A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Historie a epochy

10. září 2011 v 11:36 | Mathias |  Mathias

HISTORIE LIDSTVA

Vyprávěč:
Problém je, že historie a čas probíhají v kruzích. To znamená, že události se opakují odlišně, avšak se stejnou modelovou situací.
Historii bychom neměli brát jako nějaký seznam událostí, abychom jednoduše věděli co se stalo do našich dnů, ale je třeba ji chápat jako složitou zakamuflovanou soustavu, která nám ukazuje chyby, které se mohou opakovat.

[Petr Chobot (listopad 2009): "Kdysi mi bylo ve stavu mimo tělo Bytostmi Světla sděleno, že 21. století zvláštním způsobem jakoby zopakuje události století předchozího, tedy dvacátého. Ale zopakovat neznamená ZKOPÍROVAT." ]

Je zřejmé, že historický vývoj je ve skutečnosti hodně jiný než jak se to vyučuje ve školách, třebaže to celé už začalo vycházet najevo. Problémem historie lidstva je, že je možné ji číst stále znovu a znovu a přesto v některých bodech zůstává stále napínavá a nepoddajná. Jsme zvyklí myslet si: bylo to tak a tak a ŽÁDNÝ jiný názor na to neexistuje. Anebo si myslíme, že existuje nějaké spiknutí schované v pozadí.

Ve skutečnosti to takhle není. Neměli bychom vytvářet schizoidní blouznění s lidskou historií. Historie lidstva probíhala takto, protože musela takto probíhat a všechny problémy, které byly vytvořeny, způsobily, že byla umožněna změna lidstva a vývoj vědomí lidí... a vykonala se určitá práce v této oblasti.

Proto je lidstvo řízeno, a to kvůli hvězdným konstelacím (na obloze), a tyto hvězdné konstelace na obloze zahajují jednotlivé Věky, přičemž každý z nich trvá asi 2160 let.
[Věk Ryb je přibližně období 148 před n.l. - 2012 n.l., přičemž za 2160 roků se souhvězdí posune na obloze o 30 stupňů. Období 2012 n.l. - 4172 n.l. je Věk Vodnáře. ]

EPOCHY

Vyprávěč:
Země rotuje kolem Slunce v procesu, který trvá asi 365,2422 dne, ale současně naše Slunce vykoná rotační pohyb kolem dalšího slunce, které je o hodně větší a nazývá se Sýrius, a to přibližně každých 25920 roků. Tak jako rok na Zemi, má i rok Slunce svoje roční období, dny rovnodennosti, dny slunovratu a rovněž i věky. To má určitý vliv na historické události na Zemi.
[dny rovnodennosti na Zemi: 21.březen a 21.září, dny slunovratu na Zemi: 21.prosinec a 21.červen]

Tento velký solární rok, kterým nyní procházíme, začal přibližně v roce 21210 před n.l. s Věkem Kozoroha.

První prototypy lidí, kteří byli stvořeni, byli lidé, které známe jako Lemurané, ale já je nazývám Lomiom. Lomiom žili po celé oblasti Tichého oceánu. Je to rasa, která vytvořila Lemurii, jak ji dnes známe... tedy jak někteří lidé ji znají.

Po mnohých historických problémech se začala rozvíjet Atlantida v oblasti Atlantiku, který se tehdy nazýval Gefislion. Tato země se táhla skrze celý Atlantický oceán a vytvořila, na teplejší části této planety, spoustu menších civilizací a kolonií, které pomohly zorganizovat planetu a udržely jí ve směru Kosmického Plánu.

Vyprávěč: Jak je možné, že některé civilizace začaly náhle psát písmem, které bylo velmi složité?

Jak to, že po pouhých tisíci letech lidské civilizace Egypťané začali budovat monumentální stavby, tak spektakulárně propočítané a vyprojektované skrze matematiku?

Jak bylo za pouhých 10 let vytvořeno tolik Bohů, které tehdejší lidi uctívali?

[ Petr Chobot (listopad 2009):
"Sama existence hvězd a planet je projevem mocné Inteligentní Síly. Tato Síla se vlastně před námi ani neskrývá. Nevidíme ji JEN z jediného důvodu - naše smysly jsou zaneprázdněny jinou oblastí energetického vibračního spektra... Je zde beze sporu řídící a koordinující neviditelná Síla. Někteří lidé tuto řídící sílu označují slovem Bůh. No, pokud JÍ chce někdo říkat Bůh - tak proč ne? Ale pozor - tato nesmírná Síla, která NENÍ ani vzdáleně podobná bohům vytvořeným lidskými představami! Lidstvo během své existence vytvořilo celou plejádu astrálních strašidel, k jejichž uctívání, a tedy krmení slouží všemožná "náboženství". Tato strašidla vždy sloužila jen sama sobě a byla závislá na NÁS, byla stvořena ČLOVĚKEM k jeho obrazu. Bohové jsou astrální paraziti. Jsou to virtuální bytosti, které se živí naší energií - je to jen zvláštní typ takzvaných elementálů, jak těmto útvarům říkali staří magikové - nic víc. Základní Síla je něco, co nemá nic společného s jakýmkoliv náboženstvím, je to Čirá Energie, která má neuvěřitelné vlastnosti. Tuto Podstatu lze vnímat jako něco nepředstavitelně ušlechtilého i jako něco, co se zcela se vymyká všem existujícím lidským představám o "bohu". Tato Síla skutečně řídí vše. Ale přitom nekomanduje - to totiž vůbec nemá zapotřebí. ]

Proč jsou pyramidy po celém světě, včetně těch v Americe a Japonsku, a proč jsou velice podobné těm egyptským, pokud podle nyní platných teorií tehdejší Egypťané nedopluli dále než do Rudého a Středozemního moře?

Proč má Velká sfinga v Egyptě na svém povrchu poškození staré více jak 9000 let, když egyptologové tvrdí, že byly postaveny před 5000 roky?

Všechny tyto civilizace, které trvaly mezi roky 13000 až 6000 před n.l., se pokoušely aplikovat jakýsi systém pozemské rovnováhy a informací pro veškeré lidstvo.
Tímto způsobem začal celý ten plán budování pyramid a starobylých chrámů, i když dnes existuje jen málo ostatků, které se na Zemi z té doby dochovaly. Dnešní lidé si myslí, že pyramidy byly budovány jako hrobky pro panovníky, avšak hrobky to nikdy nebyly.

Vyprávěč:
Tyto první civilizace jako Lemurie, Atlantida, Majská civilizace a civilizace Brány Slunce (Doors of the Sun) jsou těmi, z jejichž základů byly později vytvořeny mnohé jiné civilizace v době kolem roku 10 000 před n.l.

O něco později muselo lidstvo projít dalším typem evoluce, která nebyla tak moc hvězdná, ale spíše šlo o to, že při ní musela pracovat Země a lidstvo a kultury samy. Bylo to období Taurus (3000 let před n.l.), což je doba kdy začala historie, kterou nám bylo umožněno si zapamatovat.

Historie lidstva, počátek "Civilizace", pro mnohé učitele začal v Egyptě, kde lidé začali praktikovat spiritualitu skrze společnost. Je nám jasné, že historie, kterou známe, prošla skrze věky Býka, Skopce a Ryb. Také můžeme pochopit, že historie se vyvíjí podle energií, které přitékají z kosmu k planetám, tedy v našem případě k Zemi.

[Totéž říkají i David Wilcock, Petr Chobot a Susan Rennison, tj. že vývoj lidstva je umožněn přílivem evoluční energie z kosmu. ]

[ www.osud.cz (4.8.2011): Védové si byli už před několika tisíci roky dobře vědomi, že takové "energeticko-genetické" spojení mezi galaktickým středem a DNA existuje, a stejně tak si byli vědomi mnoha cyklů času končících kolem r. 2012, a pro popis inteligentních vln jádrové energie zodpovědné za spontánní evoluci druhů používali výraz somvarta.
Další starodávný koncept, zlatý řez, přesně definuje matematický vztah mezi "nahoře" a "dole". Molekula DNA je neustále strukturovaná podle phí či zlatého řezu, měřící 3,4x2,1 nanometru u každé šroubovicové spirály (tj. poměr 1:1,61905). V souladu s tím je průměrná oběžná dráha každé z planet pohybujících se od slunce také Fibonacciho sekvencí, která činí téměř přesně 1,6180339. ]

Tento energetický tlak, který přichází z hvězd, řídí události, ke kterým na Zemi dochází, a to hlavně proto, že všechno je vzájemně propojené.

[Totéž říká David Wilcock (Project Camelot, 17.9.2009):
"Everything is interconnected and the biggest secret of all is the extent to which individuality is an illusion. Individuality is a particular construct that we as the one infinite creator have created for ourselves to experience parent duality, parent separation. It's obvious when you start to really grasp the fact that you and other people around you and the environment around you is all conscious, all alive, all one, it's all part of the same universal substance and it has a purposefully driven existence, it has an existence that seeks to reunify."
--- Česky: "Všechno je vzájemně propojeno a vůbec největší tajemství je to, do jaké míry je individualita pouhou iluzí. Individualita je zvláštní myšlenkový výtvor, který jsme si my jakožto jeden nekonečný stvořitel vytvořili pro sebe, abychom prožívali rodičovskou dualitu, rodičovské oddělení. Je zřejmé, že když začnete opravdově chápat fakt, že vy a jiní lidé kolem vás a prostředí kolem vás mají vědomí, že vše je živé, vše je jeden celek, je to všechno částí stejné univerzální substance a má to účelně řízenou existenci, má to existenci, která usiluje o znovusjednocení." ]

Vyprávěč:
Tyto energie kosmických prostředí jsou faktory, které mohou dát tvar energii Duše, takže ona se pak přidržuje Fyzického těla s jedním úmyslem: učit se a naplňovat svojí misi v tomto specifickém okamžiku. Proto Kosmický Řád určuje naše kroky, které zvolíme, naší historii, naší mapu a cestu po které se vydáme, naše pocity, vztahy, dary a mnoho jiných aspektů, aby se vytvořily nezbytné mechanismy, jenž by nám pak umožnily učit se a uskutečňovat, s čím jsme souhlasili, že budeme dělat před tím než jsme se narodili.

[David Wilcock říká, že před naší inkarnací nás Světelné Bytosti nejprve seznámily se situací na Zemi, ukázaly co bude naším úkolem i příležitostí se naučit. Naše Duše to odsouhlasila a teprve pak Bytosti provedly její inkarnaci do lidského těla sem na Zemi.]

Až dospějeme do okamžiku "rozbřesku" Slunce, což je rok 2012, záměr Věků v tomto novém cyklu se změní, tudíž se také změní všechny vibrace naší Sluneční soustavy.

Co to znamená? Je to jako když začíná jaro. A tak vše co bylo rozpracováno skrze nám "známou" historii, [tj. za posledních 5000 let] začíná otevírat určitý nový typ historie, která je úplně neznámá.

[Pro většinu lidí je těžko uvěřitelné, že nás čeká nový typ historie, ale je to tím, že neznají a nevěří v kosmickou evoluční energii a její schopnost během několika desítek let změnit DNA lidí i jejich myšlení. To, co se bude dít po roce 2012, a zejména po roce 2048, bude hodně jiné než na co jsou lidé ze své životní zkušenosti zvyklí.]

Nikoli proto, že by svět procházel nějakou děsivou změnou, ale protože existuje nárůst ve vibracích a energii přicházející ze Slunce. A to způsobuje, že také planeta Země a vše na ní transformuje svojí energetickou vibraci.

[Individuální výzkum Susan Rennison, který respektuje mnohé vysoce kvalitní metafyzické zdroje, potvrzuje scénář, který byl zřejmý již našim vzdáleným předkům. Tyto zdroje tvrdí, že od roku 2007 bude příliv evoluční energie velmi dramatickým způsobem zrychlen a zintenzivněn a bude stabilizován kolem roku 2020.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama