close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Duben 2012

O Chemtrails jinak

7. dubna 2012 v 8:59 | osud.cz |  Chemtrails a Haarp
Podle serveru Osud.cz:

Skutečný účel chemtrail je napadnout nanoboty nervovou soustavu lidíServer OSUD.CZ:

Takže se k tomu postavme správně. Zapomeňte vše, co znáte. Zde je model reality. Toto video je nejlepším příkladem shrnujícím to, co se děje nebo dělo ve vašem těle. Toto je nejrelevantnější tajemství na celém světě, protože to všem bylo vnuceno nevědomky.

Úvod
V r. 1999 se svět změnil. Peněžní trust se změnil, zákony, technologie a obecný směr této planety. Abyste aspoň vzdáleně pochopili, co se děje, musíte odpojit svoji mysl od způsobu myšlení minulého století. Neschopnost změnit způsob, jakým uvažujete, vám zabrání spatřit realitu přesně. Již neexistují žádné peníze, daně jsou věcí minulosti.
Takže to, co nyní máme, e skutečný skvělý nový svět. Účelem této stránky je jednoduše ukázat, jak ovládají všechny dle požadavků, stejně jako skoncovat se zmatkem kolem problematiky chemtrails a toho, jak zapadají do většího obrázku, přičemž i ukázat, jak média a filmy formují mysl obecné veřejnosti. Tato internetová stránka je mým svědectvím o celém posledním desetiletí. Jsem si jistý, že jsem tu a tam něco vynechal, ale myslím, že je to z 95% přesné.

Důvod pro vše
Takže se k tomu postavme správně. Zapomeňte vše, co znáte. Zde je model reality. Toto video je nejlepším příkladem shrnujícím to, co se děje nebo dělo ve vašem těle. (video zcela dole). Toto je nejrelevantnější tajemství na celém světě, protože to všem bylo vnuceno nevědomky.
To, co zde vidíte, je nanobot obalující neuron nebo synapsi (například vaše Purkyňovy neurony) nebo další nervová zakončení/mosty. Je to pouze simulace, ale přesně shrnuje vše, co se stalo v minulém desetiletí. Toto umožňuje naprostou kontrolu hostitele (vašeho těla) na dálku, jak bylo opakovaně předvedeno ve filmech. Komplexnější sada nanobotů by umožnila, a to se stalo, aby bylo instalováno kompletní a úplné BioAPI, aniž by o tom hostitel (vy) věděl.

"Základ nápadu tvoří sada nanodrátů připevněných na elektroniku v hlavním katétru, aby se rozšířily do "květinového" uspořádání do konkrétní části vaskulárního systému mozku. Takové uspořádání může podporovat velmi velký počet sond (miliony). Každý nanodrát bude použit k záznamu, velmi bezpečným způsobem, elektrické aktivity jediného neuronu nebo skupiny neuronů, aniž by došlo k proniknutí do mozkového parenchymu. Zjevnou výhodou takového systému je, že nezasahuje ani do výměny plynů v proudící krvi, ani nevytváří nějaký typ poruchy v mozkové aktivitě, díky nepatrnému prostoru, který zaujímá v cévním lůžku." - zdroj

Co je účelem chemtrails
Chemtrails jsou obrovskou logistickou operací. Větší, než Hooverova přehrada, transaljašský ropovod nebo přistání na Měsíci. Je to obrovské. Největším omylem, kterého se může člověk dopustit, je předpokládat, že chemtrails mají jen jediný účel. Existuje asi pět nebo šest důvodů, a pravděpodobně více. Hlavních šest je uvedeno níže v krátkém souhrnu. Tato internetová stránka se zabývá tím posledním.
 • Blokování slunce: To je standardní důvod uváděny hlupákům ve vládě. Potřebujeme tajně zastavit globální oteplování, takže držte v tajnosti, že postřikujeme. Globální oteplování má oblbnout všechny ve vládě. Pokud jste chytřejší, uvedou vám lepší důvod.
 • Blokování slunce (opět): Snížení slunečního svitu na celé planetě funguje dobře u snižování výnosů plodin. To je součástí požadavku na vytvoření potravinové krize a způsobení hladomoru. To souvisí s mizením včel, ale tato stránka se tím nezabývá. Aktualizace (29/32012) - jednou v noci jsem se nudil a rozhodl jsem se vysvětlit účel mizení včel.
 • Superzahřátí atmosféry: Aby se vytvořila zemětřesení a vyvolaly hurikány (například hurikán Katrina v New Orleans), musí být atmosféra vodivější pro elektřinu, aby zařízení jako HAARP mohla ukázat svá kouzla. Takže chemtrails obsahují baryum a hliník, mimo dalších věcí, aby se vytvořila vodivější horní atmosféra.
 • Narušení zdraví: Jako vedlejší účinek bude zdraví a imunitní systém všech více narušen. To většinu zdravých lidí obvykle nezajímá. Starší lidé budou nyní v průměru umírat dříve a zdravotní komplikace budou o něco fatálnější. Toto je jak vedlejším účinkem rozprašování, tak záměrem. Cokoliv, co zvyšuje počet mrtvých, aniž by to spustilo poplach.
 • Modifikace klimatu: Abyste pomohly nebo uškodili úrodě, udrželi oblohu čistou pro nějakou událost (jako olympiáda), způsobili tajfun, atd.
 • Šíření nanovláken: Aby se univerzálně instalovaly BioAPI do všech, musí rozprašovat nanovlákna. Tato vlákna nelze vložit do potravinového řetězce nebo umístit nějakým jiným způsobem, aby se dostala do celé populace trvalo by to věky, a nešířila by se účinně. Je mnohem jednodušší všechny postřikovat jako hmyz; a protože se to děje všem a univerzálně, mentalita stáda nemytých mas to pak ospravedlní.

Základy o nanovláknech
Nanovlákna jsou transportním mechanismem. Nic víc. Nesou náklad. Náklad, který by byl jinak narušen sluncem nebo atmosférou, nebo by se na místo určení (do vašeho těla) nedostal. Jako viry, RNA, hliník, nanokomponenty atd. Tato vlákna jsou (překvapivě) celkem neškodná, protože je mají všichni. Příklady těchto vláken lze najít všude na internetu, nebo částí fyzické příklady této stránky. Vlákna musí být rozprašována nezávisle, pokud jsou přidána do leteckého paliva, extrémní teplo by je a náklad zničilo.
Takže to nejsou vlákna, co je klíčové, je to jejich náklad.
Fáze BioAPI
Existují v podstatě dvě fáze instalace BioAPI. Člením to takto: fáze 1 a fáze 2. Pokud si umíte představit nový notebook, tak ten má jen operační systém, jako Windows, takže je tak trochu nepoužitelný. To by bylo ekvivalentem fáze 1. Takže nový počítač může být na dálku ovládán (alias fáze 1) vašim chlápkem z IT podpory, ale to je vše. Nejsou tam nainstalovány žádné programy (dodávané fází 2), aby s tím šlo dělat cokoliv jiného.
 • Fáze 1: Touto fázíjsou ovlivněni a zasaženi všichni na planetě. Každý má ve svých tělesných útrobách nějaké množství nanovláken, a proto je zadrátován. K vedlejším účinkům patří cvakající zvuk v hlavě a základní obtěžující tělesné komplikace, jako bolesti kloubů. Tato fáze prakticky poskytuje naprostou kontrolu vaší řeči a myšlenkových vzorů na dálku, prostřednictvím sugesce (podvědomě). Tuším, že asi 90% populace na této planetě má tuto fázi ukončenu.
 • Fáze 2: Tato fáze musí být spuštěna a je extrémní. Naprosto narušuje vaše zdraví a může učinit cokoliv, od vašeho zabití nebo prostého monitorování. Tato fáze vám nemůže být vnucena, jako fáze 1 (technicky ano, ale zatím to nedělají). Součástí jsou četné nanosenzory, od oka po srdce a vše mezi. Zjistil jsem, že asi 2% populace touto fází prošla. Pokud je tato fáze spuštěna ve vás, považují vás za zlo, jak je ukázáno v sekci mediálních příkladů této stránky. Musíte něco udělat, abyste spustili tuto fázi, včetně pojídání levného červeného masa, líbání specifických lidí, využívání specifické korporátní zdravotní péče/kosmetických produktů atd. Cílem, o který se zde snaží, je spojit každou událost se smrtelným hříchem nějakého druhu. Například morgellony byly spojeny s marnivostí, protože jde do hajzlu vaše pokožka. Nakonec tato fáze poskytne naprostou kontrolu vašeho těla a mysli na dálku, včetně monitorování vašich emocí, myšlenek, tělesných funkcí a všeho dalšího.

Nanovlákna a vedlejší účinky BioAPI
Samozřejmě, že když je do těla lidí instalováno něco tak extrémního, jako nanotechnologie, předpokládali byste, že to bude mít zdravotní následky a vedlejší účinky. Je to tak a tato stránka se tím zabývá. Přístupem, jak se postavit k těmto vedlejším účinkům, je "pojmi a rozšiř". Je několik příkladů v mediální sekci, které ukazují, jak lze rozpoznat vedlejší účinky uvedené níže a pak je spojit s něčím absurdním nebo stupidním, což zneváží autentičnost v mysli diváka. Jde v podstatě o to přesvědčit diváka, aby odmítl skutečnou stránku jako něco příliš šíleného. Každý vedlejší účinek má svůj mediální příklad. Další technické možnosti jsou probírány také, v sekci BioAPI.
 • Fáze 1 a 2 - Cvakání/skřípání v hlavě: Vedlejší účinky fáze 1 se začaly projevovat již v r. 2001. Co přesně se děje není zcela známo, ale patří sem nějaký nanočip, instalovaný/voperovaný do lebky hostitele (vaší hlavy). To je pravděpodobně ekvivalent nějaké CPU. Vlastní cvakání/skřípání je pozorováno obvykle v noci, v průměru jednou za měsíc, a trvá pouze několik vteřin. Je to zcela bezbolestné a snadno ignorovatelné, nebo přehlédnutelné.
 • Fáze 1 a 2 - bolesti kloubů, hlavy, svalových vláken, únava atd.: Nasycenost nanovlákny má na lidi různé účinky. V převážné většině jde o náhodné kombinace zdravotních komplikací. Většina lidí si nepovšimne ničeho, nebo nějaký mírný symptom přejde jako stárnutí. Další, kteří mají větší reakci, zajdou k doktorovi a získají diagnózu fibromyalgie. Fibromyalgie je univerzální nemoc, která byla vytvořena asi před deseti lety, aby mohli doktoři pacientům něco říct. Doktoři nemohou přesně diagnostikovat nebo pochopit, co nebo proč pacient cítí, takže zkorumpovaná lékařská elita jim poskytla k šíření tento nesmyl. Tyto vedlejší účinky jsou primárně ve fázi 1, ale jsou i neustálými a stále setrvávajícími problémy.
 • Fáze 2 - pokračování svědění pokožky: Často specifická část těla (například levý loket), začne svědit více, než zbytek těla. To je záměr a je to známkou pro ostatní, že mají fázi 2. To je obsaženo celkem jasně v tomto mediálním příkladu.
 • Fáze 2 - zápach spáleniny: Součástí fáze 2 je schopno člověka cítit, že z něj čtou/zapisují do něj pachy. Netuším, proč chtějí vědět, co cítíte. Když vdechujete, nebo specificky vydechujete rychle, často si povšimnete zápachu spáleniny. Není známo proč, musí to být nechtěný vedlejší účinek. Či přesněji při obalování každého neuronu v těle, zapojeného do vnímání (např. čich, chuť atd.) musí zjevně existovat nějaký menší vedlejší účinek. Je zajímavé, že když brečím je čichový vjem zesílen a je to cítit jako popcorn s máslem. Příklad toho, jak to média zamlouvají, je ve filmu Bandité (2001).
 • Fáze 2 - levé oko: Jedním z konceptů vysoké úrovně, který protlačují ve filmech, je, že levé oko je z nějakého důvodu zlo. Lidé by to mohli komentovat, že to cítí jako malý náraz do oka za sušších podmínek, jako když si jdou v noci lehnout. To je zdokumentováno na stránce fyzických příkladů. Všimněte si, že když zjistíte, že máte v levém oku kameru, pravděpodobně instalují také něco do pravého oka.
 • Fáze 2 - permanentní pachuť kovu: Někteří lidé říkají, že mají neustále v ústech pachuť kovu. Typicky když jdou spát. To je většinou přímou reakcí na monitorování. Čím více vás nebo vaše BioAPI sledují, tím větší kovová pachuť. Není to vedlejší účinek léků, jak vám typicky řekne doktor. Pokud neberete léky a jste zcela zdraví a náhle máte permanentní kovovou pachuť v ústech, jste monitorování nepřetržitě.
 • Fáze 2 - morgellony: Morgellony mohou zasáhnout každého. Je to problém s nanoboty a vlákny, ať již záměrný, nebo náhodný. Imunitní systém těla nemůže vlákna vůbec rozeznat. Takže když tělo nemůže již vlákna akceptovat, začne je vytlačovat přes pokožku. Ale pokožka je bariéra, protože vlákna jsou příliš velká. Takže se pokožka protrhne a proto mají lidé léze. Povšimněte si, že technicky mají morgellony (nanovlákna) všichni, ke skutečným příznakům morgellonů dochází, když se tělo pokouší se jich zbavit jediným možným způsobem. Několik dalších závěrů je zde, jakož i mediální odkazy.