A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

2012 a David Icke - Jen další iluze!

7. března 2011 v 17:03 | David Icke |  Po roce 2012

Jsme uprostřed kolektivní transformace, alespoň na této úrovni vnímání, i když nevěřím, že jde o transformaci, o níž mluví hnutí Nového Věku a jiní. Já bych řekl, že jsou vlastně dvě 'transformace' a jedna z nich je uměle vytvořena, aby nás mátla.

Rok 2012 bude velmi významný pro Ilumináty a v tomto bodě také podle Mayského kalendáře nastane transformace do nového světa. Staří Mayové, v místech, kde dnes leží Střední Amerika, vyvinuli své vlastní měření času a pozorovali opakované cykly, které v kalendáři detailně zaznamenali. Tvrdili, že Velký Cyklus začal 11. srpna roku 3114 př.n.l. a skončí v den zimního slunovratu 21. prosince 2012, v bodě, kdy po 26 000 letech skončí také 'Velký velký Cyklus'. To se vztahuje k domněnce Nového Věku o přesunu astrologického Věku Ryb do 'osvíceného' Věku Vodnáře.

Říká se, že jde o okamžik, kdy začnou nové cykly a lidstvo bude zalito láskou a světlem. Webové stránky Mayského kalendáře toto základní téma shrnuly:

'Není důvod, abychom ve víře nepokročili dál do představ o tom, co na nás čeká. Můžeme věřit, že jde o dobu, kdy se má lidstvo probudit do opravdového partnerství jednoho s druhým, se Zemí a s Kosmem. Akceptováním tohoto partnerství můžeme žádat o své nezadatelné právo a stát se Galaktickými občany, kteří pečují a pomáhají planetě, tudíž i sami sobě. Je jasné, že to je tou výzvou naší doby. Svítání o Zimním slunovratu přijde včas a podle plánu a v ten den si vzpomeneme, že jsme opravdu Děti Světa.'

I za cenu, že naštvu mnoho lidí v komunitě Nového Věku, říkám, že toto je ta falešná transformace.

Nemám nic proti faktu, že 2012 je významný rok ve spojitosti s Časovou smyčkou a ani proti tomu, že Mayové určitě pozoruhodně vystihli planetární a kosmické cykly, jež spojili s časem. Jen říkám, že měřili počítačový program, kosmické planetárium a že ta předvídaná transformace je stejně iluzivní, jako zbytek této holografické reality.

Jde o další část "DVD", další objížďkový vedlejší děj. Čas neexistuje a nic, co se s ním ztotožňuje, není transformace Jednoty. Opravdu nejsme 'Děti Světa', ve skutečnosti jsme Nekonečné Vědomí.

Ztotožňovat se se 'světem', je ztotožňování se s Matrixem.

Jde o systém víry, který se pořád vztahuje k formě, bytí 'člověkem', 'Galaktickými Občany' a udržuje holografickou iluzi, které říkáme 'Země'. Milióny jsou chyceny Matrixem ve falešné transformaci. Mayský kalendář je jeden příklad a stejně tak i Ashtarova flotila.

Zúčastnil jsem se akce v Londýně, kde členové zbylých kmenů Inků mluvili o nadcházejících zemětřeseních a změnách. Žili vysoko v Andách v Peru, kde jejich lid zůstal izolován od zbytku společnosti, dokud se, jak předpovídala jejich legenda před 500 lety, neobjeví série znamení, která jim sdělí, že přišla transformace lidstva. Legenda říká, že až uvidí ona znamení, mají sejít z hor a říct světu, že začal další 'Pachacuti'. Pacha znamená 'Země' či 'čas' a Cuti znamená 'otočit vzhůru nohama'.

To je běžné téma a znovu, jsem si jistý, že zemětřesení a chaos, které předvídají (včetně hlavních geologických událostí), jsou navrženy Matrixem, že se mají stát, jak se již ve skutečnosti také děje.

Pořád však říkám, že scénář 2012 je změna v programu, ne tak docela transformace v Jednotu uvědomující si sebe sama. Ta druhá nemá nic společného s Věkem Vodnáře, což je jen další scéna z DVD.

Děje se ještě něco jiného, co nesouvisí s naprogramovaným astrologickým pohybem či cykly času. Jde o transformaci vyzařující ze stupně vědomí, ve kterém jsou iluze, jako kosmické cykly, nepodstatné.

Aby počítačová analogie pokračovala, Jednota se nabourává do systému.

Synchronicita neboli koordinovaná 'náhoda' mohou mít mnoho příčin. Může jít o program Matrixu; může to být vědomí zachycené v iluzi příčiny a následku, kterou nazýváme cyklus reinkarnace a karma; a může se opakovaně napojovat na vědomí - vědění - na Jediné, Veškeré jsoucno a být tak vtahováno do podobných stavů vědomí.

Synchronicita poznání vás osvobozuje od synchronicity programu. Trik je rozeznat, která je která. Jde o znovu napojování se na Jednotu, která nese energii pravé transformace a kdokoli toto může dosáhnout tak, že se přestane ztotožňovat s iluzí a bude Jediným, jímž je.

"Transformace" Matrixu a transformace Jednoty běží souběžně a způsob, jak je od sebe rozpoznat, je podle jejich následků, které přinášejí. Přinese změna či událost lásku či konflikt ? Rovnováhu či nerovnováhu ? Spravedlnost či nespravedlnost ? Ještě více rozděluje či spojuje ? Uvězňuje či osvobozuje ?

Transformace Matrixu je o změně způsobu hry; transformace Jednoty je o ukončení hry, jelikož jsme dospěli k jejímu poznání až sem.

Energie následuje smysl reality, a když víte, že jste Jediné a toto vědění vyjadřujete, stanete se podstatou Jediného. To je vše, co musíme udělat, abychom se přetransformovali z omezování na Vše Možnost.

Rovnováha Jednoty strhává nevyrovnanou myšlenku a emoci a vybudí částice holografické sféry, aby vibrovaly tak rychle, jako nikdy před tím, až vibrace úplně vymizí. Vyrovná to hologramy těla těch, kteří se s tím spojí, obnoví je, uzdraví a ukončí proces stárnutí, jenž lze vidět u tolika lidí prožívajících fyzický život ve slabosti a nemocích.

Při transformaci ze strachu na lásku posíláme energii ústřednímu počítači Matrixu a přepisujeme jeho program. Odtud je to odesláno zpět do všech hologramů uvnitř super-hologramu a i tyto programy jsou přepsány do jazyka lásky. Rovnováha jednoty zacelí i díry v uspořádání naší kolektivní reality nazývané meziprostory. Jsou symptomem roztříštěnosti a v jednotě existovat nemohou. S tímto a ohromně narůstajícím potenciálem vidět za oponu 'viditelného světla', vše, co zůstalo skryto, nabude vědomého pohledu.

Tím, jak stoupá frekvence, mění se i náš vztah k iluzivnímu 'času' a ti, kdo plynou spolu s transformací, zažívají jak 'čas' ubíhá čím dál rychleji. Jednota vždy existovala, ale nyní ji lze zase pociťovat a pro ty, kteří se osvobozují od programu, je to jako volání domova.

Byli jsme chyceni do světa snů, o kterém jsme věřili, že je pravý. To zahrnuje i ty ostatní dimenze iluze, mezi nimiž se Matrixem uvězněné vědomí 'reinkarnuje' z jednoho programu do dalšího. Měli bychom vědět, že my už doma jsme a vždy jsme byli.

Je třeba přestat se ztotožňovat s formou, potřebou se 'vyvíjet', přestat se učit z nekonečné reinkarnované zkušenosti a přestat být podřízený vůli nějakého 'Boha'.

To vše jsou vlákna v síti kontroly, vedlejší děje filmu.

Místo toho si můžeme uvědomit, že jsme Jednotou a vidět tuto iluzi takovou, jaká skutečně je - tedy hloupá hra, kterou vytváří náš vlastní strach.Více viz kniha "Jen nekonečná láska je skutečná a vše ostatní je iluze", David Icke
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama