A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Bible a dutá země

2. března 2011 v 18:04 | Jiří Woodman |  Dutá Země

Bible a dutá země

| Jiří Woodman | Dutá Země
Je nebe, které nebem není, jsou hvězdy, které hvězdami nejsou, jsou planety, které nejsou planetami.
Genesis
1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
6 Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!
7 I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.
8 I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.
9 Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.
10 I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
11 Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.
12 Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
13 I byl večer a bylo jitro, den třetí.
14 Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.
15 A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.
16 I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.
17 A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;
18 A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
19 I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
Jistě vám z předchozích řádků neušlo, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, nikoliv slunce a galaxii. Co je ovšem už méně zjevné, tak to, že celé své dílo provedl duálně a to už svědčí o nesmírné moudrosti a znalosti vesmírných zákonů. Nejprve nebe a zemi, poté světlo a tmu. A tak ve svém díle pokračoval, dokud ho nezavršil posledním duálním zázrakem, to když stvořil muže a ženu, princip a symbol plození. Tomu říkám skvělá práce.
Nechme teď logiku stranou a zapojme fantazii, neboť bez ní by takové dílo nevzešlo a pojďme se pokusit stvořit něco, uprostřed ničeho.
Když chcete vytvořit takové monumentální dílo, měli by jste začít tím, že vytvoříte střed a ohraničení, aby vznikl prostor, do kterého chcete svůj výtvor zakomponovat. (NEBE A ZEMĚ). Protože se vám v té tmě špatně pracuje, potřebujete si na to rozsvítit takže budiž světlo, ale k tomu též dualitu. (SVĚTLO A TMA). Na první den toho bylo až až, ráno moudřejší večera.
Dnes máme v plánu oblohu, potáhneme tedy kulatou klenbu (černou hvězdu - ještě bez hvězd) modrou oblohou a tím oddělíme vody pod oblohou a nad oblohou. Nazvemež oblohu nebem. To byl asi největší architektonický oříšek. Dále oddělíme vodu od souše a máme moře a zemi (MOKRO A SUCHO). Dál už si to umíte představit sami, vše dokonalé a v dualitě. Jak v mikrokosmu, tak v makrokosmu, jak dole, tak nahoře.
Čím více jsme se dozvěděli z vědního oboru biologie, tím lépe vidíme zázraky stvoření, včetně umění a dokonalosti, které jsou zřejmé u těch nejmenších bytostí. Buňka je pojítkem celého stvoření, přesným obrazem výše zmiňovaného díla.
Strop malovaný na kupoli klášterního kostela v Oberammergau Ettal / Obb, ve středu malby je zakomponováno nebe
Obraz ze starého kostela, kde vidíme rozpracovanost božího díla, ale je tu už patrné slunce a měsíc.
Buňka
Jirka Woodman
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama