A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Energetická krize je prodlužovaný záměr!

12. února 2011 v 1:08 | www.gewo.info |  Volná energie

Energetickou krizi mohou zcela vyřešit automotivní generátory (poháněné energií z vakua). Pokud vědecká obec tuto možnost konečně vezme v úvahu, nebude ji sabotovat a bez hlubšího zkoumání a pochopení slepě popírat, ale naopak podpoří naši práci, můžeme velmi rychle vyvinout nové, výkonné energetické systémy. Mnohé pak může být řešeno způsobem, uspokojujícím všechna sdružení na ochranu životního prostředí, protože jaderné elektrárny, spalování uhlovodíků v elektrárnách, široká paleta malých motorů spalujících uhlovodíky, atd., to vše bude možné nahradit energetickými systémy, poháněnými energií získávanou z vakua.

Spalování uhlovodíků, vodní turbíny trvale plýtvající vodou z přehrad, větrná kola využívající energie větru a jaderné elektrárny, ohřívací vodu k produkci páry pohánějící parní turbíny roztáčející generátory - to vše slouží jedné jediné věci: Nepřetržitému obnovování ďábelsky navrženého dipólu externího elektrického vedení a okruhu s uzavřenou proudovou smyčkou, v němž energie mizí rychleji než jsme ji uvedenými způsoby schopni doplňovat. Hrozivá devastace a zamoření biosféry nikdy nepřispěla jediným wattem do elektrického vedení, v němž se pouze nesčetněkrát obnovuje a obnovuje vzápětí opět zbytečně ničená bipolarita.

Je zbytečné připomínat děsivé zmrzačení biosféry, zánik druhů a znečištění planety, včetně šíleným způsobem projektovaných elektráren. To vše - mohu-li citovat Nikolu Teslu - představuje nejnevysvětlitelnější úchylku od logického myšlení, jakou kdy zaznamenala historie vědy.

Bylo by opravdu báječné, kdyby se všechna společenství bojující za záchranu životního prostředí spojila a najala některé přední částicové fyziky se zkušenostmi na poli symetrie a narušované symetrie, aby prokázali pravdivost našich tvrzení. Např. výkon dodávaný hřídeli generátoru neodpovídá výkonu v externím elektrickém vedení. Slouží pouze k neustálému obnovování bipolarity zdrojového dipólu. Takto vytvořený dipól extrahuje volnou energii z vakua, která pak neputuje k odběrovým svorkám vodiči, ale prostorem v jejich okolí. Ve skutečnosti je do vodičů odváděno jen velmi malé procento teto kolem nich proudící energie, k "pohonu" elektronů. Drtivá většina energetického toku přitom obvod zcela mine a  je zbytečně promarněna.

Existenci Heavisidova nedivergentního proudového komponentu zcela přesvědčivě demonstruje Bohrenův experiment.
Ten použil rezonátoru, který náboj zadržuje, místo toho aby ho propouštěl ve formě statické elektřiny. Definice "magnitudy" (ve skutečnosti jde o lokální špičku hustoty, NE o magnitudu!) potenciálu či pole zde figuruje výhradně jako reakce typického vzorku, prezentovaná jeho interakcí s vypočtenou hodnotou nejvyšší úrovně pole statického náboje v libovolném bodě. Rezonance náboje, obsaženého ve větším geometricky ohraničeném prostoru prostě navyšuje reakci typického vzorku o náboj, vnikající z vnějšku Poyntingovy statické složky typického vzorku do obvykle nedivergentního Heavisideho komponentu toku energie. Rezonující náboj takto podchytí asi 18× více energie, než zachytí Poyntingova oblast statického průměru - a to prostým rozšířením sféry, v níž je náboj zachycován. Tato složka tedy zadrží více nerezonujícím nábojem běžně nezadržované energie, což je dodatečný důkaz, že zmíněný Heavisideho komponent je fyzikální skutečností, přestože ho Lorentz odmítl...

Experiment vykazuje na výstupu zhruba osmnáctinásobek energie, než bylo vloženo, protože Bohren už v počátečním zadání bral "nedivergentní", Heavisidem v osmdesátých letech devatenáctého století (!) ohalený, komponent jako fyzikální realitu. Zatím co Poynting nikdy nebral v úvahu nic jiného, než energetické složky reálně vstupující do obvodu, Heaviside zvažoval vše; zadržované součásti i enormní počet zbývajících složek vně Poyntingových komponent proudu.

Naléhavě žádám, abyste vzali v úvahu článek, který AIAS zveřejnila v "Physica Scripta". Popisuje více než tucet mechanizmů sloužících k bádání a vývoji designu, včetně postupů sloužících zvyšování výkonu systémů extrahujících elektromagnetickou energii z aktivního vakua.

Tom Bearden, PhD

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama