A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Matrix v časové smyčce

11. března 2011 v 22:18 | matrix-neo.cz |  Objevte MATRIX

Centrální mozek Matrixu je v časové smyčce. Na něj jsou napojené lidské mozky, které kódují získávané signály do 3D projekce. Vysílají k Matrixu zpětnou vazbu. Tomu se hovoří evoluce. Skrze protržení časové smyčky může vědomí získat zpět kontrolu nad Matrixem.

Centrální mozek Matrixu nás krmí frekvenčními signály (vysílá vlny), kterými nás chce ovládat. My tyto signály dešifrujeme jako naši společnou realitu - náš svět. Je to však jen 3D iluze - virtuální realita. Je to stejné jako signál, který televize přijímá a přepisuje do obrazu.

Přijímaná základní realita od Matrixu je pro každého stejná, ale po dešifraci již naše pohledy jsou různé - a to díky tomu, že každý má svoji rotaci. DNA nese kód naší fyzické charakteristiky.

DNA
- Je přijímač, vysílač a zesilovač frekvencí (světla)
- Spojuje nás s Matrixem
- Je to softwarový program, který obsahuje genetická data, která jsou zapsána jazykem Matrixu
- Obsahuje mysl a emoce
- Je to klíč k ovládání lidí
- Posloupnost A-G-C-T rozhoduje o genetice - jak bude vypadat tělo a co to bude - rostlina, člověk…..
- Je z 90% stejná pro člověka a zvíře

Matrix je 5-ti smyslový svět, který je stočen do nejhustší spirály a vytváří jakýsi vír v proudícím Nekonečnu. Je to časová smyčka, v které se neustále opakují stejné sekvence témat. Co nazýváme budoucností, stává se minulostí a víření - točivý pohyb opakuje neustále přítomnost.

Matrix je časová smyčka, která se pohybuje dokola v neustálém cyklu, který se stal vězením pro vědomí chycené v odloučení a iluzi. Časová smyčka je uzavřena v matrixu na nefyzické úrovni. Nefyzické úrovně jsou dimenze, do kterých se mnoho lidských vědomí vrací po životě v 5-ti smyslové realitě v okamžiku smrti. Vědomí se uvolní, ale je stále chycené v Matrixu.

Je nutné si uvědomit, že
- Iluzi bereme jako realitu
- Čas neexistuje, pouze v našich myslích
- Co nazýváme "časem" je iluze
- Nekonečno existuje pouze v "NYNÍ"
- Minulost a budoucnost jsou iluze, které nás dělí v odpojení

Jsou to jen rozdílné reality existující v jeden samý moment - v NYNÍ. Přechod jednoho momentu do druhého je iluze časové smyčky.

PODVĚDOMÁ MYSL
- Je individuální
- Je uvězněna strachem, který způsobil iluzi odpojení z Nekonečné Lásky (to je naše pravá podstata)
- V hlubších vrstvách podvědomí se vyvíjí strach z neznámého
- Tato mysl vytvořila kolektivní myšlenkovou projekci (druh 3D kina) nazvanou MATRIX
- Vytvořila snový svět, který se stal noční můrou

Matrix jako systém ztratil kontakt s Nekonečnem, které existuje za iluzorní realitou.
Klíčovou úrovní Matrixu je 5-ti smyslový svět - je to stanice síly, která zásobuje celý systém.
Smyčka byla vytvořena, aby poskytla důvěrnost, která je námi vyžadována před strachem z neznámého. Pokud jsou lidé ve strachu, hledají důvěrné a předvídatelné prostředí.

Největším lidským strachem je STRACH Z NEZNÁMÉHO. Lidé nenávidí nejistotu. Nejistota plodí úzkost. A tak, abychom ji zredukovali, potřebujeme faktickou strukturu, která je ve své podstatě fiktivní.
Tento emoční stav kolektivně vedl k vytvoření iluze - Matrixu, v který lidé věří, že je reálný. MATRIX je tedy časová smyčka a je zároveň projekcí kolektivní mysli.

Tyto projekce, aby přežily, jsou závislé na tom, zda podvědomá mysl bude pokračovat v držení reality - v upoutání se na ní - stejně jako záře projektoru na obrazovku. Jednou se projektor vypne - a změní se smysl reality, film zmizí a něco jiného se bude reflektovat jako reálné.

Myšlenková projekce na sebe vzala život, když získala přístup ke zdroji energie a stala se postupně nezávislou na tomto zdroji, kterého byla vlastně projekcí. Tím zdrojem energie byl STRACH.

MATRIX
- je projektovaná realita podvědomé mysli
- absorbuje energii strachu, který je vytvářen skrze 5-ti smyslovou časovou smyčku
- vzal na sebe život
- sám generuje strach, aby sám sebe posiloval
- stal se tvůrcem i projektorem vlastní iluzorní reality

Vědomá (5-ti smyslová) mysl a podvědomá mysl jsou podřízeny manipulaci ze sebeuvědomující "bytosti", kterou se Matrix stal. Lidstvo je tak kontrolováno vlastním sebeklamem. Podvědomá mysl vytvořila vězení z takto odpojeného stavu a vědomá mysl sedí v cele, kterou si sama vytvořila s předem danými událostmi. Bytosti Matrixu mohou přijímat jen energii strachu. Více strachu se generuje skrze války, konflikty, stresy, pocit viny a agresi.


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama