A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Test mikrovlnné trouby

4. března 2011 v 23:30 | WMmagazín.eu |  Elektrosmog

redakce WMmagazín | Nebezpečné přístroje
Za účelem testování byla použita sedm let stará, běžně používaná, mikrovlnná trouba v bezvadném technickém stavu. Měření prováděl specialista na mikrovlnné aparáty.
Test mikrovlnek
Ve WM magazínu jsme otiskli překlad článku, který vzbudil rušnou diskusi. Sklidili jsme kopec nadávek, posměšků, ale objevilo se i několik souhlasných názorů a konkrétních poznámek odborníků. Jediné, co přitom pod čarou vyšlo najevo, je neuvěřitelná bezstarostnost a úděsná, leč patrně chtěná neinformovanost. Toto pokračování je pro ty, jimž není jedno, jak žijí. Napřed krátká retrospektiva.
WM magazin 02
Jako první zřejmě nebezpečí zaznamenali Rusové, kteří v tomto ohledu prováděli výzkum už v roce 1930, později, hned po válce se zabavenými německými polními kuchyněmi a nato v šedesátých a sedmdesátých letech. Posléze zavedli velmi přísný zákon, stanovící pečlivě odůvodněné bezpečnostní limity - které Západ okázale ignoruje povolením zhruba tisícinásobného výkonu. Na tuto hranici byly státní zkušebny dotlačeny výrobci a prodejci mikrovlnných kuchyňských zázraků. (Povolovacích norem jsme se na oddělení elektromagnetické kompatibility TESTCOMu nedopátrali, z jakýchsi prapodivných důvodů zde neplatí právo na informaci, neboť je patrně zná a smí sdělit jen vedoucí oddělení. Nebyl přítomen, takže jsme nepochodili. Ale zcela jistě se o to znovu pokusíme.)

V USA, ve Washingtonu D.C. a dvou dalších státech, bylo během testů provedených na nátlak spotřebitelů shledáno 24 z 30 typů testovaných mikrovlnek "příliš nebezpečnými" - a proto musely být ihned staženy z prodeje. Oficiální prahová hodnota 10mW/cm2 byla překonána vyzařováním, dosahujícím 20mW/cm2, to znamená překročení už i tak nesmyslně vysoké normy o 100%! Nedělejme si iluze, že by obdobná akce u nás dopadla jinak. Spíš naopak. Ve věci zastaralé a polofunkční elektroniky jsme smetištěm Evropy.

Převládá tiché přesvědčení, že mikrovlny nemají na rozdíl od rentgenového záření kumulativní účinek. Renomovaný univerzitní profesor P. Brodeur však zaslal komisi prověřující možná poškození vyvolávaná mikrovlnnou troubou prohlášení, v němž doslovně uvádí: "... neionizující záření (mikrovlnné) má nebezpečný kumulativní účinek." (P. Brodeur: Mikrowellen - Die Verheimlichte Gefahr [Utajované nebezpečí - mikrovlny]; Pfriemer, Wiesbaden, Berlin 1987).

Tato fakta jsou už dlouho velmi dobře známá, ale "široká veřejnost" považuje za samozřejmé, že v rámci zákona na ochranu spotřebitele jsou dodržovány normy, stanovené tzv. "experty", a že mikrovlny jsou zcela uzavřené uvnitř přístroje a "neprosakují ven". No a dvířka přece mají speciální bezpečnostní vypínač, který generování mikrovln zastaví, ihned, jakmile jsou otevřena. Chyba lávky! Test mikrovlnek, prováděný berlínským Stiftung Warentest (velmi vážně braná a solidně vystupující Nadace pro testy spotřebního zboží) zřetelně prokázal, že veškeré testované trouby za běžného provozu propouští mikrovlny do okolí.

Mikrovlnka na úrovni očí
V dnešní moderní kuchyni to sice může vypadat "elegantně", ale vystříhejte se instalovat mikrovlnku na úrovni očí. V opačném případě jste nepozorovaně denně vystaveni mikrovlnným emisím a můžete si vysloužit vážné, nevratné poškození očí nebo dokonce oslepnout. Oční čočka patří mezi vůbec nejcitlivější části lidského těla.

Pokud na něj nechcete zcela zapomenout, svěřte přístroj čas od času rukám skutečných odborníků. Toto NENÍ práce pro domácí kutily! Opraváři vědí, že zejména u starších a u přístrojů "z druhé ruky" často dochází k prorezivění ochranného pláště.

To, nač jsme s napětím čekali po zveřejnění článku, byla konkrétní data, která by jeho autora usvědčila z nepravdy. Jelikož jsme se dočkali pouze irelevantních invektiv a různých konformistů, blábolících v broukopytlíckém stylu věty jako: "Víte, já o tom sice nic nevím, ale myslím si, že nemáte pravdu!", zosnovali jsme vlastní test. Zatím jen měření, neboť chceme dokázat, že i přes námitky vůči některým, v tomto případě nepřesným fyzikálně-technickým termínům, mikrovlnka nejenže skutečně funguje... ale také ohrožuje okolí.

Test WM magazínu
Za účelem testování byla použita sedm let stará, běžně používaná, mikrovlnná trouba (dále MWO) v bezvadném technickém stavu. Měření prováděl specialista na mikrovlnné aparáty.
WM magazin 02
WM magazin 02
MWO: příkon 1200 W; vysokofrekvenční výkon: 650 W
Náplň: 3 sklenice obsahující po 0,5 l vody (H2O), rozmístěné po 120° na otočném talíři
Měřící anténa: prut 1/2 vlnové délky, svislá orientace, umístěná vpředu, 80 cm od dvířek
Měřící přístroj: spektrální analyzátor Advantest U3641 9kHz - 3GHz
Poznámky k měření
- úroveň vyzařování kolísala o +/- 15dB v závislosti na okamžité pozici rotujícího talíře se sklenicemi
- k naměřeným hodnotám je nutno přidat ztrátu 4 - 5 dB na přechodkách a konektorech
- změna polarizace antény neměla podstatný vliv na naměřenou úroveň
- největší úroveň prostupu byla naměřena u zámků dveří - únik štěrbinou mezi vnitřním prostorem a dveřmi. Zde je totiž vrstvička laku nebo smaltu, izolantu propouštějícího mikrovlny, a tudy to bude zářit vždy! Zabránit tomu může snad jen konstrukční úprava a užití nerezových plechů.

Prozatímním výsledkem pro ty, kteří ten krám ještě nevyhodili, jsou tyto rady:
- 1. pravidlo - Zapněte MWO, zmizte z kuchyně a čekejte až se to opět samo vypne.
- 2. pravidlo - Nikdy se nedívejte do zapnuté MWO skrz stínící mřížku dvířek - oči má člověk jen jedny.

WM magazin 02WM magzain 02
WM magazin 02

Navíc musí být zvažováno samotné jídlo připravené mikrovlnami
Švýcaři zdaleka nebyli první ani jediní, kdo se tímto tématem začal na Západě zabývat:
- Histologická studie, při níž byla testována mikrovlnami upravovaná mrkev a brokolice, prozradila, že "ve vysokém kmitočtu obracená polarita deformovala molekulární struktury obsažených živin a zničila jejich buněčné blány, zatím co při konvenčním vaření zůstávají tyto struktury nedotčené." (Schrumpf E./Charley H.: Texture of Broccoli and Carrots Cooked By Microwave Energy. - Journal Food Science; č: 1, 1975, str. 25 - 29) ¨.
- Americká "Národní rada pro radiační ochranu" na konci osmdesátých let zveřejnila statistiky, podle nichž se u dětí matek, které užívaly mikrovlnnou troubu, vyskytla zvýšená míra deformací.
WM maagzin 02

- V devadesátých letech distribuovala nemocnice v minnesotském Minneapolis brožuru, varující před používáním mikrovln k ohřívání kojenecké stravy, s tím, že "mikrovlny pozměnují její složení." Výzkum publikovaný Le Laboratoire Associatif pour l'application des test sensibles. (LAPATS) ".... odhalil, že MV záření potravu denaturuje .... a že mikrovlnované mléko je denaturované do té míry, že už ho nelze považovat za potravinu."

- Skupina vědců z kalifornské Stanford University School of Medicine oznámila, že ... " mikrovlnováním ztrácí mateřské mléko podstatnou část svých imunologických vlastností."

- Jiní vědci prokázali, že mikrovlny vyvolávají rakovinu u zvířat. (Dealler S.F. a Lacey R.W., Superficial Microwave Heating. Nature 344: 496. 1990).

- ".... vlivem indukce se jídlo stává nosičem a sekundárním zdrojem technicky vygenerované radiace. Studie svítivosti luminiscenčních baktérií odhalily vysoce významné spojení mezi množstvím mikrovlnné energie v testovaném jídle a navýšením energie v krevním séru testovaných osob. Svítivost luminiscenčních baktérií vystavených séru těchto testovaných osob byla významně větší, než když byly přidány do séra osob, které konzumovaly tradičně uvařené jídlo. To vedlo autory k závěru, že takto technicky derivovaná energie byla předána do těla indukcí, cestou mikrovlnované potravy" (Blanc B.H. & Hertel H.U., 1992: Comparative Studies About The Influence On Man By Food Prepared Conventionally And In The Microwave Oven.)

- Oba Švýcaři zjistili, že "... jídlo připravené v mikrovlnce vyvolává závažné změny v krvi ihned po přijetí testovanými osobami." ((Blanc, B. H. & Hertel H.U., 1992 H. Hände weg vom Mikrowellenherd - Raum & Zeit Special Nr. 6, Ehlers, Sauerlach.)
Autoři této studie po pravdě uvedli, "... že tyto změny, z nichž některé musí být označeny za signifikantní, jsou tytéž jako ty, které neklamně signalizují počátek patologického procesu, například začátek rakoviny."

V omluvném dopise adresovaném Dr. Hansi U. Hertelovi profesor Dr. Bernard Blanc (byl zaslán nedlouho poté, když v jednom deníku "galileovsky" odvolal část svého prohlášení, protože: "Musel jsem brát ohled na svou existenci, neboť mám rodinu."...) znovu opakuje: "Měřitelným faktorem vlivu na člověka, přijímajícího potravu upravenou v mikrovlnné troubě, na rozdíl od těch, kteří takto upravené jídlo nejedli, jsou krevní změny, odpovídající nálezům při patologickém stavu na počátku rakovinného procesu." - "A přece se točí!"...

Na konci televizního interview na "Tele 5" s profesorem Dr. B. Blancem vyzval moderátor Thomas Ohrner diváky, aby "... popadli své mikrovlnné trouby a uložili je do sklepa."
WM magazin 02

Mikrovlnované jídlo způsobuje rakovinu
Jedno jídlo ohřáté v mikrovlnce samozřejmě nikoho nezabije, ale pravidelný dlouhotrvající přísun takové stravy vyvolá v těle takové blokády, že se nakonec vzbouří. Jednoho dne, tak jako v případě azbestu, DDT, různých ředidel a rozpouštědel, svět procitne do skutečnosti, že mikrovlny jsou příčinou rakovinových onemocnění, dokonce mnohem horší než cigarety. Hrozné je, že to už dávno víme, ale že všichni, z pohodlnosti, ziskuchtivosti nebo nezájmu zaujímáme stanovisko Tří opic.

Mikrovlnované jídlo způsobuje pomalou, zákeřnou, plíživou degradaci. Zpočátku zdánlivě ušetříme trochu času ohřátím ranní kávy v mikrovlnce - ale čas, který tím získáme, si odřízneme z vlastních životů. Žádná léčba na světě nemůže vyléčit či zabránit chorobě, pokud budeme příčinu i nadále hýčkat přímo ve svých domovech.


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama