close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Květen 2012

Haarp ovlivňuje i čas a gravitaci

25. května 2012 v 9:57 | orgonet |  Chemtrails a Haarp

Fyzik říká, že HAARP manipuluje čas

22. 5. 2012

Překlad: OrgoNet
(pokud se zde nezobrazují obrázky, najdete celý stejný článek na webu Orgonet.blogspot.com )Fotka: HAARP v Gakoně na Aljašce

Jeden výborný fyzik publikoval revoluční přednášku s citáty ze 30 vědeckých přednášek, kde je odhaleno, že HAARP má neuvěřitelné schopnosti daleko překračující vše, co jen tuší většina badatelů této vysokofrekvenční technologie. Dr. Fran de Aquino tvrdí, že plně funkční síť HAARPu, globálně aktivovaná, nejen může ovlivnit počasí a geofyzikální události, ale i vesmír a tíži ... a dokonce i čas! Nyní, po aktivaci nejnovějších HAARPových zařízení na konci světa, v pusté a odlehlé Antarktidě, je síť téměř kompletní. Stanou se vládci HAARPu také vládci času?


Fotka: HAARP může vytvořit neuvěřitelné božské schopnosti

Nejnebezpečnější žijící muž?

Frakce tří největších vlád na světě - USA, Ruska a Číny - možná vydávají rozkazy k likvidaci muže, kterého vidí jako nejnebezpečnějšího na světě. Ne, není to mezinárodně nejpronásledovanější terorista, ani šílený vědec vyrábějící virus, který dokáže vyhladit lidstvo. Tímto nejnebezpečnějším mužem je zřejmě brazilský fyzik dr. Fran de Aquino. http://maurin2012.blogspot.com/2011_05_01_archive.html


Fotka: Nebezpečný muž: brazilský fyzik De Aquino

De Aquino nevynalezl smrtící paprsky ani se nezmocnil tajných vypouštěcích kódů světových jaderných zbraní. Dělá cosi mnohem horšího: rozšiřuje vědecké a technické poznatky o největším světovém tajemství, o skutečném účelu HAARPu.


Fotka: Síť světového HAARPu je téměř kompletní.

HAARP (High Frekvency Active Auroral Research) má nyní zařízení křížem krážem po celém světa a šíří se od pólu k pólu. http://beforeitsnews.com/story/2128/255/Death_Chain:_Antarctic_HAARP_Activation.html Nejnovější jsou zařízení v Antarktidě.


Fotka: Podivné vesmírné gravitační vlny

De Aquino, jehož přednáška Vysokovýkonná ELF radiace vytvářená modulovaným HF ohříváním ionosféry může způsobit zemětřesení, cyklóny a lokalizované ohřívání http://vixra.org/pdf/1202.0044v1.pdf zvedá roušku zahalující dosud haarpové čarování - a na rozdíl od Čaroděje ze země Oz, haarpoví čarodějové mají k dispozici skutečnou moc.

Vědecká práce De Aquina, citující 30 dalších vědeckých prací, z nichž mnohé jsou recenzovány, odhaluje mnohem více než slibuje její neuvěřitelný titulek.


Fotka: Interference HAARPu a gravitace nad Pacifikem

HAARP může manipulovat gravitaci

Většina badatelů o HAARPu se domnívá, že tato technologie může vyvolávat zemětřesení a hurikány. http://beforeitsnews.com/story/2098/680/Masters_Of_The_World:_HAARP_Wars.html Přednáška De Aquina tato podezření spíše podporuje, ale dochází dále.

Říká, že HAARP může s použitím vysokých frekvencí modifikovat a dokonce ovládat zemskou tíži tím, že lokálně blokuje gravitační vlny.

De Aquino praví, že lze hýbat těžkými objekty, a dokonce je i transportovat, vytvořením "gravitačního odstínění". Ale zdůrazňuje, že HAARP toho dokáže daleko více.

Technologie ELF může vytvořit "příkrovy gravitačního odstínění vytvořením vrstev mocného vysoce dielektrického polovodiče proloženého metalickými listy a izolačními vrstvami. Příkrov gravitačního odstínění může být vytvořen o síle pouhého jednoho milimetru."


Fotka: Stavrosův pokus s kyvadlem dokazuje vlastnosti HAARPu

De Aquinův názor je nyní podpořen pokusy dalšího fyzika, Dimitru Stavrose z TEI v Aténách, Katedra elektrického inženýrství v Řecku. Stavros úspěšně demonstroval elektromagnetickou interakci s gravitačním polem. http://jnaudin.free.fr/html/stvrfpend.htm
Fotka: Neuvěřitelný vortex HAARPové energie deformuje mrak

Avšak co je nejneuvěřitelnější, De Aquino tvrdí, že nejvyšší silou HAARPu je schopnost deformovat čas.

Dilatace času, relativistický efekt popsaný v Einsteinově speciální teorii relativity, je vytvářen přiblížením hmoty k rychlosti světla a ovlivněním gravitace deformací časoprostoru.


Fotka: Je HAARP používán k vytvoření časoprostorového cestování?

HAARP může ovládat prostor a čas

De Aquinova přednáška ukazuje, že hmota, která je vystavena jednotnému ELF elektromagnetickému poli, může být přenesena do rozdílného času vzhledem k vnějším pozorovatelům. Dělá se to uměle a dle libosti.


Fotka: Pokročilá teleportační technologie HAARPu

De Aquino nám předkládá analogii lodě plující po oceánu. Vysvětluje, že loď "... je vyrobena z oceli. Je-li vystavena uniformnímu extranízkofrekvenčnímu (ELF) elektromagnetickému poli s jistou intenzitou a frekvencí, loď provede přesun z času do jiného času. Je důležité poznamenat, že elektromagnetické pole, kromě toho že je uniformní, musí zůstat s lodí během přechodu do nového času. Pokud není uniformní, každá část lodi provede přechod do jiného času v budoucnosti. Aby energetické pole zůstalo s lodí, je nezbytné, aby všechny části, které jsou zahrnuty do vytváření pole, zůstaly uvnitř lodi. Pokud jsou uvnitř osoby, provedou přechody do různých časů, protože jejich konduktivity a hustoty jsou odlišné."


Fotka: Americká loď Eldridge na moři

Je pozoruhodné, že je to téměř přesný scénář Filadelfského experimentu, jak ho popisuje svědek Carl Allende. Nyní je všeobecně pokládán za vymyšlený příběh, údajně se experiment amerického námořnictva z r. 1940 pod krycím jménem Projekt Duha ve skutečnosti nikdy nekonal.


Fotka: HAARP čerpá ze sto let starých prací Nikoly Tesly

Avšak ti, kteří tomu příběhu věří, prohlašují, že při tomto experimentu byl přítomen slavný vynálezce a elektrický génius Nikola Tesla. Šlo o přenos námořní eskortní lodi jménem USDS Eldridge. Cílem bylo vytvořit neviditelnost, ale skončilo to tragicky, když loď byla prostorově přenesena a její části zůstaly zachyceny v časových anomáliích.

Existuje silné podezření, že většina z HAARPové technologie je Teslovou prací - modernizovanou a vylepšenou - a staví na nejnovějším vědeckém poznání 21. století.

Takže, k čemu bude tedy používán HAARP? Ke klimatickým válkám? K vyvolávání geofyzikálních událostí? K manipulaci gravitace? K deformování časoprostoru? Někteří se domnívají, že tato technologie také přivádí lidi k šílenství. http://beforeitsnews.com/story/1766/530/Are_HAARP_Frequency_Pulse-Waves_Driving_People_Mad.html

Nejnebezpečnější žijící muž, dr. Fran De Aquino, prohlašuje, že HAARP bude používán ke všemu výše uvedenému.

(Více informací viz moje nová kniha "Tajemství multivesmíru" http://mysteriesofthemultiverse.beforeitsnews.com/ )


Související články na stejném webu:

Death Chain: Antarctic HAARP Activation (Aktivace HAARPu v Antarktidě)
Masters Of The World: HAARP Wars (Páni světa: HAARPové války)
Are HAARP Frequency Pulse-Waves Driving People Mad? (Způsobují haarpové frekvence lidem šílenství?)
Pozor na Měsíc

12. května 2012 v 12:18 | net |  Objevte REALITU

Kdo postavil Měsíc?

David Icke v Praze představil (na svých přednáškách a mimo jiná témata) smělou teorii o umělém Měsíci, který je dutý a má velký vliv na lidstvo Země. Mluvil o tom, že se Měsíc objevil mnohem později, než vědci tvrdí. Podle jeho úsudku je Měsíc moc velký na to, aby se stal přirozeným satelitem Země!

NASA dokonce nechala několikrát na Měsíci explodovat raketu, kdy se Měsíc choval jako velký gong a tři hodiny rezonoval. Když při prvním pokusu nechali na povrchu Měsíce vybuchnout raketu, Měsíc prý několik minut duněl, což mnohé vedlo k přesvědčení, že Měsíc musí být dutý a že nevznikl přirozenou cestou.

Icke se domnívá, že Měsíc byl vyroben a že je něco jako Noemova Archa - plavidlem pro mimozemské bytosti. Uvnitř Měsíce by mohl být, podle Icka nějaký pohon, který, kdyby se aktivoval, mohl by Měsíc pohánět.

David Icke také namítá, že měsíční krátery jsou příliš mělké, a že mají všechny stejnou hloubku. Říká, že Měsíc je dutý, že se skládá asi z 30ti kilometrové slupky, která má ještě nad sebou "ochranou" vrstvu asi 3 km silnou, která zachycuje meteority. Uvádí mnoho zpráv o umělých strukturách na Měsíci na odvrácené straně, přičemž některé jsou vysoké až 900 metrů.

Na podporu tohoto tvrzení soustředil legendy o vzniku Měsíce. Cituje legendu ze starého Sumeru, jak dva bratři Anu a Enlil (Annunaki) vytvořili Měsíc.

Icke hovořil o tom, jak NASA úmyslně vymazává podivné objekty na Měsíci nebo je retušuje, či rozmaže. Z Měsíce také pravidelně dopadá na Zemi signál.

Podle něj, např. také jeden ze satelitů Marsu - Fobos je základna, která obíhá kolem Marsu.

Doplněk autora webu:

Měsíc je nejspíše reptilským rezonátorem, který vysílá hrubohmotný vliv i na Zemi. Zkuste změřit vibrace měsíce třeba podle Bovisovy stupnice! Opakovaně vychází pouhé 4000 Bovisů, tedy úroveň bujení rakoviny a jiných lidských nemocí.
Je to frekvence, která nás stahuje dolů, níže z hladiny přirozeného zdraví a rovnováhy.

Člověk by sice měl mít ideálně snad kolem 7 - 8 tisíc Bovisů, zatímco běžně mají civilizačně zatíženi lidé pouze okolo 5 - 6 tisíc Bovisů, což je tak na hranici zdraví, ale měsíc v úplňku nás stahuje ještě níže. Možná z toho důvodu se při úplňku citlivějším lidem špatně spí, nebo nemohou spát vůbec.

Podle různých pramenů lidé při úplňku více blouzní a celkově má tajuplný úplněk blíže k temnu a nižším entitám, které také vibrují na nižších frekvencích (blíže frekvencím strachu a vlastně smrti, která nastává pod úrovní 1 tisíc Bovisů).

Podle smělých teorií reptiliáni Měsíc okupují a podmanili si jej nebo spíše přímo vytvořili jako nízkofrekvenční rezonátor (opak Slunce) a také jako svoji základnu, z níž aktuálně hodně atakují Slunce, proto je nyní snad na Slunci tolik neobvyklých výbuchů a širokých skvrn, zcela mimo určitá pravidla, vymikající se dřívější pravidelnosti.

Dle plejádských zdrojů se o podobné ataky pokoušeli již Lyřané, kdysi ze zvláštního zařízení mohutné pyramidy na Marsu, což se obrátilo proti nim. Naštěstí, Slunce je ukotveno (pro jistotu?) jako láskyplný rezonátor a zdroj života, prány a vitality až v sedmé dimenzi, proto jej není možno "sundat" ani významně narušit z úrovně třetí nebo čtvrté dimenze :-) A to co se na Slunci děje (ataky v podobě výbuchů a skvrn) je vzápětí rychle opravováno a záplatováno jinými -láskyplnými bytostmi, protože Slunce tu má i nadále klíčovou úlohu pro svoji Sluneční soustavu, ale také jako dimenzionální brána.

Velmi mne těší, že některé dobré pozemské duše provádí při úplňku "vymýtání" měsíce, aby reptili dostali za frak :))

Frekvence lásky je vždy vyšší a vítězí; při úplňku zatím zatahujte závěsy :-)DNA skrývá netušené možnosti

12. května 2012 v 11:46 | pravdu.cz |  Pravda o člověku
Povaha DNA je esoterická. Poslední vědecké výzkumy naznačují, že před lidstvem stojí nepředstavitelné možnosti, když se mu podaří vygenerovat kolektivní vědomí.

6.05.2012 Zdroj článku: Pravdu.cz

Lidská DNA je jakýsi biologický internet. Výzkumy DNA provedené ruskými vědci vysvětlují i fenomény, jako jsou jasnovidnost nebo intuice, spontánní akty léčení i na dálku, samoléčení, afirmační techniky, neobvyklá světla a aury kolem lidí, vliv myšlení na počasí a mnohé další. Navíc existuje důkaz o naprosto novém typu léčení, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen.

Pouze deset procent naší DNA je používáno ke stavbě proteinů. Právě tato podmnožina DNA je předmětem zájmu západních vědců, kteří ji testují a třídí. Dalších devadesát procent je považováno za tzv. odpadní DNA (nemají žádnou známou funkci). Ruští vědci se nicméně spojili s lingvisty a genetiky při pokusu o prozkoumání těchto devadesát procent "odpadní DNA". Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou revoluční! Podle nich není naše DNA odpovědná jen za stavbu našeho těla, ale slouží také k ukládání dat a při komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, zvláště ve zdánlivě neužitečných devadesát procent, se řídí stejnými pravidly jako lidské jazyky. DNA má svou gramatiku, z čehož plyne, že jazyky, které člověk používá, se neobjevily náhodně, ale odrážejí naši DNA. DNA je organický supravodič, jenž může fungovat za normální tělesné teploty. Navíc jsou všechny supravodiče schopny uchovávat světlo a informace.

Převratný objev

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové prozkoumali také vibrační chování DNA. Výsledek: živé chromozómy fungují stejně jako solitonicko-holografické počítače za použití endogenního laserového záření DNA. To znamená, že se jim podařilo například modulovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a jím ovlivnili frekvenci DNA a tím i samotné genetické informace. Jelikož mají základní struktura alkalických párů a jazyk DNA stejnou strukturu, není potřeba žádné dekódování.

Je možné prostě použít slova a věty lidského jazyka! I toto bylo na experimentech dokázáno! Živé substance DNA budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity ty správné frekvence. To definitivně a vědecky vysvětluje, proč afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné techniky mohou mít tak silné účinky na lidi a jejich těla. Je zcela normální, že naše DNA reaguje na jazyk. Zatímco západní vědci odřezávají jednotlivé geny od vláken DNA a vkládají je jinam, Rusové pracovali na zařízeních, jež mohou ovlivnit buněčný metabolismus prostřednictvím vhodně modulovaných radiových a světelných frekvencí a tak opravit genetické vady.

Místo řezání vibrace

Garjajevově výzkumné skupině se touto metodou podařilo dokázat, že například chromozomy poničené rentgenovými paprsky mohou být opraveny. Získali dokonce informační vzory z konkrétní DNA a přenesli je na jinou a tak přeprogramovali buňky na jiný genom. Úspěšně například transformovali žabí embrya na embrya mloků jednoduchým přenesením informačních modelů DNA! Takto byla celá informace přenesena bez jakýchkoli vedlejších účinků či disharmonií, ke kterým docházelo, když byly jednotlivé geny z DNA vyřezávány a znovu zaváděny (pozn: tzv. sekvenování se většinou provádí chemicky a elektricky). To znamená neuvěřitelnou, svět přetvářející revoluci a senzaci! To vše pouhým použitím vibrací a jazyka, namísto archaického postupu štípání sekvencí! Tento experiment poukazuje na obrovskou sílu vlnové genetiky, která má evidentně větší vliv na formování organismů než biochemický proces alkalických sekvencí.

Tělo si můžeme programovat myšlenkami i slovy

Esoteričtí a duchovní učitelé vědí už věky, že je naše tělo programovatelné jazykem, slovy a myšlenkou. Nyní to bylo vědecky dokázáno a vysvětleno. Samozřejmě, že musí být použita správná frekvence, což je důvod, proč přitom nejsou všichni stejně úspěšní a výsledky mohou být různě efektivní. Jednotlivec musí vždy pracovat na svých vnitřních procesech a vyspělosti, aby si vytvořil vědomou komunikace s DNA. Ruští vědci pracují na metodě, jež na těchto faktorech není závislá, ale bude VŽDY fungovat, bude-li použita ta správná frekvence. Ale čím vyvinutější je vědomí jedince, tím méně potřebuje jakékoli přístroje! Člověk těchto výsledků může dosáhnout sám a věda se konečně takovýmto myšlenkám přestane smát a výsledky potvrdí a vysvětlí.

Skoky časoprostorem

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit narušování vzorců ve vakuu, tudíž vytvářet magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tzv. Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr. Jde o tunelová spojení mezi naprosto odlišnými oblastmi vesmíru, kterými mohou být přenášeny informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předává je našemu vědomí. Tento proces hyperkomunikace je nejefektivnější ve stavu relaxace. Stres, starosti či hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci nebo dojde k naprostému zkreslení a zničení informací.

Představa červí díry

V přírodě byla hyperkomunikace úspěšně používána miliony let. Názorně je to vidět u organizovaného hmyzu. Moderní člověk to zná pouze jako "intuici". Ale i lidé toho mohou plně využít. Příklad z přírody: Když je mravenčí královna prostorově oddělena od své kolonie, nadále se horlivě pokračuje ve výstavbě podle plánu. Pokud je však královna zabita, všechna práce v kolonii se zastaví. Žádný z mravenců neví, co má dělat. Královna zřejmě posílá stavební plány z velké vzdálenosti přes skupinové vědomí svých poddaných. Pokud je živá, může být jakkoliv daleko.

Záhadné inspirační zdroje

U člověka se s hyperkomunikací nejčastěji setkáme, když člověk náhle získá přístup k informacím, jež jsou mimo jeho vědomostní základnu. Tato hyperkomunikace je poté vnímána jako inspirace či intuice. Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu (1692-1770) se jednou zdálo, že si u jeho postele sedl ďábel a hrál na housle. Ráno byl Tartini schopen tu skladbu přesně z paměti zapsat a nazval ji Ďábelská trylková sonáta.

Po léta se zdálo jednomu nemocničnímu ošetřovateli o situaci, kdy byl napojen na jakýsi CD-ROM s vědomostmi. Znalosti z nejrůznějších oblastí mu byly přenášeny a on si na ně byl schopen ráno vzpomenout. Byla to taková záplava informací, že se zdálo, že mu byla přes noc přenesena celá encyklopedie. Většina dat byla mimo jeho osobní základnu znalostí a dosahovala technických detailů, o kterých on sám vůbec nic netušil.

Když dojde k hyperkomunikaci, lze sledovat zvláštní fenomén v DNA i u lidské bytosti. Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se utvořil typický vlnový model. Když odstranili vzorek, vlnový model nezmizel. Mnoho kontrolních experimentů prokázalo, že model přicházel i z odstraněného vzorku, jehož energetické pole patrně existovalo dál samo o sobě. Tento efekt je nyní nazýván fantomový efekt DNA. S tímto zaznamenaným fenoménem se nejčastěji setkáme u hyperkomunikace ve formě nevysvětlitelných elektromagnetických polí v blízkosti různých lidí.

Hyperkomunikace

Ve své knize Vernetzte Intelligenz (Síťová inteligence) Němci Grazyna Fosarová a Franz Bludorf tato spojení přesně a jasně vysvětlují. Grazyna Fosarová a Franz Bludorf získali fyzikální a matematické vzdělání, ale věnují se léčitelství a hypnoterapii. Také citují zdroje, které věří, že v dávných dobách bylo lidstvo, stejně jako zvířata, velmi silně napojeno na skupinové vědomí a jako skupina jednalo.
Abychom jako lidé zakusili individualitu, museli jsme téměř úplně zapomenout na dávný druh komunikace - hyperkomunikaci. Nyní, když jsme poměrně stabilní v našem individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí, ve kterém získáme přístup ke všem informacím přes naši DNA, aniž bychom byli nuceni či na dálku ovládáni v tom, co s těmi informacemi chceme dělat. Dnes víme, že stejně jako na internetu, je naše DNA schopna poskytovat vhodná data síti, může si je ze sítě stáhnout a může navázat kontakt s ostatními účastníky v síti. Léčení na dálku, telepatie či vycíťování na dálku je možné takto vysvětlit. Některá zvířata také už na dálku vědí, že se jejich majitelé chystají vrátit domů. To lze jasně vyložit a vysvětlit pomocí konceptů skupinového vědomí a hyperkomunikace. Žádné kolektivní vědomí nelze rozumně používat bez silné individuality. Jinak bychom se vrátili k instinktu primitivního stáda, jímž se dá snadno manipulovat.

Božský potenciál vědomí

Hyperkomunikace v této době znamená něco docela jiného. Vědci si myslí, že pokud by lidé s plnou individualitou získali skupinové vědomí, mohli by tak vytvořit téměř božskou sílu, měnit a tvořit věci na Zemi! Lidstvo k takovémuto skupinovému vědomí nového druhu kolektivně směřuje. Polovina dnešních dětí bude problémová, hned jak půjdou do školy. Systém je nemotorný a požaduje, aby se přizpůsobily. Avšak individualita dnešních dětí je natolik silná, že toto přizpůsobení odmítají a odmítají vzdát se svých zvláštností. Zároveň se rodí víc a víc jasnovidných dětí (viz kniha China's Indigo Children" od Paula Donga. Něco v těch dětech usiluje o vytvoření skupinového vědomí nového druhu a to už nadále nebude možné potlačit.

Jeden člověk sám těžko ovlivní počasí. Může však být ovlivněno skupinovým vědomím (což není nic nového pro některé domorodé kmeny). Počasí je silně ovlivněno rezonančními frekvencemi Země, tzv. Schumanovými frekvencemi. Avšak stejné frekvence produkuje také lidský mozek, a když mnoho lidí sladí svá myšlení nebo jednotlivci (například duchovní mistři) soustřeďují své myšlenky jako laser, pak není vědecky řečeno vůbec překvapivé, jsou-li schopni ovlivnit počasí.

Možnosti budoucího lidstva

Vědci zabývající se skupinovým vědomí formulovali teorii civilizací Typu I. Lidstvo, které by vytvořilo skupinové vědomí nového druhu, by nemělo problémy ani s životním prostředím ani s nedostatkem energie. Pokud by lidstvo využilo svoji duševní sílu jako sjednocená civilizace, přirozeným důsledkem by bylo, že by mělo kontrolu nad energiemi své domovské planety. A to včetně všech přírodních katastrof! Teoretická civilizace Typu II by byla dokonce schopna kontrolovat všechny energie své galaxie. Kdykoli veliké množství lidí soustředí svou pozornost či vědomí na něco, jako jsou Vánoce, mistrovství světa ve fotbale nebo pohřeb princezny Diany, určitý počet generátorů náhodných čísel v počítačích začne generovat uspořádaná čísla místo náhodných. Uspořádané skupinové vědomí vytváří pořádek v celém okolí! Když se velké množství lidí přiblíží k sobě, vytrácí se násilnický potenciál. Vypadá to jako by se tady také tvořil nový druh humanitárního vědomí celého lidstva.

Projekt globálního vědomí

Na americké univerzitě v Princetonu probíhal od srpna 1998 pozoruhodný výzkum. Dostal název Projekt globálního vědomí (Global Consciousness Project, GCP) a podíleli se na něm vědci, inženýři i umělci z celého světa. Výsledky výzkumu jsou v souladu s teorií morfické rezonance, kterou vypracoval Rupert Sheldrake. Na základě nashromážděných poznatků badatelé konstatovali, že prostřednictvím diod s bílým šumem lze sledovat individuální vědomí i stav vědomí celého lidstva.

Vakuové domény

Existuje ještě další fenomén spojený s DNA a červími dírami. Normálně jsou tyto miniaturní červí díry vysoce nestabilní a jsou udržovány jen po ten nejmenší zlomek sekundy. Za určitých podmínek se mohou stabilní červí díry zorganizovat, pak formují významné vakuové domény, v nichž se například gravitace může přeměnit na elektřinu. Vakuové domény jsou koule ionizovaného plynu, které obsahují značné množství energie.

V Rusku existují oblasti, kde se tyto zářivé koule vyskytují velmi často a právě toto motivovalo vědecké programy, které vedly k některým objevům zde podrobně rozebraných.
Mnoho duchovních učitelů takovéto koule či sloupce světla vytváří ve stavu hluboké meditace, během práce s energií a i v určitých programech uzdravování Země se na fotografiích objevily tyto světelné efekty. Jednoduše řečeno tento jev se týká gravitačních a antigravitačních sil, jež jsou čím dál více stabilnějšími formami červích děr a ukázek komunikace s energiemi mimo strukturu našeho času a prostoru. Dřívější generace, které zažily takovéto hyperkomunikace a viditelné vakuové domény, byly přesvědčeny, že se před nimi zjevil anděl a my si nemůžeme být jisti, jaké formy vědomí si používáním hyperkomunikace můžeme zpřístupnit.

Zdroje: http://wakeup-world.com/2011/07/12/scientist-prove-dna-can-be-reprogrammed-by-words-frequencies/
http://www.realitysandwich.com/wormholes_our_dna
http://www.fosar-bludorf.com/vita.htm