A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Nová doba

10. září 2011 v 12:07 | Mathias |  Mathias

Vyprávěč:
Podstatou vzdělávání, bez ohledu na to, kolika změnami prošlo během historie, bylo vždy vyučovat jak poznávat věci na Zemi - TĚLESNÁ VÝCHOVA: abychom se adaptovali na fyzický svět, FYZIKA A CHEMIE: abychom se naučili o formování věcí, EKONOMIE A PŘÍRODNÍ VĚDY: ovládnout zdroje k přežití, MATEMATIKA A TECHNOLOGIE: o logice Božího těla, JAZYKY: o komunikaci mezi Bytostmi, PSYCHOLOGIE A ETIKA: o vztahu s Bytostmi.

Vzdělání nám má pomáhat, abychom se lépe přizpůsobili světu, abychom se vědomě učili jak žít se světem, a taky o nás a zbývajícím světě jako celku.

Problémem nynější společnosti je "co dělat s těmito indigovými dětmi?" Máme je zavřít do škol? Co musí dospělí lidé dělat s indigovými dětmi a co musí dělat indigo děti s dospělými?

Indigo děti přišly, aby přeměnily vše co jen můžou, a tak to budou dělat ze počátku skrze to, co považujeme za neakci. Neakce ve skutečnosti dělá to, že zastaví společenský proud; je jako určitá protiakce toho, co by jeden očekával že bude indigo-revoluce.

Tato idea, že se má vytvořit něco nového, není první reakcí nějakého indigo člověka. První reakcí je sednout si a nedělat nic co by podporovalo nynější systém. A tak vytvořit nějaké vzdělávání a společnost pro indigo dítě je velice obtížné. Tato obtíž je něco, čemu dospělí budou muset čelit přinejmenším příští dvě dekády. [cca 2013 - 2034, teprve potom už většina lidí uzná nutnost rozsáhlých přeměn na Zemi a nebude se jim tolik bránit]

[ Jan van Helsing (2011): "Ti, kteří mají těžkosti přijímat vědomosti od mladých lidí, budou mít v budoucnosti velmi těžké časy. Loď, kterou řídila stará generace, již doplula. Pravidlo, že staří mohli něco učit mladé, se nyní mění (částečně přechodem do Věku Vodnáře).

V tomto světě se dnes inkarnujíděti, které budou učit dospělé, co se dosud učit nechtěli. Tomuto světu je předpovězen "zlatý věk" a my jsme ty děti, které ho vyvolají. Jsme staré duše, které dlouho přihlížely, co se zde dělo. My máme své úkoly, nastoupili jsme cestu našeho dědictví a nenecháme se od toho více odrazovat. ]

Když lidé začínají vidět, že nějaký typ vyučovacího systému, který vyzkoušeli, nějak selže, protože indigové děti sem nepřišly aby tu jen tak přebývaly, ale jejich vibrace mění kontext toho, co tu v každém případě zůstane po nich.

Musí se jim umožnit, aby vyjádřily svoje tvůrčí schopnosti při provádění změny tím nejlepším možným způsobem. Musí to být naprosto flexibilní pro jejich generaci, pro jejich tvoření a práci na planetě Zemi.

Vyprávěč:
Aby se tak stalo, je nezbytné razantně změnit (v podstatě rozbít) vzdělávací systémy, na které jsme zvyklí, které jsou založeny na memorování, soutěžení, zneužívání autority, nedostatku tvořivosti a představivosti. Nynější systém vzdělávání, kdy důležitost toho, co je mentální, je nadřazena tomu, co přichází z emocí, je špatný.

[ V současném evropském školství emoce nepotlačují, ale rozvíjí je a začleňují do celého systému vzdělávání jedině Waldorfské školy, což je způsob vzdělávání, který vymyslel v roce 1919 Rakušan Rudolf Steiner (*1861 Chorvatsko, + 1925 Švýcarsko), tehdejší hlavní představitel Teozofie.]

Nový systém vzdělávání by měl být založen na rozvoji emocí, učení se skrze experimentování a objevování, které povzbuzuje integraci vědomostí.

To je to, co se může nejlépe přizpůsobit indigo vibracím, protože tato metoda neobsahuje systém, který přímo provádí učení člověka. Je to určitý široký systém, který akceptuje jakýkoliv typ systému - starobylý, moderní a dokonce budoucí. Umožňuje rozšíření vize učení, která jde dále než jen pouhé vzdělávání. Jde směrem k integraci Lidské Bytosti, od okamžiku, kdy se člověk narodí až do chvíle kdy zemře.

[Zřejmě je tím míněno, že tento způsob vzdělávání umožňuje, aby člověk v sobě integroval (propojil v jeden celek) všechno co se za celý život naučil. A ne jako současný špatný systém ve školách, kdy je všechno rozškatulkováno na jednotlivosti a děti učení vnímají jako nacpávání si do hlavy obtížného nákladu vzájemně nesouvisejících informací. - - - Jak se správně učit po celý život bylo některým lidem jasné již před více jak sto lety. ]

Umožňuje to každému pedagogickému systému, aby sjednocoval a uvažoval o všem, ne aby se vytvořila nějaká nová škola, ale aby se vytvořil určitý nový způsob učení. Jde to dále než co kdokoli z nás zažil. To je ve skutečnosti důvod, pro co sem dnešní indigové a krystalové děti přišly: aby se učily a pomohly učit, nic víc.

Vyprávěč:
Kde jsme se učili o ekosystémech? Návštěvou lesa nebo skrze fotografii v knize?
Kde jsme se učili o tom, jak používat svoje tělo? Hrou a tancem nebo čtením informací v notebooku obsahující obtížná slova?
Jak se učíme nějaký jazyk? Psaním a čtením anebo více tím, že komunikujeme s nějakou skupinou?
Jak se učíme Teorém Pythagorův? Memorováním této formule nebo jejím objevováním stejně jako to dělal Pythagoras.
Víme, že se Země otáčí okolo Slunce, ale podívali jsme se kdy nahoru na nebe a pokoušeli jsme se to pochopit?

Takže učení probíhá skrze praxi a zkušenosti, nikoli teoretizování. Teorie je užitečná jedině na to, abychom pochopili určitou část toho co je důležité. Některé nástroje užitečné pro práci s indigo dítětem: lepší než na ně dlouze mluvit je pomoci jim tím, že je povedeme, tak aby mohly naplnit svoje poslání. A všechno musí být aplikovatelné - ve škole, doma, ve společnosti. Není dobré je učit neužitečnosti jako každý sval na těle, každý prvek v buňce nebo složitou matematiku.
Jsme Bytosti (indigové / krystalové), které přicházejí ze 6. až 13. Dimenze, [Matías v tomto odstavci mluví za sebe a ostatní indigové děti] abychom se pokusily uvést do života 4. a 5. Dimenzi uvnitř 3. Dimenze. Pokud nás uzavřou ve třídě, aby nás učili matematiku a věci z 2. Dimenze - zatímco my prosazujeme 5. Dimenzi - je to poněkud těžké. Takže všechno, co se vyučuje, má být aplikovatelné v každodenním životě, protože to je skutečně náš úkol, kde musíme všichni odvést svojí práci.
Svět je nyní možné vidět ve 4. Dimenzi, je rozsáhlý a bohatý a cirkuluje všemi směry. Takže používat ve škole tabuli pro podávání informací není pozitivní věc, ale bylo by spíše lepší používat stěny - ty představují určitý nástroj, většina dětí dnes píše na stěny. To, co by se mělo používat nejméně, je tabule ve třídě.

Také je zapotřebí je učit, aby se nebály přírody, temnoty, bouře, větru... to jim hodně pomůže, aby výrazně postoupily v integraci věcí a nevytvářely ve své mysli polaritu věcí.
Ale ta nejdůležitější věc ke zvládnutí toho všeho jsou samozřejmě rodiče a učitelé. Oni jsou těmi prvními, kteří musí změnit svojí vizi, a těmi prvními, kteří se musí odtrhnout od svých konceptů a dosavadního zapojení do společnosti. To znamená, aby rodiče pro nás přestali být rodiči v klasickém stylu. Rodiče by opravdu měli začít být průvodci. Průvodci životem, kteří nám nebudou říkat, co se musí dělat a jak. Měli by nám dát radu o tom, co je nejlepší udělat, tak aby byly jakýmsi průvodcem nebo společníkem.
To samé platí o učiteli, který by neměl být jen někdo, kdo vám říká, co se máte naučit. Učitel by měl být někdo, kdo se učí se studentem, jakýsi společník v učení. Někdo s kým se můžete dostat do diskuze, abyste se to naučili, a nezáleží na tom, jak moc si někdo myslí, že o tom ví, neboť vždy existuje něco nového k pochopení. A je třeba se to učit společně. A tak to chce vzít v úvahu, že rodiče se musí stát průvodci, a učitelé se musí stát společníky.

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama