close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Říjen 2011

Plejádská ochrana

14. října 2011 v 21:14 | televize RTAmerica |  Pravda o UFO


Plejáďané chrání události na Zemi!!!

Rozhovor s Colleen Thomas v televizi RTAmerica
9. listopadu 2010


Dne 8. listopadu 2010 odpálila armáda USA mezikontinentální balistickou raketu s jadernými hlavicemi z ponorky u pobřeží Kalifornie zacílenou na Írán, s úmyslem zahájit válku. Po pouhých 56 km letu byla sestřelena paprskovou částicovou zbraní z kosmické lodě Plejáďanů. - Američané se pokoušeli na tuto kosmickou loď vystřelit, ale loď Plejáďanů bleskově přešla do 4-D (tj. vymizela z naší 3. Dimenze) a střelba Američanů tak vyšla zcela naprázdno. Válka USA s Íránem, kterou si někteří tolik přejí, ani tentokrát nezačala.


Rozhovor v délce 4 minuty o tom tehdy přinesla mj. televizní stanice RTAmerica, a to včetně informace o zásahu Plejáďanů. Na Youtube je možné toto 4-minutové video shlédnout pod názvem "Aliens shot down California missile",



V České republice jsou informace z této oblasti zatím velice blokované, ale v některých jiných zemích se ve sdělovacích prostředcích běžně hovoří o mimozemšťanech, včetně mnoha podrobností.

Ve výše zmíněné reportáži televize RTAmerica hovoří paní Colleen Thomas. V titulku se u ní objeví "PLEIADIAN CONTACTEE" (česky: "TA, KTERÁ JE V KONTAKTU S PLEJÁĎANY").
Tato 50-letá žena, která žije v Kalifornii, je s nimi v kontaktu už mnoho let a je do jisté míry jejich mluvčí zde na Zemi. - - -


Následuje úplný překlad rozhovoru televize RTAmerica s paní Colleen Thomas.

. . .




ČESKÝ PŘEKLAD:


Moderátorka RTAmerica:"Slyšeli jsme o pravděpodobné raketě nebo možná letadlu, které bylo spatřeno včera jak letí od pobřeží Kalifornie. Dnes zatím nemáme mnoho odpovědí na to, co to doopravdy bylo. Ale jedna žena říká, že nějaké odpovědi má. Budete překvapeni, až zjistíte odkud dostává svoje informace. Colleen Thomas je domácí zdravotní správce, konzultantka v oboru fyziky, která se specializuje na vědu o stvoření. A je také zástupkyní rasy dobrých mimozemšťanů na Zemi, kteří se nazývají Plejáďani. Říká, že ví přesně, co se s tou raketou stalo. A nyní se již ke mně připojuje z města Rosswell v Kalifornii. - Colleen, děkuji, že jste přijala moje pozvání. Především mi řekněte, co víte o tom, co se stalo s onou předpokládanou raketou."


Colleen Thomas:"Ve spánku jsem zaslechla v uchu, že to byla vypálená raketa. Prezident Obama se pokusil zahájit válku s Íránem, Plejáďani sestřelili tuto raketu neškodným způsobem na moři a potom minulou noc naše vláda vypálila na ně ze základny v San Diegu mezikontinentální balistickou raketu. Avšak lodi Plejáďanů dokáží změnit denzitu a všemožné jiné věci, které si tito lidé zde na Zemi nikdy nedokázali představit. A raketa pak může proletět skrze ně a nijak je nepoškodit a navíc Plejáďané dokáží také utéci z jejího dosahu, pokud zrovna chtějí zmizet. Je to opravdu pošetilost si myslet, že mohou odstranit nějakou rasu, která zde byla o mnoho miliónů let déle než plazovití.


Moderátorka RTAmerica:"A teď stručně Colleen, někteří lidé možná přesně nevědí, kdo jsou Plejáďani, takže proč prezident Obama chtěl vystřelit mezikontinentální balistickou raketu na Plejáďany?"


Colleen Thomas:"Protože jsou zde, aby zachránili lidské bytosti, které jsou zotročovány na této planetě, jsou násilím vtaženy do paradigmatu (vzorce) vytvořeného superoligarchií (vládou několika málo lidí), která favorizuje skupinu Bilderberg a ilumináty a jsou naprosto a absolutně bez jakéhokoli svědomí vůči lidským bytostem. Záměrně nás otravují jedy, abychom si pak museli kupovat léčiva, a těmito jedy dokáží degradovat naše vlastní nešťastné životy a to společně s produkty farmaceutického průmyslu. Nemáme vůbec zapotřebí setrvávat v takovémto fyzickém stavu, v jakém se nacházíme. Avšak v tajné dohodě s firmou Brittish Petroleum vkládají chemtrailsy do leteckého paliva a trysková letadla pak tyto chemikálie rozstřikují a ty pak prší na naší potravu, na naší úrodu na polích a naší vodu. V těchto chemtrailsech je lithium, jsou tam také fluoridy a spousta jiných těžkých kovů, které jsou rozprašovány ve vzduchu jako čokoláda, takže americká vláda pak může používat komunikační zařízení a přitom vyloučit identifikaci ze strany cizích zemí. Dobře vědí, že tyto látky jsou pro nás toxické, ale zamořovat nás jedy jim přináší peníze, a tak pracují v tajné dohodě s farmaceutickými firmami. Uzavírají různé dohody a mění zákony a všechno dělají takovým způsobem, aby to bylo příznivé pro tyto lidi, ale aby to v žádném případě nebylo příznivé pro lidi. Obyčejní lidé jsou pro ně jen obchod a pro tyto zlé lidi představují také maso. Nejenže nás zabíjejí a jedí, ale prodávají naše mrtvá těla na zvláštním trhu s masem, který zde probíhá již asi padesát let. Tuto informaci jsem dostala přímo od jednoho agenta CIA."


Moderátorka RTAmerica:"Vím, že jste říkala, že jste měla určitý kontakt s Plejáďany. Jak často k vám mluví a co jiného teď říkají o současné situaci ve Spojených státech. Nacházíme se v recesi, mluví se o tom, že Čína nás předbíhá v ekonomické oblasti. Jsem zvědavá, co říkají Plejáďani také o všech těchto záležitostech."


Colleen Thomas:"Pracují na dosažení míru na této planetě a směrem k vymýcení všech projevů drakonianské a reptiloidní přítomnosti. - Čína včera večer v Tichém ocenánu vypálila elektromagnetickou pulzní zbraň, jejím cílem byla jedna americká válečná loď plná bojových letadel a byla na cestě směrem k Číně s nikterak dobrým úmyslem. Takže Čína vyřadila z provozu tuto americkou loď pomocí elektromagnetické pulzní zbraně. Po většinu minulé noci pak probíhala evakuace všech lidí z této lodi, protože všechna zařízení na ní byla naprosto umrtvena. Ani jedno elektronické zařízení nepřežilo úder elektromagnetického pulsu."


Moderátorka RTAmerica:"Zdá se, že tyto dny máte hodně co dělat. Ovšem my také. A pokud jde o Plejáďany - zdá se, že mají zajímavou analýzu toho, co probíhá zde ve Spojených státech a po celém světě. - Colleen Thomas, domácí zdravotní správce, velice si cením času, který jste s námi strávila. Moc vám děkuji."







Rozhovor s Benjaminem Fulfordem

14. října 2011 v 20:51 | David Wilcock |  David Wilcock

Poznámka: následující materiál byl přeložen ze serveru http://www.divinecosmos.com/

Do jaké míry se jedná o konspirativní a tedy nepodložené myšlenky?
Autor David Wilcock na svém serveru může mnohé lidi šokovat, ale záleží na tom, jak se na uvedené informace díváme. Skutečnosti se stále upřesňují a zvláště ty žhavější mnohdy potřebují korekci. Nevnímejte tyto informace jako nějaký poplach, vyciťujte svým srdcem s rozvahou, co se děje, ve vším poklidu. Nic není důvodem k nějaké panice, berte tyto informace jako alternativu s rezervou!


Projekce vnitřního vidění

14. října 2011 v 20:34 | David Wilcock |  David Wilcock


Jak šišinka mozková vykonává projekci vnitřního vidění


(5-minutové video na YouTube - následující přepis je mírně krácen)



Otázka: "Do pitné vody ve Spojených státech je přidáván fluorid už asi půl století. Je zřejmé, že to poškozuje šišinku mozkovou. A tak až dojde v následujících letech k probuzení lidstva, mnozí lidé nebudou schopni jí používat, ať už slouží jakémukoli účelu. Nevím, zda jste o tomto nějak uvažoval."

David Wilcock: "Mám nyní dosti rozsáhlé lékařské důkazy o tom, že šišinka mozková je jako redna, uvnitř ní existují buňky, které se nazývají pinealezity, které jsou v zásadě stejné jako červené kužely v oku - na vícečetných úrovních a mají stejné proteiny. Pletivo šišinky mozkové má - jak to nazývají - fototransdukční kaskádu k mozku. Což je víceméně identické jako fototransdukční kaskáda mezi rednou a mozkem. Takže, šišinka mozková je směrem k mozku zasíťovaná jako oko, má receptory stejné jako má v sobě oko.

A pak tito vědci jdou ještě dál a říkají, že to naznačuje možnost, že uvnitř šišinky mozkové dochází k přímým fotickým událostem. Znamená to, že tyto buňky redna uvolňují a detekují fotony. A jiní vědci objevili, že v šišince mozkové se nacházejí plovoucí krystalky [o velikosti asi 4 mikrometry, viz video 02:45 - 03:00 ] skládající se primárně z kalcitu (uhličitanu vápenatého) a že tyto malé krystalky jsou ve skutečnosti piezoelektrické (tj. generují elektřinu na krystalech prostřednictvím jejich nepatrného stlačování a roztahování). Piezoelektrický jev funguje jako krystalové rádio - krystal může tímto způsobem zachycovat rádiové stanice, aniž by používal nějaký zdroj elektřiny, protože s tím jak se elektromagnetická energie pohybuje prostorem, tento krystal vibruje na určité frekvenci. Když máte u starého rádia ladění a točíte kolečkem ladění, tak měníte tlak na krystal. A jak působíte tlakem na krystal, mění se jeho vnímavost na tato pole elektromagnetické energie, které jsou jako radiostanice.

Navíc kromě těchto piezoelektrických vlastností má šišinka mozková také piezoluminozitu. Piezoluminozita znamená, že piezoelektrické krystaly mohou v mnoha případech uvolňovat fotony s tím jak se roztahují a smršťují.

Vědci také zjistili, že v šišince mozkové existuje rovněž piezochromatismus. Piezochromatické krystaly ve skutečnosti uvolňují fotony různé vlnové délky (barvy) v různém čase v závislosti na frekvenci, která do nich přichází. Takže máte tu možnost jakéhosi plně barevného holografického projekčního systému. Výše zmíněná fototransdukční kaskáda a další hardware - všechno toto vybavení v šišince mozkové je.

Věřím, že způsob jakým funguje šišinka mozková je holografický. Takže to znamená, že je vysoce redundantní. Znamená to, že i když máte jen velice malou oblast v ní, která funguje, budete pořád schopni získat z ní nějaký užitek. Ukazuje se, že v každém případě zde probíhá záměrné úsilí, při kterém se pokoušejí, aby šišinka mozková u lidí kalcifikovala.

Fluoridy jsou jednou z významných sloučenin, která kalcifikuje šišinku mozkovou. Ale existují i jiné chemikálie, které mají kalcifikující efekt, protože se poutají k těmto malým fotickým krystalům a mnoho z nich v podstatě je odstřelí (tj. znefunkční).

Takže se v každém případě ukazuje, že za tím stojí důvod, proč se to dělá. Avšak, je velice důležité vědět, že šišinka mozková, i když je to mocný orgán, není to tak, že když máte kalcifikaci šišinky mozkové, že nebudete schopni projít Nanebevstoupením. Tento vzestup zřejmě v každém případě bude něco, co se odehraje na úrovni buněčné DNA uvnitř každé buňky a ne jenom v šišince mozkové."

Otázka: "Když říkáte Nanebevstoupení - hovoříme o fyzické nebo duchovní změně?

David Wilcock: "Nikdo doopravdy nezná na toto odpověď. Já si rozhodně myslím, že každý člověk bude prožívat určitou změnu do nějaké úrovně, až budeme tímto procházet. A myslím si, že až prožijeme tuto úroveň změny, že někteří lidé budou potom schopni to použít jako odrazový můstek, aby u nich došlo k přeměně do podoby světelného těla. - Takže si myslím, že každý člověk zcela určitě projde nějakou energetickou změnou a že tím všichni projdeme ve stejnou dobu. A potom, pokud budete připraveni, můžete mít ono světelné tělo, což je v zásadě následující úroveň lidské evoluce. Ale neznamená to nutně, že každý je připraven mít světelné tělo a stejně tak to neznamená, že se to stane všem najednou."


* * *







Vědci ze SETI varují: mimozemšťané se blíží!

13. října 2011 v 19:32 | procproto.cz |  Pravda o UFO


ufo


Před časem jsme zveřejnili článek K zemi se prý blíží mimozemská kosmická plavidla.

Odborníci ze SETI (organizace zabývající se hledáním rozumného mimozemského života), kteří s tímto varováním přišli, vydali před časem další upřesnění.

Jedná se o tři lodě dlouhé několik desítek kilometrů. Pokud budou udržovat stejnou rychlost jako dosud, k Zemi by se měly přiblížit přibližně v polovině prosince příštího roku.


Astrofyzik Craig Kasnov tvrdí, že jedna z lodí má tvar válce, další vypadá jako kruh, tvar třetí zatím neupřesnil. V SETI mají k dispozici také souřadnice, na kterých se obří UFO nacházejí: první je na 19 25 12 - 89 46 03, druhé na 16 19 35 - 88 43 10 a třetí je na 02 26 39 - 89 43 13.

Brzy prý bude možné pozorovat všechny tři objekty teleskopem. Otázkou podle Kasnova je, s jakými úmysly k nám hosté z vesmíru míří.


Americká NASA prý o blížící se mimozemské návštěvě ví, snaží se ji ale kamuflovat zprávou, že tou dobou se má k Zemi přiblížit obrovský asteroid.


K Zemi se prý blíží mimozemská kosmická plavidla

seti

Tvůrci mezinárodního projektu SETI, který se zabývá hledáním mimozemských civilizací, bijí na poplach. Zaregistrovali, že k Zemi se blíží několik velkých objektů. Jejich signály měly údajně zachytit antény námořních sil USA.

Tělesa, která jsou k vidění na snímcích, se skutečně podobají vesmírným plavidlům. Problém je ale v tom, že ve skutečnosti je mohou tvořit také hvězdokupy. Jedinými důkazy jsou fotografie, na kterých je skutečně něco zvláštního - otázkou je, co.

Zde jsou komentáře výzkumníků SETI: "O těchto objektech víme už nějakou dobu, a ujišťujeme, že jde skutečně o mimozemské lodě. NASA o nich ale nechce informovat a odmítá dané snímky zveřejnit. Tato vesmírná plavidla se blíží k Zemi a vláda o tom ví."

"Mluvil jsem s bývalými kolegy ze SETI a ti mě informovali, že jde jednoznačně o mimozemské koráby. Vláda je s nimi ve spojení prostřednictvím HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program - americký vědecký program určený primárně ke sledování polárních září. Podle konspiračních teorií jde ale ve skutečnosti o geofyzikální a ionosférickou zbraň, pozn. red.). Plavidla jsou nyní v souhvězdí BS2-47 +.06."

A co je tedy na inkriminovaných snímcích? Posuďte sami:

Zdroj: worldru.ru