close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Listopad 2011

Volná energie – A. Chernetskii

3. listopadu 2011 v 23:34 | energieupramene.blogspot.com |  Volná energie

Článek zrcadlen z: energieupramene.blogspot.com

Trochu pootevřu opět knihu svých zápisů a proto si dnes něco málo povíme o práci vynikajícího vědce na poli volné energie Alexandra Chernetskyho, vynikajícího ruského vědce, jež prováděl pokusy s použitím oblouku a pozoroval jev, jenž nazval "Generování vakua".

Dle přiloženého obr.1 pozorujete, že napětí U a proud I v jednom cyklu roste a napětí U klesá.

Zde pro záporný odpor platí: R = U/I F.2
Tato skutečnost znamená, že výkon P = IU F.3 je získání energie do systému z vnějšího zdroje, tedy éteru, vakua - nazvěte si to jak chcete.
Bylo zjištěno experimentálně, že do výstupní sítě byl exportován výkon až 500kW.
Zkusme zjistit, co je důležité u této technologie, jež je založena na principu výboje ( jiskřiště) a s nímž rovněž pracoval Tesla a v neposlední době Kapanadze.
Tady je základní schéma Chernetskyho:Chernetsky používá při svých experimentech pět kusů žárovek na 220V AC v sérii jako zátěž. Na vstupu měl zapojen transformátor 220/1000V, při kmitočtu 50 Hz. Na jiskřišti měl uhlíkové elektrody. Pokud je jiskřiště v provozu, tedy je oblouk, výkon se velmi zvyšuje v sekundárním obvodu, tedy kde jsou žárovky, naopak v primáru, tedy vstupu se příkon snižuje.

Můžeme si ověřit, že zákon zachování má pravdu a to tím, když spínač SW1 je zapnutý, okruh je uzavřený a má jistý proudový odběr, pokud vypínač SW1 vypneme a začne pracovat oblouk, proud se velmi sníží a zákon o zachování neplatí tak jak je podán.

Takže "Plazma efekt" v okruhu velmi výrazně zvyšuje výkon, pokud je v oblouku proud, zatím co v primáru (vstupu) se snižuje a značí, že umožňuje extrakci volné energie z jiného prostoru než našeho, do tohoto obvodu.Zkontrolujte si příkon a použitím třeba šroubováku s izolací vytvořte oblouk mezi kontakty VN.
Sníží se vám příkon do vstupu a ještě ohřeje silně šroubovák při silném oblouku.

Záběry z pokusu jsou zde: http://www.youtube.com/watch?v=mT-94c1Q6Ms

Vážení přátelé, pan Chernetsky chtěl spolupracovat na tomto výzkumu se západem, konkrétně v Kanadě, dnes je po smrti …
Tento popis výzkumu jsem zde dal proto, jelikož vykazuje zatím velkou účinnost a hlavně pro Vás, mé čtenáře, aby si udělali ucelený přehled o této problematice.

Ti co tvrdí, že toto je vše perpetuum, dokazují jen svou omezenost, protože si myslí, že existuje jen tento svět a nechtějí připustit, že jsme jen malou částí naší reality v celém stvoření a jeho vzájemných interakcí a že svou činností ovlivňujeme i jiné světy.

Je třeba vše hodnotit objektivně a kriticky, ale především mít otevřenou mysl a srdce a předem nezamítat to, co ještě neznáme, nebo co se nám zdá na první pohled nelogické :-)

Einsteinovy bludy

3. listopadu 2011 v 23:24 | energieupramene.blogspot.com |  Pravda o člověku

Einstein a jeho žena Mileva Maric

Je známo, že Einstein jako vynikající fyzik s mimořádnými vjemy pro realitu si dobře uvědomoval existenci něčeho, čemu by vhodně náležel výraz éter.

Tato existence však byla v té době těžko překročitelnou překážkou, tak jak bohužel ještě dnes, na jeho cestě k teorii relativity, takže ji přitom bylo nutné objevovat a zapomenout na éter. Stačila k tomu jediná věta: "Není žádný absolutní vztahový systém". A po přehození éteru přes palubu mohla jeho průzkumná loď nastoupit úspěšnou a rychlou plavbu do oceánu poznání světa relativity.

Tento Einsteinův odvážný počin umožnil zjednodušeným způsobem konečně odvodit jeho známý vzorec E = m.c2, což se předtím nepodařilo Lorentzovi a dalším, ačkoliv se k tomu dostali velmi blízko. Tesla byl současníkem Einsteina, dobře se znali a Tesla velmi často jeho teorie kritizoval.

Správnost této domněnky byla potvrzena později při pokusech s jaderným štěpením. Ale i další s nedostatečnou důsledností prováděné pokusy s měřením konstantní a neměnné a nepřekročitelné rychlosti světla, kterou Enstein vzal jako konstantu do své uvedené rovnice, společně s nástupem kvantové teorie, byly jen dalšími důvody k opomíjení existence a zkoumání éteru. Dnes již vědci v CERNu zjistili po třech letech zkoumání částice, rychlejší než světlo, i když zatím opatrně a moc oficiálně nehlásané.

Matematika pak převzala úlohu éteru při modelové konstrukci "prázdného" prostoru. Einstein však připouštěl v principu teoretickou existenční nutnost éteru jako nositele fyzikálních vlastností prostoru. Záměrně to však nezveřejňoval a těsně před svou smrtí to zdůvodnil svému synovci, neboť se obával, že tyto znalosti by vedly k mnohem většímu ničení světa, než jeho poznatky použití při vývoji a výrobě jaderných zbraní.


Einsteinovy bludy konečně vychází najevo.

Fyzikové v Evropské organizaci pro jaderný výzkum ( CERN ), Mezinárodní centrum jaderného výzkumu u Ženevy, Švýcarsko, říkají, že provedli experiment, ve kterém se paprsek neutrin vyslal 500 mil od CERN do laboratoře v Itálii a ukázal se poměrně ohromující výsledek.

Konkrétně odborníci zjistili, že částice se tam dostaly rychleji než je povolená rychlost světla.
To není jen jednorázový experiment, tyto výsledky byly pozorovány po dobu tří let.
Dalším důsledkem je, že cokoli bude cestovat rychleji než světlo, jde také zpět v čase. To by bylo v rozporu s dalším základním principem, a to nejen fyziky, ale i našich základních filosofických pochopení toho, jak funguje svět.

Vrátíme-li se v čase, porušuje se princip kauzality, který říká, že příčina musí předcházet účinek. Bude nutné, aby si hlavně ti ortodoxní vědci svobodně přiznali, že Enstein udělal chybu a přestat klábosit jejich neměnné fyzikální zákony, na to je v ČR kápo Sisyfos. Sice neutrina překonaly jen rychlost světla nepatrným zlomkem, ale překonaly.

Pokud je výsledek správný, musíme předpokládat, že se objevilo něco opravdu mimořádného a poučky Einsteina půjdou k ledu, jen to budou podávat po kapkách, aby neměli ortodoxní vědci velkou ostudu, ale nechme je v klidu, ono toho bude víc a víc, obracejíc se jak korouhvička ve větru a bít se v prsa, že to předpokládali a na jejich arogantní výpady proti lidem s novými hypotézami i pokusy rychle zapomenou a budou dělat hodné.​

Pokud to bude možné cestovat rychleji než světlo, vesmír je úplně něco jiného, než předpokládá dnešní fyzika . Poučky, knihy, vše se bude muset předělat, ortodoxní vědci si budou trhat vlasy, celé jejich kariéry založené na bludech padnou a bude se muset konečně začít jinak a ne jen materialisticky, ono je to stejně k tomu přinutí.

První fáze reakcí bude zdiskreditovat měření, pokud se toto nepodaří, bude se hovořit, že vlastně o nic nejde a na Zemi se vejdem do limitů a v praxi se dlouhodobě nic nezmění.

Třetí fáze bude zdiskreditovat zařízení v Cernu a že je to jak slýcháme vždycky od ortodoxních vědců - podvod.
Jenže s tím přijdou následně a rychle další objevy a zůstane jen "Těleso ponořené …..." nemluvě o Maxwellovi a Newtonovi .

Pokud takto budou někteří oponovat novému dalekosáhlému objevu, nastoupí samozřejmě konspirační teorie, vždyť tomu dávají sami svými reakcemi impuls a ještě se diví.

info převzato: bellenews.com