A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Seth: Reinkarnace

11. května 2013 v 19:07 | Seth |  Pravda o člověku

Vaše prostředí je bohatší, než si umíte představit. Uvědomujete si jen velmi malý zlomek vašeho rozsáhlého prostředí. Což teprve jiných rovin, ve kterých se také paralelně nacházíte. Souběžně s vaším životem, o kterém běžně vědomě víte, se odehrávají i další hry, ve kterých musíte (ze svého rozhodnutí) hrát svoji roli. Mají vlastní kulisy, režiséry a odehrávají se v různých časových obdobích.

Jedno z nich lze nazvat "Život ve 20. století", "Rok 500 př.n.l.", "Život ve 13. století",, nebo "3000 n.l.". Spoluvytváříte nebo účinkujete v mnoha různých dramatech a jejich dekorace představují prostředí obklopující vaši osobnost - tu část vašeho já, která žije v tom kterém časovém rámci. Přitom je přednastaveno plné zaujetí danou hrou - dramatem, takže si nevšímáte a nevnímáte ty další souběžné hry, ve kterých se také učíte a sbíráte nové zkušenosti.

Duše se učí prostřednictvím mnoha svých loutek z různých míst nejen pozemského časoprostoru, ale i jiných planet nebo systémů a dimenzí jiných vesmírů.

Nejste schopni vnímat vlastní multidimenzionální realitu, proto se vám bude zdát nepochopitelné, když vám říkám, že žijete několik životů najednou. Nedokážete si představit, že jste na dvou místech najednou, natož ve více časových obdobích nebo staletích.

Čas není řada po sobě jdoucích momentů. Jeho zdánlivá lineárnost je skutečně jen iluze. Slova kterými hovoříte, činy které konáte, jen zdánlivě probíhají v čase, stejně jako židli nebo stůl jen zdánlivě pozorujete v prostoru. Tento klam je součástí velmi složitých rekvizit, které jste si předem sestavili a které musíte brát za skutečné.

Vaše životy a dramata probíhají najednou. Tvořivá síla a vědomí nejsou lineární záležitostí. V každém životě si vybíráte jiné prostředí a jiné kulisy. I ve vašem současném životě jste si vybrali rodiče a dětství, ať už bylo jakékoliv. Předem jste si napsali scénář. Vědomé já však na to zapomíná (nastavený závoj zapomnění kvůli lekcím hry).

Každý z vás je v současném momentě zapojen do daleko větší produkce. Přistupujete na jistá základní pravidla, která slouží jako rámec, uvnitř kterého může hra probíhat. Jedním z nich je tvrzení, že čas je řada po sobě jdoucích momentů, že objektivní svět existuje zcela nezávisle na vašem vnímání nebo že jste uvězněni ve svém fyzickém těle, které je vám přiděleno a že jste omezeni časově i prostorově. Dalším přijatým milným tvrzením je, že veškeré vnímání je možné pouze skrze vaše fyzické smysly a že všechny informace přicházejí zvenku, ne zevnitř.

Tato dramata představují to, co nazýváte jednotlivými reinkarnacemi. Všechna se však v podstatě odehrávají najednou! Pro ty, kdo se účastní těchto komplikovaných dramat, nazývaných reinkarnace, je velmi těžké překročit jejich hranici. Odpočívající se snaží komunikovat s herci, ale ti nemají křídla, aby viděli tak daleko.

Je těžké si představit římského senátora jak ovlivňuje lid skrze mikrofon, nebo jak jeho děti sledují televizi. Ale tohle všechno je velmi zavádějící. Pokrok ve vašem slova smyslu vůbec neexistuje, stejně jako čas!

V každé hře se objevují problémy k řešení. Samo slovo zní negativně, lepší by bylo napsat různá témata ke zpracování. V některých hrách řeší herci zlomek problému, který má hra vyřešit. Hra se nezkouší a také na ni nejde nikde koupit vstupenky. Je to sám život.

Jako ve všech dobrých hrách a divadelních představeních mívá hra ústřední téma. Velcí umělci se v určité době vůbec neobjevují na scéně, protože pro ně jednoduše nebyly vhodné podmínky.

Každý jedinec si vybírá čas a místo každé své inkarnace. Hra sama o sobě je vlastně realizace pravdy. Jejím cílem je probudit skryté schopnosti v každém herci. Pokrok a rozvoj není spojen s časem ale s duševním soustředěním.

Mylně se domníváte, že jste v tomto životě trestáni za skutky a zločiny spáchané v minulých inkarnacích. Vaše životy probíhají odděleně. Všeobecné pojetí karmy je velice relativní.

Každá z her má svůj účel. Díky nim se každá multidimenzionální osobnost učí svými vlastními skutky. Zkouší různé druhy chování, přístupů, názorů a pozic, které ji mění a rozvíjejí.

Následek samozřejmě předchází příčina. Příčina je podle vás prvotní, ale to je jen malý příklad pokřiveného pohledu na svět a problémy, které přináší myšlení ve slovech, protože si vyžaduje lineární řazení.

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama