close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Červenec 2012

Vývoj lidstva očima Plejáďanů

7. července 2012 v 0:05 | Amorah Quan Yin |  Super KNIHY

Pozn: Nakladatelství FONTÁNA 2011, kniha dostupná v knihkupectví

Předmluva Barbary Hand Clow

V úvodu ke své knize Vývoj lidstva očima Plejáďanů vás Amorah Quan Yin vybízí ke čtení příběhů o historii vývoje Venuše, Marsu, Maldeku (planety, jež byla zničena a přeměnila se v pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem) a Země tak, jako by tyto dávné příběhy byly příběhy vás samých. Požádala mě o napsání předmluvy pro tuto brilantní, časově dalekosáhlou a fantastickou knihu. A jelikož se jedná o natolik pokročilé plejádské materiály, opravdu si neumím představit nikoho jiného, kdo by vám mohl pomoci připravit se na tuto vskutku úžasnou cestu.

Ti z vás, kdo jste četli moji nejnovější knihu The Plejadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light víte, že Quan Yin i já, stejně jako další, jsme Plejádskými vyslanci Světla. Ve skutečnosti je mezi vámi rovněž mnoho vyslanců Světla z mnoha paralelních realit; rozdíl je však v tom, že Amorah i já jsme rozpoznaly tuto součást své duševní podstaty v útlém věku a následně jsme na základě toho začaly působit. Obě přiznáváme, že jsme si vzpoměly, že jsme přišly na Zemi, abychom jí pomohly při jejím přerodu. Co je tímto přerodem Země? My! Lidstvo žije v tělech s dávnými vzorci, které omezují Zemi. Před více než 104 000 lety dle záznamů Aztéckého kalendáře Pátého Slunce jsme my, Plejáďané, prošli tím stejným procesem transcendence, k němuž se nyní schyluje ve vaší realitě. Všichni, kdo setrváte ve svých tělech i po roce 2012 n.l., propustíte omezující vzorce, které blokují přirozenou extázi Země. Poté na ní budete žít jako plně uzemněné bytosti, které se podílejí na vývoji Země s plným přístupem k inteligenci samotné galaxie. Nebudete se vytrácet z vašich těl, ale naopak se rozhodnete být v nich konečně plně přítomní.

Nyní se s vámi můžeme spojit díky tomu, že Země vyslala do galaxie ohromný bolestný výkřik. Země "naříká" nad vaším omezeným povědomím o sobě. My, Plejáďané, jsme nadšení, když cítíme, že se probouzíte a vědomě vyjadřujete to, po čem Země touží, neboť víme, že si rozpomenete na velkolepou kosmickou extázi, kterou my prožíváme po všechen čas. Proč? Protože jsme přišli na to, jak žít bez omezení. Tážeme se vás: Kdo řekl, že Země je omezená? My, Plejádští Vyslanci Světla, nyní přicházíme jako průvodci, abychom vám pomohli uvidět vesmír Světla - vesmír, který definuje hmotu jako temnotu - a Zemi jako zhmotnělou tvořivost a myšlenku. Nyní jste připraveni svobodně si hrát v její Zahradě.

Jako člověk, jež si je stejně jako Quan Yin vědom svého vlastního plejádského dědictví, znám své vnitřní záznamy o vývoji Marsu, Venuše, Maldeku a Země. Když jsem se narodila, zapomněla jsem na tato úchvatná dramata a velkolepé světy duality. Když jsem četla příběh Quan Yin, prošla jsem procesem odhalujícím mi mnohé zdroje vnitřních konfliktů, s nimiž jsem se potýkala celý svůj život. Lépe jsem porozuměla tomu, že tyto opakující se konflikty jsou prostě jen dávnými pozůstatky mentálního harampádí, jež zaneřáďují lidské mysli. Slova "prostě jen" používám s notnou dávkou ironie, neboť právě tento nepořádek se ve hmotném světě projevuje v podobě veškerého toxického odpadu rozptýleného po celé planetě. Pravděpodobně díky svému důkladně rozvinutému plejádskému zraku dokážu velmi snadno vidět, jak se na základě těchto příběhů utvářejí v myslích lidí podvědomé vzorce. Věřím, že budete mít podobnou zkušenost, neboť všichni společně žijeme na této planetě. Toxický odpad vyzařující z mentálního harampádí v našich myslích zamořuje naši Zahradu.

Žádám vás, abyste se nad těmito prastarými příběhy hluboce zamýšleli. Odhalí vám podvědomé vzorce, jež ohrožují váš domov. A když si o nich budete číst, tak už pouhou touto činností se budou rozpouštět. Uvolní prostor pro vzestup nové a mocné evoluční spirály. Nastal čas, abyste jasně uviděli, že svůj svět utváříte tím, na co myslíte, a že vaše mysl uvnitř vypadá přesně jako smetiště. ...

Úvod - Kosmické odrazové můstky

... Vyprávění o historii Venuše, Marsu a Maldeku - a o dosažení nejvyššího bodu jejich vývoje zde na Zemi - se bude většinou zaměřovat na lidské bytosti, které žili či žijí na těchto planetách, a na jejich způsob nahlížení na realitu. Jak budete přirozeně procházet přes odrazové můstky jednotlivých kolonií, civilizací a planet, mějte na paměti, že každá z nich vám odhalí něco dalšího o vaší vlastní psychice, ať již skrze vaši zkušenost anebo prostřednictvím dědičnosti. Dovolte si nechat se dojmout příběhy v této knize a přivést se jimi k hlubšímu procítění zdrojů svého vlastního příběhu a k soucitnému pochopení toho, proč a jak se občas zdá, že během všeobecného procesu duchovního vývoje procházíme postupným úpadkem. Až si tyto bytosti více oblíbíte, navážete s nimi bližší vztah, odpustíte jim a znovu je začnete milovat, posloužíte tím sami sobě a současně i celému lidstvu.

Jakmile budete ochotni uvidět pasti ega, v nichž jste stále chyceni, a rozhodnete se dané oblasti svého života změnit, tak vy, jakožto mikrovesmír, dáte svojí integritou a dosaženým duchovním úspěchem podnět celému makrovesmíru. Vytvoříte pro druhé mapu, s jejíž pomocí vás budou moci následovat.

Až dokážete ocenit ty způsoby chování a postoje, které nejsou součástí vaší vlastní božské podstaty či vaší vlastní přirozenosti jako Boha/Bohyně, tak současně začnete znovu pociťovat své pravé Já.

Jestliže jste již překonali mnoho slabostí a nástrah svého ega, pak se před vámi objeví další učební cíle: lekce týkající se soucitu, vlastního mistrovství a osvícení. Ve srovnání s hrubšími lekcemi ega se tyto nové lekce mohou jevit sotva patrné. Dokonce i sněhově bílý lotosový květ vyrůstá z bláta.


Poselství Plejáďanů - Původ a historie lidstva

6. července 2012 v 23:54 | Billy Meier |  Super KNIHY


Přátelé,
na trhu je nová kniha týkající se Plejáďanů. Tato je ale tak trochu z jiného soudku než všechny předchozí, co vyšly ať již od od Barbory Marciniak, Christine Day či Amorah Quan Yin. Jmenuje se Poselství Plejáďanů s podtitulem Původ a vývoj lidstva na Zemi, autorem je Billy Meier.

Ve své knize poutavě a přesvědčivě popisuje opravdový příběh svého života, který si většina z nás ani nedovede představit. Od svého dětství totiž pěstuje kontakty s Plejáďany nejen na telepatické, ale i na fyzické úrovni. Popisuje, jak ve svých 5 letech navázal první telepatický i fyzický kontakt s mimozemšťanem Sfathem a podnikl s ním první výpravu mezihvězdnou lodí. Sfath jej 11 let zasvěcoval do mnoha vědomostí - např. po stránce specifického Učení ducha - přírodních zákonitostí a vyšších principů Stvoření, života, meditace, budoucích událostí atd. Potom jeho výuku na dalších 11 let převzala mimozemšťanka Asket.Tu v roce 1975 vystřídala Plejáďanka Semjase, se kterou byl autor v kontaktu až do roku 1986 a podnikal s ní daleké cesty vesmírem, dokonce i do jiné dimenze, až na úroveň, v níž vládne nekonečno.


Autor tak byl již jako malý chlapec konfrontován s obrovským věděním, s nepopsatelnýcm technickým rozvojem a s takřka neuvěřitelným děním. A po celou dobu svého života si udržel zcela mimořádnou sílu a dar, jaký jinak můžeme pozorovat pouze u malých dětí, totiž schopnost přijímat všechno, s čím se setká, přesně tak, jak je mu prezentováno.

B.Meier podnikl s Plejáďany mnoho cest časem, některé do minulosti, některé do budoucnosti. Výletu do minulosti se věnuje v 12.kapitole knihy s názvem Cesta do 13.století. V knize najdete i zmínku o vysoké kultuře jménem Agartha.
Autor předložil v letech 1975-1976 výzkumníkům UFO více důkazů reality mimozemských návštěv než kdokoli před ním.
Zvláštní je to, že mu bylo opakovaně umožněno brát si s sebou svědky, když se v noci vydával na cestu za svými kontakty. Bylo jich prý více než 50 a od 30 z nich jsou k dispozici písemná svědectví.

Vězte, že tato kniha není žádným příběhem science-fiction,je to reálný příběh člověka, skrze něhož poskytují Plejáďané poučné informace o historii lidstva a Země, o povaze vesmíru a lidského vědomí. Velmi zajimavá je například 9. Kapitola - Tajemství pyramidy v Gíze.

V knize dále autor srozumitelně vypráví o fenoménech jako jsou létající talíře,teleportace (tzv. beaming) i časoprostorové skoky, které mohl prožít na vlastní kůži. Najdete zde mnoho informací o fascinujícím světě Plejáďanů s jeho technickými, kulturními, společenskými a uměleckými vymoženostmi.

Úryvek z knihy:

"Už jsme si jednou vysvětlovali, že se domovské hvězdy ani domovské planety Plejáďanů nenacházejí v hvězdokupě Plejády, kterou můžeme pozorovat ze Země, ani v jejím okolí, a že se tedy nenacházejí v našem časoprostorovém kontinuu a jsou od tohoto souhvězdí vzdáleny ještě dalších 80 světelných let, takže celková vzdálenost k Zemi činí přibližně 500 světelných let. Domovské hvězdy a domovské planety Plejáďanů navíc existují v dimenzi, která je oproti naší úrovni existence posunuta v prostoru i čase o zlomek sekundy do budoucnosti. V této jiné úrovni časoprostoru existuje hvězdokupa s deseti různými obyvatelnými planetami. Aespoň hvězdy respektive slunce hvězdokupy Plejaren ( tj. "správné" vesmírné jméno pro Plejády) jsou pojmenovány podle názvů sluncí v naší dimenzi, v Plejádách. Na časoprostorově posunutých Plejádách nazvali Plejáďané planetu, která se nejvíce podobá Zemi, Erra. Erra je zároveň vládnoucí planetou Plejádské federace, jejíž spojence najdeme ještě ve vzdálenosti 6 miliard světelných let.

Aby se Plejáďané mohli objevovat v naší dimenzi, vybudovali jejich vzdálení předkové před více než 52 000 lety v oblasti Plejád takzvanou interdimenzionální bránu, která jim od té doby umožňuje cestovat bez problémů mezi oběma dimenzemi. Tato interdimenzionální brána je však využívána i jako kanál pro doručování zpráv, přičemž Plejáďané mohou v každém okamžiku udržovat komunikaci mezi oběma dimenzemi, a to bez časového posuvu, protože jejich komunikační signály jsou předávány na umělecko-technické úrovni prostřednictvím duševních energetických nosičů. Rychlost přenosu informací pak není prakticky ničím omezena; signál dosáhne cíle ve vzdálenosti miliard světelných let v okamžiku, kdy je vyslán. Stejný komunikační systém existuje mezi všemi členy federace a v dalších cizích dimenzích, například i s Asketiným lidem ve vesmíru DAL a s některými dalšími národy, které tam žijí a kteří jsou spojeni či spřáteleni s Plejáďany. Za tím účelem byla mezi oběma sesterskými vesmíry vybudována velká interdimenzionální brána,a to rovněž přibližně před 50 000 lety."

Přátelé, je to fascinující čtení. Pokud Vás tato tematika oslovuje, knihu si určitě pořiďte a nechejte se zavést do světa velmi zajímavého člověka a jeho kontaktů s Plejáďany.

Realita možného setkání s mnohem vyspělejšími láskyplnými lidmi z jiných koutů vesmíru vás jistě potěší.


Chraňte si nápoje před elektrosmogem který ničí strukturu

6. července 2012 v 23:44 | mufin |  Tajemství vody

Následující informace platí nejenom pro zacházení s vodou, ale pro veškeré tekutiny a živé organismy obsahující vodu.

Neumisťujte vodu ani živé organismy, květiny atd. do blízkosti zásuvek, šňůr, kabelů, vodičů, vypínačů, jističů, lampiček, radiobudíků...

Živé organismy obsahují vodu. A voda má svoji strukturu. Na strukturu každé vody působí silné elektromagnetické pole. Dokazují to fotografie Dr. Masaru Emoto, a práce vědce Dr. Kubeše, který pozoroval a natáčel videozáznamy z mikroskopu. Zdrojem silného el. pole jsou výše jmenované zásuvky a rozvody, všechny vodiče a kabely, do zásuvek připojené.

Konkrétně: Mnozí jsou zvyklí položit džbán nebo nádobu s vodou na kuchyňskou linku - do blízkosti rychlovarné konve, zásuvek ve zdi, blízko světla které je pod horními skříňkami kuchyňské linky. To je však problém pro udržení kvality (struktury) vody.

Je potřeba dbát na vzdálenost alespoň půl metru, a nejlépe metr, od všech živých vodičů, které jsou "pod proudem", tedy kde je "živá" fáze. Střídavý charakter proudu vytváří silné elektromagnetické pole, které bohužel mění původní strukturu vody. Pokud umístíte vodu do blízkosti elektrického proudu (vodičů, zásuvek), okamžitě dochází k destrukci původního seskupení molekul a tedy poškození "paměti a funkce" vody!

A pokud dále množíte určitou vodu (Diamantovou vodu a jiné) se strukturou již narušenou či poničenou elmag. polem, je otázka, jestli se pak již voda nemnoží s takto poničenými strukturami (deformovanou pamětí a instrukcemi) a její funkce není oslabena atd. Logicky by se to dalo předpokládat, protože pohled pod mikroskop mluví za vše - poničené nejenom klastry vody, ale i jemnější molekulární uskupení.

V případě živých organismů vytrhává silné elektromagnetické pole (v blízkosti vodičů a zásuvek 230V) jednotlivé částice jako vápník, železo a dalších 15 hlavních stavebních prvků živého organismu. Ty pak chaoticky putují nebo plují skrze organismus, usazují se a shlukují na nežádoucích místech. Např. vápník je vytržen ze struktury kostí, dochází tedy k jejich odvápnění, a pluje dále tělem, usazuje se blízko mozku (trápení s migrénami), v kloubech (bolestivé artrózy a nepohyblivost kloubů skrze vápníkové výrůstky a usazeniny v kloubních jamkách), atd.

Pozor tedy na blízkost elektrických vodičů, zásuvek, osvětlovacích těles, rychlovarné konve, radiobudíku atd.

Pozor také na jiné vlivy - na negativní slova a emoce v blízkosti vody a jídla, vše se ukládá, mění strukturu a pak působí disharmonicky. Zažil jsem setkání, kdy návštěva vnesla negativní náboj a slova nad skleničkami s pitím. Z toho pití nám pak moc dobře nebylo... bylo ovlivněno hrubšími vibracemi a myšlenkami.Závažné působení elmag.polí dle Kubeše

6. července 2012 v 23:26 | Kubeš |  Elektrosmog

Elektromagnetické a geostatické pole ihned působí destruktivně na úrovni buněk a struktury živého organismu. Tyto přímé vlivy pozoroval pod mikroskopem u živých tkání profesor Kubeš. Dospěl k závažným zjištěním a v mnohaleté praxi se skutečně ukazuje přímý destruktivní vliv na zdraví, imunitu a vitalitu lidí. Tento vliv vede samozřejmě ve větších dávkách postupně ke smrti. Jedná se také o působení mikrovlnných novodobých polí z mnoha mobilních a datových vysílačů, retranslačních stanic atd.

Rezonance a působení rezonančních polí na lidský organismus, zvířata a přírodu jako celek byl a je dosud málo známý a popsaný jev - možná záměrně. Již před více lety byl dokumentován přímý destruktivní vliv elektro - rezonančního pole na molekulární vazby jednotlivých chemických prvků a jasná souvislost s následnými závažnými onemocněními. Takové objektivní důkazy však nesměly na veřejnost - před zájmy zdravé veřejnosti byly a nadále jsou prosazovány zájmy farmaceutických, telekomunikačních a dalších společností - limity a směrnice se zcela bezohledně zvyšují, následně i množství všech vysílačů, datových pojítek, domů v nebezpečné blízkosti vedení vysokého napětí. Naše imunita a vitalita adekvátně klesají, počet nemocí a negativní psychosomatika narůstá.

Vladimír Kubeš

Český atomový fyzik Vladimír Kubeš byl průkopníkem závažných zjištění a neváhal s nimi oslovovat ve své době (před nemnoha lety) televizi i vládní činitele, televize s ním natočila několik hodin materiálu, ale sestříhaný výsledek a klub Sisyfos prof. Kubeše jen zesměšnil. Díky stálému upozorňování veřejnosti i úřadů čtyřikrát čelil ohrožení života, dokonce byl opakovaně přemlouván, aby za vysoký úplatek zanechal své činnosti. Vladimír Kubeš však neváhal a dokumentoval dále popsané jevy a vytvořil pojmy:

RESENOMIE = Přetvoření klidné geostatické energie v energii resonanční, pomocí vlnového záření, jehož délka je této přeměny schopna.

RESEN = Resonanční Spektrální Energie, kde 1 resen odpovídá resonanční schopnosti 50g čisté mědi při konstantním zesílení.

Na naší zeměkouli se nacházejí Geostatická pole (GP), která vznikají všude tam, kde se tvoří struktury s různou elektrickou vodivostí. Tam, kde je voda z pramenů a nebo i voda, která prosákla z povrchu, nachází se GP, které samo o sobě není lidskému zdraví škodlivé. Nemodulovaná, tj. nerozkmitaná GP jsou často mylně nazývána patogenními zónami. Kdyby jimi byly, lidstvo by vymřelo už před mnoha tisíciletími.

Rozdíly v elektrické vodivosti materiálů Země tvoří GP. Krátké radiomagnetické vlny modulují (rozkmitávají) GP a to s nimi rezonuje. Vzniká tak Rezonanční pole (RP). Země představuje emitor (celkový objem GP je báze) a původní siločáry GP se stanou 60-70 cm širokými kolektory, poškozujícími nejen život, ale i železobetonové mosty a budovy. Frekvence se v polích mísí a vznikají nové (až) smrtelné svazky vlnění, které jsou v kolektorech (klasický polovodič) mnohonásobně zesilovány. Nejméně nebezpečná se jeví amplitudová modulace (AM - střední vlny), následuje frekvenční (FM - velmi krátké vlny), potom impulsní a nejvíce nebezpečná je modulace kódová.

Rezonanční pole jsou nabita podle své velikosti, resp. délky společné hranice a poměru vodivosti své substance. Geostatická pole mohou tvořit jen stometrový ovál, ale mohou být i podložím celých ulic a sídlišť. Na rozdíl od nás, naši předkové sledovali svůj dobytek předtím, než někde postavili svoje obydlí. Zvířata a přírodě neodcizení lidé se vždy vyhýbali místům, kde se pole stýkala.

Rezonanční pole vznikají modulováním, rozkmitáním přírodních GP radiomagnetickými vlnami včetně frekvence 50 Hz z rozvodů elektrického napětí. Vyskytují se jak ve volné přírodě tak v různých budovách. Ve volné přírodě se v nich člověk zpravidla pohybuje, opouští je a proto jejich působení není tak intenzivní jak v našich obydlích, kde se šíří po obvodech elektrické sítě a jejich působení bývá dlouhodobé. Jako příklad je pracoviště, lůžko, místo odkud sledujeme televizi atd.

V souvislosti s vysíláním radiomagnetických vln (mobily, blízkost mobilních a jiných mikrovlnných vysílačů) se GP mění v pole s velkou rezonanční energií. Ta pak prostupuje veškeré struktury, které obsahují molekuly prvků s vysokým atomovým číslem. Taková situace nastane, když do GP vnikají radiomagnetické vlny, které jsou schopny svojí vlnovou délkou rozbouřit, neboli zmodulovat jinak klidné GP. Tak vzniká nebezpečné pole, které nepoškozuje pouze lidstvo, zvířata a rostliny, ale také nejmodernější techniku. Jako takové může být příčinou ztráty orientace velryb, pádů letadel, havárií lodí, výbuchů a požárů různých ovládacích centrál. Při koncentraci elektronů za intenzity 50 resenů dochází často k selhání veškeré navigační a ovládací techniky.

V první fázi se výzkum prof. Kubeše a jeho spolupracovníků týkal lidí na zdraví ohrožených nebo už nemocných. Dlouholetá a podrobná studie dokázala, že 65% všech nemocí je výsledkem dlouhodobého setrvávání oběti v jednom nebo více RP.

Mezi hlavní potíže náleží bolesti hlavy, celková únava, bolesti páteře, hlavně krční, onemocnění kloubů všeho druhu, zhoubné i nezhoubné nádory, mrtvění horních i dolních končetin a mnohdy částí obličeje, omezení soustředění a schopnosti vyjadřování, zrakové potíže, narušení srdečního rytmu až výpadky jednotlivých tepů, dýchací potíže podobající se astmatickým projevům, neplodnost mužů, mozková onemocnění v mnoha variantách následkem vzniku převážně vápníkových novotvarů a trombů.

Různé nemoci převažují podle druhu a složení rezonance. V jedné lokalitě se může vyskytovat zvýšená rakovina kloubů, jinde najdeme astma nebo leukémii atd.

Rezonující pole způsobuje ve všech živých organismech molekulární separaci.


ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY REZONANCE


1. Působením nadměrné rezonance dochází k oslabení až ztrátě imunitního systému, které probíhá v mezibuněčné hmotě. Rezonanční prvky s vyšším atomovým číslem a elektronovou hladinou blokují vstupy buněk pro ochranné látky, včetně očkovacích. Oslabený člověk je vystaven nejen novým super-virům, ale i nemocem již zapomenutým, jako je např. tuberkulosa. Mnohá onemocnění vznikají poškozením Golgyho aparátu v membránových buňkách.

2. Nejčastější jsou onemocnění kloubů a kostí - často mylně označovaných jako revma. Důvodem je, že jakmile se člověk stane aktivním rezonátorem (nachází se v rezonančně modulovaném geostatickém poli), dochází k molekulární separaci látek a stopových prvků. Ty jsou separovány podle své rezonanční schopnosti, atomové váhy a obsazení elektronů v jednotlivých orbitech. Silně rezonující prvky, např. železo nebo zinek vypuzují prvky s menší rezonanční schopností, jako je vápník, sodík, draslík apod., které se ukládají buď přímo na povrchu kloubů, nebo se spolu se solí lymfatickou cestou dostávají do výpotků. Proto v rezonančních polích dochází k mimořádnému pocení, hlavně dolních končetin. Další část uvedených látek se dostane do krevního oběhu a ukládá se v artériích, kde mohou způsobit aortální stenózu až mitrální insuficienci vedoucí k infarktu.

3. Při 80 resenech může dojít k trombóze i u mladší generace. Při 100 resenech jsou častá onemocnění páteře. Určitá směs rezonance moduluje hrudník a následně se rozpadají obratle. Ke strnutí nebo dokonce do dočasnému ochrnutí stačí 6 hodin intenzivního působení.

4. Dočasná arytmie srdce, (lékařská záhada), je následkem setrvávání hlavy v rezonančním poli o 50 resenech. Dojde-li k rezonanci mozku, podle profesora Ingo Wolfa, z univerzity v Minstru, dochází k mozkové bouři podobné epileptickému záchvatu, což doložil rentgenovými snímky. Bolesti hlavy popsané postiženými jako brnění, doprovází neschopnost se soustředit. Profesor dokázal, že 3-minutový hovor pomocí bezdrátového telefonu zanechává na mozkové struktuře po tři dny viditelné změny. Padesát procent výkonu jde do hlavy. Je to náhoda? - frekvence těchto zařízení je shodná s frekvencí mozku a dochází k interakci! Dvanáctiletý chlapec spící s hlavou v kolektoru o 60 resenech onemocněl za 2 roky epilepsií. Za další dva roky následoval mozkový nádor. Velmi zajímavá jsou měření tzv. virového onemocnění šílených krav. Trvale ustájené krávy se snaží dostat se z rezonujících železných ohrad tzv. pána tvorstva a chovají se podobně jako šílené krávy.

5. Modulované železo ztrácí valenci a stává se inertním, takže nepřispívá k tvorbě červených krvinek. Při rezonanci dochází k obsazení orbitů elektrony ve čtvrté a páté periodě. Hypochronická anémie vede k poškození jejich vývojové formy a k bujení nezralého předstupně bílých krvinek. Ty se neřízeně a nadměrně množí a tvoří jen nefunkční elementy. To samé platí pro diabetes, kde se netečným prvkem stává zinek (nezbytný pro tvorbu insulinu). Uvedená možnost ztráty valence platí také pro další prvky, jako jsou kobalt, měď, galium, brom a další. Z toho vyplývá, že dochází k poruchám minerálního metabolismu, takže je ohrožena funkce celého organismu, včetně složitých pochodů řízení a regulace.

6. Adreno-leuko-distrofie (ALD), astma, bronchitida, Hotchinsova nemoc a rakovina plic se vyskytuje mimořádně často v oblastech se silným RP. V místech, která jsou rezonována všemi druhy modulace, převyšuje rakovina kloubů průměr. Sedimentace krve stoupá až na dvojnásobek. Druhy onemocnění se v různých regionech často řídí podle druhu modulace v rezonančních polích. Ve všech případech dochází k blokádě imunitního systému a látkové výměny.

7. Leukémie - měření spektrálním resenometrem indikují, že vzniká tříštěním buněk mikrovlnami.

8. Nejčastější dětská onemocnění: leukémie, epilepsie, alergie, exemy, zástavy dechu či srdce, zrakové poruchy, zhoubné nádory, pomočování, špatný spánek, pocity strachu, psychické potíže mají souvislost s životním prostředím s výskytem rezonančních polí.

9. Těhotné ženy - bylo prokázáno, že při silné rezonanci dochází k lámání chromozómů, následkem bývá mongolismus, nebo jiné genetické poruchy.

Největší tragedií je, že i když člověk dbá na zdravou životosprávu, dává organismu vše potřebné, je to k ničemu. Syntéza buněčného metabolismu a všechny procesy látkové výměny jsou v rezonančním poli utlumeny. Dochází k pocení, k poklesu duševní i tělesné výkonnosti a u dětí navíc zpoždění celkového vývoje.

Rezonance se šíří všemi vodivými materiály jako jsou rozvody ústředního topení, vody a pod. Lze však zamezit jejímu šíření po síťových rozvodech odpojováním těchto vedení, která nemusí být trvale zapnuta: pračka, myčka na nádobí, el. trouba, bojler atd. K tomuto účelu existují automatické odpojovače, které zbytečné šíření resonance, hlavně v noci, spolehlivě hlídají.

Rozhlasové přijímače, televizory, počítače by neměly být nikdy v místech, kde spíme. Vzdálenost od televizní nebo počítačové obrazovky je kritická. Také blízkost noční lampičky a radiobudíku zvláště - vyvarujte se všech elektrických přístrojů, spotřebičů i přívodních kabelů nejlépe alespoň metr od okraje postelí!

Hlavní a naprosto spolehlivou ochranou zůstává indikátor resonance, který opticky i akusticky upozorňuje na místa a polohy, kde je naše tělo nejvíce ohroženo a můžeme se místu vyhnout.

Uvedené informace jsou výsledkem šestiletého intenzivního výzkumu v oblasti geofyziky, biologie, elektroniky a medicíny a jsou pečlivě dokumentovány.

- Vladimír Kubeš -

(Pokud chcete mít jistotu o přítomných Resenech v místě kde spíte, zapátrejte na internetu na téma Biorezonance, Kubeš)Fyzika trochu jinak

6. července 2012 v 23:06 | web pentabluenet |  Objevte REALITU
Ezoterických výkladů světa a vesmíru je nepřeberné množství. Proto mne potěšilo, když jsem se dozvěděl o webu, který je schopen ta nejdůležitější témata podstaty a principu světa ukázat více a odborněji pohledem fyziky.

Autor webu dovoluje jeho kopírování v původní podobě.
Než abych to sem složitě zrcadlil, podívejte se prosím
na ony stránky přímo a vyberte si ze zajímavých témat:


Ukázka témat:

01. Holografická matrice
02. Obratník a cykly
03. Dimenze
04. Buněčná paměť
05. Projekt Země
06. Trojpaprsek
07. Příjem primární energie
08. Imperativ a vliv skupin
09. Ne-moc
10. Kvantový skok
11. Entropie
12. Časové smyčky Omega
13. Světelné peníze
14. Synergie
15. Řízení dějů
16. Informace
17. Precesní cyklus Země
18. Ztráta životního motivu

Celý web jsem samozřejmě zálohoval a pokud by jeho obsah někdy zmizel,
dejte mi vědět a umístím ta témata sem přímo :-)

Užijte si nové poznání a vstřebejte beze zbytku...