A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Rozhovor s Benjaminem Fulfordem

14. října 2011 v 20:51 | David Wilcock |  David Wilcock

Poznámka: následující materiál byl přeložen ze serveru http://www.divinecosmos.com/

Do jaké míry se jedná o konspirativní a tedy nepodložené myšlenky?
Autor David Wilcock na svém serveru může mnohé lidi šokovat, ale záleží na tom, jak se na uvedené informace díváme. Skutečnosti se stále upřesňují a zvláště ty žhavější mnohdy potřebují korekci. Nevnímejte tyto informace jako nějaký poplach, vyciťujte svým srdcem s rozvahou, co se děje, ve vším poklidu. Nic není důvodem k nějaké panice, berte tyto informace jako alternativu s rezervou!
Informace, které uvádí David jsou jen pro pokročilé, to není pro každého. Většina lidí je neinformovaných a když uslyší takovéto velké věci, tak jejich mysl to jednoduše odmítne a vůbec to nezačne zpracovávat. Většina lidí žije ve svém malém uzavřeném světě 3-D.


To co David Wilcock dal na svoje stránky dne 16. září 2011, je přepis 60-minutového rozhovoru s Benjaminem Fulfordem, se kterým spolupracuje už tři roky.


Benjamin Fulford byl od roku 1982 mnoho let tokijský dopisovatel významného amerického časopisu Forbes, zaměřoval se hlavně na zpravodajství z oblasti finanční. Jeho pradědeček Fulford patřil mezi několik nejbohatších lidí v USA a v roce 1905 vyjednával s Nikolou Teslou, že bude financovat jeho projekty. Ale když na to přišel Rockefeller, tak ho dal zavraždit, zmocnil se jeho majetku a dodnes máme ekonomiku založenou na uhlí a ropě, až teď se to bude měnit. Z toho vidíme, proč Benjamin Fulford bojuje proti NWO.


Ben hovoří anglicky, francouzsky a japonsky. Japonsky umí perfektně, takže se dostal všude a získal si důvěru mnoha lidí v Japonsku. Na stránce http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases je asi 10 let staré video, kde diskutuje japonsky (je to až někde uprostřed toho videa). Později (asi v roce 2000) získal i japonské občanství a získal si důvěru i na nejvyšších místech, což se projevilo v tom, že mu nabídli funkci ministra financí v japonské vládě. Na to nepřistoupil, protože už tehdy moc dobře věděl, jak je celá japonská společnost doslova prostoupená úplatky a nezákonnostmi. On říká, že v Japonsku není vůbec žádný rozdíl mezi těmi co sedí ve vládě a příslušníky podsvětí, v této zemi je to jeden nerozlučný celek. My z toho navenek vidíme jen to, že v Japonsku, na rozdíl od jiných zemí, je průměrná životnost japonského premiéra jenom asi 1,5 roku, pak ho zase vystřídá někdo jiný. To je odrazem těch stálých bojů, kdy premiér musí odstoupit, protože se přijde na nějaké velké úplatkářství, ale ten další je úplně stejný, tak to jde pořád dokola od roku 1945.


A taky je tu jiná, ještě daleko děsivější věc: Už v roce 2009 v jednom asi 2-hodinovém rozhovoru s Davidem vysvětluje, že Spojené státy (přesněji NWO) Japonsko od roku 1945 ovládají jako kolonii a finančně nepřetržitě ždímou. Rockefeller má přímý kontakt na císaře a ovládá ho. Ale od roku 2008 nastal velký obrat. Japonsko se postupně z tohoto sevření vymaňuje (přeorientovává se na Čínu) a nyní je moc NWO nad Japonskem už jen asi 50%ní a dále klesá. Pořád ale ještě Japonsko vydírají, zemětřesení ve Fukushimě 11.března 2011 pomocí HAARPu na Aljašce udělali taky oni, pak následující den vzkázali do Tokia, aby ihned poslali 20 mld USD, jinak že to zopakují v ještě horší podobě. Japonský premiér jim ty peníze radši hned poslal. Od roku 2008 jsou USA už úplně ekonomicky zruinované, ekonomiku udržují v chodu už jen pomocí různých triků s cennými papíry, emisí nekrytých peněz a vydíráním zemí, které mají velké rezervy v hotovosti (kromě Japonska a Číny např. taky Norsko).


Že se postupně Japonsko přeorientovává na Čínu neznamená jen posun ve struktuře zahraničního obchodu, ale především posun v napojení na skutečné mocenské struktury - probíhá odklon od NWO směrem k čínským tajným společnostem majícím přímou vazbu na ústřední vládu v Pekingu. To všechno Ben nejen velice dobře zná, ale je do těchto asijských a celosvětových struktur plně zapojen a před několika lety si ho vybrali za svého mluvčího. Je pod stálou ochranou asi 100 miliónů příslušníků a pomocníků na celém světě (tj. 2% dospělých lidí na světě). Ale i tak se ho už 6x pokusili zavraždit. Ben se vyzná dobře i v otázkách kolem mimozemšťanů, je si dobře vědomý jejich vlivu - přímých akcí i myšlenkového působení; ovšem hlavní jeho angažovanost a úsilí je zaměřeno na záležitosti pozemské.


Ještě v roce 2005 se zdálo, že NWO má neomezenou moc, kterou si udrží a vypadalo to, že v roce 2012 se pokusí nastolit fašistickou diktaturu

1) v USA, Kanadě a Mexiku naráz (to měla být tzv. Severoamerická unie - měli už dokonce vytištěnou novou měnu Amero),

2) v Evropské unii. Ostatní země světa pak chtěli ovládnout během několika následujících let - pomocí války a genocidy.


Ale pak od roku 2006 začala jejich moc slábnout, mj. vlivem působení našich Přátel shora. Kanada se v letech 2007-2010 úplně přiklonila k Číně, takže již vytištěné bankovky nové měny Amero určené pro USA, Kanadu a Mexiko zase zlikvidovali a v roce 2010 vytiskli jiné bankovky, tzv. nový dolar, který bude jen pro USA až v roce 2012 proběhne převrat.


Dnes už většina těch co patří k NWO chápe, že nastolit fašistickou diktaturu v USA a EU je nesmysl a děsivý zločin, snaží se z toho dostat ven, ale nemohou jen tak odejít, pořád ještě existuje rozsáhlá síť špiónů a vrahů NWO. V jednom ze svých rozhovorů v roce 2010 Ben vysvětluje, že doslova plné zuby toho má už i blízké okolí anglické královny. Např. sestřenice britské královny prozradila, že britská královna Alžběta II. ještě s několika lidmi jezdí dvakrát za rok na zámek Balmoral ve Skotsku (hrabství Aberdeen) a tam rituálně usmrtí člověka a konají rituál s jeho krví. Je to na http://www.youtube.com/watch?v=981D_RDmRj0&NR=1 9:24-10:58


Tato informace přesně koresponduje s tím co opakovaně říká David Icke, když už od roku 1996 vysvětluje, že tyto královské rody mají úzké pokrevní vazby mezi sebou (několik tisíc let) a udržují si svoje oddělené vědomí příslušnosti k Anunaki - plazovití, kteří přišli na Zemi před 5000 roky a křížili se s lidmi. Jsou to plazovití, mají úplně jiné zacílení než Plejáďané a oněch 80% civilizací v naší galaxii (savci). My všichni máme v sobě geny z té doby od plazovitých, ale na rozdíl od evropských královských rodů jen velmi malý podíl, takže to má vliv jen minimální a duchovně jsme orientovaní na síly světla reprezentované především Plejáďany.


Na http://www.divinecosmos.com/videos/free-videos-online The Source Field Investigations -- Full Video! přesně na 1 h 17 min - 1 h 23 min, tam David vysvětluje, že vládnoucí třída v Mezopotámii a v Egyptě, ale i jinde, to byli lidé křížení s Anunaki a měli velkou hlavu, jak je zobrazeno na mnoha obrazech z té doby, ale historikové to bagatelizují nebo ignorují. Archeologové našli v mnoha zemích lebky lidí, které byly daleko větší než u normálních lidí, ale i to je ignorováno. NWO už po desítky let usměrňuje nejen politiku, ekonomiku, technické vědy, sdělovací prostředky, ale třeba i archeologii, abychom se dozvěděli co nejméně. Např. v Akademii věd v USA vyhodí každého historika nebo archeologa, kdo přijde s nějakou novou teorií, všechno se snaží udržet na úrovni jako před 100 lety. Ale ani toto se jim nepodaří.


Tato nynější válka na Zemi je svojí podstatou kosmická, plazovití chtějí tuto Zemi prostřednictvím NWO ovládnout a získat jí pro sebe. Plazovití (šediváci, Anunaki aj.) jsou technologicky vyspělí, jsou zabydlení ve 4-D a nás se snaží ovládnout. Naše pozemská civilizace je zatím ve 3-D, do 4-D bude kompletně převedena v roce 2133. To znamená, že se lidé dostanou technicky na úroveň šediváků a jim podobných. Ovšem 4-D není svět, kde panuje klid a absence temných sil, i potom budeme potřebovat ochranu, včetně vojenské, od Plejáďanů a těch co jsou v 5-D. Tam už síly temna nejsou. Tu ochranu budeme potřebovat dlouho, protože až za 2000 let se společnost na Zemi dostane do 5-D, tedy do úrovně, kde jsou Plejáďané a ostatní vyspělí a kam tzv.zlé síly nemohou. Až pak se lidé na Zemi Plejáďnům vyrovnají (David Wilcock pro to používá výraz "The Union with the Divine" v 3-hodinové přednášce na http://www.youtube.com/watch?v=_Q5MkjpT7r4&feature=related ).


To co bude na Zemi někdy od roku 2057 bude klid, mír a sjednocení na Zemi, ale ve vesmíru budou pořád kolem nás plazovití, takže Plejáďani a ostataní z 5-D budou planetu Zemi muset i nadále chránit. Tady na Zemi to bude nádherné, ale kolem bude stále číhat nebezpečí. Život ve vesmíru není nějaká rekreace a klid, pořád je co dělat a o co usilovat. Ve Star Treku to bylo ukázáno dost přesně, tam bylo ukázáno jaké bude 22.až 24.století. Petr Chobot také vysvětlil jaké bude období 2012-2242 a to dost přesně koresponduje s tím co bylo ve Star Treku. Od roku 2242 budou lidé zapojeni do činnosti v galaxii, ale jen jako mladí pomocníci a učedníci Plejáďanů a jim podobným. - Tolik alespoň minimum vysvětlení souvislostí s vývojem v kosmu a teď se vraťme k tomu, o čem spolu hovořili 14.září 2011 David Wilcock a Benjamin Fulford.


Benjamin vysvětluje, že NWO se v letech 2009-2011 natolik oslabil, že uskutečnit původní plán - nastolit na podzim 2012 fašistickou diktaturu v Severní Americe a Evropské unii se už nepokusí. Předejde tomu americká armáda, která včas (cca někdy mezi 11.listopadem 2011 a 15.srpnem 2012) provede převrat a pokusí se co nejrychleji úplně eliminovat hlavní představitele NWOa minimalizovat rozsah bojů na území USA a taky se budou snažit co nejvíce zmírnit škody ekonomické. Ale pokud jde o dolary mimo území USA, tak jejich hodnota se nejspíš vynuluje. Totéž pokud jde o dluhopisy americké federální vlády a další cenné papíry denominované v USD. Zřejmě to bude mít veliký dopad, přičemž nejvíce zchudnou země EU, naopak nejméně postižené budou Rusko, Čína a Indie.


V současnosti (září 2011) je asi 85% příslušníků americké armády na straně vlastenců a asi 15% na straně NWO a tento podíl dále klesá. Obyčejní vojáci a nižší důstojníci jsou už všichni proti NWO, vyšší důstojníci a vedení armády k tomu postupně spěje, přičemž od počátku r.2011 probíhají v celé americké armádě intenzívní vnitřní boje a americká armáda, včetně nejvyšších představitelů, se snaží se úplně vymanit z rukou NWO. Ale pořád tu je malá část armády, která by splnila rozkazy a provedla by zatčení 3 miliónů lidí v amerických městech (kteří jsou na seznamech nepohodlných osob) a jejich likvidaci v asi 150 koncentračních táborech vybudovaných po celém území USA. - - - Na venek je z tohoto boje vidět jen málo - např. sever WikiLeaks. Do světa vypustili zprávu, že Australan Julian Assange spolu ještě s jedním člověkem pronikli do počítačové sítě americké vlády a odcizili odtud 3 milióny diplomatických depeší. Z nich vybrali 251 tisíc nejzajímavějších a ty dali na server s názvem WikiLeaks ve Švédsku. Ve skutečnosti toto nemohli udělat dva lidi. Celý projekt uskutečnila DARPA, pracovalo na tom asi 30 lidí, hlavně odborníků na vedení psychologické války. Cílem bylo oslabit pozici ministryně zahr. věcí Hilary Clinton, jedné z hlavních představitelů NWO v USA. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks


V současnosti (září 2011) NWO ovládá už jenom 5 velkých zemí (USA, Německo, Francie, Británie, Itálie) a 5 malých zemí (Kolumbie, Honduras a tři další země v Latinské Americe), což je 9% lidí a 33% ekonomického výkonu na Zemi. Tedy pořád je to ještě hodně. NWO tedy ovládá 10 zemí, 190 zemí nikoli.


Další významná věc: Koncem srpna 2011 se na podnět Švýcarska konalo v Monaku tajné setkání ministrů financí 57 zemí světa, kde se dohodli na tom, jak bojkotovat NWO a jak postupovat ve finančních záležitostech až dojde k převratu. Od konce srpna do 19.září 2011 se počet zemí, které přistoupily na tuto dohodu, zvýšil na 87. A to nejdůležitější - na onom tajném setkání v Monaku byli i zástupci americké armády, kteří připravují převrat. Nebyl tam samozřejmě americký ministr financí, ten je - stejně jako všichni členové americké federální vlády - na straně NWO.


Další významný mezník: 22. a 23.srpna 2011 byly několika mohutnými výbuchy zničeny dvě podzemní města NWO ve státě Colorado. Zřejmě to provedl někdo z americké armády nějakými účinnými zbraněmi. Colorado je uprostřed USA, NWO plánoval z tohoto místa ovládat USA a celý svět. NWO si nyní už nemůže být jistý nikde a ničím. Zejména pokud jde o podzemní základny a města je to velká změna, oni si totiž mysleli, že v podzemí jsou v bezpečí a nikdo tam na ně nemůže, ale nyní i toto padlo.


Postupně se dávají dohromady všechny národy a nejrůznější síly, které spolu v minulosti nespolupracovaly, protože se shodují v jednom: "Máme společný cíl, což je dostat tuto šílenou skupinu lidí od moci." Tedy zejména zabránit nastolení fašistické diktatury a vyhubení 90% lidí na Zemi.


Americká armáda, která převrat provede, to bude koordinovat s Čínou a dalšími zeměmi. Až budou dostatečně připraveni, provedou to pravděpodobně takto:


1) bude proveden koordinovaný a intenzívní mezinárodní útok na US dolar, takže ministru financí USA nezbyde nic jiného než vyhlásit platební nechopnost USA.


2) za pár dní dojde k pádu US dolaru na celém světě, pouze asi 10% US dolarů, které jsou po celém světě v oběhu (ty co jsou na území Číny a Tchaj-wanu) bude zachráněno a čínská vláda je přemění na hongkongské dolary.


3) prezident USA vyhlásí výjimečný stav, bude provedena výměna peněz za nové dolary


4) nové vedení USA zatkne hlavní představitele NWO a dá je před soud, zatčeno bude i mnoho dalších lidí ve vládních strukturách, ale např. i ve farmaceutických a dalších firmách. Lidí, kteří v USA patří k NWO, je nyní (září 2011) asi 0,9 miliónu z celk.počtu 240 miliónů lidí v USA nad 18 let. Ale v prvních dnech po převratu mnoho příslušníků NWO od toho půjde pryč, už se nebudou bát, že je za to nějaký agent NWO zavraždí.


5) nové vedení USA vymění vedení pěti hlavních televizních společností (ABC, CBS, NBC, CNN, Fox) a okamžitě nahradí personál zajišťující vysílání a lidé se budou dovídat pravdu.


Hlavní komplikace budou tyto:

1) malá část armády (možná až 5%) bude na straně NWO

2) NWO dal do všech významných mostů na území USA zabudovat výbušniny (možná až několik tisíc mostů), takže určitou část těchto mostů zničí výbuchy, čímž se naruší doprava a zásobování na celém území USA. Stejné nebezpečí existuje i pokud jde o letiště. Představitelé NWO to pak budou svádět na teroristy.


Optimistický výhled (který zastává i David) počítá s tím, že ekonomiku se podaří stabilizovat už za několik málo roků a že za několik roků bude zahájena výroba levných energetických zdrojů na bázi volné energie z kvant.vakua, což zajistí dlouhodobou prosperitu.


Výše zmíněný postup při převratu nemusí být použit, je to pouze jedna z variant, ta nejvíce pravděpodobná.

* * *Vyhlášení výjimečného stavu se předpokládá i v zemích EU, současně bude také omezen provoz bank.

Výše uvedené období 11.11.2011-15.8.2012 je dost dlouhé - 9 měsíců. Nejpravděpodobnější zahájení převratu je prosinec 2011.

* * *

Tyto nanejvýš důležité informace na www.divinecosmos.com si od 16. září do 7.října přečetlo 0,38 miliónu lidí z celého světa, což je dost málo, když uvážíme, že internet v současnosti používá 2,3 miliardy lidí, z toho asi 1 miliarda umí anglicky, z toho 800 miliónů jsou ve věku 18-60 let, z toho 600 miliónů žije v zemích, kde internet není cenzurován, z toho asi 130 miliónů jsou lidé, kteří v příštích inkarnacích zůstanou na Zemi.


http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama