A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Seth: Vnímání nefyzické reality

11. května 2013 v 19:10 | Seth |  Pravda o člověku

Jste multidimenzionální Já, které spoluvytváří a účinkuje v těchto kosmických hrách. Soustředíte se na jistou roli a celou bytostí se s ní ztotožňujete.

Tato pravidla jste si stanovili sami. Je to učení umění realizace, kdy máte k dispozici nekonečný zdroj kreativity a neomezené možnosti rozvoje. Je nutné najít způsob, jak realizovat ty uvnitř skryté tvary a formy.

Jste autory více prostředí, než si uvědomujete. Každý herec, soustředěný na hru, má svou nápovědu, takže nikdy není sám ztracený ve hře, kterou zapomněl! Poznání k němu přichází skrze vnitřní smysly. Také uvědomění, že má svůj podíl na vytváření této hry. Osvobozuje se od domněnek a předpokladů, které jej svazují, když je zabrán do své role. Přichází spánek, sny, ale i další okamžiky, kdy si člověk jasně uvědomuje, že je obklopen pouze rekvizitami.

To neznamená, že hra není skutečná, nebo že bys ji neměl brát vážně. Je nutné dohrát svou roli, každý herec si však musí sám uvědomit pravý charakter produkce a své postavení ve hře. Měl by se realizovat také mimo trojrozměrnou divadelní scénu.

V trojrozměrné realitě se nabízí možnosti rozvoje, jaké nemohou jiné roviny nabídnout.

Smysl hry musíte hledat sami v sobě. Ačkoli si to neuvědomujete, přesně znáte účel každé své inkarnace. Toto poznání si nesete v sobě a pomůže vám vyřešit všechny vaše problémy, dosáhnout stanovených cílů a otevřít další oblasti kreativity, kterými můžete další hru nebo produkci obohatit.

V tomto okamžiku se vám může zdát, že jste jedinou vědomou částí svého Já, protože se ztotožňujete s určitou rolí ve hře. Další části vaší multidimenzionální osobnosti v ostatních reinkarnačních hrách jsou však také vědomé. Jste multidimenzionální já, takže máte vědomí i v jiných realitách kromě té vaší.

Tato "období" mají svůj účel. Vědomí se ve své podstatě touží realizovat v co největším počtu dimenzí na nových rovinách uvědomění. Tak postupně skládá celou skutečnost.

Vaše vědomí se otevírá a vyjadřuje mnoha způsoby. Není omezeno na trojrozměrnou délku života v trojrozměrné realitě, ani na trojrozměrnou existenci samu o sobě. Vaše vědomí na sebe bere mnoho forem. Ty se nemusí sobě podobat o nic víc, než housenka motýlu.

Duše neboli podstata má absolutní svobodu výrazu. Mění svoji formu, aby mu nejlépe odpovídala. Formuje prostředí jako kulisy na jevišti tak, aby odpovídalo svému účelu. Každá další scéna přináší nový rozvoj. Duše je vysoce individualizovaná duchovní energie - formuje tělo které právě nosí a je hybnou silou vašeho fyzického života. Je zdrojem vitality. Vědomí nemůže být nikdy stálé, hledá další tvůrčí schopnosti.

Trojrozměrná realita odráží hodnoty duše. Herec může využívat potenciál podstaty a následně znovuobjevit svůj vztah k ní, zvyšuje hladinu svých výkonů, chápání a tvořivosti. Tak se nejvíce rozvíjí.

Podstata neboli duše promítá své části do reality, která by jinak neexistovala.

Trojrozměrné já existující v rámci těchto realit na ně soustřeďuje všechnu svoji pozornost. Vnitřní uvědomění podstaty mu dodává sílu. Musí však pochopit svou pravou roli a skrze toto poznání se vrátit do své podstaty. Někteří herci si své role zcela uvědomují a ochotně je přijímají, protože vědí, že jim napomáhají k rozvoji.

Jste připoutáni k těm, které milujete, i k těm, které nenávidíte. Musíte se naučit uvolňovat svoji negativní energii a přeměňovat ji v pozitivní. Kreativně využívat energii nenávisti a proměňovat ji v lásku.

Vaše fyzické prostředí, osobní majetek i fyzické aspekty jsou pouhé iluze vytvořené vesmírnou vitalitou. Skály, kameny, hory a země jsou pouhé živé iluze pramenící z psychického vědomí.

Atomy a molekuly mají své vlastní vědomí stejně jako částice vašeho těla.

Máte volnou ruku ve vytváření svého fyzického prostředí, jste v něm pevně usazeni. Skrze fyzické smysly dokážete vnímat pouze tyto fantastické kulisy. Realita, která existuje uvnitř nich i za nimi, vám uniká. Herec však není trojrozměrný. Je součástí multidimenzionální osobnosti. Nabízí se mu metody vnímání, které mu umožňují prohlédnout tuto kamufláž a vidět dál za jeviště. Vnitřní smysly používá neustále, ale je tak zabrán do své role, že mu tyto informace unikají. Fyzické smysly vlastně nevnímají tuto realitu ale vytvářejí ji.

Vědomí formuje i ostatní herce a skutečná realita kterou nevidíte, existuje nad fyzickým světem.

Máte schopnost využít vnitřní smysly a vnímat realitu existující mimo jeviště. K tomu je zapotřebí odvrátit svoji pozornost od materiálního světa, vypnout fyzické smysly a soustředit se na skutečnosti, které vám dříve unikaly.

Na jiných rovinách reality fungují odlišné systémy, ale všechny bytosti jsou vybaveny vnitřními smysly. Jsou to vlastnosti vědomí, díky kterým může probíhat neustálá komunikace, kterou si běžně vědomé Já jen zřídkakdy uvědomuje.

Vašim skutečným prostředím jsou v podstatě jenom myšlenky a emoce. Právě z nich vytváříte nejen tuto skutečnost, ale všechny reality, kterých se účastníte.

Vaše skutečné prostředí není zasazené v čase a prostoru, jak si myslíte!

Vnitřní smysly vám umožňují vnímat realitu, která je nezávislá na fyzické formě. Zkuste na okamžik zapomenout svou roli a vyzkoušejte si jednoduché cvičení:

Představte si že jste na osvětleném jevišti, což je pokoj ve kterém nyní sedíte. Zavřete oči a představte si že světla a kulisy zmizely a zůstali jste sami.
Je tma a vy jen tiše sedíte. Pokuste se vnímat existenci vašich vnitřních smyslů a že odpovídají vašim fyzickým smyslům. Zapomeňte na všechny myšlenky a problémy. Buďte otevření. Jemně naslouchejte nefyzickým zvukům, které přicházejí skrze vnitřní smysly.
Možná se vám objeví nějaké představy. Přijměte je jako stejně platné obrazy, které vnímáte svým zrakem. Jakmile se naučíte vnímat vnitřními smysly, odhalí se vám váš vnitřní svět. Představte si že postupně získáváte zrak a vidíte svět, který jste dosud neviděli. Vyzkoušejte si toto cvičení před spaním nebo ve chvíli odpočinku.


Naučíte se tak soustředit na jiné dimenze vědomí a fotit momentky, jako byste byli na výletě. Zatím budete vnímat pouze útržky. Deset minut denně by mělo pro začátek stačit.

Každý si vytváří své prostředí sám. Chci, abyste si uvědomili tu zodpovědnost. Život a prostředí, ve kterém žijete, jsou jen vaše vlastní výtvory. Dokud budete věřit, že vaše prostředí existuje nezávisle na vás, pak jej nemůžete změnit. Nedokážete jej přehlédnout a představit si alternativní realitu.

Uvědomte si po pravdě nekonečnou platnost svého vědomí a pomíjivost fyzických parametrů vašeho prostředí, světa a vesmíru, který vám dnes zdánlivě poskytuje stabilitu a bezpečí.

 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama