A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

2012 a Ing. R. Motyčka

5. března 2011 v 0:29 | Enigma |  Po roce 2012

Ing. Roman Viktor Motyčka:
Abychom prožili pozitivní budoucnost, je třeba něco dělat!
Posledních několik let se často hovoří o roce 2012, který by se pro lidstvo měl stát jakýmsi přelomem. Ale názory na to, co se toho roku má stát, se velice liší - někteří hovoří o totální katastrofě, která zničí lidstvo, jiní o duchovním přerodu. Co se podle vás roku 2012 stane?
Fenomén roku 2012 je kvalitativní skok kolektivního vědomí lidstva. Období, kdy dostatečné množství lidí dojde k osvícení, které nám umožní vytvořit společnost uspořádanou v Jednotě s universem. Probouzející se vědomí lidí umožnilo příchod nových stvořitelských světelných energií Jednoty (míněny tzv. transformační energie - pozn. red.), které potvrzují tuto změnu, ohlašují konec duality a oslavují mír mezi světlem a hmotou. Čeká nás závěrečná zkouška. Vyměníme vědomí "Já jsem" za vědomí "My jsme"? Potom budeme moci ve hmotě realizovat obraz ráje na Zemi tak, jak ho každý nosíme ve svém srdci.
Některé teorie mluví o tom, že při událostech, které se váží k transformaci a blízkému roku 2012, začne umírat nezvyklé množství lidí, a to v důsledku přírodních katastrof, epidemií, nešťastných nehod, ale také kvůli psychické či fyzické degeneraci, apod. Má se lidstvo z vašeho úhlu pohledu něčeho podobného obávat? Či jde o plané strašení a vyvolávání paniky?
Jsme optimisté, pokud se týká možností lidí, ale abychom materializovali pozitivní obraz budoucnosti, je nutné pro to něco udělat. Pokud tento pozitivní obraz neudržíme, může se stát i to, že se nám v určené době nepodaří kolektivně dokončit náš transformační proces a budeme si to muset zopakovat. Alespoň někteří. Proto je potřeba pozorně sledovat, jaká je objektivní situace, kterou si individuálně, skupinově a kolektivně vytváříme a přiměřeně pak na ni ve hmotě reagovat, abychom naivně situaci nepodcenili a zároveň abychom našimi neopodstatněnými obavami tyto situace nevytvořili. A ještě lépe - abychom naší vědomou duchovní prací dosáhli posunu k pro nás příjemnějším prožitkům. Pokud se týká možných katastrof a nepříjemných událostí, je nutné vědomě pochopit jejich důvod a vyčistit všemi dostupnými způsoby jejich příčiny. Jsou tu mezi námi lidé, kteří jsou k tomu povoláni a je moudré, dát jim k jejich práci dostatečnou podporu.
V souvislosti s předcházející otázkou se někdy mluví o tom, že by rok 2012 mohl být jakýmsi sítem, který "oddělí zrno od plev". Lidem, kteří si probíhající změny uvědomí, prý může nabídnout možnost duchovní transformace a povznesení na vyšší úroveň bytí. Právě ti by prý mohli vytvořit na Zemi civilizaci zlatého věku, či by podle jiných teorií mohli být přeneseni do jiné, vyšší dimenze, případně na jinou planetu. Ti, kteří možnosti transformace nevyužijí, podle stejné hypotézy zemřou, protože jejich fyzické tělo nápor vysoké duchovní energie nevydrží. Jenže kde je ta laťka, která rozhodne o tom, kdo je dost připravený, a kdo nikoliv? Skutečně by mohlo v onom přelomovém roce dojít k rozdělení obyvatelstva planety a pokud ano, podle jakých měřítek?
Všichni lidé mají stejné možnosti, musíme se však sami svobodně rozhodnout, jak chceme prožít probíhající období kolem roku 2012. Pro to, aby naše fyzická těla zvládla příchod stále silnějších světelných energií, je nezbytné zintenzivnit práci na svém individuálním osobním rozvoji, rozšiřovat vědomí a pročistit svoje těla. A toto naše rozhodnutí je tím, co nás může rozdělit. Individuálně musíme být sladěni s tempem navyšování vibrací planety Země a také kolektivního vědomí lidstva. A protože jsme všichni propojeni, můžeme si zároveň navzájem pomoci, neustále se ovlivňujeme a tím si pomáháme. Navíc planeta Země pomůže těm, kteří se rozhodnou ji následovat.
V poslední době se mluví o tom, že se na Zemi začíná projevovat vliv jakési univerzální síly - dřív tu prý působila síla pozitivní, jež lidi podporovala v transformaci, a pak síla negativní, která se snažila probíhající duchovní změny brzdit, či úplně zastavit. Třetí síla však podle některých názorů měla střet těchto dvou elementů zastavit a přibrzdit nástup možných katastrofických událostí, aby lidstvu dala čas k ukončení duchovního vývoje. Máte o této univerzální třetí síle nějaké informace?
Na Zemi neustále přichází ve vlnách světelná stvořitelská energie, jež proniká naší hmotou, prosvětluje ji a vibračně pozvedá. V důsledku se to projevuje jako evoluční proces lidstva a planety Země. Tato energie se stále zintenzivňuje zároveň s tím, jak se rozšiřuje kolektivní vědomí lidstva a také roste jeho kapacita přijímat stále vyšší a intenzivnější světelné energie.
Druhá, relativně negativní síla, je reakce hmoty na prosvětlování, což je přirozená obranná reakce, aby toto prosvětlování probíhalo v souladu se schopností a kapacitou hmoty světlo pojmout. Třetí harmonizující světelná energie Jednoty přichází nyní na pomoc při slaďování procesu evoluce, aby probíhal ve větší harmonii a vyváženosti dvou protikladných energií.
Jak tento evoluční proces probíhá?
Celý evoluční proces probíhá individuálně a v jiné rovině zároveň kolektivně. Protože máme svobodnou vůli, máme možnost se změnám, přicházejícím se světlem, ve své nevědomosti, při lpění na starých hodnotách, bránit. Je to ale na úkor našeho přirozeného vývoje a evoluce planety Země. Pokud evoluční úroveň jednotlivce není v souladu s procesem kolektivním, tak následují intenzivní lekce pro jednotlivce (jakési doučování nad rámec kolektivního dění), aby kolektivní vědomí dohnal. Planeta Země pokračuje v evoluci svým tempem a je na nás, jestli se tomu přizpůsobíme, budeme potřebovat intenzivní doučování nebo dokonce propadneme.
Nová stvořitelská energie se projevuje umocněním těch procesů, jež v nás individuálně, ale také kolektivně probíhají. V aspektech, kde jsme vnitřně čistější, se navenek projevuje více pozitivně, a tam, kde se držíme starých hodnot, kde je ještě potřeba hmotu prosvětlit, tam se vyplaví na světlo nepříjemné situace, abychom se s nimi mohli již definitivně rozloučit. Tato silná energie stále více rozšiřuje naše vědomí. Lze to v určité podobnosti přirovnat ke stavům lidí po požití psychotropní látky. Pokud jednotliví lidé postoupili dále v evoluci svého vědomí, mají svá těla již více prosvětlena, vibračně výše a jsou prostupnější pro tyto energie, potom jim tyto energie pomohou ještě více rozšířit vědomí. V případech, kdy jsou lidé ještě hodně hmotní a prosáklí nezpracovanými negacemi, tato silná energie jim je bude silně a intenzivně v relativně krátkém časovém období vyplavovat a pak již záleží, jestli to zvládnou tak rychle zpracovávat, jestli naskočí na vlnu evoluce kolektivního vědomí. Protože stejný proces také analogicky probíhá u kolektivního vědomí lidstva, budou zřejmě tyto stavy a jejich projevy ve hmotném životě probíhat o to silněji v odpovídajících oblastech naší globální společnosti.
Existuje nějaký recept, jak by se lidé měli na rok 2012 připravit, aby ho pokud možno přežili ve zdraví? Nebo už je o osudu každého člověka rozhodnuto?
Pokud je člověk otevřený, jistě se k němu z okolí dostanou informace o fenoménu roku 2012 a pak již záleží na něm, jak na tato upozornění bude reagovat a jakou variantu budoucnosti bude chtít svou pozorností podporovat. Tento postoj je rozhodující pro to, jak bude období roku 2012 objektivně prožívat. A v souhrnu záleží na vědomí nás všech lidí společně, nebo dostatečné skupiny lidí, jak ho budeme objektivně prožívat v hmotné realitě planety Země. Je potřeba, aby lidé podporovali takový scénář vývoje, který chtějí prožívat. Proto by měl každý z nás pozorně a vědomě vyhodnotit informace, které k němu přicházejí, a pocity, které v něm vyvolávají a následovat vnitřní kompas, který ho vždycky směřuje k individuálně optimálnímu receptu. Univerzálně je nezbytné využít tento proces k intenzivní práci na svém osobním rozvoji, pomáhat ostatním podle svých možností, vzpomenout si na svoje poslání a vědomě se zapojit do probíhajícího procesu. Blížíme se ke konci nám určeného času k tomu, aby proběhla jedna vzdělávací etapa naší evoluce. Je potřeba po sobě uklidit a zaplatit účet za tyto lekce. Lidé, kteří si to uvědomí a pomohou planetě Zemi, to budou mít lehčí. Každý může přispět podle možností, které mu jsou dány nyní k dispozici. Někdo může pomoci znalostmi, někdo rukama, někdo penězi, ale tuto práci musíme udělat společně. To je také konec konců závěrečná zkouška této etapy naší školy života na této krásné planetě. Jsme optimisté, ale nic není vyhráno. Je nutné vědomé semknutí lidí a to náš národ umí a dokázal to již v minulosti.
Děkuji za rozhovor.
Kdo je Ing. Roman Viktor Motyčka?
Ing. Roman Viktor Motyčka je zakladatelem transformační Školy v Haluzicích. Škola vznikla živým procesem a společnou prací Ing. Motyčky a jeho manželky Kateřiny s pomocí přátel, rodiny, přírody a univerza jako energeticky silný a vibračně vysoko nabitý prostor, tj. jakási dimenzionální brána k energiím Jednoty. Pro podporu projektu existuje Nadační fond Školy v Haluzicích, který zajišťuje prostředky a zdroje, aby Škola naplno sloužila lidem k jejich probuzení v období kolem roku 2012. 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama