close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Září 2011

Bytosti z vesmíru

20. září 2011 v 0:53 | Mathias |  Mathias


… Myslíme si, že nesmíme dělat chyby a musíme dělat přesně to a ono, ale tak tomu není. Jste tady, abyste dělali experimenty. A když uděláte chybu, tak to nevadí. Zkusíte to poté znovu, abyste viděli, zda to bude fungovat lépe. To není problém.


Toto si říkáme, abychom pochopili Galaktický Plán, /PLAN GALÁCTICO/ který byl vytvořen, aby pomohl s relizací Božího Plánu /Plan Divino/ ve fyzických světech a aby se nezapomněly nejhlavnější znalosti. Galaxie v univerzu jsou jako klouby v našem těle. Spojují jednu část univerza se druhou, takže jsme všichni naladěni jeden s druhým.


V naší galaxii jsou různé bytosti, které nám pomohou v našem procesu. Jedna z nich je tzv. Rada Třinácti, /La Junta de los Trece/ která je známa pod názvem zodiak. Je to třináct bytostí, které nás ovlivňují, a to v našem procesu učení, abychom dokázali pochopit, co budeme dělat. Proto nejlepší cestou jak porozumět našemu plánu je výklad osudu při narození, což ovšem závisí na tom, kdo ho udělá. Má to hodně co do činění s tím, co jste před svým narozením odsouhlasili, že budete dělat. Takže to je třináct bytostí, které nám pomáhají se svojí různou energií.


Také existují další, jako jsou hvězdné skupiny - jsou to ti ze souhvězdí Arcturus, Plejád, Orionu a z oblasti hvězdy Sirius. Toto jsou čtyři skupiny hvězdných bytostí, které nás ze všech nejvíce ovlivňují. Můžeme je vidět víceméně takto. Tyto skupiny mají vliv na lidstvo a pomáhají s procesem vývoje a s tím co lidé mají dělat.


Bytosti ze souhvězdí Arcturus vynikají v tom, že v naší galaxii mají velké znalosti z medicíny a genetiky. Většina našich genů pochází od těchto bytostí. Proto se jim tolik podobáme. A to je také důvod, proč v minulosti bylo tolik lidí, kteří se pokoušeli hledat čistou rasu jako rasu s bílou pletí, blond vlasy a s modrýma očima. To je velice absurdní, protože oni jsou rasou, která nám pomohla se stát těmi kdo jsme. A taky je pravda, že všechny rasy na naší planetě jsou velice důležité.


Pak jsou zde Plejády, které jsou jakýmsi druhem Vatikánu této galaxie. To ovšem neznamená, že pracují jako Vatikán. Ale mám tím na mysli to, že pracují na fyzických světech skrze spiritualitu. Udržují spojení planet s božskou podstatou. A to je jejich role.


Bytosti z Orionu nám přinášejí vědu a některé součásti kultury.


Bytosti z oblasti hvězdy Sirius nám přinášejí architekturu, lingvistiku, kulturu a mnoho jiných věcí. Nesmíme si je plést se šediváky. Víte kdo jsou šediváci? Jsou jim docela podobní. Jsou to ti, kteří jsou normálně charakterizováni jako ti pocházející z Area-51 a všechno kolem toho. To se nesmí plést. Siriané s námi hodně spolupracovali, zvláště aby vytvořili lidstvo jako určitou společnost. Jsou velice důležití. Takže všichni jsou to mimozemšťané, kteří velice hodně ovlivnili náš systém.

A všechny tyto vytvářejí dohromady to, co je známo jako Galaktická Konfederace. Pro ty, kdož to neví: Tato Galaktická Konfederace /CONFEDERACIÓN GALÁCTICA/ je jakousi OSN naší galaxie. Scházejí se společně, aby rozhodli, zda nějaký plán probíhá dobře či nikoli.

Takže tyto bytosti nám pomohou s naším procesem učení...

Mathias úvodem o sobě

10. září 2011 v 12:21 | Mathias |  Mathias

Matías de Stefano:

"Mým posláním je uchovávat v paměti a pomáhat jiným lidem, aby si zorganizovali svoje informace - kosmické informace, informace pozemského původu, duchovní informace..."

"Buďte jako STROMY a přiveďte Nebe zpět na Zemi."

Tento přepis videa v angličtině je na:
http://www.in5d.com/transcription-total-recall-Matías-destefano.html
Originální video (ve španělštině, s anglickými titulky):
http://www.youtube.com/watch?v=fvWAFhWgB2M
http://www.be8.com/video/total-recall-by-indigo-child
http://www.youtube.com/watch?v=HXcaTgqJA4k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I1f5UISD6yg&feature=related
dáno na web 26.4.2011, Překlad a poznámky v [ ] M.Š. 2. až 9. července 2011 (základní text 23 stran + přílohy 22 stran)
Druhá významná přednáška Matiase "Ater Tumti" (Heaven on Earth)
dostupná v angličtině (2,6 hodiny) je na
http://www.youtube.com/watch?v=Dh2NkhunEJ0&feature=player_embedded
ÚVOD

Kdo jsem?
Jmenuji se Matías de Stefano, narodil jsem se v srpnu 1987 v Argentině, ve městě Venado Tuerto, provincii Santa Fe a mým posláním je uchovávat v paměti.

Venado Tuerto je město s asi 90 tisíci obyvateli, 164 km od města Rosario a 366 km od hlavního města Buenos Aires. - Vzpomínám si, jak mi před porodem můj anděl ukázal některé lidi z mého města, a řekl mi: "To je tvůj domov, tvoje místo narození, kde tvoje práce začne, je to místo s velkým potenciálem bohatství." - Narodil jsem se sice ve Venado Tuerto, ale je několik míst, které považuji za domov. Obě jsou ve Španělsku, kde jsem strávil léta dospívání. Jedno místo, kde jsem byl doma více než kdekoli jinde, je malé město Artesa de Segre v provincii Lleida v Katalánsku.

Od svých tří let jsem se začal upamatovávat na věci, které se udály před mým narozením, aby mi to pomohlo dávat dohromady lidi. Jsme schopni se upamatovat na různé děje, když aktivujeme část svého mozku, která nás spojuje s veškerou kosmickou energií. Může to dělat každý, ale někteří z nás jsou na to specializovaní. Je nám umožněno upamatovat se na historické události, které se staly ještě více v minulosti než co dnešní lidstvo a jeho paměť zná, abychom dnes pochopili procesy a změny jaké se dějí s touto planetou a lidstvem.

Na počátku byly tyto moje vzpomínky jen mírné a nesmělé, a tehdy jsem je předváděl a vypravoval svým přátelům pro pobavení. Ale poté tento proces upamatovávání začal být drsnější, protože jsem začal mít často bolest v hlavě, a to až do té míry, že jsem se někdy musel bouchnout do hlavy, aby ta bolest odešla. Objevoval se mi v mysli jeden obraz za druhým, a to někdy i včetně citově hlubokých vzpomínek a bolesti. Zapisoval jsem tyto informace a tyto obrazy prostřednictvím kreslení obrázků a poznámek způsobem jakým mi to mnohé Bytosti, které jsem mohl vidět, řekly, že to mám dělat.

Toto jsou bytosti, které jsou všechny s námi, ale jen někteří lidé mají schopnost je vidět a ony mi pomohly uspořádat tyto informace, abych věděl jak je využívat. Opravdu jsem to vše bral jako něco normálního. Nevnímal jsem to jako něco podivného až do mých 14ti let, kdy jsem poznal, že jsem si vědom věcí, které zbytek lidí nechápal. V mém kontextu ti lidé to opravdu neznali, ale pro mne to bylo něco normálního až do mých 13ti nebo 14ti let.

Jediný člověk, se kterým jsem tyto informace sdílel, byla moje maminka. Věděla o všem, co se dělo, třebaže nerozuměla ničemu o čem jsem mluvil, protože v mojí rodině nikdo o tom nic neznal. Chápala mne, akceptovala, že se mi toto děje, a byla tou nejdůležitější oporou, kterou jsem měl, abych se dokázal vyhnout utrpení při vzpomínání.

Opravdu, smysl toho všeho mi na počátku nebyl moc jasný. Dokonce jsem pochyboval, zda nemám schizofrenii, a to kvůli všem těm věcem, na které jsem se dokázal upamatovat, protože to někdy nedávalo příliš smysl. Bylo tam mnoho volných, s ničím nespojených vzpomínek a domníval jsem se, že to je k tomu, aby mi to umožnilo vyprávět zajímavé příběhy, psát knihy a takto získávat živobytí z jejich prodeje.

Nechápal jsem dobře k čemu to je, ale v každém případě jsem cítil, jak mne to někdy přivádělo do stavu beznaděje, a taky že to má velkou souvislost s něčím, co se mi přihodí v mém budoucím životě. Později, když se informace v mé mysli začaly více uspořádávat, jsem začínal poznávat, že mi to v každém případě umožní, abych pomohl i jiným lidem uspořádat si svoje informace - kosmické informace, informace pozemského původu i duchovní informace... neboť ty všechny do sebe zapadají a mnoho věcí se dá vysvětlit prostřednictvím jednoduchých věcí, na které si dokážu vzpomenout.

Vyprávěč:

Mezi mnoha jinými věcmi, na které si Matías dokáže vzpomenout, je Sajonický jazyk, což je jazyk, na který mu bylo umožněno dokázat se upamatovat, a to za účelem pochopení a objasnění kosmologické historie, a to způsobem blízkým a známým pro lidi, kteří kdysi o těchto věcech mezi sebou hovořili.

Počátky sajonického jazyka sahají nazpět k roku 9000 před n.l.[tj. asi 1500 let po zániku Atlantidy] a byl sestaven kněžími, kteří žili na pobřeží dnešního Egypta s cílem, aby lidé různých jazyků, víry a kultur byli schopni se navzájem chápat a žít společně v jakémsi velikém národě svobody.


Moje mise (Mathias)

10. září 2011 v 12:18 | Mathias |  Mathias

To, co jsem přišel říci svými vzpomínkami, je toto poselství pro lidi, i když to není poselství v pravém slova smyslu.
Nejhlavnější věc, kterou lidem mohu říci, je aby se uklidnili, protože jdeme správnou cestou. To, co jim mohu říci a podat nejlepším možným způsobem je to, aby si uspořádali všechny svoje informace, které doposud získali, aniž bych jim říkal (z mého pohledu) něco příliš nového, třebaže pro mnohé lidi to asi budou dosti nové věci. To, co lidem dávám, se snažím zbavit složitosti, jakou se lidské znalosti zpravidla vyznačují; podávám jim to zkrátka jednodušším způsobem, aby to co nejvíce z nich pochopilo. Chci vysvětlit historické události jasněji a přitom odstranit mýty, které způsobují, že mnozí lidé v současné době žijí ve stavu zoufalství, kdy moc nechápou, co se kolem nich děje.

Příčina, proč si dokážu tolik pamatovat, je kvůli mojí pozici než jsem se narodil. [tj. pozici v jednom z minulých životů] Skutečnost je taková, že většina dětí, které se nyní rodí [to jsou tzv. Indigo děti, což je název odvozený z indigově modré barvy jejich aury, která je výrazně silnější než u lidí narozených před rokem 1980] je schopna se upamatovat na všeobecné znalosti věcí (třebaže nejsou schopné si vzpomenout na jednotlivé konkrétnosti). Dokáží se upamatovat na svoje předchozí životy, ze které sluneční soustavy pocházejí, proč sem přišly atd.

[Mnohé z dětí, které se v posledních 30-ti letech inkarnují na Zemi do lidských těl, nejsou odtud, ale jsou to vyspělé duše z jiných planet, které souhlasily, že sem půjdou, aby pomohly při přechodu Země do nové éry (přechod proběhne v letech 2013-2084 a nikdo na Zemi ani v této sluneční soustavě se mu nemůže vyhnout, viz Palmové listy).]
Ale já se dokážu upamatovat na všeobecnou znalost věcí, historii, kosmologii... protože jsem kdysi pracoval v tom, co je nyní na Zemi známo pod názvem Centrální Akašické záznamy, které jsem před lety jako chlapec nazýval Thamthiorgah.

[V jednom ze svých minulých životů se Matías jmenoval Ghan, proto svoje oficiální stránky pojmenoval www.ghan.com.ar ]


Vyprávěč:
Thamthiorgah je v Sajonickém jazyce místo, které všichni lidé dnes nazývají Centrální Akašické záznamy. Tyto záznamy informací jsou tím, co Matías nazývá "Míšní šňůra Boha". Akaša je slovo pocházející z jazyka Sanskrit. [starý spisovný indický jazyk]

Používá se, pokud se odkazujeme na Kosmický Plán, který funguje jako určitý soubor, ve kterém jsou zaznamenány všechny události, situace, emoce a akce nějaké Bytosti. Je to místo, kde je registrována veškerá historie planety, stejně jako osobní historie každého z nás. V těchto svazcích jsou zaznamenány: účel našeho života a program našeho osudu podle karmy nebo zkušenosti, kterým se máme během příslušné inkarnace naučit.
Moje funkce tehdy před tisíciletími spočívala v práci s velkými objemy informací, proto moje nynější poslání nemělo na mne negativní dopad v takové míře, abych si to nedokázal zapamatovat. Mnoho z těch, kteří se začali upamatovávat, když byli hodně mladí, pak skončili s takovými poruchami jako autismus, schizofrenie nebo dokonce zemřeli před dosažením třinácti let.

Ale protože jsem věděl, jak pracovat s těmito informacemi, umožnili mi upamatovávat se pořád víc a víc a třebaže jsem hodně trpěl v době od 13 do 17 let, dokázal jsem ty znalosti mít pod kontrolou a uspořádat si je.


Moje vzpomínky (Mathias)

10. září 2011 v 12:16 | Mathias |  Mathias

Věci, na které jsem se zpočátku dokázal upamatovat, byly moje předcházející životy, ale brzo se ty vzpomínky začaly ohromným způsobem rozšiřovat.
A některé z těch věcí, k jejichž uspořádávání jsem přistoupil a začal o nich mluvit, jdou nazpět dokonce až k samému počátku duší, až ke stvoření toho co známe jako Bůh, různé druhy lidských civilizací v hvězdných soustavách, mluvil jsem o Konfederacích v naší Galaxii a všech těchto věcech, o celých vlnách duší, které se narodily [byly inkarnovány] na jiných světech, jak funguje reinkarnace v té které hvězdné soustavě a jaké jsou Zákony vesmíru. Také o historii lidstva, zvláště té neznámé historii.

Především o historii o Atlatidy, Lemurie, [Lemurie byla civilizace ve stejné době jako Atlantida, lidé tam žili převážně přírodním stylem.] dále orasách, které ovlivnily stvoření lidstva, a proč ovlivňovaly všechny historické procesy v následujících epochách až do současnosti, kdy začíná Věk Vodnáře [Věk Vodnáře je období let 2012-4172; tj. jeden věk trvá asi 2160 let a za tu dobu se souhvězdí posunou na obloze o 30 stupňů.
Pak zase na obloze dominuje jiné souhvězdí a začne další Věk.] a abychom pochopili současné procesy ve Věku Vodnáře, co je úkolem všech těch nových duší, které se rodí v tomto období a proč. A jak se potřebujeme naučit žít na této planetě a jaké jsou postupy a způsoby jednání, kterých se máme držet od nynějška po následujících 200 let. [Což je přechodné období do nového Věku Vodnáře, přibližně 200 let od roku 2012.]

Vyprávěč:
Naše prostředí, včetně věcí a lidí, události ke kterým dochází, kultura, rasy a mnoho faktorů fyzického života na Zemi je to, co každý z nás musí znát, zažít a objevit, aby byl schopen žít v této společnosti. A je to PROSTŘEDÍ, které funguje jako ZRCADLO. Vše, co nalézáme vně sebe, je odrazem toho, co máme v sobě.

Všechny tyto informace mohou lidé využít, aby si uspořádali svůj kontext, aby porovnali kontext, ve kterém žijí a pohybují se. To je ovšem potřeba udělat v jakémsi okamžiku mimo čas a prostor, [kdy člověk vypadne na několik dnů z každodenního shonu] to proto abychom pochopili dávnou historii, odkud pocházíme, kam kráčíme a proč jsme zde.

A tak pochopení kontextu každému člověku pomůže najít sebe sama se svojí vlastní misí, svojí vlastní evoluční cestou a dojít k pochopení proč jsou zde a aby věděli, co je jejich vlastní scénář v tomto celém procesu.
Vždy jde o to zjistit, proč každý z nás je zde, a to je vlastní problém každého člověka. Pokud jde o mne - nejsem zde, abych každému člověku říkal o jeho vlastním poslání, jsem zde pouze, abych ukázal všeobecnou misi skupiny.
[skupiny... snad je tím míněna skupina všech lidí nyní žijících na Zemi]

Vyprávěč:
Musíme se naučit jak rozlišovat mezi tím, co nám přísluší a co nikoli a taky co nás poškozuje - ne proto že to je nemorální, ošklivé nebo nádherné - ale kvůli našemu cítění uvnitř nějakého vztahu s jinými věcmi. Tento proces uvnitř nás může být vykonán skrze meditaci.To nám pomůže, a to ve chvíli, kdy v tichosti zavřeme svoje oči, abychom nalezli ne to co je duchovní, ale co je uvnitř nás, abychom objevili sami sebe.

Všechny tyto informace, které mám v sobě, jdou za rámec pouhého informování lidí o věcech které se staly, o věcech které existovaly, jen tak aby to zaplnilo jejich knihovnu. Má to být použito především pro dosažení toho, že lidé porozumí co je dnes jejich funkcí.

Po roce 2012

10. září 2011 v 12:13 | Mathias |  Mathias

Po roce 2012 během následujících asi 50 let se očekává, že dojde k významným přeměnám v ekonomice, politice a společnosti, kde především záměr (motivace) pro vytváření věcí na světě se bude muset změnit.
[Nyní je většinou záměrem jakéhokoli jednání získat peníze, aniž by se braly do úvahy následky - to se bude muset změnit. - Podrobněji o desetiletích po roce 2012 - viz Palmové listy....]

V každém případě bude probíhat veliká migrace lidí kvůli změnám v ekonomice a zásobování potravinami. Lidé se zcela jistě budou muset přestěhovat do nových měst. Ledová pokrývka na severním i jižním pólu bude odtávat, jak už nyní o tom někteří lidé mluví, takže úroveň hladiny oceánů se zvýší. Stoupání hladiny postihne nejen mořské pobřeží, ale také jezera ve vnitrozemí, jejichž hladina také o trochu vzroste.
[Podnebí se v letech 2013-2048 v Čechách oteplí asi o 6°C, zároveň budou hojnější dešťové srážky (cca o 100%), neboť vlivem tání ledovců bude v přírodním koloběhu více vody. Tání ledovců bude mimořádně rozsáhlé, např. V letech 2030-2100 roztaje většina Západoantarktického ledovce.

Objem ledu, který v příštích 100 letech roztaje, bude asi 3 milióny km3, z toho 98% vody skončí v mořích a asi 2% na pevnině, kde způsobí větší vlhkost půdy, větší průtoky řek, ale také o trochu vyšší hladinu jezer a stojatých vod. - - - Moře postupně zaplaví asi 2 % veškeré pevniny. Na tomto území žije v roce 2011 asi 1 miliarda lidí, ale stěhovat jinam se jich bude asi tak 400 miliónů, neboť počet obyvatel všech zemí a kontinentů v následujících 100 letech bude trvale a výrazně klesat. ]

V oblasti politické může nastat určitý společenský neklid, který budou řešit politikové společně, nikoli jen jeden politik sám.

V každém případě, klimatické změny budou tak rozsáhlé, že neumožní společnosti, aby se restrukturalizovala přinejmenším následujících 30 let.

[Podrobněji viz Palmové listy kde se uvádí, že budování nové společnosti začne až v roce 2048. Před tímto rokem budou převažovat jen různé záchranné akce při přírodních a zdravotních pohromách.] Následujících 50 let bude tedy proces přechodu.

A pro ty, kteří říkají, že v roce 2013 nebo 2014 začne jakási éra lásky a míru na Zemi - tak to také určitě není pravda.
Zkrátka, v každém případě proběhne změna, přičemž každý člověk uvidí to co chce vidět.Ale musíme vzít do úvahy tyto faktory, že společnost se hodně změní - ne proto, že si to přeje Univerzum nebo že nějaký Anděl řekl, že to tak bude - ale změní se proto, že bude nedostatek potravin a vody a to způsobí, že se věci změní. Faktory, které vyvolají onu velkou změnu v následujícím dlouhém období přeměny, budou naprosto lidského původu.

Nezoufejte, jestliže nedokážete vidět světlo na konci tunelu, protože všichni jsme sem přišli, abychom prožívali tuto přeměnu a my všichni jsme se rozhodli tuto přeměnu prožít. Ono světlo na konci je pro naše děti a vnuky z indigo generace, nikoli pro generaci dnešních dospělých lidí.

O něco později se věci se začnou přeorganizovávat a kryslalové, zlaté a platinové děti začnou organizovat novou strukturu společnosti, asi tak od období 2040-2050 a budou ji mít vybudovanou někdy mezi roky 2080-2090, což jsou roky, ve kterých už budeme plně v onom novém Věku, který nazýváme Věkem Vodnáře.

[ Mezi podstatné změny, které budou mezi roky 2057-2084 provedeny, mimo jiné patří:
1) Změna kalendáře na 13 měsíců v roce, každý po 28 dnech + 1 den navíc na konci roku, neboť nynější dvanáctiměsíční kalendář, kde délka každého měsíce je jiná (od 28 do 31 dní) působí všeobecnou disharmonii,
2) Přijetí celoplanetárního jazyka. Lyssa Royal Holt vysvětluje: "Tento celoplanetární jazyk bude obsahovat slova, která budou odvozena z některých hlavních jazyků na této planetě a je pravděpodobné, že tento jazyk se bude nejvíce podobat angličtině, bude však obsahovat i slova odvozená z jiných jazyků." ]

Věk Vodnáře již začal na vibrační úrovni, [která postupně nabíhala v letech 1987-2012] ale prozatím nezačal geologicky ani astrologicky. Neměli bychom očekávat nějakou náhlou změnu z Věku Ryb do Věku Vodnáře.

Další věc, kterou musíme vzít v úvahu pro budoucnost, je že nikdo nebude chtít, abychom vytvářely nějaké zvláštní skupiny, neboť všechno bude probíhat velice individuálně. A tak nebuďte frustrovaní, jestliže chcete vytvořit nějakou novou společnost v budoucnu, protože každý půjde svou vlastní cestou. Takto působí Věk Vodnáře. Tato evoluce je vnitřní a už nadále není vnější.[Obrovská evoluční změna vnější, tj. proměna prostředí ve kterém člověk žije, již proběhla ve 20.století. Náplní evoluce po roce 2012, zejména prvních 36 let, jsou především změny uvnitř každého člověka. Naopak budování vnějšího prostředí bude v této době dočasně pozastaveno.]
[Jaroslava U.(1992): "Věk Vodnáře bude charakterizován urychlením vývoje naší planety. Lidstvo bude mít šanci dohnat to, co zmeškalo. Každý sám za sebe, takový je zákon.]

V následujících 100 letech bude tento proces přechodu na každém člověku vyžadovat, aby podstoupil určitý vnitřní a zcela individuální proces. To co člověk uvidí vně sebe, bude právě reflexí toho co má uvnitř sebe.

Vyprávěč:
V Bibli, Lukášově evangeliu 22:10, říká Ježíš svým učedníkům: "Jak vstoupíte do města, potká vás muž nesoucí hliněný džbán s vodou. Následujte ho do jeho domu, do něhož vstoupí..."

Tato pasáž jasně předpovídá tuto přeměnu mezi věkem rybařícího muže (Věk ve znamení souhvězdí Ryb) do věku nosiče vody, (Věk ve znamení souhvězdí Vodnáře).

Věk Ryb se vyznačoval potřebou mít skupiny vedené nějakým člověkem, který znal nebo chápal cestu. Dnes, v průběhu této přechodné doby, mnozí očekávají, že přijde nějaký Mesiáš, někdo kdo je povede. Avšak v průběhu Věku Vodnáře je každý veden sám sebou. Každý člověk nalezne všechny svoje odpovědi v sobě uvnitř.

Neexistují žádní učitelé, které bychom měli následovat. Nikdo by nám neměl říkat, kam jít. Nyní se musíme řídit sami, ale jak? Kdo jsou ti nejlepší "učitelé", aby nám ukázali jak to udělat?

Jsou to učitelé nebo též mistři, kteří nikdy nemluvili, a proto jsou těmi nejlepšími učiteli: STROMY. Stromy jsou těmi, kteří nám mohou ukázat nejlepší cestu jak žít na této planetě, se svými hlubokými kořeny zapuštěnými do země, vzpřímeným kmenem, aby mohli předávat veškeré světlo ze Slunce směrem k Zemi... a poskytovat kyslík všemu okolo, tak aby všechny Bytosti mohly žít.

Jen pouhým meditováním, aniž byste zavírali oči a při současném pohledu na nějaký strom, pochopíte, o čem hovořím: Že oni byli těmi prvními, kteří přišli, aby zakotvili toto světlo, a že toto světlo musí vědomě přijít nazpět k této planetě.

A tak buďte jako STROMY a přineste Nebe zpět na Zemi. * * *

Perhaps it's difficult to sit and watch a video that's in another language with subtitles, but when you begin to grasp what this 22 year old is saying, it's monumental. At least that's what I felt while watching it. Very uplifting. It's part of the signaling of a huge global shift in consciousness. There will be many more children popping into our awareness containing wisdom of the ages, until it's undeniable. If you have time to read it do so, but to me it seems flat compared to the energy of him speaking directly into the camera.
Rok 2012

10. září 2011 v 12:09 | Mathias |  Mathias

Vyprávěč:

Podle Májského kalendáře se čas dělí na cykly, které mají počátek a konec. Také jiné kultury propočítaly tyto cykly, uvnitř kterých se lidstvo pohybuje. Všichni propočítali přesná data, kdy se určitý Věk mění. Věk, ve kterém se nyní nacházíme, podle těchto kalendářů končí 21. prosince 2012.

2012, rok o kterém lidé tolik mluví, a zvláště 21. prosinec 2012, je určitý ekvinokiální bod, tj. den rozhraní. Slunce při něm vstupuje do svého jara. Země vstupuje do Jara na jižní polokouli dne 21.září. Dne 21.prosince 2012 vstupuje naše Slunce do svého Jara, takže jakoby začíná rozkvétat.

Moje rada každému pro rok 2012 je, aby zůstal naprosto klidný, protože neexistuje žádná potřeba mít strach z toho co by se mohlo stát.

Neexistuje žádná potřeba mít katastrofické nebo senzacechtivé představy. Je to jen jakýsi den rozhraní. Tyto změny je možno pocítit už dlouhé dny před tím i potom. Vždyť také jaro začíná už několik dní před astronomickým počátkem jara, některé květiny vykvétají již před dnem jarní rovnodennosti. A také po začátku jara je ještě určitý počet chladných dní.

A tak si nesmíme myslet, že rok 2012 je nějakou absolutní změnou "z noci na den". Je to jen jakési rozhraní, ve kterém se ale může stát mnoho věcí. Věcí, o kterých tolik proroků a dalších lidí hovořilo, ale závisí to na každém z nás jak prožijeme tuto realitu.

Ti, kteří si chtějí hrát na to, že žijí v době apokalypsy, o které tolik lidí hovoří, tak ji uvidí. Budou v ní žít a pociťovat jí.

Ti, kteří jsou vyrovnaní ve svém vědomí, srdci a zvláště žaludku (který představuje "Já jsem"), ti nebudou prožívat apokalypsu. Ale ne proto, že by je mimozemšťané vzali někam mimo planetu Zemi, ale protože to vše v roce 2012 neuvidí jako něco destruktivního, ale jako možnost vývoje.
Je to jen určitá změna. Dokonce ono slovo apokalypsa znamená, že to je něco co přichází poté... Je to určitá změna, a tak nemějte pocit hrůzy. Nebojte se. Nevěřte v přírodní pohromy, o kterých lidé říkají že nastanou, protože ty už v určité míře před časem začaly.
Ale nikdo neříká, že tomu všemu bude brzo konec. Je to určitá změna, kdy jedna časová perioda přichází ke svému konci. [10500 let temna + 230 let přechodu + 2000 let světla + 230 let přechodu + 10500 let temna + 230 let přechodu + 2000 let světla + 230 let přechodu = 25920 let celého slunečního cyklu]
Znamená to určitou ohromnou změnu, protože se mění vibrace Země současně s určitou elektromagnetickou změnou. Náš mozek, těla, planeta Země a všechny systémy, co používáme - jako počítač, video aj. pracují elektromagneticky. Také Slunce pracuje skrze elektromagnetismus, takže světlo Slunce se ten den může změnit.

Abych byl stručný, když je někdo v noci vzhůru a vidí východ Slunce, může cítit pravidelný vánek a jak ptáci začínají zpívat. Teplota jde nejprve dolů a pak náhle začne stoupat. K čemu tady dochází? Během svítání každý začíná procházet určitou změnou, regenerací. Naše Slunce bude procházet stejným procesem, kdy stejný vánek začíná, ale ten vánek je elektromagnetický, a to kvůli povaze ohně, který Slunce vytváří.

Není to chyba lidstva, že toto vše se děje. Je to jen určitý cyklus, přírodní proces Země, kde jsme si všichni zvolili, že se narodíme a budeme to prožívat a pomůžeme každému, kdo nerozumí této změně.
[Také David Wilcock říká, že před naší inkarnací nás Světelné Bytosti nejprve seznámily se situací na Zemi, ukázaly co bude naším úkolem i příležitostí se naučit. Naše Duše to odsouhlasila a teprve pak Bytosti provedly její další inkarnaci do lidského těla sem na Zemi.]

Neobávejte se ani nějakých elektromagnetických změn ve vašem těle nebo pokud pocítíte závratě. Nemějte obavy, nebude to nic hrozného. Možná budete vnímat věci za hranicí normálního vidění. Možná, že budete cítit mnoho náhlých změn ve vaší tělesné a emocionální struktuře. Některé změny mohou dokonce ve výjimečných případech nakrátko vyústit ve schizofrenické blouznění, ale není to nic, čeho byste se měli obávat.

A jak je to, pokud jde o ony tři dny temnoty, o kterých někteří lidé hovoří... Jsme na tom následovně: Když máte elektromagnetické přetížení v atmosféře Země, pak ovšem elektromagnetické systémy s určitostí selžou. Tedy odpověď je ANO, možná, že budeme nějaký čas v prosinci 2012 bez proudu.

[V roce 1859 při pravděpodobně 200-letém cyklu sluneční aktivity nefungovaly telegrafy na celém světě po dobu 8 dní. Tehdy to byly jediné elektrosystémy, které lidi používali. ]
[ Jak se na elektromagnetické přetížení v atmosféře Země připravuje vláda USA a Velké Británie. ]

Ale v čem je problém? Je to konec světa? - Určitě ne. Ale problémem je masová hysterie lidí. Proto musíme zůstat klidní a v tichosti. Proto moje rada zní: NEZŮSTÁVEJTE VE VELKÝCH MĚSTECH, kde je hodně lidí. Bude v nich více pohrom, ale ne kvůli tomu, že by to tak chtěl Bůh nebo něco podobného..., ale stane se to kvůli lidem, kteří budou určitě projevovat velkou nervozitu, dokonce i když se nic nestane, budou nervózní jen proto, že je prosinec 2012.

[Jaká bude elektromagnetická situace v atmosféře Země a jak velké budou výpadky elektráren a dalších elektrosystémů, je dosti nejasné.
Důvody jsou především dva:
1) jev galaktického vyrovnání nastává jednou za 25920 let a vědci o přírodních procesech, ke kterým během něho dochází, ví jen velmi málo,
2)do průběhu transformace 2012-2013 budou dosti významně zasahovat naši Tvůrci a Strážci našeho vývoje, Plejáďané. Přesněji řečeno, už zasahují, když např. v roce 2009 odklonili planetu Nibiru, aby nám nezpůsobila škody. V témže roce taky vybudovali umělou magnetickou ochranu ve vzdálenosti asi 60 tisíc km kolem Země a aktivovali jí 1.ledna 2010. Při galaktickém narovnání 21.prosince 2012 dojde k přehození severního a jižního magnetického pólu Země a asi jeden den bude magnetické pole Země zeslabené na minimum. Pokud by se neudělalo žádné opatření, proudilo by na Zemi velmi silné rentgenové a kosmické záření, které by způsobilo velké zdravotní poškození lidem i zvířatům. Avšak umělé magnetické pole vztyčené v okolí Země tomu zabrání. Jaká další opatření Plejáďané udělají, zatím nevíme.

O délce trvání výpadku elektřiny nemá příliš cenu spekulovat. Každý si jistě sám dokáže představit, co všechno se bude dít ve velkých městech, když nepůjde elektřina 1 den, když nepůjde 2 nebo 3 dny nebo co všechno se stane nepůjde-li týden. Bohužel, v dnešní době závisí na dodávce elektřiny ze sítě skoro všechno, např. veškerá zařízení pro živočišnou výrobu v zemědělství, chladicí a mrazicí zařízení v potravinářství, veškerá výroba chleba a pečiva, osvětlení a pokladny v prodejnách, čerpání vody ve vodárnách, výtahy v domech, automatické regulátory plynových kotlů v domácnostech i jinde, městská hromadná doprava, 80% pohonu na českých železnicích, veškeré signalizační a řídící systémy na železnici atd. Přitom záložní zdroje na diesel pohon má v ČR jen málokdo (armáda, nemocnice).

Kromě výpadku elektřiny bude velmi citelný naprostý výpadek veškerých satelitních telekomunikačních systémů. - uvedl Matías v jiné přednášce ]

Takže moje rada je - zůstaňte klidní a během tohoto období se nepokoušejte dělat něco jiného než se snažit zůstat potichu a být přítomni na Zemi. Zůstaňte zcela ukotveni na Zemi, jako kdybyste měli nohy hluboko zakořeněny do země, protože to je opravdu jediná věc, která se od vás očekává v tomto procesu. Pokud přijdou silné větry, musíme zůstat zcela vzpřímení, aby s námi nemohly točit a vláčet nás. Je to jediná věc, kterou nyní máme dělat: zůstat klidní.

[ Při galaktickém vyrovnání dne 21.12.2012 by po dobu asi 17 sekund měli lidé pociťovat určitý divný stav proto lze doporučit, aby lidé nedělali nic nebezpečného (např. obsluha strojů, řízení motorových vozidel apod.). Údajně by to mělo nastat v 17:37 hodin zimního SEČ.

Lisa Renee (2011): "In December 2012 we are coming into the gallactical alignment when the planetary galactic core and the Sun and the Milky Way all line up and create a portal effect. That portal effect is aloving an incredible exchange of energy and also entities. It's an amazing opportunity to perceive something very new and we are stepping into this in a physical form." ]

[ Matías (v jiné přednášce): "The Pole Shift will be completed around 2050." (Neřekl, ale, posun jakých pólů - zda magnetických nebo fyzických.) ]Nová doba

10. září 2011 v 12:07 | Mathias |  Mathias

Vyprávěč:
Podstatou vzdělávání, bez ohledu na to, kolika změnami prošlo během historie, bylo vždy vyučovat jak poznávat věci na Zemi - TĚLESNÁ VÝCHOVA: abychom se adaptovali na fyzický svět, FYZIKA A CHEMIE: abychom se naučili o formování věcí, EKONOMIE A PŘÍRODNÍ VĚDY: ovládnout zdroje k přežití, MATEMATIKA A TECHNOLOGIE: o logice Božího těla, JAZYKY: o komunikaci mezi Bytostmi, PSYCHOLOGIE A ETIKA: o vztahu s Bytostmi.

Vzdělání nám má pomáhat, abychom se lépe přizpůsobili světu, abychom se vědomě učili jak žít se světem, a taky o nás a zbývajícím světě jako celku.

Problémem nynější společnosti je "co dělat s těmito indigovými dětmi?" Máme je zavřít do škol? Co musí dospělí lidé dělat s indigovými dětmi a co musí dělat indigo děti s dospělými?

Indigo děti přišly, aby přeměnily vše co jen můžou, a tak to budou dělat ze počátku skrze to, co považujeme za neakci. Neakce ve skutečnosti dělá to, že zastaví společenský proud; je jako určitá protiakce toho, co by jeden očekával že bude indigo-revoluce.

Tato idea, že se má vytvořit něco nového, není první reakcí nějakého indigo člověka. První reakcí je sednout si a nedělat nic co by podporovalo nynější systém. A tak vytvořit nějaké vzdělávání a společnost pro indigo dítě je velice obtížné. Tato obtíž je něco, čemu dospělí budou muset čelit přinejmenším příští dvě dekády. [cca 2013 - 2034, teprve potom už většina lidí uzná nutnost rozsáhlých přeměn na Zemi a nebude se jim tolik bránit]

[ Jan van Helsing (2011): "Ti, kteří mají těžkosti přijímat vědomosti od mladých lidí, budou mít v budoucnosti velmi těžké časy. Loď, kterou řídila stará generace, již doplula. Pravidlo, že staří mohli něco učit mladé, se nyní mění (částečně přechodem do Věku Vodnáře).

V tomto světě se dnes inkarnujíděti, které budou učit dospělé, co se dosud učit nechtěli. Tomuto světu je předpovězen "zlatý věk" a my jsme ty děti, které ho vyvolají. Jsme staré duše, které dlouho přihlížely, co se zde dělo. My máme své úkoly, nastoupili jsme cestu našeho dědictví a nenecháme se od toho více odrazovat. ]

Když lidé začínají vidět, že nějaký typ vyučovacího systému, který vyzkoušeli, nějak selže, protože indigové děti sem nepřišly aby tu jen tak přebývaly, ale jejich vibrace mění kontext toho, co tu v každém případě zůstane po nich.

Musí se jim umožnit, aby vyjádřily svoje tvůrčí schopnosti při provádění změny tím nejlepším možným způsobem. Musí to být naprosto flexibilní pro jejich generaci, pro jejich tvoření a práci na planetě Zemi.

Vyprávěč:
Aby se tak stalo, je nezbytné razantně změnit (v podstatě rozbít) vzdělávací systémy, na které jsme zvyklí, které jsou založeny na memorování, soutěžení, zneužívání autority, nedostatku tvořivosti a představivosti. Nynější systém vzdělávání, kdy důležitost toho, co je mentální, je nadřazena tomu, co přichází z emocí, je špatný.

[ V současném evropském školství emoce nepotlačují, ale rozvíjí je a začleňují do celého systému vzdělávání jedině Waldorfské školy, což je způsob vzdělávání, který vymyslel v roce 1919 Rakušan Rudolf Steiner (*1861 Chorvatsko, + 1925 Švýcarsko), tehdejší hlavní představitel Teozofie.]

Nový systém vzdělávání by měl být založen na rozvoji emocí, učení se skrze experimentování a objevování, které povzbuzuje integraci vědomostí.

To je to, co se může nejlépe přizpůsobit indigo vibracím, protože tato metoda neobsahuje systém, který přímo provádí učení člověka. Je to určitý široký systém, který akceptuje jakýkoliv typ systému - starobylý, moderní a dokonce budoucí. Umožňuje rozšíření vize učení, která jde dále než jen pouhé vzdělávání. Jde směrem k integraci Lidské Bytosti, od okamžiku, kdy se člověk narodí až do chvíle kdy zemře.

[Zřejmě je tím míněno, že tento způsob vzdělávání umožňuje, aby člověk v sobě integroval (propojil v jeden celek) všechno co se za celý život naučil. A ne jako současný špatný systém ve školách, kdy je všechno rozškatulkováno na jednotlivosti a děti učení vnímají jako nacpávání si do hlavy obtížného nákladu vzájemně nesouvisejících informací. - - - Jak se správně učit po celý život bylo některým lidem jasné již před více jak sto lety. ]

Umožňuje to každému pedagogickému systému, aby sjednocoval a uvažoval o všem, ne aby se vytvořila nějaká nová škola, ale aby se vytvořil určitý nový způsob učení. Jde to dále než co kdokoli z nás zažil. To je ve skutečnosti důvod, pro co sem dnešní indigové a krystalové děti přišly: aby se učily a pomohly učit, nic víc.

Vyprávěč:
Kde jsme se učili o ekosystémech? Návštěvou lesa nebo skrze fotografii v knize?
Kde jsme se učili o tom, jak používat svoje tělo? Hrou a tancem nebo čtením informací v notebooku obsahující obtížná slova?
Jak se učíme nějaký jazyk? Psaním a čtením anebo více tím, že komunikujeme s nějakou skupinou?
Jak se učíme Teorém Pythagorův? Memorováním této formule nebo jejím objevováním stejně jako to dělal Pythagoras.
Víme, že se Země otáčí okolo Slunce, ale podívali jsme se kdy nahoru na nebe a pokoušeli jsme se to pochopit?

Takže učení probíhá skrze praxi a zkušenosti, nikoli teoretizování. Teorie je užitečná jedině na to, abychom pochopili určitou část toho co je důležité. Některé nástroje užitečné pro práci s indigo dítětem: lepší než na ně dlouze mluvit je pomoci jim tím, že je povedeme, tak aby mohly naplnit svoje poslání. A všechno musí být aplikovatelné - ve škole, doma, ve společnosti. Není dobré je učit neužitečnosti jako každý sval na těle, každý prvek v buňce nebo složitou matematiku.
Jsme Bytosti (indigové / krystalové), které přicházejí ze 6. až 13. Dimenze, [Matías v tomto odstavci mluví za sebe a ostatní indigové děti] abychom se pokusily uvést do života 4. a 5. Dimenzi uvnitř 3. Dimenze. Pokud nás uzavřou ve třídě, aby nás učili matematiku a věci z 2. Dimenze - zatímco my prosazujeme 5. Dimenzi - je to poněkud těžké. Takže všechno, co se vyučuje, má být aplikovatelné v každodenním životě, protože to je skutečně náš úkol, kde musíme všichni odvést svojí práci.
Svět je nyní možné vidět ve 4. Dimenzi, je rozsáhlý a bohatý a cirkuluje všemi směry. Takže používat ve škole tabuli pro podávání informací není pozitivní věc, ale bylo by spíše lepší používat stěny - ty představují určitý nástroj, většina dětí dnes píše na stěny. To, co by se mělo používat nejméně, je tabule ve třídě.

Také je zapotřebí je učit, aby se nebály přírody, temnoty, bouře, větru... to jim hodně pomůže, aby výrazně postoupily v integraci věcí a nevytvářely ve své mysli polaritu věcí.
Ale ta nejdůležitější věc ke zvládnutí toho všeho jsou samozřejmě rodiče a učitelé. Oni jsou těmi prvními, kteří musí změnit svojí vizi, a těmi prvními, kteří se musí odtrhnout od svých konceptů a dosavadního zapojení do společnosti. To znamená, aby rodiče pro nás přestali být rodiči v klasickém stylu. Rodiče by opravdu měli začít být průvodci. Průvodci životem, kteří nám nebudou říkat, co se musí dělat a jak. Měli by nám dát radu o tom, co je nejlepší udělat, tak aby byly jakýmsi průvodcem nebo společníkem.
To samé platí o učiteli, který by neměl být jen někdo, kdo vám říká, co se máte naučit. Učitel by měl být někdo, kdo se učí se studentem, jakýsi společník v učení. Někdo s kým se můžete dostat do diskuze, abyste se to naučili, a nezáleží na tom, jak moc si někdo myslí, že o tom ví, neboť vždy existuje něco nového k pochopení. A je třeba se to učit společně. A tak to chce vzít v úvahu, že rodiče se musí stát průvodci, a učitelé se musí stát společníky.

Indigové děti

10. září 2011 v 11:42 | Mathias |  Mathias


Indigo lidé

Když se tato energetická úroveň planety mění, začíná postupně všechno vibrovat odlišným způsobem. A když něco vibruje odlišným způsobem, mění to barvu. Vibrační úroveň určité planety vytváří odlišnou barvu, kvůli vyzařování horkosti.

A všechny Duše na takové transformující se planetě se musí přizpůsobit nové barvě. A tato barva, která zde v dnešní době na Zemi vibruje, je to co je známo jako indigová modř. [ aury ]

Dnes lidé hodně hovoří o Indigo dětech. To není to nějaká skupina Duší, která přichází s indigově modrou barvou na povrchu nebo nějakým druhem indigové spirituální úrovně. Jsou to jen nové duše, které přicházejí pracovat na Zemi během tohoto období a aby se mohly narodit zde na Zemi, potřebují tuto indigovou barvu, aby byly schopny pracovat uvnitř vibrací na Zemi.

A tak probíhá demystifikace tohoto příběhu, vytvořeného v mnohých knihách o "speciálních" dětech, o "indigo" dětech, a o určitém malém procentním podílu z celkového počtu dětí, které to jsou. Takto to není, opravdu, neboť je to Země, která vibruje v indigové barvě.

Co tato indigově modrá barva znamená? Indigo je barva 3. oka, což jak víme je oko vnitřního zraku, který v sobě každý člověk má. [I když jen menšina lidí ho má aktivovaný a využívá ho.

Vyprávěč:Tato barva znamená přeměnu, a proto sem na Zemi přišly tyto Duše, aby tvořily způsobem, který se přizpůsobuje co nejvíce každé z nich. Je-li jejich kontext agresivní nebo naopak velice pasivní, tak přivodí ve svém okolí změny, a to skrze agresivitu a pomocí rozbíjení starých idejí na rodinné úrovni. Budou to dělat skrze sexualitu, politiku, vandalismus, umělecké výtvory, lhostejnost a pocit kmenové příslušnosti, dokonce někdy i skrze čistou nebo sobeckou lásku. Ale zkrátka změní všechno, protože to je jejich poslání: změnit věci, aby se vytvořil kontext, který je zapotřebí.

Indigové děti také přeměňují vizi toho co je, vytvářejí ideje a nové formy kreativity. Takže pracují na těchto úrovních: kreativita a idealismus, ale nikoli v dosavadní podobě, ale určité výrazně pozměněné. Takže vše, co se [od 80.let 20.století] narodilo na planetě Zemi, se začíná přeměňovat.

[Přeměna, která v 80.letech na Zemi začala, se projevuje i ve fyzikálním světě, např. se urychlilo posouvání severního magnetického pólu směrem na jih (nyní je na Sibiři a postupuje dál) anebo se začala zvyšovat tzv. Shumanova frekvence z dříve po staletí neměnné hodnoty 7,83 Hz v roce 1987 na hodnotu 13 Hz v roce 2012; předpokládá se, že dále už neporoste. Je to hodnota frekvence magnetického pole Země, ze kterého se napájí všichni živí tvorové včetně lidí. (Při cestách do vesmíru delších než několik hodin musí mít kosmonauti při sobě umělý zdroj tohoto magnetického pole. Pokud by ho neměli, došlo by k vymizení všeho co mají v paměti v mozku.) ]

K této přeměně dochází mnoha různými cestami: skrze agresivitu, skrze konflikty mezi společnostmi, transformace skrze protesty a bránění se dosavadním zvyklostem nebo přes nápadný poklid a tichost. Konat skrze akce nebo naopak neakci - oboje je velice účinné. Takže tato vibrace způsobuje, že všechno co nově přichází na tuto planetu, vibruje s ní.

Duše jakékoli bytosti, která přichází na Zemi od 80. let, kdy se blokády pro další vývoj začínají odstraňovat, se stává indigovou. To znamená, že každý strom, zvíře i člověk, který se narodí od 80. let, je již indigo. Není to nějaká speciální skupina."Skupina", která se lidem jeví jako speciální, závisí na vibrační úrovni, kterou daný člověk má, když přichází na Zemi, což ale není tím že je indigo, ale kvůli zvláštnímu rysu, kterou každý na té úrovni má, to je to co dělá každého člověka jiným. Proto někteří indigo lidé mají bojovnou povahu, někteří jsou naprosto mírumilovní a jiní vynikají tím, že zkrátka všechno ignorují.

Například nemusí nutně věřit v Boha nebo hovořit o Univerzu jen proto, že jsou indigo. Indigo je určitá vibrace, která přeměňuje; indigový člověk to může dělat skrze ekonomickou činnost nebo politiku, aniž by věřil v Boha. [ V červnu 2011 přinesl 1.program ruské TV pořad o indigo dětech - viz http://www.osud.cz/porad-ruske-televize-indigo-deti-hoste-z-budoucnosti - zatímco v EU je toto téma sdělovacími prostředky ignorováno.


Vyprávěč:
Nemá to nic společného se spiritualitou; má to co do činění s vibrací. Tato klasifikace duší má co do činění s vibrací a množství závisí na typu jejich vizí. Všichni odsouhlasili to čeho mají dosáhnout v tomto světě, ale jediná věc na které závisejí, aby dosáhli výsledku svojí mise, je u dospělých tato: přestat si dělat starosti o svůj blahobyt a vzdělání. A nejlepší způsob jak jim pomoci při naplňování mise je zapomenout na to, jak jsou jiní, a naslouchat jim.

Kryslalové dítě, v porovnání s indigovým, je bytost, která přichází z Kristových úrovní... jsou ty statisíce malých Kristů, kteří přišli, aby splnili misi bezpodmínečné lásky. Jsou v generaci dětí, které začaly přicházet na Zemi od roku 2000. [Podle některých zpráv je krystalových dětí na Zemi v roce 2011 jen asi 200 tisíc, jiné zdroje uvádějí počet kolem 1 miliónu. ]

Duše, které uskutečňují více spirituality, jsou Kryslalové děti; rovněž přišly do tohoto Věku jako skupina Avatarů, jak jsou dnes nazývány. [avatar - v hinduismu představuje sestoupení božstva v lidské podobě na zem]

Krystalové děti jsou určitá skupina duší, které sem přišly, aby vytvářely spiritualitu skrze harmonii. To znamená určitou spiritualitu, která nemá být závislá na Bohu a Andělech, ale má být spojena s harmonií společnosti a nitrem člověka.

[Na videu jessica_chrystal_child.mov je možné vidět, jak toto poslání naplňuje jedna z nich, Jessica Schab z Kanady, také na http://www.jessicamystic.com ]Historie a epochy

10. září 2011 v 11:36 | Mathias |  Mathias

HISTORIE LIDSTVA

Vyprávěč:
Problém je, že historie a čas probíhají v kruzích. To znamená, že události se opakují odlišně, avšak se stejnou modelovou situací.
Historii bychom neměli brát jako nějaký seznam událostí, abychom jednoduše věděli co se stalo do našich dnů, ale je třeba ji chápat jako složitou zakamuflovanou soustavu, která nám ukazuje chyby, které se mohou opakovat.

[Petr Chobot (listopad 2009): "Kdysi mi bylo ve stavu mimo tělo Bytostmi Světla sděleno, že 21. století zvláštním způsobem jakoby zopakuje události století předchozího, tedy dvacátého. Ale zopakovat neznamená ZKOPÍROVAT." ]

Je zřejmé, že historický vývoj je ve skutečnosti hodně jiný než jak se to vyučuje ve školách, třebaže to celé už začalo vycházet najevo. Problémem historie lidstva je, že je možné ji číst stále znovu a znovu a přesto v některých bodech zůstává stále napínavá a nepoddajná. Jsme zvyklí myslet si: bylo to tak a tak a ŽÁDNÝ jiný názor na to neexistuje. Anebo si myslíme, že existuje nějaké spiknutí schované v pozadí.

Ve skutečnosti to takhle není. Neměli bychom vytvářet schizoidní blouznění s lidskou historií. Historie lidstva probíhala takto, protože musela takto probíhat a všechny problémy, které byly vytvořeny, způsobily, že byla umožněna změna lidstva a vývoj vědomí lidí... a vykonala se určitá práce v této oblasti.

Proto je lidstvo řízeno, a to kvůli hvězdným konstelacím (na obloze), a tyto hvězdné konstelace na obloze zahajují jednotlivé Věky, přičemž každý z nich trvá asi 2160 let.
[Věk Ryb je přibližně období 148 před n.l. - 2012 n.l., přičemž za 2160 roků se souhvězdí posune na obloze o 30 stupňů. Období 2012 n.l. - 4172 n.l. je Věk Vodnáře. ]

EPOCHY

Vyprávěč:
Země rotuje kolem Slunce v procesu, který trvá asi 365,2422 dne, ale současně naše Slunce vykoná rotační pohyb kolem dalšího slunce, které je o hodně větší a nazývá se Sýrius, a to přibližně každých 25920 roků. Tak jako rok na Zemi, má i rok Slunce svoje roční období, dny rovnodennosti, dny slunovratu a rovněž i věky. To má určitý vliv na historické události na Zemi.
[dny rovnodennosti na Zemi: 21.březen a 21.září, dny slunovratu na Zemi: 21.prosinec a 21.červen]

Tento velký solární rok, kterým nyní procházíme, začal přibližně v roce 21210 před n.l. s Věkem Kozoroha.

První prototypy lidí, kteří byli stvořeni, byli lidé, které známe jako Lemurané, ale já je nazývám Lomiom. Lomiom žili po celé oblasti Tichého oceánu. Je to rasa, která vytvořila Lemurii, jak ji dnes známe... tedy jak někteří lidé ji znají.

Po mnohých historických problémech se začala rozvíjet Atlantida v oblasti Atlantiku, který se tehdy nazýval Gefislion. Tato země se táhla skrze celý Atlantický oceán a vytvořila, na teplejší části této planety, spoustu menších civilizací a kolonií, které pomohly zorganizovat planetu a udržely jí ve směru Kosmického Plánu.

Vyprávěč: Jak je možné, že některé civilizace začaly náhle psát písmem, které bylo velmi složité?

Jak to, že po pouhých tisíci letech lidské civilizace Egypťané začali budovat monumentální stavby, tak spektakulárně propočítané a vyprojektované skrze matematiku?

Jak bylo za pouhých 10 let vytvořeno tolik Bohů, které tehdejší lidi uctívali?

[ Petr Chobot (listopad 2009):
"Sama existence hvězd a planet je projevem mocné Inteligentní Síly. Tato Síla se vlastně před námi ani neskrývá. Nevidíme ji JEN z jediného důvodu - naše smysly jsou zaneprázdněny jinou oblastí energetického vibračního spektra... Je zde beze sporu řídící a koordinující neviditelná Síla. Někteří lidé tuto řídící sílu označují slovem Bůh. No, pokud JÍ chce někdo říkat Bůh - tak proč ne? Ale pozor - tato nesmírná Síla, která NENÍ ani vzdáleně podobná bohům vytvořeným lidskými představami! Lidstvo během své existence vytvořilo celou plejádu astrálních strašidel, k jejichž uctívání, a tedy krmení slouží všemožná "náboženství". Tato strašidla vždy sloužila jen sama sobě a byla závislá na NÁS, byla stvořena ČLOVĚKEM k jeho obrazu. Bohové jsou astrální paraziti. Jsou to virtuální bytosti, které se živí naší energií - je to jen zvláštní typ takzvaných elementálů, jak těmto útvarům říkali staří magikové - nic víc. Základní Síla je něco, co nemá nic společného s jakýmkoliv náboženstvím, je to Čirá Energie, která má neuvěřitelné vlastnosti. Tuto Podstatu lze vnímat jako něco nepředstavitelně ušlechtilého i jako něco, co se zcela se vymyká všem existujícím lidským představám o "bohu". Tato Síla skutečně řídí vše. Ale přitom nekomanduje - to totiž vůbec nemá zapotřebí. ]

Proč jsou pyramidy po celém světě, včetně těch v Americe a Japonsku, a proč jsou velice podobné těm egyptským, pokud podle nyní platných teorií tehdejší Egypťané nedopluli dále než do Rudého a Středozemního moře?

Proč má Velká sfinga v Egyptě na svém povrchu poškození staré více jak 9000 let, když egyptologové tvrdí, že byly postaveny před 5000 roky?

Všechny tyto civilizace, které trvaly mezi roky 13000 až 6000 před n.l., se pokoušely aplikovat jakýsi systém pozemské rovnováhy a informací pro veškeré lidstvo.
Tímto způsobem začal celý ten plán budování pyramid a starobylých chrámů, i když dnes existuje jen málo ostatků, které se na Zemi z té doby dochovaly. Dnešní lidé si myslí, že pyramidy byly budovány jako hrobky pro panovníky, avšak hrobky to nikdy nebyly.

Vyprávěč:
Tyto první civilizace jako Lemurie, Atlantida, Majská civilizace a civilizace Brány Slunce (Doors of the Sun) jsou těmi, z jejichž základů byly později vytvořeny mnohé jiné civilizace v době kolem roku 10 000 před n.l.

O něco později muselo lidstvo projít dalším typem evoluce, která nebyla tak moc hvězdná, ale spíše šlo o to, že při ní musela pracovat Země a lidstvo a kultury samy. Bylo to období Taurus (3000 let před n.l.), což je doba kdy začala historie, kterou nám bylo umožněno si zapamatovat.

Historie lidstva, počátek "Civilizace", pro mnohé učitele začal v Egyptě, kde lidé začali praktikovat spiritualitu skrze společnost. Je nám jasné, že historie, kterou známe, prošla skrze věky Býka, Skopce a Ryb. Také můžeme pochopit, že historie se vyvíjí podle energií, které přitékají z kosmu k planetám, tedy v našem případě k Zemi.

[Totéž říkají i David Wilcock, Petr Chobot a Susan Rennison, tj. že vývoj lidstva je umožněn přílivem evoluční energie z kosmu. ]

[ www.osud.cz (4.8.2011): Védové si byli už před několika tisíci roky dobře vědomi, že takové "energeticko-genetické" spojení mezi galaktickým středem a DNA existuje, a stejně tak si byli vědomi mnoha cyklů času končících kolem r. 2012, a pro popis inteligentních vln jádrové energie zodpovědné za spontánní evoluci druhů používali výraz somvarta.
Další starodávný koncept, zlatý řez, přesně definuje matematický vztah mezi "nahoře" a "dole". Molekula DNA je neustále strukturovaná podle phí či zlatého řezu, měřící 3,4x2,1 nanometru u každé šroubovicové spirály (tj. poměr 1:1,61905). V souladu s tím je průměrná oběžná dráha každé z planet pohybujících se od slunce také Fibonacciho sekvencí, která činí téměř přesně 1,6180339. ]

Tento energetický tlak, který přichází z hvězd, řídí události, ke kterým na Zemi dochází, a to hlavně proto, že všechno je vzájemně propojené.

[Totéž říká David Wilcock (Project Camelot, 17.9.2009):
"Everything is interconnected and the biggest secret of all is the extent to which individuality is an illusion. Individuality is a particular construct that we as the one infinite creator have created for ourselves to experience parent duality, parent separation. It's obvious when you start to really grasp the fact that you and other people around you and the environment around you is all conscious, all alive, all one, it's all part of the same universal substance and it has a purposefully driven existence, it has an existence that seeks to reunify."
--- Česky: "Všechno je vzájemně propojeno a vůbec největší tajemství je to, do jaké míry je individualita pouhou iluzí. Individualita je zvláštní myšlenkový výtvor, který jsme si my jakožto jeden nekonečný stvořitel vytvořili pro sebe, abychom prožívali rodičovskou dualitu, rodičovské oddělení. Je zřejmé, že když začnete opravdově chápat fakt, že vy a jiní lidé kolem vás a prostředí kolem vás mají vědomí, že vše je živé, vše je jeden celek, je to všechno částí stejné univerzální substance a má to účelně řízenou existenci, má to existenci, která usiluje o znovusjednocení." ]

Vyprávěč:
Tyto energie kosmických prostředí jsou faktory, které mohou dát tvar energii Duše, takže ona se pak přidržuje Fyzického těla s jedním úmyslem: učit se a naplňovat svojí misi v tomto specifickém okamžiku. Proto Kosmický Řád určuje naše kroky, které zvolíme, naší historii, naší mapu a cestu po které se vydáme, naše pocity, vztahy, dary a mnoho jiných aspektů, aby se vytvořily nezbytné mechanismy, jenž by nám pak umožnily učit se a uskutečňovat, s čím jsme souhlasili, že budeme dělat před tím než jsme se narodili.

[David Wilcock říká, že před naší inkarnací nás Světelné Bytosti nejprve seznámily se situací na Zemi, ukázaly co bude naším úkolem i příležitostí se naučit. Naše Duše to odsouhlasila a teprve pak Bytosti provedly její inkarnaci do lidského těla sem na Zemi.]

Až dospějeme do okamžiku "rozbřesku" Slunce, což je rok 2012, záměr Věků v tomto novém cyklu se změní, tudíž se také změní všechny vibrace naší Sluneční soustavy.

Co to znamená? Je to jako když začíná jaro. A tak vše co bylo rozpracováno skrze nám "známou" historii, [tj. za posledních 5000 let] začíná otevírat určitý nový typ historie, která je úplně neznámá.

[Pro většinu lidí je těžko uvěřitelné, že nás čeká nový typ historie, ale je to tím, že neznají a nevěří v kosmickou evoluční energii a její schopnost během několika desítek let změnit DNA lidí i jejich myšlení. To, co se bude dít po roce 2012, a zejména po roce 2048, bude hodně jiné než na co jsou lidé ze své životní zkušenosti zvyklí.]

Nikoli proto, že by svět procházel nějakou děsivou změnou, ale protože existuje nárůst ve vibracích a energii přicházející ze Slunce. A to způsobuje, že také planeta Země a vše na ní transformuje svojí energetickou vibraci.

[Individuální výzkum Susan Rennison, který respektuje mnohé vysoce kvalitní metafyzické zdroje, potvrzuje scénář, který byl zřejmý již našim vzdáleným předkům. Tyto zdroje tvrdí, že od roku 2007 bude příliv evoluční energie velmi dramatickým způsobem zrychlen a zintenzivněn a bude stabilizován kolem roku 2020.
Stvoření lidstva

10. září 2011 v 11:32 | Mathias |  Mathias

Vyprávěč:
Ve škole nás učí, že historie začala někdy kolem roku 3000 před n.l.

[Podle nynější oficiální historie vznikly kolem roku 3000 před n.l. první civilizace - a to v Egyptě a Mezopotamii, což je ovšem naprostý nesmysl. Vyspělé civilizace (dokonce ještě vyspělejší než ta současná) existovaly už mnoho tisíc let před tím (Atlantida, Lemurie a další), ale protože po nich nic nebo skoro nic nezbylo, jejich existenci oficiální věda neuznává. ]

Způsob jakým se dovídáme o historii je prostřednictvím zdrojů, které přetrvaly skrze čas. [např. archeologické nálezy]

Ale dokonce o věcech 40 let do minulosti, o kterých jsme si mysleli, že je známe, se nyní zjišťuje, že to byly lži. Jak si můžeme myslet, že historikové vědí co se stalo v roce 3000 před n.l.?

STVOŘENÍ LIDSTVA

Uvnitř celého nynějšího evolučního procesu je možno naleznout historické procesy uvnitř 3. Dimenze. Tento proces začal asi před 6 miliardami let, ale vývoj důležitý pro lidi začal až v nedávnější době, asi před 30 milióny let.

Tento proces stvoření lidstva byl nejprve naprogramován skrze genetiku, a to bytostmi, které proměnily genetickou informaci a evoluci. Jsou to Bytosti, které nazýváme Věčné Bytosti neboli Přírodní Duchové (Nature Spirits).

Tyto Bytosti vyprojektovaly všechny formy, které vycházejí z Boha ve fyzických světech. A tak, Darwinova teorie platí, i když v ní něco chybí.

Existuje mnoho druhů živých organizmů na této planetě jako rostliny, zvířata a také lidi, kteří nepocházejí z této planety, ale vznikly přeměnami nebo jsou to historické přídavky v průběhu historie dovezené na tuto planetu. Všechny tyto Bytosti (lidi i zvířata) sem byli přivezeny z důvodu evoluční potřeby.

[Např. Delfíni jsou importovaná zvířata, do nichž jsou inkarnovány duše Atlanťanů, aby tak odčinili to špatné čeho se v minulosti dopustily.]

Historie lidí na této planetě začíná kolem roku 24000 před n.l., kdy byly stvořeny první prototypy lidí (dnešního typu), kteří jsou známi jako Adam a Eva, ačkoliv Eva nebyla první ženou, byla to Lilith.

Ale už před tím byli na Zemi lidé. Takže ti stvoření před 26 tisíci roky ve skutečnosti nebyli úplně prvními. Ale byl to první prototyp lidí s podobou jak je dnes známe, ti kteří byli nejvíce podobní nám. Byli vytvořeni rychle, protože existoval určitý kulturní přídavek (abychom to nějak vyjádřili) z jiných planet, který pomohl lidské rase stát se tím co je.

Proč to udělali? Nebyla to náhodná událost. Není to tak, že lidé byli vytvořeni mimozemšťany a ne od Boha, jak to dnes říkají někteří lidé, ale Božský Plán z Andělských Úrovní byl v kontaktu s Bytostmi z 9. Dimenze, což jsou také mimozemšťané, a oni předali Andělské Plány na fyzické světy, prostřednictvím Bytostí spojených s duchovním světem. A ony přijaly a následovaly ten Plán podle potřeb Kosmologie.

Vyprávěč:
Na pozadí historie lidstva se začal rozvíjet určitý příběh spiknutí - jak pozemský, tak i mimozemský - o ovládání tohoto velice bohatého a proměnlivého světa; v dnešní době je to známo (mezi mnoha jinými) jako příběhy o Plazovitých a Iliminátech.

Planeta Země procházela důležitými změnami - s invazemi jiných ras, které nebyly pro Zemi pozitivní, jako dobře známí Plazovití. [zřejmě Bytosti Anunaki, které asi před 6000 roky vytvořili civilizaci v Mezopotámii, kterou ovládali, ale byli přítomni i jinde na Zemi]

Tito plazovití byli negativní pro vývoj na Zemi, takže Galaktická Federace, což jsou Bytosti které mají blízký vztah s Bytostmi z Andělských úrovní, jenž vytvořily představu lidstva, které pak vyrůstalo v jakési nové lidstvo, a Bytosti z Galaktické Federace stvořili to, co známe jako lidský prototyp - to jsme my dnes.

Tento lidský prototyp je kopií Andělské ideje z éterického vyzařování (emanace) na Zemi, uskutečněný mimozemským nasazením.

A zde začíná naše historie.Dobro a zlo

10. září 2011 v 11:29 | Mathias |  Mathias

To neznamená být lepší nebo horší.

Vyprávěč: V nebi je ekonomika dána energií a je jednoduchá. To se dá chápat jako tekutost (přizpůsobivost) energie a informace.

[David Wilcock říká, že i v nové společnosti (po roce 2048) budou nadále existovat peníze, neboť bez nich by skutečný vývoj společnosti nemohl probíhat. Platba penězi funguje ve správně řízené společnosti jako určitá nezbytná výměna energie mezi lidmi. Budou to ovšem výrazně jiné peníze než nynější peníze v Západním světě - budou mít reálnou hodnotu, nebude je možné vytvářet z ničeho jako to dělají dnešní vládcové a nebude možné je získávat pomocí různých triků jako nyní (akcie, deriváty, vysoké úrokové míry při půjčování aj.).]

Tato ekonomika je ve své podstatě výměna esencí, Karmických dohod, půjčování si na základě historie a výměna energie vůbec a to na tak subtilní úrovni, že je prakticky nepostřehnutelná. To co známe jako zlo, což ve skutečnosti není zlo, nemůže nikdy dosáhnout vysoké dimenze jako např. 18. Dimenzi. To proto, aby se udržela rovnováha mezi Dáváním a Přijímáním.

Každý energetický systém pracuje tak, aby neponechal ani nejmenší volný prostor. Když někdo dává, musí také okamžitě dostat, ale v naší nynější společnosti je na to pohlíženo jako na něco negativního. To nás přivádí k následujícímu tématu:

Světelné Bytosti ustavili ekonomiku ve fyzických světech, takže Duše se mohou pohybovat sem a tam a přežít prostřednictvím výměny potřeb. To neznamená zlo, je to jen další způsob práce, další z cest jak se vyvíjet.

Světlo se vyvíjí skrze všeobecnou svobodu, sebekontrolu, svobodnou vůli a podporu a je vždy poskytnuto hodně času pro tento proces. Na druhé straně "zlo" neboli temnota je další způsob vyvíjení se, a to skrze vytváření mrtvolnosti.[Lidé v Západním světě - zejména v době po roce 1970 - svojí leností, hedonistickým zaměřením života a všeobecným nezájmem zkoumat co se kolem nich děje, způsobili, že ilumináti a ostatní v NWO mohli hodně rozvinout svoje aktivity na ovládnutí světa, takže v roce 2012 se dokonce pokusí nastolit diktaturu v USA. Kdyby se lidé už dříve zajímali o věci kolem sebe, nemuselo by to tak daleko dojít a vývoj po roce 2012 by mohl probíhat daleko klidněji.

NWO tedy vytváří ve všech oblastech našeho života mrtvolnost, což je nám nepříjemné a označujeme to jako "zlo", ale toto tzv. "zlo" nám pomáhá tím, že nás postrčí k dalšímu vývoji, který by se jinak neuskutečnil. Přitom další vývoj proběhnout musí, neboť tak to určuje Kosmický Plán pro naši planetu a lidstvo, který vypracovaly vyšší Bytosti, naši tvůrci a ochránci.

---
David Wilcock (17.9.2009): "The Illuminati is just an externalization of what we are all doing to each other. If we all stop doing this to each other and ourselves then they are going to loose their power and that's what is happening." - Na jiném místě: "The Illuminati are nothing more that a projected, exteriorized /ztělesněná, projevená/ reflection of what fundamental imbalance there is in the planet. Somebody has come down here /někdo sem přišel na Zemi/ and do that mirror for us. /a nastavil pro nás toto zrcadlo/ And that's the job they have and that is a sacred /posvátná/ responsibility. They are quite literaly here to be our teachers. They are here to show us the parts of reality we don't want to see."

Petr Chobot (listopad 2009): "Existují i období klidu a hojnosti, která jsou plná úžasných příležitostí k vývoji... Otázkou je, zda je využijeme. Jen pokud nejsou tato období využita, přicházejí poté tvrdé lekce. Například tato léta jsou takovým úžasným obdobím, kdy máme přístup k nadstandardnímu množství informací i energie nutným k akceleraci vývoje. Pokud nevyužijeme tuto příležitosti k "mírové" formě výuky a transformace, znamená to, že žádáme Vesmír o JINOU formu." ]

Vývojové etapy každé duše (člověka) mají stanoveny dosti rychlé termíny:

Když je vám něco předloženo, musíte se to všechno naučit v jednom roce. Pokud to neuděláte, stane se něco špatného.

Takže je to zkrátka další proces, abychom se rozvíjeli, a protože lidé chápou věci skrze morálku, není toto příliš moc chápaná úroveň na Zemi, ale je to další cesta jak se rychleji vyvíjet a mnoho lidí se rozhodne si jí vybrat.

Dimenze

10. září 2011 v 11:27 | Mathias |  Mathias

1. Dimenze, kterou známe, je počáteční bod.Jsou to všechno malé tečky, které vidíme na obloze a které nazýváme Prána. Jsou to tečky světla, které dávají tvar a vytvářejí všechny věci.

2. Dimenze je projekcí těchto teček světla. Například něco co je pro nás viditelné ve 2. Dimenzi, jsou stíny. Po té, co se stín rozmnoží do stran, vytvoří to vibrace 3. Dimenze s hloubkou a to je prostor, ve kterém dnes žijeme. To je opatřeno základnou zvláště v geometrii. 2. Dimenzi lze chápat jako kresba v numerologii na matematické úrovni.

3. Dimenzi je možné chápat jako geometrii.

4. Dimenzí je posvátná geometrie. To znamená aplikaci geometrie v určité vibrační úrovni. Je to moment, kde hmota začíná chápat, že neexistuje žádný čas nebo prostor. Jediná věc, která existuje je zde a nyní.

5. Dimenze jde dále než posvátná geometrie, protože chápe esenci posvátné geometrie. To znamená porozumění tomu, že každý geometrický blok kompletuje další formu nějaké bytosti. To znamená, že každý z nás formuje další.
Ačkoli dnes, kdy jsme ve 3. Dimenzi, máme porozumění nebo teorii různých dalších dimenzí, stále jsme ještě nedosáhli jejich asimilaci (tj. pochopení).

6. Dimenze je projekcí veškeré úplnosti existujících věcí v integrační úrovni. Jak tomuto rozumět? - 6. Dimenze je to, kde je všechno možné. To je příští úroveň, kde např. žijí mysli autistů. Je to úroveň, kde jedinec tvoří svojí vlastní realitu, kde jedinec může vytvořit svojí vlastní geometrii.

7. Dimenze je integrací oné geometrie v čistém světle. Je to úroveň, na které Bytosti ztrácejí svoje tváře, aby se jednoduše staly jakýmisi průvodci a mohou jít na určitou kristovu úroveň. Kristova úroveň vibrací jde až na 10. Dimenzi (více či méně). To je prostor, kde žijí ti, jenž jsou známi jako naši Kosmičtí Otcové neboli mimozemšťané Plejáďani. Jsou to bytosti, které mohou velice snadno přecházet z jedné dimenze do jiné. V každé dimenzi se dají dělat různé věci, a přitom jsou v některých dimenzích neviditelní.

Příklady zásahu Plejáďanů do našeho vývoje:

8. listopadu 2010
(ve 22 h SEČ, 14 h místního času) - odpálila armáda USA mezikontinentální balistickou raketu s jadernými hlavicemi z ponorky u pobřeží Kalifornie zacílenou na Írán, s úmyslem zahájit velkou válku. Po pouhých 56 km letu byla sestřelena paprskovou částicovou zbraní z kosmické lodě Plejáďanů. Američané se pokoušeli na tuto kosmickou loď vystřelit, ale loď Plejáďanů bleskově přešla do vyšší dimenze (tj. vymizela z naší 3. Dimenze) a střelba Američanů tak vyšla zcela naprázdno. Válka USA s Íránem, kterou si činitelé NWO tolik přejí, ani tentokrát nezačala.

Reportáž v délce 4 minuty o tom tehdy přinesla mj. Televizní stanice RTAmerica, a to včetně informace o zásahu Plejáďanů. Na Youtube je možné toto 4-minutové video shlédnout pod názvem "Aliens shot down California missile",
V uplynulých 50-ti letech už takto Plejáďané vícekrát znemožnili zahájení jaderné války.


Zbývající Dimenze jsou pro lidskou mysl obtížné pochopit.

Například v 11. Dimenzi se všechno pohybuje dokola jako placenty. Všechny vibrace se tam pohybují jako vzdouvání energií, které vše svazuje dohromady.

Vyprávěč:
V univerzu jsou: řády (systematické skupiny), vykonavatelé soudů, archandělé, serafíni (zvláštní druh andělů), průvodci (rádci) a mnoho jiných Bytostí z vysokých dimenzí, kteří se projevují určitým subtilním způsobem a jenž vykonávají funkci politiků. Jsou to ti, kteří kontrolují uspořádání lidí na různých světech a napomáhají jejich společenskému blahobytu, umožňují lidem, aby se svobodně učili, pohybují se po různých světech, aby napomáhali tamním společenstvím v jejich vývoji.

Dále existují Bytosti, které jsou nad těmito hierarchiemi výše, ale neznamená to nutně, že jsou nadřazené. Být ve vyšších Dimenzích neznamená být lepší nebo být nějak nad někým nebo něco v tom smyslu. Znamená to jedno: odlišný typ vibrací, odlišné vibrační úrovně.

Existuje mnoho Bytostí z 15. Dimenze, které se potřebují učit věci ze 3. Dimenze. To znamená, že nejsou doposud integrované. To neznamená, že jsou nadřazené, znamená to jen, že jsou jiné.

V Univerzu existuje jakási dimenzionální hierarchie, která se pohybuje tímto způsobem, ale to je jen proto, aby organizovala dílčí struktury univerzální funkce. Ve skutečnosti všechny existují na stejné úrovni.

To znamená, že tady kde leží moje ruce dochází ke všem dimenzím současně v jednu chvíli. Ale moje vědomí mi umožňuje vidět jen 3. Dimenzi.
Evoluce

10. září 2011 v 11:24 | Mathias |  Mathias

Vyprávěč:
Evoluce má rozsáhlou historii, kterou lze naleznout v duši, a může být využita Duchovními Bytostmi, aby se trénovaly ve fyzických světech. Existují různé kroky, abychom se stali tím, čím dnes jsme.
Existují různé typy inkarnací. Tu lidskou známe nejlépe. Avšak ve skutečnosti různé inkarnace začínají v energetických úrovních.

Nejprve Duch musí vykonávat (provozovat) energii a inkarnovat se do toho, co je známo jako Duše. Nejprve se Duch adaptuje na rysy nějaké Duše a na naučí se jak s dovedností zacházet s tím co je Bytost v podobě Duše.
Poté začíná vykonávat inkarnace na úrovni molekul a plynu. [pak postupuje ve svých inkarnacích dále k rostlinám, zvířatům,... ]

Vyprávěč:
My jakožto Duchové se musíme nejprve cvičit v nejméně hustém prostředí a tím je adaptace na nějakou Duši. Toto zhuštění věcí nám umožňuje pochopit tekutost (a tudíž přizpůsobivost) fyzických věcí uvnitř světů s velkou hustotou.

Tato maximální denzita (hustota) nám umožňuje vědět jak se hmota cítí a poznat (zjistit) naše limity v tomto fyzickém světě. Rostliny nám umožňují pochopit channeling (přenos) božského světla a jak zakotvit do země.Aby se tak stalo, musíme si trénovat proces fotosyntézy po dlouhou dobu a integrovat ji den za dnem.

To, že jsme živočichové, nám umožňuje naučit se pohyb a ovládání našeho těla, provádění rozhodnutí, používání instinktu, interakce s ostatními Bytostmi a komunikaci.

To, že jsme racionální živočichové, nám umožňuje trénovat se ve spiritualitě, meditaci prostřednictvím rekreačních aktivit, kultury a uvědomování si rodiny.

Lidská Bytost: Poté je čas na učení skrze přibližně 70 životů lidských, sjednocení mezi Zemí a Nebem, kdy Duše vezme na zřetel všechno co se naučila před tím. Toto je poslední fyzická úroveň, společně s mimozemskou.

Andělé & Bytosti ze 7. Dimenze: Na této úrovni se evoluce změní. Zde pracují tím, že slouží fyzickým světům a při tom využívají svoje zkušenosti vést toho, kdo prochází skrze fyzickou hustotu.

[ Tj. pozorně sledují bytosti žijící v 3.nebo 4. Dimenzi a pomáhají jim na jejich cestě získávání zkušeností - tím že jim dávají různé druhy nápovědy, zpravidla nevyžádané. Přitom musí zachovávat opatrnost, aby neporušily jeden ze základních principů ve vesmíru - Princip svobodné vůle. ]

Po 7. Dimenzi začíná další typ evoluce, který je více éterický. [Tyto Bytosti jsou tzv. polohmotné bytosti.] To znamená, že tyto Bytosti, které již prošly skrze fyzické úrovně, se začínají inkarnovat na éterických úrovních, protože byly schopny prozářit svojí hmotu a vystoupat skrze hmotu.

Když někdo vystoupá skrze hmotu, začíná jakýsi nový evoluční proces, protože jeho tělo se již stalo světlem. A nyní proces, který je těmto bytostem[vesmírným plánem vývoje] dán, je pomáhat těm, kteří jsou na nižších úrovních - abych to tak vyjádřil - a učinit, aby pochopili tento proces osvícení hmoty jako kdysi pomáhali druhým Ježíš, Buddha, Mohamed a mnoho jiných, kteří se zde na Zemi narodili, avšak nejsou tak dobře známi v naší společnosti.

Avšak jejich evoluce pokračuje stále vzhůru až dosáhnou 15. Dimezi, kde vtělí všechny ony esence v rozličných dimenzích, aby pochopily integrace oněch esencí.

Celý tento proces nás přivádí k tomu, co v jednom ze svých spisů nazývám Lumina, což je Éterická úroveň čistého světla par excellence. Tento proces je obtížné popsat slovy, protože nekoresponduje s naší evoluční úrovní nebo naší dimenzionální úrovní. A tak jediné, co o tom mohu říci, je že existuje, ale nemusíme si s tím dělat starosti.Jiná koncepce univerza

10. září 2011 v 11:22 | Mathias |  Mathias

Život je možné rozdělit na dvě období, abychom pochopili, jak to vše začalo. Dá se to vysvětlit v éterické rovině nebo ve fyzické rovině.

Samozřejmě, když ono Éterické začalo, neexistovalo ještě Fyzické a život byl interpretován jiným způsobem. Byl interpretován jako tato Esence. Esence je v provozu na Duchovní úrovni.

Vyprávěč:Duch je Esence, jiskřičky Božího těla, jeho Elektrony. Duchové nemají žádnou formu, jsou stvořeny z čistého světla. Obsahují veškerou znalost ze svých Výchozích bodů.

Duchové se rodí z toho, co zde lidé znají jako Zdroj, což je možné popsat jako něco podobající se solar plexové čakře Boha. To, odkud všechny věci pocházejí, je velice subtilní úroveň, která dokonce nemá ani energetické vibrace.

To znamená, že nemá žádnou energetickou nebo éterickou denzitu. Je to jen čisté světlo. Toto čisté světlo se šíří po celém Univerzu a když se zhustí, stávají se z něho molekuly, což je kompaktní energie. Když se stlačí, pak se začíná formovat hmota. Tato hmota se formuje, protože začíná docházet k určitému chaotickému pohybu denzit v Kosmických stěnách, které generují to co je známo jako Chaos.

Vyprávěč:Duchové se rodí se dvěma hlavními funkcemi:

1. aby učinili, že vše co se zhušťuje šlo zase nazpět do čistého světla... a
2. aby integrovali všechny ty zkušenosti Kosmu, aby porozuměli tomu co je již známo a aby to umožnilo každému z nich stát se jakýmsi novým Bohem.

Expanduje a zase se smrskává, a v této expanzi a kontrakci má duchovní esence učinit hmotu opět subtilnější, aby ji přivedla nazpět ke svému Zdroji. Tento subtilní proces je to co nazýváme reinkarnace.

Proces reinkarnace má umožnit Duchu, aby byl ve hmotě a přivedl hmotu zpět do čistého světla.

[Reinkarnací prožije Duch mnoho tisíc, z toho asi 70 reinkarnací je do lidských těl v 3.Dimenzi, pak následují reinkarnace do lidských těl ve 4. Dimenzi atd.] To znamená, že se musíme rozejít s nesprávnou ideou, že hmota je nečistá a že Duchové se mají navrátit ke zdroji.

Hmota je rovněž čistá a my jakožto Duchové se do ní inkarnujeme, a tak se hmota opět může stát světlem. Tento proces je to co se nazývá "DHUATER TUMTI KEI DHU URNUS ATERTI", což znamená "Přiveďte Nebe na Zemi a dejte Světlo nazpět do Nebe". Tato fráze zahrnuje všechno co žijeme. Proces reinkarnace na nás vyžaduje, abychom se vyvíjeli, protože celý tento proces nakonec dospívá k integraci všech věcí.

A tak všechny Duše a Duchové, ve skutečnosti jen Duchové, potřebují pochopit, že všechno k čemu dochází v Univerzu, je k tomu, aby bylo schopno stát se dalším Univerzem.

Všichni Duchové se musí inkarnovat. Jak to dělají? Skrze další hustou energii, která je známa jako Duše.

Vyprávěč:
Duše je nejblíže se nacházející hustý nositel (prostředek pohybu), který Duch má. Duše se skládá z různých energií, proto je hustá, neboť to není JENOM čisté světlo. Její tělo je dobře známo jako Čakry: základní, sakrální, solar plexus, srdeční, hrdelní, třetí oko a korunní. [anglicky: Base, Sacral, Plexus, Heart, Throat, Third Eye, Crown] Toto jsou energetické žlázy, které umožňují Duchu, aby se spojil s maximální hustotou, tj. Hmotou. Každá Čakra koresponduje s každou žlázou ve fyzickém těle.

Duše je vytvořena z buněk toho co známe jako Bůh a tyto buňky jsou Éterické akumulace, které jsou schopny vibrovat na stejné úrovni s hmotou. To umožňuje onomu čistému světlu, aby šlo do hmoty, aby se vyvíjelo a pochopilo veškerou existenci v Bytosti, kterou nazýváme Bůh... aby bylo schopno se stát dalším Bohem. A to je možné skrze zkušenost, zkušenost prožívání toho, co existuje v Univerzu ve všech jeho aspektech, ve všech jeho dimenzích.

V tomto okamžiku lidstvo prochází 3. Dimenzí, takže integruje zkušenosti prožívání ve 3. Dimenzi. Tyto zkušenosti máme díky organizaci, která byla vytvořena v Univerzu, což je skrze hmotu a dekompozici hmoty. Tato degenerace hmoty je to, co umožňuje zkušenosti v Univerzu, a my tuto degeneraci [úpadek, oslabování pevnosti struktury] nazýváme čas.
Čas je jakási esence, která existuje, aby degradovala hmotu, a tak čas existuje jedině ve fyzickém světě. Tato zkušenost může trvat roky nebo i tisíciletí, v závislosti na tom, co se každá Duše a Duch potřebuje naučit jako celek.