Jsou posedlé kontrolou organického života a experimenty s ním. Zároveň vnímají organický život jako druh kosmického akumulátoru, přes který mohou získávat určité druhy pro ně stravitelné energie. Mně osobně Síriané velice připomínají indické "duchovní" guruy. Mohou vám do jisté míry pomoci, pokud nejste ochotní pracovat na sobě sami, ale nechávají si za to velmi dobře energeticky zaplatit. Dokážou kontrolovat vaše tři spodní energetická centra, a tím ve vás vyvolat pocit, že jsou "pány zázraků". Snaží se vás na sebe fixovat, protože potřebují vaši energii. Snaží se učinit vás na sobě závislými. Ve skutečnosti jsou to značně omezené bytosti, které nedůvěřují absolutnímu vědomí, a proto žijí v permanetním strachu a jsou posedlé touhou manipulovat jinými. Kolem Síria B lze vnímat několik kvazihmotných planet, které jsou takřka hmotné - nacházejí se ve stavu přibližně tři a půlté prostorové hustoty. Jsou to experimentální planety, navrhované a vyráběné jemnohmotnými inteligencemi ze Síria A. Viděl jsem na těchto planetách unylou přírodu, která připomíná naše bažiny a pouště. Některé z nich jsou čistě vodními světy. Inteligence ze Síria A zde pěstují různé tvory, do jejichž genetického materiálu neustále zasahují a experimentují s nimi. Žijí zde bytosti podobné obojživelníkům, plazům a hmyzu - některé jsou nadané inteligencí srovnatelnou s lidskou. Hmotně se pohybovat po těchto planetách je obtížné - museli byste si "zhmotnit" tělo odpovídající hustoty a s odpovídajícím dýchacím ústrojím, nebo byste se sem museli jednoduše inkarnovat. Ideální je prozkoumávat tyto planety v jemnohmotném těle. Pokud máte dostatečně aktivní srdeční čakru, projdete snadno neviditelnými ochrannými silovými poli Síria a můžetete si tyto "laboratoře" prohlédnout.

Záře na fotografii je energie z vesmíru? Nebo jde o energii pocházející ze Země?

Energetický paprsek zachycený na fotografii je proud kosmické energie, která se soustřeďuje do určitého místa v Zemi. Toto místo funguje jako energetický vír, který do sebe energii z kosmu v určitých periodách vtahuje, pak ji v sobě akumuluje a opět ji v určitých periodách ze sebe vystřeluje do energetické sítě planety Země. Takovýchto míst je na Zemi více a hrají důležitou úlohu - spojují Zemi s vibračně vyššími světy a s vesmírem a zvyšují zemské vibrace. Určitě bych doporučoval v daném místě meditovat a především během východu slunce zde vědomě vtahovat energii do energetických center - především do třetího oka a solaru. Může to zvýšit naše vibrace, což se může projevit i rychlým zlepšením naší fyzické kondice.


Čím se liší stav OOBE, kterého člověk dosáhne při meditaci a pohybuje se při něm na astrále, a stav "transformace", kdy dojde k dematerializaci fyzického těla?

Když srovnám tyto dva stavy na základě své vlastní i všeobecné zkušenosti s nimi, mohu mezi nimi najít mnoho podstatných shod, ale také mezi nimi zjišťuji velký rozdíl.
Za prvé - naučit se opouštět fyzické tělo metodou astrálního cestování je poměrně snadné a podle mě je schopen se to naučit při troše trpělivosti každý. Naproti tomu dematerializace fyzického těla je veliká vzácnost a dochází k ní zatím velice výjimečně. Já osobně od raného dětství takřka denně opouštím vědomě svoji fyzickou schránku. Ovšem stav rozplynutí se fyzické hmoty svého těla jsem za celý svůj život zažil pouze několikrát - během určitého výjimečného období a za zcela výjimečných podmínek. Když prožíváte stav hmotného rozplynutí, nemusíte si v tu chvíli vůbec uvědomovat, že k něčemu tak zásadnímu došlo a můžete se domnívat, že právě pouze astrálně cestujete. Způsob pohybu prostorem je přitom velice podobný. Rozdíl se projeví, když chcete nějakým způsobem působit na fyzickou realitu. Jako astrální cestovatel to máte v tomto směru velice těžké - musíte vynaložit obrovské úsilí na to, abyste fyzickou hmotu ovlivnili. Několikrát se mi po opuštění fyzického těla podařilo pohnout nějakým předmětem, ale vždy to vyžadovalo velké úsilí. Když se vaše tělo rozplyne, jste schopni ho v jiném místě opět zhmotnit. Můžete v tomto místě zcela hmotně působit a mohou vás přitom vidět i jiní lidé. Mám za sebou takovouto zkušenost. Zprvu jsem svůj stav po rozplynutí fyzického těla vnímal jako běžnou astrální projekci a vlastně jen díky svědkům, kteří se nacházeli v místě, kde se mé tělo zpětně zhmotnilo, i v místě, kde se rozplynulo, jsem získal důkaz o tom, že nešlo o pouhou astrální projekci. Myslím, že naučit se vědomě se vytělesňovat je naším současným evolučním úkolem, zatímce naučit se "odhmotňovat" své fyzické tělo je evolučním úkolem naší budoucnosti. Jisté je, že disponujeme mechanismem, pomocí kterého dokážeme biologickou hmotu svých těl během zlomku sekundy doslova rozmělnit na subkvantové částice a pak nějakým způsobem "vtáhnout" do své duše, do svého Já. Domnívám se, že tento mechanismus spočívá v prudké změně v činnosti naších tří spodních energetických center - centra v břiše, pánvi a kostrči. Musíme si uvědomit, že naše fyzické tělo je ve skutečnosti jen řídký oblak sestávající z kvant energie - a kdybychom tato kvanta energie všechna stáhli do jednoho místa, vešla by se pohodlně na špičku špendlíku. V jistých situacích dochází ke spuštění tohoto mechanismu samovolně. Spouštěcím mechanismem může být například silný strach. Z Evropy jsou známy připady takovýchto spontánních dematerializací, kdy se člověk změnil ve shluk vznášejícho se průsvitného vědomí, z doby druhé světové války. Například někteří Židé - v situaci, kdy byli obklíčeni ve svých domech, zažili tyto stavy. Jejich pronásledovatelé pečlivě prohledali místnost, aniž je mohli spatřit, protože oni se v této místnosti vznášeli jako neviditelní pozorovatelé, kteří "ze strachu" dematerializovali svá těla. Pokud se nám v budoucnu podaří vědomě tento mechanismus dematerializace ovládnout, bude to znamenat, že jsme dosáhli toho největšího vítězství nad fyzickou hmotou. Budeme moci být hmotní dle potřeby - pouze tehdy, když budeme chtít. Je zřejmé, že mnoho mimozemských ras již dosáhlo tohoto stupně. 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama