A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Po roce 2012

10. září 2011 v 12:13 | Mathias |  Mathias

Po roce 2012 během následujících asi 50 let se očekává, že dojde k významným přeměnám v ekonomice, politice a společnosti, kde především záměr (motivace) pro vytváření věcí na světě se bude muset změnit.
[Nyní je většinou záměrem jakéhokoli jednání získat peníze, aniž by se braly do úvahy následky - to se bude muset změnit. - Podrobněji o desetiletích po roce 2012 - viz Palmové listy....]

V každém případě bude probíhat veliká migrace lidí kvůli změnám v ekonomice a zásobování potravinami. Lidé se zcela jistě budou muset přestěhovat do nových měst. Ledová pokrývka na severním i jižním pólu bude odtávat, jak už nyní o tom někteří lidé mluví, takže úroveň hladiny oceánů se zvýší. Stoupání hladiny postihne nejen mořské pobřeží, ale také jezera ve vnitrozemí, jejichž hladina také o trochu vzroste.
[Podnebí se v letech 2013-2048 v Čechách oteplí asi o 6°C, zároveň budou hojnější dešťové srážky (cca o 100%), neboť vlivem tání ledovců bude v přírodním koloběhu více vody. Tání ledovců bude mimořádně rozsáhlé, např. V letech 2030-2100 roztaje většina Západoantarktického ledovce.

Objem ledu, který v příštích 100 letech roztaje, bude asi 3 milióny km3, z toho 98% vody skončí v mořích a asi 2% na pevnině, kde způsobí větší vlhkost půdy, větší průtoky řek, ale také o trochu vyšší hladinu jezer a stojatých vod. - - - Moře postupně zaplaví asi 2 % veškeré pevniny. Na tomto území žije v roce 2011 asi 1 miliarda lidí, ale stěhovat jinam se jich bude asi tak 400 miliónů, neboť počet obyvatel všech zemí a kontinentů v následujících 100 letech bude trvale a výrazně klesat. ]

V oblasti politické může nastat určitý společenský neklid, který budou řešit politikové společně, nikoli jen jeden politik sám.

V každém případě, klimatické změny budou tak rozsáhlé, že neumožní společnosti, aby se restrukturalizovala přinejmenším následujících 30 let.

[Podrobněji viz Palmové listy kde se uvádí, že budování nové společnosti začne až v roce 2048. Před tímto rokem budou převažovat jen různé záchranné akce při přírodních a zdravotních pohromách.] Následujících 50 let bude tedy proces přechodu.

A pro ty, kteří říkají, že v roce 2013 nebo 2014 začne jakási éra lásky a míru na Zemi - tak to také určitě není pravda.
Zkrátka, v každém případě proběhne změna, přičemž každý člověk uvidí to co chce vidět.Ale musíme vzít do úvahy tyto faktory, že společnost se hodně změní - ne proto, že si to přeje Univerzum nebo že nějaký Anděl řekl, že to tak bude - ale změní se proto, že bude nedostatek potravin a vody a to způsobí, že se věci změní. Faktory, které vyvolají onu velkou změnu v následujícím dlouhém období přeměny, budou naprosto lidského původu.

Nezoufejte, jestliže nedokážete vidět světlo na konci tunelu, protože všichni jsme sem přišli, abychom prožívali tuto přeměnu a my všichni jsme se rozhodli tuto přeměnu prožít. Ono světlo na konci je pro naše děti a vnuky z indigo generace, nikoli pro generaci dnešních dospělých lidí.

O něco později se věci se začnou přeorganizovávat a kryslalové, zlaté a platinové děti začnou organizovat novou strukturu společnosti, asi tak od období 2040-2050 a budou ji mít vybudovanou někdy mezi roky 2080-2090, což jsou roky, ve kterých už budeme plně v onom novém Věku, který nazýváme Věkem Vodnáře.

[ Mezi podstatné změny, které budou mezi roky 2057-2084 provedeny, mimo jiné patří:
1) Změna kalendáře na 13 měsíců v roce, každý po 28 dnech + 1 den navíc na konci roku, neboť nynější dvanáctiměsíční kalendář, kde délka každého měsíce je jiná (od 28 do 31 dní) působí všeobecnou disharmonii,
2) Přijetí celoplanetárního jazyka. Lyssa Royal Holt vysvětluje: "Tento celoplanetární jazyk bude obsahovat slova, která budou odvozena z některých hlavních jazyků na této planetě a je pravděpodobné, že tento jazyk se bude nejvíce podobat angličtině, bude však obsahovat i slova odvozená z jiných jazyků." ]

Věk Vodnáře již začal na vibrační úrovni, [která postupně nabíhala v letech 1987-2012] ale prozatím nezačal geologicky ani astrologicky. Neměli bychom očekávat nějakou náhlou změnu z Věku Ryb do Věku Vodnáře.

Další věc, kterou musíme vzít v úvahu pro budoucnost, je že nikdo nebude chtít, abychom vytvářely nějaké zvláštní skupiny, neboť všechno bude probíhat velice individuálně. A tak nebuďte frustrovaní, jestliže chcete vytvořit nějakou novou společnost v budoucnu, protože každý půjde svou vlastní cestou. Takto působí Věk Vodnáře. Tato evoluce je vnitřní a už nadále není vnější.[Obrovská evoluční změna vnější, tj. proměna prostředí ve kterém člověk žije, již proběhla ve 20.století. Náplní evoluce po roce 2012, zejména prvních 36 let, jsou především změny uvnitř každého člověka. Naopak budování vnějšího prostředí bude v této době dočasně pozastaveno.]
[Jaroslava U.(1992): "Věk Vodnáře bude charakterizován urychlením vývoje naší planety. Lidstvo bude mít šanci dohnat to, co zmeškalo. Každý sám za sebe, takový je zákon.]

V následujících 100 letech bude tento proces přechodu na každém člověku vyžadovat, aby podstoupil určitý vnitřní a zcela individuální proces. To co člověk uvidí vně sebe, bude právě reflexí toho co má uvnitř sebe.

Vyprávěč:
V Bibli, Lukášově evangeliu 22:10, říká Ježíš svým učedníkům: "Jak vstoupíte do města, potká vás muž nesoucí hliněný džbán s vodou. Následujte ho do jeho domu, do něhož vstoupí..."

Tato pasáž jasně předpovídá tuto přeměnu mezi věkem rybařícího muže (Věk ve znamení souhvězdí Ryb) do věku nosiče vody, (Věk ve znamení souhvězdí Vodnáře).

Věk Ryb se vyznačoval potřebou mít skupiny vedené nějakým člověkem, který znal nebo chápal cestu. Dnes, v průběhu této přechodné doby, mnozí očekávají, že přijde nějaký Mesiáš, někdo kdo je povede. Avšak v průběhu Věku Vodnáře je každý veden sám sebou. Každý člověk nalezne všechny svoje odpovědi v sobě uvnitř.

Neexistují žádní učitelé, které bychom měli následovat. Nikdo by nám neměl říkat, kam jít. Nyní se musíme řídit sami, ale jak? Kdo jsou ti nejlepší "učitelé", aby nám ukázali jak to udělat?

Jsou to učitelé nebo též mistři, kteří nikdy nemluvili, a proto jsou těmi nejlepšími učiteli: STROMY. Stromy jsou těmi, kteří nám mohou ukázat nejlepší cestu jak žít na této planetě, se svými hlubokými kořeny zapuštěnými do země, vzpřímeným kmenem, aby mohli předávat veškeré světlo ze Slunce směrem k Zemi... a poskytovat kyslík všemu okolo, tak aby všechny Bytosti mohly žít.

Jen pouhým meditováním, aniž byste zavírali oči a při současném pohledu na nějaký strom, pochopíte, o čem hovořím: Že oni byli těmi prvními, kteří přišli, aby zakotvili toto světlo, a že toto světlo musí vědomě přijít nazpět k této planetě.

A tak buďte jako STROMY a přineste Nebe zpět na Zemi. * * *

Perhaps it's difficult to sit and watch a video that's in another language with subtitles, but when you begin to grasp what this 22 year old is saying, it's monumental. At least that's what I felt while watching it. Very uplifting. It's part of the signaling of a huge global shift in consciousness. There will be many more children popping into our awareness containing wisdom of the ages, until it's undeniable. If you have time to read it do so, but to me it seems flat compared to the energy of him speaking directly into the camera.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama