A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Seth: Vnímání a tvorba reality

11. května 2013 v 19:03 | Seth |  Pravda o člověku
Seth promlouvá k lidem:

Využíváme - li vnitřní smysly, stáváme se vědomými tvůrci, spolutvůrci. Pokud se vám zdá být naše prostředí chaotické, je to jen proto, že jste nepochopili skutečnou podstatu řádu, který nemá nic společného se stálou formou.

Nejsme odkázáni na časovou posloupnost. Nic mi nebrání, abych si takovou posloupnost vytvořil, i když to může být z jiného pohledu omezující. My měříme čas podle intenzity zkušeností.

Vaše fyzické smysly vytvářejí realitu, kterou vnímají. Nejde o pouhý klam. Fyzický obraz světa je jedním z nekonečného množství způsobů vnímání různých podob, kterými se vědomí projevuje. Vnitřní smysly rozšiřují rozsah vašeho vnímání, umožňují vytvářet nové formy a způsoby, jak můžete vnímat a poznat sami sebe.

V našem prostředí můžeme vytvořit dimenze, jaké chceme. Tyto schopnosti však nejsou pouze naším bohatstvím, patří i vám. Nemáme například květiny, které rostou. Květina, i její růst, jsou samy o sobě jeden z nekonečna programů. Vyšší dimenze lze těžko opravdově a reálně popsat vaším jazykem a chápáním. Stejně, jako je nemožné plně zobrazit trojrozměrnou realitu a zkušenost na plochém plátně. V našem prostředí nelze hovořit o fyzických objektech. Vaše fyzické prostředí je takové, jak jej vidíte ve své mysli.

Jakmile si uvědomíte svoji nesmrtelnost skrze asociativní procesy, začnete vnímat fyzickou realitu naprosto odlišně. Pozorujete vnější svět, vesmír, a vykládáte si realitu podle informací, které se k vám "dostávají vnějšími smysly". Jste natolik zaujatí fyzickou realitou, že jste ve stejně hlubokém transu, jako žena, která píše tuto knihu. Všude kolem vás jsou další reality, ale vy je ignorujete. Je na čase se začít probouzet. Mým cílem je otevřít vaše vnitřní oči.

Všichni jsme telepaticky propojeni, takže před ostatními nelze nic skrýt. Ani vy nedokážete utajit svou myšlenku. Vaše rodina a přátelé je všechny dobře znají stejně, jako i vaši nepřátelé. Pouze si to neuvědomujete na bdělé rovině.

Nepociťujeme potřebu skrývat své emoce ani myšlenky před ostatními, protože vnímáme podstatu všeho vědomí a reality, ve které máme své místo. Užíváme si smyslu pro hru a spontánnost, není třeba za vším hledat zodpovědnost. Jedná se o tvůrčí hru. Hrajeme si například s pohyblivostí svého vědomí, bavíme se nad tím, jak "daleko" ho můžeme vyslat. Přitom nikdy nejde o vzdálenost prostorovou. Neustále se divíme tomu, co je schopno naše vědomí vyprodukovat, dimenzím reality, skrze které můžeme hrát nebe, peklo, ráj.

Minulost, přítomnost ani budoucnost ve skutečnosti neexistují. Jinak, než opakovanou zkušeností nezjistíte, že vaše existence nezaniká. Pak pocítíte božskou hru.

Prostor v podobě, jak jej vnímáte, prostě neexistuje. Příčinou iluzí a domněnek o jeho existenci je fyzický mechanismus jeho vnímání a vámi přijatá duševní struktura.

Možná si svou duši neboli podstatu představujete jako vědomý počítač, který si naprogramuje své existence a délku jejich života sám. Pravda je taková, že každá bytost, kterou naprogramuje, začne sama vytvářet skutečnost, o které by se nesnilo ani samotnému počítači. Každá taková bytost je svobodná, ale musí fungovat v dané realitě, pro kterou je naprogramována, proto přichází na svět s určitou představou o realitě, ve které žije, a její duševní vybavení je tomu uzpůsobeno - specifickému prostředí.

Žádná osobnost není schopna měnit podobu existence v rámci daného prostředí - ve vašem případě v rámci fyzického prostředí. Může ale rozšiřovat své vědomí, hledat cestu skrze tento systém a překročit tak dosud známou hranici reality. Vše má svůj účel.

Vaše prostředí není ve skutečnosti takové, jaké si ho představujete. Když se narodíte, jste již naprogramováni vnímat realitu a interpretovat svoji zkušenost velmi omezeným, ale intenzivním způsobem. Vaše vnímání reality skrze fyzické smysly i přístroje je velice omezené, zkreslené, a málo se podobá skutečnosti, tu však lze jen těžko vysvětlit.

Vesmír - galaxie, hvězdy, planety, jsou od vás různě vzdáleny. V podstatě je to však jenom iluze. Vaše smysly vnímají a mysl interpretuje jen v omezení 3D realitou. To vám však nebrání v cestování na jiné planety v rámci fyzického vesmíru, nebo položení knihy na stůl, který ve své podstatě nemá pevnou strukturu.

Základními předpoklady pro vás jsou prostor a čas. V každém systému reality existuje soubor takových domněnek. Pokud chci pracovat ve vašem systému, musím přijmout a používat vaše základní domněnky a jako učitel jim porozumět.

Jako učitel při své práci cestuji různými dimenzemi existence, přednáším v mnoha nejrůznějších zemích a rovinách reality. Než začnu pracovat, musím poznat své žáky a daný systém reality, seznámit se s jejich systémem myšlení a symboly, které používají. Musím přesně odhadnout stabilitu studentovy bytosti a vzít v úvahu jeho potřeby.

Podstata duše je daleko kreativnější a složitější. Využívá různé metody vnímání a má k dispozici několik druhů vědomí. Duše dokáže soustředit vědomí jistým směrem jako vy používáte své oči, Vědomí je pouze vlastnost, kterou využívám a totéž platí pro každého z vás.

Každý z vás ve svých snech vstupuje do jiných systémů reality bez plné účasti běžného vědomého já. Pokud vstupuji do vaší reality, je to stejné, jako když vy vstupujete do svých snů.

Skutečný charakter reality vám v současné době zůstává skryt. I když je fyzická realita z větší části iluze způsobená vyšší skutečností, nese sama o sobě jistý význam a účel. Fyzická realita je pouze jedna z forem jejího bytí. Vaše trojrozměrná realita je důležité a nenahraditelné prostředí pro vnímání.

Prostředí není objektivní záležitost existující nezávisle na vás. Sami si je vytváříte, jsou vaším pokračováním. Své prostředí formujete stejně jako já, s tím rozdílem, že vy skončíte u fyzických objektů. Jsou to realizované myšlenky a emoce, překračující vaše vědomí.

Vaše tělo vytváříte vašimi myšlenkami a emocemi. Vaše osobní prostředí je taktéž jejich materializací. Doslova řečeno, "vnitřní já" formuje fyzické tělo svými myšlenkami. Vy sami si ho pěstujete, jeho podoba dokonale odráží váš vnitřní stav. Vy sami si vytváříte podobu a existujete nezávisle na ní. Neuvědomujete si, že svými myšlenkami a emocemi vytváříte celý fyzický svět, a tím se dostáváte do trojrozměrné reality. Každá myšlenka a emoce má svoji vlastní jedinečnou elektromagnetickou realitu a existuje spontánně jako jednodušší nebo složitější elektromagnetická jednotka, dosud neobjevená vědci. Trojrozměrné objekty vznikají podobným způsobem jako obrazy. Nejste - li naladěni na takovou frekvenci, nebudete schopni vnímat fyzické objekty.

Síla a stálost fyzické podoby závisí na intenzitě myšlenky nebo emoce. Svět, který znáte, je pouhý odraz vnitřní reality. V podstatě se skládáte ze stejných složek jako například židle, kámen, hlávka salátu nebo pták. Celé vědomí se spojí a vyvine obrovské úsilí, aby vytvořilo formy, které vnímáte. My jsme to odhalili již dávno a dokážeme měnit své prostředí i fyzickou formu dle libosti. Zároveň vnímáme realitu, která lež za ní. Uvědomujeme si, že stabilita formy je pouze iluze, protože stav vědomí se stále mění.

Jsme schopni existovat na několika místech najednou, protože si uvědomujeme skutečnou pohyblivost vědomí. Kdykoli si vzpomenete na nějakého člověka, vysíláte k němu část sebe, ne v podobě hmoty, ale jisté formy. Často na sebe beru fyzickou podobu, abych si mohl sednout za stůl a pozorovat z okna krajinu. Vy například sedíte v obývacím pokoji a neuvědomujete si, co děláte a to vás do jisté míry omezuje. Částice, ze kterých se skládají všechny (na oko stejné) objekty, mají svoji vlastní totožnost, která zabarvuje a určuje objekt, který vytváří. Vy vnímáte pouze podobnosti fyzických předmětů a ignorujete jejich odlišnosti. Přijímáte jednu realitu a ignorujete druhé.

Vaše těla se mění každých sedm let, ale změna probíhá s každým dechem. Tkáně neustále odumírají, jsou obnovovány a nahrazovány, hormony jsou v neustálém pohybu a podléhají změnám. Elektromagnetické částice v kůži a buňkách kolísají. Fyzická hmota, která tvořila vaše tělo před chvílí, je odlišná od té, která formuje váš organismus v tomto okamžiku. Poznáte, jak relativní je stabilita vašeho vědomého Já. Myšlenky a emoce opouštějící vaši mysl vás mohou zavést do jiných rovin reality. Nejčastěji se to děje ve snu - dochází ke komunikaci jiných světů s vaším. To jsou oblasti, které by jste měli prozkoumat, jinak se nezbavíte přesvědčení, že vědomí je uvězněno v lebce. 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama