A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Indigové děti

10. září 2011 v 11:42 | Mathias |  Mathias


Indigo lidé

Když se tato energetická úroveň planety mění, začíná postupně všechno vibrovat odlišným způsobem. A když něco vibruje odlišným způsobem, mění to barvu. Vibrační úroveň určité planety vytváří odlišnou barvu, kvůli vyzařování horkosti.

A všechny Duše na takové transformující se planetě se musí přizpůsobit nové barvě. A tato barva, která zde v dnešní době na Zemi vibruje, je to co je známo jako indigová modř. [ aury ]

Dnes lidé hodně hovoří o Indigo dětech. To není to nějaká skupina Duší, která přichází s indigově modrou barvou na povrchu nebo nějakým druhem indigové spirituální úrovně. Jsou to jen nové duše, které přicházejí pracovat na Zemi během tohoto období a aby se mohly narodit zde na Zemi, potřebují tuto indigovou barvu, aby byly schopny pracovat uvnitř vibrací na Zemi.

A tak probíhá demystifikace tohoto příběhu, vytvořeného v mnohých knihách o "speciálních" dětech, o "indigo" dětech, a o určitém malém procentním podílu z celkového počtu dětí, které to jsou. Takto to není, opravdu, neboť je to Země, která vibruje v indigové barvě.

Co tato indigově modrá barva znamená? Indigo je barva 3. oka, což jak víme je oko vnitřního zraku, který v sobě každý člověk má. [I když jen menšina lidí ho má aktivovaný a využívá ho.

Vyprávěč:Tato barva znamená přeměnu, a proto sem na Zemi přišly tyto Duše, aby tvořily způsobem, který se přizpůsobuje co nejvíce každé z nich. Je-li jejich kontext agresivní nebo naopak velice pasivní, tak přivodí ve svém okolí změny, a to skrze agresivitu a pomocí rozbíjení starých idejí na rodinné úrovni. Budou to dělat skrze sexualitu, politiku, vandalismus, umělecké výtvory, lhostejnost a pocit kmenové příslušnosti, dokonce někdy i skrze čistou nebo sobeckou lásku. Ale zkrátka změní všechno, protože to je jejich poslání: změnit věci, aby se vytvořil kontext, který je zapotřebí.

Indigové děti také přeměňují vizi toho co je, vytvářejí ideje a nové formy kreativity. Takže pracují na těchto úrovních: kreativita a idealismus, ale nikoli v dosavadní podobě, ale určité výrazně pozměněné. Takže vše, co se [od 80.let 20.století] narodilo na planetě Zemi, se začíná přeměňovat.

[Přeměna, která v 80.letech na Zemi začala, se projevuje i ve fyzikálním světě, např. se urychlilo posouvání severního magnetického pólu směrem na jih (nyní je na Sibiři a postupuje dál) anebo se začala zvyšovat tzv. Shumanova frekvence z dříve po staletí neměnné hodnoty 7,83 Hz v roce 1987 na hodnotu 13 Hz v roce 2012; předpokládá se, že dále už neporoste. Je to hodnota frekvence magnetického pole Země, ze kterého se napájí všichni živí tvorové včetně lidí. (Při cestách do vesmíru delších než několik hodin musí mít kosmonauti při sobě umělý zdroj tohoto magnetického pole. Pokud by ho neměli, došlo by k vymizení všeho co mají v paměti v mozku.) ]

K této přeměně dochází mnoha různými cestami: skrze agresivitu, skrze konflikty mezi společnostmi, transformace skrze protesty a bránění se dosavadním zvyklostem nebo přes nápadný poklid a tichost. Konat skrze akce nebo naopak neakci - oboje je velice účinné. Takže tato vibrace způsobuje, že všechno co nově přichází na tuto planetu, vibruje s ní.

Duše jakékoli bytosti, která přichází na Zemi od 80. let, kdy se blokády pro další vývoj začínají odstraňovat, se stává indigovou. To znamená, že každý strom, zvíře i člověk, který se narodí od 80. let, je již indigo. Není to nějaká speciální skupina."Skupina", která se lidem jeví jako speciální, závisí na vibrační úrovni, kterou daný člověk má, když přichází na Zemi, což ale není tím že je indigo, ale kvůli zvláštnímu rysu, kterou každý na té úrovni má, to je to co dělá každého člověka jiným. Proto někteří indigo lidé mají bojovnou povahu, někteří jsou naprosto mírumilovní a jiní vynikají tím, že zkrátka všechno ignorují.

Například nemusí nutně věřit v Boha nebo hovořit o Univerzu jen proto, že jsou indigo. Indigo je určitá vibrace, která přeměňuje; indigový člověk to může dělat skrze ekonomickou činnost nebo politiku, aniž by věřil v Boha. [ V červnu 2011 přinesl 1.program ruské TV pořad o indigo dětech - viz http://www.osud.cz/porad-ruske-televize-indigo-deti-hoste-z-budoucnosti - zatímco v EU je toto téma sdělovacími prostředky ignorováno.


Vyprávěč:
Nemá to nic společného se spiritualitou; má to co do činění s vibrací. Tato klasifikace duší má co do činění s vibrací a množství závisí na typu jejich vizí. Všichni odsouhlasili to čeho mají dosáhnout v tomto světě, ale jediná věc na které závisejí, aby dosáhli výsledku svojí mise, je u dospělých tato: přestat si dělat starosti o svůj blahobyt a vzdělání. A nejlepší způsob jak jim pomoci při naplňování mise je zapomenout na to, jak jsou jiní, a naslouchat jim.

Kryslalové dítě, v porovnání s indigovým, je bytost, která přichází z Kristových úrovní... jsou ty statisíce malých Kristů, kteří přišli, aby splnili misi bezpodmínečné lásky. Jsou v generaci dětí, které začaly přicházet na Zemi od roku 2000. [Podle některých zpráv je krystalových dětí na Zemi v roce 2011 jen asi 200 tisíc, jiné zdroje uvádějí počet kolem 1 miliónu. ]

Duše, které uskutečňují více spirituality, jsou Kryslalové děti; rovněž přišly do tohoto Věku jako skupina Avatarů, jak jsou dnes nazývány. [avatar - v hinduismu představuje sestoupení božstva v lidské podobě na zem]

Krystalové děti jsou určitá skupina duší, které sem přišly, aby vytvářely spiritualitu skrze harmonii. To znamená určitou spiritualitu, která nemá být závislá na Bohu a Andělech, ale má být spojena s harmonií společnosti a nitrem člověka.

[Na videu jessica_chrystal_child.mov je možné vidět, jak toto poslání naplňuje jedna z nich, Jessica Schab z Kanady, také na http://www.jessicamystic.com ] 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama