A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

2012 a J.Rudčenko

5. března 2011 v 0:54 | Enigma |  Po roce 2012

Šaman Jan Rudčenko:
Jako apokalypsu bych rok 2012 rozhodně neviděl!
V posledních letech se často mluví o roce 2012, jenž by se pro lidstvo měl stát jakýmsi přelomem. Ale názory na to, co se toho roku má stát, se velice liší - někteří lidé hovoří o totální katastrofě, která zničí lidstvo, jiní o duchovním přerodu. Co se podle Vás roku 2012 stane?
Podle starých mýtů a legend je současné lidstvo již pátou kalpou - vývojovou etapou lidstva. A co se podle mého názoru stane v roce 2012? Budeme skládat jakousi maturitu do té páté kalpy. Nemusí to být vůbec nic hrozného. Samozřejmě budou někteří lidé strašně plašit, ale v podstatě půjde o to, že se na chviličku, možná setinu vteřiny, dostaneme na přímku, která protne naši planetu se středem galaxie. Teď jsme v určitém odklonu. Ale až dojde k protnutí, tak se lidem v tu chvíli může určitým způsobem otevřít vědomí. V podstatě to bude o tom, že si budeme moci uvědomit, že je to opravdu jen na nás, a když budeme tolerantní, tak klidně můžeme uctívat třeba boha jogurtu a můžeme si jít vlastní cestou. A nepotřebujeme k tomu žádné hybné síly, jež nás budou vodit za ručičku a něco ukazovat. Ty transformační energie, které k nám v současnosti přicházejí z Univerza, nás budou učit, abychom konečně převzali vlastní zodpovědnost a díky tomu se o něco snažili. Je totiž v podstatě jedno, jakou cestou půjdete... Samozřejmě, že všechny hybné síly, které teď na naší planetě působí, ať to jsou státní struktury, politické strany či církve, tak ty se budou snažit probíhajícím změnám bránit a vznikne pěkný zmatek. Velké komplikace může způsobit i lidská lenost - když někteří lidé zjistí, že už je vše jen na nich, mohou začít panikařit a z toho mohou vzniknout nepříjemné problémy. Navíc se pozvolna dostáváme pod vliv souhvězdí Vodnáře, vzdušného znamení, takže vzduch jako element značně zesílí. Hmotné věci budou jaksi "řidší", lidé začnou silněji vnímat různé energie a schopnost je cítit bude neustále zesilovat. I když někdo těmto věcem nevěří, tak se stejně bude dostávat ve svém životě do určitých konfrontací, které mu mohou pozměnit hranice jeho reality... Změny spojované s rokem 2012 už se dějí a brzy budou tak silné, že si jich všimne úplně každý. Lidem se díky duchovní transformaci začnou otevírat oči a začnou chápat pravou podstatu věcí a zákony fungování Univerza.
Pojí se k těmto událostem hrozba nějakých zásadních přírodních katastrof, před nimiž se často varuje?
V souvislosti s transformací a očistou planety budou probíhat i přírodní katastrofy - povodně, výbuchy sopek, zemětřesení nebo další podobné události. Protože když se mění energie, tak se dá čekat, že u toho bude trochu šrumec. Budou probíhat silné geomagnetické změny. Ale je dobré si uvědomit, že to, co se bude dít, na planetě Zemi probíhá pravidelně. Lidé možná v souvislosti se změnami budou cítit paniku, ale to jen proto, že jsme zapomněli. A nejsme schopni přečíst si ve starých textech, že to, co se děje, je pro planetu naprosto přirozené.
Ale to protnutí Země se středem Galaxie, resp. protnutí galaktického rovníku, o němž mluvíte, se podle mnohých uskutečnilo už roku 1998. Nemluvíme tedy o něčem, co se už stalo?
V roce 1998 a roce následujícím se podle mě planeta na budoucí změny začala intenzivněji připravovat. V té době často probíhalo zatmění Měsíce a Slunce, a proces transformace se pořádně nastartoval. Protože v měřítku planety žádný proces nezačíná z minuty na minutu, ale trvá celá léta, či desítky až stovky let. Navíc teď dochází k jistým změnám času - čas se určitým způsobem zrychluje, frekvence a vnímání času se u lidí začíná měnit. A tím, jak se zrychluje čas, tak některé změny nemusí nastat až v roce 2012, ale mohou probíhat už teď a stále sílit. Každopádně jsem přesvědčen o tom, že v té sekundě, kdy budeme na přímce se středem galaxie, tak na setinu sekundy zmizí čas. Ve chvíli, kdy protneme tu přímku, tak se přímo napojíme na Zdroj a otevře se nám vědomí.
Často se mluví o tom, že ty nadcházející události jsou určitou formou zkoušky - ti lidé, kteří jsou dostatečně duchovně připraveni, mají dost otevřené vědomí, případně jsou na dostatečně vysokém vibračním stupni, tak ti to zvládnou a duchovně se povznesou - a ti ostatní podle černých předpovědí zemřou...
Nemusí nutně zemřít. Budou mít možnost přejít, což si někdo spojuje se smrtí, ale nikdy není pozdě pokusit se na tu energii naladit. Samozřejmě, že pro některé lidi bude v tu chvíli těžší si na vyšší frekvenci zvyknout, ale těžkosti přináší každá změna. Nemyslím si, že by to pro ty lidi muselo být až tak zlé.
Zvládne to fyzická schránka nepřipravených lidí? Někteří lidé varují, že na tyto změny musí být člověk připraven i fyzicky, protože jinak tu energii tělo fyzicky nezvládne...
Přicházející transformační energie působí na všechny a nikdo se před nimi neschová. Dávají lidem možnost duchovního vzestupu, ale ne každý je na vysoké frekvence energií připraven. Lidem, kteří nebudou ochotni si tyto probíhající transformační změny připustit, může hrozit přetlak, který u nich může vyvolat některé dramatické zdravotní problémy - nevysvětlitelné infarkty, projevy Alzheimerovy choroby, degeneraci fyzickou i psychickou a jiné nemoci. Ale pořád se s tím dá ještě něco dělat...
Někteří lidé tvrdí, že právě v období těch změn začnou ve velkém množství mizet lidé, po nichž nezůstane fyzické tělo. Mnohé hypotézy naznačují, že to mohou být ti, kteří jsou na vysoké duchovní úrovni a při transformaci spojené s rokem 2012 se přenesou do vyšší, páté dimenze, případně na jakousi planetu světla. Jak to vnímáte vy?
Současné lidstvo je pátá vývojová etapa a podle starých nauk jich vývojový cyklus má sedm. Proto si nemyslím, že by duchovně vyspělí lidé mizeli na jinou planetu nebo do jiné dimenze. Záměrem je dokončit vývoj tady na planetě Zemi. V případě mizení těch lidí jde spíše o to, že během změn bude předivo časoprostoru výrazně povolené a budou pootevřené i brány mezi dimenzemi, mezi vesmíry a dalšími realitami. Už teď se to občas děje na určitých místech a v určitou dobu - otevře se brána a lidé, kteří do ní neopatrně vstoupí, se objeví jinde v čase i prostoru. Když se tyto brány vlivem změn více otevřou, tak případů zmizení může přibývat, protože bude možné volněji přecházet mezi různými realitami. I když může dojít i k tomu, že někteří lidé se rozvibrují na tak vysokou frekvenci, že rozpustí své hmotné tělo a přenesou se jinam. Ale to jsou věci, které budou zvládat lidé se 30 až 40letou praxí...
Hodně se mluví o tom, že události roku 2012 jsou jakousi zkouškou, v jejímž průběhu se lidstvo rozdělí minimálně na 2 části, z nichž na planetě zůstane jenom jedna. Těch možných budoucích scénářů je mnoho. Co se podle Vás pravděpodobně stane?
To kdybych věděl, tak bych byl šťastný. Ale podle legend se má při těchto transformačních změnách Země jaksi restartovat do původního stavu. Je možné, že se kompletně přesune do vyšší dimenze, může to být součást těch probíhajících změn, o nichž zatím víme velmi málo. Ale my zatím lidstvo dělíme do kategorií - dobří x zlí, a to s tím podle mého nemá souvislost.
Lidé pořád doufají, že to za ně někdo rozhodne a bude líp, což se prostě nestane. To bude asi pro mnoho lidí obrovské zklamání. Mnoho lidí by se však mohlo naučit, že nezmění svět, ale změní sebe. Když se s přicházející energií lidé naučí rezonovat, tak to půjde. Část lidstva se opravdu může přenést do jiné dimenze ve smyslu jiného frekvenčního vlnění, což není nic podivného ani neobvyklého.
Ozývají se názory, že potom, co proběhne v rámci transformace spojené s rokem 2012 očista planety Země skrze přírodní katastrofy, tak má začít obroda, která prý odstartuje právě v Čechách, kde se měl dokonce v 80. letech narodit druhý Kristus...
Jako v každém období se i teď může narodit někdo, kdo díky své osobnosti pomůže mnoha lidem. Ale tentokrát je to podle mě spíše o tom, že se lidé budou moci naučit, že se mohou osvobodit sami. Samozřejmě, že se tu pohybují bytosti, které s transformačními změnami mohou pomoci a naznačit cestu, ale spíše by to mělo být o tom, nevytvářet si zase nějaké modly, ale začít něco dělat sám...
Existuje nějaký recept, jak ten rok 2012 přežít?
Určitě se s tím dá něco dělat - ve své podstatě jde o věci, které můžeš, ale nemusíš vyčíst v knížkách a dozvědět se na seminářích. Ale když ten člověk bude umět koukat kolem sebe a vnímat to, co se děje na planetě, tak ho budou učit kameny, stromy i zvířata, protože je to pro tu planetu přirozené a je na to zvyklá tisíce let. Jasně, že lidem mohou pomoci knížky a další věci, ale pak je stejně na každém člověku, aby si našel vlastní cestu. A nejlepší cestou podle mě je, když v sobě otevřeme určitou přirozenost, kterou jsme měli jako děti. To podle mě lidem pomůže nejvíc. Kam je to pak bude posílat a co jim to bude ukazovat, jak to budou zvládat, je jen na nich. Ale ta dětská energie je fajn v tom, že dítě nesoudí a nehodnotí, tudíž je otevřené, vidí a vycítí některé věci, i když to třeba neumí pojmenovat. Věci dělá intuitivně, instinktivně, a většinou je to desetkrát lepší, než tři týdny filozofovat a potom si tu příležitost nechat utéct. Lidé čekají, že to bude rychlé, ale některé změny planety už se dějí a bude se to dít ještě několik desítek let. Mezitím bude docházet k transformacím a různým změnám. Ale není to tak, že někdo zapne nebo vypne nějaký čudlík a otočí se to o 180 stupňů. Pro mě rok 2012 znamená příjemnou změnu, i když si netroufám říct, že vede do nějakého zlatého věku. Tam se každý člověk může dostat kdy chce a jak chce, ale jako apokalypsu bych rok 2012 rozhodně neviděl. S tím se hodně straší a možná to nebude úplně příjemná změna, ale je to pro dobrou věc...
Děkuji za rozhovor.
Kdo je Jan Rudčenko?
Šaman Jan Rudčenko se více než pět let zabývá různými šamanskými technikami, výkladem medicínských karet, čištěním čaker, bylinkářstvím, výkladem run. Pracuje s runovým systémem, věnuje se čištění prostorů od negativních energií, vytváření indiánských horoskopů a vyučování v rámci školy přírodní magie. Působí v privátní bylinné poradně Galadriel a také ve známém pražském podniku U čarodějek. Více informací a kontakty na http://zviera.cz//. 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama