A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Matrix - VIBRAČNÍ VĚZENÍ

11. března 2011 v 22:53 | matrix-neo.cz |  Objevte MATRIX

MATRIX je prostředí, v kterém žijeme. Je mnohem hlubší, než si myslíme. Proto je jedním z účelů těchto stránek jej popsat tak, že mu porozumíme. Jinak Matrix cítíme a intuitivně vnímáme - jsme jeho součástí, ať se nám to líbí nebo ne. jediné, co můžeme, je svobodně si volit pohyb, který uděláme. k tomu však potřebujeme mít znalosti a znát pravidla hry.

"Matrix je systém Neo, a takový systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř, rozhlížíš se kolem. Co vidíš? Obchodník, učitelé, právníci. Každý se snaží zachránit. Ale než to uděláme, tito lidé jsou část tohoto systému a ten jim vyrábí naše nepřátele. Musíš pochopit, že tito lidé nejsou připraveni na odpojení. A mnoho je jich také…… závislých na systému, který dokonce brání".
( Morfeus )

Lidé uvěznění v Matrixu jsou si sami sobě nepřítelem, jsou uvězněni ve své "vlastní svobodě". Jsou strážci Matrixu, každodenně potlačovaných myšlenek, tužeb, informací, které by nás mohly osvobodit. Ale uvědomělí agenti Iluminátů jsou umístěni na pozicích v ekonomice, obchodě, médiích, politice a armádě. Společně drží stádní mentalitu. Manipulují s námi a potlačují naše myšlení. Jsou jako strážní andělé a ani nevědí, co a proč stráží. Pro ně je všechno buď černé nebo bílé. Někteří jsou chyceni do Matrixu hlouběji než druzí.

A co ty?

VIBRAČNÍ VĚZENÍ

Manipulace společně s fyzickou iluzí znamená, že máme omezený přístup k našemu vědomému potenciálu. Jsme odpojeni od mnohaúrovňové reality. Zde pracují astrální entity a rozšiřují svoji kontrolu nad bilióny chycených v iluzi. Zároveň nízko vibrační emoční energie vytváří v nás nízké vibrace. Jde o CYKLUS, v kterém astrální manipulátoři používají svoji energii k vyvolání fyzických událostí, způsobují emoční reakce, které soustřeďují emoční energii, kterou se dobijí astrální dimenze. Tento cyklus se recykluje a stále zvětšuje.

V MATRIXU žijeme jako v počítači vytvořeném snu světa, který nás drží pod kontrolou a kde jsou lidé používány jako baterie. Symbolicky je to správné. Zlomit tento cyklus může ten, kdo přestane padat do iluze a tak generuje emoční energii.

"Účelem dnes je identifikovat se s účelem dávných časů, s účelem kontroly faraónů, Césarů, inkvizice. Náboženská kontrola různých vládnoucích rodin měla účel vládnout lidem v jejich materiálních tělech zde na Zemi. Války na Zemi jsou odrazem válek na Nebi".
( Dr.Gordon : Enigma Fantastique )

Nemůžeme se z vibračního vězení dostat. Je to spojeno s pádem člověka = VIBRAČNÍ PÁD. Atlantida / Lemurie byly v 4.dimenzi a stále v ní existují. 4.dimenze je blízká naší.

Lidské tělo je vytvořeno z fyzické hmoty, z pevné substance, která je kosmickou myšlenkou, informací. Mnoho paralelních světů má různé modely myšlení neboli software. Mají rigidní, pevný, duální stav nebo jsou více fluidní.
( Giuliana Conforto : Manś Osmic Game )

Jsou zde někteří, kteří věří, že po smrti se jejich vědomí vrátí do nádherného nebeského království. Ale ono to není přesně tak. Smrt není lékem proti ignoranci. Když opouštíme svět, naše fyzické tělo umírá a naše vědomí gravituje tam, kde je zaměřeno. Náš vibrační stav rozhoduje, kam můžeme jít. Když jsme umístěni v čisté lásce, sloupneme naší skořápku a naše podstata ( vědomí ) se stane čistou láskou.

Když jsme uvězněni v iluzi ( většina z nás ), cestujeme nanejvýš do astrálu, protože náš vibrační stav je zde držen. Když se Satanisté upíší démonům, jde o vibrační smlouvu. Budou po smrti vlastněni démony v nižším astrálu. Ti, co nejsou Satanisté, ale žijí v iluzi, opouští fyzická těla, dostanou se do vyššího astrálu, kde je další iluze. Jsou chyceni v cyklu reinkarnace mezi astrální iluzí a fyzickou a znovu se vše opakuje. Sice jsou ve vyšší 4.dimenzi, ale stále zapomínají, proč přišli.

Když ale nastane uvědomění, můžeme dosáhnout vyššího stavu. Jsme v tomto světě, ale ne z něj.

Žijeme v každodenní iluzi, v nízkovibračním Matrixu, který nás vyčerpává a ponořuje hlouběji do iluze.

LŽÍCE NENÍ

Naše životy a naše fyzická zkušenost jsou manifestace našich myšlenek. Jsme to, co si myslíme, že jsme. Naše představa sama o sobě a svět kolem vychází z naší fyzické zkušenosti. Myslíš, že jsi obyčejný? Budeš obyčejný. Myslíš si, že jsi slabý? Budeš slabý. Myslíš si, že zažiješ ty nejlepší věci v životě?, Tak je zažiješ.

Všechno se vytvoří myšlenkami, jsou to tvořitelé ( je zde však časová prodleva ). V méně hustých realitách je tvorba okamžitá. Svět je zrcadlo myšlenek. Reálné je pouze to, v co věříme, že je reálné je.

"To není lžíce…… není to lžíce, která se ohnula, ale pouze ty jsi se ohnul".

"Realita je pouze elektromagnetický signál interpretovaný tvým mozkem"
( Morfeus )

Nevidíme předměty, pouze jejich odraz světla ( Zhasni v pokoji, co vidíš? ). Uši zachytí signál, ale mozek jej transformuje. Signál v televizi je také potřeba dekódovat.

VÍTEJ V MÉM SVĚTĚ

Každý žije ve svém osobním světě a když lidé vstupují do našeho světa, otevírají náš jedinečný svět reality. Jsou zde plochy, které spojují naše světy. Mnoho lidí věří, že cesta venku a auto po ní jedoucí, opravdu existuje.

Není to, co skutečně je, ale pouze to, v co věříme, že je. Je to samoregulující iluze. Podle mě existuje Matrix, ale podle někoho jiného ne.

TVORBA VLASTNÍ REALITY

Nejsme fyzická těla. Je to jen jedna úroveň z nás na krátký čas v tomto fyzickém pásmu. Tělo je holografická projekce, která umožňuje našemu vědomí styk s fyzickou realitou. Všechna těla jsou pouze stíny pravdivé reality. Každá část hologramu je vnitřní představa. To je důvod, proč každá buňka obsahuje potřebnou informaci k vytvoření vnitřního těla.
HOLOGRAM = iluze. Není to 3D, ale vypadá to, že ano. To samé je i s tělem. Konvenční medicína se soustřeďuje pouze na holografickou image a ignoruje multifrekvenční síly jako myšlenky a emoce, které mohou harmonizovat nebo destabilizovat.

Jsme vším a všechno je námi. Není já a my, ale je nekonečno. Podívejme se v noci na hvězdy. Všechny jsou my, je to naše frakce, kterou mohou smysly vidět. Jsme jedna energie. Vnější konflikt je výrazem vnitřního konfliktu. Ti, co přicházejí do našeho světa ( pozitivní / negativní ) jsou vnější projekcí našeho vnitřního stavu bytí. Ti, kdo sami sebe nenávidí a nemají sebehodnotu, přitahují vibračně do svých životů lidi, kteří je budou trestat a ubližovat jim.

Bez vnitřní změny nemůže nastat vnější změna.

MATRIX

Myslíme si, že žijeme ve světě, ale ve skutečnosti žijeme ve frekvenčním pásmu. Jsme chyceni v tomto frekvenčním pásmu a proto jsme chyceni v iluzi. Svět kolem nás je pouze úzkou frakcí z multidimenzionální nekonečnosti, která je přístupna našim fyzickým smyslům.

Náš fyzický svět je jako rádiová stanice a naše smysly jsou naladěny ( vyladěny ) na tuto frekvenci. Ale kolem nás jsou i jiné frekvence a hustoty, které věda odmítá. Tyto jiné frekvence cítí kočky, psy je slyší a novorozenci reagují na "prázdný" prostor. Téměř 90% vnímané hmoty je ve skutečnosti tma. Viditelný vesmír je úzká perspektiva 10%. Uvnitř každého fyzického těla je neviditelná, ale daleko více masivní realita ( 90% ) a neprozkoumaná substance, která může být cítěna a zažita jako emoce, intuice a pocity.

V černé neviditelné hmotě operují mimozemské civilizace. V některých galaxiích je černá hmota ( neviditelná ) 100x větší než ta viditelná. Z naší frekvence můžeme vidět pouze 1% z toho, co existuje v galaxiích. Když otevřeme svoji mysl a rozšíříme svoje vlastní frekvenční pásmo, můžeme objevit více planet a hvězd.

Vidíme jen 10% a to je ještě dost optimistické.

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ JE V TOBĚ

Vše kolem nás jsou rádiové a televizní frekvence vysílané v našem vesmíru. Všechny je neumíme vnímat ( mají rozdílné frekvence ). Protínají naše těla. Po zapnutí rádia se vlny propojí skrze zdi a budovy s vysílací stanicí. To je způsob, jak mimozemské bytosti prostupují a proč je někteří lidé vidí a druzí ne. Ti, kteří je vidí, jsou schopni se vyladit na jejich frekvenci. Někdy je můžeme cítit, když se změní "vlny" v pokoji.
Když cítíme chlad nebo lásku kolem sebe ( pozitivní entity ). Jsou blízko naší frekvenci ale pořád vně.

DNA = přenašeč a přijímač vibračních informací a proto může být přeprogramován vibračním a elektromagnetickým polem.

Jsme jak kapky na moři, která má nekonečnou energii a nekonečné formy.
Jsme vyladěni pouze na 1 formu = FYZICKÝ SVĚT = MATRIX.
Hmota je pouze energie zkondenzovaná do pomalé / nízké vibrace.
Nejsou zde takové věci jako smrt, život je pouze sen a my jsme představa sama o sobě.
E = MC2 tj. energie nemůže být zničena, ale je pouze přeměněna v jinou formu

Naše vědomí je energie. Je nezničitelné. Žijeme věčně.
V ostatních frekvencích neplatí zákony gravitace, elektromagnetiky……
Nevidíme gama paprsky, ultrazvuk, infračervené a rádiové vlny ……


1. Nutno je být osvobozen od všech dogmat, kterým systém věří
2. Nedat na to, co si ostatní o nás myslí a zabránit jejich vlivu na naše rozhodnutí

Motta :
1. Jsi tady proto, že něco víš. To, co víš, nedovedeš vysvětlit, ale cítíš to. Cítil si to celý život. Stalo se něco velmi špatného se světem. Ty nevíš co - ale je to zde, jako střepina v tvé mysli, dohání tě k šílenství. Je to ten pocit, který tě přivedl ke mně. Víš o čem mluvím?

MATRIX!

Chceš vědět, co to je? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce teď, v tomto pokoji. Můžeš ho vidět, když vykoukneš z tvého okna nebo když zapneš tvoji televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když platíš svoje daně. Je to svět, který je přetažen přes tvé oči, je to jako být slepý a nevidět pravdu.

Co je pravda?

Jsi otrok Neo. Jako všichni ostatní jsi se narodil do otroctví. Narodil jsi se do vězení, kde nemůžeš cítit, chutnat, dotýkat se - je to vězení tvé mysli. Naneštěstí nikdo nemůže povědět, co je Matrix - musíš to poznat sám.

……zkusím osvobodit tvoji mysl, Neo. Ale můžu ti ukázat jen dveře. Ale projít jimi musíš sám.

( Morfeus z filmu MATRIX )


2. Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si, abychom to nedělali……..Bojoval jsem celý ten čas, našeptávajíc ti, že něco nás drží jako vězně. Vskutku jsme drženi jako vězni.

Je to energetický fakt pro čaroděje dávného Mexika…….Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava, vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa. Jako vzácná kuřata v kurníkách, jsme lidé v lidských kurníkách. Proto je jejich potrava vždy k dispozici.

Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, nenasytnost a zbabělost. Jsou to oni, kdo nám vytvořili samolibost, rutinu a egoismus.
Aby nás udrželi v poslušnosti a poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám jejich mysl. A ta se stala naší myslí.

Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života. I dokonce myšlenka, aby jsi nikdy netrpěl hlady, vyvolává úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoli může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuty. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejich myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň ochrany.

Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletní bytostí s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška.
A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám není jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak nás obětovat a využít a udělat nás zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Naše sny jsou sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy.

( Carlos Castaneda )


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama