A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST

16. ledna 2011 v 9:05 | pch weby |  Objevte REALITU
    
_________________________

                 
                  Petr Chobot odpovídá na otázky japonského spisovatele a publicisty                                                                           AsakawyV jakém stadiu je nebezpečí světové války, o kterém jsme hovořili minule? Vyvíjí se to dobrým směrem nebo špatným směrem?

Riziko rozsáhlejšího válečného konfliktu jsem začal vnímat asi před rokem během svého pobytu v silových zónách v Peru. Během své poslední - nedávné návštěvy těchto zón jsem se snažil během napojení na zdroj z vyšších dimenzí získat co nejvíce aktuálních informací, týkajících se tohoto problému. Informace, které jsem získal, lze považovat za značně povzbudivé. Pozitivní síly udělaly zřejmě vše, co mohly, k odvrácení tohoto konfliktu. Velice krizový byl tento měsíc - listopad. Zdá se, že z nejhoršího jsme venku. Pokud do konce roku nevznikne nějaký větší konflikt na Blízkém východě, nejbližší dva roky budou poměrně klidné. Známá bulharská jasnovidka Vanga, kterou jsem osobně znal, předpověděla na tyto roky rozsáhlý válečný konflikt. Ale proroctví jsou zde proto, aby se nesplňovala - jde o kosmická varování, která nám umožní uskutečnit korekce. Podobá se to situaci v devadesátých letech, kdy také pozitivní síly, které hlídají a podporují tuto planetu, "zkorigovaly" její vývoj. Na tuto dobu známý americký věštec Edgar Cayce předpovídal rozsáhlou přírodní katastrofu, způsobenou výbuchy sopek. A tato hrozba byla také odstraněna. Z vyšších dimenzí mi bylo v silových zónách v Peru sděleno, že mocný oblak negativní energie, který visel nad Blízkým východem, byl roztrhán a značně oslaben - a to jak vlivem změn v kolektivních lidských mentálních a emocionálních polích, tak i díky záměrným zásahům z kosmu. Úplně vyhráno ale ještě není - do dvou let budeme čelit válečné hrozbě opět - a ohniskem konfliktu bude v tomto případě Čína, respektive její Čínské moře.

Momentálně se zhoršují vztahy Japonska s Čínou a Ruskem, má to nějakou souvislost se světovou válkou? Co můžeme dělat pro odvrácení války?

Zhoršující se vztahy mezi Čínou a okolními zeměmi mají skutečně přímou souvislost s možným vypuknutím rozsáhlejšího válečného konfliktu asi za dva roky. Bytosti z vyšších dimenzí upozorňují, že tato hrozba je velmi vážná a že bychom měli udělat maximum proto, aby k tomuto konfliktu nedošlo. Konflikt vypukne, pokud dojde k podstatným změnám ve vztazích mezi USA a Čínou. V první fázi by šlo pouze o jakousi  "studenou válku" ve formě hospodářského embarga - jakousi obchodní válku. Průmysl ve Spojených státech - ať už výroba automobilů, nebo výroba počítačové techniky a produkce Silicon Valley budou ohroženy záměrným embargem Číny na vývoz určitých klíčových nerostů. Amerika se bude snažit si tento vývoz vynutit, následně dojde v Jihočínském moři k nějaké vojenské blokádě a Čína zaútočí pomocí nového sofistikovaného vojenského systému ze svých ponorek na americké námořní lodě. Doporučuji v tomto směru Japoncům, aby zůstali v průběhu tohoto konfliktu neutrální a nepodlehli vlivu Ameriky. Pokud se tak stane, konflikt by byl už ve svém počátku značně utlumen a Japonsko by sehrálo roli velkého mírotvorce a v podstatě zachránce celé oblasti. Věřím, že i tato hrozba bude nakonec kosmickými silami dobra anulována. Ale samozřejmě - jisté to není. Musíme k tomu především přispět my. Kosmické bytosti nám nesmí svoji pomoc nebo verzi naší budoucnosti nijak vnucovat. Mám v plánu navštívit v nejbližší době Čínu - konkrétně její nejsilnější silová místa - a umístit zde harmonizující zářiče - především speciální, mocně vyzařující křišťály pocházející z brazilských náhorních plateau. Tyto křišťály budou napojené na celosvětovou sítˇ meditujících a na mimozemské energetické zdroje a budou periodicky - především během úplňků - aktivizovány. Energetickým středem Číny je oblast Xi-an, kde se nachází nejvyšší pyramida, která vůbec stojí na této planetě. Je vyšší než Cheopsova. Číňané existenci této stavby úporně zatajují. V této oblasti se nachází 16 dalších obrovských pyramid. Chystám  se umístit na vrchol každé z těch pyramid jeden zářič - a takto ovlivnit vibrační pole celé Číny, věřím, že toto pole může být zharmonizováno a jeho vibrace zrychleny dříve, než bude pozdě. Pokud se podaří Čínu transformovat, budoucnost celé planety Země bude daleko, daleko lepší. Pokud bude v Číně vzrůstat společenské napětí, mohou vrstvy, které nyní v Číně vládnou, chtít toto napětí eliminovat tím, že vytvoří hrozbu "vnějšího nepřítele". A to může být pro další vývoj celé planety velmi nebezpečné.

Mluví se o možnosti povstání mas, stávkách v Číně. Je ta pravděpodobnost vysoká?

Společenské napětí v Číně je zjevné už dnes. Pokud toto napětí ještě více zesílí, bude vládnoucí vrstva čínské společnosti chtít použít osvědčenou metodu vytvoření "vnější" hrozby, která by čínskou veřejnost opět sjednotila. K tomu nesmí dojít. Považuji za velmi důležité, abychom v dalších měsících posílali na čínské území co nejvíce pozitivní energie, energie Světla a Lásky. Musíme toto území celé doslova zahalit do zlatého, životadárného světla. To velmi sníží riziko takovéhoto negativního vývoje. Agrese vzniká v lidech nekontrolovanými energetickými procesy v dolních třech energetických centrech. Tím, že vysíláme na určité území energii Lásky, aktivizuje u lidí na tomto území jejich srdeční centrum a tito lidé už nemohou být tak snadno manipulováni a zneužiti. Velmi pozitivní výsledky přinesly např. dálkové meditace, během kterých byla takto posílána pozitivní energie na území Pákistánu v době, kdy hrozilo, že se zde vlády - a tím i jaderných hlavic - zmocní fanatický Taliban. Lidská mysl má obrovskou sílu, a pokud se spojíme a vytvoříme společný záměr, tato síla se tím zmnohonásobí a může snadno měnit podobu našeho světa a našich dějin.

Prvního září se v moři u Okinawy objevil vír. Co je smyslem toho víru?

Vír u Okinawy souvisí s vysokou energetickou aktivitou v této oblasti. Na dně moře se v této oblasti nacházejí speciální kamenné bloky, které sem byly umístěny vysoce rozvinutou dávnou civilizací a které spojují nejen ostrovy Okinawy a Japonsko se sítí dalších energetických center. Vibrace japonských ostrovů se zvedají a v dalších letech se budou zvedat ještě výrazněji. Souvisí to s celkovou transformací planety Země, během které Japonsko sehraje významnou roli. Je pravděpodobné, že úkazů, jako je tento vír, bude v okolí Japonska přibývat. Japonsko by se mělo stát v dalších letech jedním z území, kde bude v lidském myšlení prosazen nový model člověka a světa, který bude zahrnovat také mimozemské vlivy a naši podstatu - nesmrtelnou duši.

Říká se, že únik ropy v Mexickém zálivu byl umělého původu, je to možné?

Ano, skutečně mohu potvrdit, že k explozi ropného vrtu v Mexickém zálivu nedošlo pouze "shodou náhod". Na Zemi bohužel operují síly, které se snaží všemi prostředky zabránit lidstvu ve zvyšování jeho vibrací. Tyto síly jsou posedlé mocí nad lidstvem a jeho kontrolou. Až lidé zvýší svoje vibrace, nebude možné je kontrolovat. Nebude možné lidi řídit ani pomocí psychotronických zbraní, jako jsou například torzionové generátory. Ovlivňování lidstva je několikastupňové, domnívám se, že takové lidské skupiny, které se snaží zamezit zvyšování vibrací lidstva, jsou napojené na negativní mimozemské rasy, respektive nízkovibrační formy života z jiných dimenzí. Ke zvýšení vibrací ovšem potřebujeme mít čistou přírodu. Pokud bude příroda kontaminovaná, vibrace se podstatně nezvýší a my "promeškáme" velmi významné období našich dějin. A právě o tohle manipulujícím silám jde. Na Zemi jsou skupinky, které zde fungují skrytě již celá desetiletí, a veřejnost o nich nemá ani tušení. Nemluvím teď  o "iluminátech" a podobných společenstvech, ty jsou jen pouhou špičkou ledovce a nebo jen maskou. Jsem si jist, že tyto skupiny, které jsou technologicky mnohem dál než zbytek lidstva, se nacházejí  v kontaktu s něčím zlověstným, s něčím, co nepochází z této planety. Snaží se udržet na planetě Zemi atmosféru strachu a snaží se Zemi kontaminovat. Tyto síly dobře ví, že Země je živý systém a pokud budou narušena moře, atmosféra a povrch kontinentů, Země nám neumožní další vývoj a nedojde k evolučnímu skoku lidstva. Katastrofa v Mexickém zálivu byla v tomto případě velmi vydařeným projektem těchto "ničemných" skupin. Vytvořila na planetě atmosféru strachu a výrazně snížila vibrace Severní Ameriky. Obrovská plocha moře byla zcela otrávena  a zbavena života a stala se "rezervoárem negativních vibrací". Do moře vyteklo nejméně dvěstěkrát více nafty, než bylo oficielně uvedeno. Poté byla k "likvidaci" této nafty použita tekutina, která ještě více kontaminovala životní prostředí. Bylo to podobné, jako byste člověku, který vypil jed, podali ještě silnější jed, aby byl zachráněn. Naštěstí existují velmi silné obranné mechanismy planety Země a jsou zde i mocné pozitivní mimozemské vlivy. JENOM díky těmto vlivům byla nakonec katastrofa v Mexickém zálivu zvládnuta. Na veřejnost se dostaly zprávy, že oblasti, zamořené naftou, se v moři nepochopitelným způsobem zmenšují. A že obrovská oblaka nafty, vznášející se v moři, kamsi mizí. Nic nemůže zmizet jen tak - zasáhly zde jednoznačně pozitivní síly, které se snaží o to, aby nám nebyla vzata velká dějinná šance. Je to podobné, jako když do sebe UFO lodě  na Sibiři nasávaly oblaka stroncia a zbavovaly rozsáhlá území vysoké radioaktivity, poté co zde byla provedena řada pokusných nukleárních explozí. "Ničemné skupiny" jsou podřízeny bytostem, kterým amazonští šamani říkají "depredadores", neboli dravci. Tyto bytosti se živí energií našeho strachu a utrpení už po celé tisíce let. Pokud se naše vibrace zvednou, tyto bytosti ztratí svůj nejoblíbenější zdroj potravy - ztratí planetu Zemi. K úmyslnému narušení ropných vrtů nedošlo pouze v Mexickém zálivu - stejně špatná je situace např. u západoafrických břehů v nigerijských vodách, pouze se to utajuje. A nijak dobrá není ani situace v Rudém moři a na mnoha dalších místech této planety. Katostrofa v Mexickém zálivu nebyla osamocenou akcí, ani nešlo o náhodu. Tato záměrná akce byla součástí globální ničemné strategie. Tato strategie zahrnuje také rozsáhlou kontaminaci Aljašky, Sibiře a Amazonie, k níž v posledních letech dochází. Zde všude naftové koncerny, vesměs ovládané ničemnými skupinami rychle a systematicky nahrazují poslední panenskou přírodu "zónami smrti", které vysílají do pole planety i do biopole každého z nás na dálku ty nejhorší vibrace. Jde o to, že čistá panenská příroda může sloužit jako mocný akumulátor pozitivní energie vysílané planetě Zemi - něco jako odrazová plocha, která reflektuje tuto energii do nás. Stejně jako jsou poslední pralesy záměrně kontaminovány naftou, je atmosféra i povrch kontinentů záměrně kontaminován těžkými kovy, rozprašovanými z letadel. Toto vše se skutečně děje, ať už se to může zdát veřejnosti třeba i neuvěřitelné. Čím dříve se to veřejnost dozví, tím dříve bude možné proti původcům těchto skrytých zločinů zakročit.

Existují zprávy, že vlivem úniku ropy se zastavilo proudění mořského proudu v Mexickém zálivu a došlo ke zpomalení Golfského proudu, který směřuje k severozápadní Evropě. Víš k tomu něco bližšího? 

Mořská prouděni v Mexickém zálivu byla po katastrofě, ke které došlo po úniku ropy, zcela změněna. Golfský proud je skutečně nyní zpomalený, a to se může výrazně projevit ve změně klimatu v Evropě. Golfský proud se ovšem kvůli různým negativním změnám na planetě Zemi zpomaluje a slábne už několik let. Země je velmi citlivý živý systém. Nelze se domnívat, že když např. vypálíme deštný prales a nebo v moři necháme explodovat atomovou pumu, nedojde ke změnám v mořských proudech. Když vrazíte člověku do nohy jehlu, projeví se to v celém těle. Celé tělo to pocítí. Pokud se bude Golfský proud dále zpomalovat, stanou se do několika let některé oblasti Evropy prakticky neobyvatelné. V Anglii budou dosahovat zimní teploty mínus třiceti stupňů, Holandsko doslova zmrzne, změní se v tundru, vystavenou ledovému větru. Myslím si, že daleko větším nebezpečím než katostrofa v Mexickém zálivu je ale v tomto směru zneužívání klimatických a atmosférických zbraní, které je v plném proudu. Tyto zbraně dnes běžně používají USA, Rusko, Čína, a dokonce i některé další země. I používání těchto zbraní je součástí "ničemného plánu", který má vést ke zpomalení vibrací lidstva a planety Země. Přičemž většina vojenských expertů, kteří za těmito experimenty stojí, o tom vůbec nemusí vědět. Planeta Země nám vytváří ideální podmínky k životu, například Evropa byla dlouho chráněna teplým Golfským proudem, díky kterému mohly i v severních šířkách, např. na pobřeží Anglie vyrůstat palmy. Nenarušená příroda nás chrání, vyživuje nás a dává nám prostředky k neomezenému růstu a evoluci. Pokud je planeta jako živá bytost destabilizována, tato ochranná funkce se ztrácí a my se stáváme na své vlastní planetě těžko přežívajícími cizinci.

Konec rozhovoru:

Máš nějaký konkrétní vzkaz, něco, co bys rád sdělil Japoncům ?

Rád bych vzkázal lidem, aby se v současné době pokud možno soustředili na vědomou akumulaci čisté energie z vesmíru a na vysílání této energie do míst, která jsou nyní nestabilizovaná a napadená temnými programy. Japonsko je v současné době zásobeno obrovským množstvím čisté, zářivé energie z vyšších kosmických zdrojů. Je potřeba, aby co nejvíce lidí akumulovalo tuto energii a vysílalo ji do prostoru kolem Japonska - v těchto dnech a týdnech pak především na korejský polostrov a do prostoru Číny. Japonsko se může stát doslova záchranou pro celou tuto část planety. Lidská mysl má obrovskou sílu a pokud je správně nasměrována, dokáže změnit vše negativní v pozitivní. V současné době se síly, které se snaží zmařit šanci na vibrační vzestup lidstva, budou soustřeďovat na mozky a vědomí těch nejslabších lidských jedinců a skrze ně se budou snažit na poslední chvíli rozpoutat války a vytvářet emocionální napětí a atmosféru strachu. Tím, že vyšleme na korejský polostrov proudy láskyplné energie, zabráníme eskalaci konfliktu, který je zde uměle rozdmýcháván jen proto, aby v této části planety klesly vibrace. Nelze dopustit jakýkoliv vojenský střet v tomto regionu, s ním spojenou kontaminaci moře a možné použití biologických a nukleárních zbraní. Právě o toto se dnes síly, které chtějí zbrzdit vibrační vzestup lidstva, ze všech sil snaží. Během tohoto měsíce je možné planetu ještě destabilizovat, protože na časové ose existují vhodná "okna", skrze která mohou do lidského vývoje vstupovat agresivní negativní síly z nízkovibračních světů. Temný energetický mrak na Blízkém východě byl úsilím sil Světla rozbit, a proto tuto oblast nelze použít jako vhodný spouštěč rozsáhlejšího konfliktu. Proto se negativní síly přesunuly do oblasti jihovýchodní Asie a zde - skrze působení na vybrané jedince - se snaží vyeskalovat napětí. Tyto síly potřebují "vhodné lidské antény", aby mohly své záměry uskutečnit. Představme si, že obalujeme vládní i vojenské představitele Číny, Jižní a Severní Koreje vrstvou zářivého zlatobílého světla, která odráží negativní jemnohmotné vlivy. Vše ovšem dobře dopadne - jsme velmi silné bytosti a propojíme-li se vnitřně s Absolutnem a s vyššími světy, není zde nic, co bychom nedokázali překonat.


(Rozhovor se konal ještě před útokem KLDR na území Jižní Koreje)

Střední část rozhovoru o mimozemských rasách je zde vložena jako článek MIMOZEMSKÉ RASY část 1 a 2 protože zdejší editor povoluje jen 2000 znaků pro jeden článek :-)

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama